istota zabezpieczeń rzeczowych

Kancelaria Prawna Skarbiec

Treść i przedmiot zastawu rejestrowego

Treść i przedmiot zastawu rejestrowego

Zastaw w swojej istocie stanowi najskuteczniejsze i najpowszechniejsze zabezpieczenie rzeczowe postanowień umowy w obrocie gospodarczym. Mimo stosunkowo małej popularności skutecznie zapobiega długotrwałemu dochodzeniu majątku od dłużnika (...).

Prawne formy umów zabezpieczania z kontrahentami

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga od przedsiębiorców właściwego zabezpieczania swoich transakcji. W celu uniknięcia przypadków niewypłacalności przez partnerów biznesowych, warto jest zadbać o właściwe zabezpieczanie umów pod względem prawnym, które ograniczą ryzyko nie wykonania przedmiotu umowy.

Rząd nie chce pokazać, co przyjął. "Wyborcza" ujawnia ponad 100 nowych zmian dla pracowników i przedsiębiorców

Zmiany dotyczą kodeksu pracy, użytkowania wieczystego i kodeksu karnego. Są też zmiany w spłacie kredytów i podatkach.

Dlaczego w Polsce firmy padają jak muchy?

zatwierdza sąd. Ten typ upadłości daje więc wszystkim zainteresowanym czas, aby zastanowili się, co dalej chcą robić. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie wierzytelności są z mocy prawa objęte układem, np. nie są nim objęte wierzytelności zabezpieczone rzeczowo na majątku upadłego, chyba że wierzyciele

Jerzy Hausner: Dokąd idziemy?

Jerzy Hausner: Dokąd idziemy?

. Molekularny? - Określenie "rozwój molekularny" wymyślił Janusz Czapiński, bardzo mi się spodobało, bo wyjaśnia istotę problemu. Rozwijamy się za sprawą aktywności indywidualnej w ramach mikrostruktury, którą można nazwać społeczną molekułą. To rodzina, grupa znajomych