gwarantowany fundusz bankowy

Witold Gadomski

BFG miał prawo przejąć Idea Bank. Ale wcale nie rozwiał moich wątpliwości

BFG miał prawo przejąć Idea Bank. Ale wcale nie rozwiał moich wątpliwości

Idea Bank został zabrany dotychczasowym właścicielom i przekazany bankowi Pekao SA. Operacja była zgodna z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Od 4 maja członkowie upadłego SKOK Jowisz mogą odbierać pieniądze

Członkowie SKOK Jowisz od 4 maja do 24 czerwca mogą wypłacać swoje gwarantowane oszczędności w kasach Banku Zachodniego WBK. Później będzie je można odebrać przez 5 lat w siedzibie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

W UE chcą podwyższenia kwoty gwarantowanej w bankach do 100 tys. euro

- Bankowe fundusze gwarancyjne będą mieć tylko tydzień na wypłatę do 100 tys. euro gwarantowanych depozytów klientom niewypłacalnych banków - proponuje Komisja Europejska.

BFG: Stawka funduszy ochrony środków gwarantowanych to 0,4% sumy lokat w 2020 r.

Warszawa, 29.11.2019 (ISBnews) - Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) określiła wysokość stawki funduszy ochrony środków gwarantowanych na rok 2020 na poziomie 0,4% sumy środków pieniężnych zgromadzonych w banku na wszystkich rachunkach, podał BFG. Na 2019 r. BFG ustalił

BFG odwołał Adriana Markiewicza ze stanowiska członka zarządu

. Bankowy Fundusz Gwarancyjny działa na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego: gwarantuje depozyty zgromadzone w bankach i kasach oraz odpowiada za przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych zagrożonych bankructwem. (ISBnews)

Łączna kwota składek banków na BFG wyniesie 3 175 mln zł w 2020 r.

Warszawa, 27.02.2020 (ISBnews) - Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) ustaliła łączny poziom składek banków na BFG w 2020 r. na poziomie 3 175 mln zł, z czego 1 575 mln zł będzie przeznaczone na fundusz gwarancyjny banków, a 1 600 mln zł na fundusz przymusowej

BFG: Składki na fundusz gwaranc. i przymusowej restrukturyzacji to 2,79 mld zł

Warszawa, 21.02.2019 (ISBnews) - Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) określiła łączną kwotę składek na fundusz gwarancyjny banków na poziomie 791 mln zł, łączną kwotę składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków na 2 mld zł w 2019 roku, podał BFG

KNF zatwierdziła metodę wyznaczania składek na fundusz gwarancyjny banków

;Kwoty składek na fundusz gwarancyjny banków należnych w danym roku od poszczególnych banków objętych systemem gwarantowania depozytów są wyznaczane w oparciu o łączną kwotę składek, która zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz

Wygraj z inflacją, czyli poradnik inwestowania w czasach kryzysu

Wygraj z inflacją, czyli poradnik inwestowania w czasach kryzysu

Banku (de facto była to przymusowa restrukturyzacja), który dodatkowo żył z wysokich lokat, więc sporo było tam pieniędzy drobnych inwestorów, pokazała, że system Bankowego Funduszu Gwarantowanego działa szybko i sprawnie. Pieniądze klienci mieli dostępne praktycznie cały czas, a ci, którzy chcieli je

BFG może przeznaczyć 18,62 mld zł na wypłaty środków gwarantowanych

Warszawa, 10.07.2018 (ISBnews) - Łączny zasób finansowy Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), który może zostać przeznaczony na dokonał wypłaty środków gwarantowanych dla deponentów wynosił 18,62 mld zł według stanu na koniec 2017 r., podał BFG. W latach 2014-2017 łączne

BFG ustalił stawkę funduszy ochrony środków gwarantowanych na 0,55% w 2017 r.

Warszawa, 10.11.2016 (ISBnews) - Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) ustaliła na 2017 rok stawkę funduszy ochrony środków gwarantowanych, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w wysokości 0,55% sumy środków pieniężnych zgromadzonych w banku

Senat przyjął nowelizację ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Warszawa, 04.02.2019 (ISBnews) - Senat bez poprawek przyjął ustawę o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (projekt rządowy), która ma m.in. usprawnić funkcjonowanie przepisów dotyczących przymusowej restrukturyzacji i systemu gwarantowania depozytów

BFG udzieli wsparcia BGŻ BNP Paribas w procesie restrukturyzacji SKOK Rafineria

Warszawa, 30.07.2018 (ISBnews) - Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) podjął uchwałę w sprawie udzielenia wsparcia Bankowi BGŻ BNP Paribas w procesie restrukturyzacji Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej "Rafineria", podał Fundusz

Zdzisław Sokal został powołany na prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

członka zarządu BFG. Zdzisław Sokal zastąpi na stanowisku prezesa BFG Jerzego Pruskiego. Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją zarządzającą systemem gwarantowania depozytów w Polsce. W przypadku spełnienia warunku gwarancji (zawieszenia działalności banku lub spółdzielczej

Nowa ustawa deweloperska. Bezpieczniejsze kupowanie mieszkań

Nowa ustawa deweloperska. Bezpieczniejsze kupowanie mieszkań

w życiu. Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, zwana ustawą deweloperską, gwarantuje klientowi ochronę do kwoty będącej równowartością 100 tys. euro (tyle maksymalnie wypłaca Bankowy Fundusz Gwarancyjny). Przy obecnych cenach na rynku nieruchomości to

BFG udzielił wsparcia Bankowi Millennium w procesie restrukturyzacji SKOK Piast

wartością bilansową przejmowanych zobowiązań z tytułu środków gwarantowanych, gwarancji pokrycia strat wynikających z przejętych praw majątkowych, zakładającej udział Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w przychodach z praw majątkowych objętych gwarancją" - czytamy w komunikacie

BFG ustalił dla banków stawkę opłaty obowiązkowej na 0,04175% za IV kw. br.

Warszawa, 21.09.2016 (ISBnews) - Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określiła stawkę obowiązkowej opłaty na IV kwartał 2016 roku wnoszonej na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez podmioty objęte obowiązkowym systemem gwarantowania ? w wysokości 0,04175% łącznej kwoty

Bankowy Netflix wchodzi do Polski. Aion to nowy bank Wojciecha Sobieraja

Bankowy Netflix wchodzi do Polski. Aion to nowy bank Wojciecha Sobieraja

Czy jest jeszcze miejsce w Polsce na kolejny bank, a zwłaszcza na taki budowany od zera? Z roku na rok spada rentowność bankowych biznesów, rząd PiS wprowadził podatek bankowy, który uszczupla zyski o 0,44 proc. rocznie, przez bankrutujące SKOK-i wzrosła składka na Bankowy Fundusz Gwarancyjny. To

Getin Noble Bank upada. Co z lokatami, a co z kredytami? Trzeba je spłacać?

Getin Noble Bank upada. Co z lokatami, a co z kredytami? Trzeba je spłacać?

innemu podmiotowi, a zarządzanie bankiem przez BFG i SOBK ma być tymczasowe. Mam lokatę w Getin Noble Banku? Co z moimi pieniędzmi? Lokaty w Getin Banku, tak jak w przypadku każdego innego banku działającego w Polsce, są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do równowartości 100 tys. euro, czyli

Mirosław Panek powołany na członka zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

-2018 był przedstawicielem Polski, Szwajcarii, Serbii, Azerbejdżanu, Turkmenistanu, Kazachstanu, Tadżykistanu i Kirgistanu w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, podano także. Bankowy Fundusz Gwarancyjny działa na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego: gwarantuje

Zmiana progu uzyskania opinii Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie umów o zamówienie publiczne

Zmiana progu uzyskania opinii Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie umów o zamówienie publiczne

Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1598) wprowadziła zmianę w zakresie obowiązku uzyskania przez podmioty reprezentujące Skarb Państwa

BFG ustalił dla banków stawkę opłaty rocznej na 0,167% ostrożnościowej na 0,079%

banku na wszystkich rachunkach, stanowiącej podstawę obliczania kwoty rezerwy obowiązkowej. Bankowy Fundusz Gwarancyjy jest instytucją zarządzającą systemem gwarantowania depozytów w Polsce. W przypadku spełnienia warunku gwarancji (zawieszenia działalności banku i

RPP akceptuje działania prezesa i zarządu NBP dot. sytuacji w sektorze bankowym

banki te podjęły stosowne działania i na bieżąco regulują zobowiązania wobec klientów, podkreślono w komunikacie. W skład KSF wchodzą przedstawiciele: Ministerstwa Finansów, NBP, Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG

KSF: System finansowy funkcjonuje stabilnie, monitorujemy sytuację banków

stabilnie. Komitet Stabilności Finansowej, czuwając nad bezpieczeństwem sektora bankowego, na bieżąco monitoruje sytuację banków" - czytamy w komunikacie. Komitet podkreślił też, że środki zgromadzone na depozytach bankowych objęte są ochroną gwarancyjną Bankowego Funduszu

Dodatek węglowy - wszystko, co musisz wiedzieć. Dla kogo? Ile? W jakim trybie? [FAQ]

dodatek, albo cena gwarantowana. Co nam grozi, jeśli złożymy fałszywe oświadczenie? Odpowiedzialność karna. Mandat może wynieść kilka tysięcy złotych grzywny. Skąd będą pochodzić pieniądze? Pieniądze zostaną w dużej mierze „dodrukowane". W praktyce będą pochodzić z funduszu przeciwdziałania

Idea Bank nie ma problemów z płynnością, oczekuje od BFG pomocy dla sektora

Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - We wsparcie banków w sytuacji pandemii koronawirusa powinien włączyć się także Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), uważa prezes Idea Banku Jerzy Pruski. Według niego, obecnie nie ma żadnych podstaw, by nie odłożyć pobierania składki na fundusz

BFG ustalił dla banków stawkę opłaty obowiązkowej i ostrożnościowej na 2015 r.

określa stawkę opłaty rocznej na 2015 rok wnoszonej na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez podmioty objęte obowiązkowym systemem gwarantowania - w wysokości 0,189% 12,5-krotności sumy wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka oraz wymogów kapitałowych z tytułu przekroczenia

Senackie komisje za odrzuceniem noweli, uchylającej SRW dla inwestycji w 2021 r.

przedszkoli oraz dofinansowania wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Regulująca to ustawa 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi

Alior Bank szacuje, że składka na BFG wzrośnie r/r o ok. 26 mln zł w 2019 r. 

Warszawa, 28.02.2019 (ISBnews) - Alior Bank szacuje, że składka na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) wzrośnie w 2019 roku o ok. 26 mln zł - do ok. 133 mln zł, poinformował ISBnews wiceprezes odpowiedzialny za finanse Tomasz Biłous. "Spodziewamy

MF: Dług sektora general government wzrósł do 1103,02 mld zł na koniec I kw.

konsolidacji wzajemnych zobowiązań jednostek sektora, w tym: skarbowych papierów wartościowych (SPW) posiadanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wraz z funduszami ochrony środków gwarantowanych (-642,1 mln zł) oraz depozytów na rachunku MF i SPW posiadanych przez fundusze umiejscowione w BGK (-155,7 mln zł

Rząd przyjął projekt ustawy o BFG i przymusowej restrukturyzacji

Warszawa, 18.09.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (BFG), systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Projekt

Sejm niespodziewanie przegłosował wakacje kredytowe. Kredytobiorcy nie zapłacą ośmiu rat

okresu spłat i to bez żadnych kosztów dodatkowych. Warunek? Wniosek o zawieszenie wykonania umowy może dotyczyć tylko jednej umowy zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Gwarantuje to projekt ustawy, który właśnie niespodziewanie przyjął Sejm

Idea Bank: Wszystkie operacje przebiegają bez najmniejszych zakłóceń

klientów banków. "Najważniejszy punkt tego komunikatu to gwarantowanie depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Kwota 100 tys. euro to bardzo wysoka kwota. Wskazać należy, że taka sama kwota gwarantowana jest dla klientów banków w Polsce i w Niemczech, gdzie zarobki są

ABW podważa zaufanie do banków. Nie wierzy w europejski nadzór finansowy

rejestracji, po którym otrzymaliśmy decyzję i wytyczne działań z KNF. Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania polskiego prawa - wyjaśnia biuro prasowe. Depozyty, maksymalnie do 100 tys. euro, założone w Aion Banku gwarantowane są przez belgijski fundusz gwarancyjny. Fundusz ten jest odpowiednikiem

BFG rozpoczął przymusową restrukturyzację Podkarpackiego Banku Spółdzielczego 

depozyty klientów detalicznych, mikrofirm i MŚP, co zapewnia ich bezpieczeństwo. Bank Nowy BFG S.A. będzie prowadził rachunki na niezmienionych zasadach dla dotychczasowych klientów PBS. W nowej instytucji Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje oszczędności klientów na niezmienionych zasadach"

Bank Pocztowy będzie przyjmować wnioski od firm o subwencje finansowe PFR

Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Bank Pocztowy rozpocznie przyjmować wnioski od firm MŚP subwencji w ramach tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) od 29 kwietnia, podał bank. "W ekspresowym tempie zmodyfikowaliśmy naszą bankowość

Alior Bank otrzyma wsparcie BFG na restrukturyzację SKOK Jaworzno

Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) podjął uchwałę w sprawie udzielenia 110 mln zł wsparcia Alior Bankowi na rzecz działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej "Jaworzno" w procesie jej restrukturyzacji, podał BFG

BFG ustalił dla SKOK-ów wysokość stawki opłaty obowiązkowej na 2015 r.

Warszawa, 20.11.2014 (ISBnews) - Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) ustaliła stawkę opłaty obowiązkowej dla spółdzielczych kas oszczędnościwo-kredytowych na 2015 r. na poziomie 0,3% wartości aktywów oraz zobowiązań pozabilansowych, podał BFG

Składka banków na fundusz gwaranc.- to 915 mln zł, na restruktur. - 1 182 mln zł

Warszawa, 28.02.2017 (ISBnews) - Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) określiła łączną kwotę składek na fundusz gwarancyjny banków w br. w wysokości 915 mln zł, podał Fundusz. Łączną kwotę składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków ustalono na 1 182 mln zł

Afera KNF. Nocne posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej. "Wszystko jest pod kontrolą"

;Narodowy Bank Polski zadeklarował gotowość natychmiastowego uruchomienia wsparcia płynnościowego w celu zapewnienia obsługi zobowiązań wobec klientów. Komitet Stabilności Finansowej przypomina, że oszczędności deponentów na rachunkach bankowych wraz z odsetkami są gwarantowane przez Bankowy Fundusz

KNF wystąpiła do sądu z wnioskiem o upadłość SKOK Nike

2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji" - podano także. KNF zawiadomiła 31 maja Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) o zagrożeniu upadłością SKOK Nike oraz o braku przesłanek wskazujących na możliwość

Czerwińska: KSF czuwa nad stabilnością systemu finans., sytuacja pod kontrolą

. Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego (NBP), Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG). "Polski system bankowy, finansowy jest stabilny. Stworzyliśmy gotowość do działania tak, że oba banki będą posiadały płynność" - powiedział

NBP: Skala szoku zw. z koronawirusem jest 'znaczna' w sektorze bankowym

będzie zależeć w decydującym stopniu od skłonności banków do podejmowania ryzyka i popytu na kredyt; ? wzrasta znaczenie powiązań pomiędzy sektorem bankowym i rządowym na skutek zwiększonego zaangażowania sektora bankowego w obligacje skarbowe i obligacje gwarantowane przez

Dla SKOK-ów będzie 10-krotnie niższa kara za brak darmowego konta niż dla banków?

oddziałach banków zagranicznych objętych obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów. To nie koniec. Zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym banki w funduszu przymusowej restrukturyzacji w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym muszą zgromadzić do 2030 r. 1,42 proc. wartości

NBP: Dalszy spadek rentowności banków może być wyzwaniem dla systemu finansowego

uzupełnienia funduszy gwarantowania depozytów lub przymusowej restrukturyzacji. Skala szoku sprawia, że prawdopodobieństwo takiego scenariusza wzrasta" - czytamy dalej w raporcie. (ISBnews)

Przymusowa restrukturyzacja Idea Banku - przejmuje go Pekao SA. Co to oznacza dla klientów

. będzie też możliwa wizyta w placówce banku. 14. Na jakiej podstawie BFG prowadzi przymusową restrukturyzację? Bankowy Fundusz Gwarancyjny działa w granicach i na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

BFG ustalił dla SKOK-ów stawkę obowiązkowej opłaty rocznej na 0,3% aktywów

Finansowego decyzji o zawieszeniu działalności kasy i wystąpieniu z wnioskiem do sądu o ogłoszenie jej upadło- ści, na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. W całości gwarantowane są depozyty do równowartości w złotych 100 000 euro

MF: Dług sektora general government wzrósł do 1028 mld zł na koniec III kw.

3,3 mld zł), - zwiększenie stanu portfela skarbowych papierów wartościowych (SPW) posiadanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (wraz z funduszami ochrony środków gwarantowanych) o 0,9 mln zł oraz spadek w przypadku funduszy umiejscowionych w BGK (w tym KFD) o 0,6 mln zł, co

BFG ustalił dla SKOK-ów stawkę obowiązkowej opłaty na IV kw. na 0,075% aktywów

Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zawieszeniu działalności kasy i wystąpieniu z wnioskiem do sądu o ogłoszenie jej upadło- ści, na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. W całości gwarantowane są depozyty do równowartości w złotych 100 000 euro

Prezydent podpisał nowelę ustawy o BFG dot. zmiany sposobu wnoszenia opłat

Warszawa, 22.03.2016 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (BFG) oraz ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, podała Kancelaria Prezydenta. Nowela przewiduje przejście z

NBP gotów uruchomić wsparcie płynnościowe dla Getin Noble Banku i Idea Banku

skład KSF, tj. NBP, Ministerstwo Finansów, Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) i Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Członkowie KSF wysłuchali przedstawicieli obu banków, którzy poinformowali, że banki te podjęły stosowne działania i na bieżąco regulują zobowiązania wobec

EFL otrzymał 150 mln euro pożyczki od CEB na finansowanie inwestycji MŚP

Warszawa, 19.06.2020 (ISBnews) - Europejski Fundusz Leasingowy (EFL) podpisał kolejną umowę kredytową z Bankiem Rozwoju Rady Europy (CEB), podał EFL. Leasingodawca otrzymał pożyczkę w wysokości 150 mln euro na finansowanie inwestycji mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

Budowa dróg ma przynieść pieniądze na emerytury

Gospodarstwa Krajowego zaczął emitować obligacje drogowe na zasilenie Krajowego Funduszu Drogowego, który gromadzi pieniądze na budowę autostrad, dróg ekspresowych, obwodnic miast i pozostałych dróg krajowych. Większość obligacji drogowych gwarantowanych przez skarb państwa kupowały polskie otwarte fundusze

Rząd planuje znowelizować ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym w III kw.

Warszawa, 25.02.2020 (ISBnews) - Rząd planuje znowelizować ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (BFG), systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, by wzmocnić zdolności banków do pokrycia strat i rekapitalizacji w procesach restrukturyzacji, wynika z

Banki wpłacą do BFG 2,04 mld zł w zw. z upadłością SK Banku do 30 listopada

Warszawa, 26.11.2015 (ISBnews) - Łączna obowiązkowa kwota wpłat do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, których dokonają banki na wypłaty środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Banku) wyniesie 2,036 mld zł, poinformował BFG

Ważne zmiany w ustawie deweloperskiej. Nabywca domu czy mieszkania może się czuć bezpieczniej

deweloperowi kolejną transzę. Nie mówiąc już o tym, w jak trudnej sytuacji znajdzie się nabywca, gdy sam bank prowadzący rachunek splajtuje (w tym ostatnim przypadku zwroty do 100 tys. euro gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny). Poza tym taka gwarancja obejmuje łącznie wszystkie pieniądze konsumenta w danym

Polacy nie korzystają z wakacji kredytowych. Boją się banków? [ANALIZA]

hipotecznego i wniosku o rządowe wakacje kredytowe po prostu nie złożyła. A może Fundusz Wsparcia Kredytobiorców Jest też inna odpowiedź na to pytanie: ci, którzy rzeczywiście potrzebują wsparcia w spłacie kredytu, już korzystają z innego narzędzia do tego przeznaczonego. Mowa o Funduszu Wsparcia

Rząd zajmie się we wtorek m.in. projektem dot. Funduszu Dróg Samorządowych

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, projektem ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw, projektem ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, a także Polityką Lekową

Jedno konto w ZUS dla firm. Jakie są haczyki?

Sejm uchwalił ważną zmianę dla przedsiębiorców. Chodzi o ustawę o ubezpieczeniach, która zakłada, że od stycznia 2018 r. firmy nie muszą już wysyłać do ZUS czterech przelewów na cztery różne rachunki: na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych

PKO BP ma umowy dotacji i gwarancji z BFG na SKOK Wesoła na 278,9 mln zł

Warszawa, 21.12.2015 (ISBnews) - Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) podjął uchwałę w sprawie udzielenia wsparcia PKO Bankowi Polskiemu w procesie restrukturyzacji Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej "Wesoła" w formie dotacji w kwocie 278,9 mln zł

Przejęcie Idea Banku? "Gdyby nie afery KNF i BFG, nikt nie kwestionowałby tej decyzji"

Idea Bank trafił pod skrzydła państwowego Pekao. Od poniedziałku placówki banku działają pod logiem żubra, klienci Idea Banku są teraz klientami drugiego największego banku w Polsce, kontrolowanego przez skarb państwa. To sylwestrowa decyzja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, podjęta przy udziale

To nieprawda, że Czarnecki dokapitalizował Idea Bank kwotą 156 mln zł? KNF odpowiada na zarzuty

W sylwestra Bankowy Fundusz Gwarancyjny za wiedzą nadzoru finansowego poinformował o przymusowej restrukturyzacji Idea Banku, który należy do biznesmena Leszka Czarneckiego. Choć o kłopotach banku mówiło się od dawna, to wiadomość jak petarda wstrząsnęła opinią publiczną. Okazało się, że

MF wypłaci JST prawie 76 mln zł subwencji w związku z restrukturyzacją PBS

, podano także. Resort zaznaczył, że wojewoda podkarpacki jest w stałym kontakcie z przedstawicielami podkarpackich samorządów udzielając wszelkich informacji oraz wsparcia organizacyjnego. Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) 15 stycznia wydał decyzję o

To był zły rok dla banków i ich klientów. Zyski spadły o połowę, dwa banki zagrożone

wprost, ale z dostępnych danych wynika, że nadzorowi chodziło o dwa banki należące do biznesmena Leszka Czarneckiego. Co do pierwszego Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie pozostawił wątpliwości. To właśnie Idea bank, mniejszy bank Leszka Czarneckiego, został kilka tygodni temu przymusowo przejęty przez Bank

BFG zaskarżył decyzje ZWZ Idea Banku z 28 VI, bank analizuje uzasadnienie 

decyzji Bankowego Funduszu Gwarantowanego, który pełni funkcję kuratora w Idea Bank od 15 maja 2019 r." - czytamy w oświadczeniu banku. "Wszyscy akcjonariusze Idea Bank, w tym mniejszościowi, do których należą m.in. inwestorzy profesjonalni, mieli pełną możliwość

Rząd przyjął projekt ustawy dot. BFG i zasad przymusowej restrukturyzacji

Warszawa, 15.12.2015 (ISBnews) ? Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (BFG), systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, który rozszerza kompetencje BFG i Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o kwestie związane z

Nocne spotkanie Komitetu Stabilności Finansowej nie pomogło bankom Czarneckiego

pieniądze klientów Oszczędności deponentów na rachunkach bankowychgwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do wysokości równowartości 100 tys. euro. Dotyczy to każdej lokaty wraz z odsetkami. Bogatsi klienci, mający większe lokaty, nie mogą liczyć na ich zagwarantowanie przez państwo. Na bufory

MF podtrzymuje stanowisko w sprawie rozliczania wpłat banków na rzecz BFG

tej kwestii na gruncie 'Założeń koncepcyjnych MSR', Ministerstwo Finansów popiera zastosowanie rozwiązań analogicznych jak w latach ubiegłych" - czytamy także w materiale. Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) jest instytucją zarządzającą systemem gwarantowania depozytów w

S&P podtrzymał ratingi banku Pekao

wsparcia rządowego dla sektora bankowego po wejściu w życie ustawy z 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Bank Pekao działa od ponad 80 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo

Rząd świętuje współpracę z firmami fotowoltaicznymi. A firmy szykują się na kryzys

W czwartek w Warszawie porozumienie podpiszą szefowie kilku resortów rządowych: rozwoju, rolnictwa i rozwoju wsi, klimatu i środowiska, aktywów państwowych, finansów. Będą też przedstawiciele sektora bankowego: Banku Ochrony Środowiska, Polskiego Funduszu Rozwoju, i rządowych agencji, jak

PKO BP udostępni pomoc finansową PFR poprzez iPKO lub iPKO biznes

Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Firm mikro, małe i średnie (MŚP) będą mogły składać wniosek o subwencję finansową z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) z pomocą systemów bankowości elektronicznej iPKO lub iPKO biznes, podał bank PKO BP. "Pandemia

Szydło: Banki nie płacą podatku. ZBP: Ponad 5,5 mld zł

płatnikiem tego podatku w Polsce. Miliardy dla klientów SKOK ZBP podaje, że oprócz tego podatku w tym czasie ze środków zgromadzonych w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (zrzucają się na niego banki, a więc ich klienci) wypłacono ponad 3,4 mld zł klientom

Skarbiec liczy, że w PPK zgromadzi ponad 15% obecnej wartości aktywów w 2022 r.

towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce i jest jednym z największych towarzystw niezależnych od jakiejkolwiek grupy bankowo-finansowej w Polsce. (ISBnews)

Pieniądze lubią ciszę. Szczególnie te wyprowadzone ze SKOK Wołomin

klientom instytucji finansowej Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Chcą je odzyskać. Prywatni wierzyciele mają wobec SKOK Wołomin roszczenie wynoszące 119 mln zł i coraz mniejsze nadzieje na zwrot pieniędzy. Ich zdaniem afera SKOK Wołomin nie zakończyła się wraz z upadłością Kasy. Czytaj także: Zabawa cyferkami

PKO BP dopłaci do BFG ok. 350 mln zł w zw. z upadłością SBRzR w Wołominie

Warszawa, 24.11.2015 (ISBnews) - PKO Bank Polski będzie zobowiązany do wniesienia do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) obowiązkowej wpłaty wysokości ok. 350 mln zł przeznaczonej na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku

NBP: Wyzwaniem może być niska rentowność zwłaszcza mniejszych banków

systemu bankowego) i jego aktywa wciąż spadają, to może on negatywnie oddziaływać na cały system finansowy w sytuacji upadłości kas, która rodzi konieczność uzupełniania przez banki funduszu gwarantowania depozytów, podnosząc ich koszty. Pozytywny wpływ na ograniczenie kosztów restrukturyzacji kas mają

MF: Dług sektora general government wzrósł do 1029 mld zł na koniec I kw.

przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (wraz z funduszem ochrony środków gwarantowanych) o 1.096,7 mld zł oraz funduszy umiejscowionych w BGK (w tym Krajowy Fundusz Drogowy) o 814,0 mln zł, co spowodowało spadek długu EDP w wyniku wzrostu konsolidacji wzajemnych zobowiązań sektora

Glapiński: Depozyty we wszystkich bankach w Polsce są bezpieczne i gwarantowane

wywiadzie dla Wiadomości TVP. Zapytany, czy klienci banków Leszka Czarnieckiego (Getin Noble Banku i Idea Banku) mogą też czuć się bezpieczni, szef banku centralnego odpowiedział: "Oczywiście. Mamy bardzo rozbudowany system - Komisję Nadzoru Finansowego, Bankowy Fundusz

MF: Dług sektora general government spadł do 1028 mld zł na koniec III kw.

w PDP, wpłynął przede wszystkim: - wzrost zadłużenia Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) o 3.274,8 mln zł, - zwiększenie stanu portfela skarbowych papierów wartościowych (SPW) posiadanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (wraz z funduszami

Wyrok TSUE ws. kredytów we frankach. Huśtając sektorem bankowym, możemy zafundować sobie kryzys. Rykoszetem dostanie kilka milionów ciułaczy

dla kredytobiorców złotówkowych, dla których oprocentowanie by wzrosło. Pracę straciłyby tysiące zatrudnionych w sektorze finansowym. Depozyty upadających banków obciążyłyby finanse państwa. Istnieje wprawdzie ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej

MF: Dług sektora general government wzrósł do 1054,86 mld zł na koniec I kw.

zadłużenia wynikający z wyceny transakcji CIRS w rezultacie zmian kursów walut obcych (o 215,2 mln zł) - zmiana stanu portfela skarbowych papierów wartościowych (SPW) posiadanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) wraz z funduszami ochrony środków gwarantowanych (-881,5 mln zł

BGŻ BNP: Dopłata do BFG na SK Bank obniży wynik netto o 73,1 mln zł w IV kw.

Warszawa, 27.11.2015 (ISBnews) - Obowiązkowa wpłata Banku BGŻ BNP Paribas do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Bank) pomniejszy wynik finansowy

PKO BP: Wpłata do BFG na SK Bank obniży wynik netto o 273,7 mln zł w IV kw.

Warszawa, 27.11.2015 (ISBnews) - Obowiązkowa wpłata PKO Banku Polskiego do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Bank), pomniejszy wynik finansowy

BNP Paribas BP miał 115,08 mln zł zysku netto I kw. 2020 r.

analizowanych okresach wpłynęły dodatkowo następujące czynniki: *poniesienie przez grupę wyższych kosztów na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, będące rezultatem wzrostu poziomu składek na fundusz restrukturyzacji i fundusz gwarancyjny banków w 2020 r. w porównaniu do 2019 r. W I

Cyfrowy pieniądz nadchodzi. Będzie rewolucją taką jak pierwsze banknoty

finansowe o dowolnej porze dnia i nocy w dowolnych kwotach, co obecnie nie jest możliwe lub ograniczone procedurami bankowymi;  bezpieczne, bo gwarantowane przez emitenta - w obecnych systemach prawnych depozyty w bankach objęte są gwarancją do określonej kwoty. Mówiąc prościej, gdy bank

Alior Bank otrzymał 15,9 mln zł dotacji z BFG na SKOK im. św. Jana z Kęt

Warszawa, 02.01.2014 (ISBnews) ? Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) w ramach wsparcia Alior Banku w procesie restrukturyzacji Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej im. św. Jana z Kęt udzielił dotacji w wysokości 15,9 mln zł oraz gwarancji pokrycia strat wynikających z

KNF wystąpi w poniedziałek z wnioskiem o ogłoszenie upadłości SKOK Jowisz

środków gwarantowanych z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG)"- czytamy w komunikacie KNF. Zgodnie z ustawą o BFG, gwarantowane środki są wypłacane przez BFG w terminie 20 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy

BGŻ BNP Paribas: Dopłata do BFG wz. z upadłością SK Banku to ok. 93 mln zł

Warszawa, 25.11.2015 (ISBnews) - Bank BGŻ BNP Paribas szacuje, że obowiązkowa wpłata do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) przeznaczona na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Banku

Od poniedziałku wypłaty depozytów dla członków SKOK Kujawiak

wypłacających pieniądze można znaleźć na stronie www.pekao.com.pl. Dlaczego tam? Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który odpowiada za wypłatę środków gwarantowanych, podpisał umowy z kilkoma dużymi bankami, które w przypadku bankructwa banku czy SKOK są w stanie zorganizować wypłatę. W tym

BNP Paribas bez kredytów hipotecznych dla nowych klientów. To przez Morawieckiego?

okresu spłat i to bez żadnych kosztów. Gwarantuje to projekt ustawy zapowiedziany przez premiera Mateusza Morawieckiego, który już jest po pierwszym czytaniu w Sejmie. Obostrzenia? Wniosek o zawieszenie wykonania umowy może dotyczyć tylko jednej umowy zawartej w celu nabycia nieruchomości

BFG udzielił 101,9 mln zł wsparcia Pekao na restrukturyzację SKOK Kopernik

Warszawa, 13.02.2015 (ISBnews) - Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) podjął uchwałę w sprawie udzielenia Bankowi Pekao wsparcia w procesie restrukturyzacji Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Mikołaja Kopernika, w formie dotacji wysokości 101,9 mln zł

BOŚ: Dopłata do BFG w zw. z upadłością SK Banku to ok. 29 mln zł

Warszawa, 25.11.2015 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) szacuje, że obowiązkowa wpłata do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) przeznaczona na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK

Bankowcy znowu na bruk. Niepotrzebni jak kasjerzy?

instytucji finansowych, który jest liczony od wielkości aktywów, czyli de facto od wartości udzielonych kredytów. Dodatkowo nałożyły się na niego wyższe składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Pod koniec 2015 r.  sektor poniósł bowiem koszty wypłat ponad 2 mld zł dla klientów upadłego SK Banku. Banki

25 lat funduszy inwestycyjnych w Polsce. Pionierzy nie wykorzystali szansy [ANALIZA]

trzymał pieniądze w funduszu przez ostatnich 13 lat, nie zarobił. Przez ostatnich pięć lat fundusz pokazał zaledwie 12 proc. zysku, czyli nie więcej, niż można było zarobić na bankowym depozycie. Klienci dość surowo ocenili najstarszego z Pioneerów – dziś jego aktywa nie przekraczają 1 mld zł, a

BFF Banking Group liczy na min. 300 mln euro pozyskanych depozytów w Polsce

finansować nowy biznes, a także refinansować nasze zadłużenie" - powiedział Kawalec. Lokaty oferowane przez BFF Banking Group są gwarantowane przez Fundusz Ochrony Depozytów Międzybankowych (Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - F.I.T.D.), będący włoskim odpowiednikiem

Depozyty w SKOK-ach są bezpieczne. Są objęte gwarancjami BFG

bezpośrednio wiązać z bankructwem SKOK-u Wspólnota. Bankowy Fundusz Gwarancyjny musiał zwrócić klientom tego SKOK-u blisko 900 mln zł. To była największa w historii operacja wypłaty pieniędzy klientom w ramach systemu gwarantowania depozytów. To była też jednocześnie pierwsza od 13

BOŚ: Wpłata do BFG na SK Bank obniży wynik netto o 22,82 mln zł w IV kw.

Warszawa, 27.11.2015 (ISBnews) ? Obowiązkowa wpłata Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Bank) pomniejszy wynik

Koniec dominującej roli banków? Revolut podbija serca i portfele Polaków, a naśladowców ma wielu

odpowiednik KNF), zaś depozyty gwarantuje estoński odpowiednik Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Zasady tych gwarancji są identyczne jak w przypadku środków deponowanych w polskich bankach. Z ułatwień korzystają też polskie instytucje. Alior Bank działa poprzez oddział w Rumunii, mBank w Czechach i na

Fitch obniżył ocenę wsparcia PKO BP do '5' z '2'

otrzymaniem przez bank wsparcia ze strony skarbu państwa" ? czytamy w komunikacie. Jak podano, według informacji zamieszczonych na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, projekt ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz

Co się dzieje z polskimi bankami? Rekordowe wyniki i mocne spadki

regulacjami? Z kolei prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz podkreśla, że sektor bankowy jest zbyt obciążony ekonomicznie i regulacyjne. Chodzi mu przede wszystkim o dodatkowy podatek bankowy i składkę do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (bankowcy postulują, aby fundusz był zasilany w