gwarant konsorcjum

Andrzej Kublik

Tauron i Rafako blisko ugody. Rozejm pomiędzy frakcjami Morawieckiego i Sasina?

Tauron i Rafako blisko ugody. Rozejm pomiędzy frakcjami Morawieckiego i Sasina?

Tauron i Rafako zawarły przed Prokuratorią Generalną założenia ugody, która ma zakończyć spór tych firm o budowę bloku elektrowni Jaworzno, newralgicznej dla polskiego rynku energii.

Konsorcjum GPW ma memorandum z Elewarr na magazyny dla Platformy Żywnościowej

Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Konsorcjum grupy kapitałowej GPW podpisało memorandum w sprawie współpracy z Elewarr na stworzenie sieci magazynów autoryzowanych, przeznaczonych do przechowywania zbóż będących przedmiotem obrotu giełdowego na "Platformie Żywnościowej"

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w przypadku konsorcjum

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w przypadku konsorcjum

postać jednego dokumentu od jednego gwaranta uznaje się bowiem za naruszenie art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Odpowiedzialność wykonawców w konsorcjum Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców składających

Fitch Ratings nadał rating BBB+ dla planowanej emisji euroobligacji PGE

2 mld euro spółki PGE Sweden AB (publ). PGE jest gwarantem programu, podała spółka. "Zgodnie z definicją agencji Fitch, ratingi w kategorii BBB oznaczają, że oczekiwane ryzyko niewywiązania się ze zobowiązań kredytowych jest obecnie niskie. Zdolność do obsługi

Pokrycie długów kopalń z kieszeni podatnika?

Pokrycie długów kopalń z kieszeni podatnika?

obligacji w 2013 r., jaki Kompania Węglowa ma wobec banków, na udziały w PGG. W skład konsorcjum gwarantów emisji wchodzą: Bank Zachodni WBK, BNP Paribas Bank Polska, PKO Bank Polski, Bank Gospodarstwa Krajowego, Alior Bank oraz Węglokoks. W PGG zaangażują się spółki z sektora

Przegląd informacji ze spółek

Erbud jako partner konsorcjum z PBDI l(iderem konsorcjum) i Electrum zawarł z Windfarm Polska II umowę o wartości 41,35 mln zł na zaprojektowanie, wykonanie, wyposażenie, dostawę, budowę, wykonanie prób oraz uruchomienie farmy wiatrowej w miejscowości Barwice, podał Erbud

COVEC bliżej wypłaty odszkodowań za A2

Szef resortu transportu, budownictwa i gospodarki morskiej spotkał się w stolicy Chin z przedstawicielami ministerstwa handlu oraz Bank of China - które było jednym z gwarantów COVEC-u. Minister Nowak uważa, że strona chińska powinna - jak się wyraził

Przegląd informacji ze spółek

Service jako gwarant zawarły z Gi Group Deutschland GmbH (spółka zależna GI International S.R.L., której całkowitym właścicielem jest Gi Group SpA.) jako kupującym umowę sprzedaży praw udziałowych w Work Service GmbH & Co. KG w związku ze spełnieniem warunków zawieszających, podał Work Service. Cena

Zurich Insurance wzywa PBG do ugody polegającej na zapłacie 152,48 mln zł

okresu ważności gwarancji, tj. na dzień 31 lipca 2012 roku maksymalna kwota gwarancji wynosiła 152 479 275,28 zł i zgodnie z umową Zurich może jako gwarant wystąpić do PBG oraz Hydrobudowy jako dłużników solidarnych z żądaniem zapłaty pełnej kwoty gwarancji, w chwili wezwania przez beneficjenta (NCS) do

OT Logistics rozpoczął spełnianie warunków zawieszających umowy dot. zadłużenia

Warszawa, 29.04.2019 (ISBnews) - OT Logistics rozpoczął proces spełniania warunków zawartych w umowie wspólnych warunków zadłużenia grupy, podpisanej z konsorcjum banków kredytujących grupę, oraz wdrożenia warunków wstępnych założeń dot. restrukturyzacji finansowej grupy

Przegląd prasy

której zatrudni nawet 120 osób; wyda prawie 190 mln zł --Nawet początkujący programista żąda 20% więcej niż rynkowy standard ISBnews --Indeks WIG20 spadł o 0,01% na zamknięciu w piątek --Konsorcjum

Dokumenty FinCEN-u: w banku Morawieckiego też mogło dojść do prania brudnych pieniędzy

Dokumenty FinCEN-u: w banku Morawieckiego też mogło dojść do prania brudnych pieniędzy

Dokumenty FinCEN-u - The FinCEN Files - to 16-miesięczne śledztwo prowadzone przez Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych, portal BuzzFeed i 110 redakcji z 88 krajów, w tym “Gazety Wyborczej”. Oparte jest na analizie ponad 2,6 tys. tajnych dokumentów pochodzących z Financial

Przegląd informacji ze spółek

. Magellan w wyniku wezwania do sprzedaży swych akcji, ogłoszonego przez Banca Farmafactoring (BFF), stał się częścią Grupy BFF i będzie odpowiedzialna za rozwój Grupy w regionie CEE. ZUE w konsorcjum z firmą Strabag zawarło umowę ze spółką Tramwaje Warszawskie oraz Miastem

Przegląd informacji ze spółek

roszczenia Orlen Projekt, podał Polwax. Oferta konsorcjum w składzie: Bumech Mining (lider) oraz Bumech - Technika Górnicza została wybrana przez Polską Grupę Górniczą w przetargu na prace o wartości 47,45 mln zł, podał Bumech. Kruk podjął decyzję w

Przegląd prasy

--Fitch: Dopłaty na gwarant. depozytów spowodują kwartalne straty części banków --TGE: Obrót energią na nowym połączeniu energet. Polski i Litwy zacznie się 8 XII --ZCh Police mają umowę sprzedaży nawozów do Niemiec za łącznie ok. 480,82 mln zł

120 dni dla Opola. Czy nowe bloki elektrowni mają szansę powstać?

15 sierpnia mija termin, w którym ma wygasnąć umowa między inwestorem nowych bloków elektrowni w Opolu (czyli Polską Grupą Energetyczną) a konsorcjum Rafako, Polimeksu Mostostalu i Mostostalu Warszawa. To jest jedna z największych obecnie inwestycji w Polsce, dwa opalane węglem

Midas przystąpił do umowy kredytów i umowy między wierzycielami

niewykonalnością, nieważnością i niezgodnością z prawem, jakiegokolwiek zobowiązania zabezpieczonego opisaną powyżej gwarancją. Okres, na jaki zostały udzielone gwarancje, nie został określony. Gwaranci otrzymają wynagrodzenie z tytułu udzielenia gwarancji, ustalone na zasadach rynkowych, podano również

Przegląd informacji ze spółek

oczekiwany rating niezabezpieczonego zadłużenia w walucie obcej na poziomie BBB+ (EXP) planowanej emisji euroobligacji średnioterminowych Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) w ramach programu emisji obligacji do kwoty 2 mld euro spółki PGE Sweden AB (publ). PGE jest gwarantem programu, podała spółka

Co nam zostało po wielkiej stoczni? Mniejsze, prężne firmy wyrosły na jej "zgliszczach" [RAPORT]

Co nam zostało po wielkiej stoczni? Mniejsze, prężne firmy wyrosły na jej "zgliszczach" [RAPORT]

zarządzanego przez niego Szczecińskiego Parku Przemysłowego będą budowane spore jednostki. - Chcemy doprowadzić do sytuacji, że to u nas będą budowane statki w ramach konsorcjum firm działających na terenie parku, a sam park będzie gwarantem finansowym przedsięwzięcia - mówi Huszcz

Polskie stocznie "w ruinie"? Wręcz przeciwnie - już dawno nie było tak dobrze

Polskie stocznie "w ruinie"? Wręcz przeciwnie - już dawno nie było tak dobrze

. Prezes Huszcz zapowiada, że już niebawem usłyszymy, iż na terenie zarządzanego przez niego SPP będą budowane spore jednostki. - Dążymy do tego, by pełnić funkcję integrującą rynek. Chcemy doprowadzić do sytuacji, że będą tu budowane statki w ramach konsorcjum firm działających na terenie Parku, a sam