grupa boryszew

Spółki z Grupy Boryszew mają przedwstępną umowę sprzedaży aktywów aluminiowych

Impexmetal S.A., podał Boryszew. Kupującym jest szwedzka spółka Gränges AB, globalny dostawca walcowanych produktów aluminiowych. Transakcja będzie stanowiła kolejny krok zmierzający do planowanego przez zarząd uporządkowania skomplikowanej struktury grupy kapitałowej Boryszew

Boryszew utworzył odpisy na wartość udziałów w Grupie BAP na 181,8 mln zł

Warszawa, 26.05.2020 (ISBnews) - Boryszew podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość udziałów w spółkach Grupy Boryszew Automotive Plastics (Grupa BAP) oraz pożyczek udzielonych spółkom Grupy BAP, w łącznej wysokości 181,8 mln zł, podała spółka

Spółki z Grupy Boryszew ogłosiły wezwanie na 100% akcji Impexmetalu

Warszawa, 17.05.2019 (ISBnews) - Spółki Boryszew, SPV Boryszew 3 i Impexmetal z Grupy Boryszew ogłosiły wezwanie na wszystkie akcje Impexmetalu znajdujące się w wolnym obrocie, w cenie 4,25 zł za sztukę, podała spółka. Celem jest osiągnięcie 100% akcji spółki i wycofanie jej z

Grupa Boryszew ma 100% Hutmena po przymusowym wykupie akcji

Warszawa, 17.01.2017 (ISBnews) - Grupa Boryszewa skupiła w ramach żądania przymusowego wykupu od akcjonariuszy mniejszościowych 2 549 980 akcji stanowiących ok. 9,96% kapitału zakładowego Hutmena i posiada 100% kapitału zakładowego tej spółki oraz głosów, podał Boryszew

Boryszew chce w większym stopniu zintegrować grupę kapitałową

Warszawa, 14.11.2016 (ISBnews) - Boryszew chce przyspieszyć proces integracji grupy kapitałowej i dokonać optymalizacji jej struktury. Zamierza inwestować w najbardziej perspektywiczne spółki i weźmie pod uwagę dezinwestycje w przypadku części podmiotów lub produktów

Grupa Boryszew zrealizuje 200 mln zł capeksu w br. wobec planowanych 300 mln zł 

Warszawa, 04.09.2018 (ISBnews) - Grupa Boryszew zrealizuje w roku nakłady inwestycyjne o ok. 100 mln zł niższe od pierwotnie planowanych 300 mln zł - głównie ze względu na modyfikację harmonogramu inwestycji w Koninie, spowodowaną wysokimi cenami prac budowlanych, wynika z

Grupa Boryszew prognozuje 305,5 mln zł zysku netto i 539,7 mln zł EBITDA w br.

Warszawa, 29.03.2017 (ISBnews) - Grupa Boryszew prognozuje, że jej zysk netto wzrośnie do 305,5 mln zł w 2017 roku wobec 191,3 mln zł rok wcześniej, a zysk EBITDA zwiększy się r/r do 539,7 mln zł w porównaniu z 382,2 mln zł w ub. roku, podała spółka

Święta bez gazu. Były minister skarbu bije na alarm [TYLKO U NAS]

Święta bez gazu. Były minister skarbu bije na alarm [TYLKO U NAS]

rzędu 50 procent. Jak żyć? Mikołaj Budzanowski, wiceprezes przemysłowej firmy Grupa Boryszew, były minister skarbu: Węgiel, wysokie ceny emisji CO2 oraz niepokój na rynku spowodowały wzrost cen. Powstaje zasadnicze pytanie, czy wysokie ceny utrzymają się przez cały 2023 rok? Jeżeli dojdzie do przeceny

Boryszew rozliczył wezwanie na akcje Impexmetalu

Warszawa, 21.06.2019 (ISBnews) - Nastąpiło rozliczenie wezwania na 46 776 642 akcji Impexmetalu w cenie 4,25 zł za sztukę, podał Boryszew. Spółki Boryszew, SPV Boryszew 3 i Impexmetal z Grupy Boryszew, działając wspólnie jako wzywający poinformowały

Boryszew uruchomił produkcję preparatu do dezynfekcji

Warszawa, 20.03.2020 (ISBnews) - Boryszew ERG - spółka z grupy kapitałowej Boryszew - rozszerzył ofertę produktową o preparat o działaniu wirusobójczym przeznaczony do dezynfekcji rąk oraz powierzchni, materiałów i wyposażenia o nazwie ERG CleanSkin, podał Boryszew

Boryszew: Złożono dokumentację ws. wykupu pozostałych akcji Impexmetalu

jest produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew. Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych

GK Boryszew skupiła 25 446 149 akcji własnych za łączną kwotę 164,39 mln zł 

Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - Spółki grupy kapitałowej Boryszew w ramach zakończonego programu skupu akcji własnych, przyjętego w czerwcu 2014 roku nabyły łącznie 25 446 149 sztuk akcji Boryszew S.A. (w tym Boryszew S.A. nabyła 14 955 399 akcji) o wartości nominalnej 1 zł

Akcjonariusze Boryszewa zdecydowali o niewypłącaniu dywidendy za 2018 r.

Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Boryszew zdecydowali na walnym zgromadzeniu o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 rok, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie Boryszew postanawia zysk netto spółki za 2018 rok w

Boryszew dokonał odpisu na kwotę 158 mln zł, bez wpływu na działalność

skonsolidowanym sprawozdaniu grupy kapitałowej Boryszew za 2019 rok, rozpoznany jako utrata wartości firmy powstałej na rozliczeniu nabycia akcji Alchemia" - czytamy w komunikacie. Dokonane odpisy mają charakter księgowy i nie będą miały wpływu na płynność finansową oraz bieżącą

Boryszew: List intencyjny ws. sprzedaży Walcowni Metali Dziedzice wygasł

stycznia 2018 r. Krezus informował o podpisaniu z Boryszewem listu intencyjnego w sprawie zakupu 100% akcji Walcownia Metali "Dziedzice" S.A. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach za około 160 mln zł. Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce

W wezwaniu na Impexmetal zawarto transakcje na 46,78 mln akcji

Warszawa, 14.06.2019 (ISBnews) - W wezwaniu na sprzedaż akcji spółki Impexmetalu, ogłoszonym przez Boryszew, SPV Boryszew 3 i Impexmetal z Grupy Boryszew, zawarto transakcje, których przedmiotem było 46 776 642 akcji, podał Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro

Zarząd Boryszewa z prezesem Piotrem Lisieckim został powołany na nową kadencję

generalnego, pana Mikołaja Budzanowskiego na stanowisko członka zarządu, dyrektora ds. rozwoju, pana Krzysztofa Kołodziejczyka na stanowisko członka zarządu, dyrektora finansowego" - czytamy w komunikacie. Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce

Boryszew nie wyklucza akwizycji w segmencie metale

. Prezes zastrzegł, że nawet jeśli nie dojdzie do zakupu tego konkretnego podmiotu, Grupa Boryszew jest otwarta na akwizycje, szczególnie w obszarze metali Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do

Boryszew: Capex wyniesie ok. 50 mln zł w 2020 r.

Warszawa, 30.06.2020 (ISBnews) - Przy założeniu, że dojdzie do finalizacji transakcji sprzedaży Impexmetalu, łączne nakłady inwestycyjne Grupy Boryszew w 2020 r. wyniosą ok. 50 mln zł. Natomiast w przypadku, gdyby do transakcji jednak nie doszło w tym roku, ta kwota wyniesie

Prezes Boryszewa: Nie mamy aktualnie planów skupu akcji własnych

kapitałowego. Nie wierzę, że rynek kapitałowy w Polsce się odbuduje" - powiedział dziennikarzom w kuluarach konferencji. Na początku listopada Boryszew ostatecznie wycofał z GPW Impexmetal i Alchemię - dwie spółki ze swojej grupy kapitałowej. Grupa

Boryszew uwzględni odpis Impexmetalu na 23,5 mln zł w raporcie za 2017 r.

zostanie ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu grupy kapitałowej Boryszew za 2017 r., podał Boryszew. "Dokonany odpis ma charakter memoriałowy i nie będzie miał wpływu na płynność finansową oraz bieżącą działalność operacyjną grupy kapitałowej Boryszew. Zarząd spółki wyjaśnia

Prezes Boryszewa: Wyniki w 2019 roku będą lepsze niż rok wcześniej

Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Boryszew oczekuje, że wyniki grupy w 2019 roku będą lepsze niż w roku 2018, podał prezes spółki Piotr Lisiecki. "Oczekuję, że wyniki Grupy Boryszew w całym 2019 roku będą lepsze niż rok wcześniej. Drugi kwartał

Boryszew ogłosił przymusowy wykup 5,63% akcji Impexmetalu po 4,25 zł za szt.

wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew. Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do

Boryszew myśli o wyjściu z płynem Borygo poza Polskę i Europę

dywersyfikacji geograficznej. "Jesteśmy w tej sprawie już 'po słowie' z kontrahentem pozaeuropejskim" - dodał prezes w kuluarach konferencji. Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji

Boryszew: Wpływ wzrostu cen energii elektr. może sięgnąć ok. 20 mln zł w br.

Warszawa, 18.09.2019 (ISBnews) - Wpływ wzrostu cen energii elektrycznej na wynik Grupy Boryszew może wynieść ok. 20 mln zł w całym roku, poinformował prezes Piotr Lisiecki. Grupa analizuje m.in. możliwość budowy własnych źródeł energii. "

Impexmetal: W II terminie wezwania złożono zapisy na 7,14 mln akcji

zakładowego i uprawnia do wykonywania 179 299 383 głosów na walnym zgromadzeniu Impexmetalu. Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej

Boryszew nie spodziewa się konsekwencji ze strony banków za naruszenie kowenantu

Warszawa, 30.06.2020 (ISBnews) - Naruszenie kowenantu w zakresie wskaźnika dług netto do EBITDA na koniec I kwartału 2020 nie powinno wpłynąć na relacje Grupy Boryszew z bankami, ocenił członek zarządu i dyrektor finansowy Krzysztof Kołodziejczyk

Boryszew uruchamia program inwestycyjny na 430 mln zł w zakładzie w Koninie

wyrobów walcowanych" - powiedział Lisiecki, cytowany w komunikacie. Boryszew podkreśla, że w 2018 r. segment Metale wygenerował najlepsze wyniki - jego przychody wyniosły 3,7 mld zł, a EBITDA sięgnęła 277 mln zł. Cała Grupa Boryszew miała w ub.r

Boryszew zdecydował o przeglądzie opcji strategicznych

Warszawa, 09.11.2018 (ISBnews) - Boryszew zdecydował o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój działalności grupy kapitałowej, podała spółka. "W ramach przeglądu opcji strategicznych zarząd spółki zamierza dokonać

Impexmetal: W II etapie wezwania zawarto transakcje na 7,14 mln akcji

uprawnia do wykonywania 179 299 383 głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10

Prezes Boryszewa: Marża EBITDA spadnie w II kwartale 2020 r.

Warszawa, 30.06.2020 (ISBnews) - Grupa Boryszew jeszcze przez kilka kwartałów będzie odczuwała skutki COVID-19. W II kwartale spadnie marża EBITDA, a na dzisiaj za wcześnie jest ocenić, czy III kwartał roku będzie już pozytywny, ocenił prezes Piotr Lisiecki

Boryszew wstrzymuje produkcję części dla niektórych producentów aut

z powyższym spółki segmentu wstrzymywać będą dostawy produkowanych części do zakładów produkcyjnych tych odbiorców. Segment motoryzacja odpowiada za około 30% przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Boryszew. Produkcja w pozostałych segmentach produkcyjnych grupy, w tym

Boryszew uzgodnił z dwoma bankami wstępne warunki kredytu do 1,7 mld zł

udostępnione w ramach kredytu środki pieniężne na refinansowanie obecnego zadłużenia grupy kapitałowej oraz bieżące finansowanie spółki i spółek z grupy kapitałowej" - czytamy dalej. Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w

Boryszew rozważy możliwość wypłaty dywidendy z zysku za 2017 r.

politykę dywidendową, a nie tylko jednorazową wypłatę" ? powiedział Michniuk podczas konferencji prasowej. Grupa Boryszew specjalizuje się w produkcji komponentów do produkcji samochodów oraz przetwórstwie metali nieżelaznych. (ISBnews)

Akcjonariusze Boryszewa zdecydują 25 VI o niewypłacaniu dywidendy

. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 44,72 mln zł wobec 84,5 mln zł zysku rok wcześniej. Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz

Boryszew: Zakład w Meksyku w 2019 roku będzie na plusie

Warszawa, 26.04.2019 (ISBnews) - Zakład firmy Boryszew w Meksyku, który w 2018 roku obniżył wysokość zysku EBITDA grupy o ponad 32 mln zł, w 2019 roku przyczyni się już do podwyższenia EBITDA, zapowiedział prezes spółki Piotr Lisiecki. "W 2018

Boryszew miał 35,15 mln zł straty netto, 80,6 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

efekcie przyczyniło się do naruszenia kowenantów finansowych - zadłużenie netto do EBITDA całej grupy, zaznaczono. "Biorąc pod uwagę, że Grupa Boryszew w Segmencie Motoryzacja jest przedsiębiorstwem działającym globalnie, skutki pandemii odczuliśmy już na początku 2020 roku

Boryszew nie sprzeda segmentu motoryzacji w ramach przeglądu opcji

" - podkreślił. Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach

Porozumienie akcjonariuszy Impexmetal planuje ogłoszenie wezwania na jego akcje

Impexmetalu jest produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew. Grupa Boryszew jest jedną z największych grup

Boryszew nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy z zysku za 2018 rok

Warszawa, 26.04.2019 (ISBnews) - Zarząd Boryszewa nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy z zysku za 2018 rok, w kwocie 141 mln zł, poinformował prezes spółki Piotr Lisiecki. "Grupa Boryszew ma dziś wskaźnik długu netto do EBITDA na poziomie

Boryszew przystąpił do rozmów ws. zbycia aktywów w przetwórstwie aluminium

rozmów i analiz oraz finalnego skutku potencjalnego procesu" - czytamy w komunikacie. Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej

Capex Boryszewa może wynieść ok. 200 mln zł w II poł. 2019 r.

w Motoryzacji i 1 mln zł w Chemii. Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30

Boryszew pracuje nad przejmowaniem projektów motoryzacyjnych od konkurencji

Warszawa, 18.09.2019 (ISBnews) - Boryszew pracuje nad przejmowaniem projektów w segmencie Motoryzacja, które dotychczas były realizowane przez firmy konkurencyjne, poinformował prezes Piotr Lisiecki. Łączna wartość projektów, nad których pozyskaniem grupa pracuje to ok. 600 mln

Boryszew: Decyzja w sprawie rozbudowy zakładów motoryzacyjnych w 2020 roku

Warszawa, 29.11.2019 (ISBnews) - Jeżeli pozwoli na to sytuacja rynkowa, w 2020 roku zapadnie decyzja o rozbudowie mocy produkcyjnych niektórych zakładów motoryzacyjnych Grupy Boryszew, zapowiedział prezes Piotr Lisiecki. "Mam nadzieję, że w 2020

Boryszew spodziewa się odbicia w III i IV kwartale 2020 r.

Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - Grupa Boryszew przewiduje odbicie w III i IV kwartale 2020 roku, szczególnie w segmencie motoryzacji, który najbardziej ucierpiał w wyniku pandemii koronawirusa, poinformował prezes Piotr Lisiecki. "Pod koniec

Boryszew i Krezus podpisały aneks do listu intencyjnego ws. sprzedaży walcowni

w sprawie zakupu 100% akcji Walcownia Metali "Dziedzice" S.A. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach za około 160 mln zł. List intencyjny ważny był do 31 maja 2018 r. Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w

Boryszew podejmie decyzję dot. rekomendacji wypłaty dywidendy do końca br.

r. Grupa Boryszew specjalizuje się w produkcji komponentów do produkcji samochodów oraz przetwórstwie metali nieżelaznych. (ISBnews)

Capex Boryszewa wyniesie ok. 150 mln zł w 2018 r.

, że tegoroczne nakłady inwestycyjne będę o ok. 100 mln zł niższe od pierwotnie planowanych 300 mln zł, głównie ze względu na modyfikację harmonogramu inwestycji w Koninie. Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji

Boryszew określi główne kierunki rozwoju do końca roku

Warszawa, 22.11.2018 (ISBnews) - Boryszew chce określić główne kierunki rozwoju grupy do końca 2018 roku, poinformował prezes Piotr Lisiecki. "Do końca roku będą wyznaczone główne kierunki działania. Dopiero wtedy będziemy pracować nad dalszymi

Boryszew może relokować i rozbudować zakład produkcyjny w Chinach

, to oczekuję, że wzrost przychodów będzie co najmniej o 50%" - dodał Lisiecki. Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej

Boryszew: Zamknięcie transakcji sprzedaży aktywów aluminiowych w II kw. 2020 r.

; - podkreślił prezes. Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14

Prezes Boryszewa pozytywnie ocenia I kwartał 2019 roku

Warszawa, 26.04.2019 (ISBnews) - Pierwszy kwartał 2019 roku był pod względem biznesowym dobry dla Grupy Boryszew, ocenił prezes spółki Piotr Lisiecki. "Biznesowo to był dla nas dobry kwartał" - powiedział Lisiecki na konferencji prasowej

Boryszew: Sprzedaż Impexmetalu może zostać sfinalizowana w III kw. 2020 r.

Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - Jeżeli zgodnie z przewidywaniami Grupy Boryszew zgoda Komisji Europejskiej na sprzedaż Impexmetalu nastąpi w czerwcu lub lipcu 2020 roku, zamknięcie transakcji powinno nastąpić w III kwartale tego roku, poinformował prezes Piotr Lisiecki

Boryszew mógł naruszyć kowenant finansowy dot. relacji zadłużenia do EBITDA

rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym, którego publikację zaplanowano na 29 czerwca 2020 roku. Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii

Ranking Forbesa. Trzy toruńskie firmy na liście największych w Polsce

Ranking stworzony został przez tygodnik Forbes we współpracy z Haitong Bank. To coroczne zestawienie największych polskich firm prywatnych. O miejscu w rankingu decydowała wartość firmy. Spośród toruńskich firm najwyżej uplasowało się Grupa TZMO - na dziewiątej pozycji. Według ekspertów jej wartość

Boryszew miał 37,31 mln zł zysku netto, 87,8 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.

działalności kontynuowanej w I-II kw. wyniósł 74,57 mln zł w porównaniu z 107,62 mln zł zysku rok wcześniej, W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2019 r. wyniósł 22,21 mln zł wobec 50,74 mln zł zysku rok wcześniej. Grupa Boryszew jest jedną z

Boryszew widzi optymistyczną perspektywę dla segm. motoryzacji od I kw. 2019 r.

2018 r. obowiązuje nowa procedura testowa do celów homologacji wielkości zużycia paliwa i emisji spalin (WLTP), której wpływ na przychody grupy w trzecim kwartale b.r. szacowany jest na poziomie 57 mln zł. Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce

Impexmetal zdecydował o przeglądzie opcji strategicznych

2018 roku otrzymał informację od podmiotu dominującego Boryszew S.A. o przystąpieniu do przeglądu potencjalnych opcji strategicznych grupy kapitałowej Boryszew S.A. W związku z powyższym, zarząd Impexmetal S.A. podjął decyzję o współpracy w tym zakresie i o rozpoczęciu przeglądu potencjalnych opcji

Boryszew zakłada znaczący wpływ wzrostu cen energii na wyniki w 2019 roku

Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Grupa Boryszew będzie musiała zmierzyć się z problemem rosnących cen energii elektrycznej w tym i przyszłym roku, ocenił prezes spółki Piotr Lisiecki. Według niego, wpływ tego czynnika na wynik EBITDA grupy w 2019 roku będzie "na pewno

Boryszew oczekuje zachowania wysokiej dynamiki wolumenów sprzedaży

Warszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - Boryszew oczekuje zachowania wysokiej dynamiki wolumenów sprzedaży, poinformował p.o. prezesa Piotr Szeliga. "Plany na kolejne lata: grupa kapitałowa Boryszew w dalszym ciągu będzie się skupiać na umacnianiu

mBank BM prognozuje 276 mln zł zysku EBITDA Boryszewa w 2020 r.

. złamie kowenanty bankowe. "Po słabszych od oczekiwań wynikach za IV kw. 2019 (oczyszczona EBITDA -50% vs. oczekiwania, -150 mln zł straty netto) aktualizujemy w dół nasze całoroczne prognozy dla Grupy Boryszew (EBITDA -13% vs. dotychczasowe prognozy) ze względu na słabsze

Boryszew rozważa budowę nowej fabryki części samochodowych w Rosji

Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Grupa Boryszew analizuje możliwość budowy nowego zakładu produkcji części samochodowych w Rosji, w okolicach Sankt Petersburga, poinformował prezes spółki Piotr Lisiecki. Decyzja w tej sprawie ma zapaść do końca 2019 roku

Boryszew miał 25,68 mln zł zysku netto z dz. kont., 90,2 mln zł EBITDA w I kw.

. wobec 1 622,55 mln zł rok wcześniej. Na początku bieżącego roku spółki grupy z Segmentu Motoryzacja pozyskały nominacje na nowe projekty o wartości 22 mln euro, z czego ponad 15 mln euro przypada na Grupę Boryszew Automotive Plastics (BAP), produkującą komponenty z tworzyw

Boryszew złożył dokumenty związane z wykupem pozostałych 9,96% akcji Hutmena

nabycia przez wskazany podmiot z grupy kapitałowej Boryszew akcji Hutmena, należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy tej spółki w drodze przymusowego wykupu, podał Boryszew. "Zgodnie ze złożonymi materiałami przedmiotem przymusowego wykupu akcji Hutmen mają być

Boryszew: Maflow i IWS z Drezna opracowali technologię laserowego spawania

Warszawa, 03.10.2019 (ISBnews) - Oddział Maflow wchodzący w skład Segmentu Motoryzacja Grupy Boryszew wspólnie z Instytutem Technologii Materiałowej i Promieniowania Fraunhofera w Dreźnie (IWS) opracował technologię laserowego spawania komponentów wchodzących w skład wyrobów

Boryszew: Rozmowy o sprzedaży aktywów aluminiowych są na wstępnym etapie

Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Rozmowy w sprawie sprzedaży przez Grupę Boryszew aktywów w sektorze przetwórstwa aluminium posiadanych przez Impexmetal są na "bardzo wstępnym etapie", poinformował prezes spółki Piotr Lisiecki. "

Boryszew i Impexmetal zdecydowały o utworzeniu rezerwy wys. 65 mln zł

komunikatach. "Boryszew S.A zakończył wewnętrzną ocenę ryzyk związanych z toczącymi się kontrolnymi postępowaniami podatkowymi w spółkach zależnych grupy kapitałowej. W wyniku tej oceny postanowił objąć część tych ryzyk rezerwą na zobowiązania w kwocie (obejmującej potencjalnie

Boryszew miał 144,5 mln zł zysku netto z dz. kont., 378,5 mln zł EBITDA w 2018

miedzi" ? czytamy dalej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 44,72 mln zł wobec 84,5 mln zł zysku rok wcześniej. Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do

Boryszew: Capex powinien wynieść blisko 100 mln zł w IV kw. 2019 r.

Warszawa, 29.11.2019 (ISBnews) - Nakłady inwestycyjne Grupy Boryszew powinny wynieść około 100 mln zł w IV kwartale 2019 roku, zapowiedział prezes Piotr Lisiecki. "Spodziewam się, że będziemy blisko 100 mln zł w IV kwartale, co oznacza, że

Boryszew liczy że złoży ponad 10 wniosków o dofinansowanie w II poł roku

. "Połowa wartości tych projektów przypada na dofinansowanie" - doprecyzował prezes. Spośród złożonych projektów 3 przypadały na sektor chemiczny, 2 motoryzacyjny, a 6 na metalowy, podała również spółka. Grupa Boryszew specjalizuje się w

Boryszew rekomenduje 10 gr na akcję dywidendy z zysku za 2014 r.

komunikat. Grupa Boryszew to międzynarodowy koncern z branży automotive, posiadający 20 zakładów w 8 krajach na 3 kontynentach i zatrudniający 8 tys. pracowników. Do grupy należą m. in. grupa Maflow, AKT, Theyson oraz Elana, a także należące do grupy Impexmetal Huta Aluminium

Boryszew i Impexmetal ujmą ryzyka dot. zobowiązań Hutmenu w raportach za 2017 r.

raportu bieżącego roczne sprawozdania finansowe grupy kapitałowej Boryszew pozostają w toku wykonywania czynności rewizji finansowej ze strony audytora i tym samym nie można wykluczyć możliwości zmiany w zakresie kwoty dokonanego odpisu. Ostateczna kwota odpisu wraz z wynikami finansowymi spółki oraz jej

Boryszew chce produkować w nowym zakładzie Maflow od września br.

" ? dodał prezes. Grupa Boryszew specjalizuje się w produkcji komponentów do produkcji samochodów oraz przetwórstwie metali nieżelaznych. (ISBnews)

Akcjonariusze Boryszewa zdecydują 18 maja o niewypłacaniu dywidendy za 2016 r.

wcześniej. Zysk netto ogółem z działalności kontynuowanej sięgnął 191,29 mln zł wobec 83,78 mln zł rok wcześniej. Grupa Boryszew specjalizuje się w produkcji komponentów do produkcji samochodów oraz przetwórstwie metali nieżelaznych. (ISBnews)

Impexmetal: Wszystkie akcji Alchemii objęte squeeze-outem zostały nabyte

płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew. (ISBnews)

P. Gricuk złożył do UOKiK o zgodę na przejęcie spółki aluminiowej Boryszewa

. Wniosek wpłynął 02 września, sprawa jest w toku, podano również. Planowana koncentracja polega na przejęciu przez Pawła Gricuka kontroli nad należącym do grupy kapitałowej Boryszew producentem walcówki aluminiowej oraz przewodów aluminiowych ? Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne

Impexmetal ogłosił przymusowy wykup 2,62 mln akcji Alchemii po 4,8 zł za szt.

czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew. (ISBnews)

Boryszew zamknął proces ewent. sprzedaży aktywów z segm. automotive i aluminium

przedmiocie ustalenia warunków, zakresu oraz trybu przeprowadzenia potencjalnej transakcji. Grupa Boryszew specjalizuje się w produkcji komponentów do produkcji samochodów oraz przetwórstwie metali nieżelaznych. (ISBnews)

Boryszew miał 87,98 mln zł straty netto, 414 mln zł zysku EBITDA w 2019 r.

strukturze organizacyjnej Boryszewa. Wycofanie spółek Alchemia i Impexmetal z obrotu giełdowego oraz włączenie tej pierwszej do Grupy Boryszew pozwoliło na rozszerzenie oferty o produkty z segmentu Stali. Ponadto, 27 listopada 2019 roku grupa zawarła przedwstępną warunkową umowę

Boryszew został gwarantem umowy kredytowej Impexmetalu

Bank Polska, podano również. Na podstawie umowy Boryszew udzielił gwarancji za zobowiązania kredytobiorcy - spółki Impexmetal, wynikające z umowy, podsumowano. Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się

Boryszew ma zainteresowanego 'istotnymi aktywami' z segm. automotive i aluminium

Warszawa, 10.01.2018 (ISBnews) - Boryszew powziął od współpracującego doradcy finansowego informację o wyrażeniu przez potencjalnego inwestora wstępnego zainteresowania istotnymi aktywami grupy z sektorów automotive oraz przetwórstwa aluminium, podał Boryszew. W związku z tym

Boryszew miał 43,12 mln zł zysku netto ogółem z dz. kont. w III kw. 2018 r.

-III kw. 2018 r. wyniósł 68,2 mln zł wobec 57,04 mln zł zysku rok wcześniej. Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia

W wezwaniu na akcje Hutmena złożono 3 zapisy na łącznie 420,9 tys. akcji

wyniku ogłoszonego w dniu 2 października 2015 roku, przez Boryszew S.A. oraz spółki zależne wchodzące w skład grupy kapitałowej Boryszew, tj. spółkę SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółkę Impex - Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółkę Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie

Boryszew chce utrzymać w kolejnych latach poziom nominacji na nowe projekty

rozstrzygnąć w ciągu kilku miesięcy. Jeśli to się uda, to będzie mały hit. Chcemy maksymalnie wykorzystać ten trend, żeby za kilka miesięcy znaleźć się w zupełnie innym miejscu" - powiedział. Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą

Akcjonariusze Impexmetalu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2018 r.

roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew. (ISBnews)

Impexmetal zamierza wykupić akcje Alchemii w drodze przymusowego wykupu

. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew. (ISBnews)

Boryszew zainteresowany przejęciami, ale obecnie nie prowadzi 'twardych' rozmów

podtrzymana, ale przy tym otoczeniu i klimacie wokół Krezusa nie jestem pewien, czy finansowanie bankowe będzie łatwe do pozyskania. Wiemy, że rozmawiają też na temat emisji obligacji" - powiedział Szeliga. Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce

Boryszew podtrzymał prognozę zysku i EBITDA na 2017 r.

. Grupa Boryszew prognozowała pod koniec marca, że jej zysk netto wzrośnie do 305,5 mln zł w 2017 roku wobec 191,3 mln zł rok wcześniej, a zysk EBITDA zwiększy się r/r do 539,7 mln zł w porównaniu z 382,2 mln zł w ub.r. Grupa Boryszew specjalizuje się w produkcji komponentów do

Boryszew ogłosił wezwanie na pozostałe ponad 4 mln akcji Hutmenu po 5 zł za szt.

Warszawie, podano również. Hutmen jest producentem wyrobów z metali nieżelaznych. Grupa Boryszew to międzynarodowy koncern z branży automotive, posiadający 20 zakładów w 8 krajach na 3 kontynentach i zatrudniający 8 tys. pracowników. Do grupy należą m

GPW zawiesiła obrót akcjami Alchemii w związku z przymusowym wykupem

- w ramach porozumienia akcjonariuszy, do którego należą także Roman i Grażyna Karkosikowie oraz Boryszew - ogłosił przymusowy wykup 2 618 926 akcji Alchemii po 4,8 zł za akcję. Grupa Alchemii koncentruje się na działalności związanej z produkcją stali. Działalność

Impexmetal złożył do KNF wniosek ws. zniesienia dematerializacji akcji

działalności Impexmetalu jest produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew. (ISBnews)

Zarząd Boryszewa powołany na nową, trzyletnią kadencję

ds. fuzji i rozwoju Sektora Automotive, Piotra Szeligę na stanowisko członka zarządu, dyrektora ds. Segmentu Metali" ? czytamy w komunikacie. Grupa Boryszew specjalizuje się w produkcji komponentów do produkcji samochodów oraz przetwórstwie metali nieżelaznych

Boryszew miał 37,71 mln zł zysku netto, 110,7 mln zł EBITDA w I kw. 2018 r.

odczuwalny był w Segmencie Motoryzacji. Jesteśmy firmą globalną, generujemy ponad 60% przychodów poza Polską, dlatego umocnienie złotówki wpłynęło negatywnie na wyniki Grupy Boryszew. Na spadek wyniku pierwszego kwartału w porównaniu do ubiegłego roku miała również wpływ wypłata części odszkodowania z tytułu

W wezwaniu Boryszewa na akcje Hutmena złożono zapisy na 4,7 mln akcji

- wkrótce Boryszew poinformuje o następnych transakcjach, głównie dezinwestycjach. Według niego, z całego procesu sprzedaży części spółek oraz nieruchomości może uzyskać 200-300 mln zł, które zostaną przeznaczone na dalszy rozwój, w tym w nowe segmenty rynkowe. Grupa Boryszew to

Boryszew i spółki zależne ogłosiły squeeze-out 9,96% akcji Hutmena po 5,31 zł

. Grupa Boryszew to jedna z największych grup przemysłowych w Polsce z zakładami produkcyjnymi zlokalizowanych w 14 krajach na 4 kontynentach i zatrudniająca ponad 9 000 pracowników. Grupa specjalizuje się w produkcji komponentów do produkcji samochodów oraz przetwórstwie metali nieżelaznych

Boryszew: Krezus złożył ofertę na Walcownię Metali Dziedzice za ok. 160 mln zł

fundusz private equity Advent International jest zainteresowany przejęciem wybranych aktywów Boryszewa i Impexmetalu, pracujących dla sektora motoryzacyjnego i przetwórstwa aluminium. Grupa Boryszew specjalizuje się w produkcji komponentów do produkcji samochodów oraz

Akcjonariusze Impexmetalu zdecydują 25 czerwca o niewypłacaniu dywidendy za 2018

na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew. Skonsolidowane przychody sięgnęły 3,3 mld zł w 2018 r. (ISBnews)