grupa na bank

Małgorzata Kolińska- Dąbrowska

Kredytobiorcy przestali się bać banków. Kolejna po frankowiczach grupa idzie do sądu

Kredytobiorcy przestali się bać banków. Kolejna po frankowiczach grupa idzie do sądu

Kolejna, po frankowiczach, grupa pożyczkobiorców idzie na wojnę z bankami. Chcą, by sądy uznały klauzulę progu minimalnego oprocentowania za abuzywną, a wpisywanie jej do umów kredytowych za nieuczciwe działanie. Będą dochodzić zadośćuczynień.

Afera SK Banku. Prokuratura: Zorganizowaną grupą przestępczą kierowali prezesi banku i dewelopera z Warszawy

Zatrzymanym w poniedziałek prezesom SK Banku i firmy deweloperskiej Dolcan prokuratura postawiła już po kilkadziesiąt zarzutów. Śledczy uważają, że Jan B. i Sławomir D. byli szefami zorganizowanej grupy przestępczej, która wyprowadziła z SK Banku w Wołominie ponad 1,6 mld złotych

Bank PBS i bank spółdzielcze z Grupy BS wdrożyły usługę Apple Pay  

Warszawa, 04.08.2020 (ISBnews) - Banki spółdzielcze zrzeszone w Grupie BPS i Bank BPS udostępniły swoim klientom usługę Apple Pay - chroniący prywatność użytkownika sposób płacenia zbliżeniowo, podał bank. "Bezpieczeństwo każdej transakcji Apple

Grupa Santander nie zamierza sprzedawać banku w Polsce 

Warszawa, 12.02.2020 (ISBnews) - Grupa Santander nie planuje sprzedaży Santander Bank Polska, podał bank w odniesieniu do dzisiejszych informacji prasowych. "Grupa Santander, główny akcjonariusz Santander Bank Polska nie planuje sprzedaży banku

Alior Bank chce współpracować z bankiem hipotecznym z grupy Pekao

rozwoju w ramach Grupy PZU. Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 69,5 mld zł na koniec 2017 r. Bank Pekao jest jednym z największych banków

Klienci banków zrzeszonych w Grupie BPS mogą korzystać z usługi mojeID

bankach spółdzielczych z Grupy BPS przebiegało w rekordowym tempie, zważywszy na znaczną liczbę zaangażowanych podmiotów, w tym kilku różnych dostawców bankowości internetowej. Dlatego jestem dumny ze sprawności organizacyjnej, jaką wykazały się wszystkie zespoły, zwłaszcza te pracujące w trybie zdalnym

Grupa Nest Banku ma umowę o współpracy z Brutto.pl 

Warszawa, 18.03.2019 (ISBnews) - Faktoria - spółka należąca do Grupy Nest Banku - podpisała umowę o współpracy z Brutto.pl - spółką specjalizującą się w finansowaniu faktur dla sektora MSP. Brutto.pl będzie rozwijać ofertę produktową dostępną na platformie spółki o nowe

Bank Pekao planuje integrację działalności maklerskiej w ramach grupy

Warszawa, 19.09.2018 (ISBnews) - Zarząd Banku Pekao wyraził zgodę na realizację projektu integracji działalności maklerskiej w ramach Grupy Banku Pekao, podał bank. Uproszczenie procesów i większa skala możliwości dla klientów poprawi efektywność funkcjonowania tej części

BFG określił MREL dla Grupy Banku Pekao na 21,533% kwoty ekspozycji na ryzyko

nawiązaniu do pisma BFG dodatkowo informuje, że na dzień 30 września 2019 roku bank spełnia minimalny poziom wymogów ustalonych przez BFG na dzień 31 grudnia 2019 roku, zarówno na poziomie jednostkowym jak i skonsolidowanym" - podkreślono także. Bank Pekao jest częścią grupy

Banki spółdzielcze z Grupy BPS i Bank BPS udostępniły aplikację Google Pay

Warszawa, 03.10.2018 (ISBnews) - Banki spółdzielcze z Grupy BPS oraz Bank Polskiej Spółdzielczości (BPS) udostępniły aplikację Google Pay, podała Grupa BPS. Z rozwiązania mogą skorzystać posiadacze kart debetowych i kredytowych Visa i Mastercard wydanych przez banki

Alior Bank: Cięcie stóp w V obniży wynik netto grupy o ok. 41-48 mln zł/ kw

0,5%, zarząd banku informuje, iż spowodują one łącznie obniżenie wyniku netto grupy kapitałowej banku o około 116-133 mln zł kwartalnie oraz wskaźnika NIM o 0,79-0,91 pkt proc. p.a. Wpływ samej decyzji z 28 maja 2020 r. o obniżce stopy referencyjnej NBP z 0,50 do 0,10% wyniesie na poziomie wyniku

Bank Barclays przejmie pakiet mniejszościowy w spółce Grupy MCI

Warszawa, 02.08.2018 (ISBnews) - Bank Barclays przejmie pakiet mniejszościowy w spółce Grupy MCI - MarketInvoice, największej w Europie platformie finansowania faktur online, podała spółka. "Faktoring to produkt, który osiągnął dojrzałość w erze

BOŚ Bank: Decyzje RPP z III i IV obniżą zysk netto grupy o 35-50 mln zł w 2020r.

Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Decyzje Rady Polityki Pieniężnej (RPP) o obniżce stóp procentowych z dnia 17 marca i 8 kwietnia 2020 roku oraz o zmianie parametrów rezerwy obowiązkowej będą mieć negatywny wpływ na wynik netto Grupy Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) w roku 2020 na

Grupa Kopex ma porozumienie z bankami finansującymi

porozumienia, a 7 września 2016 r., udzielonych przez banki finansujące, został wydłużony do 7 września 2016 r., b) w przypadku podpisania do dnia 7 września 2016 r. porozumienia dotyczącego kluczowych warunków restrukturyzacji Grupy Kopex, terminy wymagalności kredytów odroczone

BCG: Zagrożeniem dla banków nie będą fintechy, ale grupa GAFA

konkurencyjne. "Banki w przyszłości nie będą bać się fintechów, które są coraz bardziej usługowe lub uzupełniające dla tradycyjnych instytucji. Za to zagrożeniem jest potencjalnie grupa GAFA" - powiedział ISBnews Rey podczas NOAH 2019 Tel Aviv

Bank Pekao został wybrany do obsługi spółek z grupy GPW 

elektroniczną, obsługę przelewów krajowych i zagranicznych, konsolidację sald oraz automatyczne oprocentowanie środków. "Kontynuacja i rozszerzenie obsługi bankowej na rzecz grupy kapitałowej GPW S.A. to wyznacznik bardzo mocnej pozycji Banku Pekao na rynku usług finansowych. W

Bank Handlowy nie otrzymał pozwu spółki z Grupy Arteria o łącznie 436 mln zł

Warszawa, 03.01.2019 (ISBnews) - Bank Handlowy w Warszawie nie otrzymał pozwu w sprawie zasądzenia od banku na rzecz Rigall Arteria Management z Grupy Arteria łącznie ok. 436 mln zł, o którym informowała Arteria, podał bank. Dotychczas zgłaszane przez firmę Rigall Management

BOŚ Bank i Grupa Enea rozpoczynają współpracę w zakresie rozwoju OZE

. Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A. (ISBnews)

Spółki Grupy Agora negocjują z konsorcjum banków 500 mln zł kredytu

siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 11 marca 2019 r. spółka wraz z podmiotami zależnymi AMS S.A. oraz Helios S.A. rozpoczęła negocjacje z konsorcjum banków, w celu pozyskania kredytu m.in. na finansowanie bądź refinansowanie wydatków akwizycyjnych oraz inwestycyjnych Grupy Agora, zgodnych ze

SGB-Bank wprowadza przelewy natychmiastowe dla banków z grupy

prowadzonymi w różnych bankach, w czasie liczonym w sekundach, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu - także w dni wolne od pracy. "Łącząc tradycję bankowości spółdzielczej z nowoczesnością, dostarczamy klientom banków spółdzielczych, należących do Spółdzielczej Grupy

BOŚ Bank i Grupa Semeko podpisały list intencyjny ws. inwestycji w Gdyni

Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ. (ISBnews)

Spółka z grupy Arteria pozwała Bank Handlowy o zapłatę łącznie 436 mln zł

Warszawa, 02.01.2019 (ISBnews) - Rigall Management - spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej Arteria - złożyła pozew o zapłatę przeciwko spółce Bank Handlowy w Warszawie w sprawie zasądzenia od banku na rzecz Rigall Arteria Management łącznie ok. 436 mln zł, wynika z

PZU podtrzymuje cel 100 mln zł synergii ze współpracy z bankami grupy w 2020 r. 

Warszawa, 30.08.2018 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) zanotował już poziom 30 mln zł synergii kosztowych ze współpracy z bankami w Grupie PZU i ocenia, że jest na dobrej drodze do osiągnięcia jednego z celów zawartych w strategii, tj. 100 mln zł takich synergii w

Haitong Bank rozpoczął rekomendowanie Grupy Lotos od 'kupuj' (aktual.)

rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla akcji Grupy Lotos wyznaczając cenę docelową na 64,8 zł i rekomendując "kupuj", wynika z raportu datowanego na 10 marca. Rekomendacja została wydana przy cenie zawierającej sugeruje 28% potencjał wzrostowy. W piątek około godziny 10.00

Odpisy i rezerwy Idea Banku obciążą wynik grupy Getin Holding za II kw. 

informuje, że powyższe rezerwy i odpis dotyczące skonsolidowanego i jednostkowego wyniku banku obciążą skonsolidowany wynik finansowy Grupy Getin Holding za II kwartał 2018 kwotą 174 mln zł, w tym skonsolidowany wynik finansowy Grupy Getin Holding przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej kwotą 95

Synergie kosztowe PZU ze współpracy z bankami grupy wyniosły 40 mln zł w 2018r. 

. Jednym z tych fundamentów strategii grupy PZU do 2020 r. jest współpraca z Alior Bankiem i Pekao, w ramach której Grupa PZU liczy na sprzedaż ubezpieczeń majątkowych i życiowych PZU w modelu bancassurance klientom banków grupy - celem na 2020 r. jest 1 mld zł składki z tego tytułu oraz 1 mln klientów

Grupa Azoty ma umowę z bankami ws. podwyższenia kredytu o 1,5 mld zł

Warszawa, 29.06.2018 (ISBnews) - Grupa Azoty zawarła z PKO Bankiem Polskim (PKO BP) oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), Bankiem Zachodnim WBK (BZ WBK) i ING Bankiem Śląskim (ING BSK) umowę zmieniającą i modyfikującą do umowy kredytu odnawialnego z 23 kwietnia 2015 roku

Idea Bank: Należności od GetBack stanowią 0,06% sumy bilansowej grupy 

Warszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - Należności grupy kapitałowej Idea Banku od spółki GetBack wynoszą 14,3 mln zł według stanu na 26 kwietnia br., w tym 8,3 mln zł to obligacje, a 6 mln zł to należności handlowe. Dodatkowo, należności Idea Banku od funduszy inwestycyjnych, w

Grupa BNP Paribas i Bank BGŻ BNP Paribas mają umowę kupna części Raiffeisen BP

gotowi wspierać bank w procesie konsolidacji, który pozwoli istotnie zwiększyć skalę działania banku, poprawić zyskowność i zbudować instytucję atrakcyjną dla klientów i pracowników. Chciałbym powitać koleżanki i kolegów z RBPL w Grupie BNP Paribas liczącej na całym świecie blisko 200 tys. pracowników

Miliard kredytów w czerwcu w Grupie Noble Bank

O ponad 30 proc. w czerwcu 2008 r. - w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego - wzrosła wartość wysłanych wniosków kredytowych w Grupie Noble Bank. Tak imponujący wynik był możliwy dzięki sprawdzonej strategii Noble Banku i Open Finance, polegającej na oferowaniu

Grupa Idea Bank zwiększy CAR o 1,6 pkt proc. dzięki transakcjom spółek leasing.

Warszawa, 29.09.2017 (ISBnews) - W wyniku dwóch transakcji, których przedmiotem są akcje spółek leasingowych, Grupa Idea Banku poprawi współczynnik adekwatności kapitałowe CAR o 1,6 pkt proc. na poziomie skonsolidowanym, podał Idea Bank. Finansowanie leasingu stanowi obecnie 40

Alior Bank ma umowę nabycia podstawowej działalności Banku BPH od grupy GE

Warszawa, 01.04.2016 (ISBnews) - Alior Bank zawarł z grupą GE Capital umowę dotyczącą nabycia wydzielonej części Banku BPH. Cena za 87,23% udziałów GE w Podstawowej Działalności BPH wynosi 1,225 mld zł (z zastrzeżeniem korekt). Transakcja nie obejmuje zakupu portfela kredytów

Grupa Deutsche Bank planuje dalszy rozwój w Polsce

. Deutsche Bank AG poinformował, że III kw. br zakończył stratą netto na poziomie 6 mld euro. Wynik ten to przede wszystkim efekt rozliczenia zaszłości historycznych Grupy, polegającej na dokonaniu znaczących odpisów księgowych wynikających z rewaluacji części aktywów banku (w tym

Prezes PZU: Strategia Alior Banku wpisuje się w strategię Grupy PZU

wpisują się w strategię Grupy PZU. "Strategia Alior Banku na lata 2017-2020 jest kolejnym krokiem w budowaniu nowoczesnej, innowacyjnej oferty przy pełnym wykorzystaniu potencjału Grupy PZU. Stawia przed zarządem ambitne, a jednocześnie realne do osiągnięcia cele. Będziemy

Karciany sojusz Alior Banku i grupy Lotos

Do tej pory klienci stacji benzynowych spod znaku Lotos korzystali z programu lojalnościowego Lotos Navigator i zbierali punkty na specjalnych kartach, których wydano do tej pory 1,5 mln. Teraz Lotos połączy siły z Alior Bankiem i obie instytucje wspólnie będą wydawały kartę

Grupa Idea Banku uruchomiła długoterminowy najem aut na platformie Happy Miles

Warszawa, 23.08.2017 (ISBnews) - Grupa Idea Bank uruchomiła platformę Happy Miles, umożliwiającą najem wybranych modeli aut na okres kilku lat oraz prostą zamianę auta na nowe, poinformowała instytucja. W ramach usługi auto użytkuje się według zasady "płać za tyle, ile

Idea Bank skoncentruje się na usprawnianiu procesów w grupie w 2017 r. 

Warszawa, 02.03.2017 (ISBnews) - Rok 2017 dla grupy Idea Banku upłynie pod znakiem usprawniania procesów oraz wdrażania kolejnych innowacji, co powinno przełożyć się na spadek kosztów. Bank celuje w 2 mld zł nowych kredytów kwartalnie w br. i stawia na poprawę jakości obsługi

Grupa Idea Bank wprowadza leasing na kilometry, będą kolejne usługi w tym modelu

Warszawa, 14.12.2016 (ISBnews) - Grupa Idea Banku startuje 19 grudnia z nowym rozwiązaniem dla firm, korzystających z leasingu - Happy Miles, polegającym na wykorzystaniu technologii GPS do tworzenia produktów finansowych. Idea liczy, że ok. 30% nowych klientów leasingu

Grupa Idea Banku sfinalizowała przejęcie Getin Leasing od LC Corp B.V.

., zaś wartość sprzedaży obu grup to 3 mld zł. Przedmiotem działalności Getin Leasing jest działalność leasingowa, a w szczególności leasing samochodów osobowych i dostawczych, a także transportu ciężkiego. Idea Bank powstał na bazie przejętego przez

Anonymous zhakowali bank centralny Rosji.Teraz chcą publikować tajne dokumenty

grupy Anonymous zhakowali ponad 2,5 tys. oficjalnych rosyjskich i białoruskich stron internetowych i przeprowadzili bezprecedensowe ataki na oficjalne strony rosyjskiego rządu. Wojna informacyjna to niejedyne pole działania aktywistów z Anonymous. Podczas trwającego konfliktu ukraińsko-rosyjskiego

Kolejne sześć banków z grupy SGB udostępnia przelewy natychmiastowe od XI

Warszawa, 02.12.2015 (ISBnews) - Liczba banków spółdzielczych funkcjonujących w ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej (SGB), które udostępniają klientom przelewy natychmiastowe, wzrosła o kolejnych sześć banków w listopadzie, podała grupa. W grudniu zwiększy się o kolejne osiem

Haitong Bank podniósł wycenę Grupy Kęty do 380,1 zł, nadal zaleca 'neutralnie'

Warszawa, 18.10.2016 (ISBnews) - Analitycy Haitong Bank podtrzymali rekomendację "neutralnie" dla Grupy Kęty i jednocześnie podnieśli cenę docelową akcji do 380,1 zł z 305,2 zł, wynika z raportu datowanego na 17 października. We wtorek na

Liczba banków z grupy SGB z przelewami natychmiastowymi wzrosła do ośmiu

Warszawa, 29.10.2015 (ISBnews) - Liczba banków spółdzielczych funkcjonujących w ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej (SGB), które udostępniają klientom przelewy natychmiastowe, wzrosła do ośmiu, podała grupa. "Jako pierwsze przelewy natychmiastowe

Idea Bank tworzy największą grupę leasingową, synergie: 40-80 mln zł w 3 lata

Augustyniak. W skali 3 lat - kiedy ma zakończyć się ostatni etap przejęcia Getin Leasing - Idea Bank liczy na 40-80 mln zł efektów synergii kosztowych. Połączony podmiot będzie działać pod marką Idea Leasing. "Udało się wykorzystać okazję i zrobić bardzo korzystną dla grupy

Nie są bankiem, a zaoferują usługi bankowe. Nowa oferta grupy Lew i mPay

naszych kart płatniczych, czyniąc ROR w banku niepotrzebnym gadżetem (portal bm.pl). Technologie wypierają banki To wszystko sprawia, że do poszczególnych usług finansowych przestajemy potrzebować banku. Ale wszystko wskazuje na to, że za kilka

Haitong Bank podniósł rekomendację Grupy Lotos do neutralnej, wycenę do 28,1 zł

Warszawa, 26.01.2016 (ISBnews) ? Analitycy Haitong Banku podniesli rekomendację dla Grupy Lotos do "neutralnie" ze "sprzedaj" a cenę docelową akcji do 28,1 zł z 22,9 zł, wynika z raportu datowanego na 25 stycznia. We wtorek około

Getin Holding oczekuje pozytywnego wpływu sprzedaży banku w Rosji na wynik grupy

Warszawa, 11.08.2015 (ISBnews) - Getin Holding ocenia, że zrealizowana w II kw. tego roku sprzedaż Idea Bank Rosja będzie miała pozytywny wpływ na wyniki grupy w perspektywie roku, półtora, poinformował prezes Getin Holding Piotr Kaczmarek. Holding oczekuje poprawy wyników

Grupa Best kupuje portfel wierzytelności Banku BPH za 14,3 mln zł

wierzytelności, głównie nieregularnych kredytów detalicznych. Wierzytelności te trafią do funduszu Best II NSFIZ, w 100% kontrolowanego przez Best" - czytamy w komunikacie. Zakup portfela wierzytelności od Banku BPH to kolejna transakcja Grupy Best w ostatnich dniach. Na początku czerwca fundusz Best I

BGŻ BNP Paribas chce być 5. bankiem w Polsce i centrum segmentu agro dla grupy

Warszawa, 24.06.2015 (ISBnews) - Połączony bank BGŻ BNP Paribas chce stać się 5. największym bankiem w Polsce (wobec 7. pozycji obecnie). W ramach grupy BNP Paribas może też w przyszłości pełnić rolę centrum kompetencyjnego segmentu agro, zapowiedział prezes Józef Wancer

Grupa Azoty ma umowę z konsorcjum banków na 1,5 mld zł kredytu

wysokości 2,2 mld zł. "Grupa Azoty podpisała z konsorcjum banków umowę kredytu odnawialnego z przeznaczeniem na finansowanie potrzeb korporacyjnych w tym projektów inwestycyjnych. Dzięki niej Grupa Azoty uzyska 1,5 mld zł, które zamierza przeznaczyć m.in. na realizację

Wskaźnik C/I grupy Banku Pekao lekko spadł do 45% w I półr.

. Dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (ponad 1000 placówek w całym kraju) oraz siecią ponad 4000 bezpłatnych bankomatów w Polsce i 20 000 w całej Europie. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie. Bank od 1999 r. należy do włoskiej grupy UniCredit

Grupa Best kupuje portfel wierzytelności od Sygma Banku za 45 mln zł

Sygma Banku wierzytelności trafią do portfela funduszu Best I NSFIZ, w którym grupa Best ma 100% udziałów. Pakiet obejmuje około 25 tysięcy wierzytelności, głównie nieregularnych kredytów gotówkowych, podano w komunikacie. "Obserwujemy wzmożoną podaż wierzytelności

Zysk netto Grupy Idea Banku skoryg. o podatek bankowy wzrósł o 57% r/r w I kw.

Grupy Idea Bank w III lub IV kwartale. Idea Bank powstał na bazie przejętego przez Getin Holding GMAC Banku jesienią 2010 roku. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich

Celem Getin Noble Banku na ten rok jest zmniejszanie kosztu finansowania grupy

największy potencjał poprawy efektywności banku i najważniejszy cel dla całego teamu Getin Noble Banku" - napisał Rosiński w liście do akcjonariuszy. Bank podał, że podejmowane przez grupę działania w ub. roku mające na celu obniżenie kosztu finansowania poskutkowały spadkiem

Zysk netto Grupy Raiffeisen Bank Polska wzrósł do 338,4 mln zł w 2014 r.

Warszawa, 11.02.2015 (ISBnews) - Zysk netto grupy kapitałowej Raiffeisen Bank Polska wyniósł 338,4 mln zł w 2014 r., według wstępnych nieaudytowanych danych, podała instytucja. Wcześniej bank podawał, że w 2013 r. zysk netto Grupy Raiffeisen Bank Polska sięgnął 183,5 mln zł

Wielka Brytania opuści Unię? Tajna grupa w Banku Anglii sprawdza, jakie będą tego konsekwencje finansowe

również, by w przypadku pytań o ten projekt nie mówić prawdy, że związany jest on z referendum w sprawie Brexitu. Grupa zadaniowa, do której był skierowany mail, powinna odpowiadać, że to jedynie badanie dotyczące europejskiej gospodarki. Rzecznik prasowy banku mówi, że przedostanie się tej wiadomości do

IMC ma 10 mln USD pożyczki od członka grupy Banku Światowego na refinansowanie

Warszawa, 21.11.2014 (ISBnews) - Industrial Milk Company (IMC) pożyczkę na w wysokości 10 mln USD w ramach programu wspierania eksportu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (członkiem grupy Banku Światowego), podała spółka. "Wpływy z

SGB-Bank chce na jesieni zaprezentować strategię grupy do 2020 roku

także nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. Na jesieni ma być gotowa strategia grupy na 2016-2020 zakładająca przemodelowanie biznesu m.in. pod kątem nowej ustawy. "Ten rok będzie

Banki dają lepsze warunki pożyczki grupom

Do jutra potrwa pierwsza edycja internetowej akcji Alior Banku "W grupie taniej". Osoby, które zarejestrują się na stronie internetowej i wyrażą chęć zaciągnięcia pożyczki w Alior Banku, będą mogli uzyskać promocyjne warunki - nie zapłacą prowizji, a oprocentowanie

SGB-Bank zwiększył zysk netto do ok. 50 mln zł, a Grupy do ok. 300 mln w 2014 r.

kwotą ponad 300 mln zł netto. "Jako Bank mamy wynik powyżej 60 mln zł brutto i ok. 50 mln zł netto, co dla banku świadczącego usługi, a nie skupiającym się na zyskowności, jest bardzo dobrym wynikiem. Natomiast dla całej Grupie wynik netto zamknie się kwotą ok. 300 mln zł

Grupa Ciech podpisała porozumienie z bankami w sprawie zadłużenia

już w styczniu 2010 r. W skład konsorcjum siedmiu banków organizatorów porozumienia wchodzą: Bank Polska Kasa Opieki, Bank Handlowy w Warszawie, BRE Bank, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, ING Bank Śląski, bank Millennium oraz DnB Nord Polska. Partnerami grupy

W pierwszym półroczu grupa Noble Bank zarobiła 81,2 mln zł

Grupa w skład której wchodzą Noble Bank, Open Finance, Noble Funds TFI i Metrobank mimo kryzysu na rynkach finansowych zanotowała lepsze wyniki niż przed rokiem. W tym samym okresie ubiegłego roku grupa miała 78,1 mln zł zysku, wobec 81,2 mln za pierwsze sześć miesięcy tego

Santander na sprzedaż? Grupa zaprzecza, ale rząd miałby w tym interes

wartego ponad 30 mld zł banku mogłaby więc uwolnić kapitał, który grupa przeznaczyłaby na inwestycje na bardziej obiecujących rynkach. A „Rzeczpospolita” twierdzi, że w ten sposób możliwa stałaby się kolejna repolonizacja, co mają potwierdzać „źródła zbliżone do rządu”. Wykup

Rosyjski bank Sbierbank wycofuje się ze Słowacji

W czwartek Sbierbank ogłosił, że sprzeda grupie Penta Investments pakiet 99,5 proc. akcji banku Sberbank Slovensko. Nie ujawniono wartości transakcji, która wymaga jeszcze akceptacji przez słowacki urząd antymonopolowy oraz Europejski Bank Centralny

Grupa Noble Bank: Rok 2009 na rynkach finansowych

Alfred Adamiec, główny ekonomista Noble Banku Wydarzenia na rynkach finansowych oraz powiązane z nimi gwałtowne zmiany tempa rozwoju gospodarki światowej wymusiły szybkie zmiany w polityce pieniężnej wielu krajów. W obawie przed nadchodzącą recesją banki centralne bardzo mocno

100 spółek PiS. Tak Kaczyński i jego ludzie opanowali najważniejsze państwowe firmy

kierował też radą nadzorczą PZU, pilnując sytuacji w największej grupie finansowej, w skład której wchodzą także m.in. znacjonalizowany bank Pekao SA oraz ubezpieczeniowy LINK4. W tej grupie jak nigdzie krzyżują się wpływy ludzi obozu władzy i kilkakrotnie dochodziło tam do brutalnych wojen o władzę. Z

Śledztwo "Wyborczej": The FinCEN Files, czyli o wschodniej pralni w polskim banku

rynku lokalnie i na poziomie grupy”. Długie ręce ukraińskiego oligarchy To jednak nie wszystko. W latach 2014-16, po inwazji na Krym i wybuchu konfliktu na wschodzie kraju, Ukrainę dotknął największy kryzys bankowy w jej historii. W ciągu następnych dwóch lat zbankrutowała niemal połowa banków w

Wielka fuzja BGŻ BNP Paribas i Raiffeisen Polbanku. Dla 3,5 mln ich klientów i reszty ciułaczy to raczej kiepska wiadomość

francuskiego właściciela BGŻ BNP Paribas przejęcie Raiffeisena to droga do celu. BNP Paribas jest największą grupą bankową w strefie euro i jednym z największych banków na świecie. Jednak w Polsce do tej pory Francuzom nie udało się zbudować silnej pozycji. Pod względem aktywów (ponad 70 mld zł) BGŻ BNP

Banki uciekają z Polski. Klientów czekają podwyżki

temu w rękach polskich właścicieli znalazła się ponad połowa całego sektora bankowego. Oprócz Banku Pekao krajowe udziały przeważają w PKO BP, Alior Banku, Getin Noble Banku i BOŚ. Zobacz także: Prezes Pekao chce zawłaszczyć Alior Bank. Na złość premierowi Morawieckiemu? Polityczny Pekao czeka na

"To nacjonalizacja, a nie udomowienie". Po co rządowi Bank Pekao?

W środę Bank Pekao oficjalnie wrócił pod państwowe skrzydła. Włoska grupa UniCredit zgodziła się na sprzedaż 32,8 proc. akcji Pekao za 10,6 mld zł, z czego PZU zapłaci 6,46 mld zł. Od jutra na szyldy oddziałów Banku Pekao będzie wracać słynny żubr, ale w nowej biało-czerwonej kolorystyce . &ndash

Nagła zmiana prezesa Lotosu. Nowym szefem były menedżer Deutsche Banku

stracił stanowisko prezesa Lotosu. Jego obowiązki objął wtedy Marcin Jastrzębski, który od połowy 2016 r. był wiceprezesem Lotosu. Wcześniej Jastrzębski pracował na kierowniczych stanowiskach w grupie PGNiG i grupie PERN, która zarządza polskich ropociągami. Formalnie prezesem Lotosu Marcin Jastrzębski

Grupa ING zwolni prawie 6 tys. pracowników. Głównie w Belgii i Holandii

Cięcia zatrudnienia mają pozwolić na oszczędności rzędu 900 mln euro. Pracę ma stracić 2,3 tys. pracowników w Holandii i 3,5 tys. w Belgii. Według agencji Reuters pracę może stracić również blisko 1 tys. pracowników spółek zależnych. Na koniec czerwca grupa zatrudniała blisko

Krynica 2017. Rekordowe umowy EBI: 1 mld euro na polską naukę i energetykę

Umowy kredytowe podpisano podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy w obecności ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego, Vazila Hudáka, wiceprezesa Europejskiego Banku Inwestycyjnego, ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego i prezesa Energi Daniela Obajtka. EBI pożycza na plan Junckera Całość

Dziś już nie rabuje się banków. Rabuje się ubezpieczycieli

Pewien nieuczciwy mieszkaniec Mazowsza najpierw kupił kilka polis na życie, a później… upozorował swoją śmierć. Pod koniec października 2019 r. do zakładów ubezpieczeń w Polsce zgłosiła się jego matka, składając roszczenia o wypłatę świadczeń za śmierć syna. Według niej syn zginął w lipcu

Rośnie polska konkurencja dla Rossmanna i Hebe

Sklepy Rossmann, Super-Pharm i drogerie Hebe rosną na naszych ulicach jak grzyby po deszczu. Sieci te należą odpowiednio do Niemców, Izraelczyków i Portugalczyków (Hebe jest w grupie Jeronimo Martins - tej samej co Biedronka). Teraz do gry z nową siłą

Dobry kwartał Grupy BZ WBK: zysk wzrósł o 24 proc.

Zysk netto Grupy BZ WBK za II kwartał 2016 roku wyniósł 773,3 mln zł - o ponad 24 proc. więcej niż w I kwartale. W I półroczu grupa, w skład której wchodzą BZ WBK, Santander Consumer Bank oraz spółki: TFI, leasingowa, faktoringowa i dwie ubezpieczeniowe (po transakcji z lutego

Ponad 20 proc. Polaków nie posiada ROR

lepiej niż kilka lat temu. W 2012 roku brak rachunku deklarowało 27 proc. badanych. Jakie są przyczyny nieposiadania konta osobistego? Najwięcej osób wskazuje na brak takiej potrzeby (50 proc. ankietowanych). Kolejna grupa badanych deklarowała, że woli trzymać pieniądze w

Nordea wyprzedaje ostatnie aktywa w Polsce

Grupę Nordea jednostek w Polsce bezpośrednio obsługujących klientów i skoncentrowania się na bazowych rynkach - mówi Claus Stoltenborg, przewodniczący rady nadzorczej Nordea PTE. Nordea będzie natomiast kontynuować rozwój w obszarze IT oraz wsparcia operacyjnego w ramach centrów operacyjnych

Pracownicy Kokos.pl zajrzeli mi do Facebooka. I ocenili

niż ten, kto nigdy się nie zadłużał? Być może banki do tej pory miały zbyt łatwo i mogły sobie pozwolić na wyrzucanie poza nawias całych grup potencjalnych kredytobiorców. A być może po prostu są zbyt skostniałe, by szybciej łapać wiatr w żagle. Właśnie na większej

Zaostrzenie ustawy aborcyjnej wywoła paraliż bankowy?

do manifestacji na ulicach kobiety zrzeszają się także za pomocą mediów społecznościowych. Do grupy na Facebooku "Dziewuchy dziewuchom" zapisało się już ponad 66 tys. osób. Co robią? Wysyłają listy do premier Beaty Szydło i posłów PiS, którzy opowiadają się za całkowitym zakazem aborcji

Ustawa frankowa. Powołano specjalną grupę roboczą ds. kredytów walutowych

Komitet Stabilności Finansowej, w którego skład wchodzi prezes Narodowego Banku Polskiego, minister finansów, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego i szef Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, powołał specjalną grupę roboczą ds. kredytów walutowych. Ma ona opracować szczegóły

PZU przejmuje Pekao SA. Co oznacza repolonizacja banku dla klientów i inwestorów?

PZU może oznaczać kolejne zmniejszenie się konkurencji na polskim rynku. Kolejne, bo przecież kilka lat temu z Polski wyszła irlandzka grupa AIB (sprzedała BZ WBK hiszpańskiemu Santanderowi), belgijskie KBC (jego Kredyt Bank też trafił w ręce Hiszpanów i dziś jest częścią BZ

Grupa Sobieski chce 723 mln zł odszkodowania od Bank of New York Mellon

Jak podała spółka w komunikacie, wszystkie wnioski o upadłość zostały prawomocnie oddalone. Sobieski zapowiedział, że jeśli nie otrzyma zapłaty w ciągu 14 dni, to wystąpi przeciwko bankowi na drogę sądową. Spółka wystąpiła

Nowa strategia UniCredit. Zwolni 14 tys. pracowników

zagranicznych aktywów jest jedyną szansą na wyprowadzenie banku na prostą. Choć grupa w zeszłym roku miała 1,7 mld euro zysku netto, to UniCredit ugina się pod ciężarem złych kredytów na rodzimym rynku. UniCredit zwolni 14 tys. pracowników Wyprzedaż

Grupa BRE Banku informuje o 90 milionach złotych straty w II kwartale 2009

Według wstępnych danych, skonsolidowany wynik brutto BRE Banku był ujemny i zbliżony do minus 90 mln zł w II kwartale tego roku, podał bank w piątkowym komunikacie. "Wpływ na ten wynik miały rezerwy, które w II kwartale 2009 r. wyniosły ok. 440

PZU wyda 3 mld euro za Bank Pekao? Trwają rozmowy z UniCredit

euro. To mniej, niż wynosi cena rynkowa. Pakiet akcji Pekao, który ma UniCredit, jest wyceniany na giełdzie na mniej więcej 13 mld zł. - Cena za bank będzie zależała też od tego, czy Pekao nie wypłaciłoby dywidendy z kapitału, wtedy cena, jaką musiałyby zapłacić PZU i Polski

Value Media i Cube Group rozpoczynają współpracę z PKO Bankiem Polskim

PKO Bank Polski zakończył postępowanie przetargowe na wybór interaktywnego domu mediowego. Konsorcjum Value Media i Cube Group przez najbliższy rok będzie świadczyć usługi dla Banku i Grupy Kapitałowej. Przedmiotem podpisanej umowy jest obsługa spółek

Nordea Bank wycofa się z Polski? Czy przejmie go PKO?

;Rzeczpospolita". Według jej nieoficjalnych ustaleń Skandynawowie chcą sprzedać wszystkie polskie spółki: bank, firmę leasingowo-faktoringową, towarzystwo ubezpieczeń na życie i fundusz emerytalny. Nie wiadomo, czy polska część grupy będzie sprzedawana w całości, czy zostanie podzielona na część bankową i

HSBC pozbywa się biznesu ubezpieczeniowego

Transakcja jest częścią strategii oszczędnościowej przyjętej przez bank, który pozbywa się części swoich interesów niezwiązanych z branżą bankową. Przejęcie ubezpieczeniowej gałęzi banku jest szczególnie ważne dla Axy, która za 494 mln dolarów przejmie placówki HSBC w Hongkongu

Bankowe przetasowania. Czy Alior jest na sprzedaż?

O możliwej sprzedaży Alior Banku pisze w środowym wydaniu dziennik ekonomiczny "Il Sole 24 Ore". Plany pozbycia się udziałów w polskim banku miałyby - zdaniem informatorów gazety - wynikać ze zmiany umów, które grupa przemysłowa Carlo Tassara, główny właściciel Aliora

PKO BP przejmuje Nordea Bank Polska za 2,83 mld zł

ubezpieczeniowa. Wartość transakcji wyniesie 2,83 mld zł, z tego ponad 2,6 mld zł przypada na Nordea Bank Polska. Wcześniej wartość rynkową polskich aktywów skandynawskiej grupy wyceniano na 2,5-4,5 mld zł, ale w tę kwotę była wliczana wartość funduszu emerytalnego, którego PKO BP nie odkupi. Nie jest to dla PKO

Rynek bankowy zostanie podzielony między wielkich graczy?

UniCredit, właściciel Banku Pekao, złożył wstępną ofertę zakupu BGŻ, jedenastego największego banku w Polsce, mającego milion klientów detalicznych i 2-3 proc. udziału w krajowym rynku bankowym. W czwartek przyznał to zagranicznym dziennikarzom Federico Ghizzoni, szef grupy

BRE kontra Nabici: bank będzie znów negocjował?

, rzecznik konsumentów w Warszawie, która jest formalnym liderem grupy. "Działając za pośrednictwem kancelarii Wierzbowski Eversheds, pragnę poinformować Państwa o przebiegu spotkania z przedstawicielami BRE Banku, jakie miało miejsce w dniu 7 grudnia br. w siedzibie Urzędu

Wzrost kosztów pogrąża wyniki finansowe Getin Noble Bank

poziomie zarabiania na odsetkach i prowizjach w biznesie nic złego się nie działo, o tyle koszty działania i tworzone odpisy na wartość aktywów (w tym rezerwy na złe kredyty) położyły się cieniem na wyniki bankowej grupy Leszka Czarneckiego. Na czym zarabia bank Czarneckiego

BZ WBK i Kredyt Bank się łączą. Będą trzecim bankiem w Polsce

, kredyty lub depozyty. Będziemy bowiem mieli na rynku cztery potężne grupy bankowe, z których każda będzie miała ponad 100 mld zł aktywów - PKO BP, Bank Pekao, Santander i BRE. I to one będą dyktowały warunki gry. Jeszcze kilka lat temu o klientów biło się mnóstwo średniej

Awaria serwisów BRE Banku. Klienci nie mogli dostać się do kont

Klienci banków grupy BRE od rana nie mogli zalogować się do stron swoich banków. Jak napisał nam jeden z naszych czytelników: "Od rana nie mogę zalogować się na stronę mBanku. Strona w ogóle nie odpowiada - zastanawiam się, co dzieje się z moimi pieniędzmi". "

Większy zysk PKO BP. Ale ten rok będzie już gorszy

Dzięki połknięciu polskich aktywów skandynawskiej grupy Nordea, największy polski bank zarządza już majątkiem wartym niemal ćwierć biliona złotych. Fuzja na razie nie przełożyła się na zyskowność bankowego kolosa, który tylko nieznacznie zdołał poprawić w zeszłym roku swoje

Alior Bank powalczy o portfele Polaków

zbudowanie od postaw nowego banku. Tyle w ciągu najbliższych lat chce zainwestować w Polsce Grupa Carlo Tassara, potężny konglomerat finansowy, którego majątek jest wart ponad 12 mld euro. Większość jego akcji należy do rodziny Romana Zaleskiego, francuskiego multimilionera polskiego pochodzenia zajmującego

Rząd brytyjski podzieli i odsprzeda banki

Lloyds Banking Group (powstałej po przejęciu przez Lloyds TSB banku HBOS - Halifax Bank of Scotland). Obie grupy rozrosły się dzięki przejmowaniu innych firm bankowych w okresie bankowego boomu. Nowe banki powstaną na skutek sprzedaży części obu grup bankowych, dopiero wtedy, gdy kondycja rynku będzie