gwarancjach zapłaty

Małgorzata Niezgoda-Kamińska

Zamawiający jest zobowiązany dostarczyć gwarancję zapłaty

Zamawiający jest zobowiązany dostarczyć gwarancję zapłaty

Kodeks cywilny przewiduje, że inwestor, którym na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych jest zamawiający, udziela wykonawcy gwarancji zapłaty za roboty budowlane w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych.

Gwarancja zapłaty za roboty budowlane

Wykonawcy robót budowlanych mogą żądać od inwestorów (zamawiających) gwarancji zapłaty za zrealizowane i odebrane roboty. Wskazana możliwość dotyczy wszelkich robót budowlanych a zgłaszana może być bez względu na wysokość zawartej umowy.

Gwarancja zapłaty za roboty budowlane.

Wykonawcy robót budowlanych mogą żądać d inwestorów (zamawiających) gwarancji zapłaty za zrealizowane i odebrane roboty. Wskazana możliwość dotyczy wszelkich robót budowlanych a zgłaszana może być bez względu na wysokość zawartej umowy.

Budowlańcy pod parasolem gwarancji

. Gdyby inwestor jej nie zapewnił, wykonawca mógłby zejść z placu budowy bez konsekwencji. Koszty gwarancji zapłaty mają ponosić po równo np. inwestor i żądająca jej firma wykonawcza (albo generalny wykonawca i podwykonawca, jeśli żądającym gwarancji jest ten drugi

50 przedsiębiorców czeka na zapłatę za prace przy A4

50 przedsiębiorców czeka na zapłatę za prace przy A4

tarnowska firma zalega im z kwotą 4,5 mln zł. Liczyli, że usłyszą w GDDKiA, kiedy dostaną zapłatę. - Dla wielkich firm to małe pieniądze. Dla tych ludzi to kwestia przetrwania - mówił po czwartkowym spotkaniu Jacek Gryga, szef GDDKiA w Krakowie. - Głupio nam ich zostawić, więc szukamy jakiegoś rozwiązania

Gwarancja wadialna. Co to takiego, jak długo jest ważna i czym skutkuje?

Gwarancja wadialna. Co to takiego, jak długo jest ważna i czym skutkuje?

W świetle przepisów art. 97 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 98 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, uzasadnione jest przyjęcie stanowiska, że gwarancja wadialna , przewidująca obowiązek zgłoszenia przez zamawiającego żądania zapłaty wyłącznie w terminie ważności wadium równemu terminowi

W jaki sposób należy dokonać poprawności złożonej gwarancji wadialnej?

W jaki sposób należy dokonać poprawności złożonej gwarancji wadialnej?

ustalenie, z jakich powodów wykonawca kwestionuje gwarancję wadialną swojego konkurenta. Można jedynie przypuszczać, że być może w jego ocenie o wadliwości gwarancji miałyby świadczyć zapisy np. o przekazywaniu ewentualnego żądania zapłaty za pośrednictwem banku i po weryfikacji podpisów osób. Istotne

KE zezwoli na płacenie w rublach za gaz z Rosji, choć to łamie sankcje? Nagła wolta Brukseli

KE zezwoli na płacenie w rublach za gaz z Rosji, choć to łamie sankcje? Nagła wolta Brukseli

wyłączność na przyjmowanie zapłaty za gaz od nabywców z państw UE. Sankcji nie naruszy też przewalutowanie zapłaty z euro na rosyjską walutę na drugim rublowym koncie, którym zgodnie z dekretem Putina unijne przedsiębiorstwa mają otwierać w Gazprombanku dla rozliczeń dostaw gazu z Rosji. Komisja nie

Bank Pocztowy wprowadził udogodnienia w kredytach z gwarancją de minimis dla MŚP

gwarancji wynoszącej 3,5 mln zł. Wydłużeniu z 27 do 39 miesięcy ulega także okres zabezpieczenia finansowania. Dodatkowo stawka opłaty prowizyjnej od gwarancji należnej do zapłaty w terminie do 31 grudnia 2020 r. wynosić teraz będzie 0%, podkreślono. Gwarancje de minimis to

Elektrobudowa: Tauron Ciepło zażądał wypłaty środków z gwarancji bankowej

Warszawa, 03.07.2019 (ISBnews) - Tauron Ciepło złożył żądania niezwłocznej (w terminie 7 dni) zapłaty przez PKO BP kwoty ok. 12,6 mln zł na podstawie gwarancji bankowej dobrego wykonania umowy z 20 czerwca 2013 r., wystawionej przez bank w związku z realizacją przez spółkę

Tauron: Abener Energia żąda zapłaty 156,45 mln zł i 0,54 mln euro przez ECSW

którym zawarto żądanie zapłaty 156,45 mln zł i 0,54 mln euro, podał Tauron. "Przedmiotem żądania pozwu jest zapłata przez ECSW na rzecz powoda łącznej kwoty 156 446 842,98 zł oraz 536 839,02 euro (co stanowi równowartość 2 287 148,96 zł wg kursu NBP z 20 grudnia 2019 r

Sąd nakazał zapłatę na rzecz Awbudu 15,45 mln zł przez Medico-Investment

na jego terenie działalności gospodarczej, od blisko dwóch lat nie wyraża zgody na odbiór umowy, obciążając ponadto spółkę Awbud połową kosztów eksploatacji obiektu. W wyniku powyższych okoliczności Awbud wystąpił do firmy Medico-Investment o ustanowienie gwarancji zapłaty z tytułu wynagrodzenia

Tauron Ciepło wezwał Elektrobudowę do zapłaty odszkodowania i obniżył honorarium

towarzyszącymi w Tauron Ciepło S.A. Zakład Wytwarzania Tychy" o kwotę ok. 12,5 mln zł, wezwanie do zapłaty kwoty obniżonego wynagrodzenia oraz odszkodowania, podała spółka. W piśmie zawarto również informację, że brak realizacji wskazanych powyżej żądań może skutkować podjęciem

Kolejny zagraniczny inwestor rozważa pozew przeciwko Polsce. Tym razem chodzi o rynek energetyki

Kolejny zagraniczny inwestor rozważa pozew przeciwko Polsce. Tym razem chodzi o rynek energetyki

GECX jest rozczarowana brakiem postępów w negocjacjach z dyrektorem ds. restrukturyzacji Onico SA i Onico SA. Żądanie zapłaty 6 mln nie zawiera żadnych gwarancji, dlatego poważnie rozważamy wniesienie pozwu do Sądu Arbitrażowego ds. Inwestycji w Wielkiej Brytanii lub w Szwajcarii – deklaruje

PSE zażądały od Elektrobudowy 14 mln zł z gwarancji na prace przy stacji Konin

Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Elektrobudowa w upadłości otrzymała od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń informację o złożeniu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) żądania do zapłaty kwoty ok. 14 mln zł z gwarancji należytego wykonania umowy na "Modernizację

Polwax złożył przeciwko Orlen Projekt pozew o zapłatę 132,15 mln zł

Projekt pozew o zapłatę obejmujący łączną kwotę 132,15 146 863,43 zł, podała spółka. Na ww. kwotę składają się: 1) 84 345 510,61 zł z tytułu poniesionej przez spółkę szkody w postaci rzeczywistej straty, 2) 47 801 352,82 zł z

ZUE i Elektrobudowa mają ugodę z MPK Poznań ws. Franowa, zapłacą 2,2 mln zł

Warszawa, 31.07.2019 (ISBnews) - ZUE zawarło ugodę z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Poznaniu w ramach postępowania z powództwa MPK przeciwko ZUE oraz Elektrobudowie, toczącym się przed Sądem Okręgowym w Poznaniu, o zapłatę łącznej kwoty ok. 20,2 mln zł z tytułu kar

Elektrobudowa: PKN Orlen zażądał wypłaty środków z dwóch gwarancji bankowych

Warszawa, 18.06.2019 (ISBnews) - PKN Orlen złożył żądanie natychmiastowej zapłaty przez Bank Handlowy kwot odpowiednio ok. 13,24 mln zł oraz 2,63 mln euro (co stanowi równowartość ok. 11,22 mln zł) na podstawie posiadanych przez PKN Orlen, a wystawionych przez Bank Handlowy

Sąd oddalił wniosek Elektrobudowy o zabezpieczenie ws rozliczeń z PKN Orlen

żądań zapłaty z dwóch gwarancji bankowych dobrego wykonania umowy o projektowanie, dostawy i budowę na kwoty odpowiednio ok. 13,24 mln zł oraz 2,63 mln euro poprzez zakazanie wystawcy gwarancji tj. Bankowi Handlowemu w Warszawie wypłaty wskazanych powyżej kwot do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia

Polkomtel wypowiedział umowę Huawei Polska dot. wdrożenia systemu inform.

, iż niespełnienie powyższych roszczeń spowoduje uruchomienie procedury zrealizowania gwarancji bankowej oraz procedur dochodzenia zapłaty należności, podano również. Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta

Bank Pekao: Firmy z sektora MŚP posiadają jeszcze rezerwy finansowe

. Bank wkrótce uruchomi gwarancje płynnościowe, również te związane z zapłatą za produkty i usługi. "Myślę, że tarcza PFR da małym i średnim firmom nieco oddechu i ewidentnie wpłynie na poprawę ich płynności. Oczywiście, oferowane zwolnienie z płacenia ZUS-u, pożyczki i

KUKE ma nowe ubezpieczenie dla eksporterów do UE i OECD na czas kryzysu

, podała Korporacja. KUKE GAP EX i KUKE GAP EX+ to stworzone na czas kryzysu instrumenty z gwarancją Skarbu Państwa. "Przedsiębiorcy muszą nieustannie troszczyć się o płynność, bo w obecnych warunkach nawet niewielkie jej zachwianie grozi szybką upadłością z powodu braku

ABC Data: Sąd oddalił skargę na decyzję dot. spółki zależnej iSource

ABC Data. "Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego przyjął złożone przez iSource zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej i wstrzymał do dnia 29 października 2019 r. wykonanie decyzji. W przypadku złożenia przez iSource skargi kasacyjnej od wyroku WSA

Orlen Projekt ma decyzję sądu w sprawie realizacji budowy dla Polwaksu

wykonywane pomiędzy listopadem 2018 r. a lutym 2019 r. oraz nieprzedstawienie przez Polwax w wyznaczonym terminie wymaganej przez Orlen Projekt gwarancji zapłaty pozostałego wynagrodzenia. Na obecną chwilę zobowiązania spółki Polwax wobec Orlen Projekt z tytułu zrealizowanych prac budowlanych wynoszą ok

Zareklamowała telefon za 500 zł. Teraz firma współpracująca z T-Mobile chce od niej... 1300 zł

internet, można było przeglądać strony, działał aparat. Czujemy się oszukani, potraktowano nas z pogardą. Oskarżono nas o zalanie, by naprawa nie została przeprowadzona w ramach gwarancji, tylko byśmy ponieśli jej koszty – mówi pan Sergiusz. Części plus marża T-Mobile pytane o sprawę stwierdza, że

Nowy dekret Putina: Rosja nie odda samolotów za 20 mld dol., chce je spłacać rublami

Gazpromu, chociaż w kontraktach ustalono zapłatę w euro lub w dolarach.  Rosja samolotów nie odda Zaraz po napaści Rosji na Ukrainę Unia Europejska zakazała swoim firmom dostarczać Rosji samoloty i usługi związane z ich obsługą, części do samolotów i dla rosyjskiego przemysłu lotniczego. Europejskie

Vistal Gdynia otrzymał wezwania do zapłaty od Credit Agricole i PKO BP

Warszawa, 09.10.2017 (ISBnews) - Vistal Gdynia otrzymał wezwania do zapłaty 1,15 mln euro od Credit Agricole Bank Polska oraz do zapłaty 8,99 mln zł od PKO Banku Polskiego, podała spółka. Wezwanie do zapłaty 8,99 mln zł otrzymała także - od PKO BP - spółka zależna Vistal

Mostostal Warszawa wygrał w sądzie i ma otrzymać 33,77 mln zł od ZUO

roboty budowlane zawarta pomiędzy powodem a pozwanym nie miała takiego charakteru. Sąd potwierdził, że na dzień zaspokojenia z gwarancji, nie istniały żadne roszczenia, które uprawniałyby ZUO do żądania zapłaty. Pozwany nie wykazał aby przysługiwało mu jakiekolwiek roszczenie, w tym regresowe, które

Trakcja: Rozprzestrzenianie się SARS CoV-2 może mieć wpływ na wyniki w 2020 r.

doprowadzić do opóźnień w uzyskaniu przez grupę środków finansowych niezbędnych na wykonywanie jej zobowiązań finansowych, możliwość pozyskania nowych zamówień, z uwagi na brak posiadania wymaganego zabezpieczenia finansowego w postaci gwarancji lub środków niezbędnych na zapłatę kaucji, a także brak

Mostostal Warszawa zawarł z GDDKiA ugodę ws. przebudowy DK nr 7

roszczenia spółki i zobowiązała się do zapłaty na rzecz spółki kwoty w wysokości 11 306 123,37 zł oraz do cofnięcia żądania wypłaty środków z gwarancji bankowej o numerze 2096/2010/FIN wystawionej przez Société Generale S.A. oddział w Polsce na zlecenie Mostostal w związku z umową"

Elektrobudowa otrzymała wniosek od Tauron Ciepło o zawezwanie do próby ugodowej

zawezwanie spółki do próby ugodowej w szczególności: (1) poprzez zapłatę przez spółkę na rzecz Tauron Ciepło kwoty ok. 12,6 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, (2) ewentualnie w sytuacji, w której roszczenie Tauron Ciepło zostałoby zaspokojone przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A

Białoruś bez gwarancji Szwecji na turbiny Siemensa. Za łamanie praw człowieka

dwa projekty na Białorusi nie spełniają niezbędnych przesłanek, dotyczących wypełniania wymogów przestrzegania praw człowieka zgodnie z przepisami międzynarodowymi. Dlatego EKN zdecydowała, że nie wyda żadnych gwarancji kredytowych [dla tego kontraktu]" - poinformowała szwedzka agencja . To

Jak nie odziedziczyć długów w spadku?

spadkobiercy otrzymują wezwanie do zapłaty. Można wtedy złożyć wniosek o umorzenie kredytu lub choćby jego części, nie ma jednak gwarancji, że bank pójdzie spadkobiercy na rękę. Jeśli chcemy spłacać kredyt Jeśli spadkobierca chce spłacać kredyt, musi przygotować odpowiednie dokumenty. Potrzebne będą: akt zgonu

Trakcja PRKiL ma umowy ws. finansowania pomostowego

Spółka Akcyjna Oddział w Polsce oraz Generali Towarzystwo Ubezpieczeń; -umowę o linię gwarancyjną na gwarancję zapłaty wadium do kwoty 7 257 000 zł wystawionych lub wystawianych przez Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń; - umowę pożyczki pomiędzy z Comsa

PKP SA złożyły przeciwko P.A. Nova pozew o zapłatę 6,7 mln zł

. "Ponadto zarząd emitenta zwraca uwagę, że spółka wystąpiła z pozwem przeciwko PKP SA o zapłatę kwoty 3 885 500,00 zł tytułem zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia PKP SA w związku z naliczoną karą umowną za odstąpienie od umowy i pobraniem przez PKP SA środków z gwarancji dobrego wykonania umowy nr RW

KRD: Ok. 77% małych firm oczekuje zwolnienia z ZUS w czasie pandemii

Warszawa, 27.03.2020 (ISBnews) - 76,7% przedsiębiorców z sektora małych firm oczekuje w okresie pandemii przede wszystkim zwolnienia ze składek ZUS, wynika z ankiety przeprowadzonej przez IMAS International na zlecenie Krajowego Rejestru Długów (KRD). Bez gwarancji ulg planują

Sąd oddalił powództwo Awbudu wobec Ozen o zapłatę 15,36 mln zł

Warszawa, 12.07.2019 (ISBnews) - Sąd Okręgowy w Szczecinie oddalił powództwa Awbudu przeciwko Ozen w restrukturyzacji (dawniej Ozen Plus) o zapłatę 15,36 mln zł wraz z ustawowymi odsetkami, podała spółka. "Wyrok nie jest prawomocny. Spółka

Echo ma umowę zlecenia wystawienia gwarancji ubezp. z PZU na 180 mln zł

zostać przedłużony, jednak nie dalej niż do 31 grudnia 2018 r." - czytamy w komunikacie. W przypadku wystawienia gwarancji spółka zobowiązana będzie do zapłaty miesięcznej składki obliczanej od wartości sumy gwarancyjnej wystawionej gwarancji, a także spowoduje, że na

Elektrobudowa miała wstępnie 8,9 mln zł straty netto w III kw. br.

to w szczególny sposób na możliwość pozyskiwania nowych zleceń, a w zakresie już realizowanych kontraktów na optymalne zarządzanie procesem zakupowym - ze względu na brak możliwości wykorzystania pełnego zakresu instrumentów finansujących zakupy - ubezpieczenie kredytu kupieckiego, gwarancje zapłaty

Jakie korzyści daje umowa dożywocia?

Z tego poradnika dowiesz się: na czym polega umowa dożywocia, z kim można podpisać umowę dożywocia, jakie gwarancje daje umowa dożywocia, kiedy dożywotnia renta może zastąpić opiekę, czy nieruchomość liczy się do zachowku, czy możliwe jest podważenie umowy dożywocia, czy taką umowę można rozwiązać

Pekao i KUKE podpisały umowę ws. wspólnej oferty dla eksporterów

Warszawa, 18.06.2018 (ISBnews) - Bank Pekao i Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) podpisały umowę ramową w zakresie wspólnej oferty dla eksporterów, poinformowała KUKE. KUKE udzieli gwarancji ubezpieczeniowych zapłaty należności w ramach akredytyw otwieranych

Boryszew został gwarantem umowy kredytowej Impexmetalu

Warszawa, 11.01.2019 (ISBnews) - Boryszew zawarł jako gwarant umowę kredytową, na podstawie której Impexmetalowi został udzielony kredyt na nabycie akcji Alchemii w ramach wezwania oraz gwarancja, podała spółka "Zarząd spółki podaje informację o

MPiT: Rząd przyjął projekt ustawy dot. zatorów płatniczych

Warszawa, 14.05.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy przeciwdziałającej zatorom płatniczym, której główne założenia to m.in. skrócenie terminów zapłaty, uprawnienie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) do ścigania dużych przedsiębiorstw

Porozumienie akcjonariuszy Impexmetal planuje ogłoszenie wezwania na jego akcje

podstawie której na rzecz spółki zostały udzielone: gwarancja do kwoty 270 mln zł oraz kredyt terminowy do kwoty 270 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie zapłaty ceny akcji spółki nabywanych w ramach wezwania. Gwarantem jest Boryszew. Głównym przedmiotem działalności

MR: Ustawa dot. ograniczenia zatorów płatniczych wpłynie pozytywnie m.in. na MŚP

. Według niej, systematycznie wydłuża się także termin nie płacenia na czas i dlatego resort ma nadzieję, że nowa ustawa poprawi sytuację na rynku także dla małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście m.in. nowego prawa zamówień publicznych i skrócenia do maksymalnie 30 dni na zapłatę dla podmiotów

Putin obiecał dolary, ale Łukaszenka dostanie ruble

dla Moskwy z tej pożyczki Anton Siłuanow odpowiedział: "Rosja uzyska stabilność finansów swojego partnera. Otrzymamy gwarancje stabilnego wypełniania przez Białoruś swoich zobowiązań wobec rosyjskich kontrahentów, bo warunki kredytu są formułowane właśnie tak, aby Białoruś nie dopuszczała się

Wykonawca nie potwierdził warunków - kiedy trzeba zatrzymać mu wadium?

. Zgodnie z art. 98 ust. 6 pkt 1 ustawy Pzp zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4 ustawy Pzp, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli

Emilewicz: Przygotowujemy nowy instrument wsparcia dla branży turystycznej

). "Połowa września to także termin, kiedy branża turystyczna będzie zmuszona do zapłaty kolejnych rat w normalnym trybie działalności ubezpieczeń. Tutaj także z KUKE przygotowujemy pod ten cel rozwiązanie" - wskazała wicepremier. "Dzisiaj, biorąc pod uwagę, że

Vistal Gdynia otrzymał od PZU wezwanie do zapłaty 6,5 mln zł

Warszawa, 24.10.2017 (ISBnews) - Vistal Gdynia otrzymał od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) wezwanie do zapłaty w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia zadłużenia z tytułu zwrotu wypłaconego przez PZU na rzecz Budimex S.A. odszkodowania w wysokości 6 534 545,74 zł

NFG: Mały ZUS Plus nie obejmie freelancerów

najbardziej wrażliwi na zjawisko zatorów. Freelancerzy rzadko otrzymują zaliczki czy zapłatę w gotówce, a coraz częściej otrzymują płatność z dołu oraz, jak pozostali przedsiębiorcy, muszą upominać się o wypłatę. Minusem ich działalności jest brak gwarancji comiesięcznych wpływów i nierzetelność kontrahentów

Elektrobudowa miała 46,9 mln zł jednostkowej straty EBITDA w I półroczu 2019

finansujących zakupy (w tym: ubezpieczenie kredytu kupieckiego, gwarancje zapłaty i akredytywy) znaczącemu ograniczeniu uległa baza potencjalnych dostawców materiałów i usług, podano również. "Należy zwrócić również uwagę na specyficzne dla branży regulacje prawne, dotyczące

Polwax uzgodnił z ING BSK finansowanie projektu instalacji odolejania

- gwarancji zabezpieczenia na wykonanie inwestycji w kwocie odpowiadającej całości niezapłaconego do dnia jej ustanowienia wynagrodzenia, podał Polwax w wiadomości opóźnionej. Kwota objęta zabezpieczeniem to 103,84 mln zł zł. Tymczasem Polwax uzgodnił z ING Bankiem Śląskim warunki finansowania inwestycji

Elektrobudowa miała wstępnie 34,1 mln zł jednostkowej straty netto w I poł. 2019

lub zmniejszenia) w przypadku zidentyfikowania okoliczności mogących wpływać na poziom budżetów powyższych kontraktów; - (+8,5) mln zł - rozwiązanie rezerwy przychodowej związanej z kontraktem EC Tychy w części stanowiącej nadwyżkę posiadanych rezerw nad kwotą gwarancji

Elektrobudowa ma umowę ujednolicającą finansowanie działalności spółki

płatności - nie będzie przyjmował żadnych płatności z tytułu wierzytelności Wiener TU wobec spółki związanych z udzielonymi gwarancjami przez Wiener TU na podstawie umowy z dnia 11 sierpnia 2014 r. dotyczącej udzielania gwarancji ubezpieczeniowych zapłaty wadium, dobrego wykonania kontraktu, właściwego

Szukasz finansowego wsparcia dla swojej firmy? Są jeszcze unijne pieniądze

zagraniczną - w instrumencie KOFFI lub Otwarte Innowacje). Nabór dla start-upów prowadzą w trybie ciągłym pośrednicy - fundusze venture capital. Ich listę można znaleźć na stronie: https://pfrventures.pl/portfolio.html#nasze-fundusze. * Fundusz gwarancyjny wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw - Gwarancja

Gwarancja ubezpieczeniowa jako forma wadium

Na gruncie ustawy pzp, jako beneficjent gwarancji powinien być wskazany Zamawiający. Gwarancja ubezpieczeniowa powinna w swojej treści wskazywać, że zdarzeniem, które uzależnia spełnienie świadczenia, do którego zobowiązuje się ubezpieczyciel, jest zaistnienie jednej z

BGŻ BNP Paribas wypowiedział Vistalowi umowy kredytowe i wezwał do spłaty

niniejszego wypowiedzenia oraz wezwał spółkę do ustanowienia depozytu zabezpieczającego wystawione w ramach umowy gwarancje w kwotach 3 776 971,30 zł oraz 1 184 390,25 euro [...], b) umowy o kredyt odnawialny wraz z wezwaniem do zapłaty zadłużenia z tytułu kapitału kredytu i odsetek

Marvipol ma list intencyjny ws. nowych umów importerskich z Jaguar Land Rover

obejmuje obowiązek zapłaty wszelkich sum nie zapłaconych w dacie ich wymagalności przez British Automotive z tytułu sprzedaży produktów Jaguar i Land Rover. Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna. Gwarancja obowiązuje od dnia jej udzielenia do dnia wygaśnięcia umowy dystrybucyjnej produktów Jaguar i

ABC Data ma umowę na sprzedaż czeskiej spółki zależnej

przenieść własność udziałów na inwestora pod warunkiem zapłaty ceny za sprzedaż udziałów w wysokości 150 tys. zł" - czytamy w komunikacie. "Na mocy postanowień umowy sprzedaży, emitentowi przysługuje (o ile roszczenie spółki zależnej zostanie zaspokojone) kwota w

Elektrobudowa złożyła pozew przeciw PKN Orlen w ramach zapisu na sąd polubowny

. "Na powyższą kwotę składają się kwoty wynikające w szczególności z roszczenia emitenta odpowiednio o zapłatę zaległego wynagrodzenia, wynagrodzenia za prace dodatkowe i zamienne, z tytułu podwyższenia wynagrodzenia umownego jak również związane z realizacją zobowiązań z tytułu gwarancji bankowych

Kupowanie ruchomości od syndyka

zaoferuje mu takiej ceny. Dlaczego? Skutki egzekucyjne sprzedaży w postępowaniu upadłościowym, rozciągają się nie tylko na pozbycie się obciążeń rzeczowych ustanowionych na rzeczy (np. zastaw, przewłaszczenie itp.), ale także na gwarancję i rękojmię zbywanej rzeczy. Niestety kupując rzecz od syndyka nie

Comp zawarł z SGPS umowę zobowiązującą do sprzedaży 100% akcji PayTel

ogólnej liczby głosów PayTel za cenę 34 mln zł. Zapłata części ceny sprzedaży pakietu większościowego tj. 32 mln zł nastąpi w terminie 24 godzin od zawarcia umowy. Na wypadek braku zapłaty w tym terminie (lub zapłaty odroczonej kwoty), przez okres 5 dni roboczych od upływu terminu spółce służy umowne

Action pozwał HSBC Bank Polska o 174,45 mln zł z odsetkami

Warszawa, 11.04.2017 (ISBnews) - Action w restrukturyzacji złożył w sądzie okręgowym pozew przeciwko HSBC Bank Polska o zapłatę 174,45 mln zł wraz z odsetkami za opóźnienie oraz nakazanie realizacji umowy o kredyt w rachunku bieżącym, gwarancji i akredytyw nr 51/2009 z dnia 29

Zurich Insurance wzywa PBG do ugody polegającej na zapłacie 152,48 mln zł

okresu ważności gwarancji, tj. na dzień 31 lipca 2012 roku maksymalna kwota gwarancji wynosiła 152 479 275,28 zł i zgodnie z umową Zurich może jako gwarant wystąpić do PBG oraz Hydrobudowy jako dłużników solidarnych z żądaniem zapłaty pełnej kwoty gwarancji, w chwili wezwania przez beneficjenta (NCS) do

Firmy z branży rozrywkowo-rekreacyjnej wystąpiły o 17 mln zł odszkodowania od SP

Warszawa, 23.07.2020 (ISBnews) - Około 40 przedsiębiorców z branży rozrywkowo-rekreacyjnej, poszkodowanych w wyniku wprowadzenia przez organy władzy niezgodnych z prawem zakazów i ograniczeń w związku z COVID-19, skierowało do Skarbu Państwa wezwanie do zapłaty odszkodowania na

"PB": Kryzys budowlanki może kosztować ubezpieczycieli nawet miliard złotych

wykonawcy Stadionu Narodowego. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad chce natomiast zapłaty od takich firm, jak PZU czy Ergo Hestia. W tej sytuacji firmy ubezpieczeniowe zapowiadają zaostrzenie zasad udzielania gwarancji. PZU ma bardziej wnikliwie analizować wnioski o ich przyznanie, ubezpieczyciele

Jak w pełni wykorzystać potencjał techtalentów? Wennect wdraża nowy system pracy w IT

klub (przedsiębiorstwo). Dlaczego warto płacić i przyjmować zapłatę w tokenach? Token NFT (non-fungible token), podobnie jak inne aktywa cyfrowe, na poziomie podstawowym jest fragmentem kodu maszynowego. Tokenizacja polega na stworzeniu zapisu kryptograficznego w technologii blockchain, który

OT Logistics zapłacił I transzę wys. 30 mln zł za przejęcie Sealand Logistics

) nastąpiła po spełnieniu się warunków zawieszających (zgoda UOKiK na koncentrację, zgoda RN OT Logistics na udzielenie gwarancji zapłaty drugiej i trzeciej części, due diligence Sealand), podano także. "Zapłata drugiej części rozłożona jest na raty (po 7 mln zł), płatne w

W sieci kwitnie lewy handel węglem. A jeśli jest popyt, są i oszustwa

przez internet wiąże się z pewnym ryzykiem. Dlatego szczególnie teraz przed dokonaniem transakcji i uiszczeniem zapłaty za opał (węgiel, ekogroszek, pelet itp.) należy sprawdzić, czy osoba po drugiej stronie jest wiarygodna i daje gwarancję dostarczenia surowca. Najprostszym sposobem jest dokonanie

Zadłużona emerytura. Jak nie wpaść w spiralę kredytów?

. Pamiętaj jednak, że ktoś, kto ma trudności z zapłatą bieżących rachunków, tym bardziej będzie miał trudności ze spłatą kredytu. 2. Sprawdź oferty różnych banków przed podjęciem decyzji Emeryci z jednej strony osiągają stałe i pewne dochody, co przemawia na ich korzyść, z drugiej strony są w wieku, który

Wakacje kredytowe to może być żyła złota. Zaoszczędzisz nawet kilkadziesiąt tysięcy

wakacji kredytowych może okazać się małą kwotą. Dlaczego? Wakacje sprawią, że przez najbliższe półtora roku nie zapłacimy aż 8 rat kredytu. W swoim tekście wyjaśnia to już Ania Popiołek . Tylko w tym półroczu do zapłaty będą... dwie z sześciu rat. W przyszłym roku raz na każdy kwartał nie będziemy

Comarch zawarł porozumienie z ZUS w sprawie zawarcia 8 XI ugody

roszczeń w stosunku do ZUS związanych z realizacją umowy do dnia 27 sierpnia 2019 r., w tym w szczególności roszczeń związanych z oświadczeniami ZUS, przy czym zrzeczenie nie obejmuje roszczeń Comarch o zapłatę wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług objętych umową w części nieobjętej oświadczeniami ZUS

Tania droga od Chińczyków. Cena o połowę niższa niż rywali

Najniższej zapłaty za zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 od Rzeszowa do węzła Babica w kierunku na Krosno chce chińska firma China Harbour Engineering Company Ltd. - poinformował w środę rzeszowski oddział GDDKiA. Szykowana droga ekspresowa będzie stanowić część międzynarodowej trasy

Nowe podatki, limity cen i zaciskanie pasa. Tak Bruksela chce walczyć z drogą energią

przyznawania wsparcia na zapłatę rachunków za prąd i gaz gospodarstwom domowym i firmom, które z powodów technologicznych nie są w stanie ograniczyć zużycia gazu, np. hutom szkła.  Bez limitów cen gazu Na początku września Ursula von der Leyen poparła wprowadzenie pułapu cen na gaz sprowadzany rurociągami

Sąd Arbitrażowy oddalił powództwo Most. Warszawa wobec Bogdanki o 16,27 mln zł

Warszawa, 04.10.2017 (ISBnews) - Sąd Arbitrażowy oddalił powództwo Mostostalu Warszawa oraz Acciona Construccion przeciwko Lubelskiemu Węglowi Bogdanka (LWB) o zapłatę kwoty 16,27 mln zł w całości i zasądził na rzecz LWB koszty postępowania sądowego w wysokości 1,43 mln zł

OT Logistics: W ramach wezwania na Luka Rijeka zawarto transakcje na 2,7% akcji

Bankiem BGŻ BNP Paribas umowę zlecenia wystawienia gwarancji i kredytu na rzecz Privredna Banka z siedzibą w Zagrzebiu w kwocie 39 mln hrk z okresem ważności gwarancji do 5 listopada 2018 roku, na zabezpieczenie zapłaty ceny nabycia akcji w wyniku złożenia przez kredytobiorcę oferty przejęcia akcji spółki

Prawo upadłościowe w czasach epidemii COVID-19

których przedsiębiorcę uznaje się za niewypłacalnego: 1) w przypadku utraty zdolności do regulowania wymagalnych zobowiązań pieniężnych (utrata płynności). Przykład: brak środków na zapłatę wszystkich i w pełnej wysokości bieżących zobowiązań pieniężnych (faktur VAT

Pismo przedsiębiorców do rządu: zawieszenie składek do ZUS, przesunięcie terminów rozliczeń podatkowych w związku z koronawirusem

osiągnie dochodów pozwalających na zapłatę składek, w szczególności mali restauratorzy, handlowcy, często artyści. W tej sytuacji trzeba zawiesić płatność składek na ZUS". Dziś składka na ZUS to 1431,48 zł miesięcznie, w tym 362,34 zł zł to składka zdrowotna. Trzeba ją płacić niezależnie od tego, czy

Rozwiązanie umowy o wykonanie zamówienia publicznego

przypadku zaniechania przez zamawiającego konieczności współdziałania (np. odbioru przedmiotu umowy), art. 6941 kc – w przypadku zaniechania ustanowienia przez zamawiającego gwarancji zapłaty za roboty budowlane. Rozwiązanie umowy o wykonanie zamówienia publicznego jest możliwe również na zasadzie

PZU wprowadzi obligacje na 350 mln euro i 500 mln euro na giełdę w Irlandii

. Spółka podała, że zobowiązania PZU Finance AB (publ) wynikające z obligacji zostały zabezpieczone gwarancją udzieloną przez PZU SA. Gwarancja obejmuje całość zobowiązań PZU Finance AB (publ) wynikających z obligacji (w tym zobowiązanie do zapłaty wartości nominalnej obligacji oraz odsetek od obligacji) i

CCC ma porozumienie z bankami w sprawie dalszego finansowania

bieżącym nr 11/2020 z dnia 23 marca 2020 r., do wysokości przyznanego limitu kredytowego na rachunkach bankowych, sald (ujemnych) w umowach faktoringu i faktoringu odwrotnego do dnia 30 czerwca 2020 r., 3. odroczenie obowiązku zapłaty odsetek bieżących do dnia 30 czerwca 2020 r

Przedsiębiorca: bez unijnych pieniędzy zatrzymalibyśmy się na etapie kajecika

(zabezpieczonych gwarancją de minimis). - Warunki są naprawdę dobre, bo oprocentowanie kredytu dla nowych firm wynosi 1,6 proc. Ja, jako że firmę już mam od jakiegoś czasu, dostałem oprocentowanie 2,3 i też byłem bardzo zadowolony. Czas spłaty zazwyczaj jest sześcioletni - mówi przedsiębiorca. Wielka ulga wśród

Getin Holding ma lokalną umowę sprzedaży Carcade za równowartość 159,87 mln zł

.). Przeniesienie własności udziału na kupujących będzie skuteczne z chwilą rejestracji we właściwym rejestrze, zgodnie z przepisami Federacji Rosyjskiej. Zapłata ceny za udział odbyła się za pośrednictwem akredytyw otwartych przez kupujących, a wypłata ceny na rzecz emitenta nastąpi po rejestracji przeniesienia

ECSW dokonała zapłaty zobowiązań wobec dotychczasowych instytucji finansujących

Warszawa, 31.03.2017 (ISBnews) - Elektrociepłownia Stalowa Wola (ECSW) dokonała zapłaty wszystkich zobowiązań w stosunku do wszystkich instytucji finansujących dotychczas ECSW, czyli Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku Polska Kasa

BGK: Fundusz pożyczek płynnościowych dla firm zwiększa się do 2,15 mld zł

przekroczyć 15 mln zł. Pieniądze można przeznaczyć na uregulowanie bieżących potrzeb firm, zapłatę pensji pracowników czy należności u kontrahentów. Okres spłaty może trwać do 6 lat, podsumowano. BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi

GK Immobile wezwał do sprzedaży 66% akcji Atrem

nabycia akcji, Santander Bank Polska wystawił na zlecenie spółki gwarancję płatności w wysokości 17 mln zł. Finansowanie zapłaty ceny nabycia akcji objętych wezwaniem zostanie pokryte środkami pochodzącymi z udzielonego przez Santander Bank Polska kredytu inwestycyjnego w wysokości 17 mln zł lub z

Grupa OT Logistics przejmuje Sealand Logistics z branży spedycji kontenerowej

;Transakcja zostanie zrealizowana po uzyskaniu zgody prezesa UOKiK na połączenie, przeprowadzeniu pozytywnego due diligence Sealand Logistics, a także po wyrażeniu zgody przez radę nadzorczą OT Logistics na udzielenie przez tę spółkę gwarancji korporacyjnej zapłaty części drugiej i trzeciej ceny zakupu

Treść gwarancji wadialnej

art. 26 ust. 3 ustawy. (sygn. akt UZP/ZO/0-301/07). Dokument gwarancji bankowej powinien zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wypłaty kwoty określonej w gwarancji, na pisemne (pierwsze) żądanie zamawiającego. Gwarancja bankowa winna określać warunki zapłaty

BGK przeznaczy na pożyczki płynnościowe dla przedsiębiorców kolejne 500 mln zł

pokrywa w całości koszty oprocentowania. W praktyce przedsiębiorca spłaca tylko raty kapitałowe. Dotacja na odsetki jest udzielana równolegle z podpisaniem umowy o pożyczkę - bez konieczności składania dodatkowych wniosków. Pieniądze można przeznaczyć np. na uregulowanie bieżących potrzeb firm, zapłatę

Rozliczenia za A2. Covec nie chce płacić odsetek

od opóźnionej spłaty. W tej kwestii GDDKiA stwierdziła, że " (...) jest zobligowana do żądania zapłaty należnych odsetek". Dyrekcja nie ma prawa anulować ustawowych odsetek od gwarancji, których Chińczycy nie zapłacili w terminie. To może opóźniać polubowne

Krótki poradnik dla kredytobiorców w czasach pandemii. Co mogą zrobić przedsiębiorcy w trudnej sytuacji?

zaburzeń płynności i zmniejszenia lub utraty przychodów. - Wystąpienia innych niż terminowa spłata zobowiązań przypadków naruszenia warunków finansowania wskutek zmian w otoczeniu prawnym i gospodarczym, wynikających z: pogorszenia wskaźników finansowych; braku terminowej zapłaty podatków lub innych danin

ABC Data: IAS podtrzymał decyzję ws. zobowiązania iSource w wys. 15,2 mln zł

wspomnianej gwarancji bankowej. iSource zakłada, że zabezpieczenie w tej formie zostanie przyjęte, w związku z czym, do momentu rozpatrzenia skargi na decyzję do WSA, brak będzie konieczności zapłaty przez iSource ww. zobowiązania z jej środków własnych. "Na wypadek negatywnego

Polwax ma umowę z ING BSK o wstrzymaniu egzekwowania zobowiązań do 15 XII

gwarancje i akredytywy w granicach limitu, jaki umowa kredytowa przewiduje w ramach kredytu wieloproduktowego. "Jednocześnie, na podstawie przedstawionych przez bank informacji, spółka będzie zobowiązana w terminach wskazanych w umowie czasowej m.in. do

Cyberprzestępcy zaatakowali największego dostawcę mięsa na świecie

. Specjaliści od cyberbezpieczeństwa przestrzegają przed zapłatą okupu, ponieważ nie ma gwarancji odzyskania wszystkich danych. Firmy odzyskują dostęp do średnio 65 proc. zaszyfrowanych danych, reszta pozostaje dla nich niedostępna. – Najważniejsza jest świadomość, że każda firma czy instytucja może

ZCh Police mają ugodę dot. senegalskiej spółki, odzyskają 28,85 mln USD

zobowiązania do zapłaty pierwszej transzy zwrotu ceny, jak i udzielenia gwarancji bankowej zabezpieczającej spłatę dalszych transz" - podsumowano w komunikacie. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak

Alior Bank pod lupą KNF za sprzedaż funduszy klientom. FinCrea TFI już z karą i bez licencji

, że Baltic Bridge dziś kwestionuje ważność gwarancji, a kancelaria MWW w imieniu inwestorów składa pozwy, w których domaga się ich uznania i zapłaty. Niedawno Sąd Rejonowy w Warszawie utrzymał nakaz zapłaty i nie uwzględnił żadnego z zarzutów podnoszonych przez Baltic Bridge.

TXM złożył plan restrukturyzacyjny; chce, by układ wszedł w życie w II kw. 2020

dostępne finansowanie udzielane jej przez oba banki w formie limitów kredytowych oraz produktów pozabilansowych i gwarancji oraz akredytyw dokumentowych" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie spółka zakłada stopniowy wzrost rotacji zobowiązań handlowych w wyniku uzyskiwania

Paged sfinalizował nabycie 70% udziałów w Forbis Group

solidarnej gwarancji i poręczenia za należyte wykonywanie wszystkich aktualnych i przyszłych zobowiązań pieniężnych i niepieniężnych SPV wynikających z zawartych umów, podano w komunikacie. "Transakcja nabycia przez inwestora od SPV pakietu udziałów w spółce została

Elektrobudowa: Szanse na uzgodnienie termsheet do 17 IX są znikome

pochodzących jedynie z działalności bieżącej bez wsparcia finansowaniem zewnętrznym istotnie wpływa na możliwości wywiązywania się spółki w sposób niezakłócony z zobowiązań kontraktowych. Brak umowy w sprawie restrukturyzacji finansowania oraz bezpośrednio z tą umową związanych gwarancji bankowych ogranicza

"Tarcza antykryzysowa" do ochrony gospodarki w związku z koronawirusem. Rząd przedstawił pakiet działań. Przedsiębiorcy: To za mało

także rozmowy o odroczeniu opłat za dostawę prądu i gazu. W pakiecie znajdzie się też odroczenie płatności składek ZUS do czerwca, a później, jeśli ktoś będzie wnioskował, zapłata będzie możliwa w ratach, nie będzie zapłaty prolongacyjnej.  Premier zapowiedział także możliwość odliczenia