importochłonność

Polpharma: Polska może być centrum farmacji w regionie przy wsparciu rządu

produktów polskiego przemysłu farmaceutycznego cechuje się wysoką dynamiką wzrostu. Wartość eksportu leków z Polski wynosi 3 mld USD. Największym problemem branży jest wysoka importochłonność ze względu na duży udział leków importowanych w koszyku leków refundowanych. Import produktów farmaceutycznych nadal

Kotecki (RPP): Będziemy mieć wydatki związane z prezentami wyborczymi. Inflacja w lutym wystrzeli i przekroczy 20 proc.

Kotecki (RPP): Będziemy mieć wydatki związane z prezentami wyborczymi. Inflacja w lutym wystrzeli i przekroczy 20 proc.

mówią, że to słaby złoty jest najsilniejszym "importerem inflacji". – To można oczywiście bardzo dokładnie zrobić, ważąc zmiany kursów, przyporządkowując do kierunków naszego importu i badając wpływ importu na inne agregaty i wzrost cen. Trzeba pamiętać o dużej importochłonności

Nadwyżka handlowa imponuje wzrostem, C/A ulegnie pogorszeniu wg analityków

kolejnych miesiącach, to jednak może on sugerować mniejszą niż dotychczas importochłonność inwestycji przedsiębiorstw, jak również ich produkcji bieżącej. Dane o rachunku bieżącym wspierają złotego" ? główny ekonomista Plus Banku Wiktor Wojciechowski. Poniżej przedstawiamy

Dane za IV kw. dają szansę na wzrost PKB w całym 2018 r. na 4-4,6% wg analityków

, że ich wkład do PKB przekroczył udział konsumpcji prywatnej (2,8pp wobec 2,4pp). Kontrybucja eksportu netto (-0,8pp) zaskoczyła negatywnie prawdopodobnie ze względu na importochłonność inwestycji oraz wydatki jednorazowe (zakup samolotów przez sektor publiczny), kontrybucja zapasów była ujemna

Dane za 2017 pozwalają liczyć na ponad 4% wzrostu PKB w 2018 r. wg analityków

prywatnych w maszyny i urządzenia oraz środki transportu. Silne przyspieszenie inwestycji, charakteryzujących się wysoką importochłonnością, przełożyło się na spadek eksportu netto w 4Q 2017 r., który w tym okresie najpewniej nieco obniżał tempo wzrostu gospodarczego. Dzisiejsze dane potwierdzają bardzo

Wzrost PKB przyspieszy w Polsce w II połowie roku wg analityków

importu przy wciąż silnym popycie wewnętrznym i wysokiej dynamice inwestycji, skądinąd charakteryzujących się dużą importochłonnością. Dynamika importu obniżyła się zatem do 6,0% r/r wobec 9,5% w kwartale poprzednim. Był to z kolei najniższy wynik od 2013 r., kiedy to za niskim importem stał raczej słaby

Tempo wzrostu PKB może wynieść 4,3-4,5% w całym 2017 r. wg analityków

, które charakteryzują się wyższą importochłonnością. Niezależnie od bardzo dobrych danych nt. wzrostu PKB w III kw., oczekujemy obniżenia jego dynamiki w IV kw. poniżej 4,5% r/r. Dane dot. zmian kwartalnych oczyszczone z wahań sezonowych wyraźnie wskazują, że świetne wyniki wzrostu PKB w III kw. nie są