jerzy bernhard

Stalprofil miał 28,93 mln zł zysku netto, 53,14 mln zł EBITDA w 2018 r.

kapitałowej Stalprofil S.A. na rynki zagraniczne wzrosła o 17,7% i wyniosła 122 mln zł. Głównymi odbiorcami zagranicznymi grupy w roku 2018 były Słowacja, Czechy, Estonia, Niemcy, Rumunia, Węgry, Łotwa i Litwa" - wskazał prezes Jerzy Bernhard w liście załączonym do raportu rocznego

Zysk netto Stalprofilu wyniósł 20,8 mln zł w 2017 r. wobec straty rok wcześniej

przychody ze sprzedaży w kwocie 1 117 267 tys. zł, czyli na poziomie o prawie 40% wyższym niż w 2016 r. Wzrost ten wynikał z wyższych r/r przychodów grupy w obu segmentach: o 34,3% w segmencie stalowym i 45,8% segmencie infrastruktury sieci przesyłowych gazu" - napisał prezes i dyrektor generalny Jerzy

Stalprofil miał 16,65 mln zł zysku netto, 28,38 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

grupa kapitałowa uzyskała zadowalające wyniki sprzedażowe i finansowe [...] Skonsolidowany wynik netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej był satysfakcjonujący i wyniósł prawie 17 mln zł" - napisał prezes Jerzy Bernhard w liście załączonym do raportu rocznego

Strata netto Stalprofilu zwiększyła się r/r do 10,74 mln zł w 2016 r.

jej inkorporacją do STALPROFIL S.A. (w okresie styczeń - listopad 2016r.), a także utworzenie odpisów i rezerw przez tą spółkę na łączną kwotę: 16 443 tys. zł" - napisał prezes Jerzy Bernhard w liście dołączonym do raportu rocznego. Strata operacyjna wyniosła 5,52 mln

Przegląd informacji ze spółek

stalowym i 6,5 mln zł w segmencie infrastruktury, poinformował prezes Jerzy Bernhard. Esotiq & Henderson miało ok. 12 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w marcu, co oznacza wzrost o ok. 5% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane

Przegląd informacji ze spółek

na poziomie 18,5 mln zł w 2020 r., poinformował prezes Jerzy Bernhard. Grupa Lotos przekazała do dyspozycji sześciu placówkom medycznym z Pomorza 7 samochodów, podała spółka. Pojazdy będą przewozić pacjentów, próbki i materiały medyczne

Król niemieckiego gazu przeszedł na emeryturę

Od marca nowym prezesem E.ON Ruhrgas jest Bernhard Reutersberg, który w koncernie jest menedżerem od początku dekady. Będzie musiał się napocić, by wpływami i reputacją w międzynarodowej branży gazowej dorównać poprzednikowi, który przez ponad 35 lat pracy walnie przyczynił się

Euro 2012: raj dla hutników

- podkreśla Jerzy Bernhard, prezes zarządu Stalprofilu SA. - Obawiam się nieco tej euforii, zwłaszcza że do organizacji mistrzostw pozostało zaledwie pięć lat. Budowa dróg czy obiektów sportowych trwa i nie da się jej przyspieszyć, chociażby ze względu na cykl inwestycyjny. Dobre chęci nie wystarczą