grupa kęty przetargi

Kalendarium ISBnews

szybki szacunek danych CPI za lipiec ŚRODA, 3 sierpnia --10:00: Konferencja prasowa Banku Pekao nt. wyników po II kw. --12:00: Konferencja prasowa Grupy Kęty nt. wyników CZWARTEK, 4 sierpnia

Przegląd informacji ze spółek

ul. Krakowskiej z przebudową układu drogowej i mostu, podała spółka. Wartość umowy to 76,59 mln zł netto. Grupa Kęty planuje zwiększyć zatrudnienie o ok. 300 osób w 2019 r. i na koniec roku przekroczyć liczbę 5 300 pracowników, poinformował członek zarządu Adam Piela

Przegląd prasy

dane do chmury dzięki wdrożeniu systemu SAP HANA --Mabion podpisał umowę na do 30 mln euro kredytu z EBI, powstanie 96 miejsc pracy --Grupa Kęty może zaprezentować strategię później niż w I kw. 2020 r. --Zamówienia na

Przegląd prasy

na zwiększenie sprzedaży w USA w przyszłym roku --Zysk netto spółek Aviva TU wzrósł r/r do 338,7 mln zł w I poł. 2017 r. --MF sprzedało na przetargu zamiany obligacje za 5,76 mld zł --Grupa Kęty szacuje wzrost zadłużenia

Przegląd prasy

--IBnGR obniżył prognozę wzrostu PKB dla Polski do 3,5% w 2015 r. --GUS: Przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 3,4% r/r w 2014 r. --Grupa Kęty może przeprowadzić akwizycje za granicą --ING BSK mógł mieć 204-240 mln zł zysku

Przegląd prasy

% kw/kw w IV kw. - dane wst. --Wydajność pracy w USA wzrosła o 1,4% kw/kw w IV kw. - dane wst. --Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 202 tys. w USA --Grupa Kęty planuje zwiększyć zatrudnienie o ponad 100

Przegląd informacji ze spółek

. Grupa Kęty planuje zwiększyć zatrudnienie o ponad 100 osób w tym roku, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Rafał Warpechowski. Na zwiększenie kosztów wynikających ze świadczeń pracowniczych wpłyną także m.in. planowane podwyżki. Grupa Kęty zaprezentuje założenia

Przegląd prasy

spadł do +1,5 pkt w październiku --GUS: Wskaźnik koniunktury w przemyśle spadł m/m do +4,8 pkt w październiku --Grupa Kęty liczy na kilkuprocentowe wzrosty wyników w przyszłym roku --Miraculum planuje światową premierę

Przegląd informacji ze spółek

Rosji, poinformował Polnord. Grupa Kęty w aktualizacji strategii do 2020 r. zakłada wydzielenie ze struktur spółki działalności produkcyjnej wyrobów wyciskanych, podała grupa. Grupa Kęty zakłada wydatki inwestycyjne w wysokości ok. 1 246 mln zł w

Kalendarium ISBnews

CZWARTEK, 11 lutego --11:00: Konferencja Grupy Kęty nt. podsumowania wyników 2015 r. i prezentacji prognoz na 2016 r. PIĄTEK, 12 lutego Planowane posiedzenie Sejmu VIII kadencji

Kalendarium ISBnews

ŚRODA, 10 lutego Planowane posiedzenie Sejmu VIII kadencji --10:00: NBP: Raport o stabilności systemu finansowego ? II `16 CZWARTEK, 11 lutego --11:00: Konferencja Grupy

Przegląd prasy

poł. 2019 r. --Grupa Kęty: Biznesplan dla poszerzenia obecności w USA może powstać w tym roku --American Airlines uruchomią połączenie z Krakowa do Chicago od maja 2020 r. --MF sprzedało na przetargu zamiany obligacje za

Przegląd prasy

TFI zarządanie funduszem Secus NSFIZ InSecura --Grupa Kęty podwyższyła prognozę zysku netto na 2019 o 13% do 294 mln zł --Prezes NFZ: Tzw. opłata cukrowa ma głównie cel prozdrowotny, a nie fiskalny --Emilewicz: Nie mamy

Przegląd informacji ze spółek

, dodano. Enea wprowadziła nową ofertę pod nazwą Enea Eco, która ma zachęcać do zwiększenia zużycia energii w godzinach 22:00-6:00, podała spółka. Grupa Kęty spodziewa się kontynuacji dobrej koniunktury, rozbudowuje moce produkcyjne i planuje

Przegląd informacji ze spółek

. Grupy Kęty podniosła prognozę zysku netto na 2020 r. o 20% do 352 mln zł, podała spółka. Względem pierwotnej prognozy, z 5 lutego br., podniesiona została też wartość sprzedaży o 2% do 3 380 mln, EBIT o 16% do 453 mln zł i EBITDA o 12% do 600 mln zł. Sprzedaż miedzi płatnej

Przegląd prasy

. 2020 r. --Rynki czekają na przemówienia szefów banków centralnych w Jackson Hole --PKN Orlen daje sobie 3 lata na finalizację przejęć i procesu optymalizacji grupy --Grupy Kęty podniosła prognozę zysku netto do 352 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

. Grupa Kęty nadal pracuje nad nową strategią, jednak możliwe, że nie zaprezentuje jej jeszcze w I kw. 2020 r., poinformował prezes Dariusz Mańko. Grupa Kęty spodziewa się, że ceny surowców powinny ustabilizować się w IV kw. 2019 r. i podtrzymuje prognozę całorocznych wyników

Przegląd informacji ze spółek

Azotowe Kędzierzyn jako najkorzystniejsza w przetargu na realizację zadania pn. "Budowa kotłowni szczytowo-rezerwowej na gaz ziemny o wydajności 150 Mg/h pary w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.", poinformowała spółka. Organ kontroli celno-skarbowej ustalił

Kalendarium ISBnews

w sprawie wyboru członka Rady Polityki Pieniężnej. ŚRODA, 10 lutego Planowane posiedzenie Sejmu VIII kadencji CZWARTEK, 11 lutego --11:00: Konferencja Grupy Kęty nt. podsumowania wyników 2015

Kalendarium ISBnews

kadencji CZWARTEK, 11 lutego --11:00: Konferencja Grupy Kęty nt. podsumowania wyników 2015 r. i prezentacji prognoz na 2016 r. PIĄTEK, 12 lutego Planowane posiedzenie Sejmu VIII kadencji

Przegląd prasy

0,9% r/r we wrześniu wg analityków --PlayWay zaangażował się w 2 spółki, produkujące gry na platformę PC --DM PKO BP obniżył wycenę Grupy Kęty do 424 zł, nadal rekomenduje 'trzymaj' --Grupa Kęty zakłada wzrost m.in

Przegląd prasy

: Zarejestrowano połączenie Idea Leasing z Getin Leasing --Enea wprowadziła ofertę Enea Eco, zachęcającą do większego zużycia energii nocą --Grupa Kęty planuje wzrost zatrudnienia o ok. 300 osób i płac o ok. 5% w 2018 r. --Sescom

Przegląd prasy

--Grupa Kęty podtrzymuje prognozę 227 mln zł zysku netto w 2017 r. --PKN Orlen podtrzymuje capex 5,5 mld zł w całym 2017 r. --Monetia wygrała 2 przetargi na obsługę 66 urzędów skarbowych --Kernel Holding ma umowę na max. 200

Kalendarium ISBnews

: Konferencja Asseco South Eastern Europe nt. wyników --11:00: KE poda wskaźnik koniunktury gospodarczej za październik --11:00: Konferencja prasowa PKN Orlen nt. wyników --12:00: Konferencja prasowa Grupy Kęty nt. wyników za III

Przegląd informacji ze spółek

przez outsourcowych partnerów. Bloober Team rozważa obecnie głównie drogę rozwoju poprzez M&A lub przez pozyskania partnera branżowego, ale nie wyklucza jednocześnie przeniesienia notowań na główny parkiet GPW, podała spółka. Grupa Kęty prognozuje

Kalendarium ISBnews

lutego --11:00: Konferencja Grupy Kęty nt. podsumowania wyników 2015 r. i prezentacji prognoz na 2016 r. PIĄTEK, 12 lutego Planowane posiedzenie Sejmu VIII kadencji --10:00: GUS poda szybki

Przegląd informacji ze spółek

akcji spółki z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW, podała spółka. Sprzedaż gry "Green Hell" studia Creepy Jar osiągnęła poziom ponad 1 mln sztuk, podała spółka. Grupa Kęty odnotowała 110 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw

Przegląd prasy

--FTTH Council/IDATE DigiWorld: Polska w światłowodowej czołówce Europy --MF sprzedało na przetargu uzupełniającym obligacje o wartości 25 mln zł --PERN jest w kontakcie z klientami w sprawie jakości ropy naftowej --Grupa

Przegląd informacji ze spółek

osobami fizycznymi i zawiązał spółkę pod nazwą DeGenerals. Ponadto PlayWay przystąpił do Nesalis Games i objął w niej udziały, poinformowała spółka. Zarówno DeGenerals i Nesalis Games będą produkować gry na platformę PC. Grupa Kęty - w związku z korzystnymi perspektywami

Przegląd prasy

polskim kandydatem na prezesa EBOR-u - prasa --Indeks WIG20 wzrósł o 0,77% na zamknięciu w środę --Grupa Kęty prognozuje 294 mln zł zysku netto w 2020 r. --Glapiński rozmawiał z Sasinem nt. stabilności systemu finansowego

Kalendarium ISBnews

ŚRODA, 22 kwietnia Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach, dzień III --11:00: Konferencja prasowa ZBP nt. indeksu Pengab i raportu InfoDOK --12:00: Konferencja Grupy Kęty nt. wyników za I

Kalendarium ISBnews

. --14:00: NBP: Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych (dane za marzec 2015 r.) ŚRODA, 22 kwietnia Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach, dzień III --12:00: Konferencja Grupy Kęty nt. wyników za I kwartał 2015 r

Kalendarium ISBnews

.) ŚRODA, 22 kwietnia Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach, dzień III --12:00: Konferencja Grupy Kęty nt. wyników za I kwartał 2015 r. --14:00: GUS: Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w kwietniu

Kalendarium ISBnews

. --14:00: NBP: Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych (dane za marzec 2015 r.) ŚRODA, 22 kwietnia --12:00: Konferencja Grupy Kęty nt. wyników za I kwartał 2015 r. --14:00: GUS: Koniunktura w przemyśle, budownictwie

Przegląd prasy

. --Grupa Kęty zakłada wzrost segmentu wyrobów aluminiowych o 10-15% w br. --Zysk netto Grupy Kęty wzrósł r/r do 54,69 mln zł w I kw. 2017 r. --PGE wstępnie szacuje 1,87 mld zł EBITDA i 882 mln zł zysku netto grupy w I kw

Przegląd prasy

. 24 140 MW --Spółka Pharmeny zleciła CorDynamics przeprowadzenie badania przedklin. 1-MNA --Warszawska Arkadia zmieni nazwę na Westfield we wrześniu --Grupa Kęty prognozuje ok. 77 mln zł zysku netto w II kw. 2019 r

Przegląd prasy

--Akcjonariusze Grupy Kęty zdecydują 20 VIII o 294,84 mln zł dywidendy --SimFabric: Debiut 'Saboteur!', 'Saboteur II: Avenging Angel' na PS4 31 VII --PGNiG i PKN Orlen zawarły umowę o współpracy ws. planowanej koncentracji --GPW

Przegląd informacji ze spółek

analizy pozwolą na wypracowanie optymalnych rozwiązań dla rynku w kontekście jego konkurencyjności, podano także. Grupa Kęty odnotowały 75,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 71,67 mln zł zysku rok

Przegląd prasy

2017 r. --Akcjonariusze Grupy Kęty zdecydują 24 kwietnia o wypłacie dywidendy za 2017 r. --Akcjonariusze Sescom zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy --RN Open Finance pozytywnie zaopiniowała niewypłacanie dywidendy za

Przegląd prasy

analityków --Indeks WIG20 wzrósł o 0,21% na zamknięciu w czwartek --Grupa Kęty prognozuje 264 mln zł zysku netto w 2019 r. --Glapiński: KSF-M zaniepokojony tempem dostosowania stawek WIBOR do wymogów UE

Przegląd prasy

pozwolenie na użytkowanie pierwszego budynku we Wrocławiu --Wolf Theiss: Globalne fundusze nieruchomości coraz bardziej zainteresowane CEE --Rafał Warpechowski został powołany do zarządu Grupy Kęty --ZUS przekazał do OFE 48,62

Przegląd prasy

I półrocza --Indeks WIG20 spadł o 0,47% na zamknięciu w czwartek --Grupa Kęty szacuje 66 mln zł zysku netto w II kw. 2017 r. --Akcjonariusze Banku Handlowego zdecydowali o wypłacie 4,53 zł dywidendy/akcję

Przegląd informacji ze spółek

Grupa Kęty rozważa dwa kierunki potencjalnych akwizycji: w Segmencie Wyrobów Wyciskanych przedmiotem zainteresowania są podmioty o przychodach na poziomie do 50 mln euro, a w Segmencie Systemów Aluminiowych - do 20 mln euro, podała spółka. Polskie

Przegląd prasy

. --Grupa Kęty miała 294,89 mln zł zysku netto, 523,12 mln zł EBITDA w 2019 r. --Indeks WIG20 wzrósł o 3,48% na zamknięciu w czwartek --Draw Distance: 'Vampire: The Masquerade - Coteries of New York' na Xbox 15 IV --Baltona nie

Przegląd prasy

Gazeta Wyborcza --W tym roku kierowcy powinni dostać do eksploatacji prawie 400 km nowych dróg ekspresowych i 40 km autostrad; Ale już teraz wiadomo, że te plany są nierealne z powodu licznych poślizgów ISBnews --Grupa Kęty

Przegląd prasy

. --Adam Piela zrezygnował z funkcji członka zarządu Grupy Kęty od 31 V --BBI Development ma list intencyjny ws. połączenia Hali Gwardii i Mirowskiej --BEAS: Lublin liderem 2 z 5 kategorii badania potencjału inwestycyjnego miast

Przegląd prasy

przedstawiciele tego sektora szukają inwestorów finansowych ISBnews --PKN Orlen: Rozmowy z KE w sprawie przejęcia Lotosu w finalnej fazie --Grupa Kęty miała 75,55 mln zł zysku netto, 101,34 mln zł EBIT w II kw. 2019 r

Przegląd informacji ze spółek

spółka. Akcjonariusze Baltony zdecydowali o przeznaczeniu zysku za 2017 r. na kapitał zapasowy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. Grupa Kęty szacuje, że w II kw. 2018 roku osiągnęła wstępnie ok. 65 mln zł zysku netto, tj. na poziomie porównywalnym

Przegląd informacji ze spółek

zmian. Zarząd Immofinanz AG zdecydował o wypłacie dywidendy w wysokości 0,07 euro na akcję, podała spółka. Akcjonariusze Grupy Kęty zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 24 kwietnia o przeznaczeniu 190,43 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę

Przegląd prasy

wzrosły o 10,6% r/r do 106,41 mld euro w maju --KIR rozliczył 160,43 mln transakcji o wartości 465,88 mld zł w maju --Rafał Lechowicz zrezygnował z funkcji członka zarządu Grupy Kęty --Shell chce korzystać z zielonej energii

Przegląd Prasy

mld euro w V --KNF umieściła Novą Giełdę i NG Inwestycje na liście ostrzeżeń publicznych --Grupa Kęty: Ostateczna wysokość dywidendy wyniesie 30 zł na akcje --Złoty jest stabilny mimo napięć politycznych, dziś posiedzenie

Przegląd prasy

--Grupa Kęty rozpoczęła przegląd opcji strategicznych --Cyfrowy Polsat: Zwiększenie odrocz. podatku o 162,6 mln zł obniży wynik za IV kw --Michał Michalski zastąpił Jacka Głowackiego na stanowisku prezesa Polenergii --Indeks

Przegląd informacji ze spółek

uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmodyfikowanego planu inwestycyjnego dotyczącego modernizacji Zakładu Kęty w Alumetal Poland - wartość planowanych wydatków inwestycyjnych projektu wzrośnie o 12,2 mln zł wobec dotychczasowych założeń i wyniesie 67,8 mln zł. Zarząd Banku Pekao

Przegląd prasy

--Unipetrol z Grupy Orlenu zwiększy moce w paliwie lotniczym do 200 tys. t rocznie --MF odwołało czwartkowy przetarg obligacji skarbowych --Lewiatan: Niższy ZUS dla małych firm bez istotnego wpływu na gospodarkę --Wskaźnik cen

Przegląd prasy

na stacjach paliw wzrosła o 23,8% w 2018 r., w dyskontach - o 7,4%, w małych sklepach spożywczych - spadła o 0,4% ISBnews --Grupa Kęty prognozuje ok. 53 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r. --Indeks WIG20 spadł o 0,42% na

Przegląd informacji ze spółek

. Rafał Lechowicz złożył rezygnację z funkcji członka zarządu Grupy Kęty, podała spółka. PGNiG Upstream Norway - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - przejmie 22,2% udziałów w złożu Król Lear na Morzu Północnym, w koncesjach PL146 i PL333, od

Przegląd prasy

nadchodzący miesiąc --Ceny złota ustabilizowały się, kolejnym impulsem będzie komunikat EBC --Złoty mocniejszy po posiedzeniu RPP, brak obaw przed decyzją Moody's --Pożar w Grupie Kęty bez wpływu na obsługę klientów i wyniki

Przegląd informacji ze spółek

ma obecnie planów połączenia Energi z Polską Grupą Energetyczną (PGE), poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski. Grupa Kęty po bardzo dobrym I kw. 2016 r. optymistycznie patrzy na kolejny kwartał. W segmencie systemów aluminiowych liczy na eksport do Stanów

Przegląd informacji ze spółek

na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2017 rok na 70 478 69,54. Kwota ta zostanie zaksięgowana w ciężar kosztów I kw. 2017 r., podał bank. Zarząd Grupy Kęty zakłada wzrost Segmentu Systemów Aluminiowych o 10-15% w skali roku w 2017 r. oraz utrzymanie się cen

Przegląd prasy

'general government' spadł r/r w 2017 roku --NFOŚiGW przeznaczy 210 mln zł na objęcie akcji nowej emisji BOŚ --Grupa Kęty miała wstępnie 54 mln zł zysku w I kw. 2018 r. --Banco Santander rekomenduje wypłatę 0,06 euro dywidendy

Przegląd prasy

. --Indeks WIG20 wzrósł o 0,07% na zamknięciu w środę --Rząd przyjął Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii Europa 2020 --PHN ustanowił 7-letni program emisji obligacji o wartości nom. do 1 mld zł --Grupa Kęty

Przegląd informacji ze spółek

). Rada nadzorcza Banku Zachodniego WBK zdecydowała, że do czasu powołania nowego prezesa banku, przewodniczący RN Gerry Byrne nadal będzie pełnił funkcję prezesa zarządu banku, podała instytucja. Grupa Kęty sfinansuje ewentualne akwizycje gotówką lub długiem, nie planuje

Przegląd informacji ze spółek

Sygnity przewiduje, że jej operacje księgowe o szacowanej, łącznej wartości ok. 95,9 mln zł negatywnie wpłyną na wyniki I półrocza roku obrotowego 2016/2017, podała spółka. Grupa Kęty szacuje, że wypracowała ok. 66 mln zł skonsolidowanego zysku netto

Przegląd prasy

Development z J. Szanajcą na czele powołany na nową kadencję --Akcjonariusze Grupy Kęty zdecydowali o 24 zł dywidendy na akcję --D. Wadecki zastąpił w zarządzie Energii nowej kadencji A. Klimiuk --DataWalk miało 3,43 mln zł

Przegląd prasy

Grupy Kęty wyniosła 170,17 mln zł --Wskaźnik PMI dla przemysłu USA spadł do 50,8 pkt w IV wg finalnych danych --MF zaoferuje obligacje o wartości 2,5-4,5 mld zł na przetargu w czwartek --WSiP: Nowa struktura firmy obejmuje

Przegląd prasy

spadł o 1,9% na zamknięciu w środę --Oferta Lokum Deweloper najkorzystniejsza w przetargu na zakup działki w Krakowie --RN Grupy Kęty powołała zarząd na nową kadencję, uzupełniony o Rafała Lechowicza --Rank Progress chce

Przegląd prasy

Indeks Popytu na Kredyty Konsumpcyjne wyniósł minus 0,7% w styczniu --BIK Indeks Popytu na Kredyty Mieszkaniowe wyniósł 41,5% w styczniu --Grupa Kęty spodziewa się utrzymania dobrej koniunktury w 2017 r. --PwC: 70

Przegląd prasy

zł w wezwaniu na akcję spółki jest godziwa --Rafineria Trzebinia i Rafineria Nafty Jedlicze łączą się w Orlen Południe --KNF chce, by LtV dla kredytów hipotecznych SKOK wynosił 95% do 30 września 2016 --Grupa Kęty

Przegląd informacji ze spółek

wysokości 84 mln zł. Szacowany zysk netto skorygowany o jednorazowe koszty związane z transakcją z BFF Banking Group to 42 mln zł, podała spółka, powołując się na wstępne dane. Grupa Kęty spodziewa się utrzymania się dobrej koniunktury w 2017 r. Ewentualne uruchomienie funduszy

Przegląd prasy

negocjacjach zakupu części Raiffeisen Bank Polska --PKO BP ma wyłączność na negocjacje ws. zakupu Raiffeisen-Leasing Polska --Wierzyciel złożył wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Alma Market --Grupa Kęty podnosi prognozę

Przegląd prasy

--Grupa Kęty prognozuje ok. 65 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. --Medicalgorithmics uzyskał dopuszczenie produktu do obrotu na terenie Meksyku --Szefowie finansów Conbelts Bytom oraz Quad/Graphics Dyrektorami Fin. Roku

Przegląd informacji ze spółek

2014 roku, wobec straty rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł w przeliczeniu na polską walutę 22 mln zł, wynika z danych Narodowego Banku Ukrainy. Analitycy DM PKO BP podnieśli cenę docelową Grupy Kęty do 355,3 zł za akcję i podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika

Przegląd prasy

--Pegas Nonwovens ma umowę na zakup linii dla zakładu w Egipcie --DM PKO BP obniżył rekomendację dla KGHM do 'trzymaj', wycenę do 80 zł --DM PKO BP podwyższył wycenę Grupy Kęty do 370 zł, nadal rekomenduje 'kupuj

Przegląd informacji ze spółek

w swoim portfolio, podała spółka. Echo Investment zamierza wyemitować obligacje o wartości do 450 mln zł w 2018 r., poinformował wiceprezes Maciej Drozd. Grupa Kęty miała 54 mln zł zysku netto w I kw. 2018 r., czyli na poziomie porównywalnym do

Przegląd prasy

--Sąd wyznaczył zgromadzenia wierzycieli PBG na 27 i 29 kwietnia --DM PKO BP podniósł wycenę Grupy Kęty do 355,3 zł, nadal rekomenduje 'kupuj' --Ukraiński Kredobank miał 1,2 mln zł zysku netto w 2014 r. --ZUS przekazał w ub

Przegląd informacji ze spółek

odnotowało 1,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2017 r. wobec 1,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Grupa Kęty miała 715 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w III kw. 2017 r. (+13% r/r), 98 mln zł zysku operacyjnego (+8%) i 76 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

inwestycyjnego w ramach Pruszków Park II, podała spółka. Wartość umowy to 9,7 mln euro brutto (42,9 mln zł). Alupol Films ? spółka zależna Grupy Kęty ? rozpoczęła proces uruchamiania produkcji folii polipropylenowej BOPP oraz produkcji cylindrów drukarskich, podała grupa

Przegląd prasy

mln zł na skup akcji --Orbis wyemitował obligacje wartości 300 mln zł w celu częściowej spłaty kredytu --Moody's potwierdził ratingi depozytowe Banku Millennium na poziomie Ba1/NP --Grupa Kęty prognozuje 490-495 mln zł

Przegląd prasy

prognozują wzrost portfela kredytowego o 6,5%, depozytów o 5,9% w br. --PKN Orlen rekomenduje 2 zł dywidendy na akcję za 2015 r. --Grupa Kęty prognozuje wzrost przychodów o ok. 8% r/r, zysku netto - o 40% w I kw --Zysk netto PKN

Przegląd informacji ze spółek

. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kęty wyniosą w I kw. 2016 r. ok. 505 mln zł, czyli będą wyższe o ok. 8% r/r, podała spółka. Szacuje przy tym, iż skonsolidowany zysk netto kwartału wyniesie ok. 50 mln zł, tj. wzrośnie o 40% r/r. PKN Orlen odnotował 2 837 mln zł

Przegląd prasy

Azoty ma umowę z konsorcjum banków na 1,5 mld zł kredytu --Sprzedaż nowych domów w USA spadła do 481 tys. w marcu --Akcjonariusze Grupy Kęty zdecydowali o przeznaczeniu 136 mln zł na dywidendę --Wskaźnik PMI dla przemysłu

Przegląd informacji ze spółek

likwidację jej majątku. W ocenie Alma Market, powyższy wniosek nie zagraża postępowaniu o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego złożonego przez spółkę w tym miesiącu, podała Alma Market w komunikacie. Grupa Kęty podniosła prognozę przychodów w całym 2016 r. o 5% do 2 255 mln

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

. Grupa Kęty ma 120 mln zł kredytu na budowę nowego zakładu produkcyjnego Alupol Packaging Kęty oraz Alupol Films, spółki zależne Grupy Kęty, uzyskały wielocelową linię kredytową w kwocie 120 mln zł od BNP Paribas Bank Polska na finansowanie projektu inwestycyjnego w segmencie

Przegląd prasy

, S69 powstaną hale i grunty inwestycyjne w specjalnych strefach ekonomicznych ISBnews --RN Grupy Kęty powołała zarząd na kolejną kadencję w niezmienionym składzie --Rynek sprzedaży bezpośredniej w Polsce jest warty ok. 3

Przegląd informacji ze spółek

w uchwał walnego. Grupa Kęty prognozuje, iż skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosą w III kw. ok. 530 mln zł, o ok. 8% więcej r/r. Skonsolidowany zysk operacyjny III kw. wyniesie 80 mln zł, natomiast EBITDA 104 mln zł, podała spółka. Spółka szacuje, iż skonsolidowany

Przegląd prasy

--Janczyk: MF rozważa modyfikację podatku od instytucji finansowych --PMR: Cena jest nadal decydującym czynnikiem w wyborze tzw. marek własnych --Haitong Bank podniósł wycenę Grupy Kęty do 380,1 zł, nadal zaleca 'neutralnie

Przegląd prasy

. --Grupa Kęty miała wstępnie 76 mln zł zysku netto w III kw. 2017 --Stopa bezrobocia rejestrowanego spadła do 7% w sierpniu wg analityków (ISBnews)

Przegląd prasy

remontów dworców, rezygnujemy z wyprzedaży majątku --KNF chce wykluczenia z obrotu akcji Petrolinvestu od 29 czerwca --Warimpex sprzedał osiem hoteli tajskiemu inwestorowi --Akcjonariusze Grupy Kęty zdecydowali o 30,03 zł

Przegląd prasy

mieszkań netto w I półr. wobec 826 rok wcześniej --T-Mobile Polska zrealizował przelew na kwotę 2 mld zł w ramach aukcji LTE --mDM podniósł rekomendację CCC do 'akumuluj', a wycenę do 181 zł --mDM podniósł wycenę Grupy Kęty do

Przegląd prasy

Hipoteczny rozpoczyna II emisję listów zastawnych o wartości 500 mln zł --Projekt ustawy wprowadzającej min. 12 zł płacy na godzinę przesłany do Sejmu --DM BDM podniósł wycenę Grupy Kęty do 344,6 zł, nadal rekomenduje 'akumuluj

Przegląd prasy

utratę wartości aktywów w AFRIG --Kruk: Inwestorzy objęli wszystkie akcje serii G o łącznej wartości 215 mln zł --Spółka Kruka wygrała przetarg we Włoszech na wierzytelności na ok. 750 mln euro --Grupa Kęty szacuje 45 mln zł

Przegląd prasy

996 mln zł w IV kw. 2016 r. --Zysk netto Grupy Kęty wzrósł r/r do 277,89 mln zł w 2016 r. --Indeks WIG20 wzrósł o 2,41% na zamknięciu w czwartek --ABC Data miała wstępnie 4,1 mln zł zysku netto w IV kw. 2016 r

Przegląd informacji ze spółek

. Grupa Kęty zawarła z Rusal Marketing GmbH umowę na zakup i dostawę surowców aluminiowych o wartości ok. 114 mln zł, podała spółka. Plaza Centers N.V. wyznaczyła ostatni dzień płatności odsetek od polskich obligacji serii A spółki na 7 stycznia 2015, wynika z komunikatu spółki

MM Prime TFI: Duże spółki ciążą GPW, ratunkiem spółki przemysłowe i deweloperzy

procentowe, słaba złotówka (co ważne dla eksporterów). Dotyczy to przede wszystkim największych jego reprezentantów giełdowych, skupionych w WIG40 ? Amica, Bioton, Boryszew, Forte, Grajewo, Kęty, Sanok. Spadek zysków dotyczy w tej grupie przemysłu maszynowego, który w dużym stopniu produkuje sprzęt dla

Przegląd prasy

do 'akumuluj', cenę docelową do 49 zł --Spółka z Grupy Kęty ma zgodę na działalność w SSE KPT, zainwestuje do 117 mln zł --Skarb Państwa powołał Marka Grzelaczyka do rady nadzorczej Grupy Azoty --Wskaźnik ISM dla

Przegląd informacji ze spółek

1,69 ha, poinformowała spółka. Rada nadzorcza Grupy Kęty powołała na nową kadencję dotychczasowy zarząd - z prezesem Dariuszem Mańko- uzupełniając jego skład o nowego członka zarządu, Rafała Lechowicza, poinformowała spółka. Rank Progress zawarł ze

Przegląd prasy

spadł o 9,1% r/r do 1,07 mld zł w I kw. --Grupa Kęty wypłaci 14,41 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 r. --Zortrax: Polska jednym z centrów produkcji drukarek 3D z 10% udziałów globalnych --Orphee liczy nawet na