gwarantowanie depozytów

BFG miał prawo przejąć Idea Bank. Ale wcale nie rozwiał moich wątpliwości

Idea Bank został zabrany dotychczasowym właścicielom i przekazany bankowi Pekao SA. Operacja była zgodna z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Cypryjska konfiskata oszczędności

Cypryjski kazus to fatalny prognostyk dla budowania unii bankowej, której częścią ma być paneuropejski system gwarantowania depozytów

Kto tak naprawdę zrzucił się na SK Bank? Wypłaty dla klientów w BZ WBK

;. System gwarantowania depozytów wygląda bowiem tak, że poza dwoma składkami do BFG (które są przechowywane na rachunkach funduszu) banki muszą zablokować określoną kwotę w ramach funduszu ochrony środków gwarantowanych (FOŚG). Aktualnie jest na nim ponad 5 mld zł. To, ile dany bank musi na nim odłożyć

Szczurek: To sektor bankowy uratował klientów SKOK

Komentował tym słowa twórcy SKOK Grzegorza Biereckiego, który uważa, że afera wokół SKOK to zemsta sektora bankowego. Dodaje, że "gdyby nie wypłata gwarantowanych depozytów, to mielibyśmy poważny problem społeczny". Zdaniem ministra finansów problemy finansowe SKOK-ów

W UE chcą podwyższenia kwoty gwarantowanej w bankach do 100 tys. euro

kraju Unii. Rachunki za tę pomoc miałyby potem wyrównywać fundusze bankowe obu krajów, ale działoby się to już bez kłopotania klientów. Czy zamiast harmonizacji przepisów w sprawie gwarantowania depozytów nie byłoby lepiej powołać wspólny unijny fundusz gwarancyjny? - Szacujemy, że przyniosłoby to 40

Niepewne udziały klientów w SKOK-ach

Niepewne udziały klientów w SKOK-ach

fizycznych, część mogły objąć podmioty z grupy SKOK). - Udziały, w odróżnieniu od depozytów, nie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, a w razie upadku lub przejęcia SKOK-u przez bank idą na pokrycie strat Kasy - mówi Łukasz Dajnowicz z KNF. Co prawda w większości SKOK

Pieniądze w bankach bezpieczniejsze. Skorzystają też kredytobiorcy!

Pieniądze w bankach bezpieczniejsze. Skorzystają też kredytobiorcy!

obowiązek wypłaty pieniędzy klientom w ciągu 20 dni roboczych. - Korzystniejsze zasady gwarantowania depozytów powinny pozytywnie wpłynąć na poziom zaufania Polaków do systemu bankowego, a tym samym zwiększą jego stabilność - uważa Jerzy Pruski, prezes Bankowego Funduszu

BFG odwołał Adriana Markiewicza ze stanowiska członka zarządu

. Bankowy Fundusz Gwarancyjny działa na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego: gwarantuje depozyty zgromadzone w bankach i kasach oraz odpowiada za przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych zagrożonych bankructwem. (ISBnews)

"Polska": Za ochronę lokat zapłacą klienci banków

wypłaty, zrzucają się banki proporcjonalnie do wysokości zgromadzonych depozytów, więc jakoś sobie będą musiały zrekompensować większe obciążenia. Jego zdaniem będziemy musieli się zastanowić, jak to zrobić bez nadmiernego obciążania klientów - dodaje. Potwierdza to dziennikowi

Senat przyjął nowelizację ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Warszawa, 04.02.2019 (ISBnews) - Senat bez poprawek przyjął ustawę o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (projekt rządowy), która ma m.in. usprawnić funkcjonowanie przepisów dotyczących przymusowej restrukturyzacji i systemu gwarantowania depozytów

KNF zatwierdziła metodę wyznaczania składek na fundusz gwarancyjny banków

;Kwoty składek na fundusz gwarancyjny banków należnych w danym roku od poszczególnych banków objętych systemem gwarantowania depozytów są wyznaczane w oparciu o łączną kwotę składek, która zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz

BFG ustalił stawkę funduszy ochrony środków gwarantowanych na 0,55% w 2017 r.

Warszawa, 10.11.2016 (ISBnews) - Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) ustaliła na 2017 rok stawkę funduszy ochrony środków gwarantowanych, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w wysokości 0,55% sumy środków pieniężnych zgromadzonych w banku

BFG: Składki na fundusz gwaranc. i przymusowej restrukturyzacji to 2,79 mld zł

. Fundusz gwarancyjny banków jest podstawowym źródłem finansowania wypłaty środków gwarantowanych w bankach i oddziałach banków zagranicznych. Docelowo do 3 lipca 2030 r. środki systemu gwarantowania depozytów w bankach, na który składają się m.in. środki funduszu gwarancyjnego banków do wykorzystania

Rząd przyjął projekt ustawy o BFG i przymusowej restrukturyzacji

Warszawa, 18.09.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (BFG), systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Projekt

BFG ustalił dla banków stawkę opłaty rocznej na 0,167% ostrożnościowej na 0,079%

banku na wszystkich rachunkach, stanowiącej podstawę obliczania kwoty rezerwy obowiązkowej. Bankowy Fundusz Gwarancyjy jest instytucją zarządzającą systemem gwarantowania depozytów w Polsce. W przypadku spełnienia warunku gwarancji (zawieszenia działalności banku i

BFG ustalił dla banków stawkę opłaty obowiązkowej na 0,04175% za IV kw. br.

. Bankowy Fundusz Gwarancyjy jest instytucją zarządzającą systemem gwarantowania depozytów w Polsce. W przypadku spełnienia warunku gwarancji (zawieszenia działalności banku i ustanowienia zarządu komisarycznego oraz złożenia wniosku o ogłoszenie jego upadłości) BFG wypłaca środki gwarantowane do wysokości

BFG rozpoczął przymusową restrukturyzację Podkarpackiego Banku Spółdzielczego 

depozyty klientów detalicznych, mikrofirm i MŚP, co zapewnia ich bezpieczeństwo. Bank Nowy BFG S.A. będzie prowadził rachunki na niezmienionych zasadach dla dotychczasowych klientów PBS. W nowej instytucji Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje oszczędności klientów na niezmienionych zasadach"

KE wezwała Polskę do wdrożenia przepisów dotyczących systemu gwarancji depozytów

finansowego w następstwie kryzysu finansowego" - czytamy w komunikacie. Dla państw członkowskich wchodzących w skład unii bankowej wykonanie dyrektywy w sprawie systemów gwarancji depozytów jest warunkiem wstępnym przyszłego korzystania z europejskiego systemu gwarantowania

Alior Bank szacuje, że składka na BFG wzrośnie r/r o ok. 26 mln zł w 2019 r. 

się, że składka na BFG w 2019 roku wzrośnie do ok. 133 mln zł (wzrost o 24%, czyli ok. 26 mln zł). Wzrost składki dla Alior Banku wynika w dużej mierze z dynamicznego rozwoju bazy depozytowej Banku oraz wzrostu naszego udziału w depozytach gwarantowanych przez BFG" - powiedział ISBnews Biłous

Idea Bank: Wszystkie operacje przebiegają bez najmniejszych zakłóceń

klientów banków. "Najważniejszy punkt tego komunikatu to gwarantowanie depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Kwota 100 tys. euro to bardzo wysoka kwota. Wskazać należy, że taka sama kwota gwarantowana jest dla klientów banków w Polsce i w Niemczech, gdzie zarobki są

BFF Banking Group liczy na min. 300 mln euro pozyskanych depozytów w Polsce

finansować nowy biznes, a także refinansować nasze zadłużenie" - powiedział Kawalec. Lokaty oferowane przez BFF Banking Group są gwarantowane przez Fundusz Ochrony Depozytów Międzybankowych (Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - F.I.T.D.), będący włoskim odpowiednikiem

Bank będzie mógł zamrozić depozyty klientów? Tak UE chce ratować banki

Bank będzie mógł zamrozić depozyty klientów? Tak UE chce ratować banki

– obecne przepisy wprawdzie pozwalają w kryzysowych sytuacjach wstrzymać płatności na dwa dni, ale nie dotyczy to depozytów. Obecnie w Unii Europejskiej depozyty do 100 tys. euro są świętością gwarantowaną przez państwa. W Polsce w razie bankructwa banku czy SKOK-u do równowartości 100 tys. euro

Zdzisław Sokal został powołany na prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

członka zarządu BFG. Zdzisław Sokal zastąpi na stanowisku prezesa BFG Jerzego Pruskiego. Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją zarządzającą systemem gwarantowania depozytów w Polsce. W przypadku spełnienia warunku gwarancji (zawieszenia działalności banku lub spółdzielczej

KNF wystąpiła do sądu z wnioskiem o upadłość SKOK Nike

2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji" - podano także. KNF zawiadomiła 31 maja Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) o zagrożeniu upadłością SKOK Nike oraz o braku przesłanek wskazujących na możliwość

NBP o rządowej pomocy dla kupujących mieszkania: Zachwieje stabilnością banków

pierwszej części na poczet części kredytu, która objęta jest gwarancją. „Przyjęcie takiej kolejności może spowodować wzrost ryzyka kredytowego, ponoszonego przez bank, ponieważ wartość kredytu pozostała do spłaty po spłacie części gwarantowanej w stosunku do wartości zabezpieczenia (tj. kredytowanej

Zmiana progu uzyskania opinii Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie umów o zamówienie publiczne

Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1598) wprowadziła zmianę w zakresie obowiązku uzyskania przez podmioty reprezentujące Skarb Państwa

ABW podważa zaufanie do banków. Nie wierzy w europejski nadzór finansowy

rejestracji, po którym otrzymaliśmy decyzję i wytyczne działań z KNF. Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania polskiego prawa - wyjaśnia biuro prasowe. Depozyty, maksymalnie do 100 tys. euro, założone w Aion Banku gwarantowane są przez belgijski fundusz gwarancyjny. Fundusz ten jest odpowiednikiem

Ministerstwo Finansów wpycha Polaków w objęcia ryzykownych inwestycji

oprocentowanie depozytów. A gospodarstwa domowe trzymają w bankach 920 mld zł. Banki być może byłyby zmuszone płacić klientom więcej, gdyby zmusiła ich do tego polityka Ministerstwa Finansów. Alternatywa? Obligacje skarbowe. To też równie bezpieczna inwestycja - pieniądze byłyby zagrożone tylko wtedy, gdyby kraj

NBP: Dalszy spadek rentowności banków może być wyzwaniem dla systemu finansowego

uzupełnienia funduszy gwarantowania depozytów lub przymusowej restrukturyzacji. Skala szoku sprawia, że prawdopodobieństwo takiego scenariusza wzrasta" - czytamy dalej w raporcie. (ISBnews)

KSF: System finansowy funkcjonuje stabilnie, monitorujemy sytuację banków

Gwarancyjnego (BFG) do wysokości równowartości w złotych 100 tys. euro, bez względu na liczbę rachunków posiadanych przez deponenta w danym banku. Oba banki są uczestnikami systemu gwarantowania depozytów. "Ministerstwo Finansów, Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego

Efekty zmian w taryfie opłat i prowizji mBanku będą widoczne częściowo w br. 

2019 r. Bank podał wówczas, że powodem zmian w cennikach są przede wszystkim rosnące opłaty związane z funkcjonowaniem systemu gwarantowania depozytów i nadzoru. mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest

Sąd Rejonowy w Gdańsku ogłosił upadłość SKOK Wybrzeże

terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy. W całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do równowartości w złotych 100 000 euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danej SKOK. W przypadku rachunku wspólnego

KNF wystąpi w poniedziałek z wnioskiem o ogłoszenie upadłości SKOK Jowisz

. Wcześniej dziś KNF podała, że jednogłośną decyzją zawiesiła z dniem 22 kwietnia 2016 r. działalność SKOK Jowisz. Na koniec marca 2016 r. depozyty członkowskie zgromadzone przez 15,7 tys. członków SKOK Jowisz wynosiły 82,5 mln zł, podano wówczas. W całości gwarantowane są przez BFG

MF wypłaci JST prawie 76 mln zł subwencji w związku z restrukturyzacją PBS

strat i zostanie finalnie utracona. Pokrycie strat jest niezbędne, aby możliwe było zaangażowanie środków Funduszu. Natomiast depozyty do wysokości równowartości 100 tys. euro są niezmiennie gwarantowane przez BFG. Przymusowa restrukturyzacja banku odbywa się z użyciem banku

Od poniedziałku wypłaty depozytów dla członków SKOK Kujawiak

SKOK Kujawiak to trzecia - po SKOK Wspólnota i SKOK Wołomin - spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, która ogłosiła upadłość. To średniej wielkości SKOK liczący 18 tys. członków, którzy zdeponowali 190 mln zł depozytów. Za kilka dni będą mogli

Mirosław Panek powołany na członka zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

-2018 był przedstawicielem Polski, Szwajcarii, Serbii, Azerbejdżanu, Turkmenistanu, Kazachstanu, Tadżykistanu i Kirgistanu w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, podano także. Bankowy Fundusz Gwarancyjny działa na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego: gwarantuje

RPP akceptuje działania prezesa i zarządu NBP dot. sytuacji w sektorze bankowym

). Komitet przypomniał, że oszczędności deponentów na rachunkach bankowych wraz z odsetkami są gwarantowane przez BFG do wysokości równowartości 100 tys. euro. Getin Noble Bank i Idea Bank są uczestnikami systemu gwarantowania depozytów, podkreślono. W niedzielę wieczorem prezes

MF: Dług sektora general government wzrósł do 1103,02 mld zł na koniec I kw.

konsolidacji wzajemnych zobowiązań jednostek sektora, w tym: skarbowych papierów wartościowych (SPW) posiadanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wraz z funduszami ochrony środków gwarantowanych (-642,1 mln zł) oraz depozytów na rachunku MF i SPW posiadanych przez fundusze umiejscowione w BGK (-155,7 mln zł

Pre Pack okiem interesariuszy postępowania, czyli każdy może być zadowolony

przeanalizowaliśmy zalety tego rozwiązania, dochodząc do wniosku, że jeśli naszą ofertę dołączymy do wniosku o ogłoszenie upadłości i wpłacimy depozyt odpowiadający pełnej ceny za przedsiębiorstwo, to już w dniu ogłoszenia upadłości wejdziemy w jego posiadanie. To bardzo dobre informacje, nie wyobrażam sobie, ile

Getin Noble Bank upada. Co z lokatami, a co z kredytami? Trzeba je spłacać?

innemu podmiotowi, a zarządzanie bankiem przez BFG i SOBK ma być tymczasowe. Mam lokatę w Getin Noble Banku? Co z moimi pieniędzmi? Lokaty w Getin Banku, tak jak w przypadku każdego innego banku działającego w Polsce, są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do równowartości 100 tys. euro, czyli

BFG ustalił dla SKOK-ów stawkę obowiązkowej opłaty rocznej na 0,3% aktywów

Finansowego decyzji o zawieszeniu działalności kasy i wystąpieniu z wnioskiem do sądu o ogłoszenie jej upadło- ści, na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. W całości gwarantowanedepozyty do równowartości w złotych 100 000 euro

NBP: Wyzwaniem może być niska rentowność zwłaszcza mniejszych banków

przyszłości. W sytuacji negatywnych szoków, poprzez mechanizm finansowania wypłat depozytów gwarantowanych lub przymusowej restrukturyzacji, taka sytuacja rodzi ryzyko zwiększonych obciążeń całego sektora bankowego i dalszej presji na jego rentowność" - czytamy dalej. Według

Rząd przyjął projekt ustawy dot. BFG i zasad przymusowej restrukturyzacji

Warszawa, 15.12.2015 (ISBnews) ? Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (BFG), systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, który rozszerza kompetencje BFG i Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o kwestie związane z

Dla SKOK-ów będzie 10-krotnie niższa kara za brak darmowego konta niż dla banków?

Gwarancyjnego dużo więcej pieniędzy . Pula środków w funduszu przeznaczonych na wypłatę depozytów gwarantowanych ma wynieść w przypadku banków 2,6 proc., SKOK-i mają zebrać 1 proc. kwoty (depozytów do 100 tys. euro) środków gwarantowanych w bankach i

Czerwińska: KSF czuwa nad stabilnością systemu finans., sytuacja pod kontrolą

gwarantowane przez BFG do wysokości równowartości 100 tys. euro. Getin Noble Bank i Idea Bank są uczestnikami systemu gwarantowania depozytów, podkreślono. "Wszystkie instytucje tworzące Komitet Stabilności Finansowej potwierdziły, że system finansowy jest stabilny

NBP gotów uruchomić wsparcie płynnościowe dla Getin Noble Banku i Idea Banku

oszczędności deponentów na rachunkach bankowych wraz z odsetkami są gwarantowane przez BFG do wysokości równowartości 100 tys. euro. Getin Noble Bank i Idea Bank są uczestnikami systemu gwarantowania depozytów, podkreślono. "Wszystkie instytucje tworzące Komitet Stabilności

BFG ustalił dla SKOK-ów stawkę obowiązkowej opłaty na IV kw. na 0,075% aktywów

Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zawieszeniu działalności kasy i wystąpieniu z wnioskiem do sądu o ogłoszenie jej upadło- ści, na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. W całości gwarantowanedepozyty do równowartości w złotych 100 000 euro

Rząd planuje znowelizować ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym w III kw.

Warszawa, 25.02.2020 (ISBnews) - Rząd planuje znowelizować ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (BFG), systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, by wzmocnić zdolności banków do pokrycia strat i rekapitalizacji w procesach restrukturyzacji, wynika z

Cyfrowy pieniądz nadchodzi. Będzie rewolucją taką jak pierwsze banknoty

finansowe o dowolnej porze dnia i nocy w dowolnych kwotach, co obecnie nie jest możliwe lub ograniczone procedurami bankowymi;  bezpieczne, bo gwarantowane przez emitenta - w obecnych systemach prawnych depozyty w bankach objęte są gwarancją do określonej kwoty. Mówiąc prościej, gdy bank

Przymusowa restrukturyzacja Idea Banku - przejmuje go Pekao SA. Co to oznacza dla klientów

. będzie też możliwa wizyta w placówce banku. 14. Na jakiej podstawie BFG prowadzi przymusową restrukturyzację? Bankowy Fundusz Gwarancyjny działa w granicach i na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Koniec dominującej roli banków? Revolut podbija serca i portfele Polaków, a naśladowców ma wielu

Co ta formalna zmiana oznacza dla klientów? Status banku oznacza, że powierzone Revolutowi środki będą objęte bankowym systemem gwarantowania depozytów. Oczywiście można się zastanawiać, jaka jest rzeczywista wartość takiej gwarancji i czy system gwarantowania depozytów Litwy, która ma niecałe 3

Sąd ogłosił upadłość Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Nike

gwarantowanych z BFG" - podała Komisja w komunikacie. Zgodnie z ustawą o BFG, gwarantowane środki są wypłacane przez BFG w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy. W całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do

Depozyty członków SKOK Skarbiec do odbioru w PKO BP

, Kujawiak, Polska, Jowisz i Arka. Bankowy Fundusz Gwarancyjny zabezpieczył na wypłaty depozytów gwarantowanych członkom tych Kas blisko 3,6 mld zł. Pięć innych Kas wpadło w ręce banków. Bank Pekao przejął SKOK Kopernik, PKO BP - SKOK Wesoła. Alior Bank stał się właścicielem trzech

Nowe obligacje Morawieckiego. Rosną straty oszczędzających

instytucje finansowe gwarantują depozyty tylko do równowartości 100 tys. euro. Obligacje są na tyle bezpieczne, na ile wierzymy, że dany kraj nie zbankrutuje. Czyli są ekstremalnie bezpieczne. Wady? Utrudniony dostęp, bo można je kupić w oddziałach jednego banku - PKO BP (od września także w Pekao SA) - albo

GUS: Wynik finansowy netto banków wzrósł o 8,5% r/r do 13,9 mld zł w 2016 r.

finansowych, którego wpływ został w większości zrekompensowany przez znacznie niższe niż w 2015 r. wpłaty banków na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z tytułu funduszu ochrony środków gwarantowanych, czytamy także. GUS podał, że odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości

Rosja to już bankrut. Pierwszy raz od 1918 roku

czerwca, kiedy Unia Europejska ogłosiła szósty pakiet sankcji na Rosję. A wśród nich zapisano sankcje na Nacyonalnyj Rasczetnyj Diepozitarij (NRD), czyli rosyjski depozyt papierów wartościowych, pełniący też w Rosji funkcję instytucji rozliczeniowej.  W praktyce unijne sankcje na NRD uniemożliwiają

Bankowy Netflix wchodzi do Polski. Aion to nowy bank Wojciecha Sobieraja

krajobraz polskiej branży bankowej, który zmienił się o 180 stopni w ciągu ostatnich sześciu lat. A teraz, przez pandemię koronawirusa, mamy rekordowo niskie stopy procentowe. Po trzykrotnej obniżce stóp oprocentowanie depozytów szoruje po dnie, a kolejne banki rezygnują z oferowania klientom lokat

Vantage ma przedwstępną umowę na sprzedaż Delta 44 we Wrocławiu za 28,7 mln zł

do depozytu notarialnego pełnej ceny sprzedaży udziału miejsc parkingowych" - podano również. Umowa przyrzeczona sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2019 r. pod warunkami uzyskania interpretacji urzędu skarbowego dotyczącej

Upadłość SKOK Skarbiec ogłoszona przez sąd

. Wcześniej z rynku zniknęły już takie kasy, jak: Wspólnota, Wołomin, Kujawiak, Polska, Jowisz i Arka. Bankowy Fundusz Gwarancyjny zabezpieczył na wypłaty depozytów gwarantowanych członkom tych kas blisko 3,6 mld zł. Pięć innych kas przejęły banki. Bank

Idea Bank: Dopłata do BFG w zw. z upadłością SK Banku to ok. 25,4 mln zł

Warszawa, 25.11.2015 (ISBnews) - Idea Bank szacuje, że obowiązkowa wpłata do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) przeznaczona na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Banku) wyniesie w jego

BOŚ: Dopłata do BFG w zw. z upadłością SK Banku to ok. 29 mln zł

Warszawa, 25.11.2015 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) szacuje, że obowiązkowa wpłata do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) przeznaczona na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK

Raiffeisen: Dopłata w BFG wz. z upadłością SK Banku z Wołomina to ok. 74 mln zł

Warszawa, 25.11.2015 (ISBnews) - Raiffeisen Bank Polska szacuje, że obowiązkowa wpłata do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) przeznaczona na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Banku

BGŻ BNP Paribas: Dopłata do BFG wz. z upadłością SK Banku to ok. 93 mln zł

Warszawa, 25.11.2015 (ISBnews) - Bank BGŻ BNP Paribas szacuje, że obowiązkowa wpłata do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) przeznaczona na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Banku

BPH: Dopłata do BFG wz. z upadłością SK Banku z Wołomina to ok. 24 mln zł

Warszawa, 25.11.2015 (ISBnews) ? Bank BPH szacuje, że obowiązkowa wpłata do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) przeznaczona na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Banku) wyniesie w jego

Millennium: Dopłata do BFG wz. z upadłością SK Banku to ok. 106 mln zł

Warszawa, 25.11.2015 (ISBnews) ? Bank Millennium szacuje, że obowiązkowa wpłata do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) przeznaczona na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Banku) wyniesie

Sąd w Gliwicach ogłosił upadłość SKOK Skarbiec

dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy. W całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do równowartości w złotych 100 000 euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danej SKOK. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje

KNF zawiesiła działalność SKOK Wybrzeże, wystąpiła o ogłoszenie jej upadłości

. Zgodnie z ustawą o BFG, gwarantowane środki są wypłacane przez BFG w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy. W całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do równowartości w złotych 100 000 euro, niezależnie od liczby rachunków

Fitch: Dopłaty na gwarant. depozytów spowodują kwartalne straty części banków

Warszawa, 24.11.2015 (ISBnews) - Polskie banki będą musiały w IV kw. zmierzyć się z kosztami obowiązkowych wpłat przeznaczonych na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Banku) szacowanych na

Polska musi przeć do strefy euro, nawet jeśli to dzieło niedokończone. "A jeśli Europa go nie udoskonali, zostanie Kamczatką"

długo nie będzie spełniać. Kiedy Europa skończy budować strefę euro? - Strefa euro nie jest ukończona, nie może się zawiązać unia bankowa, bo kraje nie dogadały się choćby w sprawie gwarantowania depozytów. Ciągle też toczy się sprawa dywersyfikowania inwestycji banków w obligacje państw. Jest obawa, że

S&P podtrzymał ratingi banku Pekao

wsparcia rządowego dla sektora bankowego po wejściu w życie ustawy z 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Bank Pekao działa od ponad 80 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo

Polacy nie korzystają z wakacji kredytowych. Boją się banków? [ANALIZA]

lipca, banki zarobiły jedynie 4,9 mld zł, czyli o 36 proc. mniej niż rok wcześniej. Tak wynika z najnowszych danych Komisji Nadzoru Finansowego. A przecież wysokie stopy procentowe gwarantują bankom wyższe przychody. To pokazuje, że gorsze wyniki to przede wszystkim koszt wakacji kredytowych. W lipcu

Depozyty w SKOK-ach są bezpieczne. Są objęte gwarancjami BFG

bezpośrednio wiązać z bankructwem SKOK-u Wspólnota. Bankowy Fundusz Gwarancyjny musiał zwrócić klientom tego SKOK-u blisko 900 mln zł. To była największa w historii operacja wypłaty pieniędzy klientom w ramach systemu gwarantowania depozytów. To była też jednocześnie pierwsza od 13

Kto i jak ratował członków SKOK-ów. G. dostawał nagrody, a jego klientów ratowały banki

Choć od listopada 2013 r. pieniądze deponentów w SKOK - a jest to kilkanaście miliardów złotych - są gwarantowane przez państwo, to coraz więcej kontrowersji wzbudza inna kwestia: czy ktoś powinien odpowiedzieć za to, że wcześniejszy system gwarantowania depozytów w

Alior Bank: Dopłata do BFG w zw. z upadłością SK Banku to ok. 59 mln zł

Warszawa, 25.11.2015 (ISBnews) ? Alior Bank szacuje, że wpłata do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Banku) wyniesie 59 mln zł, podała instytucja

PKO BP dopłaci do BFG ok. 350 mln zł w zw. z upadłością SBRzR w Wołominie

Warszawa, 24.11.2015 (ISBnews) - PKO Bank Polski będzie zobowiązany do wniesienia do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) obowiązkowej wpłaty wysokości ok. 350 mln zł przeznaczonej na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku

Czy biznesy z czerwonych stref dostaną pomoc finansową? "Jeżeli już, to należy działać punktowo"

. Zaznacza, że obecnie przedsiębiorcy mogą skorzystać z "tarczy 5.0". oraz gwarancji kredytów BGK. Państwowy bank emituje obligacje, gwarantowane przez Skarb Państwa. Skupowane obligacje zasilają zarządzany przez bank fundusz do przeciwdziałania kryzysowi wywołanemu pandemią. Z puli ponad 112

KNF zawiesiła działalność Twojej SKOK, wystąpiła o ogłoszenie jej upadłości

, gwarantowane środki są wypłacane przez BFG w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy. W całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do równowartości w złotych 100 000 euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danej

Afera KNF. Nocne posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej. "Wszystko jest pod kontrolą"

Gwarancyjny do wysokości równowartości 100 tys. euro. Getin Noble Bank SA oraz Idea Bank SA są uczestnikami systemu gwarantowania depozytów” - czytamy w komunikacie. „Wszystkie instytucje tworzące Komitet Stabilności Finansowej potwierdziły, że system finansowy jest stabilny. Jednocześnie prowadzą

Afera SK Banku. Poszkodowani czekają na pieniądze i sprawiedliwość

, którzy mieli depozyty w SK Banku i po jego upadku odzyskali jedynie gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (do 100 tys. euro). Ci, którzy mieli wyższe kwoty oszczędności, pieniędzy nie odzyskali. Wśród nich jest między innymi pan Zygmunt - Polak, który wrócił do kraju po wielu latach pracy w

KNF zawiesiła działalność SKOK Polska, chce ogłoszenia upadłości kasy

spółdzielczej kasy. W całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do równowartości w złotych 100 tys. euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danej SKOK. (ISBnews)

NBP: Dyrektywa o naprawie i likwidacji banków powinna wejść jak najszybciej

niepowodzeniem" - czytamy w "Raporcie o stabilności systemu finansowego - luty 2016 r." Koszty upadłości SK Banku poniosła reszta banków i jego nieubezpieczeni wierzyciele. Wypłata depozytów gwarantowanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny pochłonęła ponad 2 mld zł

Pekao: Dopłata do BFG wz. z upadłością SK Banku z Wołomina to ok. 243 mln zł

Warszawa, 25.11.2015 (ISBnews) - Bank Pekao szacuje, że obowiązkowa wpłata do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) przeznaczona na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Banku) wyniesie w

Magierowski: Prezydencka ustawa frankowa wkrótce w Sejmie

prezydenckiego pomysłu zagrożona byłaby dalsza działalność pięciu banków. Budżet państwa musiałby wypłacić 139 mld zł na sfinansowanie gwarantowanych depozytów klientów w przypadku ich upadku. Dodatkowo klienci, którzy ulokowali w bankach oszczędności powyżej równowartości 100 tys. euro - a tylko do tej kwoty

PiS robi niedźwiedzią przysługę młodym. Będą problemy ze spłatą kredytów?

pieniędzy do ręki, a cały kredyt hipoteczny zostanie po prostu powiększony o tę kwotę. Dopiero w razie problemów ze spłatą BGK odda bankowi gwarantowany wkład własny. Jego maksymalna wysokość to 100 tys. zł, ale nie więcej niż 20 proc. wartości nieruchomości. Skąd taki pomysł? Nieruchomości drożeją w

KNF zawiesiła działalność Wielkopolska SKOK i wystąpiła z wnioskiem o upadłość

wniosku o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy. W całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do równowartości w złotych 100 000 euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danej SKOK. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy

Banki wpłacą do BFG 2,04 mld zł w zw. z upadłością SK Banku do 30 listopada

zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. W całości gwarantowanedepozyty do równowartości w złotych 100 000 euro. (ISBnews)

Największy bank spółdzielczy bankrutem. Będzie rekordowa wypłata z BFG

ramach systemu gwarantowania depozytów. Jego klienci zdeponowali blisko 3,3 mld zł. Do tej pory rekordową kwotę - blisko 2,2 mld zł - BFG wypłacił członkom SKOK Wołomin. Blisko 900 mln zł kosztowało sprzątanie po innej bankrutującej Kasie - SKOK Wspólnota. Wcześniej na dużą

To był zły rok dla banków i ich klientów. Zyski spadły o połowę, dwa banki zagrożone

jego klientów, gdybyśmy zamiast przejęcia przez Pekao mieli do czynienia z upadłością (aktywa nie pokryłyby kwoty gwarantowanych depozytów). A z kolei uporządkowana upadłość Idea Banku będzie kosztować BFG, czyli de facto sektor bankowy, niecałe 200 mln zł dotacji i trudną do określenia kwotę wypłaconą

Co nas czeka w bankach w 2017 roku? Jak oszczędzać?

oszczędzających długoterminowo. Obecnie oprocentowanie depozytów rocznych i dwuletnich jest wyższe niż trzy- i sześciomiesięcznych (wyjąwszy okresowe promocje). W tym roku sytuacja może się zmienić. Nawet jeśli stopy procentowe nie będą się zmieniały, to rosnąca inflacja może zniechęcić banki do gwarantowania

Wyrok TSUE ws. kredytów we frankach. Huśtając sektorem bankowym, możemy zafundować sobie kryzys. Rykoszetem dostanie kilka milionów ciułaczy

dla kredytobiorców złotówkowych, dla których oprocentowanie by wzrosło. Pracę straciłyby tysiące zatrudnionych w sektorze finansowym. Depozyty upadających banków obciążyłyby finanse państwa. Istnieje wprawdzie ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej

Obligacje skarbowe - bezpieczna alternatywa dla bankowego depozytu

oprocentowanie depozytów? Przełom już blisko! Dla mniej cierpliwych: „dwulatki” i „czterolatki” >>> Dwuletnie: mają stałe oprocentowanie określone już w momencie zakupu. Te, które obecnie są w sprzedaży, gwarantują 2,1 proc. w skali roku i roczną kapitalizację odsetek. To oznacza

Nowy pomysł Revoluta. To głównie zasługa polskich pracowników

znany z nadzwyczaj przyjaznego podejścia do biznesu. Strona internetowa banku wręcz zachęca przedsiębiorców do skorzystania z jego usług. Ponadto Revolut w informacji dla mediów chwalił się, że depozyty jego klientów do 100 tys. euro będą gwarantowane przez European Deposit Insurance Scheme

Zarządca komisaryczny wchodzi do SKOK Nike

innych Kas (Wspólnota, Wołomin, Kujawiak, Polska, Jowisz i Arka), które zbankrutowały. Na wypłaty depozytów gwarantowanych członkom tych kas Bankowy Fundusz Gwarancyjny przeznaczył blisko 3,6 mld zł. Na pięć innych Kas KNF znalazła kupców. Bank Pekao przejął

BOŚ: Wpłata do BFG na SK Bank obniży wynik netto o 22,82 mln zł w IV kw.

Warszawa, 27.11.2015 (ISBnews) ? Obowiązkowa wpłata Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Bank) pomniejszy wynik

BGŻ BNP: Dopłata do BFG na SK Bank obniży wynik netto o 73,1 mln zł w IV kw.

Warszawa, 27.11.2015 (ISBnews) - Obowiązkowa wpłata Banku BGŻ BNP Paribas do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Bank) pomniejszy wynik finansowy

mBank: Wpłata do BFG na SK Bank obniży wynik netto o 114,4 mln zł w IV kw.

Warszawa, 27.11.2015 (ISBnews) - Obowiązkowa wpłata mBanku do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Bank), pomniejszy wynik finansowy netto IV

Alior: Wpłata do BFG na SK Bank obniży wynik netto o 46,15 mln zł w IV kw.

Warszawa, 27.11.2015 (ISBnews) - Obowiązkowa wpłata Alior Banku do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Bank), pomniejszy wynik finansowy netto IV

PKO BP: Wpłata do BFG na SK Bank obniży wynik netto o 273,7 mln zł w IV kw.

Warszawa, 27.11.2015 (ISBnews) - Obowiązkowa wpłata PKO Banku Polskiego do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Bank), pomniejszy wynik finansowy

ING Bank Śląski: Dopłata do BFG wz. z upadłością SBRzR Wołomin to ok. 165 mln zł

Warszawa, 24.11.2015 (ISBnews) - ING Bank Śląski szacuje, że obowiązkowa wpłata do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) przeznaczona na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Banku) wyniesie