huty szopienice

pj

Piękna wieża ciśnień na sprzedaż. Cena? Jedyne 5 tys. zł

Piękna wieża ciśnień na sprzedaż. Cena? Jedyne 5 tys. zł

Likwidator Huty Szopienice ogłosił przetarg na sprzedaż kolejnych działek w rejonie ul. Woźniaka w Katowicach. Tym razem wystawił na sprzedaż m.in. zabytkową wieżę ciśnień.

Kupiłeś polisę w katowickiej firmie? Sprawdź, czy jesteś ubezpieczony

Kilkuset pracowników byłej Huty Metali Nieżelaznych Szopienice kupiło polisy w firmie Hermes i regularnie odprowadzało składki, ale nie było objętych żadną ochroną. Prokuratura wszczęła śledztwo.

Zysk netto Hutmena spadł r/r do 3,44 mln zł w IV kw. 2015 r.

ujemny wynik netto w kwocie -7 192 tys. zł. Jednakże po wyeliminowaniu czynników jednorazowych (utworzenie rezerwy na należności, w tym na należności z tytułu udzielonych pożyczek HMN Szopienice S.A. w likwidacji w łącznej kwocie 11 936 tys.zł), wynik netto spółki zbliżył się poziomu z 2014 roku. Poprawę