grupa taryfowa

URE: Ponad 4,8 tys. odbiorców zmieniło sprzedawcę energii w listopadzie

sprzedawcy przez odbiorców z grupy taryfowej A,B,C w październiku 2018 r. wyniosła 1 319, natomiast w listopadzie 2018 r. liczba zmian sprzedawcy wyniosła 749. Natomiast w grupie taryfowej G w październiku 2018 r. przeprowadzono 4 809 zmian sprzedawcy, a w listopadzie 2018 r. liczba ta wyniosła 4 096 zmian

URE: Prawie 5 tys. odbiorców zmieniło sprzedawcę energii we wrześniu

zmian sprzedawcy przez odbiorców z grupy taryfowej A,B,C w sierpniu 2018 r. wyniosła 456, natomiast we wrześniu 2018 r. liczba zmian sprzedawcy wyniosła 425. Natomiast w grupie taryfowej G w sierpniu 2018 r. przeprowadzono 5 056 zmian sprzedawcy, a we wrześniu 2018 r. liczba ta wyniosła 4 491 zmian"

Energa zawiązała 125 mln zł rezerwy na sprzedaż energii taryfy G w 2020 r.

Warszawa, 31.12.2019 (ISBnews) - Energa zawiązała rezerwę w wysokości 125 mln zł w Linii Biznesowej Sprzedaż na umowy sprzedaży energii elektrycznej dotyczące grup taryfowych G na 2020 rok, podała spółka. "Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

URE jest w trakcie analizowania wniosków taryfowych sprzedawców energii na 2020

Warszawa, 19.11.2019 (ISBnews) - Do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) 15 listopada br. wpłynęły wnioski taryfowe na 2020 rok od spółek obrotu (sprzedawców): Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), Enei, Energi i Tauron Polska Energia, podał Urząd. URE analizuje wnioski

URE: Ok. 3,7 tys. odbiorców zmieniło sprzedawcę energii w listopadzie

sprzedawcy przez odbiorców z grupy taryfowej A,B,C w październiku 2019 r. wyniosła 365, natomiast w listopadzie 2019 r. liczba zmian sprzedawcy wyniosła 89. Natomiast w grupie taryfowej G w październiku 2019 r. przeprowadzono 4 250 zmian sprzedawcy, a w listopadzie 2019 r. liczba ta wyniosła 3 611 zmian"

URE: Ok. 4,62 tys. odbiorców zmieniło sprzedawcę energii w październiku

sprzedawcy przez odbiorców z grupy taryfowej A,B,C w październiku 2019 r. wyniosła 365, natomiast w grupie taryfowej G w tym samym miesiącu przeprowadzono 4 250 zmian sprzedawcy" - czytamy w komunikacie. Liczba gospodarstw domowych, które zmieniły sprzedawcę od początku

Czy wszystkie uchybienia w ofercie skutkują jej odrzuceniem?

Czy wszystkie uchybienia w ofercie skutkują jej odrzuceniem?

poszczególnymi grupami taryfowymi i oszacowanym zapotrzebowaniem na ilość energii. Wykonawcy w tych grupach taryfowych mieli wpisać cenę netto i przemnożyć ją przez zapotrzebowaną ilość energii. Suma wyliczonych cen po dodaniu podatku VAT jest ceną ofertową. W jednej z grup taryfowych zamawiający, poprzez zmianę

Prąd i gaz bez znieczulenia. Zapłaczemy z finansowego bólu - prognozuje NBP

Prąd i gaz bez znieczulenia. Zapłaczemy z finansowego bólu - prognozuje NBP

informować, czyli z rozłożeniem na poszczególne elementy rozpisać (prąd, gaz, paliwo), bo bez tego nie da się prognozować inflacji. Z pewnością te dane są zawarte w modelu ekonometrycznym, którego jednak nie znamy. Na przykład w tym roku taryfowe ceny prądu wzrosły o 24 proc., gazu w o 77 proc., ciepła o

URE: Ponad 6 tys. odbiorców zmieniło sprzedawcę energii w październiku

sprzedawcy przez odbiorców z grupy taryfowej A, B, C we wrześniu 2018 r. wyniosła 425, natomiast w październiku 2018 r. liczba zmian sprzedawcy wyniosła 1 319. Natomiast w grupie taryfowej G we wrześniu 2018 r. przeprowadzono 4 491 zmian sprzedawcy, a w październiku 2018 r. liczba

URE: Ponad 780 tys. odbiorców zmieniło sprzedawcę energii do końca lipca

odbiorców TPA z grupy taryfowej A, B, C wg stanu na koniec lipca 2018 r. wyniosła 197 757, a więc zwiększyła się od końca XII 2017 r. o 9 526, co stanowi wzrost o 5,1%. Natomiast liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych wg stanu na koniec lipca 2018 r. (grupa taryfowa G), wyniosła 582 621, a więc

URE: Ponad 775 tys. odbiorców zmieniło sprzedawcę energii do końca czerwca

odbiorców TPA z grupy taryfowej A,B,C wg stanu na koniec czerwca 2018 r. wyniosła 196 961, a więc zwiększyła się od końca XII 2017 r. o 8 730, co stanowi wzrost o 4,6%. Natomiast liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych wg stanu na koniec czerwca 2018 r. (grupa taryfowa G), wyniosła 578 058, a więc

URE: Sprzedawcę energii zmieniło 6 623 odbiorców do końca 2017 r.

%. "Na koniec grudnia ub.r. liczba odbiorców w gospodarstwach domowych (grupa taryfowa G), którzy zdecydowali się na zmianę sprzedawcy energii elektrycznej w 2017 r., wzrosła o 18,2%. Natomiast wśród odbiorców przemysłowych - grupy taryfowe A, B, C - nastąpił wzrost o 8,3%." - czytamy w

URE: Ponad 5,78 tys. odbiorców zmieniło sprzedawcę energii w marcu

taryfowej G odnotowano 5 384 zmian sprzedawcy energii. W tym samym miesiącu wśród odbiorców grup taryfowych A,B,C liczba zmian sprzedawcy wyniosła 394" - czytamy w komunikacie. Liczba gospodarstw, które zmieniły sprzedawcę od początku prowadzenia monitoringu, tzn. od grudnia

URE: Ponad 769 tys. odbiorców zmieniło sprzedawcę energii do końca maja

odbiorców TPA z grupy taryfowej A,B,C wg stanu na koniec maja 2018 r. wyniosła 196 103, a więc zwiększyła się od końca XII 2017 r. o 7 872, co stanowi wzrost o 4,2%. Natomiast liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych wg stanu na koniec maja 2018 r. (grupa taryfowa G), wyniosła 573 604, a więc

URE: Ponad 762 tys. odbiorców zmieniło sprzedawcę energii do końca kwietnia

odbiorców TPA z grupy taryfowej A, B, C wg stanu na koniec kwietnia 2018 r. wyniosła 195 591, a więc zwiększyła się od końca XII 2017 r. o 7 360, co stanowi wzrost o 3,9%. Natomiast liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych wg stanu na koniec kwietnia 2018 r. (grupa taryfowa G), wyniosła 568 283, a

URE: Ponad 4,86 tys. odbiorców zmieniło sprzedawcę energii w lutym

cyklicznego monitoringu URE, w grupie taryfowej G (gospodarstwa domowe) w styczniu 2019 r. przeprowadzono 4 882 zmian sprzedawcy energii elektrycznej, a w lutym 4 424" - czytamy w komunikacie. Liczba gospodarstw, które zmieniły sprzedawcę od początku prowadzenia monitoringu

URE: Ponad 757 tys. odbiorców zmieniło sprzedawcę energii do końca marca

odbiorców TPA z grupy taryfowej A, B, C wg stanu na koniec marca 2018 r. wyniosła 194 819, a więc zwiększyła się od końca 2017 r. o 6 588, co stanowi wzrost o 3,5%. Natomiast liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych wg stanu na koniec marca 2018 r. (grupa taryfowa G), wyniosła 563 026, a więc

URE: Ponad 3,27 tys. odbiorców zmieniło sprzedawcę energii we wrześniu

sprzedawcy przez odbiorców z grupy taryfowej A,B,C w sierpniu 2019 r. wyniosła 289, natomiast we wrześniu 2019 r. liczba zmian sprzedawcy wyniosła 142. Natomiast w grupie taryfowej G w sierpniu 2019 r. przeprowadzono 4 128 zmian sprzedawcy, a we wrześniu 2019 r. liczba ta wyniosła 3 135" - czytamy w

URE: Ponad 752 tys. odbiorców zmieniło sprzedawcę energii do końca lutego

odbiorców TPA z grupy taryfowej A,B,C wg stanu na koniec lutego 2018 r. wyniosła 194 261, a więc zwiększyła się od końca XII 2017 r. o 6 030, co stanowi wzrost o 3,2%. Natomiast liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych wg stanu na koniec lutego 2018 r. (grupa taryfowa G), wyniosła 558 278, a więc

URE: Ponad 3,7 tys. odbiorców zmieniło sprzedawcę energii w lipcu

sprzedawcy przez odbiorców z grupy taryfowej A,B,C w czerwcu 2019 r. wyniosła 198, natomiast w lipcu 2019 r. liczba zmian sprzedawcy wyniosła 410. Natomiast w grupie taryfowej G w czerwcu 2019 r. przeprowadzono 4 239 zmian sprzedawcy, a w lipcu 2019 r. liczba ta wyniosła 3 300 zmian" - czytamy w

URE odmówił zatwierdzenia wniosków o zmiany taryf energii elektrycznej

korzystających z oferty taryfowej (grupy taryfowe G) dotychczasowe ceny energii elektrycznej" - czytamy w komunikacie. Wnioski o zatwierdzenie taryf wpływały do URE do końca lutego 2020 r. PGE i Enea wystąpiły z wnioskami o zatwierdzenie nowych taryf (zatwierdzone przez regulatora

URE: Ponad 728 tys. odbiorców zmieniło sprzedawcę energii do końca listopada

odbiorców TPA z grupy taryfowej A,B,C wg stanu na koniec listopada 2017 r. wyniosła 187 687, a więc zwiększyła się od końca XII 2016 r. o 13 829, co stanowi wzrost o 8%. Natomiast liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych wg stanu na koniec listopada 2017 r. (grupa taryfowa G), wyniosła 540 798, a więc

URE: Ponad 721 tys. odbiorców zmieniło sprzedawcę energii do końca października

;Liczba odbiorców TPA z grupy taryfowej A,B,C wg stanu na koniec października 2017 r. wyniosła 187 056, a więc zwiększyła się od końca XII 2016 r. o 13 198, co stanowi wzrost o 7,6%. Natomiast liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych wg stanu na koniec października 2017 r. (grupa taryfowa G

URE zatwierdził zmiany taryf dla nowej grupy G12as czterem największym OSD

sieciowej w nowoutworzonej grupie taryfowej G12as, podał Urząd. 'Ponieważ zaproponowane zmiany są korzystne dla odbiorców i zgodne z przepisami prawa, prezes URE w dn. 16 stycznia 2018 r. zatwierdził aktualizacje taryf czterech OSD" ? czytamy w komunikacie

URE: Ponad 715 tys. odbiorców zmieniło sprzedawcę energii do końca września

odbiorców TPA z grupy taryfowej A, B, C wg stanu na koniec września 2017 r. wyniosła 186 118, a więc zwiększyła się od końca XII 2016 r. o 12 260, co stanowi wzrost o 7,1%. Natomiast liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych wg stanu na koniec września 2017 r. (grupa taryfowa G), wyniosła 529 023, a

URE: Ponad 700 tys. odbiorców zmieniło sprzedawcę energii do końca sierpnia

odbiorców TPA z grupy taryfowej A, B, C wg stanu na koniec sierpnia 2017 r. wyniosła 185 602, a więc zwiększyła się od końca XII 2016 r. o 11 744, co stanowi wzrost o 6,8%. Natomiast liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych wg stanu na koniec sierpnia 2017 r. (grupa taryfowa G), wyniosła 523 057, a

Będą tańsze rachunki za gaz dla wspólnot mieszkaniowych. Żeby mniej płacić, trzeba złożyć oświadczenie

Możliwość płacenia niższych rachunków otwiera ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych, która weszła w życie 29 stycznia 2022 roku. Wśród odbiorców gazu rozszerza ona grupę podmiotów uprawnionych do korzystania z ochrony taryfowej. Ale uwaga – czas na

URE zatwierdził nowe taryfy energii dla dystrybutorów i sprzedawców na 2018 r.

Dystrybucja, Enea Operator, Energa Operator oraz innogy Stoen Operator, a także czterem sprzedawcom z urzędu, podał Urząd. Średni spadek stawek opłat w dystrybucji dla wszystkich grup taryfowych wynosi 0,8%, a średni wzrost cen w obrocie dla odbiorców grupy taryfowej G czterech największych sprzedawców

URE: Ponad 700 tys. odbiorców zmieniło sprzedawcę energii do końca lipca

odbiorców TPA z grupy taryfowej A,B,C wg stanu na koniec lipca 2017 r. wyniosła 185 032, a więc zwiększyła się od końca XII 2016 r. o 11 174, co stanowi wzrost o 6,4%. Natomiast liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych wg stanu na koniec lipca 2017 r. (grupa taryfowa G), wyniosła 517 450, a więc

Płacz i płać, czy... A może jednak da się zaoszczędzić na gazie?

zapoznania się z takim rachunkiem (fakturą).  Znajduje się na nim informacja, do której grupy taryfowej zostaliśmy zaliczeni przy podpisaniu umowy z dostawcą gazu. W uproszczeniu, zależy to od naszego przewidywanego rocznego zużycia gazu. A dla każdej z takich grup ustala się odmienną taryfę (stawki

URE: Ponad 676 tys. odbiorców zmieniło sprzedawcę energii do końca kwietnia

;Liczba odbiorców TPA z grupy taryfowej A,B,C wg stanu na koniec kwietnia 2017 r. wyniosła 182 490, a więc zwiększyła się od końca XII 2016 r. o 8 632, co stanowi wzrost o 5%. Natomiast liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych wg stanu na koniec kwietnia 2017 r. (grupa taryfowa G), wyniosła 493 638

Trudne negocjacje z dostawcą prądu - jak podpisać nową umowę?

Pytanie:  Zgłosiliśmy do przedsiębiorstwa dystrybucji energii elektrycznej wniosek o zmianę grupy taryfowej. W odpowiedzi otrzymaliśmy nową umowę. Dystrybutor jest jeden, ceny są ustalane urzędowo, przedsiębiorstwo narzuca swoje wzory umów i nie ma realnej możliwości czegokolwiek tu zmienić

Emilewicz: Nie będzie rekompensat wzrostu cen energii w 2020 r.

Warszawa, 02.12.2019 (ISBnews) - Nie są prowadzone prace nad ustawą, która zapewniłaby rekompensaty wzrostu cen energii w przyszłym roku, poinformowała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Jej zdaniem ceny dla gospodarstw domowych (grupy taryfowej G) mogą wzrosnąć o 5-7

URE: Prawie 658,2 tys. odbiorców zmieniło sprzedawcę energii do końca lutego

wynika z cyklicznego monitoringu prowadzonego przez URE, liczba odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę w grupach taryfowych A, B, C wg stanu na koniec lutego 2017 r. wyniosła 180 838, co stanowi wzrost od końca grudnia 2016 r. o 4%. Natomiast wśród odbiorców w gospodarstwach domowych (grupa taryfowa G

Emilewicz: Wzrost cen energii dla gosp. domowych może sięgnąć 10% w 2020 r. 

prace nad ustawą, która zapewniłaby rekompensaty wzrostu cen energii w przyszłym roku oraz, że - według niej - ceny dla gospodarstw domowych (grupy taryfowej G) mogą wzrosnąć o 5-7% w 2020 r. Do końca 2019 r. obowiązuje ustawa, która zapewniła ustalanie cen energii

URE: Prawie 636,5 tys. odbiorców zmieniło sprzedawcę energii do końca grudnia

wynika z cyklicznego monitoringu prowadzonego przez URE liczba odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę w grupach taryfowych A, B, C według stanu na koniec grudnia 2016 r. wyniosła 173 858, co stanowi wzrost od końca grudnia 2015 r. o 9,6%. Natomiast wśród odbiorców w gospodarstwach domowych (grupa taryfowa

Apator ma umowę z Tauronem Dystrybucją na dostawę liczników za 39,5 mln zł

Warszawa, 20.01.2020 (ISBnews) - Apator zawarł umowę z Tauronem Dystrybucją - spółką zależną Taurona Polskiej Energii - na dostawę statycznych bezpośrednich liczników 3-fazowych energii elektrycznej przeznaczonych do opomiarowania klientów grup taryfowych C1 na potrzeby

URE zatwierdził taryfę PGE Obrót - ostatniego z 4 sprzedawców z urzędu

gospodarstwach domowych (grupa G11) będą wyższe o ok. 9 zł miesięcznie. Dla odbiorców w grupach taryfowych G12, zużywających znacznie więcej energii elektrycznej niż przeciętny odbiorca, nominalny wzrost opłat za energię będzie odpowiednio wyższy. Średni wzrost płatności dla wszystkich grup taryfowych w

URE: Prawie 631,5 tys. odbiorców zmieniło sprzedawcę energii do końca listopada

wynosiły odpowiednio: 5 441 oraz 613. "Liczba odbiorców TPA z grupy taryfowej A, B, C wg stanu na koniec listopada 2016 r. wyniosła 173 810, a więc zwiększyła się od końca XII 2015 r. o 15 214, co stanowi wzrost o 9,6%" - czytamy w komunikacie

URE: Ponad 4,4 tys. odbiorców zmieniło sprzedawcę energii w czerwcu

sprzedawcy przez odbiorców z grupy taryfowej A,B,C w maju 2019 r. wyniosła 351, natomiast w czerwcu 2019 r. liczba zmian sprzedawcy wyniosła 198. Natomiast w grupie taryfowej G w maju 2019 r. przeprowadzono 5 182 zmian sprzedawcy, a w czerwcu 2019 r. liczba ta wyniosła 4 239 zmian" - czytamy w

URE: Ponad 5 tys. odbiorców zmieniło sprzedawcę energii w sierpniu

. "Liczba odbiorców TPA z grupy taryfowej A,B,C wg stanu na koniec sierpnia 2018 r. wyniosła 198 213, a więc zwiększyła się od końca XII 2017 r. o 9 982, co stanowi wzrost o 5,3%. Natomiast liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych wg stanu na koniec sierpnia 2018 r. (grupa taryfowa G), wyniosła

URE: Ponad 625 tys. odbiorców zmieniło sprzedawcę energii do końca października

wynosiły odpowiednio: 6 234 oraz 811. "Liczba odbiorców TPA z grupy taryfowej A,B,C wg stanu na koniec października 2016 r. wyniosła 173 197, a więc zwiększyła się od końca XII 2015 r. o 14 601, co stanowi wzrost o 9,2%" - czytamy w komunikacie

URE: Prawie 617 tys. odbiorców zmieniło sprzedawcę energii do końca września

odpowiednio: 6 234 oraz 811. "Liczba odbiorców TPA z grupy taryfowej A,B,C wg stanu na koniec września 2016 r. wyniosła 172 436, a więc zwiększyła się od końca XII 2015 r. o 13 840, co stanowi wzrost o 8,7%" - czytamy w komunikacie. Natomiast

URE: Prawie 610 tys. odbiorców zmieniło sprzedawcę energii do końca sierpnia

odpowiednio: 6 204 oraz 765. "Liczba odbiorców TPA z grupy taryfowej A,B,C wg stanu na koniec sierpnia 2016 r. wyniosła 171 625, a więc zwiększyła się od końca XII 2015 r. o 13 029, co stanowi wzrost o 8,2%" - czytamy w komunikacie. Natomiast

Apator ma umowy z Tauronem, PGE i Eneą na dostawę liczników za 77,4 mln zł

Warszawa, 10.02.2020 (ISBnews) - Apator zawarł umowy z Tauronem Dystrybucją, PGE Dystrybucją i Eneą Operator na dostawy statycznych bezpośrednich liczników 3-fazowych energii elektrycznej przeznaczonych do opomiarowania klientów grup taryfowych C1 na potrzeby rozliczeń opłaty

Tchórzewski: Spółki energetyczne wycofają wnioski taryfowe

Warszawa, 13.12.2018 (ISBnews) - Przedsiębiorstwa energetyczne wycofają złożone wnioski taryfowe zgodnie z poleceniem prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE), poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski. "[Spółki] wycofają te wnioski

URE zatwierdził nowe taryfy energii dla dystrybutorów i sprzedawców na 2017 r.

oraz Energa Operator, podał Urząd. Średni wzrost stawek opłat w dystrybucji dla wszystkich grup taryfowych wynosi 5,6 %. URE zatwierdził także 3 firmom pełniącym funkcję sprzedawców z urzędu - taryfy dla energii elektrycznej w obrocie dla gospodarstw domowych tzw. grupy

URE może 'przechylić szale' na rzecz firm energetycznych, rozpatrując taryfy

zakłada też urealnienie zasad ustalania cen ciepła. "Trzeba dbać nie tylko o grupę taryfową G. Trzeba też dbać o przedsiębiorstwa, które mogą być zmuszone, żeby nie przynosić wniosków o podwyżkę taryfy" - powiedział Bando dziennikarzom w kuluarach IV Kongresu

URE: Ponad 584 tys. odbiorców zmieniło sprzedawcę energii do końca kwietnia

wynosiły odpowiednio: 4 683 oraz 761. "Liczba odbiorców TPA z grupy taryfowej A,B,C wg stanu na koniec kwietnia 2016 r. wyniosła 169 280, a więc zwiększyła się od końca 2015 r. o 10 684, co stanowi wzrost o 6,7%" - czytamy w komunikacie

URE: Ponad 579 tys. odbiorców zmieniło sprzedawcę energii do końca marca

odpowiednio: 4 347 oraz 773. "Liczba odbiorców TPA z grupy taryfowej A,B,C wg stanu na koniec marca 2016 r. wyniosła 168 519, a więc zwiększyła się od końca XII 2015 r. o 9923 co stanowi wzrost o 6,3%" - czytamy w komunikacie. Natomiast liczba

URE: Ponad 574 tys. odbiorców zmieniło sprzedawcę energii do końca lutego

odpowiednio: 6 970 oraz 995. "Liczba odbiorców TPA z grupy taryfowej A,B,C wg stanu na koniec lutego 2016 r. wyniosła 167 746, a więc zwiększyła się od końca XII 2015 r. o 9 150, co stanowi wzrost o 5,8%. Natomiast liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych wg stanu na

Tauron sprzedaje gaz ziemny 100 tys. gospodarstwom domowym

powiązane z całym spektrum usług dodatkowych" - powiedział prezes Taurona Wojciech Ignacok, cytowany w komunikacie. W 2019 roku udział firmy w rynku zmiany sprzedawcy gazu na rynku masowym sięgnął niemal 40% w grupach taryfowych W 1-4, podano także

PTEZ proponuje zmiany prawne dla branży ciepłowniczej

Warszawa, 14.01.2019 (ISBnews) - Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ) opracowało propozycje zmian legislacyjnych dotyczących ciepłownictwa, w szczególności proponując możliwość tworzenia grup taryfowych, wprowadzenie cen jednoczłonowych, premii i upustów

URE: Ponad 533,89 tys. odbiorców zmieniło sprzedawcę energii do końca XI

wynosiły odpowiednio: 5 347 oraz 1 295. " Liczba odbiorców TPA z grupy taryfowej A, B, C wg stanu na koniec listopada 2015 r. wyniosła 155 882, a więc zwiększyła się od końca XII 2014 r. o 33 104 co stanowi wzrost o 27,0%. Natomiast liczba odbiorców TPA w gospodarstwach

URE: Prawie 527,25 tys. odbiorców zmieniło sprzedawcę energii do końca X

wynosiły odpowiednio: 10 566 oraz 4 040. "Liczba odbiorców TPA z grupy taryfowej A,B,C wg stanu na koniec października 2015 r. wyniosła 154 587, a więc zwiększyła się od końca XII 2014 r. o 31 809 co stanowi wzrost o 25,9%. Natomiast liczba odbiorców TPA w gospodarstwach

Oferta Apatora warta do 95 mln zł wybrana w przetargu spółek Taurona, PGE, Enei

opomiarowania klientów grup taryfowych C1 na potrzeby rozliczeń opłaty mocowej zgodnie z ustawą o rynku mocy, podała spółka. Wartość oferty wynosi 77 mln zł, a realizacja dostaw nastąpi w terminie do końca 2020 roku. "Warunki przetargu przewidują prawo opcji polegające na

URE zatwierdziło taryfę PSG, rachunki gosp. domowych wzrosną o ok. 1,1-1,3%

% (różnice wahają się od 0,27 zł do 2,93 zł na rachunku miesięcznym), wyjaśniono. "Oznacza to, że odbiorcy zużywający najmniejsze ilości gazu, korzystający z tego paliwa głównie w celu przygotowywania posiłków (tzw. 'kuchenkowicze', grupa taryfowa W-1.1.), zapłacą średnio o ok

Prąd jak zły duch nawiedza nasz portfel. Przegoń podwyżki i uratuj domowy budżet

im podlegamy. Dziś 38 proc. odbiorców korzysta z oferty wolnorynkowej. Jak sprawdzić, czy mam ofertę taryfową? Najczęściej dotyczy ona mieszkańców starych bloków i domów, do których prąd był dostarczany od wielu dziesięcioleci - w praktyce wystarczy, że od 2006 roku, gdy powstały grupy energetyczne

Dodatki do ogrzewania nie tylko dla palących węglem przepadły w Sejmie. Ale rząd przekonuje, że ma propozycję dla wszystkich

mieszkalne.  Urząd Regulacji Energetyki ma blokować drastyczne podwyżki dla tej grupy odbiorców. Taka podwyżka będzie mogła wynieść maksymalnie 40 proc.  - Na tym poziomie mrozimy taryfę, czyli prezes URE wyższej podwyżki nie będzie akceptował, a to wszystko, co się będzie mieściło pomiędzy tym

Enea po decyzji URE utworzy rezerwy w segmencie obrotu w IV kw. br.

Warszawa, 31.12.2019 (ISBnews) - Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził cenę sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców w grupach taryfowych G dla Enei na poziomie średnio 289,37 zł za MWh i w związku z tym spółka zidentyfikowała konieczność utworzenia w IV kw. 2019 r

URE: Prawie 667 tys. odbiorców zmieniło sprzedawcę energii do końca marca

wynika z monitoringu prowadzonego przez URE, wg stanu na koniec marca 2017 r., liczba odbiorców przemysłowych (grupy taryfowe A, B, C), którzy zmienili sprzedawcę energii, wzrosła od końca 2016 r. o 4,4%. Natomiast wśród odbiorców w gospodarstwach domowych - grupa taryfowa G - nastąpił wzrost o 4,9%"

Tauron utworzy ok. 230-280 mln zł rezerwy w zw. z zatwierdzeniem taryfy

oszacowana na poziomie od 230 mln zł do 280 mln zł" - czytamy w komunikacie. Prezes URE zatwierdził cenę sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców w grupach taryfowych G dla Taurona Sprzedaż na poziomie średnio 289,37 zł za MWh. Taryfa G będzie obowiązywała do 31 grudnia

Energa nie będzie wnioskować do URE o podwyżkę taryfy na ten rok

. Podkreślił jednak, że spółka jest na etapie analiz i jest za wcześnie, by mówić o wnioskach taryfowych na przyszły rok. Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie ddzi ostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej

Grupy energetyczne wnioskują o dwucyfrowe podwyżki taryfy G - prasa

;. Urząd Regulacji Energetyki (URE) potwierdził otrzymanie wniosków taryfowych od sprzedawców z urzędu - spółek obrotu należących do Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), Enei, Energi i Taurona Polskiej Energii. Urząd nie ujawnia jednak informacji o szczegółach wniosków. "

URE: Liczba zmian sprzedawcy gazu wzrosła do 180,11 tys. na koniec III kw. 2018

Gaz-System, Polską Spółkę Gazownictwa, a także innych operatorów systemów dystrybucyjnych, ankiet kwartalnych wskazuje na kontynuację, zapoczątkowanego w III kw. 2014 r., wzrostu zmiany sprzedawcy w segmencie odbiorców z grup taryfowych W1-4, czyli głównie wśród gospodarstw domowych." - czytamy w

URE sprawdzi, czy sprzedawcy energii wdrożyli przepisy zamrażające ceny w ub.r.

., podał Urząd. "W celu zbadania, jak przedsiębiorcy wywiązali się z obowiązków w stosunku do poszczególnych grup odbiorców końcowych, prezes URE przeprowadzi całościowy monitoring rynku. Ustawa prądowa przewiduje bowiem sankcje za jej nieprzestrzeganie, a prezes URE jest

Sasin: Rekompensaty wzrostu cen energii będą dla odbiorców z I progu podatk.

odbiorców energii w gospodarstwach domowych (grupa G11) będą wyższe o ok. 9 zł miesięcznie. Średni wzrost płatności dla wszystkich grup taryfowych w gospodarstwach domowych wyniesie 11,6%. (ISBnews)

Sasin: Koszt rekompensat wzrostu cen energii może wynieść ok. 3 mld zł w 2020 r.

energii w gospodarstwach domowych (grupa G11) będą wyższe o ok. 9 zł miesięcznie. Średni wzrost płatności dla wszystkich grup taryfowych w gospodarstwach domowych wyniesie 11,6%. (ISBnews)

PGE zawiąże ok. 220-260 mln zł rezerwy w zw. z zatwierdzeniem taryfy PGE Obrót

. "Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził cenę sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców w grupach taryfowych G dla spółki PGE Obrót S.A. (spółka zależna od PGE) na poziomie średnio 289,37 zł za MWh. Taryfa G będzie obowiązywała od 18 stycznia do 31 marca 2020 r." - czytamy w

URE: Rozpoczęto monitoring wykonania obowiązków wynikających z ustawy prądowej

elektrycznej w 2019 roku był zobowiązany do dostosowania umów oraz cen w rozliczeniach z klientami do wymogów tzw. ustawy prądowej. W stosunku do gospodarstw domowych (grupa G) przedsiębiorstwa stosujące taryfy powinny stosować ceny taryfowe obowiązujące 31 grudnia 2018 roku, natomiast stosujące oferty rynkowe

URE: Prawie 496,5 tys. odbiorców zmieniło sprzedawcę energii do końca lipca

. "Liczba odbiorców TPA z grupy taryfowej A,B,C wg stanu na koniec lipca 2015 r. wyniosła 146 596, a więc zwiększyła się od końca XII 2014 r. o 23 818 co stanowi wzrost o 19,4%. Natomiast liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych wg stanu na koniec lipca 2015 r. (grupa taryfowa G), wyniosła 349

URE zatwierdził podwyżkę ceny gazu w taryfie detalicznej PGNiG o 5,9%

Warszawa, 26.07.2018 (ISBnews) - Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził zmianę taryfy detalicznej PGNiG Obrót Detaliczny ? spółki zależnej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), zakładającą podwyżkę ceny o 5,9% dla wszystkich grup taryfowych, podała spółka

Są nowe taryfy na prąd. Podwyżki serwowane porcjami

Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy na sprzedaż prądu 3 z 4 firm, które sprzedają prąd i podlegają obowiązkowi taryfowemu. Chodzi o PGE, Tauron i Eneę. Urząd nie zatwierdził jeszcze taryfy grupie Energa, której właścicielem od niedawna jest Orlen. Podwyżki w każdej z firm są prawie

Morawiecki topi spółki Sasina. Ale dziwne słowa premiera mogą mieć drugie dno

Trwa wojna podjazdowa między premierem Mateuszem Morawieckim a ministrem aktywów państwowych Jackiem Sasinem. Gdy ten pierwszy poinformował, że w ramach rządowego programu atom zbudują Amerykanie, ten drugi ogłosił opcję koreańską, czyli prywatny projekt pod auspicjami grupy PGE i spółki Zygmunta

URE: Ponad 694 tys. odbiorców zmieniło sprzedawcę energii do końca czerwca

odbiorców TPA z grupy taryfowej A,B,C wg stanu na koniec czerwca 2017 r. wyniosła 183 862, a więc zwiększyła się od końca XII 2016 r. o 10 004, co stanowi wzrost o 5,8%. Natomiast liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych wg stanu na koniec czerwca 2017 r. (grupa taryfowa G), wyniosła 511 035, a więc

Tauron zakłada dalszy spadek zużycia energii elektrycznej w 2020 r.

. W pierwszych analizach porównawczych dotyczących pierwszego tygodnia marca Tauron dostrzega niewielkie spadki w grupach taryfowych o największej marżowości i trochę większe spadki w segmencie największych odbiorców. Jednocześnie rośnie zapotrzebowanie na energię w gospodarstwach domowych, wskazał

URE: Prawie 479 tys. odbiorców zmieniło sprzedawcę energii do końca maja

odbiorców TPA z grupy taryfowej A,B,C wg stanu na koniec maja 2015 r. wyniosła 141 733, a więc zwiększyła się od końca XII 2014 r. o 18 955 co stanowi wzrost o 15,4%. Natomiast liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych wg stanu na koniec maja 2015 r. (grupa taryfowa G), wyniosła 336 840, a więc

URE zatwierdził taryfę Taurona Sprzedaż dot. cen energii w 2020 r. (aktual.)

stycznia 2020 r. W przypadku pozostałych trzech wniosków spółek obrotu URE nie wydał pozytywnej decyzji. "Urząd uznał za uzasadnione koszty przedstawione przez Tauron. Natomiast koszty przedstawione w pozostałych wnioskach taryfowych zostały uznane za nieuzasadnione"

URE zatwierdził taryfę Taurona Sprzedaż dot. cen energii w 2019 r.

uzasadnione koszty przedstawione przez Tauron. Natomiast koszty przedstawione w pozostałych wnioskach taryfowych zostały uznane za nieuzasadnione" - powiedział prezes URE Rafał Gawin podczas konferencji prasowej. Wyjaśnił, że chodzi o koszty własne, koszty zakupu świadectw

MK przesłało do konsultacji projekt noweli dot. wsparcia elektromobilności

odbiorców energii elektrycznej, operatorów na rynku elektromobilności i operatorów systemów elektroenergetycznych. Dzięki nowym przepisom ma zostać wprowadzona możliwość utworzenia odrębnej grupy taryfowej dla operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania. "Projekt przewiduje

Rząd "mści się" na niemieckiej firmie? Przywraca taryfy w Warszawie [TYLKO U NAS]

, ma tego pełną świadomość. W ustawie czytamy, że: W wyniku orzeczeń sądowych (te firmy) aktualnie nie przedkładają taryf do zatwierdzenia Prezesowi URE dla grupy taryfowej G Ale orzeczenia sądowe to jedno, a "sprawczość" państwa, to drugie. Kilka rozdziałów dalej można przeczytać, że

URE: Ponad 400 tys. odbiorców zmieniło sprzedawcę energii do końca listopada

;Liczba odbiorców TPA z grupy taryfowej A,B,C wg stanu na koniec listopada 2014 r. wyniosła 121 796, a więc zwiększyła się od końca XII 2013 r. o 29 170, co stanowi wzrost o 31,5%. Natomiast liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych wg stanu na koniec listopada 2014 r. (grupa taryfowa G), wyniosła

Ceny prądu i poprawka "ulotkowa". Rząd wyśle nam 20 mln ulotek o tanim prądzie

„ulotki" określi w rozporządzeniu resort Jacka Sasina. Oznacza to, że informację - albo w formie pisemnej na dodatkowej kartce, albo mailem (jeśli ktoś korzysta z e-faktury) dostanie, zgodnie z Oceną Skutków Regulacji, 16,8 mln odbiorców w grupie taryfowej G, 2,2 mln przedsiębiorców i

URE: Ponad 385 tys. odbiorców zmieniło sprzedawcę energii do końca października

z notowanymi w lipcu i sierpniu i niższa niż we wrześniu br. , gdy zmiany dokonało niemal 15,5 tys. gospodarstw." - czytamy w komunikacie. Liczba odbiorców TPA z grupy taryfowej A,B,C wg stanu na koniec października 2014 r. wyniosła 120 699, a więc zwiększyła się od

URE: Prawie 502,8 tys. odbiorców zmieniło sprzedawcę energii do końca sierpnia

wynosiły odpowiednio: 4 900 oraz 1 347. "Liczba odbiorców TPA z grupy taryfowej A,B,C wg stanu na koniec sierpnia 2015 r. wyniosła 147 943, a więc zwiększyła się od końca XII 2014 r. o 25 165 co stanowi wzrost o 20,5%. Natomiast liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych

URE zatwierdził nowe taryfy na paliwo gazowe dla PGNiG i PGNiG Obrót Detaliczny

odpowiednio: - dla odbiorcy wykorzystującego gaz do przygotowywania posiłków (grupa taryfowa W-1.1) ? spadek płatności średnio o 2,5%, - dla odbiorcy wykorzystującego gaz do podgrzewania wody użytkowej (grupa taryfowa W-2.1) ? spadek płatności średnio o

Celem Grupy Azoty będzie minimalizacja ceny gazu, a nie dywersyfikacja

Warszawa, 09.11.2015 (ISBnews) - Celem Grupy Azoty będzie minimalizacja ceny nabywanego gazu, a nie określony udział gazu nabywanego poza systemem taryfowym, poinformował wiceprezes Andrzej Skolmowski. "Po zmianach, jakie dokonały się na polskim

Przegląd informacji ze spółek

. Energa zawiązała rezerwę w wysokości 125 mln zł w Linii Biznesowej Sprzedaż na umowy sprzedaży energii elektrycznej dotyczące grup taryfowych G na 2020 rok, podała spółka. Drageus Games prawdopodobnie w styczniu dołączy do grona spółek notowanych na NewConnect, podano w

URE zatwierdził spadek cen gazu w taryfie PGNiG OD o 10,6%

ilości paliwa tj. ogrzewających także mieszkania gazem. Tacy odbiorcy (grupa taryfowa W-3.6) zapłacą o 19,45 złotych mniej miesięcznie (spadek płatności o 7,05%)" - czytamy dalej. PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu

PGNiG: Nie należy spodziewać się obniżki taryfy na gaz

Warszawa, 21.11.2018 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) jeszcze pracuje nad wnioskiem taryfowym, ale nie zakłada obniżki w przyszłym roku, poinformował wiceprezes Maciej Woźniak. "Prowadzimy kalkulacje, jesteśmy w dialogu

URE: Sprzedawcę gazu zmieniło 40 174 odbiorców do końca I kw. 2016 r.

zebranych na podstawie wypełnionych przez OSP (OGP GAZ-System S.A.) oraz przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. ankiet kwartalnych wskazuje na kontynuację, zapoczątkowanego w III kw. 2014 r., dynamicznego wzrostu zmiany sprzedawcy w segmencie odbiorców z grup taryfowych W1-4, czyli głównie wśród

Tauron wymieni 120 tys. liczników energii elektrycznej do końca września

dobowych pochodzących z licznika. Dlatego właśnie dokonujemy teraz masowej wymiany liczników 3-fazowych na liczniki zdalnego odczytu w grupie taryfowej C1x, czyli u małych i średnich przedsiębiorstw" - wskazał prezes Taurona Dystrybucji Robert Zasina. Wymiana licznika jest

Od stycznia niższe rachunki za prąd. Przeciętna rodzina zaoszczędzi do 22 zł rocznie

domowe zapłaci za energię elektryczną rachunki niższe od 12 do około 22 zł (czyli średni spadek płatności wyniesie od około 1 do 2 zł netto miesięcznie na rachunkach odbiorców grup taryfowych G). Łączne rachunki odbiorców w gospodarstwach domowych, którzy kupują prąd od

URE: Liczba zmian sprzedawcy gazu wzrosła do 169,38 tys. na koniec II kw. 2018 r

taryfowych W1-4, czyli głównie wśród gospodarstw domowych. Taki stan rzeczy może być spowodowany m.in. intensyfikacją w ostatnim czasie przez niektórych sprzedawców kampanii reklamowych, dedykowanych tej grupie odbiorców, jak również stopniowemu wchodzeniu na rynek nowych sprzedawców, co skutkuje

URE: Sprzedawcę gazu zmieniło 21 953 odbiorców do końca III kw. 2015 r.

zebranych na podstawie ankiet kwartalnych wypełnionych przez OSP (OGP Gaz-System S.A.) oraz przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. wskazuje na kontynuację zapoczątkowanego w III kw. 2014 r. dynamicznego wzrostu zmiany sprzedawcy w segmencie odbiorców z grup taryfowych W1-4, czyli głównie wśród

URE: Prawie 511,6 tys. odbiorców zmieniło sprzedawcę energii do końca września

wynosiły odpowiednio: 7 267 oraz 2 604. "Liczba odbiorców TPA z grupy taryfowej A,B,C wg stanu na koniec września 2015 r. wyniosła 150 547, a więc zwiększyła się od końca XII 2014 r. o 27 769 co stanowi wzrost o 22,6%. Natomiast liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych

URE: Sprzedawcę gazu zmieniło 62 836 odbiorców do końca III kw. 2016 r.

taryfowych W 1-4, czyli głównie wśród gospodarstw domowych" - czytamy w komunikacie. Taki stan rzeczy może być spowodowany m.in. intensyfikacją w ostatnim czasie przez niektórych sprzedawców kampanii reklamowych, dedykowanych tej grupie odbiorców, jak również stopniowemu