grupa kęty

Grupa Kęty planuje publikację nowej strategii w II połowie roku

Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Grupa Kęty zamierza opublikować strategię w drugiej połowie tego roku, poinformował prezes Dariusz Mańko. "Na pewno chcemy nad tym materiałem pracować, część kwestii mamy już omówione" - powiedział Mańko

Grupa Kęty nie planuje redukcji zatrudnienia poza outsourcingiem

Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Grupa Kęty nie planuje redukcji zatrudnienia, jednak może zrezygnować z outsourcingu pracowników w Segmencie Wyrobów Wyciskanych, poinformował prezes Dariusz Mańko. "W tej chwili nie [planujemy ograniczenia

Grupa Kęty zakończyła przegląd opcji strategicznych

Warszawa, 06.06.2019 (ISBnews) - Grupa Kęty zakończyła przegląd opcji strategicznych, podała spółka. "W ramach procesu, zarząd spółki dokonał analizy potencjalnych scenariuszy dalszego rozwoju grupy kapitałowej emitenta, w szczególności

Grupa Kęty przedstawi założenia nowej strategii po wakacjach

Warszawa, 06.02.2020 (ISBnews) - Grupa Kęty zaprezentuje założenia nowej strategii po wakacjach, poinformował prezes Dariusz Mańko. "Po wakacjach na pewno powiemy o założeniach nowej strategii" - powiedział Mańko podczas konferencji prasowej

Grupa Kęty rozpoczęła przegląd opcji strategicznych

Warszawa, 23.01.2019 (ISBnews) - Grupa Kęty rozpoczęła przegląd opcji strategicznych, mający na celu opracowanie strategii rozwoju na najbliższe lata, podała spółka. "Proces będzie dotyczył zakresu prowadzonej przez spółkę i grupę kapitałową

Rafał Lechowicz zrezygnował z funkcji członka zarządu Grupy Kęty

Warszawa, 07.06.2019 (ISBnews) - Rafał Lechowicz złożył rezygnację z funkcji członka zarządu Grupy Kęty, podała spółka. "Zgodnie z treścią oświadczenia, rezygnacja została złożona z powodów osobistych" - czytamy w komunikacie

Rafał Warpechowski został powołany do zarządu Grupy Kęty

Warszawa, 18.09.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Grupy Kęty powołała Rafała Warpechowskiego na stanowisko członka zarządu, ze skutkiem od 1 października 2019 r., podała spółka. Rafał Warpechowski posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w

Grupa Kęty spodziewa się stabilnego III kw. br., podtrzymuje prognozę

Warszawa, 08.08.2019 (ISBnews) - Grupa Kęty spodziewa się stabilnych wyników w III kw. 2019 r. i podtrzymuje całoroczną prognozę, poinformował prezes Dariusz Mańko. "Jeśli chodzi o III kwartał, to mówimy, że będzie stabilnie, ale obawiamy się

Grupy Kęty podniosła prognozę zysku netto do 352 mln zł w 2020 r.

Warszawa, 24.08.2020 (ISBnews) - Grupy Kęty podniosła prognozę zysku netto na 2020 r. o 20% do 352 mln zł, podała spółka. Względem pierwotnej prognozy, z 5 lutego br., podniesiona została też wartość sprzedaży o 2% do 3 380 mln, EBIT o 16% do 453 mln zł i EBITDA o 12% do 600

Akcjonariusze Grupy Kęty zdecydowali o 24 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Kęty przeznaczyli na wypłatę dywidendy 229 090 728 zł, tj. 24 zł na akcję, licząc według stanu akcji (9 545 447 sztuk) na dzień podjęcia uchwały, podała spółka. "Jako dzień dywidendy określono

Akcjonariusze Grupy Kęty zdecydowali o wypłacie 35 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 21.08.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Kęty zdecydowali o przeznaczeniu 336,79 mln zł z zysku netto na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 35 zł na akcję, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki w dniu 20 sierpnia

Grupa Kęty: Redukcja capeksu zakładanego na 2020 r. może wynieść ok. 40 mln zł

Warszawa, 06.08.2020 (ISBnews) - Realizacja nakładów inwestycyjnych Grupy Kęty w 2020 r. może być o ok. 40 mln zł niższa od zakładanych w budżecie 213 mln zł wobec wcześniej zakładanej redukcji o ok. 60 mln zł, poinformował członek zarządu Rafał Warpechowski

Grupa Kęty podtrzymuje całoroczną prognozę wyników

Warszawa, 19.04.2018 (ISBnews) - Grupa Kęty podtrzymuje prognozę wyników na 2018 r. opublikowaną w lutym, poinformował członek zarządu Adam Piela. "Patrzymy z dużym optymizmem na kolejne kwartały i na sytuację na rynku oraz potwierdzamy i

Akcjonariusze Grupy Kęty zdecydują 20 VIII o 294,84 mln zł dywidendy

Warszawa, 23.07.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Kęty zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 20 sierpnia 2020 r., o przeznaczeniu łącznie 294,84 mln zł z zysku za 2019 r. i z kapitału zapasowego na dywidendę, wynika z projektów uchwał. Wcześniej spółka podawała, że

Grupa Kęty chce zakończyć przegląd opcji strategicznych w II kw.

Warszawa, 07.02.2019 (ISBnews) - Grupa Kęty chce zakończyć przegląd opcji strategicznych w II kw. 2019 r., poinformował prezes Dariusz Mańko. Strategię na lata 2020-25 powinna przygotować do końca roku i zaprezentować razem z prognozą na 2020 r. "

Grupa Kęty miała 120,96 mln zł zysku netto, 187,36 mln zł EBITDA w II kw.

Warszawa, 05.08.2020 (ISBnews) - Grupa Kęty odnotowała 120,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 75,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny

Grupa Kęty może w br. zrealizować capex o 60-80 mln zł niższy od zakładanego

Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Nakłady inwestycyjne Grupy Kęty mogą w 2020 r. być niższe o ok. 60-80 mln zł niższe od zakładanych w budżecie 213 mln zł, poinformował członek zarządu Rafał Warpechowski. "Nakłady inwestycyjne zaplanowane na ten

Grupa Kęty miała wstępnie 110 mln zł zysku netto w II kw. 2020 r.

Warszawa, 24.06.2020 (ISBnews) - Grupa Kęty odnotowała 110 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2020 r. według wstępnych danych wobec 75,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zarząd podtrzymuje dotyczasową prognozę całorocznych wyników

Grupa Kęty nie jest zainteresowana przejęciem spółki Mercor

Warszawa, 07.02.2019 (ISBnews) - Grupa Kęty nie jest zainteresowana inwestycję w Mercor, poinformował prezes Dariusz Mańko. "Przyglądaliśmy się spółce Mercor, ale nie zdecydowaliśmy się na wzięcie udziału w procesie" - powiedział Mańko

Grupa Kęty miało 294,89 mln zł zysku netto, 523,12 mln zł EBITDA w 2019 r.

Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - Grupa Kęty odnotowała 294,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 268,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł

Grupa Kęty podwyższyła prognozę zysku netto na 2019 o 13% do 294 mln zł

Warszawa, 31.01.2020 (ISBnews) - Grupy Kęty podwyższyła prognozy na 2019 rok, ze względu na spodziewane przekroczenie wybranych parametrów prognozy z lutego ub.r. o ponad 10%, podała spółka. W efekcie prognozowany zysk netto wzrósł o 13% do 294 mln zł

Grupa Kęty: Odchylenia od wykonania prognozy na br. nie powinny przekroczyć 10%

Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Grupa Kęty zakłada, że ewentualne odchylenia od wykonania prognozy wyników na 2020 r. nie powinny przekroczyć 10%, poinformował członek zarządu Rafał Warpechowski. "Uważamy, że w przypadku surowców trend spadkowy

Grupa Kęty prognozuje ok. 70 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r.

Warszawa, 24.03.2020 (ISBnews) - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kęty wzrosną o 5% r/r do 820 mln zł w I kw. 2020 r., a skonsolidowany zysk operacyjny wzrośnie o 17% r/r do 90 mln zł, podała spółka, prezentując wstępne szacunki. Skonsolidowany zysk na poziomie

Aluprof z Grupy Kęty planuje wzrost przychodów do ponad 1,5 mld zł w 2020 r.

Warszawa, 11.03.2020 (ISBnews) - Aluprof należący do grupy kapitałowej Grupy Kęty odnotował ok. 1,4 mld zł przychodów w 2019 r., co oznacza wzrost o 13% r/r, podała spółka. Na 2020 r. planowany jest dalszy wzrost przychodów - o kolejne 3% do ponad 1,5 mld zł. Ubiegłoroczne

Grupa Kęty planuje zwiększyć zatrudnienie o ponad 100 osób w 2020 r.

Warszawa, 06.02.2020 (ISBnews) - Grupa Kęty planuje zwiększyć zatrudnienie o ponad 100 osób w tym roku, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Rafał Warpechowski. Na zwiększenie kosztów wynikających ze świadczeń pracowniczych wpłyną także m.in. planowane podwyżki

Grupa Kęty liczy na kilkuprocentowe wzrosty wyników w przyszłym roku

Warszawa, 24.10.2018 (ISBnews) - Grupa Kęty podtrzymuje prognozę na ten rok, a w przyszłym roku zakłada kilkuprocentowe wzrosty wyników, poinformowali członkowie zarządu. "Zarząd podtrzymuje prognozę. Widzimy bardzo dobre perspektywy na kolejny

Grupa Kęty może zaprezentować strategię później niż w I kw. 2020 r.

Warszawa, 24.10.2019 (ISBnews) - Grupa Kęty nadal pracuje nad nową strategią, jednak możliwe, że nie zaprezentuje jej jeszcze w I kw. 2020 r., poinformował prezes Dariusz Mańko "Zapowiadaliśmy, że zaprezentujemy strategię w I kw. i nie chciałbym

Adam Piela zrezygnował z funkcji członka zarządu Grupy Kęty od 31 V 

Warszawa, 21.05.2019 (ISBnews) - Adam Piela zrezygnował z pełnienia funkcji członka zarządu Grupy Kęty od 31 maja 2019 r., podała spółka. "Zgodnie z treścią oświadczenia rezygnacja została złożona z powodów osobistych" - czytamy w

Grupa Kęty prognozuje ok. 49 mln zł zysku netto w IV kw. 2019 r.

Warszawa, 18.12.2019 (ISBnews) - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kęty spadną o 3% r/r do 738 mln zł w IV kw. 2019 r., a skonsolidowany zysk operacyjny wzrośnie o 15% r/r do 68 mln zł, podała spółka, prezentując wstępne szacunki. Skonsolidowany zysk na poziomie

Grupa Kęty pozytywnie ocenia perspektywę II półrocza, podtrzymuje prognozę

Warszawa, 08.08.2018 (ISBnews) - Grupa Kęty ocenia perspektywę drugiego półrocza jako bardzo dobrą. Spółka nie przewiduje rewizji prognozy na 2018 r. w górę, poinformował członek zarządu Adam Piela. "Mamy bardzo dobre perspektywy na kolejne

Grupa Kęty prognozuje 294 mln zł zysku netto w 2020 r.

Warszawa, 05.02.2020 (ISBnews) - Grupa Kęty prognozuje, że w 2020 r. wypracuje 294 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec szacunkowego 294 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2019 r. przy prognozowanych 3 314 mln zł przychodów w 2020 r. wobec szacowanych 2 205 mln zł w

Grupa Kęty liczy na stabilizowanie się cen surowców, podtrzymuje prognozę na br.

Warszawa, 24.10.2019 (ISBnews) - Grupa Kęty spodziewa się, że ceny surowców powinny ustabilizować się w IV kw. 2019 r. i podtrzymuje prognozę całorocznych wyników, poinformował dyrektor finansowy Rafał Warpechowski. "Spodziewamy się otoczenia

Capex Grupy Kęty w 2019 r. może być do kilkunastu proc. niższy od zakładanego

Warszawa, 24.10.2019 (ISBnews) - Grupa Kęty ocenia, że wartość nakładów inwestycyjnych, jaka zostanie zrealizowana w tym roku, będzie od 10% do kilkunastu procent niższa od zakładanych 284 mln zł. Capex na przyszły rok będzie natomiast niższy niż tegoroczny, poinformowali

Grupa Kęty: Biznesplan dla poszerzenia obecności w USA może powstać w tym roku

Warszawa, 08.08.2019 (ISBnews) - Grupa Kęty chce skierować ofertę do klientów indywidualnych w USA w ramach działalności segmentu systemów aluminiowych i jeszcze w tym roku może przygotowań biznesplan pod kątem tego celu. W przypadku przekroczenia 100 mln zł sprzedaży spółka

RN Grupy Kęty powołała dodatkowo dwóch nowych członków zarządu

Warszawa, 07.12.2017 (ISBnews) - Rada nadzorcza Grupy Kety powołała Piotra Wysockiego i Tomasza Grelę na stanowiska członków zarządu od 1 stycznia 2018 r., podała spółka. "Rozszerzenie składu zarządu Grupy Kęty o osoby zarządzające dwoma

Grupa Kęty podtrzymuje, że zakończy przegląd opcji strategicznych w II kw.

Warszawa, 25.04.2019 (ISBnews) - Grupa Kęty podtrzymuje, że w II kwartale zakończy przegląd opcji strategicznych i zaprezentuje stanowisko zarządu w tej sprawie, poinformował prezes Dariusz Mańko. "Powiedziałem, że nasze stanowisko będzie do

NN OFE chce zwiększenia kwoty dywidendy Grupy Kęty do 229 mln zł za 2018 r.

Warszawa, 28.05.2019 (ISBnews) - Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny - akcjonariusz Grupy Kęty - podczas walnego zgromadzenia zaplanowanego na 30 maja chce przegłosować zwiększenie kwoty przeznaczonej an wypłatę dywidendy za 2018 r. do 229 090 728 zł z 214 772

Grupa Kęty prognozuje ok. 92 mln zł zysku netto w III kw. 2019 r.

Warszawa, 25.09.2019 (ISBnews) - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kęty wzrosną o 1% r/r do 820 mln zł w III kw. 2019 r., a skonsolidowany zysk operacyjny wzrośnie o 10% r/r do 120 mln zł, podała spółka, prezentując wstępne szacunki. Skonsolidowany zysk na poziomie

Grupa Kęty miał 83,31 mln zł zysku netto, 145,59 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

Warszawa, 22.04.2020 (ISBnews) - Grupa Kęty odnotowała 83,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 57,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny

Grupa Kęty prognozuje ok. 77 mln zł zysku netto w II kw. 2019 r.

Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kęty osiągną poziom 820 mln zł w I kw. 2019 r. (wzrost o 9% r/r), a skonsolidowany zysk operacyjny osiągnie 102 mln zł, co jest poziomem aż o 8% lepszym od zeszłorocznego, podała spółka, prezentując

Spółka zal. Grupy Kęty kupi surowce do produkcji folii za szac. 147 mln zł

Warszawa, 27.02.2019 (ISBnews) - Alupol Films, spółka pośrednio zależna od Grupy Kęty, podpisała ze spółką Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż umowę na zakup surowców do produkcji folii polipropylenowej BOPP wykorzystywanej m.in. do produkcji opakowań za szacunkowo ok. 147 mln zł

Grupa Kęty planuje zwiększyć zatrudnienie o ok. 300 osób w 2019 r.

Warszawa, 07.02.2019 (ISBnews) - Grupa Kęty planuje zwiększyć zatrudnienie o ok. 300 osób w 2019 r. i na koniec roku przekroczyć liczbę 5 300 pracowników, poinformował członek zarządu Adam Piela. "Planujemy zatrudnić około 300 osób więcej

Grupa Kęty zakłada wydzielenie segmentu wyrobów wyciskanych ze struktur spółki

Warszawa, 07.02.2017 (ISBnews) - Grupa Kęty w aktualizacji strategii do 2020 r. zakłada wydzielenie ze struktur spółki działalności produkcyjnej wyrobów wyciskanych, podała grupa. "Zarząd Grupy Kęty S.A. zamierza podjąć działania zmierzające do

Grupa Kęty miała 268,23 mln zł zysku netto, 337,67 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

Warszawa, 03.04.2019 (ISBnews) - Grupa Kęty odnotowała 268,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 236,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. We wcześniejszym raporcie

Grupa Kęty skorygowała prognozę zysku netto na 2019 r. do 261 mln zł

Warszawa, 08.02.2019 (ISBnews) - Grupa Kęty skorygowała prognozę zysku netto w 2019 r. do 261 mln zł wobec wcześniej podanej wartości 264 mln zł, podała spółka. "Prawidłowa wartość szacowanego skonsolidowanego zysku netto za 2018 r. powinna

Grupa Kęty spodziewa się dobrego II kwartału 2019 r., podtrzymuje prognozę

Warszawa, 25.04.2019 (ISBnews) - Grupa Kęty spodziewa się dobrego II kwartału 2019 r. i podtrzymuje prognozę na cały rok, poinformowali członkowie zarządu. "Drugi kwartał zapowiada się przyzwoicie. Inwestycje, których się podjęliśmy realizowane

Grupa Kęty: Ostateczna wysokość dywidendy wyniesie 30 zł na akcje

Warszawa, 20.07.2017 (ISBnews) - Ostateczna wysokość dywidendy wypłaconej przez Grupę Kęty wyniesie 30 zł na akcje, poinformowała spółka. "Ostateczna liczba akcji objętych dywidendą dla akcjonariuszy za 2016 rok wynosi 9 489 980, co daje 30 zł na

Grupa Kęty rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 22,5 zł na akcję

Warszawa, 03.04.2019 (ISBnews) - Zarząd Grupy Kęty będzie rekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 22,5 zł na akcję z zysku za 2018 r. i z części kapitału zapasowego, podała spółka. "Zarząd podjął uchwałę, w której rekomenduje

Grupa Kęty prognozuje ok. 53 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r.

Warszawa, 27.03.2019 (ISBnews) - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kęty osiągną poziom 770 mln zł w I kw. 2019 r. (wzrost o 14% r/r), a skonsolidowany zysk operacyjny osiągnie 73 mln zł, co jest poziomem zbliżonym do zeszłorocznego, podała spółka, prezentując wstępne

Grupa Kęty planuje sprzedaż do klientów indyw. w USA w segm. syst. aluminiowych

Warszawa, 07.02.2019 (ISBnews) - Aluprof - spółka Grupy Kęty działająca w segmencie systemów aluminiowych - planuje zwiększyć sprzedaż eksportową m.in. dzięki wejściu na rynki Kenii i Kuwejtu oraz rozpoczęcie sprzedaży na rynku klienta indywidualnego w Stanach Zjednoczonych

Akcjonariusze Grupy Kęty zdecydowali o 30,03 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 31.05.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Kęty zdecydowali o przeznaczeniu 284,7 mln zł z zysku za 2016 r. i kapitału zapasowego na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 30,03 zł na akcję, podała spółka. "Zwyczajne walne

Grupa Kęty planuje zmiany w strukturze zarządzania grupą kapitałową

Warszawa, 28.06.2016 (ISBnews) - Grupa Kęty planuje zmiany w strukturze zarządzania grupą kapitałową i zamierza prezentować wyniki spółek zależnych - Metalplast Stolarka oraz Romb, wchodzących dotychczas w skład Segmentu Usług Budowlanych oraz Segmentu Akcesoriów Budowlanych w

Grupa Kęty spodziewa się utrzymania dobrej koniunktury w 2017 r.

Warszawa, 08.02.2017 (ISBnews) - Grupa Kęty spodziewa się utrzymania się dobrej koniunktury w 2017 r. Ewentualne uruchomienie funduszy unijnych sprawi, że zakładane wyniki będzie łatwiej osiągnąć lub będą one wyższe, poinformował członek zarządu Adam Piela

Grupa Kęty miała 99,02 mln zł zysku netto, 125,8 mln zł zysku EBIT w III kw. br.

Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Grupa Kęty odnotowała 99,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 83,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny

Grupa Kęty rekomenduje przeznaczenie do 80% zysku za 2017 r. na dywidendę

Warszawa, 01.02.2018 (ISBnews) - Zarząd Grupy Kęty zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia do 80% skonsolidowanego zysku netto za 2017 r. na dywidendę, podała spółka. "Wielkość dywidendy jest zgodna z przyjętą przez radę

Grupa Kęty szacuje ok. 83 mln zł zysku netto, 140 mln zł EBITDA w III kw.

Warszawa, 26.09.2018 (ISBnews) - Grupa Kęty szacuje, że w III kw. 2018 roku osiągnęła wstępnie ok. 83 mln zł zysku netto, tj. 7% wyższy r/r, przy przychodach w wysokości 815 mln zł i zysku EBITDA na poziomie 140 mln zł, podały Kęty. "Według

Grupa Kęty wypłaci ostatecznie 23,94 zł dywidendy na akcję z zysku za ub.r.

Warszawa, 04.06.2018 (ISBnews) - Zarząd Grupy Kęty podjął decyzję, że ostateczna liczba akcji objętych dywidendą dla akcjonariuszy za 2017 rok wynosi 9 545 447, co oznacza wypłatę dywidendy w wysokości 23,94 na akcję, podała spółka. "Jako dzień

RN Grupy Kęty powołała zarząd na nową kadencję, uzupełniony o Rafała Lechowicza

Warszawa, 28.03.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Grupy Kęty powołała na nową kadencję dotychczasowy zarząd - z prezesem Dariuszem Mańko- uzupełniając jego skład o nowego członka zarządu, Rafała Lechowicza, poinformowała spółka. "Rada nadzorcza

Grupa Kęty prognozuje 264 mln zł zysku netto w 2019 r.

Warszawa, 06.02.2019 (ISBnews) - Grupa Kęty prognozuje, że wypracuje 3 216 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w 2019 r., wobec 2 987 mln zł szacowanych za ub.r. oraz 264 mln zł zysku netto wobec 261 mln zł w 2018 r., podała spółka. Grupa

Akcjonariusze Grupy Kęty zdecydują 24 kwietnia o wypłacie dywidendy za 2017 r.

Warszawa, 29.03.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Kęty zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 24 kwietnia o przeznaczeniu 190,43 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, wynika z projektów uchwał na walne. "Walne zgromadzenie Grupy Kęty

Aviva OFE Aviva BZ WBK proponuje wypłatę 228,5 mln zł dywidendy przez Grupę Kęty

Warszawa, 20.04.2018 (ISBnews) - Aviva OFE Aviva BZ WBK zgłosiła projekt uchwały na walne zgromadzenie Grupy Kęty dotyczący wypłaty dywidendy wysokości 228,52 mln zł z zysku za 2017 r. podała spółka. Propozycja zarządu zakłada przeznaczenia na dywidendę za ub. rok kwoty 190,43

Grupa Kęty przesunęła na 26 IX drugą ratę dywidendy za 2017 r.

Warszawa, 29.03.2018 (ISBnews) - Grupa Kęty przesunęła wypłatę drugiej raty dywidendy na 26 września 2018 r. z 22 listopada 2018 r., poinformowała spółka. Pozostałe terminy pozostają bez zmian, dodano. "Jako dzień dywidendy proponuje się dzień 26

Grupa Kęty miała 83,17 mln zł zysku netto, 140,33 mln zł zysku EBITDA w III kw.

Warszawa, 24.10.2018 (ISBnews) - Grupa Kęty odnotowała 83,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 77,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny

Grupa Kęty przejęła AHA EMMI Predelava aluminija ze Słowenii

Warszawa, 15.06.2016 (ISBnews) - Warunki zawieszające umowy Aluformu, spółki zależnej Grupy Kęty, dotyczącej nabycia 100% udziałów oraz sprzedaży i cesji wierzytelności spółki AHA EMMI Predelava aluminija, d.o.o. z siedzibą w Słowenii od jej właściciela spółki BAMC d.d. (Bank

Grupa Kęty rozważa akwizycję, która stworzy 'czwartą nogę' biznesu

Warszawa, 20.10.2016 (ISBnews) - Grupa Kęty rozważa uzupełnienie struktury o "czwartą nogę" w stosunku do trzech głównych zawartych w obecnej strategii segmentów: wyrobów wyciskanych, systemów aluminiowych i opakowań giętkich, poinformował prezes Dariusz Mańko. Według

Grupa Kęty miała 75,55 mln zł zysku netto, 101,34 mln zł EBIT w II kw. 2019 r.

Warszawa, 07.08.2019 (ISBnews) - Grupa Kęty odnotowały 75,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 71,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny

Grupa Kęty: Aluform powołał spółkę zależną w Niemczech

Warszawa, 13.06.2016 (ISBnews) - Aluform - spółka zależna Grupy Kęty- założył w Niemczech spółkę zależną Aluminium Kety Deutschland GmbH, podała grupa. "Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, że powziął informację od spółki zależnej Aluform Sp. z o.o

Grupa Kęty miała 57,95 mln zł zysku netto, 76,62 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019

Warszawa, 24.04.2019 (ISBnews) - Grupa Kęty odnotowała 57,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 53,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny

Grupa Kęty podtrzymuje prognozę wyników finansowych na 2016 r.

Warszawa, 20.04.2016 (ISBnews) - Grupa Kęty po I kw. 2016 r. podtrzymuje prognozę wyników finansowych za 2016 r., podała spółka. "Zarząd Grupy Kęty S.A. podtrzymuje prognozę opublikowaną w dniu 10 lutego 2016 roku" - czytamy w komentarzu

Grupa Kęty chce wypłacić ok. 20 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

Warszawa, 16.03.2018 (ISBnews) - Grupa Kęty zakłada wypłatę ok. 190 mln zł dywidendy, tj. ok. 20 zł na akcję z zysku za 2017 r., podała spółka. "Wysokość dywidendy wypłacanej za 2017 rok przez jednostkę dominującą wg rekomendacji zarządu ma

Grupa Kęty szacuje ok. 65 mln zł zysku netto, 117 mln zł EBITDA w II kw.

Warszawa, 26.06.2018 (ISBnews) - Grupa Kęty szacuje, że w II kw. 2018 roku osiągnęła wstępnie ok. 65 mln zł zysku netto, tj. na poziomie porównywalnym z ub. roku, przy przychodach wysokości 735 mln zł i zysku EBITDA na poziomie 117 mln zł, podały Kęty

Grupa Kęty może przeprowadzić akwizycje za granicą

Warszawa, 10.02.2015 (ISBnews) - Grupa Kęty może przeprowadzić zagraniczne akwizycje w segmentach wyrobów wyciskanych i systemów aluminiowych, poinformował agencję ISBnews członek zarządu spółki Adam Piela. Jeżeli chodzi o wyroby wyciskane, przejęć

Akcjonariusze Grupy Kęty zdecydowali o 228,52 mln zł dywidendy za 2017 r.

Warszawa, 24.04.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Kęty zdecydowali o przeznaczeniu 228,52 mln zł z zysku netto za 2017 r. na dywidendę, podała spółka. Dywidenda zostanie wypłacona w dwóch ratach, a jej ostateczna wysokość na akcję będzie zależała od dnia dopuszczenia do

Zysk netto Grupy Kęty spadł r/r do 53,31 mln zł w I kw. 2018 r.

Warszawa, 19.04.2018 (ISBnews) - Grupa Kęty odnotowała 53,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 54,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny

Grupa Kęty rekomenduje do 60% skonsolidowanego zysku netto na dywidendę

Warszawa, 10.02.2016 (ISBnews) - Pomimo rekordowego poziomu inwestycji zarząd Grupy Kęty podtrzymuje decyzję o zwiększeniu wskaźnika wypłaty dywidendy do 60% skonsolidowanego zysku netto, podała spółka. "Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, że w

Zysk netto Grupy Kęty spadł r/r do 236,87 mln zł w 2017 r.

Warszawa, 16.03.2018 (ISBnews) - Grupa Kęty odnotowała 236,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 277,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł

Grupa Kęty może sfinansować potencjalne akwizycje gotówką lub z kredytu

Warszawa, 11.02.2016 (ISBnews) - Grupa Kęty sfinansuje ewentualne akwizycje gotówką lub długiem, nie planuje natomiast emisji akcji ani obligacji, poinformował ISBnews członek zarządu Adam Piela. "Wszystko zależy od wielkości takiego podmiotu [do

Grupa Kęty miała wstępnie 54 mln zł zysku w I kw. 2018 r.

Warszawa, 26.03.2018 (ISBnews) - Grupa Kęty miała 54 mln zł zysku netto w I kw. 2018 r., czyli na poziomie porównywalnym do zeszłorocznego, przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 665 mln zł (tj. o ok. 20 mln zł wyższych niż przed rokiem), podała spółka, prezentując wstępne

Grupa Kęty skupi się na rozwijaniu trzech głównych segmentów

Warszawa, 11.02.2016 (ISBnews) ? Grupa Kęty skupi się na rozwijaniu segmentów wyrobów wyciskanych, systemów aluminiowych i opakowań giętkich, podczas gdy segmenty usług budowlanych i akcesoriów budowlanych stanowić będą wsparcie dla głównej działalności, poinformował prezes

Grupa Kęty prognozuje 740 mln zł przychodów i ok. 56 mln zł zysku netto w IV kw.

Warszawa, 19.12.2018 (ISBnews) - Grupa Kęty wstępnie prognozuje, że osiągnie 740 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i ok. 56 mln zł zysku netto w IV kw. 2018 r., podała spółka. Wyniki prognozowane na IV kw. oznaczają, iż grupa "z nawiązką" zrealizuje

Grupa Kęty liczy na dobre wyniki w kolejnym kwartale

Warszawa, 20.04.2016 (ISBnews) - Grupa Kęty po bardzo dobrym I kw. 2016 r. optymistycznie patrzy na kolejny kwartał. W segmencie systemów aluminiowych liczy na eksport do Stanów Zjednoczonych, a w segmencie opakowań giętkich skupia się na zwiększaniu wolumenu sprzedaży

Grupa Kęty szacuje wzrost sprzedaży na 5-15%, capex na ok. 140 mln zł w IV kw.

Warszawa, 24.10.2018 (ISBnews) - Grupa Kęty spodziewa się, że sprzedaż Segmentu Wyrobów Wyciskanych w IV kw. 2018 r. wzrośnie o ok. 10-15% r/r, Segmentu Systemów Aluminiowych - o ok. 10-15% r/r, a Segmentu Opakowań Giętkich - o ok. 5-10% r/r, podała spółka. Wydatki inwestycyjne

Należący do Grupy Kęty Aluprof powołał spółkę w Belgii

Warszawa, 03.06.2015 (ISBnews) - Aluprof - spółka należąca do Grupy Kęty, powołała spółkę kapitałową w Belgii, w celu rozwoju sprzedaży w krajach Beneluksu i Północnej Francji, podały Kęty. "Celem nowo powstałej spółki jest rozwinięcie sprzedaży

NN OFE chce zwiększenia dywidendy od Grupy Kęty do kwoty 284,7 mln zł

Warszawa, 10.05.2017 (ISBnews) - Akcjonariusz Grupy Kęty - Nationale-Nederlanden OFE, reprezentowany przez PTE Nationale-Nederlanden - zgłosił projekt uchwały dotyczącej podziału zysku spółki za rok 2016 oraz określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy

W I kwartale grupa Kęty zwiększyła zysk netto do 15 mln zł

Według wcześniejszych prognoz spółki zysk miał wynieść między 13 a 5 mln zł. Zysk operacyjny spadł w ciągu roku z 30 mln do 15 mln zł. Przychody minimalnie wzrosły do 248 mln zł wobec prognozy na poziomie 240 mln zł. Grupa

Grupa Kęty szacuje wzrost zadłużenia o ok. 100 mln zł w III kw.

Warszawa, 03.08.2017 (ISBnews) - Grupa Kęty szacuje, że jej zadłużenie wzrośnie o ok. 100 mln zł na koniec III kw. br. przy założeniu utrzymania obecnych cen aluminium, podała spółka. "Wg szacunków, na koniec III kwartału zadłużenie wzrośnie o ok

Grupa Kęty podtrzymuje prognozę 227 mln zł zysku netto w 2017 r.

Warszawa, 03.08.2017 (ISBnews) - Grupa Kęty podtrzymuje prognozę 2,5 mld zł przychodów i 227 mln zł zysku netto w 2017 r., podała spółka. "Zarząd podtrzymuje prognozę wyników opublikowaną na początku roku" - czytamy w prezentacji wynikowej

Grupa Kęty podtrzymuje prognozę 227 mln zł zysku netto w 2017 r.

Warszawa, 19.10.2017 (ISBnews) - Grupa Kęty podtrzymuje prognozę 2,5 mld zł skonsolidowanych przychodów i 227 mln zł zysku netto w 2017 r., podała spółka. "Zarząd podtrzymuje prognozę wyników opublikowaną na początku roku" - czytamy w

Grupa Kęty prognozuje dalszy wzrost sprzedaży w 3 głównych segmentach w III kw.

Warszawa, 03.08.2017 (ISBnews) - Grupa Kęty prognozuje wzrost sprzedaży w segmentach wyrobów wyciskanych i systemów aluminiowych o 10-15% r/r, a w segmencie opakowań giętkich o 25-30% r/r w III kw. 2017 r., podała spółka. "W trzecim kwartale

Grupa Kęty szacuje zysk netto na 46 mln zł w IV kwartale 2017 r.

Warszawa, 20.12.2017 (ISBnews) - Grupa Kęty szacuje że zysk netto w IV kw. br. wyniesie 46 mln zł wobec 48 mln zł rok wcześniej, poinformowała spółka. Przychody ze sprzedaży osiągną 650 mln zł więcej o 18% r/r. dodano. "Wg szacunków zarządu

DM PKO BP obniżył wycenę Grupy Kęty do 424 zł, nadal rekomenduje 'trzymaj'

Warszawa, 13.10.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego obniżyli cenę docelową akcji Grupy Kęty do 424 zł z 455 zł i podtrzymali rekomendację "trzymaj", wynika z raportu datowanego na 6 października. W czwartek na

DM BDM podniósł wycenę Grupy Kęty do 438,9 zł, obniżył rekomendację do 'trzymaj'

Warszawa, 22.06.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BDM podnieśli cenę docelową akcji Grupy Kęty do 438,9 zł z 344,6 zł, obniżając rekomendację do 'trzymaj', wynika z raportu datowanego na 19 czerwca. W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił

Grupa Kęty zakłada wypłatę dywidendy wysokości ok. 80% zysku w strategii do 2020

Warszawa, 07.02.2017 (ISBnews) - Zarząd Grupy Kęty podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania akcjonariuszom wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2016 w wysokości ok. 80% skonsolidowanego zysku netto, podała spółka. Polityka dywidendowa, przyjęta w strategii do 2020 roku zakłada

Zysk netto Grupy Kęty spadł r/r do 64,82 mln zł w II kw. 2017 r.

Warszawa, 03.08.2017 (ISBnews) - Grupa Kęty odnotowała 64,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 89,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny

Grupa Kęty zakłada wzrost m.in. EBITDA i przychodów w aktualizacji planu inw.

Warszawa, 13.10.2017 (ISBnews) - Grupa Kęty - w związku z korzystnymi perspektywami sprzedaży - zaktualizowała plan inwestycyjny i zakłada, że w 2020 roku zysk operacyjny sięgnie 360 mln zł (wzrost o 1 mln zł), EBITDA zwiększy się o 8 mln zł do 514 mln zł, przychody wzrosną o

Grupa Kęty liczy na zwiększenie sprzedaży w USA w przyszłym roku

Warszawa, 03.08.2017 (ISBnews) - Grupa Kęty zakłada, że jej segment systemów aluminiowych zrealizuje cel 90 mln zł sprzedaży w Stanach Zjednoczonych w tym roku, a w przyszłym liczy na zwiększenie tej wartości, poinformował prezes Dariusz Mańko. "

Zysk netto Grupy Kęty spadł r/r do 77,26 mln zł w III kw. 2017 r.

Warszawa, 19.10.2017 (ISBnews) - Grupa Kęty odnotowała 77,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 86,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "Skonsolidowany

grupa kęty

Grupa Kęty Spółka Akcyjna - spółka zajmująca się przetwórstwem aluminium, wytwarza stopy odlewnicze, folię i opakowania aluminiowe. Do 1999 firma działała pod nazwą Zakładów Metali Lekkich ?Kęty?. Oferuje budowlane i okienne systemy profili, od 2006 po przejęciu spółki Aluprof w Opolu także pełen system aluminiowych rolet okiennych i rolowanych bram garażowych.

więcej o grupa kęty na pl.wikipedia.org