gwarancje finansowe

Kto i jak ratował członków SKOK-ów. G. dostawał nagrody, a jego klientów ratowały banki

Gdyby depozytów w SKOK-ach nie objęto ustawowo państwowymi gwarancjami członkowie Kas straciliby swoje oszczędności - mówi ?Wyborczej? Andrzej Jakubiak, szef Komisji Nadzoru Finansowego.

Słowacja nieugięta - nie pomoże Grecji

Prezydent Unii Europejskiej Herman Van Rompuy przekonywał w czwartek w Bratysławie premier Słowacji Ivetę Radicovą do udzielenia gwarancji finansowych dla Grecji. Nic jednak nie zdziałał. Słowacja w ubiegłym roku była jedynym krajem strefy euro, który odmówił pomocy Grekom.

Depozyty w SKOK-ach są bezpieczne. Są objęte gwarancjami BFG

W razie bankructwa pojedynczego SKOK-u środki z funduszu wypłacane są klientom, którzy w danej instytucji trzymali oszczędności. Maksymalnie jest to równowartość 100 tys. euro, czyli ok. 415 tys. zł. SKOK-i zostały objęte nadzorem pod koniec 2012 roku,

KNF: niech finanse SKOK-ów prześwietli niezależny audytor

Komisja Nadzoru Finansowego zaapelowała do parlamentarzystów uchwalających nowe prawo o SKOK-ach, by system nadzoru nad nimi zawierał m.in. objęcie pieniędzy członków SKOK-ów gwarancjami takimi, jakie mają lokaty bankowe. SKOK-i musiałyby więc zostać włączone do systemu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

KNF odmówiła zatwierdzenia pięciu prezesów SKOK

. - Komisja wzięła pod uwagę sposób zarządzania SKOK-ami przez prezesów i wynikającą z niego sytuację finansową konkretnych kas oraz ich profil ryzyka. Za kondycję SKOK-ów odpowiedzialność ponoszą ich władze - powiedział Wyborczej.biz Maciej Krzysztoszek z KNF. Rzecznik Kasy

Po fali bankructw wyższe gwarancje w biurach podróży

pobiera przedpłaty w terminie do 30 dni przed dniem rozpoczęcia wycieczki, minimalna suma gwarancyjna wyniesie 12 proc. rocznego przychodu, nie mniej jednak niż 149 tys. euro. To duża zmiana, bo do tej pory gwarancje były obliczane tylko na podstawie obrotu z poprzedniego roku

SKOK-i liczą na nową władzę

SKOK-i liczą na nową władzę

Według Komisji Nadzoru Finansowego większość SKOK-ów (31 na 49) generuje straty, a 12 ma ujemne fundusze własne, czyli właściwie jest bankrutem. Ogłoszenie upadłości dwóch dużych SKOK-ów - Wołomin i Wspólnota - pochłonęło 3,2 mld zł, a do rachunku trzeba doliczyć wielomilionowe

Nowy szef KNF: Będę pilnował sprzedawania banków

, wiarygodnego kapitału polskiego, który mógłby zastąpić inwestorów zagranicznych w bankach. Na razie nie ma na to prostej recepty. Tym bardziej że chodzi nie tylko o to, czy potencjalny inwestor krajowy będzie miał potencjał finansowy, żeby nabyć akcje banku. Dla mnie ważniejsze jest

Jeszcze raz wybiorą dostawcę tramwajów dla Olsztyna?

Jeszcze raz wybiorą dostawcę tramwajów dla Olsztyna?

zwrot. - Zdecydowaliśmy o wykluczeniu z tego przetargu Newagu i Modertransu - mówi prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz i tłumaczy dlaczego: - Pod koniec lipca wezwaliśmy wykonawców do wpłacenia wadium, będącego gwarancją wykonania zlecenia i zabezpieczenia zapłaty określonej sumy na rzecz dostawcy przez

Stadion Cracovii na dwa etapy

Na inwestycję potrzeba według miejskich szacunków 200 mln zł. Wydział inwestycji, który prowadzi przedsięwzięcie, chce, by płatność dla firmy, która wygra przetarg na budowę nowego, rozłożyć na cztery lata (2009-2012). Największej sumy - 80 mln zł - budżet Krakowa miałby się poz

Czy odrzucając ofertę z uwagi na niewłaściwie wniesione wadium, trzeba potem zwrócić wadium?

Czy odrzucając ofertę z uwagi na niewłaściwie wniesione wadium, trzeba potem zwrócić wadium?

, jako beneficjent zobowiązań wynikających z gwarancji wadialnej powinien zwrócić wadium, mimo że uznał, iż wniesiono je nieprawidłowo. Zobowiązanie wynikające z wystawionej gwarancji wiąże się z obciążeniem finansowym wykonawcy poprzez blokowanie limitu gwarancyjnego przyznanego przez bank lub

BGK: Ponad 300 firm otrzymało ok. 5 mld zł kredytu w ramach FGP

BGK dla polskich przedsiębiorców. To gwarancja spłaty kredytu z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej, średnim i dużym przedsiębiorcom, bez względu na branżę. "Pandemia postawiła przed nami wiele wyzwań, musieliśmy w szybkim tempie wprowadzić rozwiązania

W jaki sposób należy dokonać poprawności złożonej gwarancji wadialnej?

W jaki sposób należy dokonać poprawności złożonej gwarancji wadialnej?

Pytanie: Otwarcie ofert w przetargu nieograniczony m (krajowy) na budowę sali gimnastycznej w Cieciułowie odbyło się 20 stycznia 2021 r. Wymagane było wadium w wysokości 40.000 zł. Jak ocenić gwarancję bankową o następującej treści: „ Gwarancja bankowa wadialna nr 2/21 W imieniu Banku

Bank Millennium ma umowę z BGK na wsparcie firm z Fund. Gwarancji Płynnościowych

80% kwoty kredytu przeznaczonego na zapewnienie płynności finansowej (kwota gwarancji od 3,5 mln zł do 200 mln zł); - objęcia gwarancją kredytu do 250 mln zł; - okresu gwarancji do 27 miesięcy, wskazano również

KNF: Banki mogą oceniać zdolność do spłaty kredytu z gwarancją de minimis BGK

Warszawa, 20.03.2020 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zezwoliła na powierzanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) innym bankom dokonywania oceny zdolności do spłaty zobowiązania oraz analizy ryzyka wypłaty zobowiązania, w odniesieniu do kredytów

DNB Bank Polska udostępni 1 mld zł w ramach fund. gwarancji płynnościowych BGK

Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - DNB Bank Polska zaoferuje klientom korporacyjnym kredyty objęte gwarancją bankową w ramach Funduszu Gwarancji Płynnościowych (FGP), uruchomionego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). W Portfelowej Linii Gwarancyjnej DNB Bank Polska dysponuje

BNP Paribas BP udostępnia gwarancje oferowane wspólnie z BGK z limitem 10 mld zł

finansowej prowadzonej przez nich działalności. BNP Paribas podpisał również aneks do umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis z BGK, która wprowadza szereg ułatwień dla obecnych klientów kredytowych współpracujących z bankiem. "W przypadku Funduszu Gwarancji

BGK rozszerza wsparcie dla rolników i przetwórców rolno-spożywczych w ramach FGR

; - powiedział członek zarządu BGK Tomasz Robaczyński, cytowany w komunikacie. Zmiany w programie FGR umożliwią uzyskanie gwarancji na kredyty obrotowe oraz dopłat do oprocentowania, co ułatwi klientom utrzymanie płynności finansowej. Nowe rozwiązania dotyczą

Rząd chce utworzenia specjalnego funduszu gwarancyjnego w BGK

Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - Utworzenie specjalnego Funduszu Gwarancji Płynnościowych (FGP), w ramach którego finansowana będzie działalność Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) w zakresie udzielania poręczeń i spłaty kredytów dla przedsiębiorstw narażonych na straty, zakłada

BGK wdrożył nowe gwarancje de minimis, co da 20 mld zł dodatk. akcji kredytowej

finansów oraz sektorem bankowym przygotował nowe, korzystniejsze warunki udzielania gwarancji de minimis. Wspomogą one płynność finansową przedsiębiorców z sektora mikro-, małych i średnich firm, spełniających kryteria określone w programie de minimis, niezależnie od branż, podano także

Bank Pocztowy wprowadził udogodnienia w kredytach z gwarancją de minimis dla MŚP

Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Bank Pocztowy wprowadził udogodnienia w oferowanych kredytach z gwarancją de minimis, należą do nich zwiększenie maksymalnego zabezpieczenia z 60% do 80% kwoty kredytu, wydłużenie okresu gwarancji dla kredytu obrotowego z 27 do 39 miesięcy oraz

Bank Pekao ma umowę z EFI dot. bezpłatnych gwarancji dla MŚP w programie COSME

Warszawa, 07.07.2020 (ISBnews) - Bank Pekao podpisał umowę z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI), dotyczącą bezpłatnych gwarancji dla MŚP w programie COSME, podał bank. Pekao, jako jedyny bank komercyjny w Polsce, posiada umowę z EFI, która wprowadza możliwość

Bank Pekao wprowadził do oferty dla MŚP limit na gwarancje bankowe i akredytywy

dokumentów finansowych. Gwarancje i akredytywy udzielane w ramach limitu będą zabezpieczone gwarancją BGK de minimis, a klient nie poniesie kosztów związanych z ustanowieniem tego zabezpieczenia, podano. "Otrzymujemy od naszych klientów coraz więcej sygnałów, że pandemia

Alior Bank uruchamia finansowanie obrotowe dla firm z nową gwarancją BGK

płynność finansową firm. Przeznaczona jest dla tych przedsiębiorców, których sytuacja biznesowa pogorszyła się w związku z pandemią. "Gwarancja umożliwi im zabezpieczenie zarówno nowych kredytów, jak i tych odnawianych w rachunku bieżącym i liniach kredytowych. Okres

ING Bank Śląski udostępnia Portfelową Linię Gwarancyjną z limitem 13 mld zł

Warszawa, 14.04.2020 (ISBnews) - ING Bank Śląski jako pierwszy bank udostępnia Portfelową Linię Gwarancyjną z Funduszu Gwarancji Płynnościowych (PLG FGP) we współpracy z BGK. Bankowi został przyznany limit w wysokości 13 mld zł do wykorzystania na gwarancje do kredytów

BGK zmienił warunki przyznania gwarancji Biznesmax w ramach pakietu pomocowego

czemu dostęp do finansowania jest większy a utrzymanie płynności finansowej łatwiejsze, podał bank. Maksymalna wartość gwarancji Biznesmax to 2,5 mln euro. "Wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy kraju, co jest szczególnie ważne w czasie niekorzystnej koniunktury

Bank Pekao udostępnia Portfelową Linię Gwarancyjną z limitem 15 mld zł

nawet do 250 mln zł, dzięki czemu finansowanie płynnościowe dla większych firm stanie się przystępniejsze. Jest to kolejny instrument po gwarancjach BGK de minimis, odroczeniu spłaty rat oraz prolongatach kredytów, za pomocą którego możemy szerzej oferować wsparcie finansowe i lepiej odpowiadać na

Połówka, która nie jest połówką czyli reklamowe kity 2009

drwale. Rąbią cię na ubezpieczeniach. Naoglądałeś się topornych reklam i znów wykupiłeś za drogą polisę - odpowiada znajomy. I obiecuje, że w mBanku masz gwarancję najtańszej polisy. Jeśli znajdziesz gdzieś tańszą - mBank odda pieniądze. Brzmi wiarygodnie, ale jeśli sprawdzić

KE: Odblokowane środki EBI pozwolą na gwarancje dla MSP na poziomie 8 mld euro

rozwiązań, aby szybko zaspokoić potrzeby finansowe przedsiębiorców w całej Europie". 1 mld euro odblokowany z EFIS w ramach instrumentu gwarancji kredytowej COSME i gwarancji MŚP InnovFin w ramach programu ?Horyzont 2020" umożliwia EFI udzielenie gwarancji o wartości 2,2

BGK: Kredyty objęte gwarancjami de minimis były warte ok. 120 mld zł w XII 2019

. BGK podał, że program gwarancji de minimis znacząco przyczynia się do stabilizacji finansowej, co deklaruje 83% przedsiębiorstw i zwiększenia obrotów firmy (68%), które bez gwarancji nie mogłyby liczyć na kredyt obrotowy. "Prawie wszystkie przedsiębiorstwa deklarują też

Santander BP udostepni Portfelową Linię Gwarancyjną z limitem 13 mld zł 

, podał bank. "Santander Bank Polska będzie mógł udzielić przedsiębiorcom gwarancji jako formy zabezpieczenia spłaty kredytów przeznaczonych na zapewnienie płynności finansowej. Będą mogli ją uzyskać przedsiębiorcy dotknięci skutkami pandemii COVID-19. Bank może udzielać

Ukraina chce gwarancji tranzytu gazu po uruchomieniu Nord Streamu 2

tranzyt 45-50 mld m sześc. gazu rocznie przez 15 lat z gwarancjami finansowymi banków lub firm z Europy" - powiedział Makogon w wywiadzie dla magazynu "Liga".  Putin odmawia gwarancji Prezydent Rosji Władimir Putin już odrzucił żądania Zełenskiego w sprawie negocjowania gwarancji dla

BGK ma umowę z MRiRW dot. powstania Funduszu Gwarancji Rolnych

oraz przedsiębiorcom przetwórstwa rolno-spożywczego dostępu do kredytów inwestycyjnych oraz obrotowych, podał BGK. MRiRW jako instytucja zarządzająca PROW 2014-2020, zapewni wkład finansowy w wysokości 50 mln euro. "Fundusz Gwarancji Rolnych to pierwszy w Polsce

ZBP: Banki bardzo dobrze oceniają system poręczeń i gwarancji w Polsce

, poręczenia i gwarancje to ważna część rynku finansowego, a ich wysoka dostępność wspiera akcję kredytową banków, tym samym ograniczając realnie ryzyko po stronie sektora bankowego. "W lipcu 2018 roku Bank Pekao podpisał z EFI największą w historii Polski umowę gwarancyjną w

mBank otrzymał od BGK limit na gwarancje płynnościowe wys. 11 mld zł

Warszawa, 14.04.2020 (ISBnews) - mBank zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę portfelowej linii gwarancji płynnościowych, podał mBank. Wartość przyznanego limitu na gwarancje BGK wynosi 11 mld zł. "Umowa została zawarta na podstawie

KNF: BGK może powierzać innym bankom ocenę zdolności kredyt. w ramach gwarancji

Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w ramach przeprowadzonego w trybie zdalnym głosowania, jednogłośnie zezwoliła na powierzanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) innym bankom dokonywania oceny zdolności do spłaty zobowiązania oraz analizy

Alior Bank udostępnia gwarancje de minimis do 80% kwoty kredytu

finansowa, decydująca o możliwości inwestowania, utrzymania pracowników oraz rozwijania działalności. Dlatego teraz, w trudnej sytuacji pandemii koronawirusa i zapowiadającego się spowolnienia gospodarczego, wprowadzamy jeszcze lepsze warunki gwarancji de minimis. Gwarancje ułatwiają zaciągnięcie kredytu

ZUS chce wypłaty gwarancji ws. KSI od Comarch na kwotę 24,2 mln zł

Informatycznego KSI ZUS w wysokości 24,2 mln zł, poinformował Comarch. Spółka utworzy rezerwę w wysokości 24,2 mln zł, która zostanie uwzględniona w sprawozdaniu finansowym grupy Comarch za rok 2018 i uznaje żądania wypłaty z gwarancji za bezzasadne. "Gwarancja bankowa została

Irlandzkie banki studnią bez dna? Deficyt pogrąży Zieloną Wyspę

Oznacza to, że łączna pomoc finansowa przeznaczona dla czołowego irlandzkiego pożyczkodawcy może wynieść 34,3 mld euro, czyli tyle, ile wynoszą roczne przychody z podatków w tym kraju. Bank centralny poinformował właśnie w czwartek, że w przypadku realizacji najgorszego

UE uruchamia pilotaż na rzecz poprawy kwalifikacji zawod. o wartości 50 mln euro

Warszawa, 22.04.2020 (ISBnews) - Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) i Komisja Europejska uruchamiają nowy pilotażowy instrument gwarancji na rzecz poprawy dostępu do programów szkoleniowych dla studentów i przedsiębiorstw inwestujących w podnoszenie kwalifikacji swoich

NBP o rządowej pomocy dla kupujących mieszkania: Zachwieje stabilnością banków

bańkę cenową na rynku". Gwarantowany wkład sprzeczny z rekomendacją KNF Na tym nie koniec. Pomysł wprowadzenia gwarancji wkładu własnego jest sprzeczny z rekomendacją S Komisji Nadzoru Finansowego, która przewiduje wkład własny w wysokości 20 proc. wartości inwestycji. To nie jest widzimisię banków

BGK uruchamia program gwarancji limitów faktoringowych

gospodarki w obliczu pandemii i uzyskało zatwierdzenie Komisji Europejskiej (KE). "Jest to pierwszy w Europie program gwarancji limitów faktoringowych o charakterze pomocowym dla przedsiębiorców. Całość działa następująco: instytucja finansowa, która świadczy usługi

BGK: Firmy w trudnej sytuacji w zw. z koronawirusem otrzymają specjalne wsparcie

komercyjnych i spółdzielczych. "We współpracy z Ministerstwem Finansów przygotowujemy rozporządzenie zwiększające pomoc w programie gwarancji de minimis do 80%, czyli do poziomu niewymagającego notyfikacji Komisji Europejskiej. Zrezygnujemy także z prowizji [0,5%], którą

Biden odciął Rosję od dolarów

też "eksportu, reeksportu sprzedaży lub dostawy, pośrednio lub bezpośrednio" banknotów dolarowych do Rosji. Zakaz obejmuje USA, a także wszystkich Amerykanów i wszystkie amerykańskie firmy, niezależnie od tego, gdzie przebywają.  Taki zakaz utrudni Rosji omijanie finansowych sankcji

Prezydent podpisał nowelę o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez SP

Warszawa, 19.12.2017 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz niektórych innych ustaw, podała Kancelaria Prezydenta. Według projektu, m.in. program de minimis

Rodziny mogą zyskać nawet 60 tys. zł. Chętnych jak na lekarstwo

zobowiązanie w ramach tego programu, nie trzeba dysponować wkładem własnym – ten gwarantuje Bank Gospodarstwa Krajowego. BGK obejmuje gwarancją od 10 do 20 proc. wydatków, ale nie więcej niż 100 tys. zł. To oznacza, że w ramach programu można kupić nieruchomość w kwocie nie większej niż 500 tys. zł

PiS robi niedźwiedzią przysługę młodym. Będą problemy ze spłatą kredytów?

limitu powierzchni. A to nie koniec finansowych prezentów. Dodatkowo nagradzani będą ci kredytobiorcy, którzy mają dużo dzieci. Gdy dłużnikom urodzi się drugie dziecko (pierwsze jest warunkiem skorzystania z gwarancji), BGK spłaci za rodzinę 20 tys. zł. Za trzecie i każde kolejne dostaną po 60 tys. zł. A

Pekao wdrożył ułatwienia dla MŚP w finansowaniu w oparciu o nową umowę z BGK

zabezpieczeniu zobowiązań finansowych MŚP, firmom tym łatwiej jest uzyskać kredyt obrotowy lub inwestycyjny. Do końca lutego br. z finansowania z gwarancją de minimis skorzystało już ponad 150 tys. polskich przedsiębiorców, którym udzielono zabezpieczonego kredytu na łączną kwotę 121,8 mld zł, podano także

BGK: Gwarancje de minimis wygenerowały 29,3 mld zł dodatkowego kredytu dla MŚP

zabezpieczone gwarancją de minimis u większości firm (86%) ustabilizowały ich sytuację finansową na tyle, że firmy te podjęły się wielorakich działań rozwojowych, podano także. "Znakomita większość firm dzięki finansowaniu z gwarancją poprawiła pozycję rynkową (66%) lub ją

Kryteria oceny ofert w nowej ustawie Pzp

Pytanie: Czy zgodnie z obowiązującym obecnie stanem prawnym (po 1 stycznia 2021 r.) możliwe jest zastosowanie w procedurze krajowej na roboty budowlane dwóch kryteriów oceny ofert tj.: ceny 60%, gwarancji 40%? Odpowiedź: Zastosowanie kryterium ceny i drugiego kryterium – odnoszącego się do

KE zatwierdziła polski program pomocy o wartości 110 mln euro

udzielać wsparcia polskim przedsiębiorstwom [?], przyznając im pomoc na utrzymanie płynności finansowej w formie gwarancji na zabezpieczenie pożyczek i dopłat do oprocentowania pożyczek" ? podała Komisja KE uznała, że program zgłoszony przez Polskę jest zgodny z warunkami

Alior Bank udzielił 655 gwarancji de minimis wys. 270 mln zł na nowych zasadach

. Dzisiejsza sytuacja jest wyjątkowo wymagająca, ponieważ firmy walczą o utrzymanie płynności finansowej, od której zależy ich dalsze funkcjonowanie na rynku i utrzymanie miejsc pracy. Gwarancje są skutecznym wsparciem dla przedsiębiorców, którzy potrzebują kredytu obrotowego lub inwestycyjnego"

BGK pozyskał z COSME środki, zabezpieczające 10,5 mld zł kredytów dla MŚP

Polsce i towarzyszeniem im w ich rozwoju. Program COSME okazał się bardzo skutecznym systemem gwarancji, a podniesienie jego limitu jest dowodem na wysokie zapotrzebowanie w polskiej gospodarce na ten rodzaj finansowania" - powiedział dyrektor finansowy EFI Alessandro Tappi, cytowany w komunikacie

Bank Pekao: Firmy z sektora MŚP posiadają jeszcze rezerwy finansowe

. "To nasz kolejny produkt zabezpieczony gwarancjami - w tym przypadku de minimis. Zależy nam na możliwie najszybszym wsparciu naszych klientów, stąd nie wymagamy przedstawienia dokumentów finansowych oraz dodatkowych zabezpieczeń" - wskazała Zmitrowicz. Jak

Koronaobligacje PFR zadebiutują na Catalyst we czwartek

obligacje mają jednostkową wartość nominalną 1 000 000 zł i zabezpieczone są gwarancją Skarbu Państwa. Finansowanie tarczy finansowej, której wartość opiewa na ok. 100 mld zł, będzie pochodziło z emisji obligacji z gwarancjami Skarbu Państwa przez PFR, natomiast Narodowy Bank

Czy Polska ma wystarczające zapasy węgla? Sprzeczne komunikaty rządu

firmy (należące do samorządów), które nie mają pieniędzy, żeby kupić zapasy drogiego węgla. Jak mówił nam Stanisław Regulski z Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, ciepłownie oczekiwałyby np. gwarancji finansowych od rządu, dzięki którym same mogłyby kupić sobie węgiel. Ale gwarancji nie ma. Jest

ZBP: Banki przygotowują kolejne elementy wsparcia klientów w zw. z pandemią

w ramach programów krajowych (tarczy antykryzysowej COVID-19) oraz unijnych (tzw. pakietu UE). Uruchamianie finansowania przedsiębiorców banki rozpoczęły już w marcu. 1. Banki już wspierają klientów: 1) MŚP z wykorzystaniem krajowych gwarancji de

Bank Pekao wprowadził kredyty z gwarancją dla mikrofirm w ramach programu EaSI

obrotowy lub pożyczkę do kwoty 105 tys. zł z zabezpieczeniem gwarancją EaSI w wysokości 80% kwoty kapitału i odsetek kredytowych, podano także. Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na

Sąd oddalił wniosek Elektrobudowy o zabezpieczenie ws rozliczeń z PKN Orlen

umowie w sprawie finansowania działalności spółki zawartej przez spółkę z instytucjami finansowymi z dnia 28 maja 2019 roku (umowa w sprawie finansowania) w dacie końcowej obowiązywania umowy w sprawie finansowania, zaznaczono także. "Wypłata przez bank środków z gwarancji

Czy wspólnota międzynarodowa może nadal dokonywać wielkich rzeczy?

stworzony z myślą o wspieraniu powojennej odbudowy Europy i opiera się na prostym i jednocześnie skutecznym modelu finansowym. Dysponując niewielkim kapitałem wpłaconym, wspartym znacznie większymi gwarancjami rządowymi ("kapitał na żądanie"), MDB mogą wykorzystywać swoje ratingi kredytowe AAA do

UE: Rada poparła inicjatywę SURE, szacowaną na 100 mld euro

zwracać się o unijną pomoc finansową na pokrycie krajowych wydatków publicznych w związku z ich nagłym i poważnym wzrostem. Dofinansowanie obejmie wydatki poniesione od 1 lutego 2020 r. m.in. na krajowe mechanizmy zmniejszonego wymiaru czasu pracy, także na pomoc dla osób samozatrudnionych oraz na środki

Trakcja: Rozprzestrzenianie się SARS CoV-2 może mieć wpływ na wyniki w 2020 r.

doprowadzić do opóźnień w uzyskaniu przez grupę środków finansowych niezbędnych na wykonywanie jej zobowiązań finansowych, możliwość pozyskania nowych zamówień, z uwagi na brak posiadania wymaganego zabezpieczenia finansowego w postaci gwarancji lub środków niezbędnych na zapłatę kaucji, a także brak

Borys z PFR: Dziś 1. emisja obligacji Grupy PFR, chcemy pozyskać 15 mld zł

Twitterze. Borys zapowiadał wcześniej, że Fundusz planuje emitować obligacje na sfinansowanie tarczy finansowej o terminach 2, 3, 4 lata. Cały program ma być rozliczony do 2025 roku. Finansowanie tarczy finansowej, której wartość opiewa na ok. 100 mld zł

Spółki z grupy HRE Investments na celowniku UOKiK

takiej inwestycji środki inwestorów nie są zabezpieczone w żaden sposób. Poza zapewnieniami spółek nie ma również gwarancji ich zwrotu. "Pieniądze wpłacone przez konsumentów nie są również objęte przepisami chroniącymi nabywców mieszkań, ponieważ nie kupują oni lokali, lecz inwestują w akcje spółek

Bank Pekao przygotował ofertę Pożyczki Ekspresowej online dla klientów MŚP

MŚP, dlatego bank nie wymaga przedstawienia dokumentów finansowych oraz dodatkowych zabezpieczeń w procesie uzyskania pożyczki. Finansowanie będzie zabezpieczone gwarancjami de minimis, a klient nie poniesie kosztów związanych z tymi gwarancjami" - czytamy w komunikacie

"Polski ład". Będą droższe kredyty hipoteczne i trudniej będzie je dostać

tego programu na razie brak. Póki co, wiadomo jedynie, że o gwarancje wkładu własnego do kredytu będą mogły starać się osoby w wieku 20-40 lat. Wciąż niejasne jest jednak, czy ten bonus ma dotyczyć wszystkich, czy tylko młodych rodzin z dziećmi. Podobnie jak przy poprzednich rządowych programach

Rząd przyjął nowelę dot. utworzenia Krajowego Funduszu Gwarancyjnego dla MŚP

dzięki zapewnionym gwarancjom będzie można udzielić kredytów stanowiących 40-krotność wkładu do KFG. Jest to wskaźnik nieosiągalny dla innych instrumentów finansowych. Rząd ocenia, że trwały i stabilny dostęp do poręczeń i gwarancji skłoni firmy do inwestowania oraz przyczyni się do bardziej efektywnego

PKO Leasing udostępni polskim innowacyjnym firmom ok. 257 mln zł finansowania

instrumentów finansowych. Bardzo cieszy mnie, że dzięki gwarancji EFI PKO Leasing rozszerza swoją ofertę produktów o finansowanie dla innowacyjnych przedsiębiorstw" - powiedział komisarz ds. badań, nauki i innowacji Carlos Moedas, cytowany w materiale. Najnowsza umowa PKO

KUKE ma nowe ubezpieczenie dla eksporterów do UE i OECD na czas kryzysu

, podała Korporacja. KUKE GAP EX i KUKE GAP EX+ to stworzone na czas kryzysu instrumenty z gwarancją Skarbu Państwa. "Przedsiębiorcy muszą nieustannie troszczyć się o płynność, bo w obecnych warunkach nawet niewielkie jej zachwianie grozi szybką upadłością z powodu braku

W BGK powstanie fundusz dopłat do oprocentowania kredytów

w utrzymaniu płynności finansowej, to nasze główne cele w obecnej bezprecedensowej sytuacji, którą spowodowała pandemia koronawirusa. Ich osiągnięciu służą wszystkie instrumenty i rozwiązania przewidziane w kolejnych ustawach, które składają się na tarczę. Istotną rolę w systemie wsparcia odgrywa

BFG udzielił wsparcia Bankowi Millennium w procesie restrukturyzacji SKOK Piast

. Bankowy Fundusz Gwarancyjny zawarł z Bankiem Millennium umowę dotacji i umowę gwarancji pokrycia strat 29 marca 2019 r. Wsparcie zostało udzielone "w formie dotacji w kwocie 67 492 tys. zł na pokrycie różnicy między wartością bilansową przejmowanych praw majątkowych a

BGK uruchomił Fundusz Dopłat do Oprocentowania dla przedsiębiorców

programami, np. zaciągając kredyt z dopłatą zabezpieczony gwarancją płynnościową lub gwarancją de minimis. To ważne wsparcie, szczególnie dla firm, które z powodu przejściowych trudności finansowych bez zabezpieczenia ze strony BGK w ogóle nie mogłyby się ubiegać o kredyt obrotowy" - powiedziała prezes

"Tarcza antykryzysowa" w praktyce: banki odmawiają kredytów gwarantowanych przez rząd

banków, w których można się ubiegać o taki kredyt. Właśnie do jednego z nich, zrepolonizowanego przez PiS Pekao SA, udała się pani Majewska, aby ubiegać się o kredyt obrotowy z gwarancją BGK. Potrzebuje pieniędzy, aby utrzymać płynność finansową restauracji, która nie może działać normalnie. Ale o ile

Obajtek z Sołowowem odgrzewają plan Kulczyka. Import energii z elektrowni atomowej w Ukrainie?

długoterminowe gwarancje w twardej walucie zakupu energii z tej elektrowni. A te gwarancje Kijów chciał wykorzystać jako zabezpieczenie kredytów na budowę dwóch nowych bloków siłowni Chmielnicki.  Ukraiński przetarg był adresowany głównie do polskiej strony, ale nie wzbudził zainteresowania rządu premiera

Kupować czy czekać na "Mieszkanie bez wkładu"? Rząd podał termin

przypadku drugiego dziecka, 60 tys. zł – trzeciego, 20 tys. zł – każdego kolejnego. Gwarancji ma udzielać Bank Gospodarstwa Krajowego – państwowa instytucja finansowa. Do skorzystania z programu niezbędna będzie zdolność kredytowa do zaciągnięcia kredytu hipotecznego. Mieszkanie bez wkładu

Bank Handlowy rozszerza wsparcie dla klientów o kredyt z gwarancją BGK

, podał bank. Pakiet pomocy, będący częścią rządowego programu antykryzysowego, ma zapewnić firmom płynność finansową. Kwota gwarancji wyniesie od 3,5 do 200 mln zł, a okres gwarancji do 27 miesięcy. Gwarancjami będą mogły być zabezpieczone kredyty zawierane od 1 marca 2020 r

Sprzedają mieszkania... w kawałkach. Takich ofert będzie przybywać. Warto się skusić?

Nosiadek. Zysk? Bez gwarancji Co z zyskiem? Inwestycja nie ma gwarantowanej stopy. „Zysk inwestora w postaci dywidendy oparty będzie o zysk spółki wypracowany z najmu zakupionych mieszkań. Szacunkowy zysk z najmu prognozujemy na poziomie 4 proc. zainwestowanego kapitału. Dodatkowym zyskiem może być

ZUS odroczył żądanie wypłaty 24,2 mln zł od Comarch do 6 sierpnia

sprawozdaniu finansowym grupy Comarch za rok 2018 i uznaje żądania wypłaty z gwarancji za bezzasadne. Comarch S.A. specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych

PFR sprzedał koronaobligacje o wartości nominalnej 15,2 mld zł

. Finansowanie tarczy finansowej, której wartość opiewa na ok. 100 mld zł, będzie pochodziło z emisji obligacji z gwarancjami Skarbu Państwa przez PFR, natomiast Narodowy Bank Polski (NBP) będzie mógł skupować te papiery od banków komercyjnych. (ISBnews)

MFPR wydał rozporządzenie dot. udzielania pomocy na antykryzysowych zasadach

Warszawa, 16.04.2020 (ISBnews) - Zasady udzielania wsparcia przedsiębiorcom na cele inwestycyjne lub obrotowe, nakierowane na łagodzenie skutków wystąpienia pandemii COVID-19 reguluje rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów

BFG udzieli wsparcia BGŻ BNP Paribas w procesie restrukturyzacji SKOK Rafineria

. Wsparcie zostanie udzielone w formie "dotacji w kwocie 41 082 tys. zł na pokrycie różnicy między wartością bilansową przejmowanych praw majątkowych a wartością bilansową przejmowanych zobowiązań z tytułu środków gwarantowanych, gwarancji pokrycia strat wynikających z przejętych praw majątkowych

Bank Pekao objął koronaobligacje PFR na kwotę 6 mld zł 

się przed ewentualnym kłopotami. W interesie banku jest ochrona swoich klientów i minimalizowanie ryzyka kredytowego, dlatego m.in. bierzemy udział w tarczy antykryzysowej. Współpracujemy także z BGK w ramach Portfelowej Linii Gwarancyjnej z Funduszu Gwarancji Płynnościowych. Limit przydzielony

Elektrobudowa miała 46,9 mln zł jednostkowej straty EBITDA w I półroczu 2019

Warszawa, 10.09.2019 (ISBnews) - Elektrobudowa zakończyła proces weryfikacji posiadanego portfela kontraktów, w konsekwencji którego zidentyfikowane zostały odchylenia od zaprezentowanych wstępnych szacunkowych danych finansowych za I półrocze 2019 roku. W związku z tym spółka

Bank Pekao i EFI mają największą polską umowę gwarancji w ramach COSME

, a kolejne 20% nawet jeśli uzyskałoby kredyt - to byłby on (bez gwarancji) jednak dużo niższy. Bardzo cieszy więc sukces Banku Pekao, który od lat jest okrętem flagowym tego typu unijnych instrumentów inżynierii finansowej w Polsce" - powiedział prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Krzysztof

Kiedyś pralka wystarczała na 20 lat. Dziś psuje się już po kilku. Co się dzieje z tym AGD?

, moja poprzednia dała radę przez 9. Sprzedawcy wzruszają ramionami i proponują przedłużenie gwarancji powyżej dwóch lat, co oczywiście kosztuje. Historie z AGD bywają różne. Paweł z Krakowa: – Odkurzacz zepsuł mi się na dzień przed końcem gwarancji. Okazało się, że ten model nie jest już

KE zatwierdzila polski program pomocy dla przedsiębiorstw o wartości 3,5 mld zł

przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami epidemii, przyznając im pomoc na utrzymanie płynności finansowej w formie gwarancji na zabezpieczenie pożyczek i dopłat do oprocentowania pożyczek. Program zakłada ograniczenie kwoty pożyczki przypadającej na przedsiębiorstwo do tego, co jest

Grupa EBI uruchomi do 40 mld euro na walkę z kryzysem spowodowanym pandemią

Warszawa, 17.03.2020 (ISBnews) - Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) uruchomi środki do wysokości 40 mld euro na walkę z kryzysem wywołanym przez koronawirus Covid-19 i wzywa państwa członkowskie do ustanowienia kolejnej gwarancji na wsparcie dla MŚP i spółek o

ZBP: Klienci banków złożyli ok. 200 tys. wniosków o wakacje kredytowe 

których o wakacje kredytowe ubiegają się osoby, które mają silne zasoby finansowe. "Chcielibyśmy o tendencjach i pewnych wielkościach mówić za tydzień, bo dziś jest to przedwczesne" - dodał. Prezes ZBP poinformował także, że dotychczas o

PFR oferuje 7- i 10-letnie koronaobligacje o łącznej wartości 12 mld zł

tarczy finansowej będą emitowane co 1-2 tygodnie i będą miały terminy zapadalności od 2 do 10 lat. Finansowanie tarczy finansowej, której wartość opiewa na ok. 100 mld zł, będzie pochodziło z emisji obligacji z gwarancjami Skarbu Państwa przez PFR, natomiast Narodowy Bank

T-Mobile Polska udostępnia ofertę z 30-dniową możliwością wypowiedzenia

Warszawa, 11.02.2020 (ISBnews) - T-Mobile Polska udostępnia ofertę z gwarancją 30-dniowej możliwości testowania usług, ewentualnego wypowiedzenia umowy i zwrotu pieniędzy , poinformował prezes Andreas Maierhofer. "Dziś ogłaszamy naszą misję na

Fundusz inwestycyjny wprowadzał klientów w błąd i ukrywał ryzyko. Kara od UOKiK

kondycji finansowej spółki oraz z wkręcaniem klientów w zakup niewiele wartych obligacji korporacyjnych. Przez cały czas kupujący certyfikaty byli zapewniani o „pełnym zabezpieczeniu kapitału”. Nikt ich nie informował, jakie jest ryzyko związane z gwarancjami wrocławskiej spółki windykacyjnej

Wnioski o subwencje z tarczy finansowej PFR będą dostępne w Alior Banku

Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Alior Bank jest partnerem tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), podał bank. Dzięki temu klienci Alior Banku posiadający rachunek firmowy już wkrótce będą mogli składać wnioski o subwencje z Tarczy Finansowej PFR dla Firm i

Krosno się stłukło, a shoarma ze Sfinksa przypaliła. Ta afera mogła zmieść z powierzchni ziemi słynne polskie firmy

nieprzewidywalności, więc instytucje finansowe oferują „gwarancje" kursu, np. że za pół roku będzie można się rozliczyć po 4,5 zł, bez względu na to, co by się działo na rynku. To bezpieczne rozwiązanie, ale taka gwarancja kosztuje, bo musi kosztować – bank bierze na siebie ryzyko. W 

Bank Pekao objął obligacje BGK na łączną kwotę 3 mld zł 

Gwarancji Płynnościowych BGK, o wartości aż 15 mld zł. Dzięki niej klienci mogą otrzymać dodatkowe zabezpieczenia kredytów obrotowych, przypomniano. Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na

Morawiecki: 57% polskich firm otrzymało wsparcie od państwa polskiego

Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Około 57% polskich firm otrzymało dotychczas wsparcie w ramach instrumentów, zawartych w tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej, poinformował premier Mateusz Morawiecki. "Z badań, wśród wielu polskich wynika

Fundacja BGK przekazała 1,5 mln zł na wsparcie 10 szpitali

. Pomogą one zabezpieczyć płynność finansową przedsiębiorców z sektora mikro-, małych i średnich firm, niezależnie od branży. To m.in. korzystniejsze warunki udzielania gwarancji de minimis, utworzenie Funduszu Gwarancji Płynnościowych czy system dopłat do oprocentowania kredytów. Pracuje także nad

Borys z PFR: Kolejne emisje koronaobligacji - co 1-2 tygodnie, po ok. 15 mld zł

Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - Polski Fundusz Rozwoju (PFR) planuje przeprowadzać kolejne emisje obligacji na finansowanie tarczy finansowej co 1-2 tygodnie każdorazowo na kwotę ok. 15 mld zł, poinformował prezes PFR Paweł Borys. "Ten program

Borys z PFR: Koronaobligacje będą miały okresy zapadalności 2-10 lat

Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - Obligacje emitowane - co 1-2 tygodnie - na sfinansowanie tarczy finansowej będą miały terminy zapadalności od 2 do 10 lat, poinformował prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys. "Emisji będziemy teraz

Elektrobudowa miała wstępnie 8,9 mln zł straty netto w III kw. br.

. W ujęciu jednostkowym strata netto wyniosła 11,4 mln zł, podano również. "Kluczowym czynnikiem wpływającym na wyniki finansowe spółki jest obecna złożona sytuacja w zakresie płynności finansowej i dostępu do finansowania zewnętrznego oraz gwarancji bankowych. Wpływa