ib one sp. z o.o.

Introl miał 4,02 mln zł zysku netto, 7,86 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

. odnotowały spółki m.in.: IB Systems Sp. z o.o. (o 2 050 tys. zł), PWP Inżynieria Sp. z o.o. (o 1 947 tys. zł), RAControls Sp. z o.o. (o 1 933 tys. zł) oraz Introl-Energomontaż Sp. z o.o. (o 1 393 tys. zł). Spadek sprzedaży poza grupę r/r w I kw. 2020 r. zanotowały m.in. spółki: Introl Automatyka Sp. z o.o

Introl miał 1,25 mln zł zysku netto, 1,74 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

. zanotowały m.in. spółki: IB Systems Sp. z o.o. o 2 213 tys. zł, PWP Katowice Sp. z o.o. o 1 686 tys. zł oraz Smart In Sp. z o.o. Sp. k. o 1 264 tys. zł" - czytamy w raporcie. "Zysk brutto ze sprzedaży Grupy Introl w I kwartale 2019 r. obniżył się r/r o 3,9%, tj. o kwotę

Introl miał 4,02 mln zł zysku netto, 4,61 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

sprzedaż głównie w segmentach produkcja elementów odlewniczych oraz dystrybucji) oraz IB Systems Sp. z o.o. (dotyczył sprzedaży realizowanej w ramach segmentu usług). W stosunku do roku ubiegłego koszty sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu w III kwartale utrzymały się na porównywalnym poziomie w stosunku

Zysk netto Introla wzrósł r/r do 6,04 mln zł w III kw. 2016 r.

działalności usługowej realizowanej przez Introl S.A. powodujące spadek sprzedaży spółki w tym segmencie o 47 931 tys. zł. Spadek ten skompensowany został w części przez wzrost sprzedaży w tym segmencie przez spółki IB Systems Sp. z o.o. o 14 450 tys. zł oraz Pro - ZAP Sp. z o.o. o 9 530 tys. zł"

Introl miał 0,41 mln zł zysku netto, 4,3 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

wzrost marży zanotowały Introl-Energomontaż Sp. z o.o. oraz IB Systems Sp. z o.o. i dotyczył sprzedaży realizowanej w ramach segmentu usług" - czytamy w raporcie. "W efekcie powyższych zmian zyski operacyjne EBIT i EBITDA zwiększyły się w III kwartale 2018 r

Zysk netto Introlu spadł r/r do 3,91 mln zł w I kw. 2016 r.

przychody ze sprzedaży sięgnęły 91,36 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 83,82 mln zł rok wcześniej. "Wzrost sprzedaży r/r w I kwartale 2016 r. zanotowały m.in. spółki: IB Systems Sp. z o.o. o 5 713 tys. zł, Limatherm S.A. o 3 271 tys. zł i Pro - ZAP Sp. z o.o o 2 176 tys. zł ze

T-Bull chce pozyskać ok. 20 mln zł z oferty publ. w VI 2017 oraz przejść na GPW

Trigon Investment Banking Sp. z o.o. & Wspólnicy Sp.k. umowę. Przedmiotem tej umowy jest głównie: "- przeprowadzenie przez Trigon DM oferty publicznej akcji emitenta, - świadczenie przez Trigon IB usług doradczych w

Przegląd informacji ze spółek

Błonia" w Szczecinie, realizowanego przez spółkę zależną Realty 2 Management sp. z o.o. Projekt Developerski 10 sp.k. (PD10), i zdecydował o sprzedaży nieruchomości składających się na projekt, podała spółka. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) dopuściło konsorcjum, w

Przegląd informacji ze spółek

uzgodniły parytet wymiany akcji na 0,185 akcji Idea Banku za 1 akcję Getin Noble Banku, podał GNB. Fuzja prawna obu banków planowana jest na III kwartał 2019 roku, a jej warunkiem koniecznym jest m.in. zezwolenie KNF. Awbud zawarł umowę, na mocy której Murapol Westini Sp. z o.o

Bank Pekao: CDM Pekao zostanie formalnie podzielony do końca sierpnia br.

działalności maklerskiej w Grupie Pekao, Pekao IB będzie świadczyć usługi w obszarze bankowości inwestycyjnej, a Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. będzie prowadził działalność skoncentrowaną na usługach pośrednictwa, doradztwa inwestycyjnego oraz oferowania instrumentów finansowych poprzez własną sieć

Przegląd prasy

na 0,185 akcji Idea Banku za 1 akcję Getin Noble Banku, podał GNB. Fuzja prawna obu banków planowana jest na III kwartał 2019 roku, a jej warunkiem koniecznym jest m.in. zezwolenie KNF. --Awbud zawarł umowę, na mocy której Murapol Westini Sp. z o.o. powierzył spółce

Introl stawia na dalszy wzrost marż; spadek zysku netto w 2015 przez one-off

spółki Limatherm S.A. (7,0 mln zł), IB Systems Sp. z o.o. (3,7 mln zł) i PRO-ZAP Sp. z o.o. (3,5 mln zł). W perspektywie do 2019 r. i 2018 r. Grupa zamierza zwiększyć moce produkcyjne w spółkach Limatherm i Limatherm Sensors, odpowiednio o 35 % i 30%, oraz powiększyć skalę

Przegląd informacji ze spółek

100% udziałów w spółce Extradom.pl za cenę 75 mln zł, podała WP Holding. ZUE jako lider konsorcjum podpisało umowę ze Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o. (podwykonawca), której przedmiotem jest wykonanie przez Strabag części prac w ramach realizacji zadania pn. "