harmonogram robót

Lech Bojarski

Popatrz z lotu ptaka na A2. Wybudują szybciej, ale podróż będzie droga

Popatrz z lotu ptaka na A2. Wybudują szybciej, ale podróż będzie droga

Jest szansa, że trasa A2 może być gotowa wcześniej niż w listopadzie 2011 r. - Wyprzedzamy harmonogram robót o 30 procent - oznajmili drogowcy. Dziennie układają nawet 1 km nawierzchni.

Inwestycje w Częstochowie się toczą, choć mogą być opóźnienia. Na której budowie są problemy?

Inwestycje, które trwają w Częstochowie, nie zostały wstrzymane przez pandemię. Wykonawcy pracują, choć mają pewne problemy, przez które mogą wystąpić opóźnienia w terminie zakończenia robót.

Polskie LNG przekazało teren wykonawcy rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu

wymagane prawem decyzje niezbędne do prowadzenia robót budowlanych. Prace realizowane są zgodnie z założonym harmonogramem - data zakończenia inwestycji to grudzień 2021 roku, zakończono w informacji. (ISBnews)

Mimo pandemii "Przemysłówka" buduje nowy sąd w Częstochowie zgodnie z harmonogramem [ZDJĘCIA]

Mimo pandemii "Przemysłówka" buduje nowy sąd w Częstochowie zgodnie z harmonogramem [ZDJĘCIA]

już góruje na otoczeniem. – Jeszcze kilka miesięcy temu znacznie wyprzedzano harmonogram. Nawet wydawało się, że „Przemysłówka” odda inwestycję przed czasem. Niestety, pandemia koronawirusa wyhamowała tempo, ale i tak terminy są utrzymane tak, jak zakładano. Zaawansowanie prac wynosi

CPK: W tym roku rozpocznie się przygotowanie 563 km linii kolejowych do lotniska

. Harmonogram zakłada, że przed końcem 2023 r. powinny trwać: roboty ziemne, roboty budowlane (w zakresie wybranych branż), prace nad usuwaniem kolizji z infrastrukturą podziemną i przygotowywanie terenu do robót zasadniczych, podano także. Celem spółki na najbliższe miesiące będzie

Budo Instal wybuduje osiedle we Wrocławiu dla Archicomu za 37,17 mln zł netto

. "Harmonogram realizacji umowy przewiduje, że rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi 30 października 2019 roku, a zakończenie 30 września 2021 roku" - czytamy w komunikacie. Łączna wartość kontraktów zawartych z tym wykonawcą przez spółki z Grupy Archicom w zakresie

PERN wdraża pakiet antykryzysowy na rzecz wykonawców robót budowlanych

Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - PERN przygotował propozycje zmian zapisów w umowach z wykonawcami robót budowlanych, realizowanych na rzecz spółki, w ramach pakietu wsparcia antykryzysowego dla firm budowlanych, podała spółka. Wśród tych propozycji znalazły się m.in. skrócenie

ATM zlecił budowę serwerowni w Warszawie za 18,7 mln zł netto

. Realizacja przedmiotu umowy przewidziana została w terminie do dnia 24 września 2021 roku, przy czym zgodnie z bazowym harmonogramem robót emitent przewiduje zakończenie prac budowlanych na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2021 r., podano także. "Wynagrodzenie

Archicom zlecił budowę 248 mieszkań we Wrocławiu za 56,2 mln zł netto

realizacji przedmiotu ww. umowy wynosi 56,19 mln zł netto, podał Archicom. "Harmonogram realizacji umowy przewiduje, że rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi 10 października 2019 roku, a zakończenie 31 marca 2021 roku" - czytamy w komunikacie

Mostostal Zabrze: Zamawiający rozwiązał umowę na roboty przy bazie w Redzikowie

systemu AEGIS Ashore w Redzikowie". W ocenie spółki postanowienia umowy nie zostały przez niego naruszone, a co więcej roboty realizowane były przez Mostostal pomimo braku aktualnego harmonogramu realizacji przedmiotu umowy, który zobowiązany jest przedstawić zamawiający

Elektrotim ma list intencyjny dot. budowy linii kablowej za 22,8 mln zł netto

produkcji separatorów do akumulatorów w Dąbrowie Górniczej", podała spółka. Wartość zadania wynosi 22 795 000 zł netto. W ramach listu intencyjnego ustalono również warunki realizacji przedmiotu zamówienia (zakres prac, harmonogram finansowo-rzeczowy, gwarancja jakości, kary

Odcinek obleganej drogi krajowej zostanie zmodernizowany. Komfort jazdy w Katowicah się poprawi

Odcinek obleganej drogi krajowej zostanie zmodernizowany. Komfort jazdy w Katowicah się poprawi

zaprojektowanych w ciągu tej drogi trzech wiaduktów W2, W3 i W4. Równolegle z budową nowych obiektów inżynierskich realizujemy roboty drogowe wraz z budową nowego układu kanalizacji deszczowej, nowego oświetlenia drogowego, jak również kontynuujemy przebudowę sieci teletechnicznych i elektroenergetycznych, z uwagi

Gróbarczyk: Wojewoda zezwolił na budowę tunelu w Świnoujściu

przez GDDKiA harmonogram prac był następujący: 17.09.2018 r. - podpisanie umowy z wykonawcami; 17.07.2019 r. - opracowanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID; 17.12.2019 r. - uzyskanie decyzji

Baltic Pipe w budowie. Są już wszystkie kontrakty

Baltic Pipe w budowie. Są już wszystkie kontrakty

gaz z Norwegii.  "Mamy komplet decyzji, mamy zakontraktowanych wszystkich wykonawców robót, nadzoru, certyfikacji, głównych dostaw i wszystkich innych branż. Przed nami wyłącznie etap realizacji budowy" - stwierdził prezes Gaz-Systemu Tomasz Stępień. Jak dodał: "Obserwując

ING BSK udostępnił dużym i średnim firmom rozwiązanie RoboPlatform

, znacząco poprawiając ich wydajność poprzez wykonywanie powtarzalnych zadań w szybszy i bardziej niezawodny sposób. Natomiast w trybie autonomicznym procesy mogą być wykonywane bez ludzkiej ingerencji. Roboty pracują według ustalonego harmonogramu lub są uruchamiane przez określone zdarzenia. Oba tryby, w

Droga wojewódzka nr 801. Trzech chętnych do budowy najważniejszej obwodnicy na trasie z Puław do Warszawy

Droga wojewódzka nr 801. Trzech chętnych do budowy najważniejszej obwodnicy na trasie z Puław do Warszawy

budową mostu na rzece Wieprz stanęły trzy firmy i konsorcja budowlane: Budimex SA, Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z.o.o. z Mińska Mazowieckiego i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ze Zwolenia oraz Strabag Sp. z o.o. Obecnie Komisja Przetargowa bada

Torpol ma umowę na prace na odcinku linii kolejowej Kutno-Toruń za 90,2 mln zł

Kutno ? Toruń Główny" za 73,3 mln zł netto (90,2 mln zł brutto), podała spółka. "Roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie z projektem, który ma opracować spółka, harmonogramem oraz według standardów technicznych, materiałowych i wykonania wskazanych przez

ArcelorMittal zawiesił umowę realizowaną przez spółkę Mostostalu Zabrze

przystąpią do ustalenia nowego harmonogramu realizacji inwestycji" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z warunkami umowy zawieszenie jej realizacji może nastąpić na pisemny wniosek zamawiającego, w całości lub części, na łączny maksymalny okres 12 miesięcy. Przez okres trwania

Budimex: I faza rozbudowy OUOW Żelazny Most zbliża się ku końcowi

zawarte w harmonogramie w zakresie Fazy 2 i 3. Planowany termin zakończenia całości robót to czerwiec 2022 r. Inwestycja realizowana przez Budimex obejmuje działania związane z działaniami przygotowawczymi oraz budowę zapór okalających Kwaterę Południową - zaporę wschodnią

Awbud ma umowę na IV etap projektu Nowa Papiernia w Łodzi za 20,5 mln zł

będą zgodnie z harmonogramem robót. Rozpoczęcie prac nastąpi 6 grudnia 2019 r., natomiast zakończenie prac objętych przedmiotem umowy powinno nastąpić do dnia 22 marca 2021 r., podkreślono. "Łączne wynagrodzenie spółki [...] stanowić będzie wysokość całkowitego

Gazociąg Baltic Pipe dotarł do polskiego brzegu

Gazociąg Baltic Pipe dotarł do polskiego brzegu

wyniesie 270 km.  To znaczy, że budowa podmorskiej części Baltic Pipe postępuje zgodnie z harmonogramem.  Za rok gaz z Norwegii W czerwcu ułożono też na Morzu Północnym łącznik do Danii od eksportowych magistrali gazowych z Norwegii, którym popłynie gaz przeznaczony dla Polski. Trwa również

Torpol miał 7,13 mln zł zysku netto, 15,45 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

zrealizowała sprzedaż na poziomie niemal 249 mln zł, co stanowi spadek o 5,7% r/r, co spowodowane jest mniejszym przerobem własnym na kontraktach wynikającym z harmonogramów robót" - czytamy w komunikacie. Torpol zapewnił, że pomimo stanu pandemii wszystkie budowy są aktualnie

Poprawianie innych omyłek nie może doprowadzić do powstania istotnych zmian w treści oferty

Pytanie Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, a wynagrodzenie to cena ryczałtowa. Zamawiający zażądał załączenia do formularza oferty harmonogramu rzeczowo-finansowego i napisał w siwz, że cena oferty ma być zgodna z ceną wynikającą z tego

Torpol zawarł z PKP PLK umowę na odcinek linii E30 wartą 304,3 mln zł brutto

Warszawa, 16.11.2016 (ISBnews) - Torpol zawarł z PKP Polskie Linie Kolejowe umowę na wykonanie robót budowlanych na odcinku Kraków Mydlniki - Kraków Główny Towarowy w ramach zadania "Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II odcinek Zabrze - Katowice - Kraków" za

Sąd nakazał GDDKiA wypłatę Polimeksowi 14,3 mln zł w zw. z niesłusznymi karami

zamawiającego) do harmonogramu robót wykonywanych w ramach umowy na zaprojektowanie i budowę Autostrady A2 Stryków ? Konotopa, odc. B. Realizacja umowy była jednym z priorytetowych zamówień publicznych w tamtym okresie ze względu na organizowane przez Polskę Mistrzostwa Europy w piłce nożnej Euro2012

Konsorcjum Mirbudu z najtańszą ofertą na odcinek S5 za 359,43 mln zł

Południe - Bydgoszcz Północ oraz Bydgoszcz Błonie - Szubin Północ) włoska firma nie realizowała zapisów kontraktowych. Wykonawca nie wypełniał zapisów dotyczących realizacji umów, w tym postępu robót zgodnego z harmonogramem oraz nie regulował płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców

Torpol ma umowę na prace na odcinku linii kolejowej Szczytno-Ełk za 289,5 mln zł

, tj. 356,1 mln zł brutto. "Roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie z projektem, który ma opracować spółka, harmonogramem oraz według standardów technicznych, materiałowych i wykonania wskazanych przez inwestora. Wynagrodzenie emitenta za wykonanie przedmiotu umowy

Robyg przekazał 1400 lokali w I-III kw., podtrzymuje plan 2800-3000 na cały br.

Warszawa, 09.10.2019 (ISBnews) - Robyg uzna w przychodach ok. 1 400 lokali za okres I-III kw. 2019 r., co jest zgodne z przyjętym harmonogramem przekazań. Spółka spodziewa się największego natężenia przekazań w IV kwartale, co umożliwi realizację planu na br. sięgającego 2 800

Torpol ma umowę na prace na linii kolejowej w podlaskim za 213,3 mln zł

Warszawa, 21.09.2017 (ISBnews) - Torpol zawarł z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót dla zamówienia częściowego nr 1 pn. "Prace na linii kolejowej nr 31, na odcinku gr. województwa - Czeremcha ? Hajnówka" za 173,4 mln zł netto tj

Budowa S19. Koniec przerwy zimowej, początek nowego sezonu budowlanego na Podkarpaciu. Ile jeszcze do zrobienia?

planowane jest w maju 2022 r.  S19 Podgórze – Kamień Na odcinku Podgórze - Kamień prace rozpoczęły się w marcu 2020 r. i przekraczają założenia wynikające z zatwierdzonego harmonogramu. Kontynuowane są roboty ziemne, których zaawansowanie ogółem wynosi ok. 80 proc., a także wykonywane są warstwy

Konsorcjum Torpolu ma umowę z PKP PLK na prace na linii 216 za 329,2 mln zł

Warszawa, 18.09.2017 (ISBnews) - Konsorcjum Torpolu i Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Intercor zawarło z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi umowę na wykonanie robót w ramach projektu pn. "Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo - Olsztyn" za ok. 267,6

Mostostal Zabrze:Aktualizacja wyceny kontraktu obniży wynik o 15,8 mln zł w 2016

modernizację 'wiekowego', a zarazem czynnego kotła miały opóźnienia projektowe klienta, nie przekazywania na czas przez Valmet frontów robót, a także częstych zmian harmonogramu prac wynikających ze złej koordynacji przez Valmet prac jego podwykonawców" ? zaznaczono w informacji

PGNiG zakończy ruch próbny w EC Zofiówka 15 września

bloku oraz roboty wykończeniowe i ostatnie prace montażowe. W ramach prowadzonego rozruchu trwał ruch ciągły bloku, w trakcie którego energia elektryczna była produkowana i dostarczana do krajowego systemu przez całą dobę. Wykonano wszystkie testy przewidziane w Ruchu Regulacyjnym, w tym przeprowadzono

Dokończenie Nord Streamu 2 poczeka na Bidena

W ostatni piątek spółka Gazpromu mogła rozpocząć układanie brakującej część bałtyckiego gazociągu Nord Stream 2 z Rosji do Niemiec na wodach Danii. Przewidywał to harmonogram robót przedstawiony przez spółkę Gazpromu Duńskiej Agencji Energetyki. Na duńskich wodach brakuje jeszcze prawie 150 km rur

Lotnisko w Radomiu. Budowa drogi startowej zakończona

wykonawca ma zbudować dach pirsu, czyli ponad 1/3 budynku terminalu, w 90 proc. mają być ukończone roboty stalowe i żelbetowe, a murarskie w 70 proc. Później zacznie się tynkowanie i inne roboty wykończeniowe.  Radomski terminal będzie najnowocześniejszym obiektem tego typu w Polsce. Jak wielokrotnie

Lotnisko Chopina obsłużyło ok. 3,7 mln pasażerów w I kw. 2019, o 8% więcej r/r

tego powodu odczuwać większe niedogodności, za co bardzo przepraszamy. Prace te są jednak niezbędne. Dokładamy wszelkich starań, aby roboty zostały zakończone zgodne z harmonogramem" - powiedział Piotr Rudzki z PPL, cytowany w komunikacie. "Rok ubiegły był rekordowy

Budimex ma umowę na III etap Trasy Niepodległości w Białymstoku za 145,2 mln zł

wojewódzkiej nr 678 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej za 145,18 mln zł netto, podała spółka. ?Wartość oferty: 145 179 999,13 złotych netto. Termin rozpoczęcia robót: 10 dni od zgłoszenia gotowości przejęcia danego etapu, zgodnie z harmonogramem przedstawionym

Dekpol ma umowę na budowę hali dla Prima-KL w Tczewie za 11,5 mln zł netto

umowy jest wykonanie przez emitenta robót budowlano-montażowych wraz z sporządzeniem dokumentacji wykonawczej oraz koordynacja prac wykonywanych przez innych podwykonawców" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z harmonogramem prace będą realizowane w okresie od daty

Budimex miał 110,57 mln zł zysku netto, 156,61 mln zł zysku EBIT w I poł. br.

notarialnych, wynikający z harmonogramów realizacji poszczególnych inwestycji mieszkaniowych, ale również z przesunięcia umów planowanych na marzec i kwiecień. Po okresie spowolnienia widoczne jest odbudowywanie popytu i wzrost miesięcznych wolumenów przedsprzedaży, zaznaczono

Włoska firma Salini nie dokończy dróg A1 i S3. Rozwiązane kontrakty

wielokrotnych wezwań nie realizowały prac objętych kontraktem. „Wykonawca prowadził kontrakty niezgodnie z zawartymi umowami, nie wypełniał zapisów dotyczących realizacji kontraktu, w tym realizacji postępu robót zgodnego z harmonogramem oraz nie regulował płatności dla podwykonawców, usługodawców i

Pozbud, Alusta i Dekpol mają umowę na prace na linii kolejowej E59 za 56 mln zł

Warszawa, 19.08.2015 (ISBnews) - Konsorcjum Pozbud T&R (lider), Alusta oraz Dekpol podpisało z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi umowę na wykończeniowe roboty modernizacyjne na linii kolejowej E59 w ramach "Modernizacji linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław-Poznań, etap III

Następna firma schodzi z kolejowej budowy. PKP spóźnia się z opłatami dla podwykonawców

zawartymi umowami, nie wypełniał zapisów dotyczących realizacji kontraktu, w tym realizacji postępu robót zgodnego z harmonogramem oraz nie regulował płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów” – stwierdziła GDDKiA. A jesienią zeszłego roku plac budowy na fragmencie linii

Drogowcy wypowiedzieli umowę firmie budowlanej IDS-Bud. Powinno to zaniepokoić spółki energetyczne

archeologiczne obejmowały "niecałe 2 km na 15 km trasy" i obecnie są prowadzone już tylko na odcinku o długości 265 m. Dyrekcja nie potwierdziła też wydłużenia terminu na realizację inwestycji. "Pomimo wezwania wykonawcy do zawarcia aneksu, który uwzględniał przesunięcie daty na ukończenie robót

PHN wybrał Mostostal Warszawę jako gen. wykonawcę II etapu Vis Vis Wola

obejmuje wykonanie wszelkich robót budowlanych wraz z wykonaniem robót zewnętrznych na terenie nieruchomości m.in. ukształtowaniem terenu, sieciami wewnątrzosiedlowymi osiedla wraz z przyłączami, instalacjami elektroenergetycznymi, teletechnicznymi i sanitarnymi, wykonaniem prac związanych z

PORR i TGE Gas Engineering rozbudują Terminal LNG za ok. 1,9 mld zł

). Dzięki temu wzrośnie techniczna moc regazyfikacyjna obiektu o 50%, tj. osiągnie poziom ok. 7,5 mld m3 rocznie. Dla tego zadania spółka Polskie LNG otrzymała wszystkie wymagane prawem decyzje i posiada umowę na dostawę urządzeń oraz wykonanie robót budowlano-montażowych. Zgodnie z harmonogramem, termin

TDJ Estate rozpocznie budowę .KTW II w Katowicach w listopadzie

razu wystartują prace związane ze stanem surowym drugiej wieży. Harmonogram robót zakłada, że montaż elewacji rozpocznie się w II kwartale 2020 r., natomiast zakończenie inwestycji planowane jest na przełom I kw. /II kw. 2022 r. .KTW II na rynek regionalny docelowo ma dostarczyć 42 tys. m2 najwyższej

Torpol ma umowę z PKP PLK na prace na linii E 59 za 395 mln zł netto

Warszawa, 05.05.2017 (ISBnews) - Torpol zawarł z PKP Polskie Linie Kolejowe umowę o wartości 395 mln zł netto na wykonanie robót budowlanych, których przedmiotem jest "Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59, odcinek Leszno

Ronson: Projekty idą zgodnie z planem, nie przewidujemy opóźnień w przekazaniach

Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - Ronson Development SE ocenia, że wszystkie projekty spółki realizowane są zgodnie z harmonogramem i nie przewiduje opóźnień w procesie wydawania lokali klientom w już ukończonych projektach oraz w projektach, których ukończenie jest planowane na

Przerwa zimowa na budowie S14. Na jakim etapie są prace na zachodniej obwodnicy Łodzi?

2018 r. Kontrakt opiewa na kwotę ok. 560 mln zł. – Prace na pierwszym odcinku są za półmetkiem – mówi Maciej Zalewski, rzecznik prasowy łódzkiego oddziału GDDKiA. Roboty są zaawansowane w 52 proc. Cała inwestycja (łącznie z pracami projektowymi) jest zrealizowana w prawie 66 proc

GDDKiA wybrała konsorcjum z Budimeksem do kontynuacji prac na A1 za 353 mln zł

na "Kontynuację robót związanych z budową autostrady A1 na odcinku węzeł Rząsawa - węzeł Blachownia w zakresie robót zabezpieczających", podał Budimex. W osobnym komunikacie GDDKiA podała, że wybór wykonawcy prac zabezpieczających na A1 to kolejny krok

Gaspol: Prace nad terminalem LPG w Sędziszowie zaawansowane w ponad 50%

wykończeniowych i odbiorowych planowana jest na marzec/kwiecień 2018 r." - czytamy w komunikacie. Na ukończeniu są roboty związane z instalacjami podziemnymi (woda ppoż., woda pitna, kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci cieplne, zbiornik retencyjny, instalacje podczyszczania

ZUE: Niektóre rozwiązania z czasu pandemii mogłyby zostać na rynku na stałe

wideokonferencje z zarządem PLK, a także z udziałem Ministerstwa Infrastruktury i GDDKiA. Już od początku pandemii PLK podjęły szereg działań, by prace na kontaktach utrzymać. Na przykład przeorganizowano odbiory robót, by odbywały się z udziałem mniejszej liczby osób, część obiorów - - np. odbiory aplikacji

Budimex ma umowę na II etap Trasy Niepodległości w Białymstoku za 140,8 mln zł

infrastruktury technicznej" ? czytamy w komunikacie. Wartość oferty to 140 763 944,92 złotych netto. Termin rozpoczęcia robót to 10 dni od zgłoszenia gotowości przejęcia danego etapu, zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez wykonawcę i

ZUE podpisała aneks do umowy z PKP PLK i zwiększyła wartość umowy do 61,8 mln zł

Warszawa, 11.10.2018 (ISBnews) - ZUE podpisała aneks do umowy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) na zadanie zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz wykup gruntów w rejonie stacji Medyka dla zadania pn. ,,Prace Inwestycyjne na przejściu granicznym Medyka

Gaz-System ma decyzje lokalizacyjne na płd. odcinku gazociągu Polska-Litwa

, powiat łosicki (kwiecień 2019 r.), - odcinek o długości ok. 60 km na terenie województwa podlaskiego, powiaty siemiatycki i wysokomazowiecki (kwiecień 2019 r.)" - czytamy w komunikacie. "Zgodnie z przyjętym harmonogramem kolejnym etapem

Oferty Budimeksu na łącznie 286 mln zł wybrane na 2 etapy trasy w Białymstoku

infrastruktury technicznej. Wartość oferty: 145 179 999,13 zł netto. "Termin rozpoczęcia robót: 10 dni od zgłoszenia gotowości przejęcia danego etapu, zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez wykonawcę i zaakceptowanym przez zamawiającego. Termin zakończenia robót: 21 miesięcy

Modernizacje kolejowe na półmetku. Ale inwestycje mają duże opóźnienia. Stracimy pieniądze z UE?

W ramach robót do 2023 roku PKP Polskie Linie Kolejowe, największy zarządca infrastruktury kolejowej w Polsce, mają do wydania łącznie ponad 66 mld zł. Zmodernizowanych zostać ma 9 tys. km torów, czyli połowa wszystkich czynnych tras. Kolejarze wydali dotąd połowę pieniędzy - prawie 34

Mieszkanie taniej nawet o ponad 40 tys. zł. Deweloperzy zaczynają kusić promocjami

postojowe oraz komórki lokatorskie gratis bądź za symboliczną cenę. Dość licznie występują też atrakcyjne harmonogramy spłat, najczęściej w postaci 20/80. Oznacza to, że jedną piątą ceny lokum wpłaca się przy podpisaniu umowy deweloperskiej, a resztę dopiero przy odbiorze mieszkania. Jeden z deweloperów

Backlog Mostostalu Zabrze to 455 mln zł na koniec IV, potencjalnie 681 mln zł

Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Wartość backlogu (oferowanych i realizowanych zamówień) Mostostalu Zabrze wynosi ok. 680,8 mln zł na koniec kwietnia br., z czego 455,4 mln zł to wartość robót do zrealizowania, podała spółka. "Na koniec kwietnia

Torpol spodziewa się, że IV kw. będzie najlepszym w 2017 r.

Grabowski podczas konferencji prasowej. "Na razie pogoda sprzyja robotom. Praktycznie na wszystkich kontraktach coś sprzedamy" - dodał, pytany, które z podpisanych umów wpłyną na przychody w ostatnich trzech miesiącach roku. Prezes przypomniał

Tauron: Na budowie Szybu Grzegorz rozpoczęto drążenie szybu głębinowego

inwestycje, które pozwolą usprawnić prace w naszych kopalniach i tym samym zwiększyć ich efektywność. Prace na budowie Szybu Grzegorz realizowane są zgodnie z harmonogramem. Usprawnienia w wydobyciu w ZG Sobieski są tym bardziej istotne, że ze względu na optymalne parametry jakościowe wydobywanego węgla, to

Ukraińcy rzucają pracę na budowach. Firmy tracą robotników, którzy chcą walczyć za swój kraj

przebiegają zgodnie z planem. Sprzyja temu na pewno sezonowość w naszej branży.  Prace bez zakłóceń przebiegają także w Budimeksie. – Na razie nie widzimy zagrożenia dla harmonogramów naszych kontraktów i w najbliższych tygodniach nic złego zdarzyć się nie powinno. Obserwujemy sytuację na bieżąco i

Ekologiczny kamuflaż dla Nord Streamu 2. Niemiecki plan omijania sankcji USA

W najbliższy piątek spółka Gazpromu zamierza wznowić układanie gazociągu Nord Stream 2 na duńskich wodach na Bałtyku - zapowiedziały agencje prasowe w Rosji i Niemczech, powołując się na harmonogram prac nad gazociągiem złożony do Duńskiej Agencji Energii.  Na duńskich wodach na Bałtyku trzeba

PKP PLK zakontraktowało 17 mld zł w ramach Krajowego Programu Kolejowego w br.

mld zł. Inwestycje realizowane są zgodnie z planem lub są przyspieszone ? przykładem jest linia nr 68, gdzie nastąpiło znaczne przyspieszenie w stosunku do przyjętego harmonogramu" - powiedział prezes PKP PLK Ireneusz Merchel. Wiceminister infrastruktury i budownictwa

Mirbud S.A. pozyskał w styczniu umowy o łącznej wartości 77 mln zł brutto

Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (ŁSSE). Zakończenie budowy przewidziane jest w lipcu 2018 r., podano także. "Wszystkie budowy są prowadzone zgodnie z harmonogramem" - czytamy dalej. Spółka PBDiM Kobylarnia, należąca do grupy

Tauron: Budowa bloku 910 MW w EC Jaworzno III zgodnie z harmonogramem

Warszawa, 02.02.2016 (ISBnews) - Realizacja bloku 910 MW, który powstaje w Elektrowni Jaworzno III przebiega zgodnie z harmonogramem, podał Tauron Polska Energia. "Pomimo zimy, roboty na budowie bloku 910 MW, który powstaje w Elektrowni Jaworzno

Konsorcjum PUT Intercor z umową na prace na linii Warszawa-Grodzisk za 285mln zł

Warszawa, 03.04.2017 (ISBnews) - PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) zawarły z konsorcjum w składzie Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor i Przedsiębiorstwo Robót Mostowych "Mosty Łódź" umowę na przebudowę linii kolejowej z Grodziska Mazowieckiego do Warszawy

PSE mają decyzję lokalizacyjną dla linii 2 x 400 kV Warszawa-Siedlce

odpowiedzialność za realizacje większości prac projektowych, planistycznych, formalno-prawnych i komunikację społeczną, powierzając zewnętrznym firmom głównie prace związane z realizacją prac budowlanych. Spółka rozstrzygnęła już przetarg publiczny na ich wykonawcę. Zakończenie robót

Blamaż na kolei. Posypały się modernizacje, więc rozkład jazdy idzie z dnia na dzień do kosza. Sprzedaż biletów na pociągi po 9 czerwca wstrzymana

problemy? Okazało się, że zarządca infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe musi ponownie opracować rozkład jazdy na liniach kolejowych objętych modernizacjami. Przebieg robót tak bardzo różni się od harmonogramu, że zaplanowany rozkład jazdy na wakacje można wyrzucić do kosza. Miał on wejść w życie za

Boryszew zdecyduje w ciągu 2 miesięcy ws. zakładu galwanizacji w Toruniu

" ? dodał prezes. Wskazał, że harmonogram inwestycji będzie zależał w szczególności od czasu dostawy linii technologiczne. Spółka planuje rozmawiać z kilkoma potencjalnymi dostawcami technologii. "Liczymy się z kosztami porównywalnymi z

Dziewięć dużych kontraktów drogowych zerwanych. Czy grozi nam utrata kasy z UE?

nie było rokowań, by się z nich wywiązali. Inni także narzekają na sytuację rynkową, ale kontynuują roboty zgodnie z harmonogramem. GDDKiA też oferuje pomoc wykonawcom. Chociażby firmie Astaldi mającej problemy finansowe [ogłosiła niewypłacalność]. W zeszłym roku podpisaliśmy

Dania dała zgodę na eksploatację Nord Streamu 2. A rura jeszcze nieskończona

spełniła jeszcze różnych warunków z zezwolenia na budowę gazociągu. Teraz spółka Gazpromu będzie musiała duńskiej Agencji przedstawić nowy harmonogram kontynuacji budowy gazociągu, zanim rozpocznie te roboty.   Gazprom będzie też musiał uprzedzić duńską Agencję o planowanym terminie oddania Nord

ZA Puławy przekazały akcjonariuszom uzasadnienie budowy bloku na węgiel

niska produkcja ciepła z bloku)" - czytamy dalej. Harmonogram projektu obejmuje 36 miesięcy. Rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest we wrześniu 2019 r., po uzyskaniu zgód korporacyjnych, wydaniem pozwolenia rozpoczęcia prac (NTP). "

Mostostal Zabrze ma nowe uzgodnienia dot. kontraktów w ramach projektu EFRA

. 3. nowy harmonogram prac z następującymi terminami zakończenia poszczególnych zakresów: - pakiet mechaniczny [?] - 15 lipca 2018 r., przy czym datę ewentualnego rozpoczęcia naliczania kar ustalono na 1 sierpnia 2018 r. Na dzień 30 września 2018 r. ustalono natomiast

15 firm w przetargu na budowę wschodniej obwodnicy

Chętnych do realizacji trasy jest 15 firm, m.in. z Hiszpanii, Chin, Grecji, Chorwacji, Austrii, Portugalii, Czech, Niemiec, Turcji i Włoch. Harmonogram inwestycji zakłada, że roboty rozpoczną się jesienią 2010 roku i potrwają 30 miesięcy. Największym elementem dwupasmowej trasy

FPP/ CALPE: Średni czas od ogłoszenia przetargu do podpisania umowy to 713 dni

wyboru wykonawcy nie tylko powoduje, że harmonogram realizacji projektów staje się coraz bardziej napięty, lecz również wpływa na uwarunkowania inwestycyjne. Kumulacja prac związanych z budową dróg w jednym okresie powoduje gwałtowny wzrost cen materiałów oraz pozostałych składników kosztów robót. Na

Mało nowych dróg na wakacje. Rośnie epidemia zerwanych kontraktów. Zamiast przecinać wstęgi, drogowcy gaszą pożary

poszczególnych odcinakach S5 wynosiło od 23 do 39 proc. „Wykonawca nie wywiązał się z wezwań wręczanych przez GDDKiA i prowadził kontrakty niezgodnie z zawartymi umowami. Nie wypełniał zapisów dotyczących ich realizacji, w tym realizacji postępu robót zgodnego z harmonogramem oraz nie regulował

ZUE miało wstępnie 62,59 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2018 r.

założenia spółka opracowała harmonogramy rzeczowo-finansowe, na podstawie których zawarła umowy ramowe na dostawy kluczowych materiałów budowlanych, zabezpieczyła mobilizację kadry i sprzętu, zgromadziła oferty podwykonawców i usługodawców, jak również przygotowała środki finansowe niezbędne do

Umowa z wykonawcą S69 zerwana. Ogłoszono nowy przetarg

kolejnych harmonogramach - czytamy w komunikacie drogowej dyrekcji. W czwartek został ogłoszony przetarg na dokończenie budowy S69. Nowy wykonawca będzie musiał zrobić wszystko to, czego nie zrobił dotychczasowy. Czekają go m.in. roboty ziemne, drogowe, mostowe i wykończeniowe

Grupa Azoty wybrała Hyundai Engineering na gen. wykonawcę Polimerów Police

mln zł" - czytamy w komunikacie.. Zgodnie z ustalonym harmonogramem postępowania, zawarcie umowy z wyłonionym wykonawcą planowane jest w II kwartale 2019 r., natomiast sama realizacja projektu w oparciu o umowę zawartą z generalnym wykonawcą ma się zakończyć w IV

Mount TFI: Korekta cen mieszkań na rynku pierwotnym wyniesie najwyżej 10%

, które dopiero startują lub blisko 100-proc. sprzedażą projektów, które są na półmetku harmonogramu realizacji. Budowy w Polsce na szczęście nie stanęły w okresie lockdownu. Tym samym nie ma zagrożenia po stronie wypełnienia harmonogramów realizacji, zapisanych w umowach deweloperskich, których złamanie

Idą wakacje, więc Intercity wstrzymuje sprzedaż biletów. Mam dość takiej kolei!

początku maja okazało się, że zarządca infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe musi ponownie opracować rozkład jazdy na liniach objętych modernizacjami . Przebieg robót tak bardzo różni się bowiem od harmonogramu, że zaplanowany rozkład jazdy na wakacje można wyrzucić do kosza. Wprowadzenie nowego

JSW i GIG mają list intencyjny ws. wspólnego programu badawczego

pogórniczych, podała JSW. W maju br. powinny być gotowe cele i harmonogram działań dotyczących współpracy. Program badawczy ma na celu utrzymanie konkurencyjności i bezpieczeństwa polskiego sektora paliwowo-energetycznego poprzez transfer najlepszej wiedzy oraz wdrażanie

Rafako: Opóźnienie w Jaworznie III to 1 miesiąc, nie wpłynie na harmonogram

Warszawa, 17.05.2016 (ISBnews) - Opóźnienie w realizacji projektu w Elektrowni Jaworzno III wynosi ok. 1 miesiąca i jest to małe opóźnienie techniczne, bez wpływu na całościowy harmonogram, poinformował wiceprezes Rafako Jarosław Dusiło. Spółka poniosła jednak koszty czasowe i

Gazociąg Baltic Pipe ułoży włoski Saipem. Umową pochwalił się prezydent Andrzej Duda

rano notowany na giełdzie w Mediolanie Saipem poinformował inwestorów o kontrakcie z Gaz-Systemem na Baltic Pipe i także w Polsce można było to ogłosić.  - Rozpoczyna się budowa Baltic Pipe, ta inwestycja zaczyna się dosłownie w najbliższych dniach, już faktycznie poprzez konkretne roboty

Autostradą A1 z Górnego Śląska nad morze pojedziemy już w 2022 roku

na godz., a miejscami nawet do 60. Wszystko przez to, że po otwarciu na A1 wciąż trwały różnego rodzaju roboty. Od tego czasu wykonano oznakowanie poziome, wybudowano ekrany, a także oświetlono okolice węzłów. Na północ od Częstochowy Kilka tygodni temu prace pomiędzy węzłami Częstochowa Jasna Góra i

Portfel zamówień Unibepu miał wartość 2,1 mld zł na koniec września

budownictwie kubaturowym, skutki sytuacji w branży dotknęły także segment drogowo-mostowy. "Wcześniejsze zmiany w harmonogramach robót i przesunięcie na kolejne kwartały wybranych zakresów będzie miało swoje odzwierciedlenie w niższym od możliwego i oczekiwanego poziomu

Pierwsze tory już są w Olsztynie, budują też tramwaj

Zajezdnię buduje konsorcjum firm Budimex i KZN Rail. W połowie października przy ul. Towarowej wmurowano kamień węgielny pod tę inwestycję. Niewykluczone, że jeżeli pozwoli pogoda, to przed zimą stanie tam zadaszona hala tramwajowa. To pozwoliłoby dalej prowadzić roboty w jej

Spółka ARP i PSSE mają list intencyjny ws. rewitalizacji terenów Wyspy Ostrów

tego rodzaju działalności terenów i znajdujących się tam specjalistycznych urządzeń. Rozpoczęliśmy już prace nad zakresem i harmonogramem robót technicznych dla naszych przyszłych klientów. Szczegółowe zapotrzebowanie pozwoli nam przygotować zamówienie i wyłonić wykonawcę niezbędnych prac

Nie możesz kupić biletu PKP Intercity na wakacje? Część sprzedaży nadal zablokowana

Na początku maja wyszło na jaw, że zarządca infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe musi ponownie opracować rozkład jazdy na liniach objętych modernizacjami. Przebieg robót tak bardzo różni się bowiem od harmonogramu, że zaplanowany rozkład jazdy na wakacje można wyrzucić do kosza. 

Dekpol sprzedał 40% mieszkań dostępnych na gdańskim osiedlu Młoda Morena

budynku ze 135 miejscami parkingowymi dla mieszkańców" - czytamy w komunikacie. Równocześnie trwa budowa pierwszych pięter budynku. Ogólny stan zaawansowania robót zgodnie z harmonogramem wynosi 35%, co oznacza, że inwestycja zostanie ukończona w planowanym terminie grudnia

Fortum chce zakończyć budowę elektrociepłowni w Zabrzu do końca 2018 r.

Warszawa, 05.04.2017 (ISBnews) - Budowa nowej elektrociepłowni Fortum w Zabrzu postępuje zgodnie z harmonogramem i ma powstać do końca 2018 roku, poinformowała spółka. Aktualnie firma prowadzi prace związane z budową systemu podawania paliwa oraz instalacji oczyszczania spalin

GDDKiA zleciła wykonanie koncepcji programowej dla A2 Siedlce - Biała Podlaska

: Siedlce Południe (nazwa robocza: Borki), Łukowisko oraz Biała Podlaska (Cicibór). Planowany harmonogram realizacji inwestycji jest następujący: - II kwartał 2020 r. ogłoszenie przetargu w systemie "Projektuj i Buduj"

PGE: Odbudowa zapory na rzece Witka zaawansowana w 60%

, nadzwyczajnego zdarzenia, jakie miało miejsce w 2010 roku" ? czytamy w komunikacie. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Górniczego i Energetycznego Egbud z Bogatyni. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, zakończenie robót budowlanych planowane jest na sierpień 2016

Kolejne opóźnienia w przetargu na przebudowę dworca

Po raz drugi przesunięto termin otwarcia ofert na przebudowę Dworca Łódź Fabryczna. Dopiero w piątek dowiemy się za ile firmy są gotowe wybudować podziemną stację Zgodnie z harmonogramem kwoty startujących w przetargu konsorcjów, mieliśmy poznać w

Port w Modlinie otrzymał pozytywną opinię ULC, jest gotowy do sezonu wakacyjnego

lotniska. W pierwszym rzędzie, na zlecenie Portu, wykonawca realizuje prace budowlane na drogach kołowania DK-A1 i DB-B. Zgodnie z harmonogramem działania firmy, które składają się z 4 etapów, obejmują: roboty rozbiórkowe i ziemne, branżowe (elektryczne i odwodnienie), dotyczące

"Opóźnienia w remontach na kolei są tak duże, że bez niej wyrosło już jedno pokolenie"

Branżowy portal Rynek Kolejowy opublikował listę aż 25 opóźnionych inwestycji na liniach kolejowych . Inwestor PKP Polskie Linie Kolejowe, główny zarządca infrastruktury kolejowej w Polsce, unika informowania o opóźnieniach. Jak zwraca uwagę RK, PLK po prostu zmieniają harmonogram robót i

Wynagrodzenie za zamówienie publiczne

dołączonym do niej harmonogramie, dokładnych terminów wypłat poszczególnych części wynagrodzenia, należy je wypłacić zgodnie z jej postanowieniami, czyli przed zakończeniem robót budowlanych, nawet wobec przedłużenia realizacji tych robót, które miały być kontrolowane przez menadżera

Budowa S6 spowoduje wakacyjne korki? Ciężki sprzęt zaczyna krążyć

naszych informacji wynika, że roboty mają się skupiać w trzech miejscach jednocześnie: od strony wlotu DK ze Szczecina, na północy Koszalina przy drogach wylotowych w kierunku Kołobrzegu i Mielna oraz na wschodzie, w rejonie Sianowa. - Dokładny harmonogram prac jest jeszcze