harmonizacja akcyz

Konrad Niklewicz, Bruksela

Kovacs znów próbuje ujednolicić akcyzę na diesla

Kovacs znów próbuje ujednolicić akcyzę na diesla

Korzystając z nieobecności przeciwników swojego projektu, unijny komisarz ds. podatków spróbuje dziś skłonić Komisję Europejską do przyjęcia kontrowersyjnego projektu harmonizacji akcyzy na paliwo Diesla

Unia podwyższa podatek od diesla

Do 2014 roku minimalna stawka akcyzy na paliwo Diesla w UE powinna wynosić 380 euro na 1 tys. litrów - postanowiła wczoraj Komisja Europejska. Ale Polska, podobnie jak kilka innych krajów, dostanie dodatkowe dwa lub trzy lata odroczenia

Wyższa akcyza na paliwa mało prawdopodobna

Harmonizacja stawek akcyzy na paliwa okazuje się jednym z tych tematów, które od samego początku napotykają trudności, i to nawet w samej Komisji. Jak podawały niektóre media, KE miała ogłosić swój projekt wprowadzenia minimalnej stawki akcyzy 359

CIT i pogoń za kosztami. Kłopot z bardzo ważnym podatkiem

CIT i pogoń za kosztami. Kłopot z bardzo ważnym podatkiem

poprzez odliczanie kosztów. To poza tym, że podatki obrotowe (poza VAT i akcyzą, które mają zbliżoną formułę) są generalnie zakazane w UE, oczywiście uderzyłoby w firmy. Możliwe, że część z nich zaczęłaby uciekać za granicę, do krajów z korzystniejszymi podatkami. Dziś Polska należy do krajów UE z niską

Grecja dostanie 110 mld euro pomocy od krajów euro i MFW

demonstracji, Grecy m.in.: - zwiększą VAT z 21 do 23 proc., - podniosą o 10 proc. akcyzę od paliw, alkoholi i papierosów, - zaczną podwyższać minimalny wiek emerytalny z 53 do 60 lat - oraz odbiorą wielu pracownikom budżetówki 13. i 14. pensję. Recesja z powodu tych cięć zwiększy się