handel detaliczny raporty i prognozy

Dane o PKB rozczarowały. Polska u progu technicznej recesji?

Dane o PKB rozczarowały. Polska u progu technicznej recesji?

już wcześniej, w miesięcznych danych z przemysłu, budownictwa i z handlu. Tempo wzrostu produkcji przemysłowej zwolniło w ostatnich trzech miesiącach roku do 4,6 proc. rok do roku (z 9,7 proc. w III kwartale). Budownictwo także lekko wyhamowało – z 3,4 proc. w III kwartale do 2,4 proc. w IV. W

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi PMI ze strefy euro, dane z Polski

, uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). "Z punktu widzenia prognoz średnioterminowych aktywności krajowej gospodarki ważniejsze od danych za I kw. będą oczywiście kwietniowe dane ze sfery realnej obrazujące skalę spowolnienia gospodarki w okresie kulminacji

Złoty powinien kontynuować wczorajsze umocnienie

: 4,5 proc. R/R) i zatrudnieniu w przedsiębiorstwach (prognoza: -0,5 proc. R/R), a także majowy raport nt. koniunktury konsumenckiej. W czwartek zostanie opublikowany protokół z ostatniego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej oraz kwietniowe dane o

GUS podał najnowsze dane o sprzedaży detalicznej. Handel zaczyna hamować

GUS podał najnowsze dane o sprzedaży detalicznej. Handel zaczyna hamować

Zarówno w maju, jak i w kwietniu sprzedaż detaliczna rosła w tempie dwucyfrowym - w kwietniu o 21,1 proc., a w maju o 13,9 proc. Z jednej strony był to efekt otwarcia gospodarki, a z drugiej jej zamknięcia. Tyle że tego rok temu, podczas pierwszego uderzenia pandemii. Gospodarka stanęła na ponad

PMR: Wartość e-handlu wzrośnie o 15,4% do 31,8 mld zł w tym roku

, podkreślają autorzy raportu. "Wzrost dynamiki w najbliższych latach będzie związany z dynamicznym rozwojem sklepów dużych graczy oraz ogólnie prognozowaną lepszą kondycją gospodarki. Jak pokazują nasze prognozy, do końca dekady wartość całego detalicznego e-handlu podwoi się i

Manpower: 14% firm chce zwiększać, a 7% zmniejszać zatrudnienie w I kw. 2018

poszczególnych sektorach prognoza najwyższego wzrostu zatrudnienia dotyczy handlu detalicznego i hurtowego z prognozą netto zatrudnienia wynoszącą +22%. "Prognoza dla sektora produkcji przemysłowej wynosi +19%, co wskazuje na optymistyczny trend, natomiast pracodawcy w sektorach

Dane za II wskazują na przyspieszenie konsumpcji do ok. 5% w I kw. wg analityków

; - analitycy Banku Millennium. "Prognoza marcowej dynamiki sprzedaży detalicznej jest obarczona wyższym ryzykiem. Kalendarz Świąt Wielkanocnych powinien sprzyjać kumulacji wydatków spożywczych i solidnie podbijać wyniki sprzedaży. Jednocześnie ograniczenia dot. handlu w

Lockdown niestraszny detalistom. Grudniowa sprzedaż większa od oczekiwań

Lockdown niestraszny detalistom. Grudniowa sprzedaż większa od oczekiwań

ekonomistka Banku Pocztowego, w całym czwartym kwartale 2020 r. spadek sprzedaży detalicznej wyniósł od 2 do 3 proc. To zły wynik, bo w trzecim kwartale widać było już wyraźne odrodzenie handlu – w tym okresie sprzedaż wzrosła rok do roku o 1 proc., co biorąc pod uwagę kryzysowe

Kalendarium ISBnews

: Główny Urząd Statystyczny opublikuje dynamikę sprzedaży detalicznej w grudniu 2018 roku, Koniunkturę w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach w styczniu 2019 roku --10:00: Spotkanie prasowe REAS pt. "Rynek mieszkaniowy w Polsce ? IV kwartał 2018 r

Manpower: 6% firm chce zwiększać, a 2% zmniejszać zatrudnienie w II kw. 2020

przemysłowej prognoza na drugi kwartał 2020 roku jest niższa o 16 pkt proc., a w innych usługach oraz w handlu detalicznym i hurtowym o 9 pkt proc. dla każdego z dwóch sektorów. W branży budowlanej odnotowano spadek o 8 pkt proc., a w innych obszarach produkcji o 7 pkt proc. Zieloną wyspą na mapie sektorów

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane z Chin, USA i krajowe PKB w I kw.

Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - W bieżącym tygodniu w centrum uwagi znajdą się dane ze sfery realnej gospodarki chińskiej oraz USA, które zobrazują skalę spadku produkcji i sprzedaży detalicznej w kwietniu, a także szybki szacunek PKB w I kw. br. w Polsce, uważają ekonomiści

NBP: Popyt w sektorze firm wciąż dobry, spada optymizm wśród eksporterów

Warszawa, 28.01.2019 (ISBnews) - Prognozy popytu w sektorze przedsiębiorstw są pozytywne na I kw. 2019 r., ale w przypadku eksportu wykazują wyraźną tendencję spadkową, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). "Wskaźniki prognoz popytu wśród

BOŚ Bank: Globalna polityka handlowa pozostanie kluczowa dla rynków finansowych

danych dotyczących rynku pracy, produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej oraz sprzedaży detalicznej. "Choć w minionym tygodniu globalny rynek pozostał odporny na kolejne kroki zwiększające ryzyko eskalacji protekcjonizmu, uważamy, że w nadchodzących tygodniach wątek

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi jednodniowe posiedzenie RPP

efektów sezonowych. Założyliśmy, że w lutym, pandemia wpływała na gospodarkę polską w minimalnym stopniu, w tym negatywnie w zakresie pewnych ograniczeń podażowych z uwagi na ograniczenie aktywności w Chinach (produkcja sprzedana przemysłu) i pozytywnie w zakresie sprzedaży detalicznej. Zakładamy, że

Kalendarium ISBnews

rewolucję? --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje dynamikę sprzedaży detalicznej w grudniu 2018 roku, Koniunkturę w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach w styczniu 2019 roku --10:00: Spotkanie prasowe REAS pt. "Rynek

ManpowerGroup: 6% polskich pracodawców chce zatrudniać, a 11% zwalniać w III kw.

(-5%), handlem detalicznym i hurtowym (-5%) oraz innymi obszarami produkcji (-5%), podczas gdy w produkcji przemysłowej firmy wskazują prognozę na poziomie -6%. Najmniej optymistyczni w swoich planach są przedstawiciele sektora restauracje i hotele z prognozą -29%, która jest wynikiem najniższym w

Manpower: 17% firm chce zwiększać, a 5% zmniejszać zatrudnienie w IV kw. 2018

budownictwo (+21%). W przypadku sektora handel detaliczny i hurtowy wzrosty zatrudnienia przewidywane są na poziomie +16%, zaś w przypadku finanse/ubezpieczenia/nieruchomości/usługi (+15%). Najmniej optymistycznie przedstawiają się plany pracodawców z obszaru rolnictwo/leśnictwo

Manpower: 21% firm transportowych chce zatrudniać w najbliższym kwartale

poprzedniego kwartału prognoza poprawiła się o 8 pkt proc., a w ujęciu rocznym o 13 pkt proc. "Tak wysoki wynik prognozy firm transportowych i logistycznych może być efektem nowych inwestycji w naszym kraju, szczególnie w sektorze e-commerce oraz rosnącej sprzedaży detalicznej

MFW wieszczy długie i trudne wychodzenie z kryzysu. Polska z jedną z najsłabszych recesji, ale okupioną potężnym kosztem

MFW wieszczy długie i trudne wychodzenie z kryzysu. Polska z jedną z najsłabszych recesji, ale okupioną potężnym kosztem

są zatrudnieni w sektorze zakwaterowania i usług gastronomicznych, transportu, handlu detalicznego i hurtowego. Ich zdaniem najbardziej na kryzysie ucierpią młodzi pracownicy i kobiety. Kobiety ponoszą nieproporcjonalne obciążenie związane z opieką nad dziećmi, które może zagrozić ich szansom na

Ostra reakcja "Solidarności" w sprawie pomysłów zawieszenia zakazu handlu w niedziele

Ostra reakcja "Solidarności" w sprawie pomysłów zawieszenia zakazu handlu w niedziele

, że Polacy w wolne niedziele wyciągnęli z piwnic namioty i ruszyli wbijać śledzie na polach. Za to w raporcie nie było ani słowa o galeriach handlowych. Sprzedaż w centrach to jedna trzecia wartości całego handlu detalicznego w kraju, a nie poświęcono jej nawet linijki tekstu. Dlaczego? Bo było to

Manpower: 14% firm chce zwiększać, a 5% zmniejszać zatrudnienie w III kwartale

przewidują pracodawcy w sektorze Budownictwo, zgodnie z ich deklaracjami prognoza netto zatrudnienia wynosi +18%. Stały wzrost zatrudnienia przewidywany jest w sektorze Transport/Logistyka/Komunikacja a także w Handlu detalicznym i hurtowym, gdzie perspektywa wynosi +11% dla każdego, podczas gdy perspektywa

Manpower: 18% firm chce zwiększać, a 6% zmniejszać zatrudnienie w ciągu kwartału

zatrudnienia jest dodatnia. Najwyższą notę odnotowano dla Budownictwa, gdzie wynik wyniósł +20%. Wyraźny optymizm widać także w wielu innych sektorach, takich jak Restauracje/ Hotele, Produkcja przemysłowa, Transport/ Logistyka/ Komunikacja, oraz Handel detaliczny i hurtowy, gdzie prognoza plasuje się

Manpower: 18% firm chce zwiększać, a 3% zmniejszać zatrudnienie w II kw. 2018

poprzedniego kwartału - w tym dla sektora handel detaliczny i hurtowy spadek jest największy i wynosi 14 pkt proc. Natomiast poprawie uległy plany rekrutacyjne w 7 z 10 badanych sektorów - w tym największy wzrost o 12 pkt proc., dotyczy branży finanse/ubezpieczenia/nieruchomości/usługi

Alma Market prognozuje 7 mln zł jednost. zysku netto w 2016 wobec straty w ub.r.

wysokiej stawki podatku od sprzedaży detalicznej, wprowadzenia zakazu handlu w niedziele oraz sprzedaż niektórych aktywów, po cenie niższej niż ich wartość, podano także. Przedstawione prognozy zakładają stabilizację cen artykułów żywnościowych, brak dalszego pogłębiania się

BOŚ Bank: Indeksy PMI w strefie euro w centrum uwagi w tym tygodniu

detalicznej na poziomie zbliżonym do lipca" - czytamy w raporcie tygodniowym banku. Analitycy banku jednocześnie wskazują na wszelkie informacje dotyczące perspektyw globalnego handlu jako kluczowe dla średnioterminowej sytuacji rynkowej. "Biorąc

Koniec rekordów na rynku paliw. Będzie mniej pieniędzy na walkę ze skutkami pandemii

Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN), skupiająca koncerny paliwowe.  I pierwszy raz w historii wartość polskiego rynku paliw wyniosła ok. 150 mld zł, z czego ok. 132 mld zł stanowiła sprzedaż detaliczna paliw na stacjach benzynowych.  To był to już piąty z rzędu rok wzrostu oficjalnego zużycia

NBP: Firmy oczekują lekkiej poprawy kondycji ekonomicznej w całym 2018 roku

. branża handlowa, co może być związane z zaobserwowanym w marcu br. pogorszeniem kondycji handlu detalicznego, słabszymi prognozami popytu oraz obowiązującym od marca br. ograniczeniem handlu w niektóre niedzielę. Problemy z obsadzeniem wakatów oraz zmiany podatkowo-regulacyjne

Megawydatki Orlenu. Daniel Obajtek zapowiada astronomiczne inwestycje

mld zł, z czego połowę na rozwój w nowych dziedzinach: elektroenergetyce (zwłaszcza z odnawialnych źródeł), paliwach alternatywnych, recyklingu i handlu detalicznym. To ma pozwolić na zwiększenie wyniku EBITDA z 9 mld zł w 2019 r. do 26 mld zł w 2030 r. Z tej kwoty 4 mld zł wzrostu EBITDA mają

Grupa Lotos miała 1311,6 mln zł straty netto, 670,5 mln zł EBITDA LIFO w I kw.

Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews) - Grupa Lotos odnotowała 1 311,6 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 172,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna

GUS: Wskaźnik koniunktury w handlu detalicznym wzrósł do 11,4 pkt w styczniu

Warszawa, 24.01.2018 (ISBnews) - Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym ukształtował się w styczniu br. na poziomie plus 11,4 pkt wobec plus 9,4 pkt w grudniu br., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Poprawę koniunktury

Manpower: 13% firm chce zwiększać, a 5% zmniejszać zatrudnienie w IV kw. 2019

najbliższym kwartale. Największą różnicę zauważą kandydaci zainteresowani rozwojem w finansach i usługach dla biznesu, handlu detalicznym i hurtowym oraz w budownictwie, gdzie plany zatrudnienia najbardziej się pogorszyły. Odczują ją również osoby aplikujące do pracy w produkcji przemysłowej i choć jest to

Kalendarium ISBnews

PONIEDZIAŁEK, 14 listopada --09:30: Konferencja prasowa Forum Polskiego Handlu, Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług, Polskiej Izby Handlu, Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji nt. regulacji prawnych, które wpłyną na funkcjonowanie handlu

Manpower: 18% firm chce zwiększać, a 5% zmniejszać zatrudnienie w ciągu kwartału

budownictwo, odpowiednio +20%, +19% i +18%. Zauważalny optymizm odnotowywany jest także dla branż handel detaliczny i hurtowy oraz restauracje/hotele, odpowiednio +13% i +11%. W sektorze rolnictwo/leśnictwo/rybołówstwo, gdzie wynik wyniósł +7%, prognozowane są umiarkowanie pozytywne szanse na znalezienie

PMR: Wzrost rynku detal. chemii gospodarczej przyspieszy do 3,4% w tym roku

detaliczny artykułami chemii gospodarczej w Polsce 2016. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021". Do 2021 r. wzrost ustabilizuje się na poziomie ok. 2%. "Handel chemią gospodarczą charakteryzuje się niższą dynamiką wzrostu, niż inne niespożywcze segmenty rynku

Kalendarium ISBnews

sprzedaży detalicznej w grudniu 2018 roku, Koniunkturę w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach w styczniu 2019 roku --10:00: Spotkanie prasowe REAS pt. "Rynek mieszkaniowy w Polsce ? IV kwartał 2018 r." --10:30

Polski rynek paliw bije nowe rekordy. Na progu derusyfikacji dostaw ropy naftowej

W 2021 r. zużycie głównych paliw w Polsce - oleju napędowego, benzyny i płynnego gazu LPG - wyniosło łącznie 33,3 mln m3, o 7 proc. więcej niż rok wcześniej - poinformowała Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN), powołując się na dane Ministerstwa Finansów i koncernów paliwowych

PwC/ PRCH: Zakaz handlu w niedziele spowoduje spadek obrotów o 9,6 mld zł

, wynika z raportu PwC i Polskiej Rady Centrów Handlowych (PRCH). "Obroty, jakie wygenerował handel detaliczny w Polsce wyniosły w 2015 r. 690 mld zł. W ubiegłym roku zatrudnionych w tym sektorze było ponad 1,2 mln osób. Według naszych, prognoz skutki wprowadzenia zakazu

Kalendarium ISBnews

sprzedanej przemysłu I produkcji budowlano-montażowej w grudniu 2019 roku, Koniunkturę w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach w styczniu 2020 roku --11:00: Konferencja prasowa PKP Cargo nt. zakupu wagonów CZWARTEK, 23 stycznia

Manpower: 12% firm chce zwiększać zatrudnienie w ciągu kwartału

+20%. Zauważalny optymizm odnotowywany jest też dla branż transport/logistyka/komunikacja oraz restauracje/hotele: +12%. Pozytywne prognozy dotyczą również rolnictwo/leśnictwo/rybołówstwo, +10%, a także handel detaliczny i hurtowy, +9%. Najniższe prognozy dotyczą sektorów

Kalendarium ISBnews

; --09:30: Spotkanie prasowe Banku Pekao nt. nowej oferty w bankowości detalicznej --10:00: NBP opublikuje prognozy makroekonomiczne --10:00: Wmurowanie kamienia węgielnego Muzeum Historii Polski --10:00: Śniadanie prasowe

BOŚ Bank: W tym tygodniu istotne dane z Polski i z USA

przedstawienie wniosków oraz decyzji związanych z raportem dot. sytuacji w handlu zagranicznym z UE w sektorze motoryzacji" - uważają analitycy. Analitycy zwracają uwagę, że wydarzenia z ostatnich tygodni utrudniają prognozę kolejnych działań administracji amerykańskiej. Z jednej

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji wzrosła o 4,5% r/r do 1019 w 2019 r.

Warszawa, 02.01.2020 (ISBnews) - Liczba upadłości i restrukturyzacji polskich firm wyniosła 1 019 w roku 2019 r., czyli o 4,5% więcej niż w roku 2018 (wg danych na koniec grudnia 2019), wynika z raportu Coface. Prognoza Coface zakłada, że wzrost gospodarczy Polski sięgnie 3,3

Manpower: 18% firm chce zwiększać, a 5% zmniejszać zatrudnienie w ciągu kwartału

odnotowano w sektorze Produkcji przemysłowej, gdzie prognoza netto zatrudnienia wynosi +20%. Optymizm jest również zauważalny w branżach Handel detaliczny i hurtowy oraz Budownictwo, gdzie wyniki wynoszą odpowiednio +17% i +15%, podczas gdy prognoza dla sektorów Finanse/Ubezpieczenia/Nieruchomości/Usługi

Coface: Liczba upadłości, restrukturyzacji wzrosła o 1,2% r/r do 737 w I-III kw.

Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - Liczba upadłości i restrukturyzacji polskich firm wyniosła 737 w I-III kw. 2018 r., czyli o 1,2% więcej niż rok wcześniej, wynika z raportu Coface. Prognoza Coface zakłada jednak, że w kolejnych kwartałach wzrost liczby postępowań przybierze na

Sprzedaż detal. kolejnym sygnałem nadejścia łagodnego spowolnienia wg analityków

Warszawa, 22.01.2019 (ISBnews) - Sprzedaż detaliczna w grudniu okazała się niższa od oczekiwań i stanowi kolejny sygnał, zapowiadający osłabienie popytu konsumpcyjnego w ostatnim kwartale ub. roku oraz pozwalający spodziewać się łagodnego spowolnienia gospodarczego w tym roku

Kalendarium ISBnews

ŚRODA, 18 stycznia --09:30: Spotkanie prasowe Investors TFI nt. wyników spółki oraz prognoz rynkowych --10:30: Konferencja prasowa DPD Polska nt. podsumowania 2016 r. i planów na bieżący rok --11

Kalendarium ISBnews

, budownictwie, handlu i usługach za styczeń PONIEDZIAŁEK, 23 stycznia --MF organizuje przetarg obligacji hurtowych WTOREK, 24 stycznia --10:00: Konferencja prasowa DNB Bank Polska i Deloitte nt. raportu

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane dot. inflacji w USA i w Polsce

. lipcowe odczyty inflacji, handlu zagranicznego, produkcji i sprzedaży detalicznej. "Także w przypadku polskiego rynku w bieżącym tygodniu zaplanowano ograniczoną liczbę publikacji danych - pod koniec tygodnia poznamy ostateczny wynik lipcowego wskaźnika CPI (wraz z dokładną

Manpower: 16% firm chce zwiększać, a 7% zmniejszać zatrudnienie w ciągu kwartału

także w sektorze "handel detaliczny i hurtowy" (+9%). Na umiarkowanie pozytywny trend wskazuje prognoza uzyskana dla branż "finanse/ ubezpieczenia/ nieruchomości/ usługi" oraz "instytucje sektora publicznego" (+5% dla obu), a także "restauracje i hotele" (+3

Coface obniżył ocenę polskiego sektora motoryzacyjnego do 'ryzyko średnie'

, handel detaliczny, odzież i tekstylia, przemysł drzewny. "Ryzyko wysokie" przypisano sektorom budownictwa i transportu. Jak wskazuje Coface, rosnąca liczba problemów, takich jak wzrastające ryzyko polityczne, znaczne wahania cen surowców, jak również ograniczenia

Przedsiębiorcom rzedną miny. We wrześniu wskaźniki nastrojów w dół

-5 pkt). Najlepsze nastroje panują w handlu, zarówno hurtowym, jak i detalicznym. Wskaźnik nastrojów w hurcie pogorszył się wprawdzie, ale z wysokiego poziomu +11 pkt do +7 pkt. W handlu detalicznym indeks koniunktury wyniósł +4, tyle co w sierpniu

Chiny - epicentrum luksusu w samym środku pandemii. Wielkie marki jadą do Azji

charakteryzującym się oszczędzaniem w świecie Zachodu – wzrośnie liczba luksusowych sklepów. – Ekspansja segmentu sprzedaży detalicznej dóbr luksusowych doświadczyła w 2020 r. przywrócenia równowagi regionalnej – potwierdza Anthony Selwyn, dyrektor Savills Aguirre Newman, w raporcie firmy

BOŚ Bank: Dane makro ze strefy euro, USA plus krajowe najważniejsze w tym tyg.

polityce handlowej" - czytamy w raporcie tygodniowym banku. Biorąc pod uwagę, że kolejne działania USA koncentrują się już na wybranych gospodarkach analitycy BOŚ Banku nie zmieniają na obecnym etapie prognoz dot. perspektyw gospodarki globalnej w dłuższej perspektywie. Cały

Kalendarium ISBnews

Kęty nt. podsumowania wyników 2015 r. i prezentacji prognoz na 2016 r. PIĄTEK, 12 lutego Planowane posiedzenie Sejmu VIII kadencji --10:00: GUS poda szybki szacunek PKB za IV kw. 2015 r. --14:00

Kalendarium ISBnews

WTOREK, 12 stycznia --10:00: Konferencja PwC nt. raportu "Stan bezpieczeństwa informacji w Polsce" --11:00: Konferencja prasowa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) nt. podatku od handlu detalicznego

CBRE: Wydatki konsumentów będą rosły średnio o 3% r/r w ciągu 5 lat

Warszawa, 27.09.2018 (ISBnews) - Nowe technologie, potrzeby konsumentów i lokalizacja to trzy obszary rozwoju handlu w Polsce, na które wskazuje raport CBRE "Zakupy przyszłości. Retail 2030". Wydatki konsumentów systematycznie rosną - w najbliższych pięciu latach

NBP: Firmy oczekują dalszego wzrostu cen surowców i produktów w I kwartale

przedsiębiorstwa wskazywały wyższe ceny surowców (rzadko związane ze wzrostem cen paliw) oraz zmiany kursu złotego" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP. Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2016 r. oraz prognoz na I kw. 2017 r

NBP: Firmy planują dalszy wzrost zatrudnienia i podwyżki płac w I kwartale

sytuacji utrzymanie się dobrych prognoz zatrudnienia wskazuje na wyraźną potrzebę rozwoju" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP. Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2016 r. oraz prognoz na I kw. 2017 r."

Kalendarium ISBnews

o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej za styczeń --14:00: GUS poda dane o wskaźniku PPI za styczeń --14:00: GUS poda dane o sprzedaży detalicznej za styczeń --18:00: Debata nt: ?Imigranci z Ukrainy ratunkiem

Przegląd prasy

-- 10 największych banków z GPW w II kwartale wypracowało łącznie 1,77 mld zł zysku netto ? wynika ze średniej prognoz sporządzonej przez gazetę na podstawie raportów analityków. To rezultat o 52% gorszy r/r, ale o 3% wyższy niż w I kw. br. -- W I połowie wtorkowej sesji kursy

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji wyniosła 467 w I poł. 2019 r.

%), budownictwo (- 16%) oraz pozostałe branże, głównie usługi (- 30%). Produkcja straciła też pozycję lidera w ogólnej liczbie upadłości i restrukturyzacji na rzecz handlu. Upadłości i restrukturyzacje firm handlowych stanowią 29% wszystkich postanowień. "Rosnący trend

PMR: Rynek spożywczy w Polsce wzrośnie o 2,1% r/r do 243 mld zł w br.

Warszawa, 13.07.2015 (ISBnews) - Rynek artykułów spożywczych w Polsce osiągnie w tym roku wartość prawie 243 mld zł, czyli 2,1% więcej niż w ub.r., wynika z raportu PMR pr. "Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PMR: Wartość rynku RTV, AGD i sprzętu elektronicznego wzrośnie o 1,8% r/r w br.

rynku na najbliższe lata. Prognozujemy, że omawiany rynek będzie się cechował stabilnym, ale niskim wzrostem" - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi "Handel detaliczny artykułami RTV, AGD i sprzętem elektronicznym w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2015-2020"

IDC: Wydatki na chmurę publ. i prywat. w Polsce wyniosły 325,52 mln USD w 2018r.

widzenia branż najchętniej po chmurę obliczeniową sięgają firmy produkcyjne, szczególnie z rynku produkcji montażowej, handel detaliczny i hurtowy, firmy z branży usług profesjonalnych oraz telekomunikacja i media. Mimo wciąż obecnych obaw dotyczących bezpieczeństwa czy też zgodności z obowiązującymi

Manpower: 15% firm chce zwiększać zatrudnienie w ciągu kwartału (aktual.)

przemysłowej, dla której wynik wyniósł +19%. Zauważalny optymizm odnotowywany jest też dla branż transport/logistyka/komunikacja: +15% oraz budownictwo: +13%. Wysokie noty otrzymano dla Handel detaliczny i hurtowy oraz Instytucje sektora publicznego: +10% dla każdego. Umiarkowanie dobrych warunków do szukania

Manpower: 15% firm chce zwiększać, a 7% zmniejszać zatrudnienie w ciągu kwartału

przemysłowej, dla której wynik wyniósł +19%. Zauważalny optymizm odnotowywany jest też dla branż transport/logistyka/komunikacja: +15% oraz budownictwo: +13%. Wysokie noty otrzymano dla Handel detaliczny i hurtowy oraz Instytucje sektora publicznego: +10% dla każdego. Umiarkowanie dobrych warunków do szukania

Kalendarium ISBnews

PONIEDZIAŁEK, 18 lipca --10:00: NBP opublikuje raport "Szybki Monitoring NBP - prognozy koniunktury Q3 `16 " --11:00: MF: Briefing prasowy Ministra Finansów Pawła Szałamachy --14:00: GUS

PKB może skurczyć się nawet dwucyfrowo r/r w II kw. 2020 wg analityków

miesięczne z gospodarki dot. produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej mogą ponadto nie odzwierciedlać dobrze procesów w całej gospodarce ze względu na fakt, że miesięczne statystyki dotyczą większych jednostek (zatrudniających powyżej 9 pracowników). W przypadku handlu o ile małe sklepy nie zdecydowały

Kalendarium ISBnews

WTOREK, 10 lutego --09:00: Konferencja prasowa, na której zaprezentowany zostanie raport ?Kierunki 2015: globalne wyzwania, krajowe szanse, prognozy sektorowe", opracowany przez DNB i Deloitte --10:00: Briefing prasowy

Kalendarium ISBnews

;Rynek mediów i rozrywki - trendy i prognozy" --10:00: Spotkanie prasowe Polskiego Banku Komórek Macierzystych nt. wyników i planów --10:30: Forum Liderów Banków Spółdzielczych --10:30: Spotkanie prasowe MR i PFR nt

Kalendarium ISBnews

prasowa Unilever Polska nt. planów --10:00: Konferencja prasowa BZ WBK dot. raportu "Prognoza majątku - Jak demografia zmieni aktywa Polaków". --10:00: GUS opublikuje szybki szacunek danych o PKB za III kw. 2016

Manpower: 13% firm chce zwiększać, a 4% zmniejszać zatrudnienie w ciągu kwartału

. w 6 z 10 badanych sektorach prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia. Największy optymizm odnotowano w sektorze "transport/ logistyka/ komunikacja", które uzyskało wynik +14% i "handel detaliczny i hurtowy" (+11%). Wysokie prognozy netto zatrudnienia uzyskano również dla branż

Kalendarium ISBnews

?Kierunki 2015: globalne wyzwania, krajowe szanse, prognozy sektorowe", opracowany przez DNB i Deloitte --14:00: GUS: przeciętne wynagrodzenie w IV kw. ŚRODA, 11 lutego --09:00: Konferencja Focus Telecom Polska nt. Nowe

Kalendarium ISBnews

poświęcone prezentacji wyników najnowszego badania dotyczącego opinii i otwartości Polaków wobec nowych rozwiązań technologicznych w handlu i płatnościach --12:00: Konferencja prasowa Work Service nt. raportu "Migracje zarobkowe Polaków" - -16

A co, jeśli inflacja sięgnie 17 proc., a wojna w Ukrainie się przedłuży? Szukamy opcji ochrony wartości dla naszych pieniędzy

poprawę wyników finansowych, można wymienić banki i górnictwo. W odmiennej sytuacji będzie branża budowlana, deweloperzy mieszkaniowi i komercyjni, producenci gier komputerowych, przemysł, a także handel detaliczny, gdzie trudno będzie utrzymać marże i zyskowność. Przy długoterminowym oszczędzaniu, w

Przegląd informacji ze spółek

Handlu Zagranicznego Baltona (PHZ Baltona) w drodze przymusowego wykupu, podało PPL. W związku z tym GPW zawiesiła od dziś notowania akcji spółki. P.A. Nova szacuje, że spadek wpływów czynszowych w okresie ograniczenia handlu detalicznego (od 14 marca do przyjętego w

Projekcja NBP: Inflacja CPI wyniesie 2% w 2019 r. oraz 2,9% w 2020 r.

wzrostu inflacji cen konsumenta będą oddziaływać rosnące koszty pracy i relatywnie silna presja popytowa w polskiej gospodarce, która swoje maksymalne natężenie osiągnie w przyszłym roku" - czytamy w "Raporcie o inflacji". Dodatkowym impulsem o charakterze

Kalendarium ISBnews

bankowości prywatnej --12:00: Konferencja prasowa Quercus TFI nt. podsumowania roku i prognoz inwestycyjnych na 2016 r. --14:00: GUS poda dane o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w listopadzie --14:00: GUS poda dane

Kalendarium ISBnews

PIĄTEK, 11 grudnia --09:30: Konferencja "Bilans otwarcia 2016" z udziałem wicepremiera M. Morawieckiego --14:00: GUS poda dane o handlu zagranicznym za I-X 2015 PONIEDZIAŁEK, 14 grudnia --11:00: Debata KIG nt

Apokaliptyczny scenariusz dla gospodarki po wprowadzeniu zakazu handlu w niedzielę

Raport został sporządzony na zlecenie Polskiej Rady Centrów Handlowych, co od razu ustawia ten dokument jako próbę nacisku lobbingowego. Podobnie zresztą jak taką próbą jest projekt zakazu handlu w niedzielę sporządzony przez "Solidarność"

Coraz chętniej oglądamy wideo w sieci. W 2020 roku spędzimy tak godzinę dziennie

; powiedziała Anna Bartoszewska, dyrektor generalna Zenith. Nowe pole dla reklamy  Najwięcej mogą na tym zyskać więc marki z szerokimi wiekowo grupami odbiorców. Takie oferujące produkty z kategorii FMCG czy po prostu z branży handlu detalicznego. Według prognozy Zenitha globalne wydatki na reklamę online

Kalendarium ISBnews

: Spotkanie prasowe Scope Fluidics nt. planów --09:30: Spotkanie prasowe Colliers International pt. "Inwestycyjna moc miast regionalnych" --10:00: Spotkanie prasowe PwC dot. raportu PwC na temat dojrzałości cyfrowej polskich i globalnych firm

DM PKO BP obniżył rekomendacje i wyceny Eurocash i Emperii

Warszawa, 07.12.2016 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego PKO BP obniżyli rekomendację Eurocash do "sprzedaj" i cenę docelową do 32 zł na akcję oraz obniżyli rekomendację Emperii do "trzymaj" i cenę docelową do 63 zł na akcję, wynika z raportu datowanego

Manpower: 11% firm chce zwiększać, a 6% zmniejszać zatrudnienie w ciągu kwartału

. We wszystkich 10 badanych sektorach prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia. Najwyższy wynik odnotowano dla sektorów produkcja przemysłowa, budownictwo oraz handel detaliczny i hurtowy, odpowiednio, dla którego prognoza wynosi odpowiednio +18%, +17% i +15%. Zauważalnie pozytywny klimat na szukanie

Czy przez epidemię koronawirusa zdrożeją smartfony? Sprawdzamy

chińskich fabrykach. Apple: będziemy mieć problemy finansowe Apple swoją główną siedzibę ma w Cupertino w Stanach Zjednoczonych, ale urządzenia od lat produkuje w Chinach. Przychody Apple'a w I kwartale miały wynieść 63-67 mld dol. Spółka w specjalnym oświadczeniu uprzedziła, że te prognozy się nie

Kalendarium ISBnews

polskiej gospodarki oraz prognoz wyników spółek --14:00: GUS poda dane o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej za styczeń --14:00: GUS poda dane o wskaźniku PPI za styczeń --14:00: GUS poda dane o sprzedaży detalicznej

Podatek handlowy. PiS walczy o niego już cztery lata, nadeszło decydujące starcie

, narracja rządu będzie teraz taka: wielki wróg został upokorzony, sieciom handlowym nałoży się kaganiec, partia wesprze to, co najważniejsze - rodzimy, drobny handel. I plus drugi - setki milionów złotych popłyną do budżetu. Gabinet Mateusza Morawieckiego właśnie oszacował, że z tego tytułu dostanie w

Kalendarium ISBnews

:00: GUS poda dane o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej za styczeń --14:00: GUS poda dane o wskaźniku PPI za styczeń --14:00: GUS poda dane o sprzedaży detalicznej za styczeń --18:00: Debata nt: "Imigranci

Kalendarium ISBnews

. --10:00: Konferencja prasowa LPP nt. wyników --10:00: Spotkanie prasowe Deloitte pt. "Polska i Europa w erze Brexitu i Trumpa - prognozy CFO dla przedsiębiorców na tle globalnych wyzwań" --10:30: Konferencja prasowa Ergis nt. wyników

PMR: Wartość rynku spożywczego wzrośnie o 4,2% r/r do 255 mld zł w 2016 r.

wielkopowierzchniowych (odzież, obuwie, zabawki, kosmetyki, sprzęt RTV i AGD)" - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi "Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce 2016 ? Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021". Analitycy zwracają uwagę, że od czasu

Kalendarium ISBnews

--14:00: GUS opublikuje dane o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w grudniu --14:00: GUS opublikuje dane o koniunkturze konsumenckiej w grudniu --14:00: GUS opublikuje dane o wynikach finansowych banków za I-III kw

Kalendarium ISBnews

--10:30: Konferencja prasowa ZBP nt. koniunktury bankowej Pengab oraz raportu NetB@nk --12:00: Konferencja prasowa Quercus TFI nt. prognoz inwestycyjnych na 2015 r. PIĄTEK, 19 grudnia --11:00-15:00 Konferencja ISBnews nt

Kalendarium ISBnews

śmigłowiec i planów rozwoju PZL-Świdnik --14:00: GUS poda dane o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lutym WTOREK, 23 lutego --09:30: Konferencja prasowa BGŻ BNP Paribas "Ziemia najlepszą inwestycją

Kalendarium ISBnews

Płatności nt. startu systemu BLIK WTOREK, 10 lutego --09:00: Konferencja prasowa, na której zaprezentowany zostanie raport ?Kierunki 2015: globalne wyzwania, krajowe szanse, prognozy sektorowe", opracowany przez DNB i Deloitte

Kalendarium ISBnews

lutego --11:00: Konferencja Grupy Kęty nt. podsumowania wyników 2015 r. i prezentacji prognoz na 2016 r. PIĄTEK, 12 lutego Planowane posiedzenie Sejmu VIII kadencji --10:00: GUS poda szybki

DNB oczekuje szybkiego wzrostu ochrony zdrowia i części samochodowych w 2015 r.

ze sprzedaży w sektorze telekomunikacja - informatyka oraz w handlu detalicznym i hurtowym, po słabym wzroście w 2014 r., w 2015 r. w zasadzie nie będą rosły. Pomimo przyspieszenia dynamiki nominalnych dochodów gospodarstw domowych (za sprawą szybciej rosnących dochodów z zatrudnienia, jak i

Przegląd informacji ze spółek

. Skutki kryzysu związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 będą widoczne w przypadku handlu detalicznego w Polsce do końca 2021 r., m.in. ze względu na cykl zakupowy i projektowy, który jest dłuższy niż w innych branżach, ocenił w rozmowie z ISBnews.TV Marcin Ochnik ze Związku Polskich