instalacja odgromowa

Justyna Rek-Pawłowska

Czy zamawiający - zespół DPS powinien zsumować remonty w kilku swoich użytkowanych budynkach?

Czy zamawiający - zespół DPS powinien zsumować remonty w kilku swoich użytkowanych budynkach?

Co do zasady w przypadku robót budowlanych należy traktować razem roboty wykonywane w ramach jednego obiektu budowlanego. Jednak w sytuacji kiedy w kilku obiektach są realizowane tożsame przedmiotowo roboty, uważam, że należy je oszacować łącznie i zamawiać według wspólnej wartości.

Polimex ma zamówienie na serwis przemysłowy z MPO Warszawa warte 12,7 mln zł

utrzymanie i konserwację sieci elektrycznych i instalacji odgromowych. Przewidziane jest również wykonywanie innych usług zlecanych przez MPO" - czytamy w komunikacie. Wartość zamówienia wynosi ponad 12,7 zł, a jego realizację przewidziano na okres do 31 lipca 2017 r. W

KGHM zwiększył wartość umowy z Mostostalem Zabrze o 13,1 mln zł netto

instalacji technologicznych, uziemiających, odgromowych rurociągów przesyłowych oraz orurowania Magazynu Paliw. Szacunkowa wartość za rozszerzony zakres prac wynosi 13.100.503,52 zł netto" - czytamy w komunikacie. Łączna wartość zleceń otrzymanych od KGHM w ramach umowy

PGE uruchomiła pierwszą elektrownię fotowoltaiczną

paneli wynosi 3,5 tys. m2. Ze względu na położenie, elektrownia chroniona jest specjalną instalacją odgromową składającą się z 200 masztów o wysokości 4 m każdy. Zakładana roczna produkcja energii w elektrowni fotowoltaicznej PGE kształtować się będzie na poziomie co najmniej

Wrocławska firma szuka monterów. Średnia płaca - prawie 7 tys. zł

Wrocławska firma szuka monterów. Średnia płaca - prawie 7 tys. zł

wewnątrz i na zewnątrz obiektów. Są to między innymi linie kablowe średniego i niskiego napięcia czy wykonywanie instalacji odgromowej. Kurs raz w roku Pracowników przyciągnąć ma atrakcyjne wynagrodzenie – średnia płaca w 2016 roku wyniosła 6 691 zł brutto. Firma oferuje m.in. dofinansowanie wakacji

Będzie wielki remont wrocławskiej Panoramy Racławickiej!

Będzie wielki remont wrocławskiej Panoramy Racławickiej!

są pod ochroną konserwatorską. Firma, która dostanie zlecenie wykonania remontu, przeprowadzi jednak cięcia pielęgnacyjne roślin. Oprócz wymiany pokrycia dachu, słupów nośnych rotundy, okien, świetlików, posadzek i instalacji odgromowej, wyremontuje także sanitariaty

Radiostacja czeka na przebadanie, a chętnych brak

Radiostacja czeka na przebadanie, a chętnych brak

zostanie kompleksowo sprawdzony. Do badań wytrzymałościowych pobrane zostaną próbki drewna. Specjaliści przeprowadzą uzupełniające pomiary inwentaryzacyjne konstrukcji wieży. Dzięki nim poznamy stan techniczny obiektu wraz z uszkodzeniami oraz skuteczność działania instalacji odgromowej. W związku z ciągłą

Zaczynali w latach 90. od stolików komputerowych. Jak zrodziła się potęga mebli Balma i Noti

Zaczynali w latach 90. od stolików komputerowych. Jak zrodziła się potęga mebli Balma i Noti

działalność polegała? – Na wykonywaniu instalacji, głównie odgromowych, oraz na produkowaniu elementów do tych instalacji – wyjaśnia biznesmen. Firma początkowo mieściła się, jakżeby inaczej, w garażu. A gdy się rozwinęła, do garażu dobudowane zostało następne, trzydziestometrowe pomieszczenie

Dworce PKP na Podkarpaciu: wyremontowane, zmodernizowane i sprzedane

Dworce PKP na Podkarpaciu: wyremontowane, zmodernizowane i sprzedane

. 800 m na południe od centrum miasta. W pobliżu zlokalizowany jest Rynek, Park Miejski oraz stadion piłkarski, - nieruchomość doskonale skomunikowana dzięki znajdującym się w pobliżu drogom. Obiekt wyposażony w instalację elektryczną, odgromową, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i gazową

120 usterek na stadionie "Kradli wszystko, co dało się wynieść"

120 usterek na stadionie "Kradli wszystko, co dało się wynieść"

stadionu nie ma osobnej instalacji odgromowej, a powinien mieć, by nie uderzały w niego pioruny. "Taka sytuacja grozi śmiertelnym porażeniem prądem ludzi". * W pomieszczeniu z akumulatorami nie ma czujników wodoru. "Taka sytuacja grozi wybuchem"

Fuszerka na stadionie w Poznaniu. Grozi katastrofa budowlana

Fuszerka na stadionie w Poznaniu. Grozi katastrofa budowlana

: - Złe obudowy oświetlenia w jacuzzi. "Taka sytuacja grozi śmiertelnym porażeniem prądem ludzi, którzy korzystają z kąpieli"; - Dach stadionu nie ma osobnej instalacji odgromowej, a powinien mieć, by nie uderzały w niego pioruny. "Taka sytuacja grozi śmiertelnym

instalacja odgromowa

Ryciny elementów instalacji odgromowych z XVII wieku
Miejsce połączenia przewodu odprowadzającego z uziomem
Instalacja odgromowa (z ang. LPS - Lightning Protection System, pop. piorunochron) - instalacja chroniąca obiekty przed porażeniami wynikłymi z wyładowań piorunowych. Stosowana najczęściej w budownictwie mieszkalnym.Instalacje piorunochronne składają się z:
zwodów bezpośrednio przyjmujących

więcej o instalacja odgromowa na pl.wikipedia.org