grupa elektrobudowy

Espirito Santo podnosi ocenę polskiego sektora budowlanego

Analitycy polskiego oddziału portugalskiej grupy finansowej Espirito Santo wznowili ocenę polskich spółek budowlanych Budimeksu, Elektrobudowy i Polimeksu-Mostostal do "kupuj". "Sądzimy, że większość polskich firm budowlanych wzrośnie na fali boomu w infrastrukturze" - piszą w raporcie analitycy.

Elektrobudowa: Do spółki wpłynęły trzy oferty Mostostal Zabrze Elektro

Warszawa, 04.05.2020 (ISBnews) - W odpowiedzi na zaproszenie do wstępnych rokowań dotyczących ustalenia zasad przejęcia składników masy upadłości przedsiębiorstwa Elektrobudowy w upadłości poprzez dzierżawę, nabycie, wejście w prawa i obowiązki bądź na innych zasadach w sposób

Mostostal Zabrze: Jesteśmy gotowi do ew. przejęcia kontraktów Elektrobudowy

. Bogata, często wspólna z Elektrobudową baza klientów grupy Mostostal Zabrze, w tym również międzynarodowych stanowi ważne argumenty za przejęciem działalności kontraktowej Elektrobudowy i uzupełnieniem oferty Mostostal Zabrze o wykonawstwo instalacji elektroenergetycznych, podkreślił prezes

Mostostal Zabrze wstępnie zainteresowany przejęciem działalności Elektrobudowy

lub części działalności Elektrobudowy w zakresie realizacji kontraktów, podała spółka. Mostostal podjął decyzję o skierowaniu do syndyka masy upadłości Elektrobudowy stosownego oświadczenia w tym zakresie. "Oświadczenie MZ Elektro zostanie złożone w odpowiedzi na

Backlog Mostostalu Zabrze to 455 mln zł na koniec IV, potencjalnie 681 mln zł

dzierżawy z innym podmiotem, nie zaprzestajemy działań związanych z rozwojem MZ Elektro. Niezależnie od procedowania w sprawie Elektrobudowy, nie przestajemy analizować także innych potencjalnych okazji inwestycyjnych. Grupa Mostostal Zabrze posiada zasoby, kompetencje i doświadczenie w przeprowadzaniu

Zarmen złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia kontroli nad Elektrobudową

;Przejęcie kontroli ma nastąpić poprzez objęcie przez Zarmen akcji nowej emisji Elektrobudowy. Przejmującym kontrolę nad Elektrobudową będzie jedynie Zarmen" - czytamy w komunikacie. Zarmen jest spółką holdingową stojącą na czele grupy kapitałowej Zarmen działającej w sektorze

PKN Orlen i Elektrobudowa zawarły dwa porozumienia dot. instalacji Metatezy

Warszawa, 12.11.2019 (ISBnews) - Elektrobudowa oraz PKN Orlen zawarły dwa porozumienia. Pierwsze dotyczy poddania wszystkich sporów wynikających z realizacji instalacji Metatezy rozstrzygnięciu sądowi polubownemu. W drugim strony postanowiły o zwolnieniu na rzecz Elektrobudowy

Mostostal Zabrze wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia Energotestu

przejmowanej. Wniosek wpłynął 13 sierpnia br., sprawa jest w toku. 12 sierpnia br. syndyk masy upadłości Elektrobudowy w upadłości w ramach prowadzonego postępowania upadłościowego podpisał z Mostostalem Zabrze niewiążący list intencyjny dotyczący

Roman Przybył został odwołany z funkcji prezesa Elektrobudowy

Warszawa, 23.07.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Elektrobudowy odwołała z dniem 22 lipca Romana Przybyła z funkcji prezesa, podała spółka. Jednocześnie rada delegowała z dniem 11 lipca przewodniczącego rady nadzorczej Jacka Podgórskiego do czasowego pełnienia funkcji prezesa

Elektrobudowa zamierza przeznaczać min. 30% zysku grupy na dywidendy

Warszawa, 13.09.2016 (ISBnews) - Zarząd Elektrobudowy zamierza rekomendować w latach 2016-2018 walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy na poziomie nie niższym niż 30% skonsolidowanego zysku netto przypadającego na rzecz akcjonariuszy Grupy, podała spółka

Mostostal Zabrze ma list intencyjny ws. zakupu Energotestu od Elektrobudowy

Warszawa, 12.08.2020 (ISBnews) - Syndyk masy upadłości Elektrobudowy w upadłości w ramach prowadzonego postępowania upadłościowego podpisała z Mostostalem Zabrze niewiążący list intencyjny dotyczący potencjalnej sprzedaży przez Elektrobudowę na rzecz potencjalnego inwestora 100

Portfel zamówień Elektrobudowy miał wartość 619,75 mln zł na koniec 2018 r.

Warszawa, 02.05.2019 (ISBnews) - Wartość portfela zamówień grupy Elektrobudowa wynosiła 619,75 mln zł na koniec 2018 r., podała spółka w raporcie rocznym. "Wartość portfela zamówień grupy na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 619 746 tys. zł

Roman Przybył zastąpił Janusza Juszczyka na stanowisku prezesa Elektrobudowy

Warszawa, 28.08.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Elektrobudowy odwołała Janusza Juszczyka z funkcji prezesa i powołała na jego miejsce Romana Przybyła, podała spółka. "Rada nadzorcza na posiedzeniu w dniu 28 sierpnia 2018 r. podjęła uchwałę w

BESI obniżyło wycenę Elektrobudowy do 102,9 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 18.12.2014 (ISBnews) - Analitycy BESI (Grupo Novo Banco) obniżyli cenę docelową akcji Elektrobudowy do 102,9 zł z 108,3 zł i podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 16 grudnia. Rekomendacja została wydana

Elektrobudowa prognozuje zysk netto grupy na poziomie 45 mln zł w 2015 r.

zł. "Zarząd Elektrobudowy SA przedstawia prognozę wyników spółki i grupy kapitałowej na 2015 rok. Prognozowane wyniki na 2015 rok Elektrobudowy: zamówienia 944,8 mln zł, przychody ze sprzedaży 1 148,9 mln zł, zysk netto 42,3 mln zł"- czytamy w komunikacie

Elektrobudowa prognozuje 959,7 mln zł przychodów i 46 mln zł zysku netto w 2018

Warszawa, 06.02.2018 (ISBnews) - Elektrobudowa prognozuje 959,7 mln zł skonsolidowanych przychodów i 46 mln zł zysku netto w 2018 r., podała spółka. "Prognozowane wyniki na 2018 rok: grupa kapitałowa Elektrobudowa: przychody ze sprzedaży 959,7

Elektrobudowa prognozuje 1,07 mld zł przychodów i 51,1 mln zł zysku netto w 2017

800,2 mln zł, przychody ze sprzedaży 1 015,0 mln zł, zysk netto 50,1 mln zł Grupa kapitałowa Elektrobudowa SA: przychody ze sprzedaży 1 066,4 mln zł, zysk netto 51,1 mln zł, zysk netto przypadający akcjonariuszom Elektrobudowy SA 51,1 mln zł" - czytamy w komunikacie

Przegląd informacji ze spółek

. Hubert Staszewski zrezygnował z pełnienia funkcji członka zarządu Elektrobudowy w upadłości ze skutkiem na dziś, podał syndyk masy upadłości Elektrobudowy. Rada nadzorcza Brastera powołała Agnieszkę Kraszewską do pełnienia funkcji członka zarządu, podała spółka. Wcześniej

Elektrobudowa obniżyła prognozę zysku netto grupy do 27,3 mln zł w 2018 r. 

sprzedaży 899,4 mln zł, zysk netto 34,8 mln zł, zaś dla grupa kapitałowej: przychody ze sprzedaży 959,7 mln zł, zysk netto 27,3 mln zł, zysk netto przypadający akcjonariuszom Elektrobudowy 27,1 mln zł. "Spółka będzie dokonywała oceny możliwości realizacji prognozowanych

Elektrobudowa pozwała ZUE o zapłatę 24,8 mln zł tyt. bezpodstawnego wzbogacenia

Warszawa, 23.09.2016 (ISBnews) - Przeciwko ZUE wszczęte zostało postępowanie z powództwa Elektrobudowy o zapłatę ok. 24,8 mln zł tytułem bezpodstawnego wzbogacenia, podało ZUE. "Jednocześnie spółka informuje, że dysponuje środkami niezbędnymi do

Przegląd informacji ze spółek

podpisał umowę z Hydrogenics Corporation na zakup zakupu hydrolizera służącego do produkcji wodoru, podał ZE PAK. Wartości nakładów na wierzytelności nabytych przez Grupę Kruk wyniosła 57 mln zł w I kw. 2020 roku i była niższa o 68% w skali roku. Kwota spłat z tytułu obsługi

Kalendarium ISBnews

PIĄTEK, 10 maja --09:30: Uroczyste rozpoczęcie przez PGNiG OD dostaw paliwa LNG do Zajezdni Ostrobramska --11:00: Konferencja Netii --12:00: Konferencja prasowa Elektrobudowy nt. wyników za 2018 r

Elektrobudowa miała wstępnie 1,9 mln zł zysku netto w I kw. 2018 r.

zysk netto 10,8 mln zł, podano także. "Różnica w zysku netto Elektrobudowy SA, a grupy kapitałowej Elektrobudowa wynika z należnej dywidendy od spółki stowarzyszonej Vector Sp. z o.o. (wycenionej metodą praw własności). W zysku krupy kapitałowej Elektrobudowa przytoczona

Przegląd informacji ze spółek

na postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód, X Wydział Gospodarczy o ogłoszeniu upadłości Elektrobudowy, podała spółka. Grupa Archicom sfinalizowała umowę sprzedaży biurowca City One - pierwszego z dwóch budynków kompleksu City Forum we Wrocławiu, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 5,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych (IRGiT) z grupy kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie podpisała w Wilnie umowę z bałtycko-fińską giełdą gazu

Przegląd informacji ze spółek

rzecz akcjonariuszy Grupy, podała spółka. Strategia Elektrobudowy na lata 2016-2018 zakłada m.in. średnioroczną sprzedaż zewnętrzną na poziomie 1,1 mld zł oraz zwiększenie rentowności netto do 5%, podała spółka. Marvipol uzyskał zgodę Urzędu Ochrony

Przegląd informacji ze spółek

, poinformował prezes Piotr Krupa. PGE Ventures - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - zainwestował w startup ConnectPoint, podała spółka. Wawel odnotował 18,31 mln zł zysku netto w III kw. 2019 r. wobec 19,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała

Przegląd informacji ze spółek

wyzwaniem dla wszystkich sklepów są godziny dla seniorów. Porozumienie akcjonariuszy Elektrobudowy w upadłości, zawiązane 23 marca br. przez Janali Sp. z o.o., Cezarego Kubackiego oraz Macieja Nowaka, wystąpiło do zarządu spółki o zwołanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy i chce

ZUE porozumiało się ws. zajezdni Franowo, zapłaci Elektrobudowie 26,5 mln zł

ramach kontraktu przelane przez zamawiającego na rachunek bankowy spółki wskazany w umowie o zamówienie publiczne, w kwocie 24,8 mln zł, 2. kwotę pociągniętą przez emitenta z regwarancji wystawionej na zlecenie Elektrobudowy, na kwotę 1,7 mln zł" - czytamy w komunikacie

Przegląd prasy

czwartek --UKE zawiesił bieg terminu składania ofert wstęp. w aukcji na częstotliwości 5G --Hubert Staszewski zrezygnował z funkcji członka zarządu Elektrobudowy --PGG: Propozycja związków to ok. 100 mln zł mniej oszczędności

Przegląd informacji ze spółek

Macieja Wieczorka, podała spółka. CI Games wypracowało 4,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I połowie br. Rentowność netto grupy wyniosła 18%, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. Akcjonariusze Rafako podczas zwyczajnego walnego

Elektrobudowa zawiązała 60,3 mln zł rezerwy, szacuje 59,9 mln zł straty w I poł.

z grupy kapitałowej. Ponadto Zarząd Elektrobudowy SA liczy na pozytywny efekt negocjacji z zamawiającym. Projekt charakteryzuje się wysokim stopniem złożoności i jest w końcowej fazie realizacji. Na opóźnienie wpływ miały przede wszystkim zmiany projektowe" - napisał prezes Roman Przybył w

Przegląd prasy

% wniosków firm o pomoc na walkę ze skutkami COVID-19 --e-Kiosk przeanalizuje opcję wycofania akcji spółki z NewConnect --Spółki z Grupy PGE otrzymają blisko 0,5 mld zł dofinansowania z NFOŚiGW --Wskaźnik koniunktury w

Przegląd prasy

ISBnews --Organizacje związkowe w Alior Banku chcą podwyżek wynagrodzeń --AMS z grupy Agora przejmuje Piano Group, właściciela Benefit Multimedia --Kredyt Inkaso miał 8,06 mln zł zysku netto, 74,95 mln zł zysku EBIT w 2019 r

Przegląd informacji ze spółek

dwóch projektach budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku o łącznej mocy do 2,5 GW oraz przy realizacji tych projektów, podała grupa. Umowa zmieniająca do umowy w sprawie finansowania działalności Elektrobudowy z 28 maja 2019 r. weszła w życie, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

w Elektrowni Ostrołęka B, podała spółka. Szacowany wpływ odpisu na skonsolidowany wynik netto Grupy Energa za I półrocze 2019 r. wynosi 218,6 mln zł. J.W. Construction Holding postanowił przystąpić do nabywania do 1 mln akcji własnych w celu umorzenia po cenie 2,18-3,4 zł

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka. Rada nadzorcza Elektrobudowy podjęła uchwałę w sprawie powołania Jacka Podgórskiego na stanowisko prezesa zarządu spółki aktualnej X kadencji ze skutkiem od 21 października 2019 r., podała spółka Grupa Lotos odnotowała skonsolidowany

Przegląd informacji ze spółek

Solutions 30 ogłosił, że podpisał umowę przejęcia części działalności telekomunikacyjnej Grupy Sprint w Polsce, podała spółka. PKP Cargo odebrało pierwszą z 31 lokomotyw elektrycznych z platformy Dragon, które dla przewoźnika produkuje Newag

Przegląd informacji ze spółek

ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na poziomie grupy kapitałowej w wysokości 0,36 pkt proc., ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Dotychczas bufor ten wynosił 0,42 pkt. proc. Akcjonariusze Work Service nie

Przegląd informacji ze spółek

platformie Nintendo Switch to czerwiec - lipiec 2020 r. Decyzje Rady Polityki Pieniężnej (RPP) o obniżce stóp procentowych z 17 marca i 8 kwietnia 2020 r. będą mieć łączny negatywny wpływ na wynik z tytułu odsetek Grupy BNP Paribas Bank Polska w wysokości 100-130 mln zł, podał bank

Przegląd informacji ze spółek

Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT) - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - zawarło porozumienie z konsorcjum Rafako - Mostostal Warszawa, wykonawcą bloku 910 MW w Jaworznie, oraz E003B7 sp. z o.o. (SPV) w sprawie naprawy uszkodzonych elementów kotła i harmonogramu dalszych

Przegląd prasy

oddalił umorzenie postępowania sanacyjnego Grupy Piotr i Paweł --CMR/PIH: Sprzedaż w sklepach małoformatowych wzrosła o 7,1% r/r we wrześniu --Fitch przyznał rating A- dla emisji obligacji BGK --PKO TFI podpisało już 1000

Przegląd informacji ze spółek

emisji wyniosła 17,81 mln zł. Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała ok. 432 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. według szacunkowych danych, podała spółka. Polskie Górnictwo

Przegląd informacji ze spółek

dokapitalizowania, podał GNB. Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego Pepees przyjęło "Strategię grupy kapitałowej Pepees na lata 2019-2024", która zakłada m.in wzrost przychodów do 294,17 mln zł w 2024 r. oraz dynamiczny wzrost zysku operacyjnego. Celem jest umocnienie pozycji

Przegląd prasy

--MR: Eksport wzrośnie o ok. 6%, a import o ok. 3,5% w 2019 r. --PZPM: Rejestracje nowych przyczep i naczep spadły o 15,5% r/r w listopadzie --Lokum Deweloper przydzielił obligacje o łącznej wartości nom. 65 mln zł --Grupa

Przegląd prasy

Games: 'Kids: Animal Colouring' i 'Pool Pro 2' na Switchu w VI-VII --BNP Paribas BP: Obniżki stóp obniżą wynik odsetkowy grupy o 100-130 mln zł --KE przedstawiła zasady stopniowego znoszenia ograniczeń w związku z COViD

Przegląd prasy

Elektrobudowy uważa, że układ i wejście inwestora będą lepsze niż bankructwo, jednak eksperci obawiają się lawiny upadłości --W kwietniu koszt zakupów spożywczych w dużych sieciach niemal się nie zmienił, ale znacznie podrożały zakupy w internecie ISBnews

Przegląd prasy

strategiczny hub wsparcia dla biznesu w marcu 2020 r. --Radpol rozpoczął przegląd opcji strategicznych dla zakładu w Ciechowie --Grupa AB miała 57,78 mln zł zysku netto w r.obr. 2018/2019 --Akcjonariusze Elektrobudowy zdecydowali

Przegląd prasy

--BM Reflex: Ceny paliw mogą wzrosnąć w najbliższych dniach, zwłaszcza ON --MOL przeprowadził ofertę obligacji na kwotę 28,4 mld HUF --MPiT oczekuje przyspieszenia sprzedaży detalicznej we wrześniu --Grupa Lotos

Przegląd prasy

grupy jest dobra, rekomendacji dot. dywidendy należy się spodziewać w maju --CD Projekt: Podtrzymujemy wrześniową datę "Cyberpunka 2077" i nie rozważamy innych opcji Dziennik Gazeta Prawna --Rząd pracuje nad

Przegląd prasy

--Akcjonariusze Banku Handlowego zdecydują 4 VI o niewypłacaniu dywidendy --BSC Drukarnia Opakowań złożyła do KNF wniosek o wycofanie akcji z obrotu --PSE zażądały od Elektrobudowy 14 mln zł z gwarancji na prace przy stacji Konin

Przegląd informacji ze spółek

, poinformował członek zarządu, dyrektor finansowy spółki Mariusz Lizon. Grupa Lotos odnotowała skonsolidowany oczyszczony wynik EBITDA LIFO w wysokości 0,78 mld zł w II kw. 2019 r. według szacunkowych danych, podała spółka. Asseco Business Solutions powinno

Przegląd informacji ze spółek

% udziałów, a spółka zależna Medinice 49% udziałów w nowej spółce, która będzie realizować ten projekt, podało Medinice. Spółka Bioeko Grupa Tauron podpisała umowy ze spółką Nowe Jaworzno Grupa Tauron dotyczące sprzedaży i zagospodarowania ubocznych produktów spalania i produktów

Przegląd prasy

--Prezes Elektrobudowy: Upadłość likwidacyjna nie musi byc jedyną drogą, gdyż majątek spółki jest znaczny, a zobowiązania nie tat duże --Senat uratował na chwilę przed ingerencja rządu prezesa UKE i auckję 5G, ale Sejm najprawdopodobniej odrzuci poprawki

Przegląd prasy

ISBnews --Grupa Kęty prognozuje ok. 70 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r. --Indeks WIG20 wzrósł o 3,24% na zamknięciu we wtorek --CDRL rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2019 r. --Browar Brodacz

Przegląd prasy

--Grupa Accolade rozbuduje Park Przemysłowy w Szczecinie za 160 mln zł --MC chce promować usługę mTożsamość, jest już honorowana przez PKP Intercity --Primetech zdecydował o wygaszeniu działalności obrotu węglem --PKP

Przegląd informacji ze spółek

Nabycie 45% akcji NN Investment Partners International Holdings B.V. przez ING Investment Holding (Polska) - podmiot z grupy kapitałowej ING Banku Śląskiego - pozwoli bankowi na zoptymalizowanie oferty produktowej, poinformował prezes ING BSK Brunon Bartkiewicz

Przegląd prasy

Parkiet --Firmy korzystają z możliwości przesunięcia terminu wdrażania PPK na jesień --Wiceprezes Inpro: Mamy potencjał, aby przekazać w br. jako grupa ok. 900 mieszkań; nie wykluczamy kolejnych inwestycji biurowych Dziennik

Przegląd prasy

Warszawa, 17.06.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Europejski rynek lotniczy jest gotowy do konsolidacji - uważa prezes Grupy Lufthansa

Przegląd informacji ze spółek

na koniec grudnia 2018 r, podało TFI. Miesiąc wcześniej ich wartość wynosiła 6 651 930 142,08 zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów osiągnięte przez grupę Monnari Trade w grudniu 2018 roku wyniosły ok. 36,9 mln zł i były wyższe o 10,48% w skali roku, podała

Przegląd informacji ze spółek

Goldenline odejdzie 80% pracowników, a koszt dobrowolnych odejść wyniesie około 0,9 mln zł i obciąży wyniki grupy Agora w II kw. 2020 r. Towarowa Giełda Energii (TGE) wprowadziła nowy instrument dla gazu ziemnego wysokometanowego grupy E, przesyłanego w obszarze Systemu Gazociągów

Przegląd prasy

firm idzie ćwierć miliarda złotych rocznie --Przeniesienie oszczędności z OFE do IKE obniży emeryturę maksymalnie o 6% -- W ub. roku przybyło firm przynoszących straty -- Grupa 10% najwięcej zarabiających Polaków uzyskuje

Przegląd informacji ze spółek

inwestycji wyniosła ponad 127 mln zł. Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) nie prowadzi żadnych analiz, ani rozmów na temat ewentualnych przejęć instytucji finansowych, poinformował prezes PFR Paweł Borys, odnosząc się do spekulacji mediów na temat badania przez Commerzbank

Przegląd informacji ze spółek

Strategia grupy kapitałowej Aplisens na lata 2020-2022 nie wyklucza akwizycji producentów aparatury kontrolno-pomiarowej rozszerzające ofertę grupy, podała spółka. Strategia grupy kapitałowej Aplisens na lata 2020-2022 zakłada m.in. przeznaczenie na

Przegląd prasy

załamania w czerwcu 2014 r. --Boruta-Zachem zakończył inwestycję o wartości 33,4 mln zł --Kurs EUR/USD może zakończyć rok sesją spadkową --TXM z grupy Redanu złożyło wniosek do KNF o zawieszenie oferty publicznej

Przegląd informacji ze spółek

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kęty wzrosną o 5% r/r do 820 mln zł w I kw. 2020 r., a skonsolidowany zysk operacyjny wzrośnie o 17% r/r do 90 mln zł, podała spółka, prezentując wstępne szacunki. Skonsolidowany zysk na poziomie EBITDA wzrośnie o 14% r/r do 125 mln

Przegląd prasy

oczekiwaniami --Prezes Pekao liczy na dobry rok dla finansowania transakcji M&A przez bank --Grupa Orlen rozpoczęła badania środowisk. ws. budowy farmy wiatrowej na Bałtyku --EBI: 64% Polaków planuje prowadzić recykling i

Elektrobudowa podniosła prognozy zysków, nie zmieniła oczekiwań co do przychodów

Elektrobudowy SA informuje, że po zakończeniu analizy jednostkowych i skonsolidowanych wyników finansowych zrealizowanych po 9 miesiącach 2015 roku oraz perspektyw działalności spółki na tle bieżącej sytuacji makroekonomicznej do końca 2015 roku, podjął decyzję w sprawie podwyższenia prognozy wyników

Przegląd prasy

przestępstwa, uważają eksperci oraz sama PKW -- Sytuację płynnościową w Polskiej Grupie Górniczej ratuje PGE. Zamówienia na węgiel najbardziej ograniczył Tauron, wynika z informacji dziennika -- Andrzej Sośnierz: Porozumienie ma wystarczającą liczbę posłów

Przegląd informacji ze spółek

zezwolenia na przywrócenie formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) 125 266 899 akcjom spółki, stanowiącym 100% udziału w kapitale zakładowym, podała spółka. Analizy przeprowadzone przez Polską Grupę Energetyczną (PGE) wykazały, że projekt uciepłownienia Elektrowni

Przegląd informacji ze spółek

zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Umowa zmieniająca do umowy w sprawie finansowania działalności Elektrobudowy z 28 maja 2019 r. weszła w życie, podała spółka. W efekcie negocjacji, dotyczących pozyskania inwestora strategicznego

Przegląd informacji ze spółek

Polska liczy na poprawę wyników i wzrost wartości w 2019 roku dzięki wdrażanym nowym rozwiązaniom technologicznym, poinformował ISBtech prezes Sylwester Cacek. Sąd Rejonowy (I instancji) w Finlandii zasądził od Elektrobudowy w dwóch sprawach ok. 4,72 mln euro i ok. 3,24 mln

Przegląd informacji ze spółek

masy upadłości Elektrobudowy. Santander Bank Polska zaoferuje przedsiębiorcom gwarancje bankowe w ramach Funduszu Gwarancji Płynnościowych, uruchomionego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Określony w umowie z BGK limit portfelowej linii gwarancyjnej wynosi 13 mld zł

Przegląd prasy

--Spółka Bioeko Grupa Tauron podpisała umowy ze spółką Nowe Jaworzno Grupa Tauron dotyczące sprzedaży i zagospodarowania ubocznych produktów spalania i produktów powstałych w wyniku procesu odsiarczania spalin z bloku energetycznego 910 MW. Jest to część działań związanych z reorganizacją obszaru ubocznych

Przegląd informacji ze spółek

wypłacie kwoty 60,15 mln zł, czyli 1,8 zł na akcję, na dywidendę, wynika z uchwał walnego. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy wydał postanowienie w przedmiocie ustanowienia rady wierzycieli Elektrobudowy w upadłości, podała spółka

Przegląd prasy

% wkładu własnego w kredytach hipotecznych, niektóre - 30% czy 40% ISBnews --Grupa Selena widzi spadek popytu na materiały budowlane w zw. z pandemią --Arctic Paper powołał zarząd na następną kadencję w niezmienym składzie

Przegląd informacji ze spółek

istniejących akcji oferowanych przez spółkę Ultro, podała spółka. Syndyk masy upadłościowej Elektrobudowy poinformował, że w odpowiedzi na zaproszenie do wstępnych rokowań dotyczących ustalenia zasad przejęcia składników masy upadłości, do spółki wpłynęła oferta dzierżawy

Przegląd informacji ze spółek

hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową o część produkcyjno-magazynową wraz z wewnętrzną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórką budynku magazynowo - technicznego w Biskupicach Podgórnych", podała spółka. Grupa IMS wdraża

Przegląd prasy

obrotu na giełdzie w Johannesburgu --Elektrobudowa zamierza przeznaczać min. 30% zysku grupy na dywidendy --Strategia Elektrobudowy na 2016-2018 zakłada wzrost rentowności netto do 5% --Trzeci dzień trwa umocnienia złotego

Przegląd prasy

. --Akcjonariusze Grupy Żywiec zdecydowali o 26 zł dywidendy na akcję --Enter Air ma umowę czarteru z Airconsulting wartą szac. 27,43 mln euro --Janusz Juszczyk powołany na prezesa Elektrobudowy na kolejną kadencję --Sescom chce wejść

Przegląd prasy

2017 r. --Akcjonariusze Grupy Kęty zdecydują 24 kwietnia o wypłacie dywidendy za 2017 r. --Akcjonariusze Sescom zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy --RN Open Finance pozytywnie zaopiniowała niewypłacanie dywidendy za

Przegląd prasy

wtorek --Zysk netto Elektrobudowy wzrósł r/r do 58,61 mln zł w 2017 r. --mBank rozpozna 177 mln zł zysku w I kw. zw ze sprzedażą części mFinanse --PKN Orlen podpisał deklarację współpracy z władzami litewskimi

Przegląd informacji ze spółek

. wobec 2,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Aktualny portfel zamówień Grupy ZUE wynosi ok. 1,8 mld zł, podała spółka. Comp odnotował 0,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I

Przegląd prasy

detaliczna w USA spadła o 0,3% m/m w styczniu --DM BDM podniósł rekomendację Elektrobudowy do 'kupuj', wycena w dół do 100 zł --Inflacja konsumencka CPI w USA wyniosła 0,5 % m/m w styczniu --GO TFI złożyło do UOKiK wniosek ws

Przegląd informacji ze spółek

zlecił Tauron Dystrybucji Serwis budowę zasilania wewnętrznego w fabryce LG Chem w Biskupicach Podgórnych, podał Tauron. Koniec prac jest zaplanowany na styczeń 2020 r. Nationale-Nederlanden OFE zmniejszyło stan posiadania akcji Elektrobudowy poniżej 5% głosów na walnym

Przegląd informacji ze spółek

idzie "zgodnie z planem". Rada nadzorcza Elektrobudowy odwołała Janusza Juszczyka z funkcji prezesa i powołała na jego miejsce Romana Przybyła, podała spółka. Gra "Thronebreaker" (Wojna Krwi) autorstwa grupy CD Projekt jest

Przegląd informacji ze spółek

. Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars spadła o 12,7% r/r do 645,1 mln zł w marcu 2020 r., podała spółka. W związku z ogłoszeniem upadłości Elektrobudowy wszczęta została procedura zwolnień grupowych w trybie ustawy z 13 marca 2003 roku o

Przegląd prasy

. --Grupa Kęty zakłada wzrost segmentu wyrobów aluminiowych o 10-15% w br. --Zysk netto Grupy Kęty wzrósł r/r do 54,69 mln zł w I kw. 2017 r. --PGE wstępnie szacuje 1,87 mld zł EBITDA i 882 mln zł zysku netto grupy w I kw

Przegląd informacji ze spółek

sprzedażą tej spółki na rzecz Phoebe IVS, podał mBank. Grupa mBanku rozpozna 177 mln zł zysku na transakcji w I kw. 2018 r. PKN Orlen oraz ministrowie energetyki i komunikacji Litwy podpisali deklarację o współpracy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego kraju, w której

Przegląd prasy

niewypłacanie dywidendy z zysku za 2016 r. --Indeks WIG20 wzrósł o 0,47% na zamknięciu w piątek --Grupa Elektrobudowy szacuje 971,5 mln zł przychodów i 55,1 mln zł netto w 2016r. --Autorud złożył do UOKiK wniosek o zgodę na

Przegląd informacji ze spółek

mobilnej IKO klienci banku wykonali z poziomu telefonu łącznie już 200 mln transakcji, podał bank. Połączenie PKN Orlen i Grupy Lotos będzie korzystne dla obu firm, ocenili eksperci Zespołu Doradców Gospodarczych TOR w raporcie zaprezentowanym podczas XI Europejskiego Kongresu

Przegląd prasy

wymagają doprecyzowania --mDM podniósł rekomendację Elektrobudowy do 'kupuj', wycenę do 170,5 zł --Dekpol ma umowę na budowę hali dla Prima-KL w Tczewie za 11,5 mln zł netto --Philips oświetli 3-dniowy Light.Move.Festival w

Przegląd informacji ze spółek

zgromadzenie. Paged Meble, spółka zależna grupy Paged, przystąpiła do realizacji wygaszania produkcji tzw. mebli skrzyniowych i rozpoczęła procedurę zawiadomienia międzyzakładowych organizacji związkowych o rozpoczęciu prac nad porozumieniem w sprawie zwolnień grupowych, podała

Przegląd informacji ze spółek

mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 161,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Grupa kapitałowa Elektrobudowy miała przychody na poziomie 356,1 mln zł i zysk netto w wysokości 17,2 mln

Przegląd prasy

się na warszawskiej giełdzie, okazał się ulotny --Akcje Elektrobudowy taniały we wtorek nawet o 26%, do 34,6 zł. Inwestorom nie spodobało się drugie - po majowym - cięcie prognoz --Duńczycy są zainteresowani wejściem do polskich projektów farm

Przegląd prasy

lotnictwa --Aktywa zagranicznych TFI wzrosły o 37% r/r do 6,8 mld zł na koniec 2014 r. --Grupa Onet ma zgodę UOKiK na przejęcie serwisu Nasza Klasa --Wartość prac Elektrobudowy w fińskiej elektrowni atomowej wzrosła o 98,5 mln

Przegląd prasy

udziela poręczeń dla budowy zakładu kwasu monochlorooctowego --TVN miał 14,5% udziału oglądalności TV w grupie docelowej w kwietniu --Noble Securities podniosło wycenę Elektrobudowy do 154,9zł, nadal zaleca 'kupuj

Przegląd prasy

, które należą do największych w Europie, grupa w 2017 r. planuje umacniać swoją pozycję Dziennik Gazeta Prawna --Do rządowego programu Mieszkanie+ zgłosiło się 60 rm chętnych do stawiania lokali z prefabrykatów --Rząd zajmie