harmonogram robót na kopalni

Odcinek obleganej drogi krajowej zostanie zmodernizowany. Komfort jazdy w Katowicah się poprawi

Pod koniec sierpnia tego roku oddany został do ruchu przebudowany 700-metrowy odcinek jezdni zachodnich DK86 w Katowicach. Wykonawca inwestycji, sopocka firma NDI, planuje na początku października oddać do ruchu bezkolizyjną łącznicę, która połączy DK81 z DK86 w stronę Tychów, jak również rozpocząć przebudowę tzw. starego śladu DK81.

Przegląd informacji ze spółek

Lubelskiego Węgla Bogdanka oddział GRP-2 realizuje prace na polu Stefanów z wyprzedzeniem harmonogramu, podała spółka. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydował o wykluczeniu z obrotu giełdowego na głównym rynku akcji WDX z dniem 10 czerwca 2018 r., podała

Rafako: Opóźnienie w Jaworznie III to 1 miesiąc, nie wpłynie na harmonogram

Warszawa, 17.05.2016 (ISBnews) - Opóźnienie w realizacji projektu w Elektrowni Jaworzno III wynosi ok. 1 miesiąca i jest to małe opóźnienie techniczne, bez wpływu na całościowy harmonogram, poinformował wiceprezes Rafako Jarosław Dusiło. Spółka poniosła jednak koszty czasowe i

Przegląd informacji ze spółek

dotyczący zawarcia kontraktu na wydobycie rud boksytów w Kopalni Zagrad, podała spółka. Nextbike Polska zawarł z miastem Zielona Góra umowę na uruchomienie i zarządzanie Zielonogórskim Rowerem Miejskim, składającym się z 360 rowerów, poinformowała spółka

Jak bezpiecznie kupić mieszkanie od dewelopera?

Jak bezpiecznie kupić mieszkanie od dewelopera?

, to znak, by zachować wobec niego ostrożność. Jak czytać prospekt informacyjny? Prospekt informacyjny wraz z załącznikami to jeden z najważniejszych dokumentów, jakie powinien nam udostępnić deweloper. Prospekt zawiera harmonogram budowy, rodzaj rachunku, na jaki będą wpłacać pieniądze klienci

Przegląd informacji ze spółek

Enviromental Technologies GmbH umowę na budowę instalacji odazotowania spalin w Elektrowni Pomorzany, podała spółka. Wartość kontraktu to 63,9 mln zł netto. Polska Grupa Energetyczna (PGE) zakończyła akcję ratowniczą i rozpoczęła szacowanie strat związanych z osuwiskiem w Kopalni

Przegląd informacji ze spółek

Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zdecydował o rozpoczęciu procedury przekazania Kopalni Węgla Kamiennego "Krupiński" (KWK Krupiński) do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) w terminie do końca stycznia 2017 roku, podała JSW. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW

Przegląd informacji ze spółek

Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych w obszarze LCS Konin - odcinek Barłogi - Swarzędz, poinformowała spółka. Cena oferty wynosi 837,9 mln zł netto tj. 1 030,6 mln zł brutto. Prezes Cube.ITG Paweł Witkiewicz złożył rezygnację

Przegląd informacji ze spółek

. Kopex Sibir - spółka z Grupy Kopex - podpisała kontrakt z Kompanią Węglową "Sibirskaja" na dostawę kombajnu ścianowego do kopalni w obwodzie kemerowskim w Rosji, podała spółka. Wartość brutto kontraktu to ponad 1,6 mln euro. J.W. Construction Holding rozpocznie w

Jak chronieni są kupujący mieszkania?

Jak chronieni są kupujący mieszkania?

. Takiego poczucia bezpieczeństwa nie daje rachunek otwarty, bo bank wypłaca deweloperowi gromadzone na nim pieniądze w miarę postępu robót. Przy czym bank powinien kontrolować każdy etap przedsięwzięcia, np. czy przebiega zgodnie z harmonogramem. Bank ma też prawo wglądu do rachunków i dokumentów

Jak mieć więcej pieniędzy w 2015 roku?

tej inwestycji stracić 40 proc. Teraz uncja kosztuje ok. 1,2 tys. dol. i oczywiście nie można wykluczyć, że będzie jeszcze tańsza, ale są też sygnały, które dają nadzieję na odwrócenie niekorzystnego trendu. Próg rentowności wydobycia w dużej części światowych kopalń złota