kod cpv dla miału

Justyna Andała-Sępkowska

Jaka jest różnica między usługą a robotą budowlaną w myśl ustawy Pzp

Jaka jest różnica między usługą a robotą budowlaną w myśl ustawy Pzp

Możliwych jest kilka scenariuszy postępowania, wszystko jednak zależy od zweryfikowania wszystkich okoliczności faktycznych.

Kiedy udzielenie zamówienia uzupełniającego jest dopuszczalne?

W ramach zamówienia uzupełniającego mogą być wykonane tylko takie same roboty budowlane, jakie zostały objęte zamówieniem podstawowym. Możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na roboty budowlane obwarowana jest koniecznością spełnienia kilku przesłanek.

Jak opisać przedmiot zamówienia na usługi prawnicze?

Pytanie: Jak opisać przedmiot zamówienia na usługi prawnicze obejmujące stałe doradztwo, w tym z zakresu prawa zamówień publicznych, dla obsługi projektu finansowanego ze środków unijnych?

Zakup wyposażenia do nowego budynku - jak oszacować zamówienie?

Pytanie Do budowanego obiektu musimy zrealizować dostawy wyposażenia, tj. meble (wartość powyżej 14 tys. euro), komputery (poniżej 14 tys. euro) oraz sztućce (poniżej 14 tys. euro). Czy potraktować te zamówienia osobno (różne kody CPV), czy też

Kiedy należy szacować podobne zamówienia razem, a kiedy nie?

kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (art. 30 ust. 7 ustawy Pzp). Kiedy występują zamówienia odrębne? W przypadku różnego rodzaju ulotek, folderów itp. musisz ustalić, czy można je wszystkie uzyskać od jednego wykonawcy. Jeśli tak, to