kod cpv dla miału

Alicja Biegańska *

Kiedy udzielenie zamówienia uzupełniającego jest dopuszczalne?

Kiedy udzielenie zamówienia uzupełniającego jest dopuszczalne?

W ramach zamówienia uzupełniającego mogą być wykonane tylko takie same roboty budowlane, jakie zostały objęte zamówieniem podstawowym. Możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na roboty budowlane obwarowana jest koniecznością spełnienia kilku przesłanek.

Jak opisać przedmiot zamówienia na usługi prawnicze?

Pytanie: Jak opisać przedmiot zamówienia na usługi prawnicze obejmujące stałe doradztwo, w tym z zakresu prawa zamówień publicznych, dla obsługi projektu finansowanego ze środków unijnych?

Zakup wyposażenia do nowego budynku - jak oszacować zamówienie?

Jeżeli udzielane zamówienia mają to samo przeznaczenie oraz dodatkowo istnieje możliwość nabycia ich u jednego wykonawcy i będą one udzielane w tym samym czasie, zamówienia takie należy traktować jako jedno zamówienie.

Kiedy należy szacować podobne zamówienia razem, a kiedy nie?

kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (art. 30 ust. 7 ustawy Pzp). Kiedy występują zamówienia odrębne? W przypadku różnego rodzaju ulotek, folderów itp. musisz ustalić, czy można je wszystkie uzyskać od jednego wykonawcy. Jeśli tak, to