kalkulator świadczenie przedemerytalne

Leszek Kostrzewski

Kiedy najlepiej przejść na emeryturę

Kiedy najlepiej przejść na emeryturę

Kiedy najlepiej przejść na emeryturę? Najgorszym miesiącem przejścia na emeryturę jest czerwiec. Każdy kto się na to zdecyduje, może stracić nawet 300-400 zł. A jaki miesiąc jest najlepszy?

Nasz drogi abonament radiowo-telewizyjny [PORADNIK]

Od nowego roku więcej zapłacimy za abonament. Tymczasem Poczta Polska nie ustaje w ściąganiu zaległości od tych, którzy unikają płacenia.

Nie płacisz abonamentu - spodziewaj się kary [INFORMATOR]

Choć większość Polaków nie płaci abonamentu radiowo-telewizyjnego, to wpływy z tego tytułu rosną. Wszystko dzięki coraz lepszej skuteczności w ściąganiu ?abonamentowych? długów

Co grozi niepłacącym abonamentu RTV

; *mają prawo do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego; *mają orzeczenie o I grupie inwalidzkiej lub są całkowicie niezdolni do pracy, lub mają znaczny stopień niepełnosprawności, lub są trwale albo okresowo całkowicie niezdolni do pracy w gospodarstwie

Jak zachęcić do dłuższej pracy?

przedemerytalnym jest stosowanie dodatków lub korzystniejszych warunków ustalania wysokości emerytury w przypadku kontynuowania pracy powyżej określonego wieku. W Finlandii można przejść na emeryturę w wieku ustalanym indywidualnie w przedziale 63-68 lat. Ale im później, tym świadczenie wyższe - w końcowym