harmonizacja

Pakt konkurencyjności podzieli Europę?

Niemcy i Francja zaproponowały w piątek pakt konkurencyjności dla Europy polegający m.in. na częściowej harmonizacji podatku CIT. - Europa nie jest gotowa na harmonizację podatków - powiedział jednak wczoraj włoski minister finansów Franco Frattini

Komisja Europejska ustala jak liczyć podatki w Unii Europejskiej

Niemcy i Francja ponaglają UE do harmonizacji podatków od biznesu. Nie chodzi o wysokość stawek podatkowych, lecz o sposób ich obliczania.

Kovacs znów próbuje ujednolicić akcyzę na diesla

Po tygodniach sporów wewnątrz Komisji i po dwóch nieudanych próbach we wtorek węgierski komisarz ds. podatków Laszlo Kovacs powinien dopiąć swego: unijna egzekutywa ma przyjąć jego projekt harmonizacji stawki akcyzy na paliwo Diesla w całej UE. Docelowo w całej UE stawka akcyzy

UE wraca do debaty o podatkach

UE wraca do debaty o podatkach Niemal niezauważenie, bez medialnych fajerwerków toczy się w Unii Europejskiej debata mająca fundamentalne znaczenie dla przyszłości gospodarczej obecnych i przyszłych członków UE. To debata o harmonizacji podatkowej - i

Prezydent podpisał nowelizację ustaw, dot. uszczelnienia podatku CIT

harmonizacji i uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej dotyczących opodatkowania handlu między państwami członkowskimi. Nowelizacja przyczynić się do uszczelnienia podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozbieżności w kwalifikacji struktur

Przedsiębiorców zaboli jak nigdy. Podwyżka do nawet 2,5 tys. zł składki na ZUS

Przedsiębiorców zaboli jak nigdy. Podwyżka do nawet 2,5 tys. zł składki na ZUS

. Dzięki temu mogłyby nastąpić daleko idące "uproszczenie i harmonizacja rozliczeń podatkowo-składkowych". – Przedsiębiorcy płaciliby składki tylko od tego, co zarobią, dzięki czemu obowiązek ubezpieczenia społecznego nigdy nie stanowiłby obciążenia zagrażającego dalszemu istnieniu

Projekt nowelizacji ustawy o OZE został skierowany do podkomisji

w obszarze energetyki odnawialnej oraz zapewnić harmonizację polskich regulacji z unijnymi dotyczącymi pomocy publicznej, określonymi w "Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020". Ich zadaniem jest też usunięcie wątpliwości

KE wzywa Polskę do pełnego otwarcia swojego rynku dla pośredników kredytowych

umożliwiające pośrednikom kredytowym zarejestrowanym w innych państwach członkowskich oferowanie na polskim rynku pełnego zakresu usług. "Dyrektywa ta służy zwiększeniu ochrony konsumentów w obszarze kredytów hipotecznych, jak również pobudzeniu konkurencji poprzez harmonizację i

NBP: Polski system płatniczy zapewnia bezpieczny i sprawny obieg pieniądza

płatności detalicznych, a w obszarze rozrachunku instrumentów finansowych posiadanie przez KDPW SA licznych połączeń operacyjnych (międzysystemowych) z infrastrukturą europejską; * harmonizacja, wyrażająca się w dostosowywaniu polskiej infrastruktury, w szczególności w zakresie

Play jako pierwszy w Polsce uruchamia komercyjnie swoją sieć 5G

pełnej harmonizacji norm w zakresie pola elektromagnetycznego w polskim porządku prawnym" - czytamy także. Na koniec grudnia 2019 r. Play posiadał łącznie 7868 stacji bazowych, z których 865 zostało uruchomionych w ubiegłym roku. Już dziś 50% populacji Polski znajduje się

Ogromna podwyżka składek ZUS dla przedsiębiorców. Kaczyński: "Nie stać cię, to nie prowadź firmy"

Ogromna podwyżka składek ZUS dla przedsiębiorców. Kaczyński: "Nie stać cię, to nie prowadź firmy"

z wielkością uzyskanego przez nich dochodu. Dzięki temu mogłoby nastąpić daleko idące "uproszczenie i harmonizacja rozliczeń podatkowo-składkowych". - Przedsiębiorcy płaciliby składki tylko od tego, co zarobią, dzięki czemu obowiązek ubezpieczenia społecznego nigdy nie stanowiłby

MC ma porozumienie z Cisco, Ericssonem i Nokią na rzecz cyberbezpieczeństwa

większa dywersyfikacja" - powiedział sekretarz stanu w ministerstwie cyfryzacji Karol Okoński, cytowany w komunikacie. Prelegenci panelu przedstawili swoje zalecenia dotyczące kluczowej roli Unii Europejskiej w procesie wdrażania sieci 5G, podkreślili znaczenie harmonizacji

Prezes Pekao: Odpływ inwestorów z Europy Zachodniej będzie kontynuowany 

. Oceniając długofalowe efekty Brexitu dla Polski, prezes wskazał, że wraz z odejściem Brytyjczyków z UE stracimy ważnego sojusznika, szczególnie w kwestii większej konkurencyjności w ramach UE oraz sprzeciwu wobec dalszej harmonizacji podatkowej. "Na to wszystko nakłada się

Rząd przyjął nowelizację ustawy dot. przebudowy i finansowania sił zbrojnych

technicznej sił zbrojnych" ? czytamy dalej. Kluczowe dokumenty NATO opisują zobowiązania Polski wobec Paktu Północnoatlantyckiego w latach 2018-2032. W celu harmonizacji krajowego planowania obronnego z zobowiązaniami sojuszniczymi konieczne było zatem wydłużenie horyzontu

Play rozbudowuje sieć 5G, która obejmie 53 miejscowości do końca czerwca

i deklaruje swoją gotowość do udziału w aukcji. Dla postępów w rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej kluczowe pozostaje sprzyjające otoczenie inwestycyjne, a w szczególności konieczność pełnej harmonizacji norm w zakresie pola elektromagnetycznego w polskim porządku prawnym" - czytamy także

MC: Rusza budowa SI2PEM, która zostanie zakończona w sierpniu 2020 r.

komórkowej, podkreślono w materiale. "Budowa systemu została zapisana w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, którą konsekwentnie realizujemy. Wiemy, że harmonizacja przepisów, dotyczących pola elektromagnetycznego, jest w Polsce konieczna. Chociażby w kontekście budowy

Huawei skarży się na Polskę do Komisji Europejskiej

Huawei skarży się na Polskę do Komisji Europejskiej

; “Departament Cyberbezpieczeństwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów informuje, że Polska współpracuje z państwami członkowskimi, Komisją Europejską i Europejską Agencją ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) nad harmonizacją sposobu wdrożenia środków strategicznych (prawnych), technicznych

Ciech: Zatwierdzony został trzyletni program motywacyjny dla kadry menadżerskiej

Warszawa, 27.02.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Ciech podjęła uchwałę zatwierdzającą trzyletni długoterminowy plan motywacyjny Grupy Ciech na lata 2019-2021 dla kluczowej kadry menadżerskiej Grupy Ciech, podała spółka. Intencją wprowadzenia planu jest harmonizacja działań

Prezydent podpisał ustawę dot. przebudowy i finansowania sił zbrojnych

wprost zobowiązania Polski względem tego Paktu w latach 2018-2032, a więc w perspektywie 15-letniej, wskazując przy tym konkretne przedsięwzięcia do zrealizowania w tym okresie. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy, celem uzyskania korelacji i harmonizacji krajowego planowania obronnego ze

Vestor DM rozpoczął rekomendowanie Bogdanki od 'kupuj' i wyceny 95 zł

: I) wzrostami cen węgla w portach ARA (z opóźnieniem przełożą się uzyskiwane przez spółkę ceny) II) optymalizacją produkcji i jej harmonizacją w ramach funkcjonowania w Grupie Enea, III) efektywnością kosztową, która wpłynie na poprawę sytuacji gotówkowej umożliwiając wykup obligacji w 2018 oraz

Ciech przyjął koncepcję reorganizacji Grupy Ciech; realizacja do końca 2022 r.

, wykorzystania zasobów i ekspansji w obszarze nowych produktów i rynków, przygotowaliśmy także plan reorganizacji grupy, mając na uwadze harmonizację i usprawnienie procesów operacyjnych. Działamy w siedmiu obszarach produkcji o różnej skali i uwarunkowaniach, wynikających ze specyfiki

Gaz-System i PJSC 'Uktransgaz' chcą zwiększyć zdolności przesyłowe na Ukrainę

. "PJSC 'Uktransgaz' i Gaz-System będą dążyli do harmonizacji produktów i mechanizmów ich alokacji po obu stronach systemu" - podsumowano. Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu

PiS w gospodarce nie ogląda się na KO

wytrącić z rąk argumenty Lewicy, która w tej kampanii głośno podnosi kwestię nierówności i też mówi o potrzebie sporego zwiększenia minimalnego wynagrodzenia. Oczywiście jest to wyjście pozorne. Całą resztę lewicowej agendy gospodarczej, jak walka o sprawiedliwe opodatkowanie korporacji czy harmonizację

Uszczelnianie Unii. Polski raport w Davos o miliardach euro wyciekających ze Wspólnoty

Niedługo po rozszerzeniu Unii Europejskiej na wschód Francja apelowała o harmonizację podatków na terenie całej Wspólnoty. Powodem złości Paryża była m.in. Polska, która przed wejściem do UE ustanowiła podatek liniowy dla firm w wysokości 19 proc. Francja nazywała to „dumpingiem

Tobiszowski z ME: Cel 15% OZE jest zagrożony, nowelizacja pomoże w realizacji

harmonizację polskich regulacji z unijnymi dotyczącymi pomocy publicznej, określonymi w "Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020". Ich zadaniem jest też usunięcie wątpliwości interpretacyjnych, prawnych i redakcyjnych w różnych obszarach

Projekt ustawy dot. nadużyć w obrocie skażonym alkoholem przesłany do Sejmu

. Rada Ministrów przyjęła ten projekt 31 stycznia br. Nowelizacja ma rozwiązać problem związany z wątpliwościami interpretacyjnymi przy korzystaniu ze zwolnienia od akcyzy wbrew celom dyrektywy Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury

UE stawia na USB-C i chce uwolnić nas od kabli. Apple nie jest szczęśliwy

- na rynku było około 30 różnych portów ładowania, zostały trzy. Teraz chce, żebyśmy w domu mieli tylko jedną ładowarkę. Taką do wszystkiego.   Europa stawia na USB-C "Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2014/53/UE w sprawie harmonizacji

ME rozpoczęło konsultacje nowelizacji ustawy o OZE dot. aukcji w 2019 r.

celów jest stworzenie stabilnego otoczenia prawnego, dzięki czemu inwestorzy będą mogli z odpowiednim wyprzedzeniem i dysponując kompletną wiedzą podejmować decyzję o udziale w aukcjach. "Rozwiązania przewidziane w projekcie przyczynią się także do dalszej harmonizacji

Rekordowa podwyżka składki na ZUS. Poseł PiS: Nie ma w Polsce obowiązku prowadzenia firmy

przedsiębiorców z wielkością uzyskanego przez nich dochodu. Dzięki temu mogłyby nastąpić daleko idące "uproszczenie i harmonizacja rozliczeń podatkowo-składkowych". – Przedsiębiorcy płaciliby składki tylko od tego, co zarobią, dzięki czemu obowiązek ubezpieczenia społecznego nigdy nie stanowiłby

Koniec zakupów na kredyt online? Taki może być efekt nowelizacji przepisów antylichwiarskich

stoi w sprzeczności z zasadą pełnej harmonizacji, na której opiera się dyrektywa w sprawie kredytów konsumenckich. A przecież jej implementacją jest nowelizacja przepisów o kredycie konsumenckim [nowe przepisy antylichwiarskie nowelizują kilka ustaw, m.in. o kredycie konsumenckim, prawo bankowe

PSPA: Technologia V2G może być elementem transformacji energetycznej Polski

zasilania i lokalne bilansowanie systemu. Dla wytwórców energii, głównie wiatrowej i słonecznej, technologia daje możliwość harmonizacji współpracy z systemem elektroenergetycznym. "Dla biznesu rozwój vehicle-to-grid oznacza bardzo wiele nowych możliwości, choćby nowe modele

KE pozwała Polskę do Trybunału ws. przepisów dotyczących bezpieczeństwa kolei

innymi, harmonizację struktury regulacyjnej w państwach członkowskich, określenie wspólnych zasad dla zarządzania, regulacji i nadzoru bezpieczeństwa kolei oraz wymóg ustanowienia w każdym państwie członkowskim krajowego organu bezpieczeństwa oraz organu dochodzeniowego badającego wypadki i incydenty

Krynica 2016. Morawiecki: Polska wspiera UE, ale mamy ważne pytania

i stabilność Unii Europejskiej, ale w dłuższej perspektywie musimy sobie odpowiedzieć na kilka zasadniczych pytań. Potrzebna jest równowaga w Unii Europejskiej pomiędzy harmonizacją a defragmentyzacją. Musimy ograniczyć nierówności, bo jeśli nierówności będą rosnąć, to będziemy mieli jeszcze większy

Play ma memorandum z Miastem Gdynia ws. uruchomienia sieci 5G

cenowo przydziału częstotliwości, pełnego wdrożenia harmonizacji EMF i niezbędnych zezwoleń regulacyjnych" ? powiedział prezes Jean Marc Harion, cytowany w komunikacie. W ramach współpracy z Miastem Gdynia Play organizuje szereg działań adresowanych do mieszkańców w każdym

KE: 84% respondentów chce zrezygnować z sezonowej zmiany czasu w Europie

ostatnią niedzielę października. Celem przepisów unijnych nie była harmonizacja systemu czasu w UE, a rozwiązanie problemów ? w szczególności w sektorach transportu i logistyki - wynikających z nieskoordynowanego przeprowadzania zmiany czasu w ciągu roku. "Równolegle do

Rząd przyjął projekt ustawy dot. geoportalu infrastruktury info. przestrzennej

operacyjnych). "Infrastruktura informacji przestrzennej dostarcza niezbędnych geoinformacji wykorzystywanych przez podmioty publiczne i niepubliczne planujące oraz realizujące inwestycje o charakterze lokalnym, regionalnym i krajowym. Pozwala także na integrację, harmonizację

Prezydent podpisał nowelę ustawy o funduszach i programach emerytalnych

oraz nadzoru nad takimi instytucjami (IORP) [...]. Dyrektywa ta ma na celu minimalną harmonizację zasad dotyczących nadzoru i zarządzania oraz organizacji instytucji pracowniczych programów emerytalnych, ułatwienie mobilności pracowników między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, uregulowanie

Grupa Azoty ma nową umowę kredytową z EBI na 145 mln euro

uzgodnionych pułapów skonsolidowanego wskaźnika długu netto do EBITDA, zharmonizowane lub podlegające harmonizacji z innymi umowami o finansowanie długoterminowe emitenta" - czytamy dalej. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych

MIR rozpoczyna prace nad założeniami do horyzontalnej ustawy o dostępności

, - usługi: ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prawo bankowe, prawo telekomunikacyjne, ustawa o RTV, - edukacja: ustawa o systemie oświaty, prawo szkolnictwa wyższego. Według koncepcji, zmiany będą wymagały także harmonizacje standardów

Na tym pomyśle Polska może zyskać nawet 4,5 mld dolarów. Ale PiS mówi "nie"

właśnie podczas prestiżowego szczytu w Davos. Jedną z rekomendacji raportu jest wprowadzenie harmonizacji wysokości podatków od osób prawnych w UE, tj. ustalenie ich minimalnego poziomu. Obliczany byłby z wyłączeniem z podstawy opodatkowania płatności takich jak odsetki czy opłaty licencyjne – i

Będzie łatwiej będzie handlować między krajami UE

wstępne propozycje kilku różnych rozwiązań: od pełnej harmonizacji prawa zobowiązań w UE po - to chyba najbardziej realistyczny pomysł - stworzenie alternatywnego unijnego prawa zobowiązań (tzw. 28. system), które obie strony mogłyby (bez przymusu) stosować przy transakcjach. To nawiązanie do idei "

MPiT: Rząd przyjął nowelę usprawniającą działanie Polskiej Agencji Kosmicznej

w targach, misjach gospodarczych oraz innych wydarzeniach (konferencjach, seminariach, warsztatach). Chodzi o doradztwo w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej i udziale w europejskim procesie harmonizacji technologii kosmicznych i satelitarnych. Agencja będzie wspierać promocję polskiej

GPW zawiązała rezerwę w wysokości 15,5 mln zł w zw. z potencjalnym zobowiązaniem

, że dokonując potencjalnej korekty IRGiT powinna wykazać i zapłacić dwukrotnie podatek należny jest relatywnie niskie, gdyż interpretacja prawa krajowego niepodlegającego harmonizacji prowadziłaby do naruszenia norm wyższego rzędu wynikających z prawa UE. Działając w interesie akcjonariuszy GPW, na

BCG: Restrykcyjne limity gęstości mocy barierą we wdrażaniu technologii 5G

harmonizacji limitu gęstości mocy nie da się odpowiednio wykorzystać pasm, by rozwijać przemysł 4.0. Rozwój nowych technologii zostanie uniemożliwiony" - powiedział senior advisor BCG Warsaw Mirosław Godlewski podczas konferencji. Autorzy raportu wskazują, że polscy operatorzy

Furtka do blokowania stron internetowych w ustawie o UOKiK. Wszystkich?

również do spraw z ochrony konkurencji (tj. również stosunków między przedsiębiorcami, a nie tylko między przedsiębiorcami, a konsumentami). Czyli przemyca dodatkowe rozwiązania, o których milczy unijne rozporządzenie - mówi. To popularny zabieg przy harmonizacji z prawem unijnym. Za rządów PiS mieliśmy

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o OZE i powiązanych ustaw

oczekiwaniom przedsiębiorców działających w obszarze energetyki odnawialnej oraz zapewnić harmonizację polskich regulacji z unijnymi dotyczącymi pomocy publicznej, określonymi w "Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020". Ich zadaniem jest

Rząd przyjał projekt ustawy regulujący zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi

;dyrektywa CRM"). "Zadaniem dyrektywy jest harmonizacja zasad działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, czyli przede wszystkim prawami do utworów, artystycznych wykonań, fonogramów i wideogramów (częściowo zbiorowo zarządzane

Prezydent Czech: Może wejdziemy do strefy euro w 2074 roku

Grecja jest ofiarą unii walutowej, a opuszczenie jej będzie dla Aten największym zwycięstwem. Sam Klaus nazywa siebie eurorealistą i utrzymuje, że opowiada się za integracją Europy, która nie powinna jednak jego zdaniem oznaczać centralizacji, standaryzacji i harmonizacji

Unia podwyższa podatek od diesla

wewnętrznego Charlie McCreevy, który stwierdził, że harmonizacja minimalnej stawki akcyzy (a de facto jej podwyżka w wielu krajach) będzie nie tylko szkodliwa dla konkurencyjności europejskiej gospodarki, ale na dodatek jeszcze sprzeczna z celami zapisanymi w strategii lizbońskiej. Problem w tym jednak, że

KGHM celuje w EBITDA grupy kapitałowej na poziomie 7 mld zł w 2021 r.

gwarantujących bezpieczeństwo finansowe. - Funkcjonowanie zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju dla harmonizacji wspólnych oczekiwań interesariuszy pod kątem realizacji celów ekonomicznych, społecznych i proekologicznych. - Stabilność finansowa w celu

Bułgaria na razie nie wejdzie do strefy euro. Choć mogłaby

sceptycznie odniósł się do promowanych przez UE pomysłów wspólnych euroobligacji oraz harmonizacji podatkowej w całej UE. - Bułgaria potrzebuje silnego wzrostu gospodarczego, aby nadgonić inne kraje - powiedział. Słaby wzrost gospodarczy jest jedną z największych bolączek Bułgarii

Wspólne stawki podatków? Zbyteczne

harmonizacji części podatków w Unii Europejskiej trwa od dawna. Kilka lat temu kraje naszego regionu mocno obniżały stawki podatków od dochodów firm, aby przyciągnąć do siebie inwestorów zagranicznych. To samo zrobiła np. Irlandia (ma CIT na poziomie 12,5 proc., dla porównania - podstawowa stawka we Francji to

2019: Zimna wojna z technogigantami

;która zmusi cyberkoncerny do oferowania Europejczykom filmów i seriali wyprodukowanych w Europie. Dodatkowo trwają prace nad : – dyrektywą w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych (ma doprowadzić do harmonizacji przepisów prawa zobowiązań w zakresie

Wyższa akcyza na paliwa mało prawdopodobna

Harmonizacja stawek akcyzy na paliwa okazuje się jednym z tych tematów, które od samego początku napotykają trudności, i to nawet w samej Komisji. Jak podawały niektóre media, KE miała ogłosić swój projekt wprowadzenia minimalnej stawki akcyzy 359

Wewnętrzne raje podatkowe, czyli jak Unia okrada samą siebie

wprowadził w Polsce liniowy CIT, Francja oskarżyła kraje naszego regionu o „dumping podatkowy”. Wtedy też mówiło się o harmonizacji podatków w UE. Rozbiło się to o kompletny brak woli. - Z tzw. dumpingiem podatkowym Unia ma problem od ponad 20 lat. Kapitał jest bardzo mobilny i najłatwiej go

Paweł Olszewski odpowiedzialny za budowę dróg i transport drogowy

-Mech należącej do holdingu Pesa z Bydgoszczy. Dwa tygodnie temu Olszewski został też sekretarzem stanu w MIR jako "pełnomocnik ds. regulacji i harmonizacji obszaru bezpieczeństwa transportu i ruchu drogowego". Urząd takiego pełnomocnika rząd postanowił powołać na

Promieniowanie elektromagnetyczne a 5G. Czy Polska zostanie w tyle za Zachodem?

harmonizacji norm do poziomu światowego opartego o rzetelną wiedzę naukową były i są, ale zawsze budziły sprzeciw ze strony pseudoekologicznej. Poza tym ludzie w Polsce bardzo lubią teorie spiskowe. Antyszczepionkowcy, zwolennicy teorii o płaskości ziemi często są fanami teorii o tym, że promieniowanie

Przegląd prasy

zmian w przepisach dot. harmonizacji opodatkowania handlu w UE --Sejm przyjął nowelizację ustawy o finansach publicznych, czasowo uchylającą SRW --Sejm przyjął nowelizację, dokonującą zmian w planowaniu strategii rozwoju

PwC, DnB: Zbliżamy się do Europy kontynent. pod względem natężenia regulacji

. Coraz ważniejsza z punktu widzenia rozwoju gospodarczego staje się więc harmonizacja regulacji. Z drugiej strony, zglobalizowane przepisy muszą być dostosowane również do skali działalności mniejszych firm, operujących w ramach danej branży tylko na krajowym rynku. Wspólne

Częstochowska firma przegrała batalię o krzyżówki

krzyżówek. W żaden sposób bowiem nie odróżnia to danego pisma na rynku i klient wcale nie musi kojarzyć, że chodzi akurat o krzyżówki konkretnej firmy. Już w 2009 roku Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego UE, odpowiadający za rejestrację znaków towarowych i wzorów

Parlament Europejski bardziej przychylny TTIP

zaburzanie gospodarki hormonalnej człowieka. W efekcie rozstrzygnięcie co do tych pestycydów jest spodziewane nie w tym roku, lecz w 2016 r. Gospodarcze znaczenie TTIP ma polegać głównie na harmonizacji regulacyjnej (np. normy bezpieczeństwa dla różnych towarów), bo cła między UE i

Bruksela zawalczy o uzdrowienie wspólnego rynku w UE

koordynacją przepisów o umowach handlowych. Komisarz Barnier zamierza też uprościć przepisy patentowe oraz doprowadzić do ustalenia takiej samej podstawy dla podatku VAT w całej Unii (to może okazać się bardzo trudne dla polityków na Zachodzie). Rozwojowi wspólnego rynku miałaby też służyć harmonizacja

Unia Europejska coraz bliżej unii fiskalnej

podatkowej we Francji bez ruchów ze strony Niemiec. - Bez głębokiej harmonizacji podatków nie będzie dobrej integracji w strefie euro. To jakby wziąć ślub, a potem udawać, że można nadal żyć po kawalersku. Sęk w tym, że obecne pomysły dotyczą głównie harmonizacji podstaw opodatkowania. I przy różnych

Zatrzymać wielkie korporacje, podnieść podatki, wzmocnić związki zawodowe. Co o ekonomii mówi nam noblista Stiglitz?

korporacyjnego i harmonizacji podatków w całej Unii. Innym rozwiązaniem może być podatek wyrównawczy - 15 proc. dla wszystkich z dochodami powyżej pewnej kwoty (np. 100 tys. euro), niezależnie od tego, gdzie transferuje zarobki. Środki z podatków miałyby trafić do budżetu UE, a ta - wydać je na inwestycje

Europa wspólnych długów? Ekonomiści napisali "Manifest dla Europy"

Parlamencie Europejskim, ale przed negocjacjami budżetu 2014-20 odrzuciły ją rządy płatników netto. Oznaczałby bowiem dla nich sporą utratę suwerenności, a konkretnie kontroli nad sumami wpływającymi do budżetu. "Manifest" postuluje harmonizację sposobu naliczania CIT w

Wolny handel kontra nacjonalizm gospodarczy. Chwieją się podstawy Unii Europejskiej

. Utworzenie jednolitego rynku w 1993 r. zniosło ograniczenia i zapoczątkowało harmonizację przepisów i norm dotyczących samochodów, tabliczek czekolady i innych produktów. Mimo że wielu Europejczyków było oburzonych zasadami UE, które wydawały się arbitralne, wzrósł handel i podróże lotnicze wewnątrz Unii. UE

Przegląd informacji ze spółek

uchwałę zatwierdzającą trzyletni długoterminowy plan motywacyjny Grupy Ciech na lata 2019-2021 dla kluczowej kadry menadżerskiej Grupy Ciech, podała spółka. Intencją wprowadzenia planu jest harmonizacja działań kluczowych menadżerów Grupy Ciech z osiągnięciem celów zapisanych w strategii na lata 2019-2021

Jak dobrze wydać ponad 300 miliardów dla Europy? [EKG 2015]

. Podkreślał, że Komisja Europejska nie ma mocy nakładania podatków, by w ten sposób wpływać na gospodarkę, ale może postawić na poszerzenie i pogłębienie wspólnego europejskiego rynku. - Będziemy zajmowali się m.in. harmonizacją rynku cyfrowego. Wiele krajów jest też uzależnionych

Europarlament poparł "Niebieski przycisk". E-zakupy bezpieczniejsze

rozwiązania tego kłopotu - od pełnej harmonizacji prawa zobowiązań w UE po (za tym ostatecznie opowiedziała się przed kilkoma dniami) stworzeniem alternatywnego unijnego prawa zobowiązań (tzw. 28. system), które obie strony mogłyby (bez przymusu) stosować przy transakcjach. Na witrynach e-sklepów wybór tego

Paryż chce ujednolicać podatki w UE

Francja w przyszłym półroczu będzie przewodniczyć pracom UE. W sprawie harmonizacji podatków może liczyć na poparcie Niemiec, natomiast gorąco sprzeciwiają się temu Wielka Brytania, Irlandia i niektóre kraje Europy Środkowej, które wprowadziły u siebie korzystne dla

Płatne urlopy rodzicielskie - tak amerykańskie firmy walczą o pracowników

pracowników. - Dostrzegamy to, że milenialsi oczekują większej elastyczności i lepszej harmonizacji pracy i życia osobistego - mówi cytowana przez "Financial Times" Elizabeth Donnelly, szefowa działu ds. świadczeń w amerykańskim oddziale Credit Suisse. Donnelly przyznaje, że rynek pracy z

Czy UE i USA stworzą strefę wolnego handlu?

ominąć te pułapki. - Nie będziemy negocjować zmian, których nie chcemy, na przykład kwestii stosowania hormonów czy GMO - podkreślił wczoraj Barroso. Nie będzie też harmonizacji przepisów o ochronie praw intelektualnych, ale jedynie próba ich zbliżenia. - Ta umowa to szansa dla

"Europie zostanie rzemiosło i turystyka". Szef Orange o przyszłości innowacyjności na Starym Kontynencie [WYWIAD]

myślenia. Przykładem jest problem harmonizacji częstotliwości. Nie mamy ich ujednoliconych w Hiszpanii, Słowacji, Rumunii, Francji czy Polsce, a potrzebujemy tego dla rozwoju 5G. Dla porównania: operatorzy amerykańscy kupują częstotliwości raz, a dobrze – mogą z nich korzystać na całym terytorium

Obwarzanek i żubrówka, czyli jak zarobić grube biliony

Urząd Patentowy (EPO) i Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego. Obie instytucje zbadały, jakie znaczenie dla europejskiej gospodarki ma własność intelektualna. - Patrzyliśmy na patenty, znaki towarowe, wzory przemysłowe, prawa autorskie i oznaczenia geograficzne. Badaliśmy, jak przyczyniają się one

CIT i pogoń za kosztami. Kłopot z bardzo ważnym podatkiem

szybką harmonizację systemów opodatkowania przedsiębiorstw w UE. Ówczesny kanclerz Niemiec Gerhard Schröder domagał się wprowadzenia widełek bądź stawki minimalnej, co miałoby zapobiegać obniżaniu podatków w nowych krajach Unii. Te obniżki kanclerz nazywał "dumpingiem podatkowym"

Debata: Kryzys to nie tylko zagrożenie, ale też szansa

unia walutowa, choć jest wielkim sukcesem, jednak nie wystarczy. Potrzebujemy harmonizacji podatkowej - przekonywał. Debatę zorganizowały "Gazeta Wyborcza", Goethe-Institut w Warszawie, Uniwersytet Warszawski i Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Šefčovič: Wspólne zakupy gazu w UE, ale dobrowolnie

Brukseli prawo do kontroli zgodności kontraktów na energię z prawem UE. Ponadto do podziału rynku prowadzi też rozwój energii odnawialnej, bo np. Niemcy udzielają jej dużej pomocy publicznej. Czy będzie tu harmonizacja działań? - Cały unia energetyczna zasadza się na pogłębieniu

Jednolity podatek dla firm? Berlin i Paryż są za.

zagrożeniem dla pieniędzy z UE przekazywanych Polsce. Berlin i Paryż apelują też o przyspieszenie "koordynacji podatkowej" w UE, co ma ułatwić funkcjonowanie jednolitego rynku. Chcą harmonizacji w sprawie podstawy opodatkowania CIT i wspólnego systemu podatku od transakcji

W UE chcą podwyższenia kwoty gwarantowanej w bankach do 100 tys. euro

kraju Unii. Rachunki za tę pomoc miałyby potem wyrównywać fundusze bankowe obu krajów, ale działoby się to już bez kłopotania klientów. Czy zamiast harmonizacji przepisów w sprawie gwarantowania depozytów nie byłoby lepiej powołać wspólny unijny fundusz gwarancyjny? - Szacujemy, że przyniosłoby to 40

Czy Polska zablokuje e-bukmacherów?

? - Wciąż nie uregulowała prawnie organizacji gier hazardowych, bo to zakres wyłączony z harmonizacji na poziomie UE i kompetencji Komisji Europejskiej. Każdy kraj decyduje indywidualnie, ale coraz więcej osób w Unii dostrzega zagrożenia płynące z hazardu, głównie uzależnienia. A w przypadku zakładów

TTIP: Ułatwienia dla przedsiębiorców vs strach przed GMO i arbitrażem

systemów zamiast ich harmonizacji. W praktyce oznacza to, że żywność amerykańska ma być dopuszczona na europejski rynek bez konieczności - jak to dzisiaj ma miejsce - spełniania norm unijnych. Hormony wzrostu i mleczności, antybiotyki podawane rutynowo zwierzętom, pozostałości pestycydów w żywności, czy

Francuska podatkowa wojna domowa

Prezydent François Hollande stwierdził, że trzeba "renegocjować umowy podatkowe", inni mówią wprost o konieczności harmonizacji podatków. Belgijski szef MSZ Didier Reynders odpowiada, że nie rozumie, dlaczego Belgia traktowana jest jak "chłopiec do bicia

Delecta kontra Dr. Oetker: Wojna dwunastoletnia o karpatkę

posługiwanie się nim w obrocie gospodarczym. Może być on słowem, grafiką, sygnałem dźwiękowym, zestawieniem kolorów. Radzimy, aby znak towarowy zgłosić do Urzędu Patentowego. Jeśli komuś zależy na ochronie w całej Unii Europejskiej, powinien wystąpić do Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w

Niemcy ostro przytną podatek dochodowy firm?

szybką harmonizację systemów opodatkowania przedsiębiorstw w UE. Ówczesny kanclerz Niemiec Gerhard Schröder domagał się wprowadzenia "widełek" bądź stawki minimalnej, co miało zapobiegać obniżaniu podatków w nowych krajach Unii. Polska obniżyła wtedy skokowo stawkę CIT z 27 do 19 proc

Grecja dostanie 110 mld euro pomocy od krajów euro i MFW

, ale kłopot w tym, że poszczególne kraje różnie rozumieją ten postulat. - Francja chciałaby harmonizacji polityki fiskalnej, co dla Niemców jest chyba nie do przyjęcia - mówi Hans Martens z European Policy Centre.

Umowa handlowa UE - USA - starcie potężnych interesów i tajne negocjacje

Projektowana w umowie "harmonizacja regulacji" pomiędzy Europą i USA może zaś zdaniem Zielonych prowadzić do "przemycenia" do Europy amerykańskich norm ekologicznych - znacznie mniej restrykcyjnych od naszych - albo zasad dotyczących żywności genetycznie

Szczyt UE - o co walczą poszczególne kraje

? Wspólny system gwarancji depozytów wypadł z planów. Teraz mówi się tylko o "harmonizacji" (czyli wspólnych standardach), bo unijna Północ nie jest gotowa brać na siebie nowej odpowiedzialności finansowej. Natomiast Van Rompuy postuluje dość szybkie (w latach 2013-14) utworzenie wspólnego urzędu

Urzędnicy ZUS biorą tysiące nadgodzin miesięcznie

wprowadzeniem zmian w otwartych funduszach emerytalnych) oraz w organizacji pracy. - Często powoduje to okresowe spiętrzenie zadań, ale w przyszłości skutkować będzie harmonizacją czasu pracy - przekonuje Grzegorczyk. Na temat samych nadgodzin Zakład w ogóle

Unia bierze się za internet

UE konsumenci kupują utwory (obecnie sprzedaż np. muzyki blokują "narodowe" licencje); harmonizację przepisów ws. kopiowania plików (utworów, filmów itp.) na własny użytek. Kuneva i Reding sugerują też, by dać konsumentom możliwość wycofywania płatności dla

Zatory płatnicze wykańczają polskie firmy

niewykonalny. Powołuje się na przepisy unijne. - System podatku VAT w Unii Europejskiej podlega harmonizacji, co oznacza, że państwa członkowskie zobowiązane są do przestrzegania zgodności krajowych przepisów z regulacjami wynikającymi z prawa unijnego. Wprowadzenie jako generalnej zasady rozwiązania

6 ekonomicznych sposobów na poskromienie Putina

, że Rosja "konsekwentnie trzyma się terminarza harmonizacji swoich relacji z OECD. Wykonaliśmy już najważniejszą część pracy - przystąpiliśmy do Światowej Organizacji Handlu". Należałoby więc zasugerować Putinowi, że albo przestanie rumakować, albo nie tylko OECD stanie się dla niego snem

Unia ściągnie specjalistów za pomocą "niebieskiej karty"

drugą dyrektywę proponującą harmonizację procedur dotyczących wydawania pozwoleń pracownikom spoza Unii. Dotyczy wszystkich, nie tylko tych z wysokimi kwalifikacjami. Tu poszczególnym krajom pozostaje ocena, kto powinien zostać przyjęty. Komisja chce jedynie, by procedury były jasne i takie same we

Nadgniły eurokompromis

(z czego 67,5 mld od krajów strefy euro i MFW) chciała też Irlandia. Ale jej nowy premier Enda Kenny nie chciał pójść na kompromis tak jak Grecy. Główna przeszkoda? Dublin nie chce się zgodzić harmonizację podatku CIT w strefie euro, nie chce słyszeć nawet o stworzeniu wspólnej bazy opodatkowania dla

Wykluczenie z powodu nieprawdziwych informacji w ofercie

publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi ma na celu harmonizację określonych elementów procedur udzielania zamówień publicznych (Dz.Urz. UE polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, tom 7, s. 132). (4) Czego dowodzi Grzegorz Mazurek w artykule zatytułowanym "Czy

Recepta na wzrost? Większa integracja

. To samo dotyczy republik bałtyckich. Słowacja czy Polska podnoszą VAT. Proponuję nie harmonizację podatków, ale większą dyskusję na temat podatków i lepszą ich koordynację. Już stworzono grupę zajmującą się podatkami, złożoną z przedstawicieli ministerstw finansów skupioną

Wielkie cięcie w Wielkiej Brytanii. Czy Polakom będzie tam dobrze?

własną politykę pieniężną i gospodarczą, a nasz głos jest słyszany i każdy się z nim liczy. Polska to bardzo poważny gracz - ma 38 mln mieszkańców, jeden z najszybszych wzrostów PKB w Unii. A co z pomysłami na harmonizację podatków, pomysłem komisarz Viviane Reding na tworzenie

Kiedy liczy się wygląd

Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante. Można również rejestrować wzory bezpośrednio w urzędach patentowych innych państw. ZDJĘCIE Tomasz Rudkiewicz, współwłaściciel firmy NC.ART, uważa, że o wzornictwo trzeba dbać zwłaszcza w czasach kryzysu. Klienci nie będą już

Zaoszczędzimy pieniądze i ochronimy klimat

, będzie musiała sobie radzić sama. Potrzebujemy też harmonizacji systemu wsparcia dla źródeł odnawialnych w całej Europie. Np. rolnicy z Danii wożą biogaz do Niemiec, bo tam subsydiowane taryfy dla energii z biogazu są trzy razy wyższe. Nie powinno być takiej konkurencji

Integracja UE może zabić UE?

harmonizacji podatków - uczestniczyć w tych debatach. Byle dystans między nami się nie zwiększał - mówi Hübner. Twarda dyscyplina jako lek na kryzys to zwycięstwo Berlina. Jednak zgoda Niemców, by zacieśniać współpracę w eurolandzie (także instytucjonalnie, szczyt powołał Van