jak formułować pytania do siwz

Daniel Wycinka

Czy pracownikowi jednostki zamawiającej można zlecić wykonanie prac związanych z przygotowaniem postępowania o zamówienie?

Czy pracownikowi jednostki zamawiającej można zlecić wykonanie prac związanych z przygotowaniem postępowania o zamówienie?

Ustawa Prawo zamówień publicznych nie formułuje zakazu odpłatnego powierzenia wykonania czynności przygotowawczych lub przeprowadzenia innych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego osobie fizycznej zatrudnionej przez zamawiającego.

Kryterium jakości opinii prawnej

Jeden z zamawiających zdecydował się na innowacyjne opisanie kryterium jakości, zgodnie z którym wykonawcy mieli wziąć udział w egzaminie, który sprawdza ich wiedzę na temat przedmiotu zamówienia.

Jakich dokumentów żądać od zagranicznych wykonawców?

Rozporządzenie z 30 grudnia 2009 r. wyraźnie wskazuje, jakich dokumentów zamawiający możne żądać od wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Rozliczanie dotacji a postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Rozliczanie dotacji a postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Jeżeli chodzi o techniczne aspekty dotyczące otrzymania dwóch odrębnych ofert i podpisania dwóch umów teoretycznie można takie zastrzeżenia poczynić na etapie przygotowawczym procedury, w ramach tworzenia zapisów siwz. Pytanie