grupa kapitałowa

Marek Okniński

Wzór oświadczenia przynależności do grupy kapitałowej

Wzór oświadczenia przynależności do grupy kapitałowej

Ustawa Prawo zamówień publicznych wprowadza obowiązek weryfikowania powiązań w ramach grup kapitałowych. Pobierz wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej.

Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązują zamawiających do żądania w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie konkurencyjnym, oświadczenia informującego czy wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej z innymi uczestnikami postępowania, którzy złożyli konkurencyjne oferty.

Czy rezygnacja z oświadczenia o grupie kapitałowej zmienia warunki zamówienia i uniemożliwia zlecenie zamówienia z wolnej ręki?

Na jakiej podstawie nie trzeba żądać oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej przy zamówieniu z wolnej ręki?

Zasady składania oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

Zasady składania oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

Pytanie:  W  powyżej progów unijnych jeden z wykonawców wraz z ofertą złożył oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, a następnie samodzielnie ponownie przysłał oświadczenie po terminie 3 dni od złożenia ofert . Drugi wykonawca w innej części tego

Czy oświadczenia dotyczące grupy kapitałowej oraz rażąco niskiej ceny muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem?

Czy oświadczenia dotyczące grupy kapitałowej oraz rażąco niskiej ceny muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem?

grupy kapitałowej, wyjaśnienia rażąco niskiej ceny czy wyrażające zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą. Odpowiedź: Oświadczenie wykonawcy o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej może być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub

Grupa kapitałowa - definicja

Grupa kapitałowa - definicja

Zgodnie z treścią art. 4 pkt 14) ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, grupę kapitałową tworzą wszyscy przedsiębiorcy, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę włącznie z tym przedsiębiorcą . Kwestię

Skutki braku złożenia oświadczenia o grupie kapitałowej

Skutki braku złożenia oświadczenia o grupie kapitałowej

oświadczenie, w zakresie przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej. Brak oświadczenia o grupie kapitałowej Brak złożenia oświadczenia w wynikającym z ustawy PZP terminie nie powinien skutkować automatycznym wykluczeniem wykonawcy z

Czy w licytacji elektronicznej należy złożyć oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej?

Czy w licytacji elektronicznej należy złożyć oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej?

zobowiązani złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej? Jeśli tak, to na jakim etapie? Odpowiedź: Mimo, iż nie wynika to wprost z przepisów ustawy Pzp , wykonawcy powinni - także w trybie licytacji

Benefit Systems rozpoczyna reorganizację struktury grupy kapitałowej

Warszawa, 04.10.2018 (ISBnews) - Przedstawiciele rady nadzorczej i zarządu Benefit Systems podjęli decyzję o rozpoczęciu procesu reorganizacji struktury grupy kapitałowej, podała spółka. Zakończenie reorganizacji przewidziane jest na koniec września 2019 r

Grupa Kapitałowa IMS wdrożyła aromamarketing w CH Karolinka w Opolu

Warszawa, 19.12.2019 (ISBnews) - Grupa Kapitałowa IMS wdrożyła aromamarketing w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu, podało IMS. Marketing zapachowy w tym obiekcie jest kontynuacją udanej współpracy między IMS a centrum handlowym. "Centrum

Urząd Skarbowy zarejestrował Podatkową Grupę Kapitałową Agory

Warszawa, 16.02.2018 (ISBnews) - Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego wydał decyzję o dokonaniu rejestracji umowy o utworzeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej Agora (PGK), w skład której wejdą: Agora oraz spółki zależne: Grupa Radiowa Agory, Agora TC, Trader.com

KIO o weryfikacji przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej

. Nowelizacją z dnia 12 października 2012 r. do ustawy został wprowadzony w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, stanowiący podstawę wykluczenia tych spośród wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (zwana dalej ustawa

KGHM: CBA prowadzi czynności w dwóch podmiotach z grupy kapitałowej

Warszawa, 16.01.2019 (ISBnews) - Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) prowadzi czynności w dwóch przedsiębiorstwach należących do grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź, podała spółka. Zarząd KGHM zadeklarował pełną współpracę z organami administracji publicznej, organami ścigania

PKN Orlen wybrał doradcę ds. wdrożenia PPK w grupie kapitałowej

Warszawa, 16.01.2019 (ISBnews) - PKN Orlen jest na zaawansowanym etapie wdrożenia pracownikach planów kapitałowych (PPK) w grupie i wybrał doradcę, który udzieli wsparcia w tej kwestii, podała spółka. "W naszych planach biznesowych dotyczących

PCM zarejestrował podatkową grupę kapitałową

Warszawa, 21.10.2015 (ISBnews) - Prime Car Management (PCM) uzyskał rejestrację podatkowej grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka oraz następujące spółki zależne: Futura Leasing S.A. i Masterlease Sp. z o.o., podał PCM. "Umowa została

PGE ma umowę o zarządzaniu rynkiem mocy wewnątrz grupy kapitałowej

Warszawa, 27.07.2018 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) podpisała wewnętrzną umowę o zarządzanie rynkiem mocy, podała spółka. Na podstawie tej umowy aktywa wszystkich tych spółek zarządzane będą z poziomu centrum korporacyjnego grupy kapitałowej

Energa utworzyła podatkową grupę kapitałową

Warszawa, 26.03.2015 (ISBnews) - Energa utworzyła podatkową grupę kapitałową obejmującą 17 spółek grupy, w tym trzy największe, celem wspólnego rozliczania dochodów i obniżenia kosztów administracyjnych, podała spółka. "Głównym celem podatkowej

Mirosław Cichy i Robert Krotoski mają zgodę UOKiK na podział grupy kapitałowej

Warszawa, 24.06.2019 (ISBnews) - Mirosław Cichy i Robert Krotoski mają zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na podział grupy kapitałowej Krotoski-Cichy, podał Urząd na Twitterze. Wniosek wpłynął 6 maja

Agora chce utworzyć ze spółkami zależnymi podatkową grupę kapitałową

zamiarze utworzenia podatkowej grupy kapitałowej (PGK), w skład której wejdą Agora oraz następujące spółki zależne: Grupa Radiowa Agory, Agora TC, Trader.com (Polska), Helios, AMS, Yieldbird oraz Plan A" - czytamy w komunikacie. Planowane utworzenie podatkowej grupy

Grupa Kęty planuje zmiany w strukturze zarządzania grupą kapitałową

Warszawa, 28.06.2016 (ISBnews) - Grupa Kęty planuje zmiany w strukturze zarządzania grupą kapitałową i zamierza prezentować wyniki spółek zależnych - Metalplast Stolarka oraz Romb, wchodzących dotychczas w skład Segmentu Usług Budowlanych oraz Segmentu Akcesoriów Budowlanych w

Tauron rozważa udział kapitałowy we wspólnej inwestycji z Grupą Azoty

Warszawa, 20.04.2017 (ISBnews) - Tauron Polska Energia rozważy udział kapitałowy we wspólnej z Grupą Azoty inwestycji w instalację zgazowania węgla, poinformował wiceprezes Jarosław Broda. "Nasz model biznesowy polega na tym, że nasza wspólna

Strategia QubicGames: powstanie grupy kapitałowej, wydawanie gier mobilnych

Warszawa, 29.03.2017 (ISBnews) - Strategia QubicGames na lata 2017-2018, przewiduje stworzenie grupy kapitałowej oraz wydawanie gier mobilnych w modelu Premium oraz free-to-play (F2P), poinformowała spółka. W celu wydawania gier mobilnych QubicGames

Boryszew chce w większym stopniu zintegrować grupę kapitałową

Warszawa, 14.11.2016 (ISBnews) - Boryszew chce przyspieszyć proces integracji grupy kapitałowej i dokonać optymalizacji jej struktury. Zamierza inwestować w najbardziej perspektywiczne spółki i weźmie pod uwagę dezinwestycje w przypadku części podmiotów lub produktów

Grupa AB rozważa skup akcji lub dywidendę, ale chce zachować siłę kapitałową

Warszawa, 15.05.2018 (ISBnews) - Grupa AB nie wyklucza skupu akcji lub dywidendy, ale chce mieć siłę kapitałową w obliczu oczekiwanej konsolidacji rynku, poinformował prezes Andrzej Przybyło. ?Myślimy o buy- backu, ale też myślimy, jak odnaleźć

KGHM prowadzi przegląd strategiczny grupy kapitałowej

Warszawa, 17.08.2018 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź prowadzi przegląd strategiczny i wkrótce przedstawi jego wyniki, poinformował prezes Marcin Chludziński. "Prowadzimy przegląd strategiczny firmy i będziemy chcieli wrócić do rynku z wynikami tego

Spółki z grupy HRE Investments na celowniku UOKiK

Na celowniku UOKiK znalazły się trzy spółki z grupy kapitałowej HRE Investments: spółka matka, Hreit oraz Heritage Real Estate. Oferują one konsumentom inwestycje w postaci nabycia udziałów w spółkach celowych, które mają realizować projekty deweloperskie. Pieniądze bez odpowiedniej

EFE zmienia model działania z funduszu VC/PE na grupę kapitałową

Warszawa, 31.05.2017 (ISBnews) - Europejski Fundusz Energii (EFE) zdecydował o zmianie strategii działania z funduszu venture capital/private equity na prowadzenie działalności gospodarczej w ramach powstałej grupy kapitałowej, podała spółka. Docelowo EFE ma stać się spółką

KGHM celuje w EBITDA grupy kapitałowej na poziomie 7 mld zł w 2021 r.

Warszawa, 12.05.2017 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź celuje w EBITDA grupy kapitałowej na poziomie 7 mld zł w 2021 roku oraz marżę EBITDA grupy średnio powyżej 20% w latach 2017-2021, podała spółka w strategii na lata 2017-2021 z perspektywą do roku 2040

Polnord wchłonie 2 spółki zależne celem poprawy efektywności grupy kapitałowej

Warszawa, 25.05.2014 (ISBnews) - Polnord zamierza połączyć się ze spółkami zależnymi Polnord Marketing oraz 10 H, podała spółka. Celem połączenia jest uproszczenie struktury organizacyjnej grupy kapitałowej, poprawa efektywności procesu zarządzania działalnością oraz obniżenie

Neuca prognozuje 115 mln zł zysku netto grupy kapitałowej w 2017 r.

Warszawa, 16.03.2017 (ISBnews) - Neuca prognozuje 115 mln zł zysku netto grupy kapitałowej w 2017 r. (po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych), podała spółka. "Grupa planuje osiągnąć zysk netto w wysokości 115 mln zł (po wyłączeniu zdarzeń

Kupiec zakłada rozbudowę grupy kapitałowej i pozyskanie inwestora branżowego

strategii rozwoju spółki stanowi rozszerzanie jej grupy kapitałowej, w której docelowo może znaleźć się od 3 do 5 podmiotów. "Rozwój w segmencie spedycyjnym będziemy chcieli realizować trzema drogami. Pierwszą z nich będzie rozwój organiczny. (...) Drugim kierunkiem naszego

Azoty i Anwil mogą znaleźć się w jednej grupie kapitałowej

Warszawa, 02.03.2015 (ISBnews) - Trwają analizy dotyczące połączenia zakładów należących do Grupy Azoty oraz Anwilu w ramach jednej grupy kapitałowej ? wynika z nieoficjalnych informacji Dziennika Gazety Prawnej. Kontrolę nad nią ma sprawować Skarb Państwa

Skanska utworzy TFI dla podmiotów z grupy kapitałowej

podmioty z grupy Skanska, podano również. "Skanska jako deweloper biurowy inwestuje w Polsce na 7 najważniejszych rynkach. W latach od 1997 do 2016 spółka biurowa Skanska oddała do użytku ponad 350 000 m2 biur w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi i Katowicach

Pfleiderer Grajewo wznawia re-IPO związane z integracją grupy kapitałowej

Pfleiderera'" - powiedział dyrektor Grupy Pfleiderer Michael Wolff, cytowany w komunikacie. Pfleiderer Grajewo ustalił przedział cenowy jednej akcji na 24-26 zł. Ostateczna cena oraz liczba nowych akcji zostanie określona w oparciu o proces budowy księgi popytu. Szczegółowy

Białystok. TenderHut na liście 1000 najbardziej obiecujących firm w Europie. Ranking Financial Times

50 Central Europe (pierwsze miejsce wśród polskich firm w 2018 roku). TenderHut powstał w 2015 roku w Białymstoku. Jest technologiczną grupą kapitałową, w skład której wchodzi kilka spółek zależnych: SoftwareHut, Solution4Labs, LegalHut, ProtectHut, ExtraHut. Świadczy usługi z zakresu software

Nowy obowiązek dla firm startujących w przetargach

Zmiana przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych *1  wprowadziła między innymi nowy obowiązek dla wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej W

Państwowe TFI zgarniają większość rynku PPK. A Polacy wypisują się z programu. Czy PPK się opłaca i komu?

także: Obniżka pensji albo niższa emerytura. Czy warto wypisać się z PPK? Rynek się koncentruje Ponad połowa dużych firm wybrała PPK w trzech instytucjach finansowych: PKO TFI (1541 przedsiębiorstw), TFI PZU i Pekao TFI (łącznie 1000 spółek, TFI podają tylko informacje o całej grupie). Po pierwszej

Scripps Networks Interactive dostał zgodę na przejęcie TVN

przejmującej grupy kapitałowej jest niewielki. Po dokonaniu koncentracji Southbank Media będzie konkurował na rynku medialnym przede wszystkim z Telewizją Polską i Cyfrowym Polsatem. W trakcie postępowania UOKiK zapytał nadawców telewizyjnych oraz największych reklamodawców o ocenę

Fabryka Obrabiarek do Drewna sprzedała swoje grunty. Wyprowadza się z Bydgoszczy

Pierwsze plany sprzedaży terenów prezes FOD Andrzej Walkowiak przedstawił dwa lata temu. Wtedy zaprotestowała przeciw temu część bydgoskich radnych zaniepokojonych planami przenosin ponad 150-letniej fabryki, która stanowi fragment bydgoskiego szlaku przemysłowego – TeH20. Walkowiak jedna

Grupa InPost planuje zwolnienia grupowe, pracę może stracić nawet 1200 osób

obszarze rynku przesyłek listowych i pozwolić na skupienie się na obszarach perspektywicznych, co w konsekwencji winno odnieść pozytywny rezultat w kontekście optymalizacji działalności prowadzonej przez spółki z Grupy Kapitałowej InPost" - napisano w komunikacie. Trudne

Aster kupił telekomunikacyjnego operatora biznesowego

Mediatel 4B oferuje m.in. usługi telefoniczne, dostępu do internetu, transmisji danych oraz szeregu usług dodanych (np. telekonferencje) dla klientów instytucjonalnych na terenie całego kraju. Spółka jest częścią grupy kapitałowej Mediatel, która w 2009 r. miała przychody na

Grzegorz Bierecki przegrał w sądzie z KNF. Raport rzetelny

Chodzi o opublikowany w październiku 2014 r. głośny materiał Komisji Nadzoru Finansowego o powiązaniach personalnych i kapitałowych w grupie SKOK. KNF analizowała związki spółek, fundacji, spółdzielni i innych podmiotów oraz ich władz. Opracowaniu towarzyszył skomplikowany

Biznesowe imperium oparli na produkcji folii i plastikowych opakowań. I nie boją się unijnych zakazów

odkupić od nas technologię – przypomina prezes Marmy. Poziom taki jak w USA Od 2003 roku w skład grupy kapitałowej Marmy wszedł kolejny zakład, czyli Chempack Kędzierzyn Koźle. Zakład należał do NFI, był przestarzały. – To było kolejne miejsce, które zyskało nową szansę. Zainwestowaliśmy w ten

Miliardy na ratunek dla kopalń. Jest szansa, że będą zyskowne

. To pozwoliło kupić spokój KW, ale tylko do końca roku. Cztery kolejne kopalnie (być może nawet pięć) chce teraz kupić Węglokoks. To państwowa firma, która jest największym krajowym eksporterem węgla. Do Grupy Kapitałowej Węglokoks należy też m.in. w Huta Łabędy, Węglozbyt

Do mieszkańców Odra Tower przychodzą wierzyciele Ganta

merytorycznych informacji na ten temat mimo mojej prośby - mówił z kolei Piątkowski. Soja pytał, czy Gant wykonuje zalecenia sądu ze stycznia, który nakazał uproszczenie struktury grupy kapitałowej, co umożliwiłoby stwierdzenie, ile majątku naprawdę ma deweloper. - Nie poczyniliśmy

Orbis wycofuje się z przewozów międzynarodowych

przewozów międzynarodowych. "Szczegóły transakcji na życzenie stron zostały objęte tajemnicą handlową. Ma ona nieznaczny wpływ na skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej Orbis" - podała spółka. Jak podał Orbis, w pierwszym kwartale 2010 roku

Bridgepoint kupuje Smyka za ponad miliard złotych

Grupa Smyk to jeden z największych w Polsce sprzedawców detalicznych odzieży, zabawek i akcesoriów dla dzieci. Założona w 1952 r. w Warszawie firma prowadzi obecnie sieć 125 sklepów w Polsce, Rumunii, Rosji, na Ukrainie i w Niemczech. Prognozowana wartość przychodów ze

Value Media i Cube Group rozpoczynają współpracę z PKO Bankiem Polskim

PKO Bank Polski zakończył postępowanie przetargowe na wybór interaktywnego domu mediowego. Konsorcjum Value Media i Cube Group przez najbliższy rok będzie świadczyć usługi dla Banku i Grupy Kapitałowej. Przedmiotem podpisanej umowy jest obsługa spółek

Właściciel Empiku sprzedaje Smyka za ponad 1 mld zł

Łączna wartość transakcji to 1,077 mld zł. Część środków uzyskanych z transakcji została przeznaczona na spłatę zadłużenia finansowego Grupy EMF. Dzisiejsza transakcja jest następstwem podpisanej na początku roku umowy przedwstępnej

Prywatna kopalnia w Nowej Rudzie: 2,5 mln ton węgla rocznie

Katowic, w sumie w czterech kopalniach. Balamara to australijska spółka, której dyrektorem jest Mike Ralston z 15-letnim doświadczeniem w spółkach wydobywczych notowanych na giełdzie w Australii. Grupa posiada sześć spółek zależnych, w Australii zajmuje się poszukiwaniem złota i cynku (projekt kopalni

PKO Bank Polski rozstrzygnął przetarg na wybór agencji interaktywnej

PKO Bank Polski wybrał K2 Internet SA w przetargu na wybór wiodącej agencji interaktywnej. Zwycięska firma będzie świadczyć swoje usługi dla Banku i całej Grupy Kapitałowej. Umowa o współpracy pomiędzy firmami została podpisana na 3 lata. Agencja K2

Walka o suwalską spółkę giełdową

. Aby uniknąć przejęcia, szybko opracowali konkurencyjną taktykę, by odwieść akcjonariuszy od sprzedaży swoich udziałów w Mispolu. W weekend suwalski producent konserw i spółka Makarony Polskie błyskawicznie zdecydowali o połączeniu się w jedną silną grupę kapitałową, by móc przeciwstawić się Holendrom

PKO Bank Polski rozstrzygnął przetarg na wybór interaktywnego butiku kreatywnego

PKO Bank Polski wybrał OS3 Multimedia w przetargu na wybór agencji interaktywnej w zakresie butiku kreatywnego. Zwycięska firma będzie świadczyć swoje usługi dla Banku i całej jego Grupy Kapitałowej. OS3 Multimedia zajmie się opracowywaniem i

Spółki Tauronu nadużywały pozycji rynkowej. Zmiany na korzyść klientów

-krotność miesięcznych wydatków jako zabezpieczenie Wg Urzędu postępowanie uprawdopodobniło, że warunki narzucane odbiorcom przez sprzedawców rezerwowych z Grupy Tauron dotyczące zabezpieczenia finansowego na poczet należności były zbyt rygorystyczne i wygórowane (żądane

Deweloperzy walczą o działki budowlane w Warszawie. Płacą bajońskie sumy!

- Jeszcze nigdy konkurencja nie była tak duża. Firmy zmuszone są ostro walczyć i podbijać ceny, aby zdobyć atrakcyjne parcele - mówi prezes Home Invest Grzegorz Barbachowski. Wśród 11 firm, które chciały kupić działkę przy ulicy Przy Agorze 6, byli m.in. Dom Development, Matexi

Wieżowiec Telekomunikacji sprzedany. Po raz drugi

dzisiejszego kursu to ponad 760 mln zł). A teraz poinformowali, że "Przekręt" przy Moniuszki sprzedali firmie Catalyst Capital - inwestującej w Europie grupie finansowej z kapitałem indyjskim. Kwoty transakcji nie ujawniono. - To atrakcyjny budynek z dużym potencjałem. Ale

Fala fuzji banków zagrożeniem dla konsumentów

wyraził zgodę na fuzję bez konieczności uzyskania opinii OFT. Konsolidacja przyspiesza nie tylko na Wyspach Brytyjskich. Jutro i pojutrze akcjonariusze holendersko-belgijskiego Fortis Banku zapoznają się z nowym planem sprzedaży jego aktywów francuskiej grupie BNP Paribas. Z

Inter Cars: Skutki pandemii będą miały istotny wpływ na wynik fin. w I kw.

Warszawa, 25.03.2020 (ISBnews) - Skutki pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz działań poszczególnych państw, na których terytorium podmioty grupy kapitałowej Inter Cars prowadzą działalność operacyjną, podjętych w celu ograniczenia dalszego rozprzestrzeniania się koronawirusa

KNF obniżyła bufor na ryzyko portfela walutowego grupy PKO BP do 0,36 pkt proc. 

domowych na poziomie grupy kapitałowej w wysokości 0,36 pkt proc., ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Dotychczas bufor ten wynosił 0,42 pkt. proc. "Dodatkowy wymóg kapitałowy powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier 1, co odpowiada

Ulma miała 46,2 mln zł zysku netto, 59,05 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

wyniósł 59,05 mln zł wobec 55,82 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 229,37 mln zł w 2019 r. wobec 223,72 mln zł rok wcześniej. "W 2019 roku grupa kapitałowa osiągnęła 229 366 tys. zł łącznych przychodów ze

BAH: Proces sprzedaży samochodów został istotnie zaburzony w zw. z pandemią

Warszawa, 20.03.2020 (ISBnews) - W ocenie zarządu British Automotive Holding (BAH) skutki związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 będą mieć istotny, negatywny wpływ na przyszłe wyniki finansowe grupy kapitałowej, podała spółka. Ze względu na wprowadzony na

Portfel zamówień Rafako miał wartość 3,2 mld zł na 30 września br.

Warszawa, 02.12.2019 (ISBnews) - Portfel zamówień grupy kapitałowej Rafako na dzień 30 września 2019 roku wyniósł ok. 3,2 mld zł, podała spółka. "Największą część stanowi projekt Jaworzno - 0,7 mld zł, z czego 0,1 mld zł pozostało do realizacji

Spółka z Grupy Spar wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia Grupy Piotr i Paweł

czerwca, sprawa jest w toku. Passington Investments należy do grupy kapitałowej The Spar Group Limited, działającej w sektorze sprzedaży detalicznej artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku, która jest aktywna w krajach południowej Afryki, Irlandii oraz Szwajcarii. Grupa

KNF obniżyła bufor na ryzyko portfela walutowego Santander BP do 0,04 pkt proc.

poziomie grupy kapitałowej w wysokości 0,04 pkt proc. dla łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Dotychczasowy poziom dodatkowego wymogu kapitałowego wynosił 0,47 pkt proc. Bank podał, że wymóg ten powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiada

KNF obniżyła bufor na ryzyko portfela walutowego mBanku do 3,11 pkt proc.

kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, na poziomie grupy kapitałowej banku w wysokości 3,11 pkt proc. dla łącznego współczynnika kapitałowego (TCR), 2,33 pkt proc. dla współczynnika kapitału Tier I oraz 1,74 pkt proc. dla

New Balance Poland przejmuje swojego wyłącznego dystrybutora w Polsce

Warszawa, 05.04.2019 (ISBnews) - New Balance Poland, spółka należąca do amerykańskiej grupy kapitałowej New Balance, przejmuje swojego wyłącznego dystrybutora w Polsce - zorganizowaną część przedsiębiorstwa Tarmax, podał doradca transakcji Grant Thornton

Redan szacuje wartość odpisów aktualiz. na 20,8 mln zł na koniec 2019 roku

. "Łączna wartość odpisów aktualizujących wartość aktywów i rezerw na zobowiązania Redan wymienionych powyżej wyniesie zatem na 31 grudnia 2019 r. kwotę 87,4 mln zł. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Redan łączna wartość odpisów aktualizujących wartość aktywów i rezerw na

Grupa BIK rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2019 r.

Warszawa, 08.07.2020 (ISBnews) - Zarząd Biura Inwestycji Kapitałowych (Grupa BIK) zarekomendował przeznaczenie zysku netto za 2019 r. w kwocie 0,75 mln zł w całości na kapitał zapasowy, podała spółka. "Kluczowy wpływ na decyzję zarządu ma

Azoty mają chrapkę na elektrownie. Co ze spływami po Dunajcu?

Grupę Azoty, której największym akcjonariuszem jest także skarb państwa. "Zarząd Grupy Azoty S.A. na podstawie szczegółowej analizy i wyceny Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. wyraził zainteresowanie integracją kapitałową ZEW Niedzica w ramach Grupy Kapitałowej Grupa Azoty. Jednocześnie

Ulma miała wstępnie 93,8 mln zł przychodów i 8,7 mln zł zysku netto w I półr.

na wstępne dane. "Analizowany okres I półrocza 2020 roku był trudnym okresem dla działalności grupy kapitałowej tak w kraju jak również na rynkach eksportowych w związku z trwającą pandemią COVID-19. W obliczu kryzysu ekonomicznego i gospodarczego wywołanego tą

Akcjonariusze Enei zdecydują 30 lipca o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

. "1. Biorąc pod uwagę zaprezentowane w pkt. 2 poniżej podstawowe kierunki inwestowania w grupie kapitałowej Enea proponuje się przeznaczyć 100% zysku netto okresu sprawozdawczego w kwocie 283 331 tys. zł na zwiększenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji. 2. Grupa

Monnari Trade: Salony działają od 4 maja, przychody są mniejsze o ok. 50%

, jednak odwiedziny centrów handlowych spadły radykalnie, a to przekłada się na przychody mniejsze o ok. 50%" - napisał Misztal w liście załączonym do raportu rocznego. Ważnym elementem dla zrównoważenia przepływów finansowych grupy kapitałowej będzie wynik negocjacji z

Decyzje banku centralnego obniżą wynik netto Alior Banku o ok. 27-35 mln zł/kw.

Warszawa, 27.03.2020 (ISBnews) - Decyzje banku centralnego o obniżce stopy referencyjnej stopy rezerwy obowiązkowej spowodują obniżenie wyniku netto grupy kapitałowej Alior Banku o około 27-35 mln zł kwartalnie oraz wskaźnika NIM o 0,18-0,24 pkt proc. p.a., podał bank

Inter Cars miał szacunkowo 227 mln zł zysku w 2019 r., wzrost o 2% r/r

Warszawa, 23.03.2020 (ISBnews) - Inter Cars odnotował 227 mln zł szacowanego skonsolidowanego zysku za 2019 r., co oznacza wzrost o 2% r/r, podała spółka, powołując się na wstępne dane. Wstępne skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej wyniosły w 2019 r. 8 764 mln

KNF podniosła bufor na ryzyko kredytów walutowych do 3,64 pkt proc. dla mBanku

grupy kapitałowej wysokości 3,64 pkt proc. dla łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) oraz 2,73 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału Tier 1, podał bank. Dotychczas wartość dodatkowego wymogu kapitałowego dla mBank na poziomie skonsolidowanym wynosiła 3,53 pkt proc

Baltona rozpoczęła przegląd opcji strategicznych

. scenariusze wzmocnienia współpracy operacyjnej pomiędzy podmiotami z Grupy Flemingo, jak również możliwość przeprowadzenia zmian organizacyjnych w ramach grupy Flemingo, które mogą uwzględniać pozyskanie dla emitenta potencjalnego inwestora kapitałowego/strategicznego" - czytamy w komunikacie

Ulma miała wstępnie 3,95 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r.

zł rok wcześniej, - w segmencie "sprzedaży materiałów budowlanych": 11,11 mln zł wobec 10, 18 mln zł rok wcześniej. "Pierwszy kwartał 2020 roku był trudnym okresem dla działalności grupy kapitałowej tak w kraju, jak również na

KNF obniżyła bufor na ryzyko kredytów walutowych PKO BP do 0,42 pkt proc.

poziomie grupy kapitałowej w wysokości 0,42 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Dotychczas bank utrzymywał bufor na poziomie 0,61 pkt proc. "Poziom wymaganego łącznego współczynnika kapitałowego określony został w art. 92 ust. 1 lit. c

MF: Odbyło się pierwsze posiedzenie Grupy Roboczej ds. wdrożenia SRRK

Warszawa, 03.06.2020 (ISBnews) - Zakończyło się pierwsze posiedzenie Grupy Roboczej Rady Rozwoju Rynku Finansowego (RRRF) do spraw wdrożenia Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK), na którym dyskutowano m.in.: o potrzebach polskiego rynku kapitałowego w sytuacji kryzysu

KNF obniżyła bufor na ryzyko kredytów walutowych grupy GNB do 1,29 pkt proc. 

Warszawa, 07.12.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ustaliła dla grupy Getin Noble Banku (GNB) dodatkowy wymóg kapitałowy w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych na poziomie 1,29

UOKiK: M. Cichy oraz spółka S. i A. Zasadów wnioskują ws. wspólnego projektu

Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - Mirosław Cichy, jako kontrolujący grupę kapitałową, oraz spółka Auto Special, z grupy należącej do Sobiesława Zasady i Aleksandry Zasady, złożyli do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek ws. utworzenia wspólnego przedsiębiorcy

Spółki Biotonu mają umowę na dokończenie budowy fabryki w Indiach

emisyjną stanowiącą równowartość 8.000.000 USD"- podano w komunikacie. Po zamknięciu transakcji SciGen zachowa kontrolę nad SciGen Indie. W fabryce wytwarzana ma być rekombinowana insulina ludzka oraz inne produkty biotechnologiczne grupy Bioton

Portfel zamówień Grupy Mostostal Warszawa wynosi 1,946 mld zł

Warszawa, 29.11.2018 (ISBnews) - Wartość portfela zamówień Grupy Mostostal Warszawa wynosi 1,946 mld zł, podała spółka ?Grupa kapitałowa obecnie zwiększa udział w portfelu kontraktów z sektora energetycznego i infrastrukturalnego. Wartość portfela

KNF obniżyła B. Millennium bufor na ryzyko kredytów walutowych do 4,87 pkt proc.

Warszawa, 19.11.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła utrzymywanie przez Bank Millennium dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie grupy w zakresie funduszy własnych w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych w wysokości

KNF podwyższyła bufor na ryzyko kredytów walutowych BOŚ Banku do 0,52 pkt proc.

których mowa w art. 92 ust. 1 rozporządzenia nr 575/2013" - czytamy w komunikacie. Dotychczas grupa kapitałowa banku utrzymywała fundusze własne na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych

United Beverages wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia Distribev Orbico

(koncentracja w rozumieniu art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów)" - czytamy w komunikacie. United Beverages jest spółką w grupie kapitałowej, bezpośrednio kontrolowaną przez W.C. Holdings Ltd. Grupa kapitałowa, w której skład wchodzi United Beverages

Ergis chce doprowadzić do wyboru jednej z opcji strategicznego rozwoju

Warszawa, 14.11.2018 (ISBnews) - Ergis podjął 3 października 2018 r. decyzję o zintensyfikowaniu działań, w porozumieniu z partnerami zewnętrznymi, w celu doprowadzenia do wyboru jednej z analizowanych opcji strategicznego rozwoju działalności spółki i grupy kapitałowej, podała

Szacunkowy skons. wynik netto Altus TFI wyniósł 3,95 mln zł w 2019 r.

Warszawa, 16.04.2020 (ISBnews) - Szacunkowy wynik netto grupy kapitałowej Altus TFI wyniósł 3,95 mln zł w 2019 r. wobec 52,24 mln zł w 2018 roku, co stanowi spadek o 92,44%, podała spółka. "I. Szacunkowe wyniki jednostkowe spółki

GPW zarekomenduje nie mniej niż 2,4 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r.

walnemu zgromadzeniu wypłat dywidend stosownie do rentowności i możliwości finansowych GPW, na poziomie powyżej 60% przypadającego akcjonariuszom GPW skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej GPW za dany rok obrotowy, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych" - czytamy w

Boryszew utworzył odpisy na wartość udziałów w Grupie BAP na 181,8 mln zł

. "Powyższy odpis dotyczy transakcji wzajemnych w ramach grupy kapitałowej Boryszew, dlatego też nie będzie miał on wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2019 rok" - czytamy w komunikacie. Dokonany odpis ma charakter księgowy i nie będzie miał wpływu na

Prezes Boryszewa: Nie mamy aktualnie planów skupu akcji własnych

kapitałowego. Nie wierzę, że rynek kapitałowy w Polsce się odbuduje" - powiedział dziennikarzom w kuluarach konferencji. Na początku listopada Boryszew ostatecznie wycofał z GPW Impexmetal i Alchemię - dwie spółki ze swojej grupy kapitałowej. Grupa

Idea Bank wprowadza odroczenie spłaty rat kapitałowych kredytu do 6 miesięcy

; - czytamy w komunikacie. Ta propozycja jest skierowana do klientów będących kredytobiorcami banku i dotyczy wszystkich kredytów spłacanych z ratą kapitałową lub kapitałowo-odsetkową, którzy regularnie obsługują swoje kredyty, podano także. Grupa Idea

Grupa Kęty zakończyła przegląd opcji strategicznych

Warszawa, 06.06.2019 (ISBnews) - Grupa Kęty zakończyła przegląd opcji strategicznych, podała spółka. "W ramach procesu, zarząd spółki dokonał analizy potencjalnych scenariuszy dalszego rozwoju grupy kapitałowej emitenta, w szczególności

Ulma miała wstępnie 48,54 mln zł skonsolidowanych przychodów w I kw. 2020 r.

rok wcześniej, poinformowano. "Pierwszy kwartał 2020 roku był trudnym okresem dla działalności grupy kapitałowej tak w kraju, jak również na rynkach eksportowych w związku z trwającą pandemią COVID-19. W obliczu kryzysu ekonomicznego i gospodarczego wywołanego tą

Mirbud: Akcjonariusze Expo Mazury zdecydowali o rozwiązaniu i likwidacji spółki

. "Rozwiązanie oraz wejście w proces likwidacji Expo Mazury S.A. jest jednym z etapów reorganizacji grupy [...]. Prowadzona reorganizacja ma na celu uproszczenie struktury organizacyjnej grupy kapitałowej Mirbud, usprawnienie jej procesów biznesowych oraz optymalizację kosztów funkcjonowania spółek z

Rząd przyjął Strategię Rozwoju Rynku Kapitałowego

polityki gospodarczej państwa" - czytamy także. W 2018 r. polski rynek kapitałowy został zaklasyfikowany przez międzynarodową agencję FTSE Russell do grupy rynków rozwiniętych. Jednak analiza przeprowadzona w związku z pracami nad strategią wykazała, że rynek ten ma znacznie

Altus TFI miało 1,17 mln zł zysku netto, 5,99 mln zł zysku EBIT 2019 r.

musieliśmy się borykać w trakcie całego 2019 roku grupa kapitałowa odnotowała skonsolidowany zysk netto za 2019 rok w wysokości 3 949 tys. zł. Sam emitent poniósł stratę w wysokości 17 384 tys. zł. Strata netto emitenta za rok 2019 została obciążona karami finansowymi nałożonymi przez Komisję Nadzoru

PGE zidentyfikowała przesłanki do testów na utratę wartości aktywów

; - czytamy w komunikacie. Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE

T. Szczegielniak i T. Siwak zostali powołani na członków zarządu Enei

grupy kapitałowej, która jest zaangażowana w produkcję, obrót i dystrybucję energii elektrycznej, a także wydobycie węgla kamiennego. Enea jest notowana na GPW. (ISBnews)

Ulma: W pesymistycznym scenariuszu przychody mogą spaść o 20% r/r w I półroczu

, podała spółka. "Zarząd grupy kapitałowej analizuje różne scenariusze rozwoju negatywnych zdarzeń spowodowanych pandemią koronawirusa. W możliwym pesymistycznym scenariuszu zarząd szacuje, że skonsolidowane łączne przychody grupy kapitałowej w II kwartale 2020 roku mogą w

grupa kapitałowa

Grupa kapitałowa - struktura łącząca przedsiębiorstwa za pomocą związków kapitałowych. W Polsce jest konstrukcją mającą umocowanie i definicję prawną, m.in. na gruncie ustawy o rachunkowości oraz o ochronie konkurencji i konsumentów. W odniesieniu do nauki o zarządzaniu stanowi szczególny przypadek holdingu.W grupie kapitałowej wyróżnia się:
jednostkę dominującą,
jednostki zależne (kontrolowane

więcej o grupa kapitałowa na pl.wikipedia.org