gwarancyjne wypłacane

Maciej Bednarek

PKO BP wypłaci pieniądze klientom bankrutującego SKOK Wspólnota

PKO BP wypłaci pieniądze klientom bankrutującego SKOK Wspólnota

Bank będzie wypłacał pieniądze od 28 lipca do 19 września 2014 r. Po tym terminie wypłaty będzie dokonywał Bankowy Fundusz Gwarancyjny jeszcze przez pięć lat.

Od 4 maja członkowie upadłego SKOK Jowisz mogą odbierać pieniądze

Członkowie SKOK Jowisz od 4 maja do 24 czerwca mogą wypłacać swoje gwarantowane oszczędności w kasach Banku Zachodniego WBK. Później będzie je można odebrać przez 5 lat w siedzibie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Podrożało budowanie, wzrosły dopłaty do mieszkań

Na więcej pieniędzy mogą liczyć inwestorzy występujący do fiskusa o zwrot części VAT za materiały budowlane. Wzrośnie też premia gwarancyjna wypłacana posiadaczom książeczek mieszkaniowych

Książeczki mieszkaniowe. Nowe możliwości wykorzystania premii i inne zmiany

Książeczki mieszkaniowe. Nowe możliwości wykorzystania premii i inne zmiany

wniosków o zawarcie umowy najmu w programie Mieszkanie na Start. Ponadto zmiany w zasadach funkcjonowania premii gwarancyjnej zakładają, że będzie ona wypłacana również (inaczej niż do tej pory) osobom, które nie posiadają 100 proc. udziałów w danej nieruchomości. Otrzymają one fundusze pod warunkiem, że

Nowa ustawa deweloperska. Bezpieczniejsze kupowanie mieszkań

Nowa ustawa deweloperska. Bezpieczniejsze kupowanie mieszkań

w życiu. Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, zwana ustawą deweloperską, gwarantuje klientowi ochronę do kwoty będącej równowartością 100 tys. euro (tyle maksymalnie wypłaca Bankowy Fundusz Gwarancyjny). Przy obecnych cenach na rynku nieruchomości to

Ważne zmiany w książeczkach mieszkaniowych. Łatwiej o premie gwarancyjne

Ważne zmiany w książeczkach mieszkaniowych. Łatwiej o premie gwarancyjne

na start”. Zmiany w zasadach funkcjonowania premii gwarancyjnej zakładają również, że będzie ona wypłacana (inaczej niż do tej pory) osobom, które nie mają 100 proc. udziałów w danej nieruchomości. Otrzymają one fundusze, pod warunkiem że są właścicielami przynajmniej budynku. 4. Wysokość

Zdzisław Sokal został powołany na prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Warszawa, 24.03.2016 (ISBnews) - Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) powołała zarząd Funduszu na rozpoczynającą się 2 kwietnia br. trzyletnią kadencję ze Zdzisławem Sokalem na stanowisku prezesa, podał BFG. W skład zarządu Bankowego Funduszu

Nieprawdziwe dane o liczbie upadłości deweloperów. Kulisy nowelizacji ustawy

Nieprawdziwe dane o liczbie upadłości deweloperów. Kulisy nowelizacji ustawy

Znowelizowane przepisy wchodzą w życie 1 lipca.  Na obraz i podobieństwo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Deweloperski Fundusz Gwarancyjny ma działać tak jak Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Ze zgromadzonych w DFG środków będzie można zwracać pieniądze nabywcom lokali mieszkalnych wtedy, gdy

Afera GetBack. Poszkodowani obligatariusze firmy idą po sprawiedliwość do Komisji Europejskiej

Afera GetBack. Poszkodowani obligatariusze firmy idą po sprawiedliwość do Komisji Europejskiej

sądowe dochodzenie roszczeń o naprawienie szkód, jakie ponieśli kupując getbackowskie obligacje. Chodzi tu przede wszystkim o decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z grudnia 2020 roku, by przeprowadzić przymusową restrukturyzację Idea Banku (przejęcie go za złotówkę), która całkowicie zablokowała

Wypadek autokaru w Chorwacji. Wiemy, gdzie ubezpieczony był polski autokar [TYLKO U NAS]

Wypadek autokaru w Chorwacji. Wiemy, gdzie ubezpieczony był polski autokar [TYLKO U NAS]

. Warta potwierdziła nasze informacje - będzie wypłacać odszkodowania poszkodowanym i rodzinom tragicznie zmarłych pasażerów. Pokryje również koszty leczenia ofiar wypadku, odszkodowania za kalectwo czy będzie wypłacać poszkodowanym dożywotnie renty. - Warta uruchomiła dedykowany numer telefonu (814 607

Kampania wyborcza w ubezpieczeniach. Nie będzie kar za brak samochodowego OC?

Kampania wyborcza w ubezpieczeniach. Nie będzie kar za brak samochodowego OC?

o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. "Dla Rzecznika Finansowego zawsze priorytetem była i pozostaje nim w dalszym ciągu ochrona interesów poszkodowanych. […]  Rzecznik nie może pozostawać obojętny

6 tys. zł za brak OC dla kierowców. Ale niektórzy zapłacą kilkadziesiąt tysięcy złotych

6 tys. zł za brak OC dla kierowców. Ale niektórzy zapłacą kilkadziesiąt tysięcy złotych

, rzecznik Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który wypłaca odszkodowania za wypadki spowodowane przez nieubezpieczonych i niezidentyfikowanych sprawców. Wcześniej kary było dużo niższe, dopiero od 2012 roku zmienił się sposób naliczania kar za jazdę bez OC. Zamiast w relacji do kursu euro wysokość

Dla kogo premia z książeczki mieszkaniowej? Można zgłosić się do banku po 8 tys. zł

Dla kogo premia z książeczki mieszkaniowej? Można zgłosić się do banku po 8 tys. zł

), wniesieniem wkładu własnego do kredytu hipotecznego lub wpłaty do TBS, wymianą okien, instalacji gazowej lub elektrycznej. Kto wypłaca premię z książeczki mieszkaniowej? Premia gwarancyjna jest finansowana z budżetu państwa, a jej wypłacaniem zajmuje się PKO BP. Jeśli zdecydujemy się na likwidację książeczki

Dobra wiadomość dla 1 mln Polaków mających książeczki mieszkaniowe. Będą kolejne premie

Dobra wiadomość dla 1 mln Polaków mających książeczki mieszkaniowe. Będą kolejne premie

gwarancyjna jest finansowana z budżetu państwa, a jej wypłacaniem zajmuje się PKO BP. Jeśli zdecydujemy się na likwidację książeczki bez premii gwarancyjnej, dostaniemy niewielkie pieniądze – bo tylko oprocentowany wkład własny. Lepiej wybrać drugie rozwiązanie, czyli likwidację książeczki razem z

BFG ustalił stawkę funduszy ochrony środków gwarantowanych na 0,55% w 2017 r.

Warszawa, 10.11.2016 (ISBnews) - Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) ustaliła na 2017 rok stawkę funduszy ochrony środków gwarantowanych, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w wysokości 0,55% sumy środków pieniężnych zgromadzonych w banku

Ważne zmiany w ustawie deweloperskiej. Nabywca domu czy mieszkania może się czuć bezpieczniej

Ważne zmiany w ustawie deweloperskiej. Nabywca domu czy mieszkania może się czuć bezpieczniej

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny ma działać podobnie jak Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Ma gromadzić środki ze składek od deweloperów i być funduszem ratunkowym dla klientów firm deweloperskich. – Dotychczasowe przepisy nie zapewniały klientom deweloperów odpowiedniej ochrony prawnej ani

Posłowie zajmują się pakietem ustaw dotyczących pomocy rolnikom

Posłowie zajmują się pakietem ustaw dotyczących pomocy rolnikom

środków funduszu będą wypłacane rekompensaty dla rolników w razie braku zapłaty za produkty rolne zbyte podmiotowi prowadzącemu skup, obróbkę czy dalszą sprzedaż, który stał się niewypłacalny. - Jest to projekt chroniący polskiego rolnika i organizujący fundusz gwarancyjny - wyjaśniał w poniedziałek

BFG ustalił dla banków stawkę opłaty obowiązkowej na 0,04175% za IV kw. br.

Warszawa, 21.09.2016 (ISBnews) - Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określiła stawkę obowiązkowej opłaty na IV kwartał 2016 roku wnoszonej na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez podmioty objęte obowiązkowym systemem gwarantowania ? w wysokości 0,04175% łącznej kwoty

Ceny nieruchomości wzrosną o kolejne 2-3 proc.? Deweloperzy: to skutek zmiany przepisów

Ceny nieruchomości wzrosną o kolejne 2-3 proc.? Deweloperzy: to skutek zmiany przepisów

spłat), a bank wypłaca je deweloperowi. Taki rachunek nie chroni jednak dostatecznie środków wpłacanych przez klienta. Są dwa rodzaje rachunków powierniczych: otwarty, czyli taki, gdy bank wypłaca środki deweloperowi w miarę postępu prac. Może on być objęty gwarancjami bankowymi lub ubezpieczeniowymi

Od lipca duże zmiany dla kupujących mieszkania od deweloperów

Od lipca duże zmiany dla kupujących mieszkania od deweloperów

lipca. Pieniądze będą lepiej chronione Co się zmienia? Najważniejszą zmianą jest powołanie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego. Obecnie deweloperzy muszą gromadzić wpłaty klientów na mieszkaniowych rachunkach powierniczych (MRP). Mogą być one zamknięte lub otwarte. Te pierwsze są bezpieczniejsze

KNF zaleca, by dywidenda PTE nie przekraczała 100% zysku za dany rok

Warszawa, 22.05.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) rekomenduje, by powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) ograniczyły wartość dywidendy wypłacanej w danym roku z zysku lub z pozostałych elementów kapitału własnego do poziomu nieprzekraczającego 100% wysokości

KNF: PTE mogą przeznaczyć na dywidendy do 150% zysku za 2016 i lata ubiegłe

Warszawa, 07.12.2016 (ISBnews) - Powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) będą mogły przeznaczyć na dywidendy wypłacane z zysku pochodzącego z 2016 r. i z lat ubiegłych do poziomu nieprzekraczającego 150% wysokości zysku osiągniętego w 2016 r., pod warunkiem, że spełni warunki

KNF: Dywidendy PTE z zysków 2018 powinny uwzględniać potrzeby dot. tworzenia PPK

do niespełnienia przez towarzystwo ustawowych wymogów kapitałowych; - kryterium III według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wartość kapitałów własnych towarzystwa, powiększona o wartość Funduszu Gwarancyjnego przypadającą na towarzystwo, stanowiła przynajmniej 1,25

KNF zaleca, by dywidenda od PTE nie była wyższa niż 100% zysku za 2017 r. 

. wartość kapitałów własnych towarzystwa, powiększona o wartość Funduszu Gwarancyjnego przypadającą na towarzystwo, stanowiła przynajmniej 1,25% wartości aktywów netto otwartego funduszu emerytalnego zarządzanego przez towarzystwo; - kryterium IV - według stanu na dzień 31 grudnia

Szybko przybywa kierowców bez ubezpieczenia OC. Skutki są tragiczne

auta po wypadku ma złamany kręgosłup i jest sparaliżowany. Brak polisy OC. Ile naprawdę płacą nieubezpieczeni kierowcy Jak to wygląda w praktyce? Gdy sprawca wypadku nie ma ważnej polisy OC, odszkodowanie wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, ale potem występuje do sprawcy lub posiadacza pojazdu

Getin Noble Bank wpłaci 134 mln zł składki do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

tytułu wpłaty do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w związku z bankructwem Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Banku) - 134 056 120,95 zł z tytułu wpłaty na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców - 50 784 360,23 zł z tytułu podwyższonej

Nocne spotkanie Komitetu Stabilności Finansowej nie pomogło bankom Czarneckiego

Spotkanie KSF (ciało skupiające szefa Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i ministra finansów) rozpoczęło się w niedzielę wieczorem. Obecni na nim byli przedstawiciele banków Leszka Czarneckiego. Spotkanie trwało do późna w nocy, dopiero o 2 nad

Kupujesz mieszkanie od dewelopera? Nowe przepisy ułatwią odzyskanie pieniędzy, gdy deweloper ogłosi upadłość

)”. Deweloperski Fundusz Gwarancyjny Rozwiązaniem ma być powołanie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego. To on ma chronić klientów przed utratą pieniędzy. Taki fundusz gromadziłby pieniądze, które byłyby wypłacane klientom w przypadku np. bankructwa dewelopera. Podobne fundusze działają w innych

Bank Pekao zakłada wzrost zysku netto r/r w 2019 roku

Warszawa, 09.05.2019 (ISBnews) - Bank Pekao zakłada wzrost zysku netto r/r pomimo wyższych składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) i kosztów zwolnień grupowych, poinformował prezes Michał Krupiński. "Spodziewamy się wzrostu zysku netto w tym

Turyści będą lepiej chronieni. Nowelizacja czeka na podpis prezydenta

pomocy. Fundusz przy UFG Nowa instytucja będzie działać w ramach Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który wypłaca odszkodowania za wypadki spowodowane przez nieubezpieczonych i niezidentyfikowanych sprawców. Kontroluje też, czy kierowcy

Skąd odszkodowanie za zamach terrorystyczny

, który wypłaca odszkodowania za wypadki spowodowane przez nieubezpieczonych i niezidentyfikowanych sprawców. Jednak francuski Fundusz Gwarancyjny wypłaca też świadczenia dla poszkodowanych w atakach terrorystycznych. Tę dodatkową funkcję wprowadziła w 1986 r. ustawa o

Specjalny fundusz ma chronić kupujących mieszkania. Ceny wzrosną?

podwoiła, ale musieliby dopłacić. Z pozoru wyglądało, że ustawa deweloperska chroni mieszkańców Czapelskiej. Mieli przecież w banku rachunki powiernicze i tam wpłacali pieniądze na inwestycję. Bank, zgodnie z przepisami, wypłacał deweloperowi je w transzach za wykonaną pracę. Jednak kiedy firma

Kłopotliwy ubezpieczyciel zagrożony bankructwem. Nawet 100 tys. posiadaczy polis Gefiona może mieć kłopoty

Gefiona, ubezpieczyciel od połowy listopada nie reguluje zobowiązań, ale spółka dementuje tę informację. – Mogę potwierdzić, że Gefion wypłaca roszczenia w Polsce – mówi Russell Pollard, główny dyrektor ds. roszczeń tego ubezpieczyciela. Już w grudniu nadzór po skontrolowaniu Gefiona

KNF wystąpiła do sądu z wnioskiem o upadłość SKOK Nike

2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji" - podano także. KNF zawiadomiła 31 maja Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) o zagrożeniu upadłością SKOK Nike oraz o braku przesłanek wskazujących na możliwość

PKO BP: Emisje obligacji zw. z MREL mogą sięgnąć łącznie ok. 10 mld zł

wypłacanych dywidend" ? dodał. PKO BP podał wczoraj, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) wyznaczył bankowi wysokości minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji (MREL), który bank ma osiągnąć do końca 2022 r. Określona dla banku na

ZBP proponuje rozważyć, by banki także mogły oferować PPK

Gwarancyjnego (BFG), odrębnie wobec innych środków zdeponowanych przez uczestnika PPK w danym banku. ZBP ponadto proponuje, by budowa kapitału uzupełniającego w stosunku do emerytur wypłacanych z ZUS lub ze środków OFE mogła odbywać się również poprzez Indywidualne Konta Mieszkaniowe

Premia z książeczki mieszkaniowej do odzyskania. Nie tylko za wielkie wydatki, ale np. za walkę ze smogiem

wciąż ma książeczkę, z której nic nie wypłaciło. Wartość ich wkładów to ponad 637 mln zł.Średnia premia gwarancyjna wynosi 8104 zł. Jej wartość z roku na rok spada. W 2015 roku było to 8522 zł, a w 2014 – blisko 9490 zł. Premia jest wypłacana tylko na warunkach określonych w ustawie z 30 listopada

BFG ustalił dla banków stawkę opłaty rocznej na 0,167% ostrożnościowej na 0,079%

Warszawa, 25.11.2015 (ISBnews) - Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określiła stawkę obowiązkowej opłaty rocznej na 2016 rok wnoszonej na rzecz BFG w wysokości 0,167%, zaś opłaty ostrożnościowej na 0,079% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko przez podmioty objęte obowiązkowym

Ponad milion posiadaczy książeczek mieszkaniowych zostało na lodzie

. Gdyby każdemu z nich państwo chciało oddać wkład i po 8 tys. zł premii gwarancyjnej, to musiałoby wypłacić ok. 8 mld zł. Problem w tym, że nie każdy ma prawo nawet do niewielkiej w stosunku do zaoszczędzonych pieniędzy premii. Jest ona bowiem wypłacana tylko pod ściśle określone inwestycje. W efekcie

Prezydent podpisał ustawę o świadczeniu dla niezdolnych do samodz. egzystencji

. Ustawa określa warunki nabywania prawa, tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania świadczenia. "Zgodnie z ustawą, świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji przysługuje osobom: - które ukończyły 18

Banki wpłacą do BFG 2,04 mld zł w zw. z upadłością SK Banku do 30 listopada

. Po zakończeniu wypłat przez BZ WBK środki gwarantowane będą wypłacane bezpośrednio przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w okresie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji wobec Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa, tj. do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu, podano także

Bezpieczny zakup dziury w ziemi? Klientów deweloperów ma chronić specjalny fundusz

Rozmowa z Markiem Niechciałem, prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który zaproponował utworzenie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego. Gabriela Łazarczyk: Pieniądze wpłacone deweloperowi na niewybudowane jeszcze mieszkanie trafiają dziś na rachunek powierniczy. To niewystarczająca

Fatalna wiadomość na Nowy Rok dla 4,6 mln klientów mBanku

transakcji kartą lub BLIK-iem. To jednak mała zmiana, biorąc pod uwagę to, że Getin zaczął pobierać opłaty za wyjęcie gotówki z bankomatów sieci Euronet (3,5 proc. wypłacanej kwoty, nie mniej jednak niż 5 zł). Droższe też są wpłaty gotówki zarówno we wpłatomatach, jak i w placówkach banku. Skąd te podwyżki

Depozyty w SKOK-ach są bezpieczne. Są objęte gwarancjami BFG

W razie bankructwa pojedynczego SKOK-u środki z funduszu wypłacane są klientom, którzy w danej instytucji trzymali oszczędności. Maksymalnie jest to równowartość 100 tys. euro, czyli ok. 415 tys. zł. SKOK-i zostały objęte nadzorem pod koniec 2012 roku

Sprawcy wypadków płacą miliony złotych za brak polisy OC. Muszą pokryć koszty szkód i odszkodowań dla poszkodowanych

inwalidzkim. Wyliczone zadośćuczynienie, odszkodowanie i renta wyniosły w sumie 1,3 mln zł. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który wypłaca odszkodowania za wypadki spowodowane przez nieubezpieczonych i niezidentyfikowanych sprawców, wypłacił świadczenie poszkodowanemu i zwrócił się o zwrot pieniędzy do

Rodzice dali córce 120 tys., fiskus wydał interpretacje i "przyszedł" po podatek

najbliższej rodzinie jest sporo i dość często używa się tu gotówki. Starsze osoby chowają ją w domach (brak zaufania do systemu bankowego) bądź po prostu wypłacają pieniądze z konta, aby dać je synowi czy córce do ręki. Bywają też sytuacje odwrotne. Zgłosił się do nas czytelnik, który chce dać ojcu

Bardzo drodzy kierowcy bez OC

wypadków sprzed 2007 r. - mówi Sława Cwalińska-Weychert, wiceprezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który wypłaca odszkodowania za wypadki spowodowane przez nieubezpieczonych i niezidentyfikowanych sprawców. W 2007 r. Sąd Najwyższy wydał bowiem uchwałę, która umożliwiła

3,5 tys. zł kary za brak OC. I to wcale nie po kontroli policji

ćwierć miliona kierowców bez OC - szacuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który wypłaca odszkodowania za nieubezpieczonych i niezidentyfikowanych sprawców, a potem zwraca się do nich z regresem. Dlaczego aż tyle kierowców jeździ bez OC? Kierowcy najczęściej tłumaczą się

To nieprawda, że Czarnecki dokapitalizował Idea Bank kwotą 156 mln zł? KNF odpowiada na zarzuty

W sylwestra Bankowy Fundusz Gwarancyjny za wiedzą nadzoru finansowego poinformował o przymusowej restrukturyzacji Idea Banku, który należy do biznesmena Leszka Czarneckiego. Choć o kłopotach banku mówiło się od dawna, to wiadomość jak petarda wstrząsnęła opinią publiczną. Okazało się, że

Przyspieszą wypłaty odszkodowań po kolizjach

Tylko we wrześniu na polskich drogach doszło do niemal 40 tys. kolizji i wypadków. Do wielu z tych zdarzeń była wzywana policja w celu ustalenia przebiegu oraz wskazania odpowiedzialnej osoby. Notatka policyjna jest więc ważnym dokumentem dla ubezpieczyciela, który wypłaca odszkodowanie. A im

Szybciej dostaniesz karę za brak ubezpieczenia OC

W ubiegłym roku Ubezpieczeniowy Funduszu Gwarancyjny, który wypłaca odszkodowania za niezidentyfikowanych i nieubezpieczonych kierowców, wezwał do zapłaty kary za brak OC ponad 40 tys. kierowców bez OC. W sumie po polskich drogach może jeździć nawet 250 tys. takich kierowców

Upadek biura podróży? Wrócisz do domu dzięki funduszowi gwarancyjnemu

przekroczyć całego budżetu zebranego przez fundusz. Jeśli koszty te przekroczą budżet, fundusz zostanie wsparty przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) w ramach finansowania zwrotnego. W ogóle fundusz turystyczny będzie działał w strukturach UFG, który wypłaca pieniądze z tytułu ubezpieczeń OC w

Nawet 100 tys. kierowców jeździ bez obowiązkowego OC. Rachunek dla pozostałych: 170 mln zł

W ubiegłym roku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) wypłacił odszkodowania za ponad 5,3 tys. szkód komunikacyjnych, których sprawcami byli nieubezpieczeni bądź niezidentyfikowani sprawcy. Środki na te odszkodowania płyną ze składek, jakie na UFG płacą towarzystwa ubezpieczeniowe sprzedające

Ubezpieczenia w czasie epidemii. Można zabezpieczyć się na wypadek utraty dochodów, ale są kruczki

pobytu w szpitalu. Towarzystwa ubezpieczeniowe podchodzą do tej kwestii w różny sposób, chociaż najczęstsza praktyka jest taka, że większość z nich wypłaca świadczenia za hospitalizację w przypadku polis na życie, ale w wypadku innych, dodatkowych ubezpieczeń już niekoniecznie. Aviva poinformowała, że w

Wirtualny policjant wystawia coraz więcej kar za brak polisy OC

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który wypłaca odszkodowania za wypadki spowodowane przez nieubezpieczonych i niezidentyfikowanych sprawców, szacuje, że po polskich drogach może jeździć ok. 90-100 tys. nieubezpieczonych samochodów. To ok. 0,4-0,5 proc. wszystkich

KNF wystąpi w poniedziałek z wnioskiem o ogłoszenie upadłości SKOK Jowisz

środków gwarantowanych z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG)"- czytamy w komunikacie KNF. Zgodnie z ustawą o BFG, gwarantowane środki są wypłacane przez BFG w terminie 20 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy

Rządy rzucają koła ratunkowe przedsiębiorcom w czasach epidemii. Francuzi nie zapłacą rachunków, Tajwańczycy mają niższe podatki

urzędy pracy. O taką możliwość wystąpiły już np. linie lotnicze Lufthansa czy operator największego lotniska we Frankfurcie nad Menem. Deklarowana kwota pomocy to nawet 550 mld euro. Bawaria od piątku wypłaca 5-30 tys. euro dla samozatrudnionych, małych biznesów i artystów. Wielka Brytania 1,2 mld funtów

Zbyt wysoka cena polisy OC? Sprawdź historię swojego ubezpieczenia

ciągu pierwszych pięciu miesięcy bieżącego roku – już ponad 30 tys. Specjalną bazę danych wszystkich stłuczek, wypadków, wypłat odszkodowania prowadzi od lat Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który wypłaca odszkodowania za nieubezpieczonych i niezidentyfikowanych sprawców, a później zwraca się

PZU zaniża odszkodowania dla kierowców. Czy pozostałe firmy pójdą w jego ślady?

uczciwie wypłacane odszkodowania. Ubezpieczyciele powinni konkurować przede wszystkim jakością obsługi. My sobie nie możemy pozwolić na jakiekolwiek ruchy zaniżające odszkodowania. Raz, że wszyscy teraz na nas, jako nowego gracza, uważnie patrzą. Dwa - mamy narzędzia do tego, żeby sprawdzić, które produkty

OC, ubezpieczenie mieszkania i polisa na życie. Jak płacić za nie mniej w czasie kryzysu?

niego również poszkodowani pasażerowie dostaną odszkodowania. Jednak sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniach NNW są bardzo niskie – często to tylko 5 czy 10 tys. zł. Z kolei suma gwarancyjna z OC to ponad 6 mln euro. Ubezpieczenia NNW mogą zatem stanowić tylko nieznaczny dodatek do podstawowego

Nowa "tarcza" dla turystyki w Senacie. Niektóre biura podróży nie dostały nic z PFR. Kiedy zwrócą pieniądze klientom?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, bezpośrednio do klientów, z pominięciem biur podróży. Taki mechanizm ma chronić przed oskarżeniami o bezprawne udzielenie pomocy publicznej.  Kiedy "tarcza"? Zwrot pieniędzy z kredytu będzie przysługiwał tylko w przypadku opłacania wyjazdu bezgotówkowo. Nie

W 2019 r. ceny polis OC były niższe niż rok wcześniej. Najbardziej zyskali szkodowi kierowcy. Ale teraz będzie drożej

W minionym roku po raz pierwszy od lat do towarzystw ubezpieczeniowych w trzech pierwszych kwartałach wpłynęło mniej składek za OC niż w tym samym okresie w roku wcześniejszym. Z danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wynika, że na koniec trzeciego kwartału ubezpieczyciele zebrali z polis

Kierowcy sami płacą za stłuczki. Obawiają się podwyżek OC

ubezpieczeniu OC – mówi Elżbieta Wanat-Połeć, prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który wypłaca odszkodowania za nieubezpieczonych i niezidentyfikowanych kierowców, a potem zwraca się do nich po zwrot wypłaconego odszkodowania. Mówiąc wprost: w interesie sprawcy kolizji jest, by nie zgłaszać

Depozyty członków SKOK Skarbiec do odbioru w PKO BP

Każdy, kto trzymał w SKOK Skarbiec mniej niż równowartość 100 tys. euro (ok. 437 tys. zł), może spać spokojnie - odzyska wszystkie oszczędności. Taką ochronę gwarantuje członkom spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Jazda bez OC to całe życie z długami

Gwarancyjnego, który wypłaca odszkodowania za wypadki spowodowane przez nieubezpieczonych i niezidentyfikowanych sprawców. A później zwraca się do nich o zwrot wydanych pieniędzy.  Jazda bez obowiązkowej polisy OC to nie tylko 4 tys. zł kary i mandat. Najpoważniejsze jest pokrycie odszkodowania. W

SKOK-i wciąż w trudnej sytuacji

nie przejęły ich banki. Bankowy Fundusz Gwarancyjny wypłacił już członkom kas bankrutów blisko 3,6 mld zł. Straciliby oszczędności, gdyby KNF nie objęła sektora parasolem nadzorczym. Do tej pory z rynku zniknęły SKOK Wspólnota, Wołomin, Kujawiak, Polska, Jowisz, Arka

Kary za brak polisy OC idą w górę. A wykrywanie nieubezpieczonych coraz lepsze

Kierowcy, którzy wypuszczą się na polskie drogi bez obowiązkowego ubezpieczenia, nie mogą liczyć na to, że im się upiecze. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) coraz skuteczniej wyłapuje takich kierowców, nawet bez pomocy policji, i nakłada kary. A jeśli osoba nieubezpieczona spowoduje wypadek

Bank spółdzielczy znów w opałach. "Potrzebna jest pilna kontrola"

początku roku Podkarpacki Bank Spółdzielczy został przymusowo zrestrukturyzowany. Była to pierwsza w kraju taka operacja, kiedy przymusową restrukturyzację instytucji finansowej przeprowadził Bankowy Fundusz Gwarancyjny. To mechanizm unijny, przenoszący odpowiedzialność za bankrutujący bank na jego

Belka: Banki nie powinny wypłacać dywidend w obliczu planów polityków

Warszawa, 22.07.2015 (ISBnews) - W związku z planami polityków m.in. wprowadzenia podatku bankowego (PiS) , przewalutowania kredytów we frankach szwajcarskich (PO) oraz rosnących opłat na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) banki powinny wstrzymać się z wypłatą dywidendy i

Los SKOK im. kard. Wyszyńskiego w rękach banku

się czarny scenariusz, klienci mogą spać spokojnie, ponieważ depozyty w SKOK-ach do równowartości 100 tys. euro gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Z naszych informacji wynika, że nie ma osób, które zgromadziły na depozytach więcej pieniędzy. Jeśli upadłość

Auta z komisu bez ubezpieczenia OC

wprowadzenie w błąd przez poprzedniego właściciela co do ważności polisy. Przy zakupie auta w komisie zdarza się, że polisa - przekazywana kupującemu - została wcześniej wypowiedziana i jest nieważna - mówi Elżbieta Wanat-Połeć, prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który wypłaca odszkodowania za

400 tys. zł odszkodowania za 89 stłuczek i tysiące za urazy po alkoholu. Wyłudzeń przybywa, a oszuści idą z duchem czasu

, która wjechała w inny samochód. Po sprawdzeniu danych sprawców w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym okazało się, że stłuczki na rondach to ich sposób na życie. W sumie za 89 zgłoszonych szkód u różnych ubezpieczycieli otrzymali oni ponad 400 tys. zł odszkodowania Oszustwa ubezpieczeniowe

Starcie tytanów: Janusz Palikot kontra Rafał Zaorski. I "atak koordynowany przez spekulanta giełdowego"

żadnych zabezpieczeń. Brak nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego. Brak objęcia zbiórki systemem gwarantowania depozytów Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Wyjdzie? To super. Nie wyjdzie? To pożyczkodawca utopi cały swój kapitał, z którego najprawdopodobniej nic nie odzyska. Całą swoją nadzieję

W pandemii czują się bezkarni. Dziesiątki tysięcy kierowców ryzykuje miliony złotych i jeździ bez OC

bez obowiązkowego ubezpieczenia OC. To aż o ponad jedną trzecią więcej niż rok wcześniej. Rok wcześniej w tym czasie wykryto 54 tys. nieubezpieczonych kierowców. Tak wynika z najnowszych danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który wypłaca odszkodowania za wypadki spowodowane przez

Komisja Europejska zwiększa ochronę depozytów bankowych

Jeżeli Parlament Europejski i kraje członkowskie zaakceptują proponowane zmiany, posiadacze rachunków bankowych mogą otrzymać do 100 tys. euro w przypadku niewypłacalności depozytariusza. Jest to dwa razy więcej niż obecnie. Wypłacaniem tych środków zajmowałyby się fundusze

Na zwroty dla podróżnych zostało ok. 120 z 300 mln zł. A fundusz ma starczyć do końca roku

Fundusz Zwrotów, prowadzony przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, został stworzony, by uchronić biura podróży przed upadkiem. Wiele z nich zalega bowiem ze zwrotami pieniędzy dla swoich klientów w związku z odwołanymi wyjazdami. By firm nie pogrążyć, rząd przedłużył im w marcu termin na zwroty

Tarcza dla turystyki od 1 października. Kiedy i jak będzie można odzyskać pieniądze?

we wnioskach od obu stron są zgodne. I dopiero wtedy będą mogli wypłacać pieniądze. Cały proces może potrwać co najmniej kilka tygodni.  Minie też trochę czasu, nim klienci będą mogli wnioskować o zwroty – powstać musi do tego specjalny system. Mogą więc otrzymać pieniądze najwcześniej na

SKOK-i zawiniły? A u was biją Murzynów - mówi bankowcom Morawiecki

SKOK-i mają gwarancję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, który w razie upadłości wypłaca klientom ich oszczędności do wysokości 100 tys. euro. BFG jest zasilany przez banki, przede wszystkim duże i komercyjne, więc koszt ratowania bankrutów spada na nie i ich klientów. Kto ratuje SKOK-i? Dotychczas

Spadają ceny ubezpieczeń OC dla kierowców. Czy to początek nowej wojny cenowej?

do ubezpieczenia, czy przeszedł badanie techniczne, czy policja nie zatrzymała jego dowodu rejestracyjnego. To będzie już kolejne narzędzie, dzięki któremu ubezpieczalnie mogą lepiej sprawdzać swoich kierowców. Od lat mają już bowiem dostęp do bazy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Tam mogą

100 zł odszkodowania za błąd medyczny? Jest szansa na zmiany

winno służyć promocji bezpieczeństwa i jakości opieki zdrowotnej – uważa Bartłomiej Chmielowiec. - W naszej ocenie godziwą rekompensatę mógłby zapewniać powołany do tego celu fundusz gwarancyjny. Świadczenie byłoby dostępne znacznie łatwiej  i szybciej niż obecnie, bez konieczności

10 mitów o ubezpieczeniu komunikacyjnym OC

pojazdów bez OC - przestrzega Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który wypłaca odszkodowania ofiarom wypadków spowodowanych przez niezidentyfikowanych i nieubezpieczonych sprawców. Fundusz przygotował zestawienie najpopularniejszych mitów krążących wokół obowiązkowego ubezpieczenia OC

Gdy upadnie bank klienci już nie stracą pieniędzy i mieszkań

powierniczego, na który wpływają wpłaty klientów. Na wypadek bankructwa dewelopera 100-proc. bezpieczeństwo zapewnia rachunek zamknięty, bo firma może sięgnąć po te pieniądze dopiero po sfinalizowaniu transakcji u notariusza. Takiego poczucia bezpieczeństwa nie daje rachunek otwarty, bo bank wypłaca

Ubezpieczalnie wypłacają coraz więcej za wypadki. Ale sądy przyznają wyższe kwoty

poszkodowanych nie pójdzie do sądu. Mimo to świadczenia wypłacane przez ubezpieczalnie zaczynają rosnąć. Głównie te za uszkodzenia ciała. W ubiegłym roku za utratę życia lub zdrowia towarzystwa ubezpieczeniowe wypłaciły ponad miliard złotych świadczeń. Dla

Ponad połowa Polaków nie chce, żeby auta po szkodzie całkowitej wracały ponownie na drogi

naprawę nieoryginalnymi lub używanymi częściami. I tak zazwyczaj się dzieje. A jeżeli auto rzeczywiście jest tak mocno uszkodzone, że nie opłaca się go naprawiać? Wtedy „wrak” trafia na aukcję, gdzie ktoś go odkupuje, a towarzystwo wypłaca poszkodowanemu resztę kwoty. Ubezpieczyciel oszczędza

Nowy sposób na naciąganie nieostrożnych inwestorów? Inwestycja w weksle bardzo ryzykowna

. Dyskonto będzie wypłacane np. w równych, kwartalnych ratach, a wraz z ostatnią wypłatą nastąpi zwrot zainwestowanych pieniędzy.   Wygląda na to, że taka inwestycja może być bezpieczna, bo przecież zabezpieczona nieruchomością i dająca spory zysk. Ale… Wątpliwości UOKiK i KNF To rozwiązanie

SKOK na ubezpieczenia

. zbankrutował SKOK Wspólnota, a parę miesięcy później SKOK Wołomin, ich członkom oszczędności wypłacał tylko Bankowy Fundusz Gwarancyjny. W sumie prawie 3,2 mld zł. Podczas posiedzeń sejmowej podkomisji, która badała przyczyny obecnej katastrofalnej sytuacji finansowej SKOK-ów

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Sprawdź, kiedy może się przydać

narciarskiego czy uszkodzenia roweru mogą być bardzo wysokie, nie mówiąc już o sytuacji, gdy trzeba komuś wypłacać np. rentę. Roszczenia przewyższające sumę gwarancyjną trzeba pokryć z własnych środków finansowych. Uwaga! Z polisy można pokryć koszt pracy ekspertów, pomocy prawnej, obrony sądowej, naprawiania

Prezes Aion Banku: Mieszkania skończą się za trzy miesiące. Co potem?

Przez upadające SKOK-i rosną składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Mamy rekordowo niskie stopy procentowe. Rentowność branży bankowej spada systematycznie od 2015 roku, od kiedy rząd wprowadził podatek bankowy. Czy to dobry czas na start bankowego biznesu? I czy jest jeszcze miejsce na nowy bank

Ile za rękę, ile za nogę? Będzie łatwiej za odszkodowanie

prawidłowo. W sumie chłopiec uzyskał 100 tys. zł. Ubezpieczyciel wypłaca cztery razy mniej Z analiz Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości wynika, że różnice w wysokości odszkodowań przyznawanych przez sądy rejonowe i okręgowe są duże. Świadczenia ustalane

Pasażer pijanego bez szans na duże odszkodowanie

przeanalizowanych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który wypłaca odszkodowania za nieubezpieczonych i niezidentyfikowanych sprawców. W ponad jednej piątej analizowanych spraw Fundusz obniżył należne odszkodowanie z uwagi na przyczynienie się poszkodowanego do wypadków. Sądy uwzględniły ten zarzut w 90

Największy bank spółdzielczy bankrutem. Będzie rekordowa wypłata z BFG

decyzji - informuje Łukasz Dajnowicz, rzecznik KNF. Wniosek o upadłość SK Banku pozwala Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu uruchomić procedurę wypłaty oszczędności zgromadzonych przez jego klientów. Może to być najwyższa w historii kwota wypłacona w

Spółki dywidendowe - sposób na marne lokaty i na wyższą emeryturę

. Jednak bank od lat wypłaca co roku dywidendę, co powoduje, że inwestycja w jego akcje przypomina trochę lokatę w banku. Ale uwaga! Poziom ryzyka jest nieporównywalny. To, że dostaniemy z powrotem pieniądze z lokaty, gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny, odzyskania pieniędzy zainwestowanych w akcje nie

KNF wystąpiła do sądu z wnioskiem o upadłość SKOK Wołomin

finansowej Kasy Krajowej dla SKOK Wołomin, KNF jest obowiązana do wystąpienia z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy, co łącznie z decyzją o zawieszeniu działalności SKOK Wołomin, stanowi formalną przesłankę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG)"

Kara za brak obowiązkowego OC w górę. Nie masz - zapłacisz 3360 zł

. To o ponad 10 mln zł więcej niż rok wcześniej - informuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który wypłaca odszkodowania za wypadki spowodowane przez niezidentyfikowanych i nieubezpieczonych kierowców, a później zwraca się do nich z regresem. - Wpływ na rekordowe

Młody kierowca bez OC. Najwięcej w zachodniej Polsce i na Mazurach

W województwach lubuskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim ryzyko stłuczki z kierowcą bez OC jest prawie 1,5 razy większe niż w innych regionach Polski. Tak wynika z najnowszego opracowania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który wypłaca odszkodowania za wypadki

Podróże służbowe zdrożeją. Polskie biura podróży stracą, zagraniczni konkurenci skorzystają

Od listopada biura podróży powinny wpłacać dodatkowe ubezpieczenie za każdego klienta na konto nowo utworzonego Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (TFG). Powstał on w ramach Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (wypłaca odszkodowania za

W UE chcą podwyższenia kwoty gwarantowanej w bankach do 100 tys. euro

różnych krajów UE, jak działo się w między bankami Wlk. Brytanii oraz Irlandii w 2008 r. Komisja postuluje też wprowadzenie w całej UE zasady, że fundusze gwarancyjne w danym kraju UE wypłacają wkłady klientom zarówno krajowych banków, jak i oddziałów banków z siedzibą w innym

Więcej za konto, kartę i wypłaty z bankomatów. Bankowcy tną nas na dodatkowych opłatach

wpłacają do budżetu średnio 4 mld zł rocznie w postaci podatku bankowego. Dodatkowo zrzucają się na Bankowy Fundusz Gwarancyjny i inne państwowe instytucje. I dlatego teraz, aby nie oddawać bankowi po kilkanaście złotych miesięcznie za obsługę ROR-u i karty, trzeba często i intensywnie z nich korzystać

Bankructwo banku równie groźne jak dewelopera

deweloperów. Prezes firmy doradczej Upper Finance Consulting Iwona Załuska wyjaśnia, dlaczego ważny jest rodzaj rachunku. Jeśli jest otwarty, straty osób wpłacających mogą być niewielkie, gdyż bank wypłaca je firmie w miarę postępu robót. Gorzej, gdy jest to rachunek zamknięty, bo

KNF zawiesiła działalność SKOK Polska, chce ogłoszenia upadłości kasy

uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG)" - czytamy dalej w komunikacie. Zgodnie z ustawą o BFG, gwarantowane środki są wypłacane przez BFG w terminie 20 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości