gwarancyjny podpisał

Katarzyna Klukowska

Nowa ustawa deweloperska. Bezpieczniejsze kupowanie mieszkań

Nowa ustawa deweloperska. Bezpieczniejsze kupowanie mieszkań

Już wkrótce bankructwo dewelopera przestanie spędzać jego klientom sen z powiek. Przepisy, które mają zacząć obowiązywać w połowie tego roku, zagwarantują im zwrot wszystkich wpłaconych pieniędzy.

Afera GetBack. Poszkodowani obligatariusze firmy idą po sprawiedliwość do Komisji Europejskiej

Afera GetBack. Poszkodowani obligatariusze firmy idą po sprawiedliwość do Komisji Europejskiej

sądowe dochodzenie roszczeń o naprawienie szkód, jakie ponieśli kupując getbackowskie obligacje. Chodzi tu przede wszystkim o decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z grudnia 2020 roku, by przeprowadzić przymusową restrukturyzację Idea Banku (przejęcie go za złotówkę), która całkowicie zablokowała

Dobra wiadomość dla 1 mln Polaków mających książeczki mieszkaniowe. Będą kolejne premie

Dobra wiadomość dla 1 mln Polaków mających książeczki mieszkaniowe. Będą kolejne premie

jednak, że zgromadzony wkład nie wystarczał na mieszkanie, a na książeczce pozostawały symboliczne sumy. Dziś posiadacze książeczek mogą się starać o wypłatę premii gwarancyjnej, czyli pieniędzy, które będą rekompensatą za to, że zgromadzone oszczędności straciły wartość. Za co dziś należy się premia

Zmiana formy i kwoty ubezpieczenia w umowie - zasady i dopuszczalność modyfikacji

Zmiana formy i kwoty ubezpieczenia w umowie - zasady i dopuszczalność modyfikacji

ubezpieczenia w trakcie realizacji umowy). Ponadto wymagaliśmy dostarczenia ubezpieczenia CAR kontraktu przed podpisaniem umowy. Niestety w opublikowanym wzorze umowy wystąpił błąd i w miejscu gdzie był przewidziany wymóg ubezpieczenia CAR w trakcie realizacji umowy, zastosowano wpis wymagający OC i

Dla kogo premia z książeczki mieszkaniowej? Można zgłosić się do banku po 8 tys. zł

Dla kogo premia z książeczki mieszkaniowej? Można zgłosić się do banku po 8 tys. zł

instalacji elektrycznej lub gazowej bank zażąda od nas protokołu potwierdzającego kompleksową wymianę instalacji podpisaną przez fachowca oraz kserokopii uprawnień tej osoby do wykonywania takich prac. Fundusz remontowy O premię gwarancyjną możemy się ubiegać, gdy dokonujemy wpłat na fundusz remontowy

Od lipca duże zmiany dla kupujących mieszkania od deweloperów

Od lipca duże zmiany dla kupujących mieszkania od deweloperów

lipca. Pieniądze będą lepiej chronione Co się zmienia? Najważniejszą zmianą jest powołanie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego. Obecnie deweloperzy muszą gromadzić wpłaty klientów na mieszkaniowych rachunkach powierniczych (MRP). Mogą być one zamknięte lub otwarte. Te pierwsze są bezpieczniejsze

Prezydent podpisał nowelę o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez SP

Warszawa, 19.12.2017 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz niektórych innych ustaw, podała Kancelaria Prezydenta. Według projektu, m.in. program de minimis

PKN Orlen: Inwestycja w instalację metatezy w Płocku będzie ukończona w kwietniu

., wykonawcy realizującego projekt budowy instalacji metatezy w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku, że zakończenie procesu inwestycyjnego, rozumiane jako przeprowadzenie testu gwarancyjnego i podpisanie dokumentów planowane jest w połowie kwietnia 2019 roku. Aktualnie, budowana instalacja znajduje się w końcowej

BNP Paribas BP udostępnia gwarancje oferowane wspólnie z BGK z limitem 10 mld zł

Gwarancji Płynnościowych. Na mocy umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Bankowi BNP Paribas w ramach Funduszu został przyznany limit 8 mld zł na gwarancje spłaty kredytów udzielanych średnim i dużym przedsiębiorcom. Bank podpisał również z BGK aneks do umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis

Konsorcjum NASK i Atende ma umowę z KGSG na zakup pakietów gwarancyjnych

Warszawa, 24.07.2018 (ISBnews) - Konsorcjum NASK Państwowy Instytut Badawczy (NASK PIB) i Atende podpisało umowę z Komendą Główną Straży Granicznej (KGSG) w związku z wygranym przetargiem na zakup pakietów gwarancyjnych, podało Atende. Wartość podpisanej umowy wynosi 13,21 mln

Bank Pekao z gwarancjami KUKE otwiera linię gwarancyjną stoczni Crist

Warszawa, 03.01.2019 (ISBnews) - Bank Pekao podpisał umowę udzielenia linii gwarancyjnej stoczni Crist - niezbędną do dalszej ekspansji zagranicznej - zabezpieczonej regwarancją przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), podało KUKE. Jest to pierwsza transakcja

Rafako ma nowy limit gwarancyjny w wysokości 40 mln zł od Ergo Hestii

Warszawa, 29.06.2015 (ISBnews) - Rafako podpisało ze STU Ergo Hestia umowę o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych w ramach przyznanego limitu gwarancyjnego. Kwotę limitu gwarancji ustalono na 40 mln zł, podała spółka. "

BOŚ Bank udostępnia Portfelową Linię Gwarancyjną z limitem 2,5 mld zł

Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ Bank) wprowadził do oferty Portfelową Linię Gwarancyjną z Funduszu Gwarancji Płynnościowych we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), podał bank. Limit przydzielony BOŚ Bankowi na wspomniane działania

ING Bank Śląski udostępnia Portfelową Linię Gwarancyjną z limitem 13 mld zł

Warszawa, 14.04.2020 (ISBnews) - ING Bank Śląski jako pierwszy bank udostępnia Portfelową Linię Gwarancyjną z Funduszu Gwarancji Płynnościowych (PLG FGP) we współpracy z BGK. Bankowi został przyznany limit w wysokości 13 mld zł do wykorzystania na gwarancje do kredytów

Idea Bank: BFG wniósł sprzeciw wobec sprzedaży akcji Idea Money

Warszawa, 14.08.2020 (ISBnews) - Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) - kurator Idea Banku - wniósł do właściwego sądu sprzeciw do uchwał zarządu i rady nadzorczej banku dotyczących wyrażenia zgody na sprzedaż akcji spółki Idea Money (IM) oraz zmiany warunków emisji posiadanych

Sasin kontra Ziobro. Sprawa Idea Banku elektryzuje obóz władzy. Jaki koszt poniesie Pekao SA?

Sasin kontra Ziobro. Sprawa Idea Banku elektryzuje obóz władzy. Jaki koszt poniesie Pekao SA?

W sylwestra Bankowy Fundusz Gwarancyjny poinformował, że zdecydował o przymusowej restrukturyzacji Idea Banku, niewielkiej instytucji finansowej od wielu miesięcy będącej w tarapatach. Bank od dawna miał problemy ze spełnieniem wymogów kapitałowych, jednak starano się go wyprowadzić na prostą

EFI i BGK mają umowę na 525 mln zł finansowania sektorów kultury i kreatywnego

Warszawa, 27.09.2018 (ISBnews) - Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisały umowę regwarancji w unijnym programie "Kreatywna Europa" i w ramach pilotażowego programu umożliwi to pozyskanie finansowania prawie 3 tys. firm z

Feerum ma kolejne umowy z ukraińską Epicentr K o wartości ok. 148,7 mln zł

Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Feerum podpisało z ukraińską Epicentr K LCC dwie umowy na sprzedaż kompleksów silosów zbożowych o wartości 26 mln euro (tj. 110,77 mln zł) i 8,9 mln euro (37,92 mln zł), podała spółka. "Zgodnie z umową, emitent

Rafako zostało zakwalifikowane do III fazy projektu NCBR 'Program Bloki 200+'

. Warunkiem rozpoczęcia fazy III było przedstawienie przez Rafako weksla gwarancyjnego stanowiącego zabezpieczenie należytego wykonania umowy z NCBiR opiewającego na równowartość przyznanego dofinansowania oraz przedłożenie dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania blokiem referencyjnym do prac w

PGE ma umowę na budowę układu wyprowadzenia mocy z nowych bloków Dolnej Odrze

Warszawa, 10.07.2020 (ISBnews) - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - podpisała z SPIE Elbud Gdańsk umowę na budowę układu wyprowadzenia mocy z nowych bloków gazowych w Elektrowni Dolna Odra, podała spółka

Właściciel mBanku chce pozwać Polskę za wakacje kredytowe. Jakie jest drugie dno?

Właściciel mBanku chce pozwać Polskę za wakacje kredytowe. Jakie jest drugie dno?

Chodzi o słynną już ustawę, którą w czwartek podpisał prezydent Andrzej Duda . Wprowadza ona m.in. wakacje kredytowe, czyli umożliwienie bezkosztowego przesunięcia aż ośmiu rat na koniec okresu spłaty: dwie raty w trzecim kwartale 2022, dwie raty w czwartym kwartale 2022 i po jednej w każdym

Fundusz Gwarancyjny BGK dla innowacyjnych firm zasilony kwotą 643 mln zł z POIR

. "Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów umowę na utworzenie Funduszu Gwarancyjnego ze środków POIR. Łączna kwota zasilająca fundusz wynosi 643 mln zł, w tym 525 mln zł pochodzi ze środków unijnych, a wkład krajowy to 118 mln zł

Kupujesz mieszkanie od dewelopera? Nowe przepisy ułatwią odzyskanie pieniędzy, gdy deweloper ogłosi upadłość

dopiero po zakończeniu całej inwestycji, a więc gdy wybuduje budynek z mieszkaniami. A dokładniej mówiąc, przelew nastąpi dopiero po podpisaniu aktu notarialnego przenoszącego na klienta własność mieszkania. Zatem deweloper musi stawiać budynek za własne pieniądze, ewentualnie z kredytu, który weźmie z

Frankowicze mają nowy powód do zmartwień?

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego kredyty z waloryzacją do franka pod koniec 2021 r. stanowiły już tylko 13,9 proc. wartości wszystkich kredytów mieszkaniowych, a „hipoteki" rozliczane w euro kolejne 3,8 proc. Oczywiście trzeba mieć świadomość, że ryzyko rosnącej stopy procentowej dotyczy

Elektrobudowa: Standstill z bankami w maju, ostateczna umowa na przeł. VII/VIII

chce podpisać z bankami umowę standstill. "Jesteśmy na etapie rozmów z bankami nt. restrukturyzacji naszego finansowania. Celem jest zapewnienie niezbędnego poziomu linii kredytowych i gwarancyjnych" - powiedział Świgulski podczas konferencji prasowej

BNP Paribas BP dzięki umowie z BGK przystąpił do programu Gwarancji Biznesmax

Warszawa, 04.10.2019 (ISBnews) - BNP Paribas Bank Polska podpisał umowę portfelowej linii gwarancji z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) i tym samym przystąpił do programu Gwarancji Biznesmax, podał BGK. Program adresowany jest do przedsiębiorców z sektora MSP, którzy planują

Ursus sprzeda Trioliet B.V. część przedsiębiorstwa w Opalenicy za ok. 6,8 mln zł

następujący sposób: 90% ceny zostanie zapłacone w dniu zawarcia transakcji, 5% zostanie zwolnione po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia transakcji i kolejne 5% zostanie zwolnione po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia transakcji (kwota zatrzymana na poczet ewentualnych roszczeń gwarancyjnych)"

Konsorcjum Rafako ma umowę na tłocznię gazu Kędzierzyn za 168,7 mln zł netto

Warszawa, 15.02.2019 (ISBnews) - Rafako podpisało z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System umowę na wykonanie Tłoczni Gazu Kędzierzyn, podała spółka. Rafako jest liderem konsorcjum, w którego skład wchodzi także inna spółka z grupy PBG - PBG oil and gas Sp. z o.o

Feerum ma umowę z KUKE dot. ubezpieczenia kontraktów ukraińskich na 38 mln euro

Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Feerum podpisało z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) umowę dotyczącą ubezpieczenia należności z tytułu dwóch kontraktów ukraińskich o łącznej wartości 34,9 mln euro (ok. 149 mln zł) zawartych 20 grudnia br. oraz kontraktu o

Pięć banków w programie "Mieszkanie bez wkładu własnego". Który jako pierwszy udzieli kredytu?

 instytucje podpisały już stosowną umowę z BGK, okazuje się, że w żadnej nie uda się wziąć kredytu z gwarancją. – Umowa podpisana z BGK otworzyła nam drogę do uruchomienia programu „Mieszkania bez wkładu własnego", który poszerzy ofertę kredytów mieszkaniowych o kredyt z gwarancją

ATM ma umowy dot. refinansowania zadłużenia do kwoty 156 mln zł

Warszawa, 23.09.2016 (ISBnews) - ATM podpisało umowę refinansowania zadłużenia do kwoty 156 mln zł z mBankiem jako agentem kredytu i pierwotnym kredytodawcą oraz BZ WBK jako agentem ds. zabezpieczeń i pierwotnym kredytodawcą, podało ATM. "Celem

Atende zawarło umowę o wartości 61,3 mln zł z RCZSiUT

, poinformowała spółka. "Zgodnie z zapisami umowy dostawa asortymentu ma zostać zrealizowana nie później niż do 30 listopada 2017 r. Na realizację usług montażu, rekonfiguracji oraz przeprowadzenia szkoleń przewidziano okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Serwis gwarancyjny

Solaris dostarczy 37 autobusów CNG do Ostrawy za ok. 13 mln euro

podpisanej umowy, [...] dostawa 37 ekologicznych autobusów przegubowych Solaris Urbino 18 CNG zostanie zrealizowana w ciągu 12 miesięcy. Całkowita wartość kontraktu obejmującego także pięcioletnią opiekę gwarancyjną zamówionych pojazdów wyniosła około 13 milionów euro" - czytamy w komunikacie

Bank Pekao: Firmy z sektora MŚP posiadają jeszcze rezerwy finansowe

zabezpieczenia gwarancyjne są istotne, ale program daje im dojście do tzw. 'żywego pieniądza', który będą mogli przeznaczyć na spłatę zobowiązań czy pensje dla pracowników" - powiedziała ISBnews Zmitrowicz. Polski Fundusz Rozwoju (PFR) zapowiedział, że już wkrótce ruszy projekt

BGK utworzył fundusz gwarancyjny na rzecz innowacyjności o wartości 250 mln zł

Warszawa, 08.01.2016 (ISBnews) ? Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) utworzył pod koniec 2015 r. fundusz gwarancyjny dla rozwoju innowacyjności MŚP w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG). Do funduszu trafiło 250 mln zł z POIG, a uruchomienie gwarancji

Rafako pozyskało umowy na ponad 790 mln zł od początku 2018 r.

Warszawa, 01.08.2018 (ISBnews) - Rafako podpisało umowy na realizację kontraktów o łącznej wartości ponad 790 mln zł od początku roku, podała spółka. "Od początku bieżącego roku, Rafako podpisało umowy na nowe kontrakty o wartości ponad 790 mln

Prezydent podpisał nowelę ustaw dot. wzmocnienia nadzoru nad rynkiem finansowym

Warszawa, 30.11.2018 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku, podała Kancelaria Prezydenta. Celem ustawy jest

Samochód? Tylko używam. Może warto rozważyć abonament na cztery koła?

przykładowym modelu. Opłata startowa za wynajem Citroena C3 III Facelift wynosi 3 tys. zł, a miesięczny abonament – 900 zł. W cenie jest rejestracja pojazdu, serwis i przeglądy, naprawy gwarancyjne, assistance oraz – w razie potrzeby – samochód zastępczy, a w puli 10 tys. km do przejechania

Turyści będą lepiej chronieni. Nowelizacja czeka na podpis prezydenta

. Problem w tym, że pieniądze z wykupionej przez biuro podróży gwarancji ubezpieczeniowej nie zawsze są wystarczające. Dlatego kilka dni temu prezydent podpisał ustawę powołującą Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Fundusz będzie zabezpieczał turystów upadłych biur podróży, którym organizatorzy nie zorganizują

Premia z książeczki mieszkaniowej do odzyskania. Nie tylko za wielkie wydatki, ale np. za walkę ze smogiem

mieszkanie, a na książeczce pozostawały niewielkie, zazwyczaj symboliczne sumy.Posiadacze książeczek mogą się starać o wypłatę premii gwarancyjnej, czyli pieniędzy, które będą rekompensatą za to, że zgromadzone oszczędności straciły wartość. Ponad milion z książeczkami mieszkaniowymi Ok. 1,1 mln Polaków

Pomorskie samorządy chcą budować drogi w partnerstwie publiczno-prywatnym. Jako pierwsi w Polsce

jest odpowiedzialny nie tylko za budowę czy remont dróg, ale także za długoterminowe jej utrzymanie.  Jak dodaje burmistrz Pasieczny: - W przypadku Pakietu Drogowego mówimy o umowie wieloletniej. Utrzymanie gwarancyjne będzie spoczywać na partnerze prywatnym, czyli na firmie, która zbuduje

BGK: Ponad 300 firm otrzymało ok. 5 mld zł kredytu w ramach FGP

wpierające płynność finansową polskich firm, które ucierpiały przez zamrożenie gospodarki. Fundusz Gwarancji Płynnościowych to zupełnie nowe rozwiązanie. To jeden z elementów Krajowego Funduszu Gwarancyjnego, z którego udzieliliśmy wsparcia w nowej formule już dla ponad 20 tysięcy firm, a wartość

MR przygotuje projekt specustawy ws. pakietu osłonowego dla przedsiębiorców

podatków i składek ZUS; instrumenty na rzecz poprawy płynności finansowej firm, w tym wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów; ochronę i wsparcie rynku pracy, m.in. rozwiązania dla firm zmuszonych do przestojów. "Premier Mateusz Morawiecki zobowiązał mnie do

Wasko zawarło umowy wykonawcze na sieć szerokopasmową FTTH za 132,1 mln zł

Warszawa, 14.07.2017 (ISBnews) - Wasko podpisało 21 umów wykonawczych z następującymi kontrahentami: Eckley Investments, Gladmar Investments, Nashford Investments oraz Rodmer Investments, których przedmiotem jest budowa sieci szerokopasmowej FTTH. Łączna wartość podpisanych

Przegląd informacji ze spółek

9,9 mld m3 w I kw. 2019 r., tyle samo co rok wcześniej, podało PGNiG. Wysokość ustalonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2019 rok dla BNP Paribas Bank Polska wynosi 116,1 mln zł. W I kw. br. bank

Kłopotliwy ubezpieczyciel zagrożony bankructwem. Nawet 100 tys. posiadaczy polis Gefiona może mieć kłopoty

ubezpieczyciela i przestanie on wypłacać odszkodowania, posiadacze polis będą musieli kupić nowe ubezpieczenie OC. W przypadku bankructwa ubezpieczyciela osoby ubezpieczone mają trzy miesiące od ogłoszenia upadłości na podpisanie nowej polisy OC. Nie mają natomiast powodów do obaw osoby poszkodowane przez

Prezydent podpisał nowelę ustawy o BFG dot. zmiany sposobu wnoszenia opłat

Warszawa, 22.03.2016 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (BFG) oraz ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, podała Kancelaria Prezydenta. Nowela przewiduje przejście z

Jak zwracać zabezpieczenie wykonania umowy po robotach budowlanych i usłudze nadzoru inwestora?

dopuszczeniem budynku do użytkowania. Biorąc jednak pod uwagę konieczność udziału inwestora zastępczego w przeglądach gwarancyjnych robót budowlanych (5 lat), przedmiot umowy inwestora nie kończy się na tym etapie. Czy można założyć, że należyte wykonanie zamówienia będzie możliwe do stwierdzenia dopiero po

Spółka Famuru ma umowę z JSW na rozbudowę ZPMW Budryk za 132,3 mln zł

Warszawa, 19.04.2017 (ISBnews) - Famur Pemug ? spółka zależna Famuru ? podpisała umowę z JSW na rozbudowę i modernizację Zakładu Przeróbki Węgla dla kopalni KWK "Budryk", podała spółka. Wartość kontraktu została określona na 132 348 780,49 zł netto

BGK podpisał umowę o współpracy z 10 bankami ws.gwarancji kredytów dla MSP

Warszawa, 24.02.2016 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał umowę o współpracy z 10 bankami, które będą udzielać kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z gwarancją BGK ze środków Funduszu Gwarancyjnego POIG, podała instytucja. Kwota dostępnych

Przegląd informacji ze spółek

zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 164,98 mln zł z zysku za 2018 rok na wypłatę dywidendy, co oznacza wypłatę 8,31 zł na akcję, wynika z podjętych uchwał. Łącznie składki PKO Banku Polskiego (PKO BP) na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), wliczone w ciężar kosztów pierwszego kwartału

Orlen będzie wspierać rosyjskiego Kamaza

Zgodnie z podpisanym porozumieniem produkowane przez Orlen oleje silnikowe Platinum Ultor mają być produktami zalecanymi do stosowania w sprzedawanych w Polsce pojazdach Kamaza, zarówno w okresie gwarancyjnym, jak też pogwarancyjnym. Porozumienie dotyczy na razie tylko Polski

Bank Pocztowy złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia SKOK Jaworzno

publicznej zgodnie z programami pomocowymi dotyczącymi stabilizacji rynku finansowego oraz ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Ostateczna wysokość wsparcia będzie znana po podpisaniu umów z BFG, co może mieć miejsce dopiero po decyzji Komisji Nadzoru Finansowego oraz pod warunkiem pozytywnej decyzji

EFI i BGK podwajają wsparcie dla MŚP w Polsce do kwoty 2 mld zł z Planu Junckera

. Umowa z EFI, podpisana w 2015 roku, pomogła BGK uruchomić nowy, skuteczny produkt gwarancyjny oraz zapewnić MŚP dodatkowe finansowanie na korzystnych warunkach bez wymagania skomplikowanych zabezpieczeń (np. w postaci hipoteki). W ciągu ostatnich 2 lat BGK udzielił z COSME wsparcia dla ponad 3 700

Zareklamowała telefon za 500 zł. Teraz firma współpracująca z T-Mobile chce od niej... 1300 zł

Pani Wirginia Stachowiak w listopadzie 2020 roku podpisała na dwa lata umowę z T-Mobile. Do abonamentu dokupiła w telekomie smartfon LG K22. Problem pojawił się pół roku później. Smartfon przestał działać prawidłowo. Telefon nie chciał się ładować, a wyłączony – włączyć. Syn starszej

Mostostal Zabrze zwiększył limit na gwarancje w KUKE do 40 mln zł

Warszawa, 26.10.2015 (ISBnews) - Mostostal Zabrze podpisał aneks do umowy generalnej z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów (KUKE) o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych, na mocy którego zwiększono limit odnawialny na gwarancje do kwoty 40 mln zł (z 25 mln zł

Apator miał 9,82 mln zł zysku netto, 16,87 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2019 r.

2019 r., pomimo utrzymania wysokich obrotów zarówno w kraju, jak i w eksporcie (Segment Gaz), największy wpływ miały zdarzenia o charakterze jednorazowym (zawiązanie w IV kwartale dodatkowej rezerwy na naprawy gwarancyjne dot. reklamacji liczników energii elektrycznej i rozliczenie projektów w

Feerum pozyskało kontrakty na Ukrainie warte blisko 50 mln euro

Warszawa, 29.11.2018 (ISBnews) - Feerum podpisało z ukraińską firmą Epicentr K LLC z Kijowa dwie duże umowy na sprzedaż kompleksów silosów zbożowych o łącznej wartości blisko 50 mln euro (209,8 mln zł), podała spółka. Realizacja umów oznaczać będzie znaczny wzrost wyników firmy

Od poniedziałku wypłaty depozytów dla członków SKOK Kujawiak

wypłacających pieniądze można znaleźć na stronie www.pekao.com.pl. Dlaczego tam? Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który odpowiada za wypłatę środków gwarantowanych, podpisał umowy z kilkoma dużymi bankami, które w przypadku bankructwa banku czy SKOK są w stanie zorganizować wypłatę. W tym

Przegląd informacji ze spółek

mln zł zysku operacyjnego (wzrost o 12% r/r) w I kw. 2020 r., podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) ustalił wysokość składki rocznej Banku Handlowego na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2020 r. na 84,33 mln zł

Oferta konsorcjum spółki zal. Wasko najkorzystniejsza na centrum usług Katowic

, ? infrastrukturę techniczną, podano także. ?Termin realizacji zamówienia wynosi 36 miesięcy i został wydłużony o rozszerzony okres gwarancyjny w wymiarze 30 miesięcy. W przypadku braku odwołania co do wyboru oferty konsorcjum w terminie przewidzianym przepisami prawa zostanie podpisana

Powołanie Zdzisława Sokala do KNF było nieważne. Co z decyzjami Komisji?

Zdzisław Sokal jest przedstawicielem prezydenta Andrzeja Dudy w Komisji Nadzoru Finansowego i szefem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Do KNF został powołany we wrześniu 2015 roku. Wtedy premierem była Ewa Kopacz, a rządziła koalicja PO-PSL. We wtorek dziennik ”Rzeczpospolita&rdquo

Odchodzący prezes UOKiK przysporzył problemów Gazpromowi

Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego – instytucji dużo niższej rangą od UOKiK.  Nowym szefem UOKiK pod koniec stycznia został Tomasz Chróstny, który przez pięć miesięcy był wiceprezesem Urzędu, a wcześniej dyrektorem w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii (teraz Ministerstwo Rozwoju

Konsorcjum z NTT System dostarczy komputery dla sądów za 12,7 mln zł brutto

;Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu w postaci 3 988 sztuk komputerów Dell Optiplex 3040 SFF za wynagrodzeniem w wysokości 12 704 571,60 zł brutto na rzecz sądów powszechnych oraz zapewnienie usług gwarancyjnych sprzętu" - czytamy w komunikacie. Umowę podpisano w wyniku

Idea Bank: Sprzedaż non core business to uznawany sposób rekapitalizacji

Warszawa, 20.08.2020 (ISBnews) - Planowana przez Idea Bank sprzedaż spółki Idea Money, którą oprotestował Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), to sposób na rekapitalizację banku za pośrednictwem transakcji, które zmniejszają aktywa ważone ryzykiem - a jest to działanie, które

BGK pozyskał z COSME środki, zabezpieczające 10,5 mld zł kredytów dla MŚP

Warszawa, 06.02.2020 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) pozyskał z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) środki na gwarancje, które pozwolą zabezpieczyć spłatę kredytów o wartości aż 10,5 mld zł. Pieniądze pochodzą z unijnego programu gwarancyjnego COSME i mogą

EFI objął gwarancją portfel finansowania dłużnego CVI o wartości 834 mln zł

Przedsiębiorstw FIZAN jest objęta Planem Inwestycyjnym dla Europy, tzw. Planem Junckera. Dotyczy ona instrumentu gwarancyjnego InnovFin SMEG, oferowanego przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020. Umowa jest największą z podpisanych dotąd w Polsce w ramach tego instrumentu, podano także

Kalendarium ISBnews

podpisaniem umów w ramach III konkursu CuBR --12:30: Konferencja prasowa BGK ? Fundusz Gwarancyjny WTOREK, 30 maja 1- dniowe posiedzenie RPP --09.30: Konferencja Redan S.A. i TXM S.A. nt. wyników

BGK pozyskał 1,6 mld zł z COSME, co zabezpieczy 6 mld zł kredytów

Warszawa, 28.05.2019 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) pozyskał 1,6 mld zł z unijnego programu gwarancyjnego COSME dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, co pozwoli zabezpieczyć 6 mld zł kredytów, podał bank. Od początku trwania programu BGK sześciokrotnie

Bank Pekao i EFI mają największą polską umowę gwarancji w ramach COSME

Warszawa, 12.07.2018 (ISBnews) - Bank Pekao i Europejski Fundusz Inwestycyjny podpisały największą polską umowę gwarancji w ramach instrumentów gwarancyjnych programów UE - COSME, która umożliwi Pekao udzielenie blisko 1,2 mld zł kredytów dla przedsiębiorstw, podał bank

Idea Bank ma umowę sprzedaży 65% akcji Idea Money

Warszawa, 31.07.2020 (ISBnews) - Idea Bank podpisał z Fundacją Jolanty i Leszka Czarneckich (Fundacją JLC) oraz Idea Getin Leasing (IGL) umowę sprzedaży 7 009 055, tj. 65%, akcji spółki zależnej Idea Money, podał bank. "Zgodnie z postanowieniami

PKO Leasing, EFI mają umowę ws. 1,5 mld zł preferencyjnego finansowania dla firm

Warszawa, 11.10.2018 (ISBnews) - PKO Leasing oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) podpisały umowę gwarancyjną w ramach tzw. Instrumentu Gwarancji Kredytowych unijnego programu COSME. Umowa pozwoli PKO Leasing na udostępnienie polskim przedsiębiorcom łącznie 1,5 mld zł

Tauron ma umowy z bankami ws. programu emisji obligacji o wartości 6,27 mld zł

Warszawa, 24.11.2015 (ISBnews) ? Tauron Polska Energia podpisał z Bankiem Handlowym w Warszawie, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland), Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Polska), Bankiem Zachodnim WBK, CaixaBank Oddziałem w Polsce, Industrial and Commercial Bank of China (Europe

Bank Pocztowy ma umowę z Lechpolem dot. preferencyjnych kredytów dla rolników

Warszawa, 20.07.2020 (ISBnews) - Bank Pocztowy podpisał umowę z firmą z sektora rolniczego - Lechpol z Szubina, na mocy której jej klienci będą mogli łatwiej korzystać z preferencyjnych linii kredytowych banku, podał bank. Rolnicy z 41 powiatów północno-zachodniej Polski będą

Przed wyjazdem autem na wakacje sprawdź przepisy i kup ubezpieczenie. Tylko jakie?

procesie likwidacji szkód. Warto zrobić dokumentację zdjęciową, bo to ułatwi ubezpieczycielowi prawidłową ocenę zdarzenia. Wypełnione i podpisane przez uczestników oświadczenie należy przekazać ubezpieczycielowi sprawcy. Robi się to samodzielnie lub poprzez przedstawiciela zakładu ubezpieczeń w swoim kraju

Backlog Mostostalu Zabrze to 455 mln zł na koniec IV, potencjalnie 681 mln zł

2020 roku wartość backlogu, tj. wartość robót do zrealizowania w kolejnych okresach wynosi 455,4 mln zł natomiast szacowana wartość kontraktów do podpisania w oparciu o aktualne oferty wynosi 225,4 mln zł, co łącznie stanowi 680,8 mln zł" - czytamy w raporcie za I kw. 2020 r

Rank Progress ma kredyt w BOŚ na kwotę 106,3 mln zł na spłatę obligacji

ponoszonym przez Bank z tytułu udzielonego kredytu naliczanym w trybie określonym przepisami Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, podano również. "Podpisana umowa na spłatę obligacji to wypełnienie składanych przez nas od kilku miesięcy deklaracji związanych ze zdobyciem

Baltona wyemituje obligacje o łącznej wartości nominalnej 175 mln zł

zmiany składu rady nadzorczej, iii. podpisania przez emitenta umowy gwarancyjnej, na mocy której spółka potwierdzi niepodejmowanie wskazanych w umowie inwestycyjnej działań związanych m.in. z rozporządzaniem aktywami, zaciąganiem zobowiązań etc. oraz

NFOŚiGW i ZBP podejmą prace nad włączeniem banków do programu Czyste Powietrze

Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podpisał porozumienie ze Związkiem Banków Polskich (ZBP) w sprawie prac nad przygotowaniem warunków do oferowania przez banki produktów umożliwiających finansowanie kosztów

CCC ma zgodę banków na zawarcie umowy o warunkach finansowania do 30 IV 2021 r.

2020 r. emitent i wierzyciele ukończyli również negocjowanie warunków umowy. Umowa zostanie zawarta i wejdzie w życie z chwilą jej podpisania przez ostatniego wierzyciela. Po zawarciu i wejściu umowy w życie, emitent opublikuje raport bieżący aktualizujący informacje zawarte w niniejszym raporcie"

Upadłość SKOK Skarbiec ogłoszona przez sąd

Gwarancyjny. Gdy bankrutuje kasa lub bank, BFG wybiera instytucję, która jest w stanie sprawnie obsłużyć proces zwrotu depozytów. W tym przypadku BFG podpisał umowę z bankiem PKO BP. Jeśli ktoś nie zdąży do końca września zgłosić się po wypłatę pieniędzy

Feerum otrzymało 5,3 mln euro zaliczki na poczet kontraktu na Ukrainie

, zaprojektuje, wyprodukuje i dostarczy silosy do wskazanych lokalizacji na terenie zachodniej Ukrainy, a także zapewni serwis gwarancyjny i szkolenie pracowników zamawiającego. Spółka nie będzie natomiast odpowiedzialna za montaż i uruchomienie dostarczonych silosów, podano również. W

Prezydent podpisał ustawę o świadczeniu dla niezdolnych do samodz. egzystencji

Warszawa, 09.08.2019 (ISBnews) - Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, podała Kancelaria Prezydenta. Celem ustawy jest dodatkowe wsparcie dochodowe tych osób

OT Logistics rozpoczął spełnianie warunków zawieszających umowy dot. zadłużenia

Warszawa, 29.04.2019 (ISBnews) - OT Logistics rozpoczął proces spełniania warunków zawartych w umowie wspólnych warunków zadłużenia grupy, podpisanej z konsorcjum banków kredytujących grupę, oraz wdrożenia warunków wstępnych założeń dot. restrukturyzacji finansowej grupy

Depozyty członków SKOK Skarbiec do odbioru w PKO BP

Każdy, kto trzymał w SKOK Skarbiec mniej niż równowartość 100 tys. euro (ok. 437 tys. zł), może spać spokojnie - odzyska wszystkie oszczędności. Taką ochronę gwarantuje członkom spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Przegląd informacji ze spółek

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) określił dla Banku Handlowego na poziomie skonsolidowanym wysokość minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji (MREL), odpowiadającą 112,814% sumy funduszy własnych i zobowiązań ogółem (TLOF), co

Banki sprzedadzą frankowiczów. Tajemnicza zmiana w ustawie

Frankowicze się boją, że trudniej będzie im dochodzić swoich praw np. przy egzekucji. Co innego rozmowa o zadłużeniu z bankiem, a co innego z żądną zysku firmą windykacyjną. Nowy art. 95 prawa bankowego W marcu 2019 roku Sejm znowelizował ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Przy okazji

Przegląd informacji ze spółek

. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) podpisała z konsorcjum Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe, Budimex i Tecnicas Reunidas aneks do umowy na zaprojektowanie i budowę w formule "pod klucz" bloku energetycznego w Elektrowni Turów, który podwyższa wartość kontraktu o 280

Ubezpieczenia w czasie epidemii. Można zabezpieczyć się na wypadek utraty dochodów, ale są kruczki

swoje biura, to nadal można wykupić ubezpieczenie za pośrednictwem stron internetowych i skonsultować się z agentami ubezpieczeniowymi przez telefon. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli dziś podpiszemy umowę z ubezpieczycielem i wkrótce przydarzy nam się coś złego, odszkodowanie niekoniecznie zostanie

MRPiPS zawarło z BGK umowę dofinansowania pożyczek dla podmiotów ekonomii społ.

Warszawa, 25.04.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) podpisało z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę dofinansowania pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej kwotą 158,9 mln zł, podał resort. Środki będą przewidziane na start lub

Przegląd informacji ze spółek

. Synthos Kralupy podpisał umowy z holenderską spółką SABIC Petrochemicals BV na dostawę frakcji C4 o wartości ok.1,026 mld zł, na dostawy butadienu 1,3 o szacunkowej wartości ok. 566 mln zł oraz trzecią umowę - na dostawy rafinatu 1 o wartości ok. 552 mln zł, podała spółka w osobnych komunikatach. Łączna

Bierzesz "chwilówkę" i tracisz mieszkanie? To możliwy scenariusz

spółdzielni Przyszłość. Akcja społeczna "Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz" jest współorganizowana przez siedem instytucji publicznych: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Komisję Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Narodowy Bank

Kalendarium ISBnews

--11:30: Spotkanie prasowe InteliWISE nt. planów --12:00: Konferencja prasowa KGHM Polska Miedź i NCBiR w związku z podpisaniem umów w ramach III konkursu CuBR --12:30: Konferencja prasowa BGK ? Fundusz Gwarancyjny WTOREK

Strabag IP wybrany do budowy odcinka S8 w mazowieckim za 306,9 mln zł

, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. "[Wykonawca] zaproponował skrócenie terminu realizacji z 34 do 31 miesięcy (w trakcie prac budowlanych nie wlicza się okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca) i wydłużenie okresu gwarancyjnego z 5 do 10 lat

Przegląd informacji ze spółek

podjętej współpracy, Getin Noble Bank będzie korzystać z usług, które mają na celu utrzymanie procesów biznesowych oraz zmianę podejścia do sposobu utrzymywania infrastruktury IT. Comarch podpisał umowę ramową z Vodafone New Zealand Limited na dostarczenie i utrzymanie przez

Przegląd informacji ze spółek

%) oraz Budimex (lider, 50%) podpisało z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad umowę na zaprojektowanie i budowę 16 km autostrady A1 Tuszyn - granica woj. łódzkiego/śląskiego na odcinku A: węzeł Tuszyn (bez węzła) - węzeł Bełchatów (z węzłem), podał Strabag. Łączna wartość kontraktu to 478,8 mln

Wyrok TSUE ws. kredytów we frankach. Huśtając sektorem bankowym, możemy zafundować sobie kryzys. Rykoszetem dostanie kilka milionów ciułaczy

. Zupełnie kuriozalny jest pomysł (nie wiadomo, czy Trybunał rzeczywiście wyda takie orzeczenie), by oprocentowanie adekwatne dla kredytów frankowych pozostało, ale kredyt zostałby przewalutowany po kursie z dnia podpisania umowy. Wyglądałoby to na złośliwą karę dla banków. Poniosłyby straty sięgające

Amica kupuje prawo do marki Fagor, opłata licencyjna to min. 1 mln euro rocznie

. "Wejście w życie umowy uwarunkowane jest (i) podpisaniem przez spółkę Amica umowy na realizację obowiązków gwarancyjnych dot. dużego sprzętu AGD sprzedanego na terytorium Hiszpanii przed wejściem umowy w życie, (ii) zawarciem przez spółkę Amica polisy ubezpieczenia cywilnego dot. dużego sprzętu AGD