horyzoncie czasowym

Anna Kaźmierczak

Rozbudowa oświetlenia w gminie

Rozbudowa oświetlenia w gminie

Jak ustalić wartość zamówienia i czy traktować prace w poszczególnych miejscowościach jako oddzielne inwestycje?

Innova/6 SCA SICAV - RAIF ma zgodę UOKiK na przejęcie Chemes M. Szperliński

zaangażowana zorganizowana część funduszu Innova 6 przeznaczona na inwestycje określonego rodzaju, tj. Compartment 3. Grupa Innova prowadzi inwestycje w przedsięwzięcia mające znaczny potencjał wzrostu i mogące przynieść zyski w określonym horyzoncie czasowym. Inwestycje Grupy Innova

KNF: 79% klientów internetowych platform rynku forex zanotowało stratę w 2016 r.

; - czytamy w komunikacie. UKNF zwraca uwagę, że pomimo faktu, iż prezentowane przez domy maklerskie wyniki klientów uzyskiwane na poszczególnych klasach instrumentów pochodnych w krótkich horyzontach czasowych (cyklach kwartalnych) wskazują na wyższy odsetek klientów osiągających

MF: Oprocentowanie obligacji detalicznych w maju niższe niż w kwietniu

10-letnich. Dla papierów skarbowych o najdłuższym horyzoncie czasowym wyższa jest jednak wysokość marży, która ustalona zostaje na poziomie 1,00%. Oprocentowanie obligacji rodzinnych, ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12

EBC utrzymał stopy proc. bez zmian, wprowadził nowe operacje PELTRO

pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0,00%, 0,25% oraz -0,50%. Rada Prezesów oczekuje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym lub niższym poziomie, dopóki Rada nie stwierdzi, że perspektywy inflacji w horyzoncie czasowym jej projekcji zdecydowanie zbliżają się do poziomu, który

Przez inflację biedniejemy i zarabiamy coraz mniej. W co inwestować 100, 500 i 2000 zł co miesiąc?

Przez inflację biedniejemy i zarabiamy coraz mniej. W co inwestować 100, 500 i 2000 zł co miesiąc?

w 94 proc. przypadkach przyniosą zyski. Gorzej jest z krótszą perspektywą: jeśli inwestujemy na jeden dzień, to jest to jak ruletka: prawie po równo 50 proc. szansy na zysk i 50 proc. szansy na stratę. Wraz z wydłużeniem horyzontu czasowego te relacje się zmieniają: przy perspektywie kwartału mamy

Energa ogłosiła Strategiczną Agendę Badawczą na 10 lat

pierwsze prace, w tym pilotażowe, a które z dużym prawdopodobieństwem będą ważnymi obszarami generowania nowych przychodów w przyszłości. Te obszary to Smart City, elektromobilność oraz mikrosieci. Działania zaplanowane są z horyzontem czasowym 3-5 lat. - Technologie przyszłości

PGE przedstawi aktualizację strategii do 2030 r. na jesieni

w strategii odpowiemy też na to pytanie [o zastąpienie bloków energetycznych na węgiel brunatny]" - powiedział Baranowski podczas konferencji z analitykami. Dodał, że aktualizacja będzie uwzględniać horyzont czasowy do 2030 r. We wrześniu

MF: Oprocentowanie obligacji detalicznych w sierpniu na poziomie z lipca

mechanizm, co dla 4-letnich, obowiązuje również w przypadku obligacji 10-letnich. Dla papierów skarbowych o najdłuższym horyzoncie czasowym wyższa jest jednak wysokość marży, która wynosi 1%. Oprocentowanie obligacji rodzinnych, ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie

MF: Oprocentowanie obligacji detalicznych w lipcu na poziomie z czerwca

12 miesięcy oraz marży - utrzymanej na poziomie 0,75%. Ten sam mechanizm, co dla 4-letnich, obowiązuje również w przypadku obligacji 10-letnich. Dla papierów skarbowych o najdłuższym horyzoncie czasowym wyższa jest jednak wysokość marży, która wynosi 1,00%. Oprocentowanie

Artifex Mundi chce skupić się na grach free-to-play w zaktualizowanej strategii

grupy kapitałowej Artifex Mundi, zarówno kapitałowych, jak i osobowych, na rozwoju działalności deweloperskiej i wydawniczej w segmencie gier free-to-play przy równoczesnym zakończeniu, w dającym się przewidzieć horyzoncie czasowym, działalności w segmencie gier premium" - czytamy w komunikacie

EuroRating wycofał rating Murapolu z powodu wygaśnięcia umowy

ratingu Murapol (a także archiwalne raporty i komunikaty ratingowe dotyczące spółki) będą nadal publikowane w serwisie internetowym agencji przez trzy kolejne lata (jest to horyzont czasowy długoterminowych ocen ratingowych nadawanych przez EuroRating), zaznaczono w materiale

Artifex Mundi miało 1,41 mln zł zysku netto, 1,83 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020

chińskim, osiągane w 2020 r. sugerują wręcz, że obecna sytuacja może sprzyjać szybszemu rozwojowi tych kanałów dystrybucji w krótkim horyzoncie czasowym" - czytamy dalej. Artifex Mundi jest wydawcą oraz producentem gier przygodowych. Zadebiutował na rynku głównym GPW w

Wydatki sektora finansów publicznych na PPK to ok. 34,77 mld zł w ciągu 10 lat

. Według OSR, przewiduje się także w ustawie ujemny wpływ na duże przedsiębiorstwa w ciągu 10 lat, który wyniesie 21,2 mld zł. Koszt dla sektora mikro - małych przedsiębiorstw wyniesie 15,9 mld zł, z kolei dla samozatrudnionych 4,26 mld zł. "W długim horyzoncie czasowym

MF: Oprocentowanie obligacji detalicznych we wrześniu na poziomie z sierpnia

, obowiązuje również w przypadku obligacji 10-letnich. Dla papierów skarbowych o najdłuższym horyzoncie czasowym wyższa jest jednak wysokość marży, która wynosi 1%. Oprocentowanie obligacji rodzinnych ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z

Główny geolog: Projekt polityki surowcowej wymaga sporej weryfikacji

to również woda pitna i zasoby energii geotermalnej" - dodał wiceminister. Podkreślił też, że działania nakierowane na politykę surowcową państwa powinny być realizowane w horyzoncie czasowym kolejno 2025, 2030, 2040 i 2050 roku. Dr Piotr

MF: Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych w lutym na poziomie ze stycznia

ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży - utrzymanej na poziomie 1,25%. Ten sam mechanizm, co dla 4-letnich, obowiązuje również w przypadku obligacji 10-letnich. Dla papierów skarbowych o najdłuższym horyzoncie czasowym wyższa jest

Akcjonariusze Idea Banku zdecydują 7 lipca o emisji 10-75 mln akcji z pp

generowania powtarzalnych dochodów w ocenie banku jest czynnikiem decydującym o odbudowie i utrzymaniu zaufania do banku i grupy kapitałowej banku w średnim i dłuższym horyzoncie czasowym" - czytamy w uzasadnieniu. "W opinii banku, pozyskanie przez bank kapitału w drodze

CD Projekt przesunął premierę gry 'Cyberpunk 2077' na 17 września 2020 r.

wpływ na zapewnienie najwyższej jakości gry, a w konsekwencji wyniki sprzedaży 'Cyberpunk 2077' zarówno w krótkim, jak i w długim horyzoncie czasowym" - czytamy w komunikacie. "Gra jest kompletna i można ją przejść od początku do końca, czeka nas jednak jeszcze wiele

Agora: Pandemia uniemożliwi zrealizowanie celów finansowych strategii do 2022 r.

Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - Wybuch pandemii COVID-19 oraz jej długofalowe skutki dla polskiej gospodarki i Grupy Agora uniemożliwią Agorze zrealizowanie celów finansowych ustalonych w strategii Grupy Agora na lata 2018-2022 r. w horyzoncie czasowym do końca 2022 r., podała

Ukraina w ekspresowym tempie wejdzie do UE? Dariusz Rosati: Gest jest piękny, ale nierealny

Ukraina w ekspresowym tempie wejdzie do UE? Dariusz Rosati: Gest jest piękny, ale nierealny

. Zgadzam się, że trzeba im dać jasny sygnał, że będzie przyjęta do UE. Nie jak do tej pory, że był to warunkowy proces, taki open-ended, bez perspektywy, horyzontu. Tu musi być wyraźna perspektywa czasowa - deklaruje prof. Rosati. Realny termin? Za dwa-trzy lata, w czasach pokoju Przeprowadzenie tego

Fundusz z Grupy Innova wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia Chemes

określonego rodzaju tj. Compartment 3. Innova 6 prowadzi działalność inwestycyjną. Grupa Innova prowadzi inwestycje w przedsięwzięcia mające znaczny potencjał wzrostu i mogące przynieść zyski w określonym horyzoncie czasowym. Inwestycje Grupy Innova kierowane są do różnych sektorów

MF: Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych w maju na poziomie z IV br.

12 miesięcy oraz marży - utrzymanej na poziomie 1,25%. Ten sam mechanizm, co dla 4-letnich, obowiązuje w przypadku obligacji 10-letnich. Dla papierów skarbowych o najdłuższym horyzoncie czasowym wyższa jest jednak wysokość marży, która wynosi 1,5%, podano również

MF: Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych w kwietniu na poziomie z marca

12 miesięcy oraz marży - utrzymanej na poziomie 1,25%. Ten sam mechanizm, co dla 4-letnich, obowiązuje również w przypadku obligacji 10-letnich. Dla papierów skarbowych o najdłuższym horyzoncie czasowym wyższa jest jednak wysokość marży, która wynosi 1,50%. Oprocentowanie

BIK: Banki udzieliły o 15,3% więcej r/r kredytów mieszkaniowych w styczniu

) Indeksu o (-0,07). "Obecnie nie widać istotnych zagrożeń, które w krótkim horyzoncie czasowym mogłyby wpłynąć na wzrost poziomu szkodowości kredytów mieszkaniowych, a tym samym na wzrost poziomu ryzyka kredytowego" - podsumował analityk

MF: Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych w marcu na poziomie z lutego

wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży - utrzymanej na poziomie 1,25%. Ten sam mechanizm, co dla 4-letnich, obowiązuje również w przypadku obligacji 10-letnich. Dla papierów skarbowych o najdłuższym horyzoncie czasowym wyższa jest jednak wysokość marży, która wynosi 1,5%. Oprocentowanie

Kandydat do RPP Chrzanowski: Na razie przyjęcie euro nie byłoby korzystne

Warszawa, 12.01.2016 (ISBnews) - W najbliższym horyzoncie czasowym wejście Polski do strefy euro nie byłoby korzystne dla naszej gospodarki, uważa kandydat na członka Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dr Marek Chrzanowski, zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość (PiS

Innowacje w energetyce. Przyszłość to wirtualne elektrownie

W krótkiej perspektywie możemy tymczasowo wrócić do węgla, jednak w dalszym horyzoncie czasowym od atomu i odnawialnych źródeł energii nie uciekniemy. Niestabilność i rozproszona forma tych drugich sprawia jednak, że niezbędne będzie wdrażanie na szeroką skalę technologii wirtualnych elektrowni

Drożyzna w 2022 roku. Wysokie ceny mieszkań? To dopiero początek podwyżek

Ceny nadal rosną i na horyzoncie nie widać na razie, by miało się to zmienić. Wręcz przeciwnie. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku ceny nadal będą rosły.  – Ceny mieszkań rosną i według prognoz naszych firm członkowskich, np. JLL, w najbliższym roku nie oczekujemy spadku czy

Santander BP: Trudno obecnie oszacować ryzyko prawne zw. z tzw. dużym TSUE

NBP, 4. Odrzucenie roszczenia. Horyzont czasowy: 3 lata" - podano także. Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW

Przez krach na warszawskiej giełdzie tracimy tysiące złotych. Jak zabezpieczyć oszczędności emerytalne?

. przypadków przyniosą zyski. Gorzej jest z krótszą perspektywą: jeśli inwestujemy na jeden dzień, jest to jak ruletka: prawie po równo 50 proc. szansy na zysk i stratę. Wraz z wydłużeniem horyzontu czasowego te relacje się zmieniają: przy perspektywie jednego kwartału mamy 68 proc. szans na zysk, w

EBC utrzymał stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

pozostaną na obecnym lub niższym poziomie, dopóki Rada nie stwierdzi, że perspektywy inflacji w horyzoncie czasowym jej projekcji zdecydowanie zbliżają się do poziomu, który jest wystarczająco blisko, ale poniżej 2%, oraz że zbliżenie to konsekwentnie odzwierciedla się w dynamice inflacji bazowej"

Sfinks Polska rozpoczął negocjacje z inwestorem dot. zaangażowania kapitałowego

. Realna wartość zaangażowania kapitałowego inwestora będzie przy tym uzależniona od bieżącej płynności oraz wyceny akcji spółki w obrocie giełdowym. Proces inwestycji realizowany byłby w etapach, w ramach serii transakcji, w oczekiwanym horyzoncie czasowym przypadającym na okres min. 3 lat" - czytamy

EBC utrzymał stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

perspektywy inflacji w horyzoncie czasowym jej projekcji zdecydowanie zbliżają się do poziomu, który jest wystarczająco blisko, ale poniżej 2%, oraz że zbliżenie to konsekwentnie odzwierciedla się w dynamice inflacji bazowej" - czytamy czytamy w komunikacie. W dniu 1 listopada

MF: Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych w XII na poziomie z XI

na poziomie 1,25%. Ten sam mechanizm, co dla 4-letnich, obowiązuje również w przypadku obligacji 10-letnich. Dla papierów skarbowych o najdłuższym horyzoncie czasowym wyższa jest jednak wysokość marży, która wynosi 1,5%. Oprocentowanie obligacji rodzinnych ulega zmianie co

Horała z MI: Chcemy przyspieszyć projekt CPK, by pomógł gospodarce się podnosić

Marcin Horała. Według niego, pandemia nie wpłynie też istotnie na przyszły kształt lotniska, z wyjątkiem elementów związanych z bezpieczeństwem sanitarnym. "Zmiany [wynikające z pandemii] nie są duże, bo główny horyzont czasowy - 2027 r. jako otwarcie - to będzie moment

MF: Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych w XI na poziomie z X

na poziomie 1,25%. Ten sam mechanizm, co dla 4-letnich, obowiązuje również w przypadku obligacji 10-letnich. Dla papierów skarbowych o najdłuższym horyzoncie czasowym wyższa jest jednak wysokość marży, która wynosi 1,50%. Oprocentowanie obligacji rodzinnych, ulega zmianie

EBC utrzymał stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

perspektywy inflacji w horyzoncie czasowym jej projekcji zdecydowanie zbliżają się do poziomu, który jest wystarczająco blisko, ale poniżej 2%, oraz że zbliżenie to konsekwentnie odzwierciedla się w dynamice inflacji bazowej" - czytamy w komunikacie. Rada Prezesów zamierza, wg

Moody's podwyższył rating Cyfrowego Polsatu do Ba1, perspektywa stabilna

telefonii oraz usług szerokopasmowych, (3) korzyści płynące z faktu bycia zintegrowaną grupą medialno-telekomunikacyjną dysponującą w pełni konwergentną ofertą, (4) publiczne zobowiązanie do osiągnięcia w średnim horyzoncie czasowym poziomu zadłużenia

MF: Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych w X na poziomie z IX

na poziomie 1,25%. Ten sam mechanizm, co dla 4-letnich, obowiązuje również w przypadku obligacji 10-letnich. Dla papierów skarbowych o najdłuższym horyzoncie czasowym wyższa jest jednak wysokość marży, która wynosi 1,50%. Oprocentowanie obligacji rodzinnych, ulega zmianie

EuroRating nadał Play rating na poziomie BB-, perspektywa stabilna

horyzoncie średnioterminowym mogłyby mieć: kontynuacja generowania wysokich dodatnich wolnych przepływów pieniężnych; redukcja zadłużenia finansowego i istotny wzrost udziału kapitału własnego w sumie pasywów; znaczne zmniejszenie lub czasowe zaprzestanie wypłat dywidend dla akcjonariuszy; a także

MF: Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych w kwietniu na poziomie z III br.

obligacji 4-letnich oprocentowanie ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży - utrzymanej na poziomie 1,25%. Ten sam mechanizm, co dla 4-letnich, obowiązuje w przypadku obligacji 10-letnich. Dla papierów skarbowych o najdłuższym horyzoncie

GetBack: Wartość krajowych portfeli wierzytelności to 1,27 mld zł na koniec VI

zmian regulacyjnych dotyczących przedawnienia, weryfikacji wartości portfeli prezentowanych uprzednio w cenie nabycia oraz wydłużenia horyzontu czasowego odzyskania przez GetBack w restrukturyzacji pełnej sprawności operacyjnej, podano także. GetBack S.A. jest polską spółką

PGG przedstawi założenia restrukturyzacji 28 VII, wnioskuje o 1,75 mld zł z PFR

jednostek w dłuższym horyzoncie czasowym oraz zapewnia racjonalność ekonomiczną działania spółki. Ważnym elementem planu jest dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego zatrudnionych pracowników, podano. "Od powstania Ministerstwa Aktywów Państwowych prowadzimy

MF: Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych w lipcu na poziomie z VI br.

oprocentowanie ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży - utrzymanej na poziomie 1,25%. Ten sam mechanizm, co dla 4-letnich, obowiązuje w przypadku obligacji 10-letnich. Dla papierów skarbowych o najdłuższym horyzoncie czasowym wyższa jest

MF: Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych w I na poziomie z XII

horyzoncie czasowym wyższa jest jednak wysokość marży, która wynosi 1,5%. Oprocentowanie obligacji rodzinnych, ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz preferencyjnej marży wynoszącej 1,75% dla obligacji 6-letnich oraz 2% dla 12-letnich

Świat w przededniu katastrofy. Raport Forum Ekonomicznego niczym film "Nie patrz w górę"

odcisnęła poważne piętno na zdrowiu psychicznym potężnej części społeczeństwa, a pozrywane zostały nie tylko łańcuchy dostaw, ale również społeczne więzi. Dekada walki o klimat Na pierwszym miejscu największych zagrożeń dla świata, we wszystkich trzech horyzontach czasowych przedstawionych w raporcie (do 2

Inflacja szaleje. Ceny masła, drobiu, wołowiny ostro w górę, w dół tylko telekomunikacja

działania o ograniczonym horyzoncie czasowym. Jeśli w tym okresie np. nie zmieni się sytuacja w światowym łańcuchu dostaw, albo złoty z jakiegoś powodu zacznie tracić na wartości, to wysoka inflacja szybko powróci.  Mieliśmy już podobny przypadek dwa lata temu, kiedy rząd zamroził ceny energii. W

Mirbud celuje w 100-200 mln zł przychodów na Ukrainie

. Pytany o horyzont czasowy, odpowiedział, że stanie się to być może w 2020 r. Pierwsze efekty działalności na Ukrainie mają być natomiast widoczne w 2019 r. Prezes poinformował, że w obszarze zainteresowania spółki są na Ukrainie wyłącznie zamówienia publiczne - rządowe i

EBC utrzymał stopy proc. i plany dot. skupu aktywów w 2018 r. bez zmian

stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym na koniec dnia pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio 0,00%, 0,25% oraz ?0,40%. Rada Prezesów oczekuje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym poziomie przez dłuższy okres, zdecydowanie przekraczający horyzont

Prime Minerals: Zasoby rudy niklu na części koncesji w Indonezji to 6,29 mln ton

przypuszczalne: (inferred): 3,411,450 ton. "Otoczenie rynkowe jest sprzyjające, szczególnie w dłuższym horyzoncie czasowym. Analizy wskazują, iż rynek indonezyjski jak i rynek globalny potrzebować będzie coraz większej ilości niklu. Jest to pokłosiem kilku nakładających się

MF: Oprocentowanie obligacji detalicznych w czerwcu na poziomie z maja

, obowiązuje również w przypadku obligacji 10-letnich. Dla papierów skarbowych o najdłuższym horyzoncie czasowym wyższa jest jednak wysokość marży, która wynosi 1,00%. Oprocentowanie obligacji rodzinnych, ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z

EuroRating podniósł perspektywę ratingu CCC do stabilnej

tego względu, iż było ono warunkiem uzyskania porozumień z wierzycielami. W kwietniu CCC zawarło porozumienie z obligatariuszami, mające na celu m.in. czasowe zawieszenie kowenantów (w tym głównie relacji długu netto do EBITDA). Spółka porozumiała się także z konsorcjum banków w sprawie utrzymania

KNF: Średni wynik klienta na rynku forex to minus 6 742 zł w I poł. 2017 r.

. "Jednocześnie UKNF przypomina, że pomimo faktu, iż prezentowane przez domy maklerskie wyniki klientów uzyskiwane w poszczególnych klasach instrumentów pochodnych w krótkich horyzontach czasowych (cyklach kwartalnych) wskazują na wyższy odsetek klientów osiągających zysk, to w dłuższym horyzoncie

EBC utrzymał stopy proc. i plany dot. skupu aktywów w 2018 r. bez zmian

centralnym i depozytu w banku centralnym na koniec dnia pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio, 0,00%, 0,25% oraz -0,40%. Rada Prezesów oczekuje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym poziomie przez dłuższy okres, zdecydowanie przekraczający horyzont czasowy zakupów aktywów netto

Anna Opala zastąpi Ł. Szczepańskiego na stanowisku prezesa Merlin Group

horyzoncie czasowym" - powiedziała prezes Anna Opala, cytowana w komunikacie. Powołany właśnie zarząd Merlin Group wesprze też Marcin Chudy, który w strukturach Profit M (spółki należącej do Merlin Group) obejmie stanowisko prokurenta. To założyciel i były właściciel Profit M

EBC utrzymał stopy proc. i plany dot. skupu aktywów w 2018 r. bez zmian

%, 0,25% oraz ?0,40%. Rada Prezesów oczekuje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym poziomie przez dłuższy okres, zdecydowanie przekraczający horyzont czasowy zakupów aktywów netto." - czytamy w komunikacie. "Jeśli chodzi o niestandardowe środki

MF: Oprocentowanie obligacji oszczęd. w marcu na poziomie z lutego br.

12 miesięcy oraz marży - utrzymanej na poziomie 1,25%. Ten sam mechanizm, co dla 4-letnich, obowiązuje w przypadku obligacji 10-letnich. Dla papierów skarbowych o najdłuższym horyzoncie czasowym wyższa jest jednak wysokość marży, która wynosi 1,5%, podano również

Energa ogłosi 10-letnią Strategiczną Agendę Badawczą w III kw. 2018 r.

. "Będzie to pierwszy tego typu dokument, o tak długim horyzoncie czasowym w polskim sektorze energetycznym. Dzięki SAB Grupa Energa będzie mogła skupić się na najbardziej atrakcyjnych i priorytetowych działaniach w obszarze B+R+I, a działania te zostaną zaplanowane w konkretnych ramach czasowych

Elektrobudowa odstąpiła od emisji akcji i chce wnioskować o ogłoszenie upadłości

działalności przez emitenta, dotyczącego restrukturyzacji istniejącego zadłużenia finansowego i warunków nowego finansowania emitenta; oraz [2] przeprowadzoną w tym samym dniu oceną wskazującą na wyczerpanie możliwości finalizacji uzgodnień (w horyzoncie czasowym wymaganym dla

Fundusz z Grupy PFR zainwestuje w spółkę zależną Rainbow Tours

umożliwi dalsze wydłużenie sezonu operacyjnego tych obiektów" - czytamy w komunikacie. Horyzont czasowy inwestycji funduszu wynosi od 4 do 10 lat. Wartość inwestycji funduszu została określona w wysokości 9 mln euro, przy czym może być zwiększona do maksymalnie 12,5 mln euro

EuroRating obniżył rating CCC do BB+ z BBB, perspektywa negatywna

ośmiu ostatnich kwartałów trzykrotnie). EuroRating zwraca również uwagę na niekorzystną strukturę czasową zobowiązań. W ciągu kilku ostatnich kwartałów nastąpił silny wzrost wartości krótkoterminowych zobowiązań z tytułu dostaw i usług; również zdecydowana większość zobowiązań finansowych spółki ma

MF utrzymało w X oprocentowanie obligacji detalicznych na poziomie z IX

zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży - utrzymanej na poziomie 1,25%. Ten sam mechanizm, co dla 4-letnich, obowiązuje w przypadku obligacji 10- letnich. Dla papierów skarbowych o najdłuższym horyzoncie czasowym wyższa jest jednak wysokość

X-Trade Brokers miał 57,7 mln zł zysku netto, 65,41 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

. "Z jednej strony widoczny jest spadek wolumenu obrotów u europejskich brokerów, w tym XTB. Z drugiej, zarząd XTB przekonany jest o witalności biznesu w dłuższym horyzoncie czasowym. Małymi krokami przez rynek przechodzi fala konsolidacji, która powinna pozwolić XTB utrwalić jej mocną pozycję na

Mieszkaniowa rozpacz i lęk pokolenia. Państwo funduje najem aż po grób

intelektualna. Zmiennych po drodze jest bardzo dużo, horyzont czasowy ogromny, więc niemal na pewno liczby są przestrzelone (nie wiemy tylko, w którą stronę). Być może takie pytania można równie dobrze zadać wróżce. Ale jest w tym równaniu jedna stała: wiele osób już teraz może przewidzieć, że do 2050-2060 roku

MF: Oprocentowanie obligacji oszczęd. w styczniu na poziomie z grudnia br.

, obowiązuje w przypadku obligacji 10-letnich. Dla papierów skarbowych o najdłuższym horyzoncie czasowym wyższa jest jednak wysokość marży, która wynosi 1,5%, podano również. Oprocentowanie obligacji rodzinnych ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika

EBC utrzymał stopy bez zmian, skup aktywów przedłużony do września 2018 r.

%, 0,25% oraz 0,40%. Rada Prezesów w dalszym ciągu oczekuje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym lub niższym poziomie przez dłuższy okres, zdecydowanie przekraczający horyzont czasowy zakupów aktywów netto" - czytamy w komunikacie. "Jeśli chodzi o

BGK otworzył w Londynie trzecie zagraniczne przedstawicielstwo

oraz lokalnych think-tanków i lobbystów. "Na Londyn i Wielką Brytanię patrzymy w długim horyzoncie czasowym. Jesteśmy przekonani, że nawet po opuszczeniu przez Wielką Brytanię struktur Unii Europejskiej, Londyn pozostanie globalnym centrum finansowym, a Wielka Brytania

Być jak premier Morawiecki czy trzymać gotówkę? Sprawdzamy, jak przygotować swoją kiesę na kryzys

notowane na amerykańskiej giełdzie w 94 proc. przypadkach przyniosą zyski. Gorzej jest z krótszą perspektywą: jeśli inwestujemy na jeden dzień, to jest to jak ruletka: prawie po równo 50 proc. szansy na zysk i 50 proc. szansy na stratę. Wraz z wydłużeniem horyzontu czasowego te relacje się zmieniają: przy

BIK: Banki udzieliły o 0,7% więcej r/r kredytów mieszkaniowych w listopadzie

istotnych zagrożeń, które w krótkim horyzoncie czasowym mogłyby wpłynąć na wzrost poziomu szkodowości kredytów mieszkaniowych, a tym samym na wzrost poziomu ryzyka kredytowego" - podsumował główny analityk BIK. (ISBnews)

EBC utrzymał stopy proc. i plany dot. skupu aktywów w 2017 r. bez zmian

centralnym i depozytu w banku centralnym na koniec dnia pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio, 0,00%, 0,25% oraz ?0,40%. Rada Prezesów oczekuje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym poziomie przez dłuższy okres, zdecydowanie przekraczający horyzont czasowy zakupów aktywów netto

EuroRating nadał Dino Polska ratinrating na poziomie BBB-, perspektywa stabilna

czasowej długu, bowiem w ostatnich latach stale zdecydowana większość (ok. 80%) zadłużenia oprocentowanego miała charakter długoterminowy. "Do silnych stron handlowej spółki EuroRating zalicza również generowanie stosunkowo wysokich i rosnących proporcjonalnie do wzrostu

BIK: Banki udzieliły o 18,4% mniej r/r kredytów mieszkaniowych w II

. "Na razie nie widać istotnych zagrożeń, które w krótkim horyzoncie czasowym mogłyby istotnie wpłynąć na wzrost szkodowości tych kredytów, a tym samym na wzrost poziomu ryzyka kredytowego. Zjawiskiem, które w 2019 r. musimy bacznie obserwować, jest koniec dopłat do oprocentowania około 50 tys

Sygnity ma porozumienie z instytucjami ws. finansowania w ciągu 3 miesięcy

finansowania działalności spółki oraz prowadzenia działalności operacyjnej w długoterminowym horyzoncie czasowym, podano również. ?Zgodnie z intencją stron szczegółowe warunki porozumienia zostaną uzgodnione i zawarte w jego treści w następnym tygodniu, przy czym emitent zastrzega

EBC utrzymał stopy proc. i plany dot. skupu aktywów w 2017 r. bez zmian

centralnym i depozytu w banku centralnym na koniec dnia pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0,00%, 0,25% oraz ?0,40%. Rada Prezesów oczekuje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym poziomie przez dłuższy okres, zdecydowanie przekraczający horyzont czasowy zakupów aktywów netto

BIK: Banki udzieliły o 10,8% więcej r/r kredytów mieszkaniowych we wrześniu

obecnie nie widać istotnych zagrożeń, które w krótkim horyzoncie czasowym mogłyby wpłynąć na wzrost poziomu szkodowości kredytów mieszkaniowych, a tym samym na wzrost poziomu ryzyka kredytowego. (ISBnews)

Weto w UE. Brak praworządności to 12 tys. zł mniej w kieszeni polskiego pracownika

nie tylko znaczący, ale też natychmiastowy: szczególnie silny w ciągu dwóch pierwszych lat, a mniej odczuwalny, począwszy od trzeciego roku naszego horyzontu czasowego – dodaje.  W badaniu wzięło udział 800 przedsiębiorstw. Połowa to polskie firmy, a dalsze 400 niemieckie – bo raport

BIK: Banki udzieliły o 4,6% mniej r/r kredytów mieszkaniowych w I

razie nie widać istotnych zagrożeń, które w krótkim horyzoncie czasowym mogłyby istotnie wpłynąć na wzrost szkodowości tych kredytów, a tym samym na wzrost poziomu ryzyka kredytowego. Zjawiskiem, które w 2019 r. musimy bacznie obserwować, jest koniec dopłat do oprocentowania około 50 tys. kredytów

Rząd przyjął strategię zarządzania długiem sektora finan. publicznych 2020-2023

0,90-0,92% w 2023 r. Tegoroczny dokument stanowi kontynuację strategii przygotowanej rok temu. Nie zmienił się cel strategii, nadal jest nim minimalizacja kosztów obsługi długu Skarbu Państwa w długim horyzoncie czasowym, przy przyjętych ograniczeniach związanych z pewnymi

EBC utrzymał stopy proc. i plany dot. skupu aktywów w 2017 r. bez zmian

centralnym i depozytu w banku centralnym na koniec dnia pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio 0,00%, 0,25% oraz -0,40%. Rada Prezesów w dalszym ciągu oczekuje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym lub niższym poziomie przez dłuższy okres, zdecydowanie przekraczający horyzont

MF: Oprocentowanie obligacji oszczęd. w lutym na poziomie ze stycznia br.

12 miesięcy oraz marży - utrzymanej na poziomie 1,25%. Ten sam mechanizm, co dla 4-letnich, obowiązuje w przypadku obligacji 10-letnich. Dla papierów skarbowych o najdłuższym horyzoncie czasowym wyższa jest jednak wysokość marży, która wynosi 1,5%, podano również

NCBiR i PKP PLK przeznaczą 50 mln zł na innowacyjne projekty w konkursie BRIK

badawczy dedykowany infrastrukturze kolejowej" - dodał członek zarządu PKP PLK Włodzimierz Żmuda. Harmonogram programu zakłada, że formalna i merytoryczna ocena wniosków nastąpi do I kw. 2018 r., a zawieranie umów z wykonawcami projektów w II kw. 2018 r. Horyzont czasowy

Uwaga, drożyzna! Sieci handlowe po raz pierwszy od lat bez protestów akceptują wyższe stawki od dostawców

sklepach, oczywiście reagują. W krótkim horyzoncie czasowym zaczynają pewne zakupy ograniczać. Czyli ścinać te wydatki, które uznają za zbytki. Jakie? To np. segment produktów ekologicznych, bio itp., które są droższe od produktów klasycznych. Sieci kontra dostawcy Kilka dni temu do polskich

IS: Wstrzymany rozwój systemu viaTOLL to utrata ponad 1 mld zł wpływów rocznie

strategicznego zaplanowania, przygotowania prawnego, technologicznego itp. w odpowiednim horyzoncie czasowym. Według IS, na razie optymalne wydaje się pozostawienie i rozszerzanie systemu istniejącego, natomiast ewentualne zastąpienie innym może lub powinno nastąpić w dłuższym horyzoncie i na podstawie

Grupa Murapol uruchomiła system rekrutacji oparty na poleceniach zewnętrznych

ofertę pracy poprzez unikalny link wygenerowany na stronie dedykowanej systemowi poleceń, oraz przepracowanie przez niego minimum czasu określonego w zasadach programu. Nagroda wypłacona zostanie procentowo w półrocznym horyzoncie czasowym, a jej pierwsza część w wysokości 10% zrealizowana zostanie wraz

ZA Puławy przekazały akcjonariuszom uzasadnienie budowy bloku na węgiel

; 5) budowę bloku energetycznego dostosowanego do potrzeb zakładów w Puławach opartego o węgiel kamienny jako paliwa lokalnego i zapewniającego ciągłość oraz stabilność dostaw w długim horyzoncie czasowym" - czytamy w uzasadnieniu. Całkowita wartość projektu to 1,2 mld

MF: Sprzedaż obligacji detalicznych wzrosła m/m do 486,6 mln zł w styczniu.

początkiem nowego roku nastąpił wzrost zainteresowania obligacjami oszczędnościowymi - sprzedaż wyniosła ponad 486 mln zł i była o 70% wyższa od wyniku grudniowego. Nasi klienci wybierali głównie obligacje o najkrótszym horyzoncie czasowym - obligacje dwuletnie stanowiły blisko 56% sprzedaży, ale na

BIK: Banki udzieliły o 7,9% więcej r/r kredytów mieszkaniowych w kwietniu

czym świadczy lekki spadek Indeksu o 0,06%, wskazano także. "Na razie nie widać istotnych zagrożeń, które w krótkim horyzoncie czasowym mogłyby istotnie wpłynąć na istotny wzrost szkodowości tych kredytów, a tym samym na wzrost poziomu ryzyka kredytowego. Zjawiskiem

MF utrzymało w maju oprocentowanie obligacji detalicznych na poziomie z IV

najdłuższym horyzoncie czasowym wyższa jest jednak wysokość marży, która wynosi 1,50%. Oprocentowanie obligacji 6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu "Rodzina 500+" oprocentowane są odpowiednio 2,80% i 3,20% w pierwszym roku oszczędzania

Aktualny portfel zamówień Polimeksu-Mostostalu wynosi ok. 1,9 mld zł

realizację inicjatyw Planu Rozwoju Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal, w tym przede wszystkim operacjonalizację działań, które pozytywnie przełożą się na wyniki finansowe spółki i jej zdolność do kreowania wartości w długoterminowym horyzoncie czasowym. "Przed sobą mamy

PGE Energia Ciepła zrealizowała 217 projektów na krakowskim rynku ciepła w ub.r.

zapewnić bezpieczeństwo energetyczne miastu w długim horyzoncie czasowym i odpowiednio zaplanować modernizację i inwestycje w elektrociepłowni" - powiedział dyrektor krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła Mariusz Michałek, cytowany w komunikacie. Z punktu widzenia

MF utrzymało w kwietniu oprocentowanie obligacji detalicznych na poziomie z III

na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży ? utrzymanej na poziomie 1,25%. Ten sam mechanizm, co dla 4-letnich, obowiązuje w przypadku obligacji 10-letnich. Dla papierów skarbowych o najdłuższym horyzoncie czasowym wyższa jest jednak wysokość marży, która wynosi 1,5

MF utrzymało w XI oprocentowanie obligacji detal. na poziomie z X

12 miesięcy oraz marży ? utrzymanej na poziomie 1,25%. Ten sam mechanizm, co dla 4-letnich, obowiązuje w przypadku obligacji 10-letnich. Dla papierów skarbowych o najdłuższym horyzoncie czasowym wyższa jest jednak wysokość marży, która wynosi 1,50%. Oprocentowanie obligacji

Wild z MI: Potrzeba nowej polityki w zakresie sieci lotnisk w Polsce

. Spółka CPK podjęła się organizacji pierwszego z serii warsztatów. Uczestnicy rozmawiali o aspektach tworzenia polityki lotnictwa, jej zakresie, horyzoncie czasowym i metodyce, ale też m.in. o niedostatkach infrastruktury lotniczej w centralnej Polsce, niskiej przepustowości infrastruktury i

PIE: Polska mogłaby osiągnąć neutralność klimatyczną w 2056 r.

gaz. Ze względu na warunki naturalne występujące w Polsce optymalnym wyborem w średnim horyzoncie czasowym byłoby oparcie się na dwóch ostatnich z wymienionych alternatyw. W dłuższej perspektywie pożądanym scenariuszem byłoby stopniowe zastępowanie paliw kopalnych farmami wiatrowymi zlokalizowanymi na

EBC utrzymał stopy bez zmian, skup aktywów przedłużony do grudnia 2017 r.

, zdecydowanie przekraczający horyzont czasowy zakupów aktywów netto" - czytamy w komunikacie. "Jeśli chodzi o niestandardowe środki polityki pieniężnej, Rada Prezesów potwierdza, że miesięczny skup aktywów na kwotę 80 mld euro ma być prowadzony do końca marca 2017 roku. Od

Rząd planuje, że dług publiczny do PKB utrzyma się na poziomie 51,7% w 2018 r.

.). Relacja kosztów obsługi długu do PKB obniży się z 1,57% proc. w 2017 r. do 1,44-1,47% w 2021 r." - czytamy dalej. Według CIR, głównym celem strategii jest minimalizacja kosztów obsługi długu Skarbu Państwa w długim horyzoncie czasowym, przy przyjętych ograniczeniach

MF utrzymało w marcu oprocentowanie obligacji detalicznych na poziomie z lutego

12 miesięcy oraz marży - utrzymanej na poziomie 1,25%. Ten sam mechanizm, co dla 4-letnich, obowiązuje w przypadku obligacji 10-letnich. Dla papierów skarbowych o najdłuższym horyzoncie czasowym wyższa jest jednak wysokość marży, która wynosi 1,5%. Oprocentowanie obligacji