gwarancyjnych roszczeń

Małgorzata Kolińska-Dąbrowska

Afera GetBack. Poszkodowani obligatariusze firmy idą po sprawiedliwość do Komisji Europejskiej

Afera GetBack. Poszkodowani obligatariusze firmy idą po sprawiedliwość do Komisji Europejskiej

555 osób złożyło skargę do KE na państwo polskie. Chodzi o rażące naruszenia unijnego prawa, których przy emisji i sprzedaży obligacji spółki BetBack dopuściły się państwowe instytucje: Komisja Nadzoru Finansowego i Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz Idea Bank. Wszystkich poszkodowanych w tej aferze jest 9,5 tysiąca. Stracili 2,5 mld zł.

Nowa ustawa deweloperska. Bezpieczniejsze kupowanie mieszkań

Już wkrótce bankructwo dewelopera przestanie spędzać jego klientom sen z powiek. Przepisy, które mają zacząć obowiązywać w połowie tego roku, zagwarantują im zwrot wszystkich wpłaconych pieniędzy.

Gwarancja wygląda dobrze tylko w reklamie. Czego sprzedawca nie powie ci podczas reklamacji?

Odmowa naprawy zalanego "wodoszczelnego" smarfona - tylko dlatego że gwarant zastrzegł, że nie odpowiada za usterki powstałe na skutek kontaktu urządzenia z wodą - nie jest w polskich realiach niczym wyjątkowym. Tak naprawdę jeśli kupimy coś nawet za tysiące złotych i dostaniemy na to gwarancję, to od razu możemy ją wyrzucić do śmieci i nic na tym nie stracimy.

Senat przyjął nowelizację ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

. "Nowela dostosowuje polskie prawo do przepisów unijnych, w szczególności do dyrektywy dotyczącej stopnia uprzywilejowania niezabezpieczonych instrumentów dłużnych w hierarchii roszczeń w postępowaniu upadłościowym. Wprowadza nową kategorię zobowiązań w hierarchii zaspokajania wierzytelności

KNF nałożyła 400 tys. zł kary na PZU i uchyliła karę w wysokości 900 tys. zł

nieterminowej likwidacji szkód w odniesieniu do 40 roszczeń zgłoszonych przez 28 poszkodowanych lub uprawnionych oraz w odniesieniu do jednej osoby dopuściła się braku terminowego wykonania obowiązku informacyjnego ? poinformowania o tym, że odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż

PBG złożyło pozew przeciw PGNiG, domaga się kwoty 118 mln zł

należnego konsorcjum zgodnie z umową oraz z umowy zawartej z PGNiG w sprawie realizacji inwestycji pn. ?Projekt LMG ? Ośrodek Centralny, Strefy Przyodwiertowe, Rurociągi i inne", tj. zwrotu PBG przez zamawiającego kwoty kaucji stanowiącej zabezpieczenie roszczeń gwarancyjnych, bezpodstawnie rozliczonej

KNF nałożyła 370 tys. zł kary na PZU i uchyliła karę w wysokości 400 tys. zł

postępowanie w części" - czytamy w komunikacie. Według KNF, PZU dopuściła się nieterminowej likwidacji szkód w odniesieniu do 14 roszczeń zgłoszonych przez 14 osób. "W wyniku ponownego rozpoznania sprawy Komisja dokonała zmiany w zakresie ustaleń

Kampania wyborcza w ubezpieczeniach. Nie będzie kar za brak samochodowego OC?

Kampania wyborcza w ubezpieczeniach. Nie będzie kar za brak samochodowego OC?

(500-600 zł), lecz do średniej wysokości regresu UFG. Na koniec września tego roku wynosił ok. 20 tys. zł. Tyle ma średnio do zwrotu nieubezpieczony sprawca szkody, za którego Fundusz wypłacił świadczenia i zaspokoił roszczenia osób przez niego poszkodowanych. Przykłady? Dwóch pijanych nastolatków

Czy wolno zażądać od wykonawcy zabezpieczenia udzielonej przez niego gwarancji jakości?

Czy wolno zażądać od wykonawcy zabezpieczenia udzielonej przez niego gwarancji jakości?

środkami, które nie muszą służyć pokrywaniu szkód gwarancyjnych, za które zamawiający zapłacił już w ofercie, a których naprawy nie może wyegzekwować na podstawie zawartej umowy. Odpowiedź: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy przewidziane w ustawie Pzp nie może obejmować zabezpieczenia roszczeń z

Polimex-Mostostal: Ugody z GDDKiA są prawomocne, nie wpłyną na wynik EBITDA

dochodzić od siebie jakichkolwiek roszczeń związanych z realizacją umów, w konsekwencji czego dojdzie do umorzenia postępowań sądowych dotyczących umów, w tym w szczególności spółka cofnie powództwa w zakresie sporów sądowych toczących się przed sądami na Słowacji wobec Doprastav AS

Gdzie się podziało pół miliarda złotych Idea Banku? Sporne dane audytorów

Gdzie się podziało pół miliarda złotych Idea Banku? Sporne dane audytorów

już tylko konsekwencją wyników tego audytu. BFG zadecydował, że bank musi zostać zrestrukturyzowany i trafić pod skrzydła państwowego Banku Pekao, ale z wyłączeniem problematycznych zobowiązań Idea Banku, np. roszczeń za sprzedaż obligacji GetBacku. Żadna inna instytucja finansowa nie chciała wziąć

Ważne zmiany w ustawie deweloperskiej. Nabywca domu czy mieszkania może się czuć bezpieczniej

Ważne zmiany w ustawie deweloperskiej. Nabywca domu czy mieszkania może się czuć bezpieczniej

roszczeń. Jeżeli deweloper uznał wadę istotną w protokole odbioru, a potem jej nie usunie, to nabywca będzie mógł odstąpić od umowy deweloperskiej. A co, gdy budujący nie uzna wady istotnej? Kupujący może wystąpić do rzeczoznawcy budowlanego o opinię. W przypadku, gdy taka opinia potwierdzi istnienie wady

Od lipca duże zmiany dla kupujących mieszkania od deweloperów

Od lipca duże zmiany dla kupujących mieszkania od deweloperów

obligatoryjna, więc w przypadku upadłości dewelopera to kredytujący go bank ma pierwszeństwo w zaspokajaniu roszczeń. Dzięki zmianie nabywca otrzyma mieszkanie bez obciążeń hipotecznych albo uzyska pierwszeństwo w zaspokojeniu swoich roszczeń. Jeśli deweloper nie będzie miał takiej zgody wierzyciela, pomimo

KNF nałożyła na PZU kary wysokości 1,94 mln zł i 350 tys. zł

informacyjnego - poinformowania o tym, że odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu w odniesieniu do 92 roszczeń zgłoszonych przez 52 poszkodowanych. "W wyniku ponownego rozpoznania sprawy, Komisja uznała za zasadne

6 tys. zł za brak OC dla kierowców. Ale niektórzy zapłacą kilkadziesiąt tysięcy złotych

6 tys. zł za brak OC dla kierowców. Ale niektórzy zapłacą kilkadziesiąt tysięcy złotych

własnej kieszeni - odszkodowania za spowodowany wypadek? Damian Ziąber: - Jeśli spowodujemy szkodę, to odszkodowanie i wszelkie świadczenia pokryje UFG, natomiast będziemy musieli je zwrócić z własnej kieszeni w ramach tzw. roszczenia regresowego. Nasze straty związane z jazdą bez OC mogą sięgnąć tysięcy

Frankowicze mają nowy powód do zmartwień?

Frankowicze mają nowy powód do zmartwień?

zabezpieczenie roszczeń skutkujące wstrzymaniem płatności rat (aż do prawomocnego wyroku). Tacy kredytobiorcy mogą ze spokojem obserwować również zmiany notowań franka, który jako walutowa „bezpieczna przystań" zawsze mocno reaguje na globalne ryzyka. Niestety, nie wiemy dokładnie, ilu frankowiczów

Sygnity otrzyma ok. 13,4 mln zł w ramach ugody z CSIOZ

łącznej wysokości ok. 13,4 mln zł brutto, tytułem w szczególności wynagrodzenia za wykonany przez spółkę produkt oraz tytułem wszelkich roszczeń przysługujących Sygnity względem CSIOZ związanych z wykonaniem umowy celem pokrycia kosztów i szkód z tym związanych, które nie zostały pokryte zapłaconym przez

Ursus sprzeda Trioliet B.V. część przedsiębiorstwa w Opalenicy za ok. 6,8 mln zł

następujący sposób: 90% ceny zostanie zapłacone w dniu zawarcia transakcji, 5% zostanie zwolnione po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia transakcji i kolejne 5% zostanie zwolnione po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia transakcji (kwota zatrzymana na poczet ewentualnych roszczeń gwarancyjnych)"

Kłopotliwy ubezpieczyciel zagrożony bankructwem. Nawet 100 tys. posiadaczy polis Gefiona może mieć kłopoty

Kłopotliwy ubezpieczyciel zagrożony bankructwem. Nawet 100 tys. posiadaczy polis Gefiona może mieć kłopoty

Gefiona, ubezpieczyciel od połowy listopada nie reguluje zobowiązań, ale spółka dementuje tę informację. – Mogę potwierdzić, że Gefion wypłaca roszczenia w Polsce – mówi Russell Pollard, główny dyrektor ds. roszczeń tego ubezpieczyciela. Już w grudniu nadzór po skontrolowaniu Gefiona

Rząd przyjął projekt ustawy o BFG i przymusowej restrukturyzacji

dostosowuje polskie prawo do przepisów unijnych, w szczególności do dyrektywy dotyczącej stopnia uprzywilejowania niezabezpieczonych instrumentów dłużnych w hierarchii roszczeń w postępowaniu upadłościowym, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). W projekcie wprowadzono nową

Zareklamowała telefon za 500 zł. Teraz firma współpracująca z T-Mobile chce od niej... 1300 zł

Zareklamowała telefon za 500 zł. Teraz firma współpracująca z T-Mobile chce od niej... 1300 zł

powracała średnio po 2-3 miesiącach od naprawy. Raz do innego serwisu, pięć razy do S.B.E. Polska. Co do trzech pierwszych napraw nie mam zastrzeżeń. Przy czwartej usterce złożyłem pismo z roszczeniami z tytułu rękojmi i z odmową kolejnej naprawy. Pismo zostało zignorowane i bez słowa wyjaśnienia odesłano

Sygnity pozwało Skarb Państwa - CSIOZ o zapłatę 48,6 mln zł z odsetkami

. "Roszczenie spółki wynika z umowy zawartej w dniu 15 czerwca 2012 r. pomiędzy spółką, a zamawiającym, której przedmiotem było zaprojektowanie, realizacja i nadzór gwarancyjny podsystemów: Hurtownia Danych oraz Podsystem Wykrywania Nadużyć w ramach Projektu 'Elektroniczna Platforma Gromadzenia

Neckermann Polska złoży do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości

Warszawa, 25.09.2019 (ISBnews) - Neckermann Polska Biuro Podroży sp z o.o. złożyła wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o uruchomienie gwarancji ubezpieczeniowych w celu pokrycia roszczeń klientów Neckermann Polska oraz w celu sprowadzenia do kraju wszystkich klientów

Sasin kontra Ziobro. Sprawa Idea Banku elektryzuje obóz władzy. Jaki koszt poniesie Pekao SA?

pozew przeciwko członkom zarządu Banku Pekao, którzy głosowali za przejęciem przez tę instytucję jego banku. Roszczenie wobec nich oszacował na 300 mln zł.

Pieniądze lubią ciszę. Szczególnie te wyprowadzone ze SKOK Wołomin

klientom instytucji finansowej Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Chcą je odzyskać. Prywatni wierzyciele mają wobec SKOK Wołomin roszczenie wynoszące 119 mln zł i coraz mniejsze nadzieje na zwrot pieniędzy. Ich zdaniem afera SKOK Wołomin nie zakończyła się wraz z upadłością Kasy. Czytaj także: Zabawa cyferkami

Torpol ma linię gwarancyjną w banku HSBC do 115 mln zł

roszczeniem regresowym. Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w lipcu 2014 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 770 mln zł w 2016 r

100 zł odszkodowania za błąd medyczny? Jest szansa na zmiany

dochodzenia roszczeń przez pacjentów oparty na wojewódzkich komisjach do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. W 2019 r. do komisji wpłynęło 861 wniosków o ustalenie zdarzenia i odbyło się aż 2828 posiedzeń. To nie są jedyne sprawy związane z błędami lekarskimi, poszkodowani mogą alternatywnie dochodzić

To badanie chciałyby poznać banki, ale wpierw mamy je my. Czego naprawdę chcą frankowicze?

oczywiście całą dość już pozytywną dla frankowiczów linię orzeczniczą sądów. Oba sądy podejmą decyzje w sprawie skomplikowanych kwestii technicznych, m.in terminu przedawniania roszczeń. A i tak prawdopodobnie nic tu ostatecznie nie zostanie załatwione. Prawnicy orzeczenia lubią interpretować tak, jak jest

Idea Bank ma list intencyjny dot. sprzedaży 25% akcji Idea Getin Leasing

dokona również na rzecz emitenta przelewu wierzytelności przyszłych, należnych GH z tytułu zapłaty za akcje spółek zagranicznych" - czytamy dalej. W przypadku niezaspokojenia przez GH roszczenia o zapłatę ceny nabycia akcji IGL z przedmiotu zastawu, Idea Bank będzie mógł

Koniec drogowych sporów o 1,1 mld zł. Kontrolowany przez państwowe spółki Polimex dogadał się z GDDKiA

dla Polimeksu Na podstawie ugody Polimex na zaspokojenie roszczeń swoich podwykonawców przy budowie A1, A4 i S69 przedłoży GDDKIA gwarancje bankowe o wartości 20 mln zł. Gwarancję będą wystawione na sześć lat, z możliwością ich zmniejszenia po trzech latach do 12,5 mln zł. Polimex wniesie też 6,58 mln

Stalprofil: ZRUG Zabrze zawiązał rezerwy i doknał odpisów na 14,41 mln zł

utworzone odpisy obejmują: 1. Rezerwy na koszty związane z naprawami gwarancyjnymi: 1 340 tys. zł 2. Rezerwy na istniejące i potencjalne roszczenia podwykonawców i związane z nimi koszty: 6 218 tys. zł (w tym dotyczące spornych roszczeń ze strony Mont

Trakcja: Rozprzestrzenianie się SARS CoV-2 może mieć wpływ na wyniki w 2020 r.

podstawie kontraktów w ramach których spółki z grupy występują jako wykonawcy lub podwykonawcy, a w konsekwencji może przełożyć się na ryzyko wystąpienia przez zamawiających z roszczeniami o zapłatę przez spółki z grupy kar umownych z tytułu nieterminowej realizacji zamówień" - czytamy w komunikacie

PBG złożyło w sądzie wniosek o zawezwanie do próby ugodowej wobec PGNiG

Wierzchowice etap 3,5 mld nm3 podetap 1,2 mld nm3 (Kontrakt PMGW). "Podstawą zawezwania jest brak zwrotu przez PGNiG wymagalnej kwoty kaucji stanowiącej zabezpieczenie roszczeń gwarancyjnych w ramach Kontraktu LMG (Zabezpieczenie LMG) oraz działanie PGNiG prowadzące do

Szybko przybywa kierowców bez ubezpieczenia OC. Skutki są tragiczne

właściciel. Warto zatem poprosić o okazanie aktualnej polisy, zanim usiądziemy za kierownicą czyjegoś auta. Średnio to prawie 17 tys. zł. Jednak w ponad 60 przypadkach to już powyżej 100 tys. zł, a to wypadki tylko z poprzedniego roku, bo w sumie UFG prowadzi aż kilkaset spraw o wartości roszczenia

Bardzo drodzy kierowcy bez OC

zgłaszanie roszczeń za wypadki z udziałem nieznanego sprawcy sprzed kilkunastu lat. Z jednej strony otwiera to drogę do wznowienia spraw dotyczących wypadków sprzed lat z uwagi na wydłużenie do 20 lat okresu przedawniania się roszczeń za szkody zakwalifikowane jako przestępstwa. Z drugiej sądy obecnie

Banki udzielają mniej kredytów. Chcą zwolnienia z podatku bankowego

związanych z restrukturyzacją i likwidacją banków zagrożonych niewypłacalnością. Usprawnienie procesu dochodzenia roszczeń i restrukturyzacji także poprawiłoby sytuację banków. Poprawa możliwości kredytowania Negatywne bodźce dotyczące możliwości kredytowania będą oddziaływać zarówno na banki, jak i na

Mostostal Zabrze: Jesteśmy gotowi do ew. przejęcia kontraktów Elektrobudowy

gwarancji. Dla syndyka oznaczałoby to natomiast brak kar za niezrealizowanie kontraktów, brak roszczeń gwarancyjnych oraz kosztów pracowników obciążających masę upadłościową. "Naszym zdaniem, Elektrobudowa jest zbyt długo w stanie dezorganizacji, aby teraz próbować stosować

Przejęcie Idea Banku? "Gdyby nie afery KNF i BFG, nikt nie kwestionowałby tej decyzji"

Komisji Nadzoru Finansowego. Powód? Fatalna sytuacja finansowa banku Leszka Czarneckiego. Według firmy PwC ujemne kapitały własne (czego nie widać jednak w oficjalnych sprawozdaniach), zbyt niskie poziomy wskaźników bezpieczeństwa. Bank nie założył rezerw na roszczenia klientów, którzy nabrali się na

Co zrobić, jeśli biuro podróży nie oddaje pieniędzy za odwołany wyjazd? Zdaniem niektórych firm siła wyższa wyklucza prawo do zwrotu

granicę, musi mieć wykupioną polisę na co najmniej 90 tys. euro. Jeśli tych pieniędzy zabraknie, zgodnie z przepisami marszałek województwa może wypłacić pieniądze z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Ma on w razie czego uzupełnić brakujące kwoty na sprowadzenie turystów i roszczenia.  Na fundusz

BOŚ Bank miał 71,99 mln zł zysku netto, 18,49 mld zł aktywów w 2019 r.

uwzględnia, że ww. wyrok TSUE oraz orzeczenia polskich sądów w podobnych sprawach mogą wpłynąć w przyszłości na wzrost liczby postępowań sądowych i wartość dochodzonych roszczeń. Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2019 roku bank utworzył na bieżące postępowania sądowe - na ryzyko prawne związane z

Jak zwracać zabezpieczenie wykonania umowy po robotach budowlanych i usłudze nadzoru inwestora?

chwili zakończenia realizacji umowy wniesienie zabezpieczenia służy w całości pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia . W tym czasie zamawiający może korzystać z całej kwoty, natomiast po zakończeniu realizacji  kwota ta ulega zmniejszeniu i zabezpiecza

Przedłużone postojowe, kredyty dla biur podróży. Jest nowa tarcza antykryzysowa dla branży turystycznej

Wielkopolski cieszący się od lat zaufaniem klientów. W internecie można znaleźć ich oświadczenie, że przez pandemię firma jest niewypłacalna. Roszczenia z tytułu zawartych umów o świadczenie imprez turystycznych przejął zakład, który wystawił operatorowi gwarancje ubezpieczeniowe. 

Nocne spotkanie Komitetu Stabilności Finansowej nie pomogło bankom Czarneckiego

najgorszej sytuacji znajdą się jednak akcjonariusze, których roszczenia są zaspokajane w ostatniej kolejności. Zobacz także: Kalendarium afery KNF. O co w niej chodzi?

Niech turyści kredytują firmy turystyczne. Plan PiS dla biur podróży

roszczeń firmy mogły odsunąć. Z drugiej strony, wcale nie jest oczywiste, że to wystarczy, by uzbierać zaległe kwoty. Jeśli biuro podróży zdążyło wpłacić hotelom zaliczki za noclegi przed odwołaniem wyjazdu, z dużym prawdopodobieństwem szybko, jeśli w ogóle, tych pieniędzy nie odzyska. I kłopot ze

Nowy sposób na naciąganie nieostrożnych inwestorów? Inwestycja w weksle bardzo ryzykowna

przecież stroną takiej umowy. I tak naprawdę nie jest w stanie przewidzieć, czy zabezpieczeń starczy na pokrycie roszczeń w przypadku upadłości pośrednika czy pożyczkobiorcy. Poza tym firmy oferujące weksle inwestycyjne, choć faktycznie działają na rynku finansowym, nie podlegają kontroli Komisji Nadzoru

Qumak ma warunki ugody ws. ISOK, strony chcą ją zawrzeć do końca stycznia

zrzekną się wzajemnie wszelkich roszczeń, jakie powstały w związku z wykonaniem umowy, w tym roszczeń o zapłatę kary umownej, roszczeń odszkodowawczych jakie mogły powstać w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy" - wskazano także. Jednocześnie strony

To nieprawda, że Czarnecki dokapitalizował Idea Bank kwotą 156 mln zł? KNF odpowiada na zarzuty

rekompensat klientom, a nawet nie zamierzał tego robić. Skąd to wiadomo? Bank nie uwzględnił tych roszczeń w założonym poziomie rezerw. Na tym nie koniec. Nadzór finansowy podważa tezy Leszka Czarneckiego o dokapitalizowaniu banku. Biznesmen twierdzi, że włożył dodatkowe 156 mln zł. Zdaniem KNF w

CCC ma zgodę banków na zawarcie umowy o warunkach finansowania do 30 IV 2021 r.

. Umowa zawiera szereg standardowych warunków dotyczących zobowiązań wierzycieli, jak m.in., zakaz żądania spłaty istniejącego zadłużenia finansowego, zakaz zabezpieczania i dochodzenia roszczeń, zakaz dodatkowego zabezpieczania się przez wierzycieli, zobowiązanie do nie podwyższania żadnych opłat

Skąd odszkodowanie za zamach terrorystyczny

ubezpieczenia auta. Rodziny ofiar mogą otrzymać odszkodowanie za utratę środków do życia. - Dokonywane są stosowne obliczenia uwzględniające wysokość opodatkowanego dochodu zmarłego. Kwota może być wypłacana okresowo albo jako jednorazowa suma. Wartość tych roszczeń zależy więc od

Odszkodowania dla ofiar wypadków sprzed 20 lat? Senatorowie pracują nad projektem

był szczelny. Jego zdaniem pokrywaniem tych roszczeń można obciążyć Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który bierze na siebie koszty m.in. po wypadkach spowodowanych przez nieubezpieczonych lub niezidentyfikowanych sprawców. - Wystarczyłby

Ursus zawarł z Trioliet Polska przyrzeczoną umowę sprzedaży zakładu w Opalenicy

upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, kolejne 5% zostanie zapłacone po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy (kwota zatrzymana na poczet ewentualnych roszczeń gwarancyjnych). Zgodnie z umową część środków zostanie zapłacona przez kupującego bezpośrednio na rachunki bankowe wierzycieli rzeczowych

Banki wpłacą do BFG 2,04 mld zł w zw. z upadłością SK Banku do 30 listopada

. Po zakończeniu wypłat przez BZ WBK środki gwarantowane będą wypłacane bezpośrednio przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w okresie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji wobec Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa, tj. do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu, podano także

KNF nałożyła kary finansowe na PZU, Altus TFI i DM BOŚ

zgłoszonym roszczeniu w odniesieniu do 83 roszczeń zgłoszonych przez 47 poszkodowanych. W wyniku ponownego rozpoznania sprawy Komisja uznała za zasadne uchylenie zaskarżonej decyzji i nałożenie dwóch kar pieniężnych w łącznej wysokości niższej niż kara pieniężna nałożona na podstawie zaskarżonej decyzji

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Sprawdź, kiedy może się przydać

narciarskiego czy uszkodzenia roweru mogą być bardzo wysokie, nie mówiąc już o sytuacji, gdy trzeba komuś wypłacać np. rentę. Roszczenia przewyższające sumę gwarancyjną trzeba pokryć z własnych środków finansowych. Uwaga! Z polisy można pokryć koszt pracy ekspertów, pomocy prawnej, obrony sądowej, naprawiania

Upadek Neckermanna. Co z polskimi turystami za granicą?

Allianz. Z tych środków począwszy od czwartku wojewoda będzie uiszczać rachunki klientów biura w hotelach - poinformowała w czwartek podczas konferencji prasowej rzeczniczka MUW Marta Milewska. Jeśli gwarancja ubezpieczeniowa nie pokryje wszystkich roszczeń, w kolejnym kroku marszałek będzie mógł sięgnąć

Problemy z wakacjami? Walcz

- radzi Małgorzata Cieloch. Jak przypomina, w przypadku problemów z dochodzeniem roszczeń od linii lotniczych pomaga Europejskie Centrum Konsumenckie. W przypadku biur podróży - miejscy i powiatowi rzecznicy konsumentów. Ile można wywalczyć? Jeżeli biuro podróży wykonuje usługi niezgodnie z umową

Kary za brak polisy OC idą w górę. A wykrywanie nieubezpieczonych coraz lepsze

znajduje się w stanie wegetatywnym i pojawiają się kolejne roszczenia, niewykluczone więc, że suma ta jeszcze urośnie. Już dziewięć regresów przekracza 1 mln zł każdy. Windykacja przez UFG odbywa się w trzech etapach. Najpierw Fundusz wzywa do zapłaty dobrowolnej. Jeśli to nie poskutkuje, wszczyna

200 tys. zł odszkodowania za tragiczny wypadek przy pracy. Poszkodowany domaga się pieniędzy wykraczających poza polisę firmy

widzi podstaw do wypłaty dalszych świadczeń – relacjonują przedstawiciele kancelarii DRB. Dlatego teraz zamierzają skierować sprawę do sądu i tam się domagać wypłaty należnego odszkodowania. – Kwota roszczenia zostanie sprecyzowana w kilku tytułach odszkodowawczych, tj. zadośćuczynienie

Afera SKOK Wołomin. NIK zamierza wyjaśnić wszystkie tajemnice upadłości kasy

robił, co tylko możliwe „w zakresie powiadomienia o przetargach”. Jest jedynie wykonawcą woli Rady Wierzycieli, nie ma sobie nic do zarzucenia. – W zasadzie wszystkie roszczenia względem kredytobiorców i pożyczkobiorców, których dochodzenie jest ekonomicznie uzasadnione, zostaną

Santander BP miał 304,85 mln zł zysku netto, 221,61 mld zł aktywów w II kw.

związane z roszczeniami klientów z tytułu walutowych kredytów hipotecznych oraz zwrotu części opłat z tytułu przedterminowej spłaty kredytów konsumenckich w łącznej wysokości 110,3 mln zł; - zwiększenia rezerw na zobowiązania sporne i inne aktywa o 131,4% r/r

Thomas Cook upadł, ale Neckermann Polska uspokaja: działamy normalnie. W branży nie przewidują bankructw

mln zł.  Gdyby pieniądze z gwarancji się wyczerpały, zgodnie z przepisami marszałek województwa może wypłacić pieniądze z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Ma on w razie czego uzupełnić brakujące kwoty na sprowadzenie turystów i roszczenia. Na fundusz zrzucają się biura podróży i pieniędzy

Afera GetBacku. UOKiK ukarał Polski Dom Maklerski za sposób sprzedaży obligacji windykatora

Zdaniem UOKiK Polski Dom Maklerski uczestniczący w sprzedaży obligacji korporacyjnych spółki GetBack uniemożliwiał klientom występowanie z roszczeniami.  Kara za to wynosi 2 mln złotych. PDM zamierza odwołać się od tej decyzji, bo uważa, że zarzuty są bezpodstawne. Jeśli decyzja się

Przegląd informacji ze spółek

. Bank Handlowy w Warszawie nie otrzymał pozwu w sprawie zasądzenia od banku na rzecz Rigall Arteria Management z Grupy Arteria łącznie ok. 436 mln zł, o którym informowała Arteria, podał bank. Dotychczas zgłaszane przez firmę Rigall Management roszczenia o zapłatę zostały uznane przez bank za

KNF obniżyła karę dla Generali TU do 260 tys. zł, nałożyła 400 tys. zł na Drop

opóźnienia w wypłacie odszkodowania lub w poinformowaniu o odmowie uwzględnienia roszczenia w sprawach dotyczących 4 osób, ustalając wysokość nałożonej kary pieniężnej na poziomie 260 tys. zł" - czytamy w komunikacie. Ponadto Komisja jednogłośnie nałożyła na Drop SA z siedzibą

Santander BP miał 170,93 mln zł zysku netto, 215,9 mld zł aktywów w I kw. 2020

); - utworzenia rezerw na ryzyko prawne związane z ewentualnymi roszczeniami klientów z tytułu zwrotu części opłat z tytułu przedterminowej spłaty kredytów konsumenckich w łącznej wysokości 47,1 mln zł; - zwiększenia rezerw na zobowiązania sporne i inne aktywa o 55,4% r/r

Sprawca zwiał z miejsca wypadku. Co z odszkodowaniem?

do ustawy o UFG. Znalazło tam art 98.: "Do zadań Funduszu należy zaspokajanie roszczeń z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych (...) za szkody (.) w mieniu, w przypadku szkody, w której równocześnie u któregokolwiek uczestnika zdarzenia nastąpiła śmierć, naruszenie

Sprawcy wypadków płacą miliony złotych za brak polisy OC. Muszą pokryć koszty szkód i odszkodowań dla poszkodowanych

Polsce zgłoszonych zostało blisko 7,9 tys. roszczeń z polis OC spowodowanych przez kierujących motocyklem, motorowerem lub skuterem. To o 7 proc. więcej niż rok wcześniej. Brak polisy OC to dług na całe życie Kierowcy, którzy spowodowali wypadek po alkoholu lub bez ważnej polisy OC, latami spłacają swoje

Przegląd prasy

duży organiczny potencjał w hostingu --Polwax skorygował roszczenia wobec Orlen Projekt do 132,15 mln zł --Zarząd Grupy Piotr i Paweł liczy na poparcie propozycji układowej --Komisja Europejska gotowa do negocjacji z

400 tys. zł odszkodowania za 89 stłuczek i tysiące za urazy po alkoholu. Wyłudzeń przybywa, a oszuści idą z duchem czasu

. Współpracują z warsztatami, holownikami i dostawcami części. Do wyłudzeń masowo wykorzystywane są wraki. Auta całkowicie zniszczone po pożarach lub poważnych wypadkach wprowadzane są ponownie do obrotu po rzekomej odbudowie i wykorzystywane jako generatory roszczeń. Oszuści lubią też wykorzystywać

Prawne formy umów zabezpieczania z kontrahentami

. jednemu z kontrahentów. Zastaw zabezpiecza również roszczenia o odsetki nieprzedawnione, a w szczególności o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (art. 314 k.c.). Instytucja zastawu jest jednak stosowana dużo rzadziej aniżeli zabezpieczenia osobowe, w szczególności

Erbud skorygował ujęcie kosztów wymiany pasa na lotnisku w Modlinie

nawierzchni pasa startowego oraz ich ubezpieczycieli z roszczeniem o zapłatę odszkodowania w wysokości poniesionych wydatków w wyżej wymienionej kwocie. Emitent złożył odpowiedź na pozew, w której zakwestionował wszystkie roszczenia MPL oraz wniósł pozew wzajemny zgodnie z argumentacją wskazaną powyżej"

FPP i KUKE: Konieczna jest waloryzacja cen surowców w zamówieniach publicznych

. Natychmiastowa interwencja legislacyjna rządu w zakresie waloryzacji kosztów realizacji kontraktów, czy też systemowego podejścia do problemu roszczeń wykonawców, jest niezbędna, aby liczne programy inwestycyjne mogły być zrealizowane" - podsumował Nogalski. W tej perspektywie

Wakacje bez problemów z biurem podróży. Od lipca nowe przepisy chroniące interesy turystów

swoich roszczeniach organizatora, bo po trzech latach sprawa ulegnie przedawnieniu – zaznacza szef PIT. Dzięki nowym przepisom obie strony sporu będą mogły rozwiązywać go polubownie – przy Polskiej Izbie Turystyki powstanie Ośrodek ds. Mediacji Turystycznych, dzięki któremu rozwiązywanie

Kopex kontynuuje rozmowy z bankami finansującymi, są 'znacznie zaawansowane'

;Jako przyczynę swej decyzji bank wskazał powzięcie informacji o podjęciu przez inne banki finansujące emitenta działań prowadzących do zaspokojenia ich roszczeń polegających na obniżeniu dostępnych limitów kredytowych i gwarancyjnych. Jednocześnie bank w swoim piśmie zapewnił, iż jest niezmiennie

Pogranicznicy sprawdzą, czy masz OC

, to właśnie z tej polisy wypłacane jest świadczenie poszkodowanym. Polisa OC chroni zatem właściciela pojazdu przed finansowymi roszczeniami ofiar wypadku spowodowanego przez jego pojazd. Z drugiej strony - OC pozwala ofiarom takiego wypadku otrzymać odszkodowanie bez konieczności dochodzenia roszczeń

Uśpione polisy czeka regulacja. Bliscy zmarłych ubezpieczonych z szansą na pieniądze

odmawiają rozpatrzenia roszczenia, gdyż uprawniony nie posiada dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia. Stąd idea stworzenia systemu, w którym procedura uzyskiwania informacji przez rodziny zmarłych byłaby efektywna, szybka i przyjazna – mówi Daszewski. Można się spodziewać, że tego

Przegląd prasy

informowała Arteria, podał bank. Dotychczas zgłaszane przez firmę Rigall Management roszczenia o zapłatę zostały uznane przez bank za bezpodstawne, podkreślono. (ISBnews)

Bądź trendy, jeździj hulajnogą elektryczną. Ale w razie wypadku możesz zostać na lodzie

pomysłami ludzi na biznes i na nowe sposoby przemieszczania się w obszarach miejskich – podkreśla Damian Ziąber z Prudentiala. - Przypadki wypadków w Stanach Zjednoczonych i próby definicji zarówno rodzajów pojazdów, jak i dochodzenie roszczeń o charakterze ubezpieczeniowym powodują, że przeciętny

Masz rysę na iPhonie? Nie skorzystasz z gwarancji [HISTORIA CZYTELNICZKI]

mogło wpłynąć na funkcjonalność urządzenia. Firma Apple w karcie gwarancyjnej na iPhone'a nie wymienia, że rysa na obudowie zamyka drogę do jakichkolwiek roszczeń gwarancyjnych związanych z funkcjonalnością telefonu. Nie rozumiem, na czym polega Państwa rola w procesie reklamacyjnym, skoro nawet nie

Słupy spod nocnego, celebryci, urzędnicy państwowi - to oni wzięli miliony ze SKOK Wołomin. Oddać nie muszą

prowadzonego postępowania upadłościowego ma nie tyle prawo, co obowiązek dochodzenia roszczeń od dłużników SKOK Wołomin oraz ich następców prawnych w celu sprawnego i możliwie pełnego zaspokojenie wierzycieli masy upadłości - przekonuje Kochański. Kredyty na VIP-a Tak naprawdę w latach 2009-14 SKOK 

Resolution to nie "bank za złotówkę". Na świecie istnieje od dawna. W Polsce to "pomylono". PiS brnie w kolejną awanturę, tym razem z TSUE

publicznych (np. samorządów) lub środki powierzone. 23 listopada 2016 r. została przyjęta kolejna dyrektywa odnosząca się do resolution, zmieniająca porządek roszczeń w przypadku upadłości banków. Nie zmienia ona jednak samych zasad postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego i polska ustawa, nad którą

Upadł SKOK z Gdańska. Wierzyciele poczekają na 25 mln zł

urósł do 818 mln zł - poinformował sędzia Ireneusz Fojuth. Uzasadniając decyzję o upadłości, sędzia poinformował, że wierzyciele, którzy dotąd jeszcze tego nie zrobili, mają trzy miesiące na wniesienie roszczenia do wyznaczonego przez sąd zarządcy. Dotyczy to osób, które

Strata netto PHN wyniosła 2,4 mln zł w I kw. 2017 r. wobec zysku rok wcześniej

Skorygowana EBITDA (EBITDA skorygowana o koszty typu one-off (koszty restrukturyzacji Grupy), rezerwę na naprawy gwarancyjne i odszkodowania w działalności deweloperskiej, zmianę rezerwy na roszczenia dotyczące lat ubiegłych) wyniosła 13,6 mln PLN i była wyższa o 2,2 mln PLN kw/kw (19%), podano także

Od lipca Unia bierze klientów biur podróży pod większą ochronę. Biura będą oddawać pieniądze

imprezy, ale jej miejsce zajmują „wiadomość, żądanie lub skarga” z trzyletnim okresem składania. – Nadal w interesie klienta pozostaje jak najszybsze poinformowanie o swoich roszczeniach organizatora, bo po trzech latach sprawa ulegnie przedawnieniu – zastrzega szef PIT. Adam

Reklamacja wadliwego towaru. Rękojmia, gwarancja, zwrot. Jak to zrobić? [PORADNIK]

- może to być na przykład dłuższy czas na zgłoszenie naszych roszczeń w przypadku, gdy towar jest niezgodny z umową - mówi Maciej Chmielowski z UOKiK. Co ważne, kiedy sprzedawca nie uwzględnił naszych roszczeń z tytułu rękojmi, nie oznacza to, że nie możemy dochodzić swoich praw z tytułu gwarancji. I na

Uszkodzony smartfon to początek walki klienta z serwisem

kupowanych okazyjnie w internecie. Właściciel zazwyczaj został oszukany. Trik czwarty. Fałszowanie faktur. Telefon jest już po gwarancji i się psuje. Właściciel załatwia sobie fakturę z taką datą sprzedaży, aby zmieścić się z roszczeniem gwarancyjnym

Ubezpieczalnie wypłacają coraz więcej za wypadki. Ale sądy przyznają wyższe kwoty

roku wprowadzono do kodeksu cywilnego możliwość ubiegania się o zadośćuczynienia za ból i cierpienie po śmierci osoby bliskiej. A z kolei rok wcześniej w życie wszedł zapis mówiący o 20-letnim okresie przedawnienia roszczeń. Umożliwił on bowiem sięganie do szkód nieprzedawnionych w 2007 roku, nawet

Nowe pociągi psują się częściej? Impuls to już rekordzista

wysokości roszczeń - mówi Witold Trólka z biura prasowego Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego. Według naszych informacji wysokość roszczeń jest większa niż milion złotych. Producent ustala przyczynę awarii Co na to producent? Jak zaznacza Urszula Makosz

Przegląd informacji ze spółek

finansowy za rok obrotowy 2017 r. o kwotę 7 160 tys. zł. Na wniosek Prairie Mining Limited, Sąd Okręgowy w Warszawie zabezpieczył roszczenie o ustanowienie użytkowania górniczego i postanowił zakazać ministrowi środowiska (MŚ) udzielania innym podmiotom koncesji poszukiwawczych

Masz w domu sprzęt firmy Mastercook? Będziesz miał problem z gwarancją

firmy informujemy, że od dnia 4 listopada 2013 roku z przyczyn niezależnych nie jesteśmy w stanie realizować napraw i wymian gwarancyjnych sprzętu naszej produkcji. Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie określić terminu rozpatrzenia Państwa roszczeń. Przypominamy, że

Premiowanie podczas oceny ofert najdłuższych okresów gwarancji może prowadzić do nadużyć

. 151 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający może pozostawić do 30 % kwoty zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota ta powinna być zwrócona nie później, niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady. Co do zasady odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu

Brak zakazu złożenia kilku polis ubezpieczeniowych

odpowiedzialności cywilnej. Liczy się wówczas suma kwot gwarancyjnych wynikających ze złożonych polis. Z żadnych postanowień ustawowych bądź umownych nie wynika, aby posiadanie dwóch polis zamykało zamawiającemu możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń na ich podstawie - zatem

Klient mocniej chroniony. UOKiK proponuje rewolucyjne zmiany w ustawie deweloperskiej

klientów i zaspokaja swoje roszczenia. Bez takiego załącznika umowa deweloperska będzie nieważna. Planowana nowelizacja przewiduje także sankcje dla deweloperów. Jeśli szefowie firmy zlekceważą nowe przepisy chroniące klienta, narażą się na grzywnę albo na karę pozbawienia wolności nawet dwuletnią

Niefortunna instalacja LPG. Kto jest gwarantem?

przez klienta reklamację przekazaliśmy mu informację, iż ponieważ nasza firma sprzedała samochód bez instalacji gazowej, a instalację montował inny podmiot, wszelkie roszczenia w tym zakresie należy zgłaszać do serwisu montującego instalację lub gwaranta tejże instalacji" - dodaje dyr. Jackowski z

Rząd nie chce pokazać, co przyjął. "Wyborcza" ujawnia ponad 100 nowych zmian dla pracowników i przedsiębiorców

przedawnienia roszczeń zamawiających z tytułu kar umownych oraz terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. Odejście od fakultatywności dokonywania zmiany umowy na rzecz jej obligatoryjności, w sytuacji gdy zamawiający stwierdzi, że okoliczności związane z COVID-19 wskazane przez wykonawcę

Przegląd prasy

mieszkaniowych, ale negatywny wpływ będzie miał za to wzrost wag dla hipotek walutowych Dziennik Gazeta Prawna --Rząd chce ściągnąć do Polski medyków ze Wschodu, planuje uproszczenia w ich zatrudnianiu --Roszczenia zagranicznych

UOKiK wydał 4 decyzje dot. praktyk rynkowych Idea Banku, nałożył 2 kary

indywidualnego dochodzenia roszczeń, podkreślono w komunikacie. "O przewidywanym wpływie decyzji po ich uprawomocnieniu się na przyszłe wyniki finansowe emitenta w związku z możliwymi skutkami wykonania przez emitenta zobowiązań finansowych wynikających z decyzji oraz o stanowisku

Kierowcy bez OC spowodowali w 2012 r. aż 6 tys. wypadków. Odszkodowania są ze składek tych, którzy polisy wykupują

roszczenia poszkodowanych. Młody kierowca zabrał ojcu samochód. Zjechał na przeciwległy pas i uderzył w auto, którego pasażerowie odnieśli duże obrażenia. Przyznane im renty - 250 tys. zł - wypłacił Fundusz, bo okazało się, że właściciel samochodu nie miał obowiązkowej polisy od

Amerykański Amber Gold? Służby nie ostrzegły ludzi przed piramidą Stanforda

swoich klientów, lecz najprawdopodobniej działa na zasadzie klasycznego schematu Ponziego. W takiej sytuacji SEC powinna była powiadomić Securities Investor Protection Corp. Instytucja ta, finansowana ze składek branży finansowej działa jak fundusz gwarancyjny. Zaspakaja roszczenia inwestorów, powstałe

Przegląd informacji ze spółek

Społecznych, dotyczącą odwołania Lubelskiego Węgla Bogdanka (LW Bogdanka) od decyzji ZUS w kwestii ustalenia wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, zatem korzystny dla spółki wyrok stał się prawomocny i roszczenie zostało ostatecznie odrzucone, podała spółka. Na tej podstawie i po