harmonizacji polityki

Uszczelnianie Unii. Polski raport w Davos o miliardach euro wyciekających ze Wspólnoty

Polski Instytut Ekonomiczny wydał raport na temat tego, ile Unia traci na unikaniu podatków przez wielkie korporacje. To ogromne sumy, ale winne są same państwa członkowskie, które na potęgę się oszukują.

Huawei skarży się na Polskę do Komisji Europejskiej

Huawei skarży się na Polskę do Komisji Europejskiej

strategicznym priorytetem jest zerwanie więzi między sojusznikami a Chinami. Polska i Rumunia w ten sposób “faworyzują priorytety bezpieczeństwa narodowego USA nad politykę UE”. Przy czym podobne deklaracje podpisały też Estonia, Litwa, Czechy czy Słowenia. W UE niedawno Szwedzi podjęli

Krynica 2016. Morawiecki: Polska wspiera UE, ale mamy ważne pytania

Krynica 2016. Morawiecki: Polska wspiera UE, ale mamy ważne pytania

- Żyjemy w nowej rzeczywistości. Po światowym kryzysie nie wróciliśmy do dawnej polityki gospodarczej. Po kilku latach luzowania polityki monetarnej w strefie euro i Stanach Zjednoczonych wprawdzie świat utrzymuje się nad wodą, utrzymując niewielki wzrost gospodarczy, ale

Rekordowa podwyżka składki na ZUS. Poseł PiS: Nie ma w Polsce obowiązku prowadzenia firmy

Rekordowa podwyżka składki na ZUS. Poseł PiS: Nie ma w Polsce obowiązku prowadzenia firmy

będzie stać na płacenie wyższych składek, a to oznacza, piszę to z bólem serca, że nie będę legalnie rozliczał faktur. O to wam chodzi, drogi rządzie? Pasikonik i mrówka Pytamy polityka PiS, czy martwi go podwyżka składek na ZUS. – Przedsiębiorca, jak sama nazwa wskazuje, powinien być

Prezydent podpisał nowelę ustawy o funduszach i programach emerytalnych

stosowanie polityki wynagrodzeń. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, za wyjątkiem części przepisów, które wejdą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. (ISBnews)

MPiT: Rząd przyjął nowelę usprawniającą działanie Polskiej Agencji Kosmicznej

lat jest ministrem wiodącym dla polskiej polityki kosmicznej i ma koordynować działania związane z wykonaniem Polskiej Strategii Kosmicznej. "Zaproponowane w nowelizacji zmiany są m.in. związane z dostosowaniem nadzoru nad PAK do praktyki europejskiej, a w szczególności

Na tym pomyśle Polska może zyskać nawet 4,5 mld dolarów. Ale PiS mówi "nie"

Na tym pomyśle Polska może zyskać nawet 4,5 mld dolarów. Ale PiS mówi "nie"

dekadach działo się w UE w kwestiach podatkowych. - Tracimy ogromne pieniądze, a jednocześnie tniemy budżet polityki spójności, dzięki któremu UE mogła się szybciej rozwijać w poprzednich dekadach – mówił przy okazji publikacji dokumentu Jakub Sawulski, kierownik zespołu makroekonomii PIE i

MIR rozpoczyna prace nad założeniami do horyzontalnej ustawy o dostępności

z jednej strony powinna zapewniać horyzontalne podejście do tej kwestii we wszystkich ważnych dla obywatela politykach publicznych, wskazała że jest to wyznacznik jakości różnego typu działań - np. przy projektowaniu zagospodarowania przestrzennego, zakupie i remontach transportu miejskiego

PwC, DnB: Zbliżamy się do Europy kontynent. pod względem natężenia regulacji

względu na jej strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa. Na drugim biegunie są Amerykanie, którzy z kolei w ogóle nie boją się prowadzić polityki energetycznej, w której państwo nie decyduje, kto i kiedy wytwarza energię" - podkreślił Socha. Autorzy raportu

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o OZE i powiązanych ustaw

wskazanych w dokumentach strategicznych: Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), Krajowym Planie Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (KPD) oraz projekcie Polityki Energetycznej Polski do roku 2030 (PEP 2030), przypomniano. Zmiany regulacji ? co do zasady

GPW zawiązała rezerwę w wysokości 15,5 mln zł w zw. z potencjalnym zobowiązaniem

. Zgodnie z polityką zarządzania ryzykiem podatkowym w grupie kapitałowej GPW od 2017 r. rozliczenia podatkowe wszystkich spółek z grupy, w tym IRGiT, podlegają corocznemu przeglądowi prowadzonemu przez niezależną spółkę doradztwa podatkowego. Dodatkowo, po jednym z przeglądów, w celu weryfikacji wskazanego

Wspólne stawki podatków? Zbyteczne

unia monetarna jest niekompletna bez dalszego zacieśniania współpracy fiskalnej oraz politycznej. Pomysły o wspólnej polityce podatkowej odżyły. W sierpniu kanclerz Niemiec Angela Merkel oraz francuski prezydent Nicolas Sarkozy ustalili, że będą dążyli do harmonizacji podatku dochodowego od firm w

Wewnętrzne raje podatkowe, czyli jak Unia okrada samą siebie

Wewnętrzne raje podatkowe, czyli jak Unia okrada samą siebie

kuriozalna sytuacja. Ile więc tracimy przez istnienie wewnętrznych rajów podatkowych w UE? - Z samych tylko dochodów z CIT pozostałym państwom ubywa rocznie ponad 60 mld euro. Dla porównania, budżet polityki spójności UE na lata 2014-2020 wynosił 350 mld euro, czyli około 50 mld średnio na rok. To mniej niż

Bułgaria na razie nie wejdzie do strefy euro. Choć mogłaby

Ostre wystąpienie bułgarskiego ministra finansów oznacza zwrot w dotychczasowej polityce tego kraju - do tej pory Bułgaria była jednym z nielicznych krajów, który otwarcie mówił, że jego celem jest jak najszybsze wprowadzenie euro. - Może to teraz niemodne, lecz my nadal mamy

2019: Zimna wojna z technogigantami

2019: Zimna wojna z technogigantami

;która zmusi cyberkoncerny do oferowania Europejczykom filmów i seriali wyprodukowanych w Europie. Dodatkowo trwają prace nad : – dyrektywą w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych (ma doprowadzić do harmonizacji przepisów prawa zobowiązań w zakresie

Wolny handel kontra nacjonalizm gospodarczy. Chwieją się podstawy Unii Europejskiej

Wolny handel kontra nacjonalizm gospodarczy. Chwieją się podstawy Unii Europejskiej

wzrastają niemal wszędzie - mówi Frits Bolkestein, holenderski polityk, który był unijnym komisarzem ds. jednolitego rynku w latach 1999-2004. Jego ostatni projekt podczas sprawowania urzędu to przepisy UE umożliwiające transgraniczne przejęcia. Francja sprzeciwiła się, ale i tak nowe zasady przeszły

Unia Europejska coraz bliżej unii fiskalnej

corocznej oceny planów budżetowych krajów UE oraz swą zgodę na sankcje finansowe w gronie wszystkich 27 członków UE, czyli karne zawieszanie przelewów z budżetu UE. Wprawdzie wymieniają z nazwy tylko fundusze z polityki spójności, z których korzystają głównie nowe kraje UE, ale - jak mówi nam francuski

Jednolity podatek dla firm? Berlin i Paryż są za.

wzrostu i konkurencyjności". Trafiałaby do niego czwarta część pieniędzy z polityki spójności niewykorzystanych przez te kraje. Komisja Europejska (a nie np. władze lokalne w tych krajach) zarządzałaby pieniędzmi z nowego funduszu. Fundusz mógłby zdaniem Francji i Niemiec

Debata: Kryzys to nie tylko zagrożenie, ale też szansa

Czy Unia Europejska zdała egzamin z kryzysu, pytał zebranych w dawnej bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego prowadzący spotkanie Jacek Żakowski, publicysta tygodnika "Polityka". - Europa przetrwała tsunami, które przeszło przez świat, ale w

Bruksela zawalczy o uzdrowienie wspólnego rynku w UE

koordynacją przepisów o umowach handlowych. Komisarz Barnier zamierza też uprościć przepisy patentowe oraz doprowadzić do ustalenia takiej samej podstawy dla podatku VAT w całej Unii (to może okazać się bardzo trudne dla polityków na Zachodzie). Rozwojowi wspólnego rynku miałaby też służyć harmonizacja

Zatrzymać wielkie korporacje, podnieść podatki, wzmocnić związki zawodowe. Co o ekonomii mówi nam noblista Stiglitz?

Zatrzymać wielkie korporacje, podnieść podatki, wzmocnić związki zawodowe. Co o ekonomii mówi nam noblista Stiglitz?

prorozwojowych). Tymczasem zdaniem Stieglitza żadna pogrążona w recesji gospodarka nie wyzdrowiała dzięki polityce zaciskania pasa, a inflacja w Grecji nie wywołał lawinowej inflacji na kontynencie. Koszty ponieśli wyłącznie Grecy. Skąd zostały wzięte te dwie liczby? Z powietrza, nie z teorii czy dowodów

Jak dobrze wydać ponad 300 miliardów dla Europy? [EKG 2015]

. Podkreślał, że Komisja Europejska nie ma mocy nakładania podatków, by w ten sposób wpływać na gospodarkę, ale może postawić na poszerzenie i pogłębienie wspólnego europejskiego rynku. - Będziemy zajmowali się m.in. harmonizacją rynku cyfrowego. Wiele krajów jest też uzależnionych

Czy UE i USA stworzą strefę wolnego handlu?

Zachodu, by odzyskać pozycję lidera wobec konkurentów z Azji - uważa Paweł Zalewski. - Zakończenie negocjacji do końca 2014 r. byłoby bezprecedensowe - nie kryje wątpliwości mec. Tomasz Włostowski, ekspert do spraw polityki handlowej UE. Czekamy na

Šefčovič: Wspólne zakupy gazu w UE, ale dobrowolnie

projekty z planu Junckera, polityki spójności, funduszu Łącząc Europę, dotychczasowej strategii energetycznej. Czasem kraje UE ostro walczą, żeby wpisać swe projekty na którąś z list unijnych priorytetów, ale potem tracą impet. I projekty widać tylko na liście. Dlaczego Rosjanie

CIT i pogoń za kosztami. Kłopot z bardzo ważnym podatkiem

zrozumiał, że to bardziej szkodzi, niż pomaga gospodarce. Nie był to zresztą przebłysk świadomości właściwy jedynie polskim politykom i ekonomistom. Powoli nadchodził bowiem czas międzynarodowej konkurencji podatkowej. Zwłaszcza kraje rozwijające się zaczęły konkurować między sobą o zagraniczne inwestycje

UE wraca do debaty o podatkach

katalizatorem dla dalszej koordynacji polityki [gospodarczej - red.]. Ale to nie znaczy, żeby harmonizować wszystkie podatki w Europie - powiedział "Gazecie" Ernst Welteke, prezes Bundesbanku. - Ale rzeczywiście, niektóre z nich (np. podatek od zysków kapitałowych) powinny być ujednolicone - dodaje

Grecja dostanie 110 mld euro pomocy od krajów euro i MFW

, ale kłopot w tym, że poszczególne kraje różnie rozumieją ten postulat. - Francja chciałaby harmonizacji polityki fiskalnej, co dla Niemców jest chyba nie do przyjęcia - mówi Hans Martens z European Policy Centre.

TTIP: Ułatwienia dla przedsiębiorców vs strach przed GMO i arbitrażem

mechanizmu mogłoby być pośrednie blokowanie przez koncerny regulacji, które stałyby na drodze do osiągania przez firmę zysków. Państwo, nie chcąc wypłacać odszkodowań, mogłoby prowadzić politykę gospodarczą pod dyktando koncernów. Do tego zarzutu odniósł się Froman, podkreślając, że ISDS to wynalazek

Pierestrojka w Brukseli

harmonizacji polityki gospodarczej. Może łatwiej to osiągnąć w gronie krajów, które ściślej ze sobą współpracują, czyli w strefie euro. 4 lutego kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydent Francji Nicolas Sarkozy ogłosili wspólny zamiar zacieśnienia strefy euro. Na czym konkretnie ma polegać, nie wiadomo, ale

Urzędnicy ZUS biorą tysiące nadgodzin miesięcznie

miesięcznie Skąd ten problem? Waldemar Grzegorczyk, rzecznik Zakładu, winę za nadgodziny zrzuca m.in. na zmiany w prawie. Gdy politycy coś uchwalą, ZUS musi to szybko wdrażać. Chodzi tutaj przede wszystkim o poprawki w systemie informatycznym (np. teraz trwają intensywne prace nad

Recepta na wzrost? Większa integracja

lepszą koordynację polityki podatkowej naciskają też przedsiębiorcy. A co ze wspólnym podatkiem bankowym? - Niezwykle ważne jest, by w przyszłości uniknąć tego, co się stało w czasie tego kryzysu. Zbyt duże ryzyko ponoszone przez banki sprawiło, że

6 ekonomicznych sposobów na poskromienie Putina

Jakich środków nacisku można użyć, by skłonić Władimira Putina do wycofania wojska z terytorium Ukrainy? Zastanawiają się nad tym politycy i ekonomiści. Wbrew pozorom pomysłów na to, by uprzykrzyć życie agresorowi - nie wyprowadzając z hangarów ani jednego czołgu - jest niemało

Ostateczny krach krajowego pieniądza? Unie walutowe coraz bliżej

. W przypadku unii walutowej kluczowym zagadnieniem jest spójność w zakresie polityki fiskalnej - dodaje. - Ostatni kryzys finansowy pokazał, że dla dobrego funkcjonowania tego typu tworu konieczna jest pełna harmonizacja innych elementów gospodarczego życia państw w nim

Integracja UE może zabić UE?

2014-20, w którym z polityki spójności wydzielono specjalny fundusz CEF, który może - przekonuje Hübner - premiować projekty transportowe i energetyczne w Europie "pierwszej prędkości". Jak reagować na rozdwajanie się Unii? Londyn

Zaoszczędzimy pieniądze i ochronimy klimat

. (ten ostatni cel jest niewiążący). Ale Komisja Europejska chce iść dalej - przedstawiła niedawno dokument nazwany "mapą drogową" gospodarki niskowęglowej. Przewiduje on obniżenie emisji CO2 do 2050 r. o 80 proc. W Polsce odzywa się coraz więcej głosów, że unijna polityka staje się

Czy umowa TTIP ma wielkie oczy? (DEBATA)

;Gazeta Wyborcza". O tym, co TTIP naprawdę może przynieść Europie i światu, rozmawiali zaproszeni eksperci: Matthias Schäfer, szef zespołu ds. polityki gospodarczej w Fundacji Konrada Adenauera; Paul Griffiths, zastępca szefa wydziału ds. transatlantyckich i międzynarodowych w rządowym

Wielkie cięcie w Wielkiej Brytanii. Czy Polakom będzie tam dobrze?

własną politykę pieniężną i gospodarczą, a nasz głos jest słyszany i każdy się z nim liczy. Polska to bardzo poważny gracz - ma 38 mln mieszkańców, jeden z najszybszych wzrostów PKB w Unii. A co z pomysłami na harmonizację podatków, pomysłem komisarz Viviane Reding na tworzenie

ACTA: "Gazeta" pyta, Ministerstwo Kultury odpowiada

Komitetu ds. Polityki Handlowej, któremu przewodniczył przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki. Nie byłoby zasadne prezentowanie przez Polski stanowiska odrębnego od pozostałych 26 państw. Tym bardziej, że Rząd RP podziela stanowisko pozostałych członków Unii. Na marginesie należy dodać, że podjęta przez

ACTA: "Gazeta" pyta, Ministerstwo Kultury odpowiada

Komitetu ds. Polityki Handlowej, któremu przewodniczył przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki. Nie byłoby zasadne prezentowanie przez Polski stanowiska odrębnego od pozostałych 26 państw. Tym bardziej, że Rząd RP podziela stanowisko pozostałych członków Unii. Na marginesie należy dodać, że podjęta przez

Grupa Noble Bank: Rok 2009 na rynkach finansowych

. plus/minus 1 punkt procentowy), ale również długoterminową harmonizacją polityki pieniężnej ze strefą euro. W samej strefie euro prawdopodobnie stopy procentowe spadną wkrótce do 2 proc., a być może jeszcze niżej. Jeśli więc polskie obniżki stóp procentowych w 2009 r. zatrzymałyby się na poziomie 4,5