izostal oczekuje

Przegląd prasy

oczekiwania na przekroczenie granicy Polski sięga już 20 godzin --15 ministrów przebadano na koronawirusa po tym, jak zachorował Michał Woś; wynik jest ujemny --Firmy taksówkowe notują nawet 70-proc. spadki zamówień, a operatorzy hulajnóg czy rowerów na

Przegląd prasy

Warszawie został wpisany do rejestru zabytków --EBC utrzymał stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami --MiR przedstawiło cele rozwojowe, które będą sfinansowane z funduszy UE 2021-2027 --Erbud przebuduje Podkarpackie

Przegląd informacji ze spółek

oprogramowania na Filipinach, podała spółka. Sprzedaż będzie zrealizowana na terenie czterech krajów: Filipin, Singapuru, Tajlandii i Malezji. Konsorcjum w składzie Izostal (lider) i Stalprofil podpisało z Gaz-Systemem umowę częściową na produkcję, sprzedaż i dostawę izolowanych

Przegląd prasy

mld zł na koniec marca wg wstępnych danych --Izostal dostarczy Gaz-Systemowi rury do Baltic Pipe za 97,1 mln zł netto --Maląg: Wypłata zasiłków opiekuńczych zostanie przedłużona do 24 maja --Stalprodukt rekomenduje

Przegląd informacji ze spółek

mikroprzedsiębiorcom oraz małym i średnim firmom środki z niezapłaconych faktur. Spółka oczekuje, że do końca roku Payhelp obsłuży 5 tys. faktur, ale skalowalność usługi stwarza znacznie szersze możliwości rozwoju, poinformował członek zarządu Best Jacek Zawadzki. Best nie wyklucza wyjścia z tą usługą w przyszłości

Przegląd prasy

dostawał więcej pieniędzy niż emeryt ISBnews --Millennium nie potrzebuje kapitału z zewnątrz, by spełnić wymogi KSF --Bank Millennium oczekuje, że zysk operacyjny wzrośnie r/r w 2017 r. --Zysk netto

Przegląd informacji ze spółek

złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XIV Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podała Agora. Izostal - spółka zależna Stalprofilu - podpisał umowę z Gaz-Systemem na wyprodukowanie, sprzedaż i

Przegląd informacji ze spółek

podpisał umowę ze spółkami Technik Polska i Biproraf na budowę "pod klucz" kompleksu ekologicznego glikolu propylenowego w Trzebini. Koszt inwestycji to 400 mln zł. PKN Orlen oczekuje, że kolejne spotkanie ze stroną rosyjską dotyczące przywrócenia dostaw ropy

Przegląd prasy

wprowadził do oferty 185 lokali w Śląskich Tarasach w Katowicach --Izostal i Stalprofil mają umowę z Gaz-Systemem na dostawę rur za 88,5 mln zł --IX Kongres Dyrektorów Finansowych odbędzie się 28 września w Warszawie --Prezes

Przegląd prasy

wszystko", by móc wypłacić dywidendę z tegorocznego zysku, poinformowali przedstawiciele banku podczas czatu inwestorskiego. --Dom Development ocenia, że problemy z brakiem podwykonawców, wzrost cen materiałów budowlanych i wydłużenie czasu oczekiwania na decyzje

Przegląd informacji ze spółek

inwestorskiego. Dom Development ocenia, że problemy z brakiem podwykonawców, wzrost cen materiałów budowlanych i wydłużenie czasu oczekiwania na decyzje administracyjne mogą spowodować zmniejszenie podaży mieszkań. Przy jednoczesnym silnym popycie, rezultatem może być dalszy wzrost cen

Stalprofil przyjął plan dla restrukturyzacji w zakresie usług budowy rurociągów

, której akcjonariuszami są Stalprofil (62,89% udziału w kapitale zakładowym) i Izostal (37,11%), podała spółka. Etap 1 to restrukturyzacja operacyjna ZRUG, etap II - inkorporacja ZRUG Zabrze do Stalprofil. "Plan Działań przewidzianych na II półrocze 2016r. i rok 2017

Przegląd informacji ze spółek

jego subfunduszów, podała spółka. Zarząd Prime Minerals proponuje, aby dniem pierwszego notowania 200 tys. akcji serii G spółki był 8 listopada, podała spółka. Oferta konsorcjum Tesgas (lider), Izostal, ZRUG Zabrze (spółki z grupy Stalprofilu) i