gwarancje

Andrzela Gawrońska-Baran

Forma gwarancji wadialnej zgodna z nową ustawą Pzp 2021

Forma gwarancji wadialnej zgodna z nową ustawą Pzp 2021

Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno być przekazane zamawiającemu w oryginale w postaci elektronicznej.

Czy wykonawca może domagać się wypłacenia zaliczki?

W przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy wykonawca może oczekiwać płatności częściowych lub zaliczki.

Czy w trakcie realizacji zamówienia wolno zmienić gwarancję wykonania umowy?

Wykonawca ma prawo do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy. Jeżeli wykonawca planuje zmianę pierwotnej gwarancji bankowej na inną gwarancję bankową, wówczas nie jest wymagana zgoda zamawiającego.

Gwarancja wadialna. Co to takiego, jak długo jest ważna i czym skutkuje?

Gwarancja wadialna. Co to takiego, jak długo jest ważna i czym skutkuje?

W świetle przepisów art. 97 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 98 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, uzasadnione jest przyjęcie stanowiska, że gwarancja wadialna , przewidująca obowiązek zgłoszenia przez zamawiającego żądania zapłaty wyłącznie w terminie ważności wadium równemu terminowi

W jaki sposób należy dokonać poprawności złożonej gwarancji wadialnej?

W jaki sposób należy dokonać poprawności złożonej gwarancji wadialnej?

Pytanie: Otwarcie ofert w przetargu nieograniczony m (krajowy) na budowę sali gimnastycznej w Cieciułowie odbyło się 20 stycznia 2021 r. Wymagane było wadium w wysokości 40.000 zł. Jak ocenić gwarancję bankową o następującej treści: „ Gwarancja bankowa wadialna nr 2/21 W imieniu Banku

Condohotele rozczarowują inwestorów? Nie dają gwarancji zysków

Condohotele rozczarowują inwestorów? Nie dają gwarancji zysków

mieszkania na wynajem, mówi, że coraz częściej zgłaszają się do niego inwestorzy, którzy ulokowali środki w apartamentach w systemie condo i szukają innych rozwiązań. – Już na początku pandemii zauważyłem więcej takich zgłoszeń. Pandemia pokazała, że umowy, które podpisali – z gwarancją

Jaką formę powinna mieć gwarancja bankowa?

Jaką formę powinna mieć gwarancja bankowa?

Pytanie: Wykonawca , w trakcie realizacji umowy o roboty budowlane (postępowanie poniżej progów unijnych), którą podpisano w czerwcu 2021 roku, wystąpił o zmianę formy wniesionego wcześniej zabezpieczenia należytego wykonania umowy z pieniądza na gwarancję bankową. Czy gwarancja bankowa może być

Ukraina bez gwarancji ochrony przed Nord Stream 2. Merkel nic nie wskórała u Putina

Ukraina bez gwarancji ochrony przed Nord Stream 2. Merkel nic nie wskórała u Putina

kanclerz [Merkel] przyjedzie do Kijowa z prezentami. Mam nadzieję, że Angela Merkel i Władimir Putin dojdą do porozumienia, z którym ona przyjedzie do Kijowa. To mogą być gwarancje dla Ukrainy. Na przykład Rosja może zgodzić się na pewne minimalne dostawy gazu i transport gazociągami Ukrainy do UE"

Warunki gwarancji

W odróżnieniu od terminu realizacji zamówienia bądź sposobu oceny ofert, warunki gwarancji nie są obligatoryjnym elementem, jaki musi zostać określony przez zamawiającego. Wskazana w art. 36 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązkowa zawartość siwz w sposób

Porozumienie w fabryce autobusów. Będzie przestój, ale wywalczyli sobie gwarancję zatrudnienia

Porozumienie w fabryce autobusów. Będzie przestój, ale wywalczyli sobie gwarancję zatrudnienia

zapisać to gwarancja zatrudnienia dla wszystkich pracowników, odpracowanie 80 godzin (10 dni), oraz wyplata 65% premii rocznej” – poinformował Jan Seweryn, szef zakładowej „Solidarności”. Jak zapewnił, kończące się w listopadzie i grudniu umowy będą przedłużane – zarówno

Błąd literowy w gwarancji ubezpieczeniowej

Błąd literowy w gwarancji ubezpieczeniowej

Powyższe nie ogranicza jednak uprawnień np. strony przyjmującej gwarancję (beneficjenta) do interpretowania zapisów dokumentu gwarancyjnego. W konsekwencji za dopuszczalne uznać należy np. interpretowanie zapisów poprawności gwarancji wadialnej

Ukraina oddała broń atomową za gwarancje bezpieczeństwa. Teraz żałuje

Ukraina oddała broń atomową za gwarancje bezpieczeństwa. Teraz żałuje

umowy o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, rezygnując z utrzymywania arsenału takiej broni, odziedziczonego po rozpadzie Związku Sowieckiego. W zmian Ukraina otrzymała gwarancje bezpieczeństwa od mocarstw nuklearnych: Rosji, USA i Wielkiej Brytanii. Później pod memorandum podpisały się jeszcze Chiny

Czy wolno zażądać od wykonawcy zabezpieczenia udzielonej przez niego gwarancji jakości?

Czy wolno zażądać od wykonawcy zabezpieczenia udzielonej przez niego gwarancji jakości?

Pytanie: Czy zamawiający w ramach zabezpieczenia udzielonej gwarancji (nie rękojmi za wady) na wykonane roboty budowlane oraz użyte materiały może żądać polisy ubezpieczeniowej bądź gwarancji bankowej? Ustawa Pzp w art. 139 ustawy Pzp odwołuje się do przepisów kc, zaś w art. 151 wyraźnie

Warunki gwarancji - czy uzasadniają zamówienie z wolnej ręki?

Warunki gwarancji - czy uzasadniają zamówienie z wolnej ręki?

Obiektywizm przyczyn uzasadniających możliwość udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki *1 ze względu na niemożność dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi nie zachodzi w rozumieniu obowiązujących przepisów tym samym nie stanowi powodu wykorzystania

Ukraina chce gwarancji tranzytu gazu po uruchomieniu Nord Streamu 2

Ukraina chce gwarancji tranzytu gazu po uruchomieniu Nord Streamu 2

Merkel z Zełenskim trwały aż cztery godziny, ale w sprawach Nord Streamu 2 nie przyniosły przełomu. - Co do konkretów, to dopiero zaczęliśmy dyskusję. Nie dostałem odpowiedzi od Merkel [w sprawie gwarancji utrzymania tranzytu gazu przez Ukrainę po uruchomieniu Nord Streamu 2], ale jako liderzy mamy mało

Przedłużenie terminu gwarancji

Pytanie Do zamawiającego wpłynęło zapytanie do siwz następującej treści: "Wykonawca prosi o potwierdzenie, czy okres gwarancji ulega przedłużeniu w przypadku, gdy na skutek wad nie ma możliwości korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z

BGK uruchamia program gwarancji limitów faktoringowych

Warszawa, 18.08.2020 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) obejmie gwarancjami z Funduszu Gwarancji Płynnościowych limity faktoringowe, a pierwsze umowy z faktorami planuje podpisać na przełomie sierpnia i września, podał bank. Jest to nowe rozwiązanie w wsparcia

Gwarancja ubezpieczeniowa jako forma wadium

Gwarancja ubezpieczeniowa jako forma wadium

Na gruncie ustawy pzp, jako beneficjent gwarancji powinien być wskazany Zamawiający. Gwarancja ubezpieczeniowa powinna w swojej treści wskazywać, że zdarzeniem, które uzależnia spełnienie świadczenia, do którego zobowiązuje się ubezpieczyciel, jest zaistnienie jednej z

Wykonawca oferuje dłuższą gwarancję niż producent urządzenia. Jak w praktyce ją egzekwować?

Wykonawca oferuje dłuższą gwarancję niż producent urządzenia. Jak w praktyce ją egzekwować?

Pytanie: Jak należy interpretować (a w konsekwencji egzekwować) udzieloną przez  wykonawcę gwarancję jakości i rękojmię na roboty budowlane w kontekście zamontowanych przez niego urządzeń bądź też użytych materiałów? Na ogół gwarancja producenta jest znacznie krótsza od gwarancji jakości i

Gwarancja wygląda dobrze tylko w reklamie. Czego sprzedawca nie powie ci podczas reklamacji?

Gwarancja wygląda dobrze tylko w reklamie. Czego sprzedawca nie powie ci podczas reklamacji?

Historia z „wodoszczelnym” smartfonem ostatecznie dobrze się skończyła. Konsument zgłosił reklamację z tytułu rękojmi do sprzedawcy, która została uznana.Ta historia jak na dłoni pokazuje, że nadal bardzo przywiązani jesteśmy do gwarancji. Najczęściej zupełnie niesłusznie, gdyż to na

Nie masz wkładu na mieszkanie? Będą gwarancja i dopłata. Jest jeden problem: takich mieszkań zaczyna brakować

Nie masz wkładu na mieszkanie? Będą gwarancja i dopłata. Jest jeden problem: takich mieszkań zaczyna brakować

Z tego poradnika dowiesz się: dla kogo gwarancja wymaganego przez banki wkładu,  jaka jest propozycja dla rodzin z dziećmi,  jakie są limity cen w programie "Mieszkanie bez wkładu własnego", czy warto robić sobie nadzieje na udział w programie. Banki oczekują od kredytobiorców

Czy zamawiającemu wolno wskazać w SWZ, jaki minimalny okres gwarancji może zaoferować wykonawca?

Czy zamawiającemu wolno wskazać w SWZ, jaki minimalny okres gwarancji może zaoferować wykonawca?

Pytanie: W SWZ na roboty budowlane w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp jednym z kryteriów oceny oferty jest okres gwarancji i rękojmi za wady . Czy w SWZ można wprowadzić zapis: „Minimalny wymagany przez zamawiającego okres gwarancji

Czy po ogłoszeniu upadłości wykonawcy roszczenia z gwarancji mają szansę powodzenia?

Czy po ogłoszeniu upadłości wykonawcy roszczenia z gwarancji mają szansę powodzenia?

Pytanie: Zakończyła się inwestycja. Firma udzieliła 5-letniej gwarancji na wykonane roboty. Ogłosiła jednak upadłość. Co w takim przypadku? Mamy zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Czy tylko ono nas chroni? Co z podwykonawcami? Czy od nich

Zwrot, gwarancja, rękojmia. Co zrobić z niechcianymi lub wadliwymi prezentami?

, płyt z filmami, muzyką lub programami komputerowymi, których zapieczętowane opakowanie zostało otwarte. Gwarancja i rękojmia W przypadku gdy prezent ma wadę, możemy skorzystać z gwarancji lub z rękojmi. Co wybrać? Wszystko zależy od tego, z jakim przedmiotem mamy do czynienia. Nie każdy produkt ma

Ukraina przyspieszy prywatyzację. Gwarancje na prawie brytyjskim i z zakazem dla Rosji

maksymalnie 5 miesięcy. Żelazne gwarancje własności Ukraińska ustawa zapewnia bardzo mocne gwarancje własności nabywcom państwowego majątku. Do 1 stycznia 2021 r. będą mogli zażądać, aby wszystkie umowy dotyczące takich transakcji były zawierane zgodnie z prawem Anglii i Walii. To zapewni ochronę prywatnej

Francuzi dają gwarancje na skroplony gaz z Rosji

ubezpieczeń kredytów eksportowych SACE przyznała 400 mln euro gwarancji włoskim kooperantom Jamał LNG. Ofensywa rosyjskiego LNG Spółka Jamał LNG buduje na Syberii zakłady do skraplania gazu wraz z terminalem morskim do eksportu tego surowca. Obecnie

BGK zmienił warunki przyznania gwarancji Biznesmax w ramach pakietu pomocowego

Warszawa, 14.04.2020 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) I Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) zmienił warunki gwarancji Biznesmax skierowanych do firm innowacyjnych i efektywnych ekologicznie z sektora MŚP z dopłatą do oprocentowania kredytu, dzięki

Hutnicy z Częstochowy chcą gwarancji zatrudnienia. Sąd: Prawo upadłościowe tego nie przewiduje

Jak informowaliśmy, w marcu Rada Wierzycieli składająca się z przedstawicieli banków i częstochowskiego urzędu miasta zarekomendowała syndykowi upadłej spółki ISD Huta Częstochowa jak najszybsze rozpoczęcie procedury przetargowej. Cenę wywoławczą ustalono na 250 mln zł. 3 kwietnia w wydziale gospoda

Alior Bank udostępnia gwarancje de minimis do 80% kwoty kredytu

Warszawa, 30.03.2020 (ISBnews) - Alior Bank dostosowuje ofertę dla przedsiębiorców do planu pomocowego Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i udostępnia firmom z segmentu mikro i MSP, korzystniejsze warunki gwarancji de minimis. Maksymalne zabezpieczenie wzrośnie do 80% kwoty

Reklamacja wadliwego towaru. Rękojmia, gwarancja, zwrot. Jak to zrobić? [PORADNIK]

odstąpienia od umowy (czyli zwrotu pieniędzy), jeśli jest to już druga lub kolejna reklamacja danego towaru. Nie ma tu znaczenia, czy chodzi o tę samą czy inną wadę lub usterkę. Gwarancja Gwarancja tak jak rękojmia jest podstawą do

Zamawiający jest zobowiązany dostarczyć gwarancję zapłaty

Pytanie Wykonawca wyłoniony w przetargu na wykonanie robót budowlanych wystąpił do zamawiającego po podpisaniu umowy z żądaniem o dostarczenie gwarancji zapłaty za roboty budowlane. Powołał się na art. 6491-6495 kodeksu cywilnego. Czy wskazane

Warta stworzyła ofertę gwarancji środowiskowej dla małych i średnich firm

Warszawa, 18.02.2020 (ISBnews) - Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta (TUiR Warta) wprowadziła pierwszą gwarancję środowiskową dla małych i średnich przedsiębiorstw, podała spółka. Nowy produkt wprowadzony przez TUiR Warta jest odpowiedzią na

Białoruś bez gwarancji Szwecji na turbiny Siemensa. Za łamanie praw człowieka

dwa projekty na Białorusi nie spełniają niezbędnych przesłanek, dotyczących wypełniania wymogów przestrzegania praw człowieka zgodnie z przepisami międzynarodowymi. Dlatego EKN zdecydowała, że nie wyda żadnych gwarancji kredytowych [dla tego kontraktu]" - poinformowała szwedzka agencja . To

Provident daje pożyczkę z gwarancją najniższej raty. I wygra wyścig?

"Gwarancja najniższej ceny" to zagrywka, która powoduje, że ludzie częściej otwierają portfele. Najczęściej dotyczy gwarancji najniższej raty kredytu (choć przecież każde dziecko wie, że rata może być dowolnie niska, gdy rozłoży się kredyt na dłużej, ale wtedy staje

Elektrobudowa: Bank wypłacił PKN Orlen gwarancje za budowę Instalacji Metatezy

Warszawa, 28.10.2019 (ISBnews) - Bank Handlowy wypłacił na rzecz PKN Orlen gwarancje na ok. 13,2 mln zł i 2,6 mln euro za budowę Instalacji Metatezy w zakładzie produkcyjnym Orlenu w Płocku, podała Elektrobudowa. "Elektrobudowa informuje, iż w

Budowlańcy pod parasolem gwarancji

należności nie jest możliwe. Projekt nowelizacji kodeksu cywilnego, który rząd postanowił we wtorek skierować do Sejmu, ma chronić firmy przed niewypłacalnymi inwestorami, np. deweloperami. Wykonawca będzie mógł w każdym momencie zażądać np. bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancji

BGK ma umowę z MRiRW dot. powstania Funduszu Gwarancji Rolnych

Warszawa, 30.07.2019 (ISBnews) - Na podstawie umowy zawartej dziś pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) powstał Fundusz Gwarancji Rolnych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, którego celem jest ułatwienie rolnikom

Elektrobudowa: Tauron Ciepło zażądał wypłaty środków z gwarancji bankowej

Warszawa, 03.07.2019 (ISBnews) - Tauron Ciepło złożył żądania niezwłocznej (w terminie 7 dni) zapłaty przez PKO BP kwoty ok. 12,6 mln zł na podstawie gwarancji bankowej dobrego wykonania umowy z 20 czerwca 2013 r., wystawionej przez bank w związku z realizacją przez spółkę

Murapol wprowadził do oferty pulę lokali usługowych z gwarancją najmu

Warszawa, 30.07.2019 (ISBnews) - Grupa Murapol wprowadziła do oferty pulę lokali usługowych z gwarancją najmu, zapewniając nabywcom inwestycyjnym ww. powierzchni komercyjnych gwarantowany dochód, podała spółka. W sprzedaży z gwarancją najmu dostępne są lokale o zróżnicowanych

Bank Pekao ma umowę z EFI dot. bezpłatnych gwarancji dla MŚP w programie COSME

Warszawa, 07.07.2020 (ISBnews) - Bank Pekao podpisał umowę z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI), dotyczącą bezpłatnych gwarancji dla MŚP w programie COSME, podał bank. Pekao, jako jedyny bank komercyjny w Polsce, posiada umowę z EFI, która wprowadza możliwość

Bank Millennium ma umowę z BGK na wsparcie firm z Fund. Gwarancji Płynnościowych

Warszawa, 27.04.2020 (ISBnews) - Bank Millennium podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), w ramach której średnie i duże firmy będą mogą skorzystać ze wsparcia w postaci gwarancji z Funduszu Gwarancji Płynnościowych, podał bank. Z kolei firmy z segmentu MŚP

Bank Pekao wprowadził do oferty dla MŚP limit na gwarancje bankowe i akredytywy

Warszawa, 13.07.2020 (ISBnews) - Bank Pekao wprowadził do oferty skierowanej do grupy małych i średnich firm Wielocelowy Limit Kredytowy Tarcza na gwarancje i akredytywy z uproszczonymi procedurami i zdalną obsługą - zabezpieczony gwarancją BGK de minimis, podał bank. To

Elektrobudowa: PKN Orlen zażądał wypłaty środków z dwóch gwarancji bankowych

dwóch gwarancji bankowych dobrego wykonania umowy o projektowanie, dostawy i budowę w systemie pod klucz Instalacji Metatezy w Płocku, którą realizowała Elektrobudowa, podała Elektrobudowa. "Bank Handlowy poinformował również, iż w przypadku, gdy przedstawione żądania

BGK oferuje gwarancje umożliwiające 2,87 mld zł kredytów na fotowoltaikę

Warszawa, 23.05.2019 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) zdecydował, że jeden ze swoich produktów gwarancyjnych, czyli gwarancje Biznesmax, rozszerzy i szczególnie ukierunkuje na fotowoltaikę. Obecne alokacje środków pozwolą na wygenerowanie 2,87 mld zł akcji

DNB Bank Polska udostępni 1 mld zł w ramach fund. gwarancji płynnościowych BGK

Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - DNB Bank Polska zaoferuje klientom korporacyjnym kredyty objęte gwarancją bankową w ramach Funduszu Gwarancji Płynnościowych (FGP), uruchomionego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). W Portfelowej Linii Gwarancyjnej DNB Bank Polska dysponuje

Gwarancja ubezpieczeniowa złożona w formie kopii?

zamawiający wykluczył go z postępowania ze względu na niewniesienie wadium. Czy miał do tego prawo? Odpowiedź Poprawne jest złożenie kopii gwarancji ubezpieczeniowej, pod warunkiem, że nie ma w niej uregulowań sprzecznych z przepisami ustawy Prawo zamówień

BNP Paribas BP udostępnia gwarancje oferowane wspólnie z BGK z limitem 10 mld zł

Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - BNP Paribas Bank Polska wprowadził do oferty Portfelową Linię Gwarancji z Funduszu Gwarancji Płynnościowych i pomoc de minimis we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), podał bank. Limit przydzielony BNP Paribas na gwarancje

KNF: Banki mogą oceniać zdolność do spłaty kredytu z gwarancją de minimis BGK

objętych gwarancją BGK w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis, finansowanej z Krajowego Funduszu Gwarancyjnego, podała Komisja. "Decyzja KNF ma związek z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie Ministra Finansów z

Alior Bank uruchamia finansowanie obrotowe dla firm z nową gwarancją BGK

Warszawa, 14.04.2020 (ISBnews) - W związku z ekonomicznymi skutkami pandemii, Alior Bank po raz kolejny dostosowuje ofertę do planu pomocowego Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Dzięki uruchomieniu przez BGK Funduszu Gwarancji Płynnościowych, klienci Alior Banku z segmentu

Bank Pocztowy wprowadził udogodnienia w kredytach z gwarancją de minimis dla MŚP

Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Bank Pocztowy wprowadził udogodnienia w oferowanych kredytach z gwarancją de minimis, należą do nich zwiększenie maksymalnego zabezpieczenia z 60% do 80% kwoty kredytu, wydłużenie okresu gwarancji dla kredytu obrotowego z 27 do 39 miesięcy oraz

MF: BGK udzieli gwarancji spłaty kredytów de minimis na kwotę 9,5 mld zł w 2020

Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - Minister finansów podpisał rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) gwarancji spłaty kredytów w formule pomocy de minimis dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP), poinformował resort

Pesa prawie przejęta przez PFR. Fundusz ma umowy na finansowanie kontraktów i gwarancje bankowe

Pesa miała być przejęta w czerwcu - już wtedy dogadała się PFR. Ale był problem z bankami, które wahały się, czy finansować bydgoskiego producenta. Potrzebował bowiem wsparcia kredytami lub limitami kredytowymi na kwotę aż 1,55 mld zł. Zaangażowanie banków w finansowanie Pesy było jednak warunk

BGK wdrożył nowe gwarancje de minimis, co da 20 mld zł dodatk. akcji kredytowej

Warszawa, 24.03.2020 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wdrożył gwarancje de minimis z pakietu pomocowego dla MŚP, a dzięki tym zmianom możliwe będzie wygenerowanie 20 mld zł dodatkowej akcji kredytowej, podał bank. "Bank Gospodarstwa

KNF: BGK może powierzać innym bankom ocenę zdolności kredyt. w ramach gwarancji

ryzyka wypłaty zobowiązania, w odniesieniu do kredytów objętych gwarancją BGK w ramach portfelowej linii gwarancyjnej PLG FGP, finansowanej z Funduszu Gwarancji Płynnościowych, podała Komisja. "Do wejścia w życie zawartych przez BGK z bankami kredytującymi umów portfelowej

mBank otrzymał od BGK limit na gwarancje płynnościowe wys. 11 mld zł

Warszawa, 14.04.2020 (ISBnews) - mBank zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę portfelowej linii gwarancji płynnościowych, podał mBank. Wartość przyznanego limitu na gwarancje BGK wynosi 11 mld zł. "Umowa została zawarta na podstawie

Alior Bank udzielił 655 gwarancji de minimis wys. 270 mln zł na nowych zasadach

Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews) - Alior Bank udzielił firmom z segmentu MŚP 655 gwarancji de minimis na korzystniejszych zasadach na kwotę prawie 270 mln zł w efekcie dostosowania oferty do planu pomocowego Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), poinformowało ISBnews biuro prasowe

MFPR: Dzięki gwarancjom EFI do polskich przedsiębiorców może trafić 300 mln euro

Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Dzięki nowym gwarancjom Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) do polskich przedsiębiorców może trafić ponad 300 mln euro, uważa minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. "

Premiowanie podczas oceny ofert najdłuższych okresów gwarancji może prowadzić do nadużyć

Pytanie: Oprócz ceny jako kryterium mamy zamiar, jako kolejne kryterium, które zostanie punktowane określić gwarancję. Czy zasadnym będzie dać jako pozacenowe kryterium gwarancję czy gwarancję i rękojmię? Czy jeżeli kryterium będzie gwarancja i

KE: Odblokowane środki EBI pozwolą na gwarancje dla MSP na poziomie 8 mld euro

Warszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) odblokowała 1 mld euro z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), dzięki czemu Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) udzieli specjalnych gwarancji w celu zachęcenia banków do zapewnienia płynności

BGK: Kredyty objęte gwarancjami de minimis były warte ok. 120 mld zł w XII 2019

Warszawa, 17.02.2020 (ISBnews) - Całkowita wartość kredytu objętego gwarancjami de minimis była bliska 120 mld zł w grudniu 2019 r., podał Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), który realizuje program tych gwarancji. Od początku realizacji programu w gospodarce pojawiło się 32,7

Alior Bank odda odsetki od kredytu "Gwarancja najniższej raty"

- Słysząc słowa "gwarancja najniższej raty", przeciętny konsument mógł być przekonany, że korzysta z najtańszego kredytu na rynku. Tymczasem to na kliencie spoczywał obowiązek porównania ofert i znalezienia najtańszej. Tym samym mógł zostać wprowadzony w błąd. Gdyby

Bank Pekao wprowadził kredyty z gwarancją dla mikrofirm w ramach programu EaSI

Warszawa, 19.05.2020 (ISBnews) - Właściciele mikroprzedsiębiorstw mogą ubiegać się w Banku Pekao o kredyt obrotowy lub pożyczkę do 105 tys. zł z gwarancją w wysokości 80% kwoty kapitału i odsetek kredytowych w ramach programu Unii Europejskiej na Rzecz Zatrudnienia i Innowacji

Czeka nas bańka Revoluta? Gwarancje depozytów daje Wilno, to może być cienki lód

„Nasza firma zawsze miała bliskie związki z Litwą. Otwarcie naszego nowego biura to kolejny krok w celu umocnienia wzajemnych stosunków” – powiedział Andrius Biceika, szef regionalnych struktur Revolta w krajach bałtyckich. Rzeczywiście do zapowiadanego wzmocnienia relacji doszło.

KE akceptuje polski program gwarancji dla przedsiębiorstw o wartości 22 mld euro

Warszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska zatwierdziła polski program pomocy, który umożliwi udzielenie wsparcia w wysokości 100 mld zł (22 mld euro) gwarancji publicznych dla przedsiębiorstw, narażonych na straty w związku z epidemią koronawirusa, poinformowała KE

Bank Handlowy rozszerza wsparcie dla klientów o kredyt z gwarancją BGK

, podał bank. Pakiet pomocy, będący częścią rządowego programu antykryzysowego, ma zapewnić firmom płynność finansową. Kwota gwarancji wyniesie od 3,5 do 200 mln zł, a okres gwarancji do 27 miesięcy. Gwarancjami będą mogły być zabezpieczone kredyty zawierane od 1 marca 2020 r

PSE zażądały od Elektrobudowy 14 mln zł z gwarancji na prace przy stacji Konin

Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Elektrobudowa w upadłości otrzymała od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń informację o złożeniu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) żądania do zapłaty kwoty ok. 14 mln zł z gwarancji należytego wykonania umowy na "Modernizację

Bank Pekao z gwarancjami KUKE otwiera linię gwarancyjną stoczni Crist

o takiej konstrukcji na polskim rynku bankowym, podkreślono. "Polskie firmy - w tym stocznie - potrzebują wsparcia w realizacji ekspansji zagranicznej, która w większości wypadków nie jest możliwa bez pozyskania zewnętrznego finansowania. Gwarancje KUKE pozwalają

PE podtrzymał gwarancje depozytów

Posłowie zatwierdzili propozycje podwyższenia gwarancji depozytów bankowych do 100 tysięcy euro, który to poziom powinien być zagwarantowany najpóźniej do końca przyszłego roku. Eurodeputowani proponują też poprawki, które zapewnią, że w przypadku

Emilewicz: Rozszerzenie gwarancji de minimis sprawi, że na rynek trafi 50 mld zł

Warszawa, 18.03.2020 (ISBnews) - Rozszerzenie programu gwarancji de minimis w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) sprawi, że na rynek będzie mogła trafić łącznie kwota 50 mld zł, która powinna zaspokoić potrzeby około 100 tys. firm, poinformowała minister rozwoju Jadwiga

Rząd chce przekazać ARP do 1,7 mld zł na mechanizm gwarancji umów leasingowych

Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - Przekazanie papierów wartościowych o wartości do 1,7 mld zł dla Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) na stworzenie mechanizmu gwarancji umów leasingowych zakłada projekt nowelizacji ustawy o systemie instytucji rozwoju

Gazprom dostał kredyt dzięki gwarancjom Austrii

We wtorek rosyjski państwowy bank VTB ogłosił, że jego austriacka filia przyznała Gazpromowi 300 mln euro kredytu na 10 lat. Gwarancje dla tego kredytu przyznała Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (OeKB) – austriacka agencja ubezpieczeń kredytów eksportowych. Bank VTB z powodu

PZU nie ma ekspozycji z tytułu ubezpieczeń BI oraz gwarancji dla touroperatorów 

Surówka. Grupa nie ma ekspozycji z tytułu gwarancji dla touroperatorów oraz z tytułu ubezpieczeń business interruption (BI). "Z naszych modeli wychodzi, że efekty wypłat i odszkodowań życiowych osiągnęłyby poziom zauważalny w wynikach netto w momencie, gdy przechodzimy na

Szwecja daje gwarancje pożyczkowe dla Volvo

Należący do chińskiego koncernu Geely Holding Volvo dostanie wyczekane pieniądze na inwestycje. W środę przedstawiciele szwedzkiego rządu potwierdzili gwarancję pod udzielenie kredytu firmie Volvo o wartości 3,55 mld koron (równowartość 521 mln dol

Kredyt z "Gwarancją" ułatwia życie przedsiębiorcom

kontraktu, ale pensje trzeba płacić bez względu na to, czy kontrahenci się z nami rozliczyli, czy nie. Gdy bank obsługujący DURO zaproponował wzięcie kredytu z "Gwarancją" przedsiębiorca nawet się nie zastanawiał. - Sami do mnie zadzwonili. To

BGK podpisał z EFI aneks do umowy dot. programu gwarancji Kreatywna Europa

skorzystania z gwarancji uprawnione były firmy z branż takich, jak design, sztuka filmowa czy branża gier komputerowych. Podpisany aneks do umowy z EFI znacząco rozszerza katalog przedsiębiorców, którzy kwalifikują się do uzyskania gwarancji Kreatywna Europa, stanowiącej atrakcyjne zabezpieczenie spłaty

KE: 1 mld euro na gwarancje Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego dla MŚP

Warszawa, 13.03.2020 (ISBnews) - W najbliższych tygodniach 1 mld euro zostanie przekierowanych z budżetu unijnego budżetu na gwarancje dla Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) w celu zachęcenia banków do zapewnienia płynności małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) oraz

BNP Paribas BP dzięki umowie z BGK przystąpił do programu Gwarancji Biznesmax

Warszawa, 04.10.2019 (ISBnews) - BNP Paribas Bank Polska podpisał umowę portfelowej linii gwarancji z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) i tym samym przystąpił do programu Gwarancji Biznesmax, podał BGK. Program adresowany jest do przedsiębiorców z sektora MSP, którzy planują

Alior Bank udzielił pierwszego w Polsce kredytu z gwarancją 'Kreatywna Europa'

Warszawa, 01.08.2019 (ISBnews) - Alior Bank jako pierwszy z polskich banków udzielił kredytu z gwarancją "Kreatywna Europa" oferowaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego, poinformowały banki we wspólnym komunikacie. Z gwarancji mogą skorzystać małe i średnie firmy z tzw

ZBP: Banki bardzo dobrze oceniają system poręczeń i gwarancji w Polsce

Warszawa, 13.06.2019 (ISBnews) - Wartość rynku poręczeniowo-gwarancyjnego jest szacowana na ponad 264 mld zł czynnego portfela gwarancyjnego, w tym 164 mld zł to gwarancje i poręczenia publiczne, tj. ok. 44 mld zł nowych poręczeń i gwarancji rocznie. Ponad 15 mld zł rocznie

Gwarancja zapłaty za roboty budowlane

Zgodnie z ustawą z dnia 09 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 180 poz. 1758 ze zm.) wykonawca robót budowlanych może w każdym czasie żądać od zamawiającego gwarancji zapłaty do wysokości ewentualnego roszczenia z tytułu wynagrodzenia

Prezydent podpisał nowelę o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez SP

Warszawa, 19.12.2017 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz niektórych innych ustaw, podała Kancelaria Prezydenta. Według projektu, m.in. program de minimis

Po fali bankructw wyższe gwarancje w biurach podróży

pobiera przedpłaty w terminie do 30 dni przed dniem rozpoczęcia wycieczki, minimalna suma gwarancyjna wyniesie 12 proc. rocznego przychodu, nie mniej jednak niż 149 tys. euro. To duża zmiana, bo do tej pory gwarancje były obliczane tylko na podstawie obrotu z poprzedniego roku

Dwa razy oddawała telefon na gwarancję. Wracał popsuty

. Pani Wioletta: - Oczywiście, że dzwoniłam i pisałam. Jak miałam inaczej przetestować aparat i sprawdzić, jak się z niego rozmawia?! Nasza czytelniczka skończyła więc wymianę mailowej korespondencji z Playem i postanowiła skorzystać z przysługującej każdemu klientowi gwarancji

BGK chce przeznaczyć 50 mln euro na gwarancje kredytowe dla rolników

Warszawa, 10.04.2019 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego chce przeznaczyć 50 mln euro na gwarancje kredytowe dla rolników, podał bank. Program ma umożliwić udzielenie kredytów na kwotę ok. 290 mln euro. "Zakładamy, że gwarancja będzie

Gwarancja zapłaty za roboty budowlane.

Zgodnie z ustawą z dnia 09 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 180 poz. 1758 ze zm.) wykonawca robót budowlanych może w każdym czasie żądać od zamawiającego gwarancji zapłaty do wysokości ewentualnego roszczenia z tytułu wynagrodzenia

MIR: Gwarancje Biznesmax z BGK pozwoliły na 150 mln zł kredytów dla MŚP

Warszawa, 14.05.2019 (ISBnews) - Gwarancje Biznesmax, oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), pozwoliły dotychczas na udzielenie przez banki łącznie 150 mln zł kredytów dla mikro, małych i średnich przedsięniorstw, poinformowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIR

PGE EO sprzeda gwarancje pochodzenia 370 MWh energii OZE dla stacji e-ładowania

Krynica-Zdrój, 04.09.2019 (ISBnews) - PGE Energia Odnawialna i PGE Nowa Energia - spółki zależne Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - zawarły umowę, zgodnie z którą PGE EO sprzeda gwarancje pochodzenia 370 MWh energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby stacji ładowania

ZUS chce wypłaty gwarancji ws. KSI od Comarch na kwotę 24,2 mln zł

Warszawa, 11.04.2019 (ISBnews) - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zażądał wypłaty gwarancji bankowej, utworzonej na zlecenie konsorcjum firm Comarch S.A. i Comarch Polska, należytego wykonania umowy na usługę wsparcia eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu

Bank Pekao udzieli innowacyjnym firmom kredytów z bezpłatnymi gwarancjami

Warszawa, 08.09.2017 (ISBnews) - Bank Pekao udzieli innowacyjnym firmom kredytów z bezpłatnymi gwarancjami nawet na 80% wartości zaciąganego kredytu, podała instytucja. Program realizowany jest wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). "Bank

BGK: Gwarancje de minimis pomogły pozyskać 100 mld zł kredytów w ciągu 6 lat

Warszawa, 26.03.2019 (ISBnews) - Program gwarancji de minimis pomógł ponad 145 tys. przedsiębiorców pozyskać ponad 100 mld zł kredytów w ciągu 6 lat działania, co przełożyło się na utworzenie lub utrzymanie 200 tys. miejsc pracy, poinformowała prezes Banku Gospodarstwa

Opel od dziś udziela dożywotniej gwarancji na auta

Dożywotnia gwarancja jest nowatorskim pomysłem. Opel udziela nieograniczonej czasowo gwarancji na wszystkie swoje samochody do przebiegu 160 tys. km. Wyjątkiem mają być modele Combo, Vivaro i Movano, wykorzystywane głównie jako auta dostawcze. Nowy

Depozyty w SKOK-ach są bezpieczne. Są objęte gwarancjami BFG

W razie bankructwa pojedynczego SKOK-u środki z funduszu wypłacane są klientom, którzy w danej instytucji trzymali oszczędności. Maksymalnie jest to równowartość 100 tys. euro, czyli ok. 415 tys. zł. SKOK-i zostały objęte nadzorem pod koniec 2012 roku,

Czy zamawiający może żądać od wykonawcy minimalnego okresu gwarancji na roboty budowlane?

Pytanie Czy zamawiający może wskazać jako warunek udziału w postępowaniu udzielenie minimalnego okresu gwarancji na roboty budowlane np. 3 lata? Odpowiedź Zgodnie z przepisami ustawy Pzp

KUKE: Wartość ubezpiecz. obrotu i gwarancji wzrosła o 20% do 48,9 mld zł w 2018

Warszawa, 12.04.2019 (ISBnews) - Łączna wartość obrotu ubezpieczonego przez KUKE i udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych wyniosła w 2018 roku rekordowe 48,9 mld zł i była o 19,9% wyższa niż rok wcześniej, podało KUKE. Agencje ubezpieczeń kredytów eksportowych zrzeszone w Unii

BGK: Gwarancje de minimis wygenerowały 29,3 mld zł dodatkowego kredytu dla MŚP

Warszawa, 15.11.2018 (ISBnews) - Program gwarancji de minimis realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wygenerował 29,3 mld zł dodatkowego kredytu dla firm, co dało utrzymanie lub utworzenie 200 tys. (odpowiednio 95 tys. i 105 tys.) miejsc pracy ogółem od początku

BGK udzielił 51 mld zł gwarancji de minimis, skorzystało z nich 138,5 tys. firm

Warszawa, 30.08.2018 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) udzielił w sumie ponad 51 mld zł gwarancji de minimis na dzień 31 lipca, podał bank na Twitterze. Tym samym zabezpieczono 91 mld zł kredytów. Z programu skorzystało 138,5 tys. przedsiębiorców

Kredyty z gwarancjami BGK dla firm już od lipca

Od uruchomienia systemu gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego dzielą nas jeszcze dwie przeszkody: po pierwsze BGK musi podpisać umowę z Ministerstwem Finansów, a potem z bankami komercyjnymi. - Umowa z resortem finansów jest już zaakceptowana. Czeka

Jak wpuścić klienta w kredyt, czyli (niby) gwarancja najniższej ceny

Masz problem z bankiem? Napisz do nas: finanse@wyborcza.biz Poza tym żaden klient nie będzie biegał po wszystkich okolicznych sklepach, by poszukać tańszego towaru, tylko przyjmie na wiarę, że skoro dany sklep daje gwarancję najniższej ceny, to

Prezydencie, niech Pan podpisze gwarancje naszych depozytów!

gwarancje są o połowę mniejsze i obejmują tylko 90 proc. pieniędzy na lokatach. "Nie będę tutaj czynił kłopotów" - obiecywał prezydent już 24 października, dzień po uchwaleniu ustawy przez parlament. Ale mamy już połowę listopada i nic! Gdy w czwartek zapytaliśmy biuro

Czy odrzucając ofertę z uwagi na niewłaściwie wniesione wadium, trzeba potem zwrócić wadium?

Pytanie: Zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy ze względu na nieprawidłowe wniesienie wadium . Wykonawca złożył bowiem skan gwarancji bez podpisu elektronicznego wystawcy. Czy w takim przypadku zamawiający zwraca wadium, składając gwarantowi oświadczenie o jego zwolnieniu? Odpowiedź: Zamawiający