harmonogramu realizacji

Andrzej Kublik

Gazprom chce wysłać pierwszy gaz do Chin w 2019 r.

Gazprom chce wysłać pierwszy gaz do Chin w 2019 r.

Rosyjski koncern ujawnił harmonogram prac przy realizacji kontraktu na dostawy gazu do Chin, który został podpisany w zeszłym tygodniu podczas wizyty prezydenta Rosji Władimira Putina w Szanghaju.

Budynki w technologii BIM, czyli jak przewidzieć koszty budowy?

Dzięki współczesnym rozwiązaniom informatycznym można zaprojektować dowolny obiekt, określić precyzyjnie termin i harmonogram jego realizacji oraz koszty, a jeszcze na dodatek przewidzieć, ile później będzie kosztowało utrzymanie. Do firm, które podejmą się tego zadania, należy przyszłość. Co muszą zrobić?

Czy warto brnąć w Izerę - pyta premiera Najwyższa Izba Kontroli

Od sześciu lat mówi się o projekcie polskiego auta na prąd. NIK zasugerowała premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, aby przeanalizować realność i sensowność dalszego finansowania Izery przez państwo.

"Netflix Czarnka", czyli pisowski serwis dla młodzieży. Już wiadomo, że będzie klapa

"Netflix Czarnka", czyli pisowski serwis dla młodzieży. Już wiadomo, że będzie klapa

"Termin na realizację platformy MeduM został wydłużony do 30.09.2023" odpowiedziało nam centrum NCBR na pytanie, czy i kiedy rządowy serwis VOD dla młodzieży zostanie uruchomiony. Pierwotnie miał ruszyć 1 grudnia 2022  r. Nie ruszył wtedy, nie ruszy teraz. MeduM to serwis

Energa: Inwestycja dot. Elektrowni Ostrołęka C przebiega zgodnie z harmonogramem

Warszawa, 04.12.2019 (ISBnews) - Grupa Energa potwierdza, że realizacja inwestycji Elektrowni Ostrołęka C przebiega zgodnie z harmonogramem, podała spółka. " W związku z pojawiającymi się spekulacjami medialnymi dotyczącymi Elektrowni Ostrołęka C

Budimex Nieruchomości sprzedał 541 mieszkań w I kw. 2020 r.

Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Budimex Nieruchomości sprzedał 541 mieszkań w I kw. 2020 r., a przekazał 4, co wynika z rozkładu harmonogramów realizacji poszczególnych inwestycji mieszkaniowych, podała spółka. "

Unibep rozwiązał umowę na prace drogowe na Ukrainie

Warszawa, 09.07.2020 (ISBnews) - Unibep rozwiązał umowę ze Służbą Drogową w Obwodzie Lwowskim na realizację inwestycji drogowej na Ukrainie, podała spółka. "Emitent wskazuje, iż niezależnie od aktualizacji harmonogramu prac [...] do dnia zawarcia

Solorz i Sasin powołają spółkę do budowy elektrowni jądrowej w Polsce

Solorz i Sasin powołają spółkę do budowy elektrowni jądrowej w Polsce

ZE PAK (Zygmunt Solorz). Zadaniem spółki będzie reprezentowanie polskiej strony na wszystkich etapach projektu w tym: realizacja badań lokalizacyjno-środowiskowych, pozyskiwanie finansowania, przygotowanie harmonogramu inwestycji, pozyskiwanie pozwoleń i decyzji administracyjnych. Warunkiem powołania

Elektrobudowa ma aneks do umowy z PKN Orlen, zwiększający wartość do 44,3 mln zł

aneksu strony postanowiły przedłużyć o 8 miesięcy termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy tj. do 30 czerwca 2021 roku, a także stosownie zmieniły harmonogram jej realizacji oraz harmonogram rzeczowo-finansowy, w wyniku czego zmianie uległa wysokość wynagrodzenia netto należnego spółce z kwoty

Do budowy elektrowni atomowej dołączył koncern Bechtel

Do budowy elektrowni atomowej dołączył koncern Bechtel

. strategicznej infrastruktury energetycznej.  Ustalanie reguł gry "Umowa ustala zakresy odpowiedzialności i definiuje najważniejsze reguły oraz warunki, którymi partnerzy mają się kierować w ramach realizacji projektu pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Określa również, że obie amerykańskie firmy

Prezes Polimeksu: Zaktualizowany harmonogram bloku w EC Żerań za kilka tygodni

Warszawa, 18.05.2020 (ISBnews) - Zaktualizowany harmonogram realizacji bloku gazowo-parowego o mocy 1 075 MW w Elektrociepłowni Żerań zostanie przedstawiony w ciągu kilku tygodni, poinformował prezes Polimelksu-Mostostalu Krzysztof Figat. "W

Rafako: Negocjacje i prace w projekcie Jaworzno idą zgodnie z planem

Agnieszka Wasilewska-Semail. Jednocześnie prace odtworzeniowe po lutowej awarii w Jaworznie idą pełną parą i zgodnie z harmonogramem, zadeklarowała. "Strony obecnie pracują intensywnie nad aneksem, który zgodnie z porozumieniem powinien zostać podpisany do 4 czerwca i

Prezes Grupy Azoty: Nie ma zagrożenia dla realizacji Polimerów Police

Warszawa, 21.04.2020 (ISBnews) - Grupa Azoty nie widzi zagrożenia z powodu koronawirusa dla realizacji dwóch flagowych inwestycji grupy, czyli Polimerów Police i EC Puławy, poinformował ISBnews prezes Wojciech Wardacki. W przypadku mniejszych projektów może wchodzić w grę

Elektrobudowa zakończy budowę instatalcji metatezy dla PKN Orlen w kwietniu

Warszawa, 06.03.2019 (ISBnews) - Elektrobudowa planuje zakończyć prace przy realizacji kontraktu "Metatezy" zgodnie z aktualnym harmonogramem realizacji w kwietniu 2019 r., podała spółka. "Aktualnie trwają testy technologiczne związane

PGE: Wykonawca chce zmiany terminu oddania bloku nr 7 w Turowie na 30 IV 2021

zakończenia realizacji inwestycji budowy nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów, realizowanej przez ww. konsorcjum, podały PGE i Budimex. Propozycja harmonogramu przewiduje przesunięcie terminu przekazania do eksploatacji bloku nr 7 z 31 października 2020 roku na 30 kwietnia 2021 roku

PKN Orlen zakończył budowę instalacji metatezy w Płocku

poniesione przez spółkę na realizację projektu budowy instalacji metatezy wyniosły ok. 400 mln zł" - czytamy w komunikacie. Na początku marca Elektrobudowa informowała, że planuje zakończyć prace przy realizacji kontraktu zgodnie z aktualnym harmonogramem realizacji w kwietniu

ArcelorMittal zawiesił umowę realizowaną przez spółkę Mostostalu Zabrze

przystąpią do ustalenia nowego harmonogramu realizacji inwestycji" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z warunkami umowy zawieszenie jej realizacji może nastąpić na pisemny wniosek zamawiającego, w całości lub części, na łączny maksymalny okres 12 miesięcy. Przez okres trwania

Polskie LNG przekazało teren wykonawcy rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu

Warszawa, 01.07.2020 (ISBnews) - Polskie LNG przekazało wykonawcy (konsorcjum PORR i TGE) część terenu Terminalu LNG w Świnoujściu, na potrzeby organizacji zaplecza budowy dla Projektu SCV, podał Gaz-System. Spółka deklaruje, że pomimo pandemii koronawirusa termin realizacji I

Spółka z Grupy Rafako wykona dodatkowe prace w Jaworznie za ok. 10 mln zł

dodatkowe, które nie były uwzględnione w zawartym kontrakcie, wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie, w wysokości około 10 mln zł. Wprowadzono także nowy harmonogram płatności. Aneks wprowadza również do kontraktu nowy harmonogram realizacji budowy, który uwzględnia terminy wykonania prac dodatkowych i

Grupa Lotos: Projekt EFRA zaawansowany w 70,9%, wyprzedza harmonogram

Warszawa, 06.06.2017 (ISBnews) - Stan realizacji projektu EFRA w Grupie Lotos wyniósł 70,9% na koniec kwietnia wobec 66,8% przewidzianych w harmonogramie, poinformowała spółka. "Realizacja projektu EFRA na koniec kwietnia 2017 wyniosła 70,9

Skobel z ME: II stopień wodny na Wiśle gotowy w 2028 r., koszt ok. 3,9 mld zł

Warszawa, 09.10.2019 (ISBnews) - Całkowity koszt realizacji projektu budowy drugiego stopnia wodnego na Wiśle w Siarzewie to ok. 3,9 mld zł, a ramowy harmonogram przewiduje oddanie inwestycji do eksploatacji w 2028 r., poinformował wiceminister energii Tadeusz Skobel

Spółka Famuru ma umowę na dostawę sprzętu do Rosji za 68,6 mln zł brutto

mld RUB, czyli 68,6 mln zł" - czytamy w komunikacie. Realizacja umowy będzie następować etapami zgodnie z terminami ustalonymi w harmonogramie. Zgodnie z umową końcowy termin realizacji przypada na przełom 2020 i 2021 r., podano również. Famur

Prezes CPK i Horała z MI: W 2023 r. ruszy budowa kolei do CPK, dziś harmonogramy

Warszawa, 03.06.2020 (ISBnews) - Równolegle z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) powinna ruszyć budowa przynajmniej części linii kolejowych, prowadzących do tego lotniska, wynika ze słów prezesa spółki odpowiedzialnej za realizację portu Mikołaja Wilda. Dziś mają

Biomed-Lublin zawarł umowę konsorcjum dot. badań nad immunoglobuliną ludzką

odpowiedzialny jest za realizacje swoich zadań wynikających z harmonogramu Projektu" - czytamy w komunikacie. Umowa konsorcjum została zawarta na czas niezbędny do całkowitego i ostatecznego zrealizowania projektu. W ocenie Biomedu-Lublin umowa

Senat za ustawą dot. realizacji programów finansowanych z UE - bez poprawek

środków unijnych, Możliwe też będzie wprowadzanie nadzwyczajnego trybu wyboru projektów, czy udzielanie ulg w spłacie należności, zmiany harmonogramu realizacji projektów, a także zmiany umów o dofinansowanie oraz terminu realizacji i rozliczania projektów. Proponowane przepisy

Rafako: Termin odbioru bloku w Jaworznie przesunie się, trwa jego weryfikacja

Warszawa, 04.02.2020 (ISBnews) - E003B7 - spółka zależna Rafako - poinformowała, że prace związane z realizacją bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III zostaną przedłużone na skutek okoliczności, za które strony kontraktu nie ponoszą odpowiedzialności

Rafako: Próbny rozruch bloku 910 MW w Jaworznie rozpocznie się jutro

, czy uda się to przed terminem, ale na pewno już teraz 'kupiliśmy' sobie czas, który pozwala na realizację uzgodnionego harmonogramu" - wskazał. Dodał, że dla prawidłowego funkcjonowania bloku nadkrytycznego kluczowa jest odpowiednia, wysoka jakość węgla, który dostarcza

ATM zlecił budowę serwerowni w Warszawie za 18,7 mln zł netto

. Realizacja przedmiotu umowy przewidziana została w terminie do dnia 24 września 2021 roku, przy czym zgodnie z bazowym harmonogramem robót emitent przewiduje zakończenie prac budowlanych na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2021 r., podano także. "Wynagrodzenie

Prezydent podpisał ustawę dot. programów operacyjnych, już opublikowana w Dz. U.

projektów, czy udzielanie ulg w spłacie należności, zmiany harmonogramu realizacji projektów, a także zmiany umów o dofinansowanie oraz terminu realizacji i rozliczania projektów. Proponowane przepisy dają także możliwość pracy zdalnej komisji oceniających projekty, komitetów

Sejm przyjął ustawę zwiększającą elastyczność w dysponowaniu środkami unijnymi

udzielanie ulg w spłacie należności, zmiany harmonogramu realizacji projektów, a także zmiany umów o dofinansowanie oraz terminu realizacji i rozliczania projektów. Proponowane przepisy dają także możliwość pracy zdalnej komisji oceniających projekty, komitetów monitorujących, a

Grupa Robyg ma w budowie ponad 5 000 mieszkań, planuje kolejne inwestycje

Warszawa, 30.06.2020 (ISBnews) - Grupa Robyg ma obecnie w budowie ponad 5 000 mieszkań, wszystkie prace przebiegają zgodnie z harmonogramami, podała spółka. Dzięki wsparciu inwestora strategicznego z Grupy Goldman Sachs, Robyg ma stabilną pozycję gotówkową i planuje kolejne

Archicom zlecił budowę 248 mieszkań we Wrocławiu za 56,2 mln zł netto

realizacji przedmiotu ww. umowy wynosi 56,19 mln zł netto, podał Archicom. "Harmonogram realizacji umowy przewiduje, że rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi 10 października 2019 roku, a zakończenie 31 marca 2021 roku" - czytamy w komunikacie

i2 Development odwołał prognozy finansowe wybranych wyników grupy na br.

oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników dokonanej przez zarząd. Emitent wyjaśnia, iż odwołanie prognoz finansowych za rok 2018 spowodowane jest koniecznymi zmianami w harmonogramach realizacji projektów" - czytamy w komunikacie

Portfel zamówień Pekabeksu miał wartość 480,75 mln zł na koniec I półr.

lipca danego roku) oraz planowanych przychodów w segmencie realizacji pilotażowych projektów na własny rachunek. Wartości portfela zamówień w rozbiciu na poszczególne okresy/lata wynikają z harmonogramów realizacji wskazanych w kontraktach i zakładają ich terminową realizację" - czytamy w raporcie

ArcelorMittal Poland dostarczy Torpolowi szyny za 18,9 mln zł netto

. "Dostawy będą realizowane sukcesywnie w oparciu o uzgodniony harmonogram. W ramach współpracy dostawca zaopatruje emitenta w szyny kolejowe zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym z realizacji konkretnych projektów budowlanych. Współpraca z dostawcą realizowana jest na podstawie zamówień

Red Dev Studio ma w 2-letnim harmonogramie produkcyjnym min. 6-7 gier

Warszawa, 26.09.2019 (ISBnews) - Red Dev Studio ma w harmonogramie wydawniczym na najbliższe dwa lata co najmniej 6-7 nowych gier, poinformował prezes Wojciech Sypko. Dodał, że współpraca z Ultimate Games daje komfort finansowania projektów. "

Budimex Nieruchomości sprzedał 541 mieszkań, przekazał 4 w I kw. 2020 r.

porównaniu z 601 umowami w I kwartale 2019 r., podała spółka. "Mniejsza liczba aktów notarialnych wynika przede wszystkim z harmonogramów realizacji poszczególnych inwestycji mieszkaniowych, jak również w zakresie dotyczącym drugiej połowy marca z ograniczeń w związanych z

Scope Fluidics chce warunkowo rozszerzyć model rozwoju realizowanych projektów

całościowego harmonogramu i budżetu projektu. Zarząd informował już wcześniej, że intencją spółki jest posiadanie w portfolio 2-3 projektów. Szacowane potrzeby kapitałowe związane z realizacją powyższych celów spółka określiła na 1,2 mln zł, wskazano. "Zakres i harmonogram

Redan wydłużył termin spłaty obligacji serii F i zmienił harmonogram spłat

Warszawa, 18.07.2019 (ISBnews) - Redan zawarł z właścicielem wszystkich obligacji serii F spółki porozumienie w sprawie wydłużenia terminu spłaty do 10 sierpnia 2021 r. i zmiany harmonogramu wykupu częściowego, wynika z komunikatu spółki. "Zawarł

Eiffage PB ma umowę z Ferrero Polska na rozbudowę fabryki słodyczy pod Grójcem

. Odpowiada między innymi za globalną produkcję batonów Kinder Bueno White, przypomniano w materiale. Czas realizacji inwestycji jest bardzo krótki, co wymaga odpowiedniej organizacji i koordynacji prac wszystkich zespołów Eiffage, podkreślono. Zgodnie z założonym harmonogramem

Scope Fludics przesuwa terminy zakończenia realizacji etapów w 2 projektach

kwietniu br. poinformowała o podpisaniu umowy z trzema ośrodkami klinicznymi z województwa mazowieckiego. "Epidemia koronawirusa spowodowała opóźnienia w realizacji poszczególnych prac i wymusiła u nas zmiany w harmonogramie projektów. W przypadku projektu PCR|ONE przesunął

Grupa Azoty: Pandemia nie wpływa na harmonogram Polimerów Police

Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Pandemia koronawirusa nie ma wpływu na harmonogram realizacji Polimerów Police - flagowej inwestycji Grupy Azoty, zapewnił prezes Wojciech Wardacki. "Harmonogram Polimerów Police realizowany jest zgodnie z planem

Rząd przyjął nowelę ws. wspierania realizacji progr. operacyjnych w zw. COVID-19

przewidziane w ustawie wdrożeniowej na składanie wniosków o dofinansowanie, jak też możliwość aktualizacji harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów. "Projektowane w ustawie rozwiązania będą finansowane w ramach środków, które zostały już przypisane do realizacji

ZCh Police przesunęły przydział akcji w ofercie na 23 grudnia

Warszawa, 18.12.2019 (ISBnews) - Przydział akcji oferowanych Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) przesunięto na 23 grudnia z pierwotnie planowanego terminu 18 grudnia, wynika z zaktualizowanego harmonogramu emisji. "23 grudnia

Gaz-System: Rozpoczęcie budowy Baltic Pipe ma nastąpić w II kw. 2020 r.

Warszawa, 21.02.2019 (ISBnews) - Rozpoczęcie budowy gazociągu podmorskiego - zgodnie z harmonogramem - ma nastąpić w II kwartale 2020 r., podał Gaz-System. Termin został podany podczas spotkań konsultacyjnych dotyczących realizacji podmorskiej części gazociągu Baltic Pipe

Capital Park: Epidemia może obniżyć NOI o ok. 45% w II kw. 2020 r.

umożliwić: - realizację budowy przy ul. Żelaznej w Warszawie zgodnie z uzgodnionym harmonogramem i budżetem, - prowadzenie regularnej działalności operacyjnej Grupy z możliwie jak najmniejszymi zakłóceniami, - realizację

Budo Instal wybuduje osiedle we Wrocławiu dla Archicomu za 37,17 mln zł netto

. "Harmonogram realizacji umowy przewiduje, że rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi 30 października 2019 roku, a zakończenie 30 września 2021 roku" - czytamy w komunikacie. Łączna wartość kontraktów zawartych z tym wykonawcą przez spółki z Grupy Archicom w zakresie

PGE rozmawia z wykonawcą projektu Opole II na temat nowego harmonogramu

Warszawa, 08.11.2017 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) prowadzi rozmowy z generalnym wykonawcą projektu Opole II na temat nowego harmonogramu, poinformował prezes Henryk Baranowski. Opóźnienie o 5 miesięcy (blok 5) i 4 miesiące (blok 6) jakie zaproponował wykonawca są

Sejmowa komisja przyjęła nowelę zwiększającą wydatki budżetu o 3 mld zł w 2019r.

harmonogramie posiedzenia Izby sprawozdanie Komisji o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 przewidziano na dziś na godz. 16:15-17:00. Projektowane przepisy zmieniają ustawę z dnia 9 listopada

Baltic Pipe w budowie. Są już wszystkie kontrakty

trybie, który nie wpłynie na zakładany pierwotnie harmonogram realizacji tej inwestycji".   Bezpieczeństwo przede wszystkim Ostatecznie według Gaz-Systemu wybrano ponownie ofertę konsorcjum GIK w postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 4 pkt. 5 ustawy o zamówieniach publicznych

Newag miał 32,57 mln zł zysku netto, 55,78 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

wyniki grupy (w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego) przedstawiają się następująco: wysokość zrealizowanych przychodów ze sprzedaży będąca pochodną zawartych kontraktów i uzgodnionych harmonogramów realizacji dostaw, wartość marży na

Prezes PKN Orlen: Budowa farmy na Bałtyku rozpocznie się w 2024 roku

Przykona, 07.07.2020 (ISBnews) - Przedłużający się proces wyboru partnera do projektu budowy farmy wiatrowej na Bałtyku nie wpłynie na przesunięcie realizacji całej inwestycji, która ruszy w 2024 roku, zapewnił prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. "

Konsorcjum Mirbudu z najtańszą ofertą na odcinek S5 za 359,43 mln zł

Południe - Bydgoszcz Północ oraz Bydgoszcz Błonie - Szubin Północ) włoska firma nie realizowała zapisów kontraktowych. Wykonawca nie wypełniał zapisów dotyczących realizacji umów, w tym postępu robót zgodnego z harmonogramem oraz nie regulował płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców

Polimex-Mostostal zawarł porozumienia zmieniające warunki emisji obligacji

serii A z Towarzystwem Finansowym Silesia sp. z o.o. oraz Bankowym Towarzystwem Kapitałowym S.A. zmieniono harmonogram obowiązkowego wykupu obligacji serii A, w ten sposób, że dzień wcześniejszego wykupu 80 obligacji serii A przypadający na 31 lipca 2020 r. został przesunięty na dzień 31 października

MF: Odbyło się pierwsze posiedzenie Grupy Roboczej ds. wdrożenia SRRK

spowodowanego epidemią koronawirusa, poinformował resort. "Podczas pierwszego posiedzenia Grupy Roboczej omówiliśmy dotychczas podjęte kroki do pełnej realizacji zadań i harmonogram dalszych działań Grupy. Przedstawiliśmy też dwie koncepcje realizacji SRRK" - powiedział

Dom Development rozpoczął przekazania 97 lokali w Rezydencje Marina Mokotów

Warszawa, 30.06.2020 (ISBnews) - Dom Development rozpoczął zgodnie z harmonogramem wydawanie kluczy w inwestycji Rezydencje Marina Mokotów w Warszawie, gdzie znajduje się 91 apartamentów i 6 lokali usługowych, podała spółka. "Realizacja i kolejny

PKN Orlen ma list intencyjny ws. przejęcia PGNiG

, harmonogramu oraz koordynacja prac związanych z realizacją transakcji" - czytamy w komunikacie. Przeprowadzenie transakcji będzie możliwe m.in. po uzyskaniu zgód korporacyjnych oraz zgód odpowiednich organów ochrony konkurencji na dokonanie koncentracji. Spółka wskazuje, że list

Jak kwalifikować zmianę terminu płatności FV w umowie o zamówienie publiczne?

, zamawiający dopuszcza zmiany:  a)????? sposobu rozliczania lub warunków dokonywania płatności,  b)????? terminu realizacji niniejszej umowy,  c)????? harmonogramu rzeczowo-finansowego”.  Odpowiedź:  Zmianę terminu płatności faktury polegającą na jego wydłużeniu z 14 do 30 dni

Konsorcjum Ursusa z najkorzystniejszą ofertą bezemisyjnego transportu publ.

harmonogramem realizacji procesu B+R, podano także. Zamówienie składa się z fazy badawczo-rozwojowej oraz wdrożeniowej, polegającej na dostarczeniu pojazdów niskoemisyjnych. Oferta konsorcjum przewiduje uzyskanie przez wykonawcę na realizację wszystkich 3 etapów fazy B+R finansowania

Medinice ma aneks do umowy z MFPR dot. utworzenia centrum B+R

. terminu realizacji projektu i kwalifikowalności wydatków oraz aktualizacja agendy badawczej i harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie wynikającym z wydłużenia jego realizacji. Całkowita wartość projektu to 14 589 005,4 zł, a wartość dotacji to 8 116 561 zł. Spółka nie wykorzystała jeszcze żadnych

Tauron ma porozumienie ws. bloku w Jaworznie, termin oddania - do 15 XI

awarii oraz procedury strojenia i prac rozruchowych bloku. Konsorcjum oraz SPV mają niezwłocznie przystąpić do realizacji prac przewidzianych w ustalonym harmonogramie oraz do realizacji ustaleń komisji awaryjnej. "Konsorcjum szacuje, że oddanie bloku do eksploatacji

Famur dostarczy Tata Steel rozładowarkę statków za 13,05 mln euro

następować etapowo na podstawie ustalonego harmonogramu. Ostateczny termin realizacji kontraktu przypada na 45 tydzień 2019 r." - czytamy w komunikacie. W połowie października Famur Famak podpisał list intencyjny z Tata Steel IJmuiden BV w sprawie zawarcia umowy na dostawę

Robyg miał ok. 50 mln zł zysku netto ogółem w I poł. 2019 r.

mln. Grupa uznała w przychodach w tym czasie ok. 1 100 lokali - co jest zgodne z przyjętym harmonogramem. "Osiągnięte w pierwszym półroczu wyniki finansowe są zgodne z naszymi oczekiwaniami i przyjętym na ten okres harmonogramem przekazań lokali właścicielom. Oczekujemy

Erbud ma umowę na realizację Lake Hill Resort & Spa w dolnośląskim za 49 mln zł

obejmuje dwa budynki - A i B. Termin realizacji dla budynku A - 31.07.2018, dla budynku B zgodnie z harmonogramem budowy, czytamy w komunikacie. Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz

Master Pharm miał 5,49 mln zł zysku netto, 7,66 mln zł zysku EBIT w I-III kw.

. przystąpiono do realizacji przesuniętych zamówień i nadrabianiu opóźnień to jednak pełne dogonienie harmonogramu może być trudne ze względów na ograniczenia techniczne i personalne" - czytamy w reaporcie. W III kwartałach 2019 r. spółka pozyskała 9 nowych klientów, a i ich

Premier przedstawił mapę drogową realizacji programu Nowa Piątka PiS

, podpisanej przez premiera Mateusza Morawieckiego. "Z myślą o wszystkich Polakach przygotowaliśmy nasz nowy program - na następne lata. Mam nadzieję, że na następne dziesięciolecia. [?] Przedstawiamy dziś harmonogram realizacji tej nowej piątki" - powiedział Morawiecki

Torpol kupi od WPS m.in. podkłady kolejowe za ok. 38,3 mln zł netto

łączna wartość zamówień przyjętych do realizacji przez WPS w okresie ostatniego roku wyniosła ok. 52,7 mln zł netto. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w oparciu o uzgodniony harmonogram, podano także. Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i

Torpol kupi od ArcelorMittal Poland szyny kolejowe za 69,4 mln zł netto

uzgodniony harmonogram. W ramach współpracy dostawca zaopatruje Torpol w szyny kolejowe zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym z realizacji konkretnych projektów budowlanych. Współpraca z dostawcą realizowana jest na podstawie zamówień określających rodzaj materiału, ilość, cenę oraz warunki dostaw, podano

Elektrotim ma list intencyjny dot. budowy linii kablowej za 22,8 mln zł netto

produkcji separatorów do akumulatorów w Dąbrowie Górniczej", podała spółka. Wartość zadania wynosi 22 795 000 zł netto. W ramach listu intencyjnego ustalono również warunki realizacji przedmiotu zamówienia (zakres prac, harmonogram finansowo-rzeczowy, gwarancja jakości, kary

Elektrobudowa zakłada -28 mln zł EBITDA w 2019 oraz +9 mln zł EBITDA w 2020

projekcję wskazującą pożądane do realizacji cele w ramach procesu przeglądu opcji finansowania działalności stanowiącą estymację oczekiwanych poziomów poszczególnych parametrów finansowych, do osiągnięcia których dążyć będzie spółka przy założeniu realizacji wszystkich działań związanych z reorganizacją

Tauron: Blok 910 MW w Jaworznie został zsynchronizowany z siecią

w połowie listopada, a od 1 stycznia 2021 r. będzie uczestniczył w rynku mocy, podano także. "Porozumienie podpisane z Rafako było kluczowe dla przywrócenia sprawnej realizacji projektu. Wypracowane rozwiązania zostały wdrożone, rozpoczął się ponowny rozruch jednostki

Gaz-System: Gazociąg Rembelszczyzna-Mory ma ostateczną decyzję środowiskową

Warszawa, 18.02.2020 (ISBnews) - Gazociąg Rembelszczyzna - Mory otrzymał ostateczną decyzję środowiskową, podał Gaz-System. "Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie stanowi istotny element realizacji gazociągu Rembelszczyzna

Awbud ma umowę na IV etap projektu Nowa Papiernia w Łodzi za 20,5 mln zł

. "W umowie spółka zobowiązała się do kompleksowej realizacji inwestycji w zakresie budowy bud. 11 i 12 (z wyłączeniem prac polegających na kompleksowej realizacji prac związanych z budową budynków 9 i 10)" - czytamy w komunuikacie. Poszczególne etapy prac realizowane

Fabryka Przewodów Energetycznych dostarczy Torpolowi materiały za 6,8 mln zł

. "W związku z przyjęciem do realizacji ww. zamówienia łączna wartość zamówień przyjętych do realizacji przez dostawcę w okresie ostatniego roku wyniosła ok. 42,9 mln zł netto. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w oparciu o uzgodniony harmonogram" - czytamy w komunikacie

Dodatkowe pieniądze na budowę S74 m.in. przez Kielce. Inwestycja podrożała do 2,4 mld zł

We wtorek Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.)". Zdecydowano, że na jego realizację trafi dodatkowe 21,8 mld zł, przy czym w 2022 roku - 6,5 mld zł, a w latach 2023-2025 kolejne 15,2 mld zł. Cały

Umowa Unibepu na prace drogowe na Ukrainie za 14,8 mln zł wejdzie w życie 29 V

dniem 29 maja 2019 r. tj. po upływie 15 dni od dnia zaakceptowania jej treści przez Ministerstwa Finansów Polski i Ukrainy. Emitent wyjaśnia przy tym, iż w oparciu o zaktualizowany harmonogram wykonania inwestycji, zakończenie realizacji prac objętych umową zostało zaplanowane na II kwartał 2021 r."

Lokum Deweloper ma pozwolenie na użytkowanie kolejnych etapów Lokum Victoria

materiałów budowlanych, ukończyliśmy kolejne etapy osiedla zgodnie z harmonogramem" - powiedział prezes Bartosz Kuźniar, cytowany w materiale. Zgodnie z przyjętym przez spółkę harmonogramem realizacji inwestycji, większość przekazań lokali przypadła na III i IV kwartał 2018 r

APS Energia przyjął zamówienia od H. Cegielski - FPS warte 16,54 mln zł

podpisanej na czas nieokreślony umowy ramowej z FPS na dostawę towarów, podała spółka. Przyjęte do realizacji dwa zamówienia urządzeń są o wartości netto 13 695 000 oraz 2 849 000 zł, tj. łącznie 16 544 000 zł netto. "Harmonogram dostaw dla urządzeń ustalony został na około 24

Rafako: Projekt Jaworzno zakontraktowany w 97,8%, nie widzimy większych ryzyk

Warszawa, 06.04.2018 (ISBnews) - Rafako ocenia, że budowa bloku energetycznego 910 MW w Elektrowni Jaworzno III przebiega zgodnie z harmonogramem i zapewnia wcześniej założoną marżę, poinformowała prezes Agnieszka Wasilewska-Semail. "W Jaworznie

GPW może otrzymać 30,3 mln zł dofinansowania z NCBiR na Platformę Transakcyjną

Transakcyjnej, wymieniono w raporcie. Spółka informuje też, że decyzja o wdrożeniu nowej Platformy Transakcyjnej nie została podjęta. Model wdrożenia nowej Platformy Transakcyjnej, harmonogram oraz precyzyjne zasady realizacji procesu wymagają przeprowadzenia szczegółowych analiz, a

Sygnity ma aneks do umowy z MF na e-Podatki dot. m.in. rozliczania mandatów US

rozliczenia mandatów dochodzonych przez urzędy skarbowe. Ponadto, aneks m.in. doprecyzowuje harmonogram realizacji przedmiotu umowy, zmienia w związku z tym harmonogram płatności, wprowadzając jednocześnie m.in. odbiory części produktów (transze) nie będące etapami, zwiększając tym samym płynność finansową

Enea: Rozmowy w sprawie finansowania Ostrołęki C nadal się toczą

;Odnośnie Ostrołęki, to sprawa finansowania jest w toku. W tym otoczeniu wymaga to naprawdę dużej staranności. Rozmawiamy o finansowaniu i będziemy o tym informowali" - powiedział Kowalik podczas konferencji prasowej. Podkreślił, że realizacja prac na placu budowy postępuje

Akcjonariusze BOŚ przyjęli harmonogram dokapitalizowania banku

Warszawa, 16.02.2016 (ISBnews) - Nadzwyczajne walne zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) przyjęło harmonogram podwyższenia kapitału zakładowego Banku. Dokapitalizowanie ma być przeprowadzone w drodze emisji prywatnej akcji. Sfinalizowanie całego procesu zaplanowano na

Dobry klimat dla biznesu

szkoleniach to w wielu firmach obowiązkowy punkt jesiennego harmonogramu. To nie tylko doskonałe okazje do zdobycia najnowszej wiedzy z danej branży, ale także wymiany doświadczeń i networkingu. Choć bywają osoby, które jak ryby w wodzie czują się podczas tego typu wydarzeń, nie brakuje też pracowników

Mimo pandemii 2020 rok był rekordowy dla Portu Gdynia

rekordowy w historii portu (24 mln ton). To bardzo istotny wzrost w czasie światowej pandemii i spowolnienia gospodarczego. Ten fakt najlepiej świadczy o doskonałej sprawności i efektywności terminali operujących na terenie Portu Gdynia oraz konsekwentnej realizacji strategii rozwoju – mówi Adam

Biomed-Lublin rozpoczął wytwarzanie immunoglobuliny anty SARS-CoV-2

pozostałych konsorcjantów: Instytutu Hematologii i Transfuzjologii oraz Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie w celu wykonania niezbędnych badań zgodnie z harmonogramem projektu" - czytamy w komunikacie. Biomed-Lublin 30 lipca br. zawarł z Samodzielnym

Grupa Azoty Police ma umowę na zakup fosforytów za ok. 240 mln zł

. "Umowa zawarta została na czas określony od 1 lutego 2019 roku do 28 lutego 2021 roku i przewiduje realizację dostaw według ustalonego harmonogramu i warunków handlowych. Szacunkowa wartość świadczeń wynikających z umowy wynosi około 240 mln zł" - czytamy w komunikacie

Polskie LNG ma umowę z Selas-Linde na dostawę dwóch regazyfikatorów

. "Regazyfikatory to serce rozbudowy terminalu, która ma zakończyć się w 2021 roku. Cała reszta armatury towarzyszącej, niezbędnej do rozbudowy, również niedługo będzie na miejscu. To najlepszy dowód, że ta inwestycja realizowana jest absolutnie zgodnie z harmonogramem i z fazy przygotowawczej weszła

ZCh Police mają umowę na dostawy soli potasowej z Białorusi za ok. 130 mln zł

umowy szacowana jest na kwotę około 130 000 000 zł. Umowa zawarta została na czas określony od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku. Umowa przewiduje realizację dostaw według ustalonego harmonogramu i warunków handlowych" - czytamy w komunikacie. Grupa

OEX rozpoczyna skup do 421,1 tys. akcji własnych po 19 zł/szt.

Warszawa, 19.11.2019 (ISBnews) - OEX rozpoczyna realizację skupu akcji własnych w celu umorzenia lub odsprzedaży, w cenie 19 zł za sztukę. Spółka skupi nie więcej niż 421 052 akcji o wartości nominalnej 0,20 zł każda, co stanowi nie więcej niż 5,27% jej kapitału zakładowego

Grupa Azoty wybrała Hyundai Engineering na gen. wykonawcę Polimerów Police

mln zł" - czytamy w komunikacie.. Zgodnie z ustalonym harmonogramem postępowania, zawarcie umowy z wyłonionym wykonawcą planowane jest w II kwartale 2019 r., natomiast sama realizacja projektu w oparciu o umowę zawartą z generalnym wykonawcą ma się zakończyć w IV

Robyg sfinalizował zakup gruntu pod 190 mieszkań na warszawskiej Pradze

Warszawa, 15.07.2020 (ISBnews) - Grupa Robyg sfinalizowała transakcję zakupu gruntu na warszawskiej Pradze, w sąsiedztwie osiedla Praga Arte. Powierzchnia nieruchomości wynosi 0,7 ha i umożliwia realizację 190 mieszkań, łącznie 9300 PUM, podała spółka. Robyg buduje obecnie w

Obajtek będzie taśmowo stawiać elektrownie atomowe. Rząd dołoży na to kasy

współpracy NFOŚiGW z Orlen Synthos Green Energy przy budowie SMR-ów, a dokładnie uzgodnić cele środowiskowe takich inwestycji, model ekonomiczny projektu i harmonogram jego realizacji, biznesplan i postanowienia umowy inwestycyjnej.  W praktyce chodzi do dofinansowanie inwestycji spółki Orlen Synthos

Synektik kończy drugą fazę badań klinicznych dot. kardioznacznika

. Realizacja drugiej fazy badań klinicznych kardioznacznika przebiega zgodnie z przyjętym przez spółkę harmonogramem. Całość kosztów badań klinicznych finansowana jest w ramach unijnego grantu Horyzont 2020" - czytamy w komunikacie. Zakończenie drugiej fazy badań klinicznych

ES-System zawrze umowę z NB Polska po opracowaniu harmonogramu prac

harmonogramu tych prac, podała spółka. Wartość oferty na realizację przez ES-System prac w tym zakresie stanowi niespełna połowę łącznej wartości złożonych ofert. "Zamawiający wskazał ponadto, iż w związku ze staraniami zamawiającego o dofinansowanie, termin zawarcia umów na

Rząd zajmie się aktualizacją programu energetyki jądrowej

zaktualizowanego Programu polskiej energetyki jądrowej" - czytamy w informacji. Wśród rozwiązań ujętych w projekcie jest: zaktualizowanie harmonogramu realizacji, sposobów finansowania rozwoju energetyki jądrowej oraz innych informacji zawartych w Programie, podano także

Premium Fund pod logo Mousetrap Games prowadzi pierwszy giełdowy crowdfunding

Depesza uzupełniona o harmonogram wydań gier w 2020 r. Warszawa, 23.03.2020 - (ISBnews/ ISBtech.pl) - Premium Fund, który zmienia nazwę na Oxygen, jako pierwsza giełdowa firma pod logo swojej spółki zależnej Mousetrap Games, zbiera środki w

ArcelorMittal Poland dostarczy Torpolowi szyny kolejowe za ok. 37 mln zł netto

przyjęciem do realizacji ww. zamówienia łączna wartość zamówień przyjętych do realizacji przez dostawcę w okresie ostatniego roku wyniosła ok. 63 mln zł netto. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w oparciu o uzgodniony harmonogram" - czytamy w komunikacie. W ramach współpracy

PKN Orlen chce wybrać partnera do budowy farmy wiatrowej jeszcze w 2019 roku

. finansowych Wiesław Protasewicz. "Projekt morskiej farmy wiatrowej przebiega zgodnie z harmonogramem. Jesteśmy w trakcie poszukiwania partnera z doświadczeniem w realizacji tego typu inwestycji, jego wybór powinien nastąpić jeszcze w tym roku, a podpisania formalnej umowy można

FPP i CALPE: Brak waloryzacji kontraktów budowlanych to opóźnienia inwestycji

. przyśpieszy się proces kontraktowania oraz zmniejszy prawdopodobieństwa opóźnień w pracach. Wykonawcy nie mają znaczącego marginesu bezpieczeństwa w przypadku opóźnień w wydatkowaniu - wszelkie ewentualne przesunięcia harmonogramu stanowią zatem poważne zagrożenie dla realizacji planów związanych z