horyzontu projekcji

'Minutes' RPP: Inflacja zbliży się do celu pod koniec horyzontu projekcji

Warszawa, 24.08.2017 (ISBnews) - Podczas lipcowego posiedzenia większości członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP) oceniła, że inflacja cen konsumpcyjnych zbliży się do celu 2,5% pod koniec horyzontu projekcji lipcowej, tj. do 2019 r., wynika z "minutes" z tego

Szpunar z NBP: Inflacja nie przekroczy 3,5% r/r wg centralnej ścieżki projekcji

. NBP napisał w "Raporcie o inflacji", że przy założeniu braku zmian stóp procentowych NBP inflacja CPI w horyzoncie projekcji (2019-2021) przyśpieszy, pozostając jednak w przedziale odchyleń od celu inflacyjnego (2,5% +/-1 pkt proc.). (ISBnews)

Projekcja NBP:Inflacja CPI wyniesie 3,3% w 2020 r. oraz 1,5% w 2021, 2,1% w 2022

energetycznych na rynkach światowych" - czytamy dalej. Czynniki podwyższające obecnie inflację będą jednak stopniowo ustępować i w średnim horyzoncie inflacja obniży się, kształtując się do końca horyzontu projekcji poniżej 2,5%. Najniższy poziom inflacja osiągnie w 2021 r. ze

RPP utrzymała stopy bez zmian; inflacja w pobliżu celu po wzroście w I kw. 2020

horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej będzie się kształtować w pobliżu celu inflacyjnego. "W ocenie Rady, perspektywy krajowej koniunktury pozostają korzystne, a dynamika PKB mimo oczekiwanego obniżenia utrzyma się w najbliższym kwartałach na relatywnie wysokim poziomie

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian; inflacja pozostanie umiarkowana

w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej będzie się kształtować w pobliżu celu inflacyjnego. Taką ocenę wspierają wyniki lipcowej projekcji NBP" - czytamy w komunikacie. RPP podkreśliła też, że "napływające dane wskazują także na kontynuację znaczącego

Projekcja NBP: Stopa bezrobocia wyniesie 3,6% w tym roku i 3,8% w 2020 r.

, stopa bezrobocia równowagi NAWRU ma wynieść w latach 2019-2021 odpowiednio: 4%, 4,2% i 4,3% (wobec 4,4% w 2018 r.). "W horyzoncie projekcji dynamika liczby pracujących według BAEL obniży się względem poprzednich lat i ukształtuje się na nieznacznie ujemnym poziomie. Do

Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 4,3% w 2019 r. i 3,6% w 2020 r.

wzrostu PKB w III kw. najprawdopodobniej obniżyło się i ukształtowało nieco poniżej założeń lipcowej rundy prognostycznej. W horyzoncie bieżącej projekcji przewiduje się, że dynamika PKB będzie dalej stopniowo obniżać się, do czego przyczyni się utrzymujące się osłabienie koniunktury w gospodarkach

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian; inflacja pozostanie w pobliżu celu

poziomie i w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej będzie się kształtować w pobliżu celu inflacyjnego. Taką ocenę wspierają wyniki marcowej projekcji PKB i inflacji" - czytamy w komunikacie. Rada zapoznała się z przygotowaną przez Instytut Ekonomiczny Narodowego Banku

Projekcja NBP: Inflacja CPI wyniesie 1,7% 2019 r. oraz 2,7% w 2020 r.

listopada 2018 r., inflacja konsumencka miała wynieść 3,2% w 2019 r. i 2,9% w 2020 r. "Przy założeniu braku zmian stóp procentowych NBP inflacja cen konsumenta wzrośnie w 2020 r. do 2,7%, a następnie obniży się pod koniec horyzontu projekcji w okolice 2,5% r/r. W kierunku

Projekcja NBP: Inflacja CPI wyniesie 2,3% w 2019 r. oraz 2,8% w 2020 r.

, będzie oddziaływać podwyższona w horyzoncie projekcji dynamika kosztów pracy oraz utrzymująca się w najbliższych kwartałach relatywnie silna presja popytowa i wysoka dynamika cen żywności. Od początku 2020 r. spodziewany jest przy tym wzrost inflacji cen energii zgodnie z przyjętym w projekcji założeniem

Projekcja NBP: PKB spadnie o 5,4% w 2020, wzrośnie o 4,9% w 2021 i o 3,7% w 2022

popytu niż potencjalnego produktu w br. spowoduje, że luka popytowa ukształtuje się w 2020 r. na wyraźnie ujemnym poziomie, zaznaczył NBP. "W kolejnych latach luka popytowa ulegnie zawężeniu, ale nie domknie się do końca horyzontu projekcji. Taki kształt luki popytowej

NBP: Kurs złotego będzie się nieznacznie umacniał do końca 2019 r.

Warszawa, 13.11.2017 (ISBnews) - Kurs złotego będzie się nieznacznie umacniał, zbliżając się stopniowo do kursu równowagi w horyzoncie projekcji Narodowego Banku Polskiego (NBP), tj. do końca 2019 r., wynika z "Projekcji inflacji i PKB". Przemawia za tym rosnący

Projekcja NBP: Stopa bezrobocia wyniesie 5% w tym roku i 5,6% w 2021 r.

. W dalszym horyzoncie projekcji, wraz ze stopniową odbudową aktywności gospodarczej, stopa bezrobocia ponownie się obniży, ale pozostanie na podwyższonym poziomie w stosunku do okresu sprzed wybuchu epidemii, podkreślił bank centralny. W projekcji założono, że wynagrodzenia

Projekcja NBP: Stopa bezrobocia spadnie do 3,7% w tym roku i do 3,6% w 2020 r.

). W projekcji z marca 2019 r. bank centralny spodziewał się, że stopa bezrobocia wyniesie 3,4% na koniec 2019 r., 3,2% na koniec 2020 r. i 3% na koniec 2021 r. "W horyzoncie projekcji w ślad za oczekiwanym stopniowym spowolnieniem krajowego wzrostu gospodarczego

'Minutes':Część RPP ma obawy, że wyższa inflacji na pocz. 2020 może się utrwalić

Warszawa, 22.08.2019 (ISBnews) - Podczas lipcowego posiedzenia część członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP) ocenili, że dynamika cen w niemal całym horyzoncie projekcji ma pozostać zbliżona do 2,5% r/r, poza początkiem 2020 r., gdy ze względu na oddziaływanie przejściowych i

'Minutes' RPP: Inflacja pozostanie blisko celu w najbliższych latach

depozytowa 0,50%, stopa redyskonta weksli 1,75%. Według centralnej ścieżki listopadowej projekcji NBP, inflacja konsumencka wyniesie 1,9% r/r w 2017 r., 2,3% w 2018 r., i przyspieszy do 2,9% r/r w 2019 r., Według banku centralnego, inflacja CPI w horyzoncie projekcji stopniowo

Sura z RPP podtrzymuje oczekiwanie braku podwyżek stóp proc. do końca 2019 r.

miesiącu nie daje jeszcze powodów do zmiany nastawienia, ważny jest dłuższy horyzont. "Kluczowe znaczenie będzie miała projekcja marcowa - będziemy widzieć, jak ten potencjalny wzrost cen energii będzie się przekładał na procesy inflacyjne. Bo to, że on będzie, to jest

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian; inflacja prawdopodobnie powyżej 2,5% w 2019

pozostanie w przedziale odchyleń od celu. "W ocenie Rady, bieżące informacje oraz wyniki projekcji wskazują na relatywnie korzystne perspektywy krajowej koniunktury, choć w kolejnych latach nastąpi prawdopodobnie stopniowe obniżenie się wzrostu PKB. Zgodnie z projekcją, w 2019

Projekcja NBP: Wzrost PKB wyniesie 4,8% w 2018 r. i 3,6% w 2019 r.

ukształtuje się nieznacznie poniżej oczekiwań z rundy lipcowej, co wynika z negatywnego oddziaływania na aktywność gospodarczą wyższej inflacji cen energii przy jednoczesnym wygasaniu wpływu czynników podwyższających dynamikę PKB w bieżącym roku, podano także. W horyzoncie projekcji

Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 4,5% w 2019 r. i 4% w 2020 r.

;. W raporcie z marca 2019 r. NBP spodziewał się, że wzrost gospodarczy Polski wyniesie 4% w 2019 r., 3,7% w 2020 r. i 3,5% w 2021 r. "W horyzoncie projekcji tempo wzrostu krajowego PKB będzie się stopniowo obniżać, do czego przyczyni się utrzymujące się osłabienie

Projekcja NBP: Inwestycje mieszkaniowe będą rosły szybciej niż PKB do końca 2019

Warszawa, 13.11.2017 (ISBnews) - Inwestycje mieszkaniowe będą rosnąć w tempie nieco szybszym niż dynamika PKB W horyzoncie projekcji Narodowego Banku Polskiego (NBP), tj. do końca 2019 r., wynika z "Projekcji inflacji i PKB", dołączonej do "Raportu o inflacji

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, wzrost PKB w 2019 r. powyżej projekcji NBP

w marcowej projekcji banku centralnego (4%). Ponadto RPP powtórzyła, że inflacja utrzyma się na umiarkowanym poziomie i w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej będzie się kształtować w pobliżu celu inflacyjnego. "W Polsce utrzymuje się dobra koniunktura. W

Projekcja NBP: Stopa bezrobocia spadnie do 4,7% w tym roku i do 4,1% w 2018 r.

). W lipcowej projekcji bank centralny spodziewał się, że stopa bezrobocia na koniec lat 2017-2019 wyniesie odpowiednio: 4,9%, 4,3% i 4,1%. "Po wysokim wzroście liczby pracujących w I połowie 2017 r. w horyzoncie projekcji oczekuje się wyhamowywania dynamiki zatrudnienia

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, inflacja pozostaje umiarkowana

. "W ocenie Rady, bieżące informacje oraz wyniki projekcji wskazują na korzystne perspektywy wzrostu aktywności w polskiej gospodarce mimo oczekiwanego obniżenia się dynamiki PKB w kolejnych latach. Zgodnie z wynikami projekcji, w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja utrzyma się w

Projekcja NBP: Inflacja znajdzie się nieznacznie powyżej celu w 2019 i 2020 r.

Warszawa, 16.07.2018 (ISBnews) - Inflacja konsumencka wyniesie 1,8% w 2018 r. i przyspieszy do 2,7% r/r w 2019 r. oraz do 2,9% w 2020 r., wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP). "W horyzoncie projekcji

RPP obniżyła stopy proc., inflacja poniżej celu w horyzoncie polityki pieniężnej

prawdopodobieństwa szybszego niż oczekiwano w marcowej projekcji obniżenia się inflacji w bieżącym roku oraz kształtowania się inflacji poniżej celu inflacyjnego w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. "W lutym br. inflacja w Polsce wyniosła 4,7%. Oczekiwane osłabienie wzrostu

Projekcja NBP: Stopa bezrobocia spadnie do 3,9% w tym roku i do 3,5% w 2019 r.

). W projekcji z listopada ub.r. bank centralny spodziewał się, że stopa bezrobocia wyniesie 4,1% na koniec 2018 r. oraz do 3,9% rok później. "Obniżające się bezrobocie, wysoka liczba ofert pracy oraz malejące prawdopodobieństwo utraty pracy przyczynią się w horyzoncie

Glapiński znowu atakuje członków RPP. "Nakręcał spiralę spekulacji"

niemożliwe do obrony: po wystąpieniu szoku inflacja nie może powrócić do celu »natychmiast«, zajmuje to zawsze określony czas". Czytaj także: Kredyt hipoteczny i pozew o WIBOR. Pytamy prawników, ile to kosztuje i kiedy warto pozwać bank Glapiński wydłuża horyzont projekcji, żeby pokazać

Projekcja NBP: Stopa bezrobocia spadnie do 4,9% w tym roku i do 4,3% w 2018 r.

). W marcowej projekcji bank centralny spodziewał się, że stopa bezrobocia na koniec lat 2017-2019 wyniesie odpowiednio: 5,3%, 4,9% i 4,6%. "W horyzoncie projekcji będzie następował dalszy spadek stopy bezrobocia BAEL, która już obecnie jest na najniższym poziomie w

'Minutes' RPP: Inflacja pozostanie w pobliżu celu w najbliższych latach

Warszawa, 21.12.2017 (ISBnews) - Podczas grudniowego posiedzenia większości członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP) oceniła, że inflacja w horyzoncie listopadowej projekcji utrzyma się w pobliżu celu inflacyjnego (2,5%), wynika z "minutes" z tego spotkania

Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 4% w 2019 r. i 3,7% w 2020 r.

przyczyniać się będzie do stopniowego spowolnienia tempa wzrostu konsumpcji w dalszym horyzoncie projekcji" - wskazano także. Według projekcji, w latach 2019-2021 nastąpi również osłabienie dynamiki nakładów brutto na środki trwałe, do czego przyczyni się ograniczenie wzrostu

Adam Glapiński przestraszył się wniosków z kontroli NIK. I straszy, że Izba złamała konstytucję

inflacji bazowej" - podkreślił NIK. Chodzi o to, że w listopadowej projekcji inflacji wydłużono horyzont prognoz do 2025 roku, co nigdy wcześniej nie było praktykowane. Wszystko po to, aby pokazać, że kiedyś inflacja rzeczywiście dojdzie do celu inflacyjnego, czyli 2,5 proc. plus minus 1 pkt proc. Na

Projekcja NBP: Wzrost PKB wyniesie 3,4% w 2015 r. i 3,3% w 2016 r.

, co w części wynikać może z wprowadzonych zmian metodologicznych" - czytamy w raporcie. NBP podkreślił, że szacunki GUS przyczyniły się do podwyższenia dynamiki PKB w krótszym horyzoncie bieżącej projekcji. Wskazały one także na nieco inną niż zakładano w projekcji

'Minutes': Część RPP spodziewa się szybszej dynamiki cen od obecnych prognoz

prognozowanej. Wskazywali oni, że w średnim horyzoncie dynamika cen może być podwyższana przez szereg czynników, w tym silniejsze niż wskazuje projekcja efekty zapowiadanych działań fiskalnych, szczególnie gdyby utrzymywało się wysokie wykorzystanie zdolności wytwórczych oraz nastąpił wzrost cen energii i

Projekcja NBP: Stopa bezrobocia spadnie do 3,6% w tym roku i do 3,4% w 2019 r.

). W projekcji z marca br. bank centralny spodziewał się, że stopa bezrobocia wyniesie 3,9% na koniec 2018 r. oraz 3,5% rok później. "Wzrost liczby pracujących będzie w horyzoncie projekcji stopniowo wyhamowywał. Obecnie uwarunkowania popytu na pracę pozostają korzystne

Projekcja NBP: Inflacja CPI wyniesie 2% w 2019 r. oraz 2,9% w 2020 r.

listopada 2018 r., inflacja konsumencka miała wynieść 1,7% w 2019 r., 2,7% w 2020 r. i 2,5% w 2021 r. "Przy założeniu braku zmian stóp procentowych NBP inflacja CPI w horyzoncie projekcji przyśpieszy, pozostając jednak w przedziale odchyleń od celu inflacyjnego. W kierunku

Projekcja NBP: Inflacja CPI wyniesie 1,8% 2018 r. oraz 3,2% w 2019 r.

będzie spowodowany - oddziałującą z opóźnieniem na ceny - rosnącą presją kosztową i popytową w polskiej gospodarce. Koszty przedsiębiorstw zwiększa w szczególności utrzymująca się w horyzoncie projekcji na podwyższonym poziomie dynamika wynagrodzeń, przewyższająca w ujęciu realnym wzrost wydajności pracy

RPP utrzymała stopy bez zmian; CPI będzie 'wyraźnie' mniejsze niż oczekiwano

oczekiwano w listopadowej projekcji" (bez słowa "wyraźnie"). "W średnim okresie ograniczająco na dynamikę cen będzie oddziaływało oczekiwane spowolnienie dynamiki wzrostu gospodarczego. W efekcie, w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja będzie

Projekcja NBP: Inflacja ukształtuje się na poziomie celu w 2019 r.

Warszawa, 10.07.2017 (ISBnews) - Inflacja konsumencka wyniesie 1,9% r/r w 2017 r., 2% w 2018 r., i przyspieszy do 2,5% r/r w 2019 r., wynika wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP). Według banku centralnego, inflacja CPI w horyzoncie

Projekcja NBP: Stopa bezrobocia spadnie do 7,8% w 2015 r. i do 7,3% w 2016 r.

). W marcowej projekcji bank centralny spodziewał się, że stopa bezrobocia na koniec lat 2015-2017 wyniesie odpowiednio: 8,2%, 7,9% i 7,5%. "W horyzoncie projekcji - wobec stabilizacji dynamiki PKB oraz wygaśnięcia efektu statystycznego - tempo wzrostu liczby pracujących

'Minutes': Na posiedzeniu RPP w II był wniosek o obniżkę stóp o 0,25 pkt proc.

natomiast, że inflacja w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej może być wyższa niż wskazują aktualne prognozy. "W opinii tych członków Rady, jeśli napływające dane oraz projekcja będą wskazywały na wzrost tego ryzyka, wówczas w najbliższym czasie uzasadnione może być

EBC utrzymał stopy procentowe bez zmian

pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0,00%, 0,25% oraz -0,50%. Rada Prezesów oczekuje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym lub niższym poziomie, dopóki Rada nie stwierdzi, że perspektywy inflacji w horyzoncie czasowym jej projekcji zdecydowanie zbliżają się do poziomu, który

Projekcja NBP: Stopa bezrobocia spadnie do 8,2% w 2015 r. i do 7,9% w 2016 r.

). W listopadowej projekcji bank centralny spodziewał się, że stopa bezrobocia na koniec lat 2014-2016 wyniesie odpowiednio: 9,4%, 8,9% i 8,3%. "W horyzoncie projekcji ? wobec stabilizacji dynamiki PKB oraz wygaśnięcia efektu statystycznego ? tempo wzrostu liczby

'Minutes': Większość RPP oczekuje średniorocznej inflacji poniżej 2,5% w br.

poziom inflacji w bieżącym roku będzie nieco niższy od 2,5%, a w horyzoncie projekcji utrzyma się w pobliżu celu inflacyjnego. Część członków Rady podkreślała, że taka ocena jest spójna z oczekiwaniami analityków finansowych" - czytamy w "minutes". Członkowie RPP

Glapiński: Wzrost PKB wyniesie 4,3%, inflacja sięgnie 2,3% w całym 2019 roku

wyniesie 2% w 2019 r. i przyspieszy do 2,9% r/r w 2020 r., by spowolnić do 2,6% w 2021 r. NBP napisał w "Raporcie o inflacji", że przy założeniu braku zmian stóp procentowych NBP inflacja CPI w horyzoncie projekcji (2019-2021) przyśpieszy, pozostając jednak w przedziale odchyleń od celu

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, inflacja blisko celu w najbliższych latach

pobliżu celu inflacyjnego. "Biorąc pod uwagę aktualne informacje, Rada ocenia, że w horyzoncie projekcji inflacja utrzyma się w pobliżu celu inflacyjnego. W efekcie obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz

Projekcja NBP: Inflacja znajdzie się nieznacznie powyżej celu w 2019 i 2020 r.

horyzoncie projekcji będzie stopniowo rosnąć i w latach 2019-2020 ukształtuje się nieznacznie powyżej 2,5%. Wzrost inflacji CPI w latach 2018-2020, w tym zwłaszcza inflacji bazowej, będzie spowodowany wzrostem presji kosztowej i popytowej w polskiej gospodarce" - czytamy w "Raporcie o inflacji"

EBC utrzymał stopy bez zmian, zwiększył wartość programu PEPP o 600 mld euro

pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0,00%, 0,25% oraz -0,50%. Rada Prezesów oczekuje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym lub niższym poziomie, dopóki Rada nie stwierdzi, że perspektywy inflacji w horyzoncie czasowym jej projekcji zdecydowanie zbliżają się do poziomu, który

Projekcja NBP: Wzrost PKB wyniesie 3,6% w 2015 r. i 3,4% w 2016 r.

raporcie NBP spodziewał się, że wzrost gospodarczy Polski wyniesie w tym roku 3,4% i 3,3% w 2016 r. "Wyższa dynamika PKB w krótszym horyzoncie projekcji wynika głównie z uwzględnienia w bieżącej rundzie prognostycznej szacunku GUS PKB w I kw. 2015 r., zgodnie z którym tempo

Projekcja NBP: Inflacja znajdzie się nieco powyżej celu w 2019 r.

Warszawa, 13.11.2017 (ISBnews) - Inflacja konsumencka wyniesie 1,9% r/r w 2017 r., 2,3% w 2018 r., i przyspieszy do 2,9% r/r w 2019 r., wynika wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP). Według banku centralnego, inflacja CPI w horyzoncie

'Minutes': Część RPP obawia się, że inwestycje, PKB będą słabsze niż w projekcji

według projekcji ma być w najbliższych kwartałach stabilna i nieco wzrosnąć, a w całym horyzoncie projekcji kształtować pomiędzy 3 a 4%. W świetle projekcji, do utrzymania stabilnej dynamiki PKB ma się przyczynić stabilny wzrost konsumpcji i wysoka - pomimo pewnego osłabienia w 2016 r. - dynamika

Projekcja NBP: Wzrost PKB wyniesie 4,6% w 2018 r. i 3,8% w 2019 r.

powróci do poziomu zbliżonego do oczekiwań z projekcji marcowej, podał bank centralny. "W horyzoncie projekcji dynamika krajowego PKB będzie się stopniowo obniżać. Ważnym czynnikiem wzrostu popytu krajowego pozostanie spożycie prywatne, do czego przyczyni się utrzymująca

Projekcja NBP: Stopa bezrobocia spadnie do 7,4% w 2015 r. i do 6,8% w 2016 r.

). W lipcowej projekcji bank centralny spodziewał się, że stopa bezrobocia na koniec lat 2015-2017 wyniesie odpowiednio: 7,8%, 7,3% i 6,9%. "Niemal w całym horyzoncie projekcji dynamika liczby pracujących będzie zbliżona do zera. Niska dynamika liczby pracujących wiąże

'Minutes' RPP: Inflacja będzie spowalniać w tym roku

zgodnie z wynikami lipcowej projekcji inflacja pozostanie zbliżona do celu w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. Niektórzy członkowie Rady oceniali jednak, że wzrost dynamiki cen konsumpcyjnych może być szybszy niż wskazuje projekcja lipcowa, ze względu na wyższą od prognozowanej dynamikę PKB w

Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 3,2% w 2016, przyspieszy do 3,5% w 2017 r.

oczekiwań odczyt PKB za I kw. br. oraz mający bardziej średniookresowe implikacje wzrost niepewności związany z opowiedzeniem się Wielkiej Brytanii za wyjściem z Unii Europejskiej. Niekorzystne dane o krajowej koniunkturze w I kw. obniżają ścieżkę wzrostu w krótkim horyzoncie bieżącej projekcji, natomiast

Glapiński wciąż nie widzi powodu do zmiany poziomu stóp proc. do końca 2018 r.

komunikacie: "Biorąc pod uwagę aktualne informacje, Rada ocenia, że w horyzoncie projekcji inflacja utrzyma się w pobliżu celu inflacyjnego. W efekcie obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną

Projekcja NBP: Stopa bezrobocia spadnie do 6,1% w tym roku i do 5,7% w 2017 r.

). W listopadowej projekcji bank centralny spodziewał się, że stopa bezrobocia na koniec lat 2016-2017 wyniesie odpowiednio: 6,8% i 6,1%. "W horyzoncie projekcji oczekuje się kontynuacji tendencji stopniowego wyhamowywania wzrostu liczby pracujących. Takie kształtowanie

Projekcja NBP: Stopa bezrobocia spadnie do 3,6% w tym roku i do 3,2% w 2019 r.

imigrantów, w głównej mierze obywateli Ukrainy. Jednocześnie obniżenie wieku emerytalnego od 1 października 2017 r. ogranicza przyrost współczynnika aktywności zawodowej w najstarszej grupie wiekowej (60/65+ lat). Wzrost produktu potencjalnego w horyzoncie projekcji będzie ponadto ograniczać kontynuacja

EBC utrzymał stopy proc. bez zmian, wprowadził nowe operacje PELTRO

pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0,00%, 0,25% oraz -0,50%. Rada Prezesów oczekuje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym lub niższym poziomie, dopóki Rada nie stwierdzi, że perspektywy inflacji w horyzoncie czasowym jej projekcji zdecydowanie zbliżają się do poziomu, który

Glapiński: Inflacja nie przekroczy poziomu celu banku centralnego

wzrostu będzie mniejsza niż oczekiwano w listopadowej projekcji". W średnim okresie ograniczająco na dynamikę cen będzie oddziaływało oczekiwane spowolnienie dynamiki wzrostu gospodarczego. W efekcie, w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja będzie się

RPP utrzymała stopy bez zmian; inflacja przyspieszy, ale mniej niż oczekiwano

przyspieszy, jednak mniej niż oczekiwano w listopadowej projekcji banku centralnego. "W ocenie Rady, bieżące informacje wskazują na relatywnie korzystne perspektywy krajowej koniunktury, choć w kolejnych kwartałach nastąpi prawdopodobnie stopniowe obniżenie się temat wzrostu

'Minutes' RPP: Ceny energii czynnikiem niepewności dla inflacji w 2019 r.

;Odnosząc się do średniookresowych perspektyw kształtowania się inflacji, większość członków Rady oceniała, że w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja będzie kształtować się w pobliżu celu inflacyjnego. Członkowie ci zaznaczali, że ograniczająco na dynamikę cen w kolejnych latach będzie

Glapiński: Inflacja jest teraz ostatnim problemem, mamy groźbę deflacji

horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej". Prognoza centralna dotycząca średniorocznej inflacji, w badaniu przeprowadzonym przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 22 analityków w marcu-kwietniu 2020 r., wynosi 3,2% na 2020 r., 2,5% na 2021 r. i 2,5% na 2022 r

Ancyparowicz z RPP: Podwyżka stóp pod koniec 2019 zależna m.in. od zmian w VAT

. "Mówiłam o możliwości podwyżki stóp pod koniec 2019 r. Dopuszczam taką ewentualność, ale nie w najbliższych miesiącach. Dla mnie bardzo ważna będzie projekcja marcowa, bo przecież Ministerstwo Finansów zapowiada dość istotne rewizje stawek VAT. Taka rewizja może spowodować rewolucję cenową. Druga

Glapiński: Projekcja wzmacnia sąd o braku potrzeby zmiany stóp do końca 2020 r.

Warszawa, 11.07.2018 (ISBnews) - Lipcowa projekcja Narodowego Banku Polskiego (NBP) wzmacnia przekonanie, że do końca 2020 r. nie będzie zmiany poziomu stóp procentowych, uważa prezes NBP i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński. Z kolei członek RPP Łukasz

Projekcja NBP: Stopa bezrobocia spadnie do 6,8% w tym roku i do 6,1% w 2017 r.

). W listopadowej projekcji bank centralny spodziewał się, że stopa bezrobocia na koniec lat 2016-2017 wyniesie odpowiednio: 6,8% i 6,7%. "W horyzoncie projekcji oczekuje się stopniowego wyhamowania wzrostu liczby pracujących. Takie kształtowanie się zatrudnienia wiąże

Glapiński: Inflacja będzie obniżać się do 1,5% r/r w najbliższych kwartałach

wyniesie 1,9% r/r w 2017 r., 2% w 2018 r., i przyspieszy do 2,5% r/r w 2019 r. Według banku centralnego, inflacja CPI w horyzoncie projekcji stopniowo wzrośnie, osiągając poziom celu inflacyjnego w 2019 r. (ISBnews)

Hardt z RPP za podwyżką stóp, gdyby inflacja trwale pozostawała blisko 3,5% r/r

przyspieszy do 2,9% r/r w 2020 r., by spowolnić do 2,6% w 2021 r. W "Raporcie o inflacji" podano też, że przy założeniu braku zmian stóp procentowych inflacja CPI w horyzoncie projekcji (2019-2021) przyśpieszy, pozostając jednak w przedziale odchyleń od celu inflacyjnego (2,5% +/-1 pkt proc

Sura z RPP: Przewidywania dot. poziomu stóp na 2020 ułatwi projekcja z listopada

z listopadowej projekcji inflacji pozwolą poszerzyć horyzont przewidywań, poinformował ISBnews członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Rafał Sura. Według niego, inflacja średnioroczna nie przekroczy 2% w tym i 2,5% w przyszłym roku. "Jeśli sytuacja na rynku pracy

Stopy procentowe bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej nie walczy z inflacją

tym prezesa Glapińskiego) wprost wynika, że perspektywa obniżek jest już na horyzoncie. To o tyle zaskakujące, że wciąż mamy w Polsce bardzo szybki - blisko 15-proc. w kwietniu - wzrost cen. Choć to nieco mniej niż w lutym (18,4 proc.) i w marcu (16,1 proc.), jednak nie jest to dobry moment na

BOŚ Bank: W centrum uwagi w tym tygodniu posiedzenie RPP i projekcja inflacji

, niemniej istotne będzie to, czy zmieni się retoryka Rady co do dłuższego horyzontu działań w trakcie 2018 r. Zapewne bardzo istotne dla retoryki Rady będą wyniki najnowszej projekcji inflacyjnej NBP, z którymi RPP zapozna się podczas najbliższego posiedzenia" - czytamy w komentarzu

'Minutes': RPP oczekuje stabilnego wzrostu PKB w kolejnych kwartałach

w horyzoncie projekcji. Niektórzy członkowie Rady podkreślali jednocześnie, że czynnikiem zwiększającym potencjał wytwórczy gospodarki będzie obniżenie stopy bezrobocia równowagi, które będzie jednocześnie ograniczać presję płacową w gospodarce"- czytamy również

Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 3% w 2016, przyspieszy do 3,6% w 2017 r.

inwestycji spowodowanym zmniejszaniem się funduszy unijnych wraz z absorpcji zakończeniem perspektywy finansowej UE 2007-2013" - czytamy w raporcie. Wzrostowi spożycia indywidualnego w całym horyzoncie projekcji będzie sprzyjała dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy, która

'Minutes' RPP: Stabilizacja stóp prawdopodobna w kolejnych kwartałach

podkreśliła, że wobec niepewności co do uwarunkowań polityki pieniężnej w dłuższym horyzoncie istotną przesłanką dla oceny jej perspektyw będzie marcowa projekcja inflacji i PKB. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 1,50

Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 4,2% w 2018 r. i do 3,8% w 2019 r.

. NBP zwrócił też uwagę, że wysoki wzrost PKB przyczynił się do domknięcia w II połowie 2017 r. ujemnej od 2012 r. luki popytowej. "W kolejnych latach luka popytowa wzrośnie i w końcu horyzontu projekcji będzie kształtować się na poziomie 1,8% produktu potencjalnego

Projekcja NBP: Inflacja pozostanie wyraźnie poniżej 2,5% r/r min. do końca 2017

niższymi w bieżącej projekcji cenami dóbr importowanych (nie tylko surowców energetycznych), do czego przyczyniło się obniżenie prognoz inflacji w strefie euro i Wielkiej Brytanii. "Rewizję prognozy inflacji bazowej w krótkim horyzoncie częściowo ogranicza nieco

Projekcja NBP: Wzrost PKB wyniesie 3,4% w 2015 r. i 3,3% w 2016 r.

raporcie NBP spodziewał się, że wzrost gospodarczy Polski wyniesie w tym roku 3,6% i 3,4% w 2016 r. "Niższa dynamika PKB w krótkim horyzoncie projekcji wynika głównie z uwzględnienia słabszego od oczekiwań odczytu tej kategorii za II kw. br. oraz danych makroekonomicznych z

'Minutes' RPP: Presja inflacyjna pozostaje ograniczona

, inflacja CPI w horyzoncie projekcji stopniowo wzrośnie, osiągając poziom nieznacznie powyżej celu inflacyjnego w 2019 r. (ISBnews)

DM BDM podniósł wycenę Stalproduktu do 685,4 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

wydana przy cenie 473 zł za akcję. W piątek około godziny 12:24 kurs wynosił 489 zł, po wzroście o 0,82% wobec ostatniego zamknięcia. "Po słabszym odczycie wynikowym za II kw. 2017 nie zmieniamy istotnie naszych projekcji finansowych na lata 2018-2019. W średnim i dłuższym

Projekcja NBP: Wzrost PKB przyspieszy do 4,2% w 2017, spowolni do 3,6% w 2018 r.

dokumencie. "Oczekuje się, że ponowny wzrost liczby projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw, które współfinansowane są środkami z budżetu UE, nastąpi jeszcze w 2017 r., a w latach 2018-2019 prognozowane jest dalsze przyśpieszenie napływu tych funduszy. W horyzoncie projekcji

'Minutes' RPP: Stabilizacja stóp proc. prawdopodobna w kolejnych kwartałach

oczekiwano w listopadowej projekcji. W średnim okresie ograniczająco na dynamikę cen będzie oddziaływało oczekiwane spowolnienie dynamiki wzrostu gospodarczego. W efekcie w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja będzie się kształtować w pobliżu celu inflacyjnego. Rada oceniła zatem, że obecny

KE podniosła prognozę wzrostu PKB Polski do 4,4% w 2019, na 2020 bez zmian: 3,6%

r. i 2,5% w 2020 r.). "Zakładany szybki wzrost płac może mieć szczególnie silny wpływ na ceny usług w horyzoncie projekcji. Inflacja cen energii pozostanie niska w 2019 roku i wzrośnie na początku 2020 roku jako następstwo zniesienia administracyjnej kontroli cen

Projekcja NBP: Inflacja ukształtuje się poniżej celu do końca 2019 r.

oczekiwana aprecjacja realnego efektywnego kursu złotego, co wpłynie na umiarkowaną dynamikę cen importu. Prognozowana wielkość luki popytowej, tylko nieznacznie wyższa od zera w horyzoncie projekcji, pozwala oczekiwać w najbliższych latach jedynie umiarkowanej presji popytowej, a tym samym ograniczonego

Projekcja NBP: Stopa bezrobocia spadnie do 3,4% w tym roku i do 3,2% w 2020 r.

. "W horyzoncie projekcji dynamika wynagrodzeń w całej gospodarce będzie się jednak stopniowo zmniejszać w wyniku wolniejszego wzrostu popytu na pracę ze strony przedsiębiorstw. Jednocześnie presję płacową będzie nadal łagodzić obecność imigrantów, w tym głównie z Ukrainy. Ich znaczenie dla rynku

Glapiński: RPP przeanalizuje dokładniejsze szac. dot. podwyżek cen energii w I

) i przewodniczący RPP Adam Glapiński. "Rada poświęciła temu dużo czasu, analizowaliśmy różne warianty, ale czysto hipotetycznie, bo do końca nie wiemy, jak to będzie wyglądać. W projekcji założyliśmy bezpieczny pułap 12% - to górna wartość" - powiedział Glapiński

RPP nie zmieni poziomu stóp proc. być może do końca 2020 r. wg analityków

, RPP pozostawiła stopy procentowe bez zmian, w tym główną na poziomie 1,50%. Nowe projekcje pokazały niższą inflację (ze środkiem przedziału nie przekraczającym znacznie 2,5% w 3-letnim horyzoncie) oraz wyższy wzrost PKB (chociaż wciąż spowalniający) niż w poprzedniej edycji. Niższa inflacja nie jest

Glapiński: NBP planuje na jutro aukcję obligacji

referencyjną o 50 pb do 1% i stopę lombardową o 100 pb do 1,5%. W komunikacie po ogłoszeniu decyzji RPP podała, że aktualne prognozy wskazują na wzrost prawdopodobieństwa szybszego niż oczekiwano w marcowej projekcji obniżenia się inflacji w bieżącym roku oraz kształtowania się inflacji poniżej celu

Stopy procentowe mocno w dół. RPP reaguje na kryzys gospodarczy

szybszego, niż oczekiwano w marcowej projekcji, obniżenia się inflacji w bieżącym roku oraz kształtowania się inflacji poniżej celu inflacyjnego NBP w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej”. Czytaj też: Koronawirus zabija budżet bez deficytu

'Minutes': RPP liczy na utrzymanie się stabilnego wzrostu PKB

pogorszenia nierównowagi zewnętrznej" - podano także. Niektórzy członkowie RPP podkreślali, że efekty silnego spadku cen surowców w II połowie ub.r. i na początku br. powinny stopniowo wygasać, co będzie oddziaływać w kierunku wyższej inflacji CPI pod koniec horyzontu projekcji

Jest nowy winny inflacji. Adam Glapiński ma nadzieję, że nie nastąpi recesja

inwestycje w ramach KPO. To czysta nieprawda - prefinansowanie jest niewielkie, stanowi kilka procent kwoty KPO i nie dotyczy  najważniejszych inwestycji. Czytaj też: KPO nie ma. Na osłodę jest 15 mld zł. Skąd są te pieniądze i na co idą? Obniżki stóp na horyzoncie? Glapiński jednak jastrzębiem

'Minutes' RPP: Inflacja przejściowo przyspieszy, potem zbliży się do 2,5% r/r

), wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP). "Podkreślano, że ograniczająco na inflację w horyzoncie projekcji będzie oddziaływało oczekiwane obniżenie się tempa wzrostu gospodarczego w Polsce oraz prawdopodobne

Kotłowski z NBP: Istnieje 35-proc. prawdopodobieństwo deflacji w 2017 r.

z czynników fundamentalnych. Świadczy o tym w szczególności osłabienie się kursu pomimo wyjątkowo korzystnego ukształtowanie się salda rachunku obrotów bieżących i kapitałowych. "W horyzoncie projekcji nie uwzględnia się dodatkowych, jednorazowych czynników mogących

'Minutes': Na posiedzeniu RPP w XI był wniosek o obniżkę stóp o 25 pb, odrzucony

poziomie. Jednocześnie Rada oceniła, że utrzymuje się niepewność dotycząca skali i trwałości osłabienia koniunktury za granicą oraz jego wpływu na krajową aktywność gospodarczą. W ocenie większości członków Rady inflacja - po przejściowym wzroście w I kw. 2020 r. - w horyzoncie oddziaływania polityki

Założenia polityki pieniężnej: Inflacja pozostanie umiarkowana w 2018 r.

w 2019 r. Według banku centralnego, inflacja CPI w horyzoncie projekcji stopniowo wzrośnie, osiągając poziom celu inflacyjnego w 2019 r. W sierpniu br. inflacja wyniosła 1,8% r/r. Według centralnej ścieżki projekcji, inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii

EBC utrzymał stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

pozostaną na obecnym lub niższym poziomie, dopóki Rada nie stwierdzi, że perspektywy inflacji w horyzoncie czasowym jej projekcji zdecydowanie zbliżają się do poziomu, który jest wystarczająco blisko, ale poniżej 2%, oraz że zbliżenie to konsekwentnie odzwierciedla się w dynamice inflacji bazowej"

Projekcja NBP: Wzrost PKB przyspieszy do 3,7% w 2017, spowolni do 3,3% w 2018 r.

przyczynia się bowiem poprawa sytuacji na rynku pracy oraz wdrożenie programu "Rodzina 500+". Korzystnie na popyt krajowy w horyzoncie projekcji będzie wpływać niski poziom stóp procentowych obniżający koszt zaciągania kredytów, podkreślił bank centralny. "Pomimo

Zubelewicz z RPP: Stopy bez zmian, dopóki inflacja trwale nie przekroczy celu

obecnej sytuacji gospodarczej nie ma powodu ani do obniżania, ani do podwyższania poziomu stóp procentowych w horyzoncie projekcji banku centralnego. Według centralnej ścieżki lipcowej projekcji inflacyjnej NBP, inflacja konsumencka wyniesie 1,8% w 2018 r. i przyspieszy do 2,7