importochłonny

Żyżyński z RPP: Obniżka stóp z obecnego poziomu byłaby umiarkowanie efektywna

importochłonna. Dlatego jestem zwolennikiem silniejszego złotego, czyli zbliżenia kursu rynkowego do kursu parytetowego. W krajach rozwiniętych kurs rynkowy jest zrównany z parytetowym" - podsumował członek Rady. Pod koniec czerwca Żyżyński mówił w wywiadzie dla ISBnews, że nie ma

PSEW: OZE jest bardziej odporne na kryzysy niż energetyka konwencjonalna

lokalnych dostawców w międzynarodowych łańcuchach. To wzmocni pozycję branży jako najmniej importochłonnej ze wszystkich technologii wytwarzania energii w polskim systemie i uniezależni ją od wykonawców spoza Europy. Warunkiem realizacji takiego scenariusza jest jednak zagwarantowanie przedsiębiorcom

Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 4,2% w 2018 r. i do 3,8% w 2019 r.

natomiast ograniczona, zwłaszcza biorąc pod uwagę oczekiwany w kolejnych latach aprecjacyjny trend złotego. Dodatkowo wraz z szybszym wzrostem importochłonnych komponentów PKB, takich jak inwestycje oraz konsumpcja prywatna, oczekiwany jest relatywnie silniejszy przyrost importu obniżający tym samym wkład

ARP, PKO BP: Inwestycje w sektorze motoryzacyjnym będą wzmacniały gospodarkę

po stronie importu (to trzeci najbardziej importochłonny dział gospodarki), jak i eksportu. W 2016 r. wartość eksportu wyrobów przemysłu motoryzacyjnego Polski wyniosła 24,4 mld euro, co stanowiło ok. 13% całkowitego eksportu Polski. Import branży wynosił 17,4 mld euro. W latach 2009?2016

Tempo wzrostu PKB może sięgnąć 4% w 2017 r. wg analityków

zapasów (najbardziej importochłonna kategoria popytu krajowego) i jednocześnie zakładane silne odbicie inwestycji budowlanych (najmniej importochłonne inwestycje) zakładamy, że skala wzrostu importu będzie ograniczona. Scenariusz wyraźnej poprawy aktywności krajowej gospodarki jest spójny z notowaną

Dane za IV kw. dają szansę na wzrost PKB w całym 2018 r. na 4-4,6% wg analityków

w 2018 r. przełożyć się na lekkie obniżenie dynamiki spożycia gospodarstw domowych poniżej 4,5% r/r. Przy solidnym wzroście popytu krajowego, w szczególności w przypadku bardziej importochłonnych inwestycji przedsiębiorstw oczekujemy w 2018 r. dalszego lekkiego pogorszenia kontrybucji we wzrost

Recesja dopadła całą Unię Europejską

Marcina Mrowca, dopóki za granicą nie wzrośnie popyt na nasze towary, dopóty eksport się nie odbije. - Musimy też pamiętać, że w Polsce produkcja na eksport jest mocno importochłonna. A przecież słabszy złoty sprawia, że import staje się droższy - zauważa Maliszewski. Ekonomista

Wzrost PKB przyspieszy w Polsce w II połowie roku wg analityków

eksporterzy nie mają problemów ze zbytem na swoje towary a ich produkcja wydaje się mniej importochłonna niż w przeszłości. Wszystkie te czynniki sugerują, że wzrost gospodarczy utrzyma się w kolejnych kwartałach. Możliwe jest nawet jego przyśpieszenie dzięki inwestycjom publicznym finansowanym z nowej

Tempo wzrostu PKB może wynieść 4,3-4,5% w całym 2017 r. wg analityków

eksportu jako relatywnie niską można oceniać dynamikę wzrostu importu, co w naszej ocenie wynika ze struktury popytu krajowego. Wzrost ten bowiem silniej wspierany jest konsumpcją prywatną i bardzo mało importochłonnymi inwestycjami budowlanymi, przy słabszych danych w zakresie inwestycji firm oraz zapasów