grupa ergis

Ergis wnioskuje o wykluczenie akcji z obrotu na GPW z dniem 21 lipca

GPW. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z

GPW: Wycofanie akcji Ergisu z obrotu nastąpi 21 lipca

; zlecenia maklerskie na akcje spółki Ergis S.A., przekazane na giełdę, a niezrealizowane do dnia 20 lipca 2020 r. (włącznie), tracą ważność" - czytamy w uchwale. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w

KNF zezwoliła na wycofanie akcji Ergisu z obrotu na GPW od 21 VII

wycofaniu akcji z obrotu na GPW. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz opakowań przemysłowych

Marek Kapłucha powołany na wiceprezesa Ergisu

logistykę, a następnie, po utworzeniu Grupy Azoty w latach 2013 - 2016 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu grupy. Równolegle, w okresie 2013-16 pełnił funkcję wiceprezydenta Fertilizers Europe. Od stycznia 2018 r. pracuje w Grupie Ergis jako doradca zarządu, podano także. Grupa

Ergis miał wstępnie 6,23 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r.

folie opakowaniowe do żywności i leków oraz dobrą koniunkturą na sprzedaż opakowań przemysłowych" - czytamy w komunikacie. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione 28 maja 2020 r., podano także. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw

Akcjonariusze Ergisu zdecydowali o zniesieniu dematerializacji akcji

2019 r. , podano w komunikacie. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz opakowań

Ergis rekomenduje wypłatę 0,1 zł dywidendy na akcję za 2018 rok

rok obrotowy 2018 i wypłaty dywidendy, podano także. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe

Ergis zakończył odbiory nowej linii folii stretch w oddziale w Oławie

nowej linii przeznaczonej do produkcji folii stretch. Linia osiągnie pełne zdolności produkcyjne do końca I półrocza 2019 roku" ? czytamy w komunikacie. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji

GPW zawiesiła notowania Ergisu wz. z ogłoszeniem przymusowego wykupu akcji

na 20 083 783 akcji Ergisu, reprezentujących 53,15% ogólnej liczby akcji spółki i głosów na WZA. Pośredniczącym w wezwaniu był mBank. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności

Akcjonariusze Ergisu zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW

do zapisywania się na sprzedaż akcji Ergisu, ogłoszonego w październiku przez Finergis Investments oraz Marka Górskiego, 22 listopada 2019 roku zostały zawarte transakcje nabycia 17 254 934 akcji spółki na GPW. 1 października 2019 r. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa

Ergis nie doszedł do porozumienia ws. przejęcia producenta folii poza Polską

mln zł zysku EBITDA, generowanego przez tę spółkę. "Emitent otrzymał dziś informację, że proponowana cena nie została zaakceptowana i dalsze negocjacje nie będą prowadzone" ? czytamy dalej. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw

Ergis liczy na lekką poprawę wyników r/r w II kw. 2018

wynagrodzeń w Grupie Ergis wyniósł w I kw. 2018 r. 2,3 mln zł r/r, podkreślono. "W tej liczbie mamy również wzrost zatrudnienia o ok. 30 osób licząc od końca ub.r. Uważamy że odpowiedzieliśmy na oczekiwania rynku i na ten moment program wzrostu wynagrodzeń został zrealizowany

Ergis miał wstępnie 1,3 mln zł straty netto w IV kw. 2019 r.

. W 2019 roku przychody ze sprzedaży wzrosły o 0,1% w porównaniu do 2018 roku, EBITDA był wyższy o 6,7% a zysk netto o 5,2%" - czytamy w komunikacie. Ostateczne wyniki za 2019 r. spółka planuje przedstawić 28 kwietnia 2020 r. Grupa Ergis jest

Ergis miał 11,48 mln zł zysku netto, 22,29 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

0,1%)" - napisał prezes Tadeusz Nowicki w liście załączonym do raportu rocznego. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 16,34 mln zł wobec 10,87 mln zł zysku rok wcześniej. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w

Ergis ma warunkową umowę z Saule ws. projektu dotyczącego folii UHB-PET

unikatowych odmian ultrabarierowych folii z PET (UHB-PET) do zastosowań w giętkich elementach elektronicznych. Całkowity koszt projektu szacowany jest na ok. 100 mln zł, wydatkowanych w latach 2020-2025. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo

Ergis złożył do KNF i GPW wnioski o wycofanie akcji z obrotu giełdowego

października 2019 r. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch

Ergis miał wstępnie 11,25 mln zł zysku netto w 2018 r.

operacyjny wyniósł 22,07 mln zł (-34,2%), EBITDA 46,1 mln zł (-18,1%), zysk brutto 17,38 mln zł (-41,9%), a zadłużenie odsetkowe 148,08 mln zł (-9,3%). Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji opakowań do

Ergis miał 6,41 mln zł zysku netto, 16,67 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

r. wyniósł 5,9 mln zł wobec 5,17 mln zł zysku rok wcześniej. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty

Ergis zrealizuje z Saule projekt dot. folii UHB-PET o wartości ok. 100 mln zł

, wydatkowanych w latach 2020-2025. "Rada nadzorcza emitenta upoważniła zarząd Ergis S.A. do wydania zgody na zawarcie, przez Ergis .SA lub spółki zależne grupy, umowy o współpracy z Saule Sp. z. o. o, której celem jest rozwój produkcji ultrabarierowych folii z PET (UHB-PET) do

Akcjonariusze Ergisu zdecydują 19 XI o wycofaniu spółki z obrotu na GPW

dokumentu; 2) wycofać akcje z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW" - czytamy w projektach uchwał. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności

Zysk netto Ergis wzrósł r/r do 8,39 mln zł w I kw. 2017 r.

zysku rok wcześniej. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz opakowań przemysłowych

Finergis i Marek Górski ogłaszają wezwanie na 20,08 mln akcji Ergisu po 3 zł/szt

nasze działania restrukturyzacyjne w obszarze operacyjnej i finansowej działalności Grupy Ergis, co niestety jest bardzo trudne, a czasami wręcz niemożliwe w przypadku publicznego charakteru spółki. Dlatego naszym zamiarem jest osiągnięcie 100% ogólnej liczby głosów na WZA Ergis oraz wycofanie akcji z

Zarząd Ergisu z T. Nowickim na czele powołany na nową kadencję

pełnił tę samą funkcję w zarządach minionych kadencji, a Marek Kapłucha pełni funkcję wiceprezesa zarządu od 1 stycznia 2019 roku" - czytamy w komunikacie. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji

Tadeusz Nowicki został ponownie powołany na prezesa Ergisu

obrotowy 2015" - czytamy w komunikacie. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Posiada 5 zakładów produkcyjnych, z których 4 zlokalizowane są w Polsce, 1 w Niemczech. Grupa specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności

Capex Ergisu wyniesie po 35 mln zł w 2017 i 2018 r.

środki wydane do końca roku. Do końca kwietnia Ergis wydał z tej puli 22 mln zł" - powiedział Nowicki podczas spotkania prasowego. W roku 2018 nakłady inwestycyjne powinny sięgnąć również 35 mln zł, wskazał także prezes. Grupa Ergis jest liderem

Ergis miał 5,12 mln zł zysku netto, 7,18 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

13,33 mln zł wobec 17,61 mln zł zysku rok wcześniej. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe

Ergis: Właściwa wartość zysku netto to 6,12 mln zł w II kw. 2018 r.

. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie za pierwsze półrocze 2018 roku, którego publikacja jest przewidziana na 13 września 2018 r. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w

Ergis miał 3,87 mln zł zysku netto, 12,9 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.

zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 201,9 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 191,22 mln zł rok wcześniej. "Rentowność brutto sprzedaży w I kwartale 2019 roku w Grupie Ergis kształtowała się na poziomie zbliżonym do

Ergis chce doprowadzić do wyboru jednej z opcji strategicznego rozwoju

Warszawa, 14.11.2018 (ISBnews) - Ergis podjął 3 października 2018 r. decyzję o zintensyfikowaniu działań, w porozumieniu z partnerami zewnętrznymi, w celu doprowadzenia do wyboru jednej z analizowanych opcji strategicznego rozwoju działalności spółki i grupy kapitałowej, podała

Ergis kupi elementy do nowej linii produkcyjnej folii stretch za 2,8 mln euro

osiągnięty do końca roku 2020" - czytamy także. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz

Ergis miał 5,2 mln zł zysku netto,13,5 mln zł EBITDA w I kw. 2018 r.

. wyniósł 4,38 mln zł wobec 5,46 mln zł zysku rok wcześniej. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe

Ergis zarekomenduje 0,16 zł dywidendy na akcję za 2015 r.

aktualizacyjne dokonane zostały w związku z rozpoczętą fuzją dwu spółek niemieckich z Grupy Ergs, tj. MKF-Ergis GmbH oraz Schimanski-Ergis GmbH. Zarząd podjął decyzję o dokonaniu jednorazowego odpisu wartości firmy (goodwill), powstałej w 2007 roku w rezultacie zakupu udziałów w spółkach niemieckich. Kwota

Ergis liczy na 3 mln zł więcej EBITDA w 2018 r. dzięki nowej linii w Niemczech

linii w berlińskim zakładzie, której koszt szacowany jest na ok. 4 mln euro spółka kończy montaż nowej linii do produkcji folii nanoErgis w zakładzie w Oławie. Nakłady na tą inwestycję wyniosą łącznie 30 mln zł. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w

Ergis rekomenduje wypłatę 0,2 zł dywidendy na akcję

mln zł straty rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 19,49 mln zł wobec 17,68 mln zł straty rok wcześniej. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa specjalizuje się w produkcji opakowań do

Ergis miał wstępnie 163,4 mln zł sprzedaży i 36,7 mln zł straty netto w IV kw.

, a zadłużenie 127,1 mln zł. "Przedstawione powyżej ujemne wartości wypracowanego zysku brutto i netto są wynikiem odpisów aktualizacyjnych, dokonanych w związku z rozpoczętą fuzją dwu spółek niemieckich z Grupy Ergis, tj. MKF-Ergis GmbH oraz Schimanski-Ergis GmbH

Ergis miał wstępnie 192,88 mln zł przychodów, 5,18 mln zł netto w III kw.

Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Ergis miał wstępnie 192,88 mln zł przychodów, 13,5 mln zł EBITDA, 5,18 mln zł zysku netto w III kwartale, podała spółka. "Wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Ergis za III kwartał 2019 roku [tys. zł] i 3

Zarząd Ergisu ocenił cenę akcji w wezwaniu jako godziwą

rozliczenia wezwania jest 22 listopada 2019 r. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz opakowań

Ergis planuje na br. CAPEX zbliżony do poziomu z 2017 r.

linii w Oławie zaplanowano na I półrocze 2019 r." - dodał Nowicki. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty

Ergis miał wstepnie 16,44 mln zł zysku netto w I półr. 2017 r.

skonsolidowanego raportu rocznego czyli 7 września 2017 r." - podsumowano. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty

Ergis miał wstępnie 24,39 mln zysku netto w 2016 r.

dnia publikacji sprawozdań finansowych za 2016 rok emitent będzie monitorować prognozowane wyniki" ? czytamy w komunikacie. Ergis przedstawi ostateczne wyniki roczne 25 kwietnia 2017 r. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w

Ergis odzyskał Trend Tapety od inwestora, chce odebrać pozostałe należności

. Ergis podkreśla, że zawiązane w 2013 i 2014 roku rezerwy są wystarczające na pokrycie ewentualnych strat wynikających z procesu sprzedaży, odkupienia i likwidacji spółki, a operacje te nie będą miały wpływu na wyniki finansowe grupy Ergis w 2015 roku i kolejnych latach. Grupa

W wyniku wezwania zawarto transakcje na 17 254 934 akcji Ergisu

. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET

Cena w wezwaniu na akcje Ergisu podniesiona do 3,88 zł za sztukę

20 083 783 akcji Ergisu, reprezentujących 53,15% ogólnej liczby akcji spółki i głosów na WZA. Pośredniczącym w wezwaniu jest mBank. Finergis Investments Ltd. jest największym akcjonariuszem Ergisu, posiadającym 40,24% akcji spółki. Grupa Ergis

Ergis uruchomi trzecią linię do folii nano w III kw. 2017 r.

rentowności przy wzroście wolumenu" ? wyjaśnił prezes. W okresie I-III kw. br. Ergis odnotował wzrost sprzedaży folii nanoErgis o 30% r/r. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa specjalizuje się w

Rada nadzorcza Ergisu zatwierdziła program inwestycyjny o wart. do 30 mln zł

. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Posiada 6 zakładów produkcyjnych, z których 4 zlokalizowane są w Polsce, 2 w Niemczech. Grupa specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty

Ergis oczekuje dobrego roku dzięki spadkom cen polimerów

. PVC jest najdroższe w historii co w połączeniu z presją cenową konkurent?w odbiło się na naszych wynikach" - dodał Nowicki. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i

Zysk netto Ergis spadł r/r do 4,63 mln zł w III kw. 2017 r.

przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 21,09 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 574,71 mln zł w porównaniu z 530,76 mln zł rok wcześniej. "Rentowność brutto sprzedaży Grupy Ergis nie zmieniła się istotnie i w III

Ergis miał 7,94 mln zł zysku netto, 26,83 mln zł EBITDA w I poł. 2019 r.

. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 8,82 mln zł wobec 13,62 mln zł zysku rok wcześniej. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty

Akcjonariusze Ergisu zdecydowali o wypłacie 0,2 zł dywidendy na akcję

, a wypłata dywidendy została ustalona na 16 lipca 2018 roku, podano również. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 38 094 597 sztuk pomniejszona o liczbę akcji które zostaną skupione przez Ergis do dnia dywidendy. Grupa Ergis jest liderem

Ergis miał wstępnie 8,02 mln zł zysku netto w I połowie 2019 r.

PVC są zbliżone do oczekiwań i korzystniejsze niż w I półroczu 2018 roku" - czytamy dalej. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione 6 września 2019 r. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej

Zysk netto Ergisu spadł r/r do 20,75 mln zł w 2017 r.

. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 749,56 mln zł w 2017 r. wobec 695,56 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2017 r. wyniósł 35,16 mln zł wobec 18,91 mln zł zysku rok wcześniej. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa

Ergis: Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 39,23 mln (aktualizacja)

Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET

Ergis: Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 39,23 mln

Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Posiada 6 zakładów produkcyjnych, z których 4 zlokalizowane są w Polsce, 2 w Niemczech. Grupa specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty

Zysk netto Ergis wyniósł 23,78 mln zł w 2016 r. wobec straty rok wcześniej

mln zł straty rok wcześniej. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz opakowań

Ergis miał wstępnie 3,95 mln zł zysku netto, 11,6 mln zł EBITDA w III kw.

5,44 mln zł, a wynik EBITDA obniżył się o 22,9% do 11,6 mln zł. "Grupa Ergis, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej, opublikowała wyniki wstępne za III kwartał 2018 roku. Są one, w ocenie zarządu, niezadowalające. Oprócz wzrostu kosztów

Ergis rekomenduje wypłatę 0,15 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Posiada 6 zakładów produkcyjnych, z których 4 zlokalizowane są w Polsce, 2 w Niemczech. Grupa specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty

Ergis skupi do 5% akcji własnych za maks. 10 zł sztuka

. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Posiada 5 zakładów produkcyjnych, z których 4 zlokalizowane są w Polsce, 1 w Niemczech. Grupa specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty

Akcjonariusze Ergisu zdecydowali o wypłacie 0,1 zł dywidendy na akcję

. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 9 lipca 2019 roku, a wypłata dywidendy została ustalona na 16 lipca 2019 roku, podano również. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 37 789 941 sztuk. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w

Ergis miał 11,65 mln zł zysku netto, 21,97 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

zł wobec 35,16 mln zł zysku rok wcześniej. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz

Akcjonariusze Ergisu zdecydowali o wypłacie 0,2 zł dywidendy na akcję

roku, podano również. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz opakowań przemysłowych

Zysk netto Ergisu spadł r/r do 14,08 mln zł w I poł. 2016 r.

ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 13,7 mln zł wobec 14,41 mln zł zysku rok wcześniej. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty

Ergis: Poprawa r/r zysku EBITDA w br. umożliwiłaby 0,18 zł dywidendy na akcję

zgromadzeniu o przeznaczeniu 6,31 mln zł na dywidendę, czyli 0,16 zł na jedną akcję Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET

Zysk netto Ergisu wzrósł r/r do 19,1 mln zł w 2014 r.

. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 667,53 mln zł w 2014 r. wobec 673,26 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2014 r. wyniósł 14,46 mln zł wobec 8,02 mln zł zysku rok wcześniej. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa

Ergis rekomenduje wypłatę 0,2 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

rok obrotowy 2017 i wypłaty dywidendy. Ostateczną decyzję o podziale zysku za rok obrotowy 2017 oraz o wypłacie dywidendy podejmie zwyczajne walne zgromadzenie" - czytamy dalej. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej

Zysk netto Ergisu zmniejszył się r/r do 6,94 mln zł w I kw. 2016 r.

zysku rok wcześniej. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Posiada 5 zakładów produkcyjnych, z których 4 zlokalizowane są w Polsce, 1 w Niemczech. Grupa specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty

Akcjonariusze Ergisu zdecydują 27 VI o wypłacie 0,2 zł dywidendy na akcję

wypłata ma nastąpić 14 lipca br., wynika również z projektu uchwały. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty

Ergis miał wstępnie 20,45 mln zł zysku netto w 2017 r., spadek o 13,9% r/r

Ergis podał, że zysk operacyjny sięgnął 32,89 mln zł (-6,6% r/r), zysk brutto 29,3 mln zł (-2,2%), a zadłużenie odsetkowe 162,99 mln zł (+22,7% r/r). "Wartości EBITDA i zysku w 2017 roku są obciążone wzrostem kosztów wynagrodzeń w grupie - o 7,2 mln zł (w porównaniu z

Ergis miał wstępnie 14,05 mln zł zysku netto w 2018 r.

. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET

Ergis miał wstępnie 4,66 mln zł zysku netto w III kw. 2017 r.

października 2017 r. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch

Zysk netto Ergis wzrósł r/r do 19,73 mln zł w I poł. 2015 r.

mln zł zysku rok wcześniej. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Posiada 6 zakładów produkcyjnych, z których 4 zlokalizowane są w Polsce, 2 w Niemczech. Grupa specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i

Akcjonariusze Ergisu zdecydują 12 VI o wypłacie 0,2 zł dywidendy na akcję

2018 r., a dzień wypłaty - 16 lipca 2018 r. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz

Akcjonariusze Ergis zdecydują 23 czerwca o 0,16 zł dywidendy na akcję

roku 2016. Na każdą akcję spółki będzie przypadała kwota 0,16 zł dywidendy" - czytamy w projekcie. ZWZ ustali dzień dywidendy na 30 czerwca 2016 roku, a termin wypłaty dywidendy na 14 lipca 2016 roku. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa

Zysk netto Ergis spadł r/r do 2,09 mln zł w III kw. 2015 r.

. wyniósł 19,12 mln zł wobec 12,88 mln zł zysku rok wcześniej. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Posiada 6 zakładów produkcyjnych, z których 4 zlokalizowane są w Polsce, 2 w Niemczech. Grupa specjalizuje się w produkcji

Strata netto Ergis wyniosła 16,2 mln zł w 2015 r. wobec zysku rok wcześniej

wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w 2015 r. wyniosła 17,68 mln zł wobec 14,46 mln zł zysku rok wcześniej. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Posiada 6 zakładów produkcyjnych, z których 4

Zysk netto Ergisu wzrósł r/r do 7,02 mln zł w III kw. 2016 r.

wobec 19,13 mln zł zysku rok wcześniej. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz

Akcjonariusze Ergis uchwalili skup do 5% akcji własnych

" - czytamy również. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Posiada 6 zakładów produkcyjnych, z których 4 zlokalizowane są w Polsce, 2 w Niemczech. Grupa specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty

Ergis chce zwiększać sprzedaż folii nanoErgis o 30% rocznie

. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET

Ergis liczy na wyniki III kw. co najmniej tak dobre jak w roku ubiegłym

wcześniej. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch

Zysk netto Ergisu wzrósł r/r do 15,72 mln zł w I poł. 2017 r.

. Ergis podał, że wskaźnik rentowności sprzedaży Grupy nieznacznie pogorszył się w I półroczu 2017 i wyniósł 15,7% w porównaniu do 16% rok wcześniej, co było skutkiem wzrostu cen surowców. Jednak z uwagi na wyższą sprzedaż wartość marży była w I półr. br. wyższa od ubiegłorocznej (58,68 mln zł wobec 57,03

Zysk netto Ergisu wzrósł r/r do 7,82 mln zł w I kw. 2015 r.

zł zysku rok wcześniej. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Posiada 6 zakładów produkcyjnych, z których 4 zlokalizowane są w Polsce, 2 w Niemczech. Grupa specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty

Akcjonariusze Ergisu zdecydowali wypłacie o 0,16 zł dywidendy na akcję

odnotował 16,2 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 19,03 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w 2015 r. wyniosła 17,68 mln zł wobec14,46 mln zł zysku rok wcześniej. Grupa Ergis jest liderem

Ergis chce zwiększyć nakłady na inwestycje rozwojowe, weźmie pod uwagę akwizycje

związanych z przejęciem podmiotów zewnętrznych" ? powiedział Nowicki. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane

Przegląd prasy

każde dziecko może zachęcić kobiety do powrotu do aktywności zawodowej ISBnews --Oferta COIG z grupy Wasko za 13,5 mln zł najkorzystniejsza w przetargu SRK --Miraculum przydzieliło 1 mln obligacji zamiennych o łącznej

Ergis stawia na badania i rozwój, oczekuje poprawy na rynku surowców

. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Posiada 6 zakładów produkcyjnych, z których 4 zlokalizowane są w Polsce, 2 w Niemczech. Grupa specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty

Finergis Investments i M. Górski ogłosili przymusowy wykup 7,49% akcji Ergisu

WZA. Pośredniczącym w wezwaniu był mBank. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz

Zysk netto Ergis spadł r/r do 1,01 mln zł w IV kw. 2014 r.

wcześniej. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Posiada 6 zakładów produkcyjnych, z których 4 zlokalizowane są w Polsce, 2 w Niemczech. Grupa specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie

Ergis miał 11,35 mln zł zysku netto, 16,63 mln zł zysku EBIT w I poł. 2018 r.

. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET

Ergis miał wstępnie 8,6 mln zł zysku netto, 15,1 mln zł EBITDA w II kw.

zatrzymanej linii, niemniej Grupa nadal nie zdecydowała się na dokonanie formalnego odbioru tej inwestycji ze względu na oczekiwane dalsze modyfikacje, podano również. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w

Strata netto Ergis wyniosła 37,13 mln zł w IV kw. 2015 r. wobec zysku rok wcześniej

Grupy Ergis za IV kwartał 2015 roku" - podano także. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Posiada 6 zakładów produkcyjnych, z których 4 zlokalizowane są w Polsce, 2 w Niemczech. Grupa specjalizuje się w produkcji opakowań

Akcjonariusze Ergisu zdecydowali o wypłacie 0,15 zł dywidendy na akcję

wobec 8,02 mln zł zysku rok wcześniej. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Posiada 6 zakładów produkcyjnych, z których 4 zlokalizowane są w Polsce, 2 w Niemczech. Grupa specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie

Ergis zanotował w 2014 r. rekordowy zysk netto, może być wysoka dywidenda

Warszawa, 10.02.2015 (ISBnews) - Pomimo niekorzystnych zjawisk rynkowych i minimalnego spadku przychodów do 667,4 mln zł, Grupa Ergis zanotowała rekordowy wynik netto na poziomie 18,7 mln zł w ub.r., poinformował prezes Tadeusz Nowicki. Najważniejszy natomiast wskaźnik dla

Zysk Ergisu spadł o 58,5%r/r w III kw. w wyniku niekorzystnych zjawisk rynkowych

Warszawa, 15.10.2015 (ISBnews) - Grupa Ergis wypracowała w III kw. tego roku-według wstępnych danych - zysk netto wysokości 2,2 mln zł, co oznacza spadek o 58,5% w skali roku. Wyniki te odbiegają od oczekiwań rynkowych i są efektem splotu wielu niekorzystnych zjawisk rynkowych

Ergis oczekuje utrzymania dobrych wyników w 2016 r, pomimo efektu wysokiej bazy

172,58 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 164,99 mln zł rok wcześniej. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Posiada 5 zakładów produkcyjnych, z których 4 zlokalizowane są w Polsce, 1 w Niemczech. Grupa specjalizuje się w produkcji

Kalendarium ISBnews

--10:00: Konferencja prasowa PZU nt. wyników --10:00: Konferencja prasowa ZUE nt. wyników --10:00: Konferencja Grupy Azoty nt. wyników --11:30: Konferencja prasowa GTC nt. wyników --12:00

Kalendarium ISBnews

ZUE nt. wyników --10:00: Konferencja Grupy Azoty nt. wyników --11:30: Konferencja prasowa GTC nt. wyników CZWARTEK, 25 sierpnia --10:00: Konferencja CD Projekt nt. wyników

Waldemar Maj oddelegowany do wykonywania czynności prezesa OT Logistics

powołała Daniela Ryczka na członka zarządu. Powyższe zmiany są skuteczne od 20 grudnia 2018 r. "W trakcie trzech bardzo intensywnych lat zarząd kierowany przez Zbigniewa Nowika nakreślił nową 5-letnią strategię grupy kapitałowej OT Logistics zakładającą dywersyfikację

mDM: W przemyśle najatrakcyjniej obecnie wyceniane m.in. Ergis, Famur i Stelmet

Warszawa, 05.10.2017 (ISBnews) - Wśród spółek przemysłowych najatrakcyjniej wyceniane są, według analityków Domu Maklerskiego mBanku, Ergis, Famur, Kernel, Pfleiderer Group oraz Stelmet, wynika z raportu datowanego na 28 września. Natomiast w sektorze chemicznym obecnie