grupa kopex

Polska Grupa Odlewnicza przejęła Kopex Foundry za 7 mln zł

Warszawa, 26.01.2017 (ISBnews) - Polska Grupa Odlewnicza (PGO) zawarła ze spółką Kopex umowę dotyczącą przejęcia 100% udziałów Kopex Foundry za łączną cenę 7 mln zł, poinformowały PGO i Kopex. Cena za udziały płatna będzie w dwóch częściach: 1,4 mln zł w dniu podpisania umowy

Grupy Kopex: Tagor zwolni 120 spośród 282 pracowników

Warszawa, 24.05.2016 (ISBnews) - Tagor, należący do Grupy Kopex, zamierza zwolnić 120 spośród 282 pracowników zatrudnionych w firmie, podała spółka. Zarząd spółki poinformował o tym działające w Tagorze związki zawodowe i zaprosił je do rozmów w tej sprawie

Kopex finalizuje prace nad programem restrukturyzacji całej grupy

Warszawa, 20.06.2016 (ISBnews) - Grupa Kopex jest w trakcie finalizacji prac nad programem restrukturyzacji operacyjnej, majątkowej i finansowej przy współpracy profesjonalnych doradców, podała spółka. Efekt wdrożenia programu restrukturyzacji grupy szacuje się na poziomie 80

Miilux Poland z grupy Kopex przeorientuje się na produkcję komponentów

Warszawa, 25.02.2015 (ISBnews) - Miilux Poland - spółka grupy Kopex i fińskiej Miilux Oy - przeorientuje działalność z produkcji blach trudnościeralnych na produkcję komponentów, poinformował prezes Kopeksu Józef Wolski. "Głównym obszarem nie

Backlog Grupy Kopex niższy, spółka negocjuje duże kontrakty w Argentynie

Warszawa, 24.02.2015 (ISBnews) - Backlog grupy Kopex na koniec 2014 r. wyniósł 1,35 mld zł i był o 22% niższy r/r. Spółka liczy jednak na podpisanie kontraktów w Argentynie, które znacznie zwiększą tę wartość, poinformował prezes Józef Wolski. "

Grupa Kopex ma nowe kontrakty w Rosji na ponad 28 mln euro

Warszawa, 04.05.2015 (ISBnews) - Grupa Kopex podpisała trzy kontrakty na dostawę sprzętu do kopalń w Kuźnieckim Zagłębiu Węglowym w Rosji. Łączna wartość tych umów to ponad 28 mln euro (ponad 113 mln zł), podała spółka. W ramach dwóch umów, Kopex

Rosja i Chiny będą w tym roku strategicznymi rynkami dla grupy Kopex

Warszawa, 25.02.2015 (ISBnews) - Rosja i Chiny będą strategicznymi rynkami dla Grupy Kopex w 2015 r., poinformował prezes spółki Józef Wolski. Po trudnym okresie, kiedy rynek rosyjski był zamknięty, sytuacja obecnie się zmienia. "Ten rynek

Kopex nadal ze stratą. Będzie dalsza redukcja zatrudnienia i sprzedaż majątku

Kopex nadal ze stratą. Będzie dalsza redukcja zatrudnienia i sprzedaż majątku

Pierwszy kwartał tego roku nie jest najlepszy dla górniczej grupy Kopex. Spółka odnotowała prawie 20 mln zł skonsolidowanej straty netto i 15,7 mln zł straty operacyjnej przy dodatnim wyniku EBITDA (zysk przed opodatkowaniem i amortyzacją) wynoszącym 21 mln zł. Po trzech

Górniczy Kopex przekonuje, że spowolnienie w Chinach mu niestraszne

Górniczy Kopex przekonuje, że spowolnienie w Chinach mu niestraszne

górniczej, wyniki są niezłe. Czuć kryzys Kopex sprzedaje ponad 60 proc. swojego sprzętu na rodzimym rynku. Kryzys w polskiej branży wydobywczej jest zatem odczuwalny także dla firm okołogórniczych. Grupa chce więc w jak największym stopniu uniezależnić

Kopex rozwiązał 23,6 mln zł odpisu na należność od kopalni Berezowska

Warszawa, 22.08.2017 (ISBnews) - Rozwiązanie odpisu na należność przysługującą grupie Kopex od kopalni Berezowska zostanie ujęte w wynikach czerwca 2017 r. oraz szacunkowo wpłynie na skonsolidowane wyniki Grupy Kopex za pierwsze półrocze 2017 r. w wysokości 5 526 tys. euro

Kopex złożył do GPW wniosek o zawieszenie obrotu akcjami do 29 maja br.

integracji i zakończono proces integracji operacyjnej. Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie. (ISBnews)

Dłużnik Kopeksu Kopex-Famago złożył wniosek o ogłoszenie upadłości

. "Emitent jest istotnym wierzycielem Famago. Na dzień złożenia wniosku emitent posiadał wobec Famago wierzytelności na łączną kwotę 91,5 mln zł. Wszystkie spółki z grupy kapitałowej Kopex, w tym emitent na dzień złożenia wniosku posiadały wobec Famago wierzytelności na łączną kwotę 120,5 mln zł"

URE wszczął postępowanie wobec Kopeksu o naruszenie ograniczeń poboru prądu

złoży w wyznaczonym terminie prezesowi URE stosowne wyjaśnienia, podano również. Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie. W 2015 r. spółka miała 1,09 mld zł

Kopex Australia zdecydował o wszczęciu procedury 'voluntary administration'

odstawczych w Australii. Spółka ta odpowiadała za 0,23 % przychodów grupy kapitałowej Kopex za rok 2015. Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie. W 2015 r. spółka miała

Kopex ma kontrakt na dostawę kombajnu ścianowego do Rosji

Warszawa, 16.12.2015 (ISBnews) - Kopex Sibir - spółka z Grupy Kopex - podpisała kontrakt z Kompanią Węglową "Sibirskaja" na dostawę kombajnu ścianowego do kopalni w obwodzie kemerowskim w Rosji, podała spółka. Wartość brutto kontraktu to ponad 1,6 mln euro

Australijska spółka Kopeksu złożyła wniosek o 'voluntary administration'

wykorzystywanych w górnictwie podziemnym w Australii i Nowej Zelandii. Odpowiadała za 1% przychodów grupy kapitałowej Kopex za rok 2015. Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym

Kopex ma kontrakt na dostawę sprzętu do rosyjskiej kopalni za 5,2 mln euro

Warszawa, 10.11.2015 (ISBnews) - Kopex Sibir - spółka z Grupy Kopex - podpisała kontrakt na dostawę sprzętu górniczego do Kopalni Gramoteinska w obwodzie kemerowskim w Rosji, podał Kopex. Wartość brutto kontraktu to 5,2 mln euro. "Przedmiotem

Akcjonariusze Kopeksu mają zdecydować 14 sierpnia o zmianie nazwy na Primetech

wyróżniającego ją znaku graficznego" - czytamy w projektach. Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie. (ISBnews)

Tauron ponownie wybrał ofertę Kopeksu i Famuru na budowę szybu Grzegorz

budowę szybu Grzegorz, podał Kopex. W styczniu br. Tauron Wydobycie ? spółka z grupy Tauron Polska Energia ? unieważnił wybór oferty konsorcjum firm Kopex - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów oraz Famur Pemug na generalne wykonawstwo etapu I budowy szybu Grzegorz wraz z budową

Wierzyciele zdecydowali o likwidacji australijskiej spółki zależnej Kopeksu

działalności spółki była dostawa wozów odstawczych i innych urządzeń wykorzystywanych w górnictwie podziemnym w Australii i Nowej Zelandii. Spółka ta odpowiadała za 1% przychodów grupy kapitałowej Kopex za rok 2015, podano także. Pod koniec lipca Kopex

Konsorcjum spółki Kopeksu wybrane do budowy I etapu Szybu Grzegorz za 228 mln zł

Szybu Grzegorz wraz z infrastrukturą powierzchniową, podał Kopex. Szyb Grzegorz powstanie w ramach Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie, należącego do Tauron Wydobycie. Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz

Kopex miał 18,02 mln zł zysku netto, 22,96 mln EBIT w I kw. 2018 r.

mln zł zysku rok wcześniej. Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie. (ISBnews)

Bartosz Bielak zrezygnował z funkcji wiceprezesa Primetechu

efekcie w zarządzie spółki pozostała obecnie jedynie prezes Beata Zawiszowska. Grupa Primetech (dawniej Kopex) specjalizuje się w kompleksowych usługach górniczych. Skonsolidowane przychody sięgnęły 302,4 mln zł w 2018 r. Większościowym akcjonariuszem spółki jest Famur

Dariusz Pietyszuk został powołany na prezesa Kopeksu

działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie. W 2015 r. spółka miała 1 093,68 mln zł skonsolidowanych przychodów. (ISBnews)

Akcjonariusze Kopeksu zdecydują 12 IV o podziale i połączeniu z Famurem

. Potencjał obu grup lokuje je jako największego producenta dla górnictwa głębinowego w Europie i jednego z nielicznych na świecie producentów kompletnych kompleksów ścianowych" - czytamy w stanowisku zarządu Kopex S.A. odnośnie do planowanego podziału. Pod koniec czerwca ub.r. Famur przejął 65,83% akcji

UOKiK zgodził się na przejęcie przez Grupę TDJ kontroli nad Kopeksem

Warszawa, 21.06.2016 (ISBnews) - Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na transakcję przejęcia kontroli przez Grupę TDJ nad Grupą Kopex, podał Famur. "Otrzymanie powyższej zgody jest spełnieniem jednego z kluczowych

TDJ przejął kontrolę nad Kopeksem po podpisaniu umowy restrukturyzacyjnej

środków pochodzących z rozliczenia transakcji przejęcia kontroli w kwocie 60 mln zł zostanie przekazana na spłatę części zadłużenia Grupy Kopex, poprzez częściową spłatę zobowiązań podmiotów powiązanych z Krzysztofem Jędrzejewskim wobec Grupy Kopex, a następnie poprzez przeznaczenie przedmiotowej kwoty na

PGO złożyła ofertę nabycia 100% Kopex Foundry

Warszawa, 18.01.2017 (ISBnews) - Polska Grupa Odlewnicza (PGO) skierowała do Kopeksu ofertę nabycia 100% udziałów w spółce Kopex Foundry, podała PGO. "W ramach złożonej oferty emitent zadeklarował gotowość nabycia udziałów stanowiących 100

Kopex ma partnerstwo biznesowe z JurMasz na rynku rosyjskim

;Podpisane porozumienie określa ramy współpracy. Jej szczegóły zostaną opisane w odrębnej umowie. Już teraz jednak strony pracują nad strategią współpracy. Będzie ona obejmowała warunki, na jakich Grupa Kopex będzie dostarczała maszyny górnicze i gotowe komponenty do Zakładów w Jurdze, a także szczegóły

GPW zawiesiła obrót akcjami Kopeksu 17-29 maja na wniosek spółki

zakończono proces integracji operacyjnej. Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie. (ISBnews)

Famur przejmie część maszynową Kopeksu za 204,05 mln zł

." - podsumowano w komunikacie Famuru. "Równocześnie z toczącą się integracją obydwu Grup, Kopex będzie kontynuował dotychczas realizowane działania restrukturyzacyjne, w tym dalszą restrukturyzację zatrudnienia. Zgodnie z obecnymi szacunkami, dalsza redukcja

Rada nadzorcza Famuru powołała Bartosza Bielaka do zarządu spółki

do Grupy Kopex" - czytamy również. Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW

Kopex rozwiązał rezerwę wysokości 19 mln zł

. Rozwiązanie rezerwy ujęte zostanie w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy Kopex w pozostałych przychodach operacyjnych, dodano. Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie

Krzysztof Jędrzejewski sprzeda TDJ większościowy pakiet Kopeksu

przekazanymi zarządowi Kopex S.A., zrealizowanie wspomnianej umowy warunkowej jest uzależnione, między innymi od: - przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia spółek grupy kapitałowej Kopex S.A.; - satysfakcjonujących wyników przeprowadzonego badania due

Akcjonariusze Kopeksu zdecydowali o przeniesieniu części majątku na Famur

. Pod koniec czerwca 2017 r. Famur przejął 65,83% akcji Kopeksu od TDJ. Na początku grudnia 2016 r. TDJ sfinalizował umowę inwestycyjną z Krzysztofem Jędrzejewskim, na podstawie której przejął pośrednią kontrolę nad Kopeksem. Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja

TDJ: Liczymy na porozumienie wierzycieli Kopeksu

oświadczenia grupy. "Efektem zaangażowania Grupy TDJ w ten bezprecedensowy projekt było opracowanie propozycji restrukturyzacji zadłużenia Grupy Kopex, która została przedstawiona wierzycielom finansowym w czerwcu br. W wyniku kilku rund negocjacji, przy aktywnej współpracy

Kopex chce uzgodnić i podpisać umowę restrukturyzacyjną do końca listopada

Warszawa, 07.09.2016 (ISBnews) - Kopex zawarł porozumienie ws. kluczowych warunków restrukturyzacji zadłużenia finansowego Kopex S.A. oraz jej wybranych spółek zależnych (tzw. term sheet), określające kierunek restrukturyzacji zadłużenia Grupy. Celem zaangażowanych stron

Famur zawarł umowę doyczącą zakupu 65,83% akcji Kopeksu za 204,05 mln zł

. Nabycie pakietu kontrolnego akcji Kopeksu stanowi jeden z kluczowych kroków w realizacji modelu integracji Grupy Famur z Grupą Kopex, podkreślono także. "Spółka sfinansuje transakcję ze środków otrzymanych w związku z emisją nowych akcji, uchwaloną przez nadzwyczajne walne

Akcjonariusze Kopeksu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2017 r.

ujęciu jednostkowym zysk netto Kopeksu w 2017 r. wyniósł 66,35 mln zł wobec 895,84 mln zł straty rok wcześniej. Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie

Kopex ma problem. Jeden z banków blokuje porozumienie. Będzie happy end?

. Finansowanie zablokowane przez bank Na wszystkie działania restrukturyzacyjne podejmowane przez Kopex przychylnym okiem spoglądali analitycy. Plan przygotowany przez grupę miał też ułatwić negocjację z bankami o odblokowaniu dostępu do finansowania. Głównymi kredytodawcami Kopexu są

Famur: Zakończył się proces integracji operacyjnej Kopeksu

grudnia 2016 r. TDJ sfinalizował umowę inwestycyjną z Krzysztofem Jędrzejewskim, na podstawie której przejął pośrednią kontrolę nad Kopeksem. Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego

Piotr Litwa został nowym członkiem zarządu spółki Kopex – PBSz

. "Kopex-PBSz to jedna z kluczowych spółek Grupy Kopex. Przedmiotem jej działalności są usługi dla górnictwa, w szczególności drążenie i pogłębianie szybów oraz drążenie wyrobisk poziomych" - czytamy w komunikacie. Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja

TDJ zdecyduje w pierwszych kwartałach 2017 r., czy sprzedać Kopex-PBSz

Warszawa, 12.12.2016 (ISBnews) - Kopex - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów (Kopex-PBSz) może pozostać w ramach nowego podmiotu powstałego w wyniku integracji Kopeksu z Grupą Famur, bądź zostać sprzedane, poinformował ISBnews właściciel TDJ Tomasz Domogała. Decyzja może zapaść w

Kopex liczy na porozumienie z bankami finansującymi

Warszawa, 11.08.2016 (ISBnews) - Kopex liczy na porozumienie z bankami w sprawie restrukturyzacji finansowania, poinformował prezes Dariusz Pietyszuk. "Grupa Kopex jest w krytycznym momencie i w rzeczywistości walczy o przetrwanie. Dokładamy

Primetech miało 0,99 mln zł zysku netto z działalności kont. w I kw. 2020 r.

obszarze obrotu węglem. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 0,79 mln zł wobec 0,69 mln zł straty rok wcześniej. Grupa Primetech (dawniej Kopex) specjalizuje się w kompleksowych usługach górniczych. Właścicielem większościowego

Kopex chce pozyskać partnera kapitałowego do inwestycji w Kopalnię Przeciszów

niższe niż w innych kopalniach. Na obecnym etapie projektu spółka szacuje wartość aktywa na 42 mln zł. Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie

Łączne odpisy Kopeksu ujęte w sprawozdaniu za ub. rok wyniosą ponad 1,4 mld zł

wpływu na bieżącą sytuację finansową Grupy ani spółki i nie powodują pogorszenia jej sytuacji płynnościowej, podano także. Kopex wskazał, że począwszy od 26 lutego br. spółka prowadzi bardzo intensywne rozmowy z bankami-wierzycielami, a celem prowadzonych negocjacji jest

Kopex: Cena w wezwaniu TDJ odzwierciedla wartość godziwą

działalność w wielu sektorach gospodarki. Jest większościowym akcjonariuszem spółek: Famur, Polskiej Grupy Odlewniczej, Pemug, Zamet Industry, Fugo oraz spółki Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze "Glinik". Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń

URE wszczął postępowanie wobec Kopeksu o naruszenie ograniczeń poboru prądu

przez Kopex Machinery obowiązku stosowania się do wprowadzonych w dniach 10-31 sierpnia 2015 r. ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej. Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu

Beata Zawiszowska została prezesem Kopeksu

finansowej grupy. Jest to cel ambitny, ale jestem przekonana, że dzięki naszemu doświadczeniu i determinacji, z sukcesem będziemy kontynuować restrukturyzację operacyjną i majątkową grupy Kopex, by jak najszybciej doprowadzić do zmniejszenia jej zadłużenia i odzyskania przez Spółkę rentowności. Wierzę, że

Famur miał 48,53 mln zł zysku netto w 2017 r., 132,93 mln zł EBIT

zł wobec 113,73 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 459,6 mln zł w 2017 r. wobec 1 029,74 mln zł rok wcześniej. "Na znaczący wzrost poziomu przychodów wpłynął objęcie konsolidacją Grupy Kopex. Ponieważ

TDJ nabył 395 akcji Kopeksu w ramach wezwania

akcjonariuszem spółek: Famur, Polskiej Grupy Odlewniczej, Pemug, Zamet Industry, Fugo oraz spółki Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze "Glinik". Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu

Strata netto Kopeksu z dz. kontyn. spadła r/r do 901,7 mln zł w 2016 r.

895,84 mln zł wobec 348,93 mln zł straty rok wcześniej. Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie. (ISBnews)

Jan Poświata został powołany na prezesa Primetech

. Grupa Primetech (dawniej Kopex) specjalizuje się w kompleksowych usługach górniczych. Jest notowana na głównym rynku GPW od 1998 r. Większościowy pakiet akcji spółki posiada Famur, należący do grupy kapitałowej TDJ. (ISBnews)

Kopex: Pozytywnie zakończono testy obudowy przeznaczonej na rynek rosyjski

Warszawa, 19.06.2015 (ISBnews) - Przedstawiciele kopalni Bierezowska w Kuźnieckim Zagłębiu Węglowym nie zgłosili uwag do obudowy ścianowej, testowanej w tym tygodniu w Zakładzie Konstrukcji Spawanych Tagor z grupy Kopex, podała spółka. Po kolejnych testach w sierpniu, we

Akcjonariusze Kopeksu zdecydują 28 czerwca o niewypłacaniu dywidendy

. "Na skutek pokrycia straty w przedmiotowy sposób do rozliczenia pozostaną straty z lat ubiegłych w kwocie 15 710 818,37 zł" - czytamy w projekcie uchwały. Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla

Wszedł w życie aneks do umowy Kopex i Stal-Systems dla Tauron Wytwarzanie

Elektrownia Jaworzno III - Elektrownia II w Jaworznie". Umowa weszła w życie 13 stycznia 2016 r. Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie

Primetech utworzył odpis wys. 5 mln zł na należność zatrzymaną przez JSW

komunikacie. W sierpniu 2019 r. Primetech podał, że JSW odmówiła dokonania na rzecz spółki wpłaty 5 mln zł, stanowiących część ceny sprzedaży akcji PBSz. Grupa Primetech (dawniej Kopex) specjalizuje się w kompleksowych usługach górniczych. Właścicielem

Primetech miał 11,36 mln zł zysku z dz. kont., 22,62 mln zł EBIT w 2018 r.

jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 11,58 mln zł wobec 66,35 mln zł zysku rok wcześniej. Grupa Primetech (dawniej Kopex) specjalizuje się w kompleksowych usługach górniczych. (ISBnews)

Akcjonariusze Primetech zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2018 r.

jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 11,58 mln zł wobec 66,35 mln zł zysku rok wcześniej. Grupa Primetech (dawniej Kopex) specjalizuje się w kompleksowych usługach górniczych. (ISBnews)

Tauron unieważnił wybór oferty Famuru i Kopeksu na budowę szybu Grzegorz

Warszawa, 12.01.2017 (ISBnews) - Tauron Wydobycie ? spółka z grupy Tauron Polska Energia ? unieważnił wybór oferty konsorcjum firm Kopex - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów oraz Famur Pemug na generalne wykonawstwo etapu I budowy szybu Grzegorz wraz z budową infrastruktury

Primetech miał 1,98 mln zł zysku netto z dział. kontynuowanej w I kw. 2019 r.

I kw. 2019 r. wyniosła 0,69 mln zł wobec 1,34 mln zł straty rok wcześniej. Grupa Primetech (dawniej Kopex) specjalizuje się w kompleksowych usługach górniczych. (ISBnews)

DM mBanku wznowił rekomendowanie Famuru od zalecenia 'kupuj' i wyceny 6,95 zł

. W dniu wydania rekomendacji kurs wyniósł 5,84 zł. W środę ok. godziny 16.15 kurs wyniósł 5,89 zł. "Przejęcie pakietu kontrolnego (65,8%) w Grupie Kopex pozwoli Grupie Famur na zbudowanie największego podmiotu na polskim zapleczu górniczym oraz zakończy trwającą od

Zysk netto Kopeksu spadł r/r do 15,89 mln zł w I poł. 2015 r.

kontynuowanej w I półroczu 2015 r. wyniósł 53,88 mln zł wobec 80,63 mln zł zysku rok wcześniej. W II kwartale 2015 r. na akcjonariuszy jednostki dominującej przypadło 8,4 mln zł zysku netto. Grupa Kopex wypracowała 286 mln zł przychodów, zysk operacyjny prawie 5 mln zł i EBITDA 41,6

W ramach restrukturyzacji Kopex m.in. zmniejszy zatrudnienie, sprzeda aktywa

Kopex Eko zwolniono 33 osoby. To nie koniec, a początek redukcji zatrudnienia, podkreślił prezes. "Trzeci poziom to zmiana struktury grupy kapitałowej - kwestia skupienia sp na core business i likwidacji spółek, które się core businessem nie zajmują" - powiedział

Kopex ma trzy kontrakty na sprzęt górniczy dla JSW

Warszawa, 17.12.2015 (ISBnews) ? Spółki z Grupy Kopex wygrały przetargi przeprowadzone przez Jastrzębską Spółkę Węglową (JSW) na dostawę, najem i modernizację sprzętu górniczego. Największa kwota zamówienia to 74 mln zł brutto, podała grupa. Kopex

Akcjonariusze Famuru zdecydowali o podziale Kopeksu i emisji akcji serii F

. Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie. Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w

Kopex: Tagor uruchomił program dobrowolnych odejść

Warszawa, 22.11.2016 (ISBnews) - Fabryka Maszyn i Urządzeń Tagor (FMiU Tagor) - spółka z Grupy Kopex - uruchomiła program dobrowolnych odejść pracowników, którym zostanie objętych maksymalnie 150 spośród obecnie zatrudnionych 187 osób, podała spółka

Kopex miał 67,54 mln zł zysku netto z działalności kontyn. w 2017 r.

. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 66,35 mln zł wobec 895,84 mln zł straty rok wcześniej. Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie

Kopex spłacił przed terminem 142,56 mln zł zadłużenia w ramach transzy C

zadłużenia nastąpi zwolnienie zabezpieczeń przypisanych do tej transzy i ustanowionych na majątku należącym do Kopex oraz Elgór+Hansen" - czytamy również w komunikacie. Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla

Kopex chce zredukować poziom długu netto do EBITDA do ok.3,4-3,6x na koniec roku

. wskaźnik długu netto do EBITDA Grupy Kopex wynosił 6,8x. W kowenantach zapisano natomiast wskaźnik 3x, jednak w definicji EBITDA nie uwzględniono odpisów na aktywa finansowe. Wiceprezes wskazał, że obecnie Kopex nie wykorzystuje w pełni limitu długu, który wynosi 780 mln zł

Integracja Famuru i Kopeksu potrwa co najmniej do końca 2017 r.

Warszawa, 23.12.2016 (ISBnews) - Famur zakłada, że rozpoczęte właśnie prace nad projektem integracji Grupy Famur i Grupy Kopex powinny się zakończyć w I kwartale 2017 r., a sama integracja, według obecnych szacunków, będzie przebiegać przynajmniej do końca 2017 r., podał Famur

Kopex liczy na zwiększenie backlogu w II półr. dzięki kontraktom zagranicznym

. Kopex pracuje także nad dalszą dezaktywacją nieoperacyjnego majątku grupy, optymalizacją finansową. Kontynuuje restrukturyzację kapitałową grupy. Podstawową działalnością grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu

Spółki Famuru zawarły umowę na sprzedaż PBSz na rzecz JSW za 204 mln zł

Warszawa, 20.05.2019 (ISBnews) - Spółki Primetech (dawniej: Kopex) i PBSZ 1 z grupy kapitałowej Famur podpisały z Jastrzębską Spółką Węglową umowę rozporządzającą sprzedaży Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz), podał Famur. Wartość transakcji to 204 mln zł

Górniczy Kopex zyskuje oddech. Pomocną dłoń wyciąga były konkurent

restrukturyzacji zadłużenia jest jednym z warunków, jakie Kopex musiał przedstawić bankom, by zyskać na czasie. Jak informuje spółka, głównym celem podpisanego dokumentu jest "odsunięcie ryzyka upadłości spółek z Grupy Kopex, dostosowanie warunków spłaty wierzytelności finansowych

Inwestorzy zawiadamiają KNF. Kto "sypał" akcjami Kopeksu?

wdrażać w życie plan oszczędnościowy. Zwolnienia grupowe zapowiedziano w spółce Kopex Machinery, która należy do grupy Kopex, pracę straci tam 340 z 1242 zatrudnionych. W ciągu ostatnich 12 miesięcy akcje górniczej firmy na GPW spadły z ok. 10 zł do 2,2 zł na początku marca

Zysk netto z dział. kont. Kopeksu wyniósł 6,99 mln zł w I kw. 2017 r.

. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 249,03 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 200,77 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2017 r. wyniósł 4,64 mln zł wobec 15,49 mln zł straty rok wcześniej. Podstawową działalnością Grupy Kopex

KGHM: PBSz to interesujące aktywo dla PeBeKa

. W grudniu 2016 r. właściciel TDJ informował ISBnews, że Przedsiębiorstwo Budowy Szybów (Kopex-PBSz) może pozostać w ramach nowego podmiotu powstałego w wyniku integracji Kopeksu z Grupą Famur, bądź zostać sprzedane. KGHM jest największym producentem srebra i ósmym

Konsorcjum Kopeksu i Famuru wybuduje szyb dla Tauronu za 227,87 mln zł netto

. W styczniu br. Tauron Wydobycie - spółka z grupy Tauron Polska Energia - unieważnił wybór oferty konsorcjum firm Kopex - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów oraz Famur Pemug na generalne wykonawstwo etapu I budowy szybu Grzegorz wraz z budową infrastruktury powierzchniowej w Zakładzie Górniczym Sobieski

Primetech zdecydował o wygaszeniu działalności obrotu węglem

. Grupa Primetech (dawniej Kopex) specjalizuje się w kompleksowych usługach górniczych. Właścicielem większościowego pakietu akcji spółki jest Famur. (ISBnews)

Strata netto Kopeksu wyniosła 1 471,91 mln zł w 2015r. wobec zysku rok wcześniej

zysku rok wcześniej. Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie. W 2015 r. spółka miała 1 093,68 mln zł skonsolidowanych przychodów

Bogusław Bobrowski prezesem Kopeksu, Aleksander Balcer - Mostostalu Zabrze

publicznymi. Od 2012 roku zasiadał też w radzie nadzorczej Kopex S.A. Bardzo dobrze zna strukturę grupy Kopex i wyzwania, które przed nią stoją w obecnej trudnej sytuacji górnictwa. Rada nadzorcza podziela zaprezentowaną przez pana Bogusława Bobrowskiego wizję rozwoju grupy Kopex przez najbliższe lata"

Zysk netto z dz. kont. Kopeksu wyniósł 0,39 mln zł w III kw. 2017 r.

. "Czynnikiem mający istotny wpływ na dalszą działalność Emitent będzie kontynuowanie działań w obszarze restrukturyzacji operacyjnej, majątkowej oraz finansowej Grupy Kopex. Głównym celem tych działań jest realizacja zapisów umowy restrukturyzującej zadłużenie emitenta, co jest kluczowe dla kształtu

Kopex: Pozytywnie zakończono testy kompleksu ścianowego na rynek rosyjski

kolejnych przetargach" ? powiedział członek zarządu spółki Piotr Broncel, cytowany w komunikacie. Podstawową działalnością grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie. W 2014 r. spółka

Famur i Kopex: Jest szansa na połączenie już w sierpniu, efekty będą od razu

najlepszą z możliwości dalszego funkcjonowania zarówno Grupy Kopex, jak i Grupy Famur w obecnych warunkach, przy ograniczonym dostępie do finansowania zewnętrznego. Celem planowanej transakcji jest doprowadzenie do powstania silnej i nowoczesnej Grupy, która w mojej ocenie będzie miała realny potencjał, aby

Związkowcy z Kopexu apelują do wicepremiera Morawieckiego, by pomógł uratować firmę

. Oszczędności mogą nie wystarczyć W liście przesłanym do Mateusza Morawieckiego, wicepremiera i ministra rozwoju, związki zawodowe z Grupy Kopex zwracają uwagę, że jeśli rządzący nie wyciągną do Kopeksu pomocnej dłoni, firmie grozi upadek i utrata pracy przez 4,5 tys. osób

Famur i Kopex liczą na pozyskanie kolejnych kontraktów w Argentynie

producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz

Kopex kontynuuje rozmowy z bankami finansującymi, są 'znacznie zaawansowane'

wskaźnika zapisanego w kowenantach. Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie. W 2015 r. spółka miała 1 093,68 mln zł skonsolidowanych przychodów

Famur ogłosił wezwanie na 26,77% akcji Primetech po 1,45 zł za szt.

akcji w kapitale zakładowym spółki. Grupa Primetech (dawniej Kopex) specjalizuje się w kompleksowych usługach górniczych. Właścicielem większościowego pakietu akcji spółki jest Famur. Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie

ING i PKO BP ograniczyły Kopeksowi dostęp do limitów kredytowych

wskaźnika zapisanego w kowenantach. Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie. (ISBnews)

Portfel zamówień Kopeksu spadł r/r do 1,18 mln zł na koniec 2015 r.

Warszawa, 25.02.2016 (ISBnews) - Portfel zamówień Kopeksu wynosił 1,18 mld zł na koniec ub.r. wobec 1,35 mld zł rok wcześniej, podała spółka. "Na koniec 2015 roku łączny backlog Grupy Kopex wyniósł 1,18 mld zł, z czego na rynek krajowy przypada

Oferta konsorcjum Kopeksu i Famuru wybrana do budowy szybu dla Tauronu 

wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym

Kopex dokona odpisów na poziomie jednostkowym na kwotę 145 mln zł

jednostkowym sprawozdaniu. ?W ramach prac nad programem restrukturyzacji dla Grupy Kopex zostały przeprowadzone szczegółowe analizy i testy na utratę wartości aktywów emitenta, zgodnie z MSR 36. W wyniku przeprowadzonych analiz i testów zarząd emitenta podjął [?] decyzję w sprawie

Kopex liczy na poprawę wyników w 2016 r. dzięki kontraktom eksportowym

. "Wymagająca sytuacja producentów węgla oraz ograniczanie nakładów inwestycyjnych będą w dalszym ciągu wpływać na wyniki Grupy Kopex w 2015 r., jednak podpisanie obecnie negocjowanych istotnych kontraktów eksportowych może pozytywnie przełożyć się na wyniki 2016 r." - czytamy w prezentacji

TDJ: Enterprise value w transakcji przejęcia Kopeksu to ok. 880 mln zł

maju 2016 r. Dzisiejsza finalizacja umowy inwestycyjnej z Krzysztofem Jędrzejewskim zwiększa posiadany pakiet do 66% i daje TDJ kontrolę nad Grupą Kopex. Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm

Famur i Kopex popisały list intencyjny z argentyńskim YCRT

wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym

Górniczy giganci Famur i Kopex mogą połączyć siły. Ratunek dla branży?

Famur i Kopex to dwie największe firmy produkujące maszyny i wykonujące usługi dla branży górniczej. Do tego, by doszło do ich fuzji, potrzebna jest zgoda UOKiK-u oraz spełnienie kilku warunków biznesowych. Grupa Kopex musi m.in. pozytywnie przejść