grupa bioton

tm, ISB

Spółki Biotonu mają umowę na dokończenie budowy fabryki w Indiach

Spółki Biotonu mają umowę na dokończenie budowy fabryki w Indiach

SciGen Ltd oraz SciGen BioPharma, spółki zależne Biotonu podpisały umowę inwestycyjną z Anglo Gulf Ltd,, spółką należącą do grupy kapitałowej MJ. Umożliwi ona dokończenie budowy i rozpoczęcie produkcji w fabryce biotechnologicznej w Indiach, należącej do SciGen Indie, podał Bioton w komunikacie.

Bioton zapowiada zysk po wielkiej stracie w 2009 r.

Zeszły rok produkująca farmaceutyki grupa Bioton zakończyła ze stratą netto 466 mln zł, ale na ten rok zapowiada 94 mln zł czystego zysku.

Tauron może zastąpić w WIG20 Cyfrowy Polsat lub Bioton

Grupa energetyczna Tauron Polska Energia SA, która pod koniec czerwca ma zadebiutować na warszawskiej giełdzie, może w trybie nadzwyczajnym wejść do indeksu WIG20, zastępując w nim Cyfrowy Polsat SA lub Bioton SA, napisali w raporcie z 28 maja analitycy DM BZ WBK

Harbin GP wypowiedział Biotonowi umowę dostawy i dystrybucji w Chinach

Warszawa, 19.08.2019 (ISBnews) - Harbin Gloria Pharmaceuticals wypowiedział Biotonowi umowę dostawy i dystrybucji zawartą 23 września 2015 r., podał Bioton. Umowa ta dotyczyła dostawy oraz dystrybucji produktów insuliny Bioton na rynku chińskim. "

Bioton sprzedaje 50% udziałów w spółce zależnej za 6 mln USD

spółkę zgody Europejskiej Agencji ds. Leków (European Medicines Agency) na dystrybucję rekombinowanej insuliny ludzkiej na terytorium Unii Europejskiej. Umowa ta nie została wykonana, podano również. "W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Bioton za

Bioton miał 66,11 mln zł zysku netto, 1,78 mln zł straty EBIT w II kw. 2018 r.

porównaniu do analogicznego okresu roku 2017. Grupa kapitałowa SciGen Ltd zanotowała spadek przychodów o 24%, a spółka Bioton wzrost o 9% w porównaniu do I półrocza 2017 r. W strukturze sprzedaży grupy 41% stanowiła sprzedaż insulin, , 12% hormon wzrostu oraz 48% sprzedaż pozostałych produktów przez spółkę i

Bioton dokonał aktualizacji wartości aktywów w Bioleku ze względu na ASF

: (i) skonsolidowanym grupy kapitałowej Bioton odpisu wartości bilansowej licencji na sprzedaż produktów w ramach umowy z Beijing Smile Feed Sci. & Tech. Co., Ltd. do wartości użytkowej licencji oszacowanej w oparciu o metodę zdyskontowanych możliwych do uzyskania przyszłych strumieni pieniężnych oraz

Robert Neyman został ponownie powołany na prezesa Biotonu

finansowego. Realizuje również funkcję nadzoru właścicielskiego w spółkach zależnych grupy. Bioton to polska spółka biotechnologiczna zajmująca się produkcją leków. Założona w 1989 roku, od 2004 r. działa jako spółka akcyjna, od 2005 r. notowana jest na warszawskiej giełdzie

Strata netto z dział. kont. Biotonu zmniejszyła się r/r do 16,12 mln zł w 2016

. W wyniku prowadzonego procesu zmian w strukturze biznesowej Grupy, w 2016 roku spółka zakończyła transakcje sprzedaży dwóch spółek zależnych, ZAO INDAR oraz Grupy MJ Bioton, a wpływy ze sprzedaży zwiększyły poziom gotówki Grupy. Również w 2016 roku spółka podjęła decyzję o pozyskaniu inwestora

Bioton przesunął termin ostatniego warunku rozwiązania umów z Biotec do 8 VIII

Warszawa, 02.08.2016 (ISBnews) - Bioton i Grupa Biotec przesunęły do 8 sierpnia termin spełnienia ostatniego z postanowień porozumienia w sprawie rozwiązania wszelkich umów, podał Bioton "Spółka i Grupa Biotec przesunęły do dnia 08.08.2016 r

Bioton przesunął termin spełnienia warunków rozwiązania umów z Biotec do 1 VIII

Warszawa, 28.07.2016 (ISBnews) - Bioton i Grupa Biotec przesunęły do 1 sierpnia z 27 lipca termin spełnienia kolejnych z postanowień porozumienia w sprawie rozwiązania wszelkich umów, podał Bioton. Postanowienia to: (i) zapłata przeterminowanych

Spółka Biotonu ma zezwolenie KE na wprowadzenie na rynek UE preparatu Suilectin

. "Zdaniem zarządu spółki i zarządu Biolek, zezwolenie Komisji Europejskiej przyczyni się do poszerzenia skali działalności grupy kapitałowej Bioton S.A. oraz umożliwi jej dalszy, dynamiczny rozwój na nowym rynku" ? czytamy dalej. Bioton to polska spółka

Bioton: W wynikach 2017 r. widać już odwrócenie negatywnych tendencji r/r

Warszawa, 05.09.2017 (ISBnews) - Grupa Bioton jest obecnie w fazie przemian, co widoczne jest w wynikach finansowych, obciążonych zdarzeniami jednorazowymi, związanymi z tym procesem. W skali roku widać już odwrócenie negatywnych tendencji, poinformował prezes Rober Neymann

Bioton miał 7,34 mln zł straty netto, 1,84 mln zł straty EBIT w III kw. 2019 r.

Warszawa, 02.12.2019 (ISBnews) - Bioton odnotował 7,34 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 18,57 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła

Bioton miał 5,98 mln zł zysku netto, 22,1 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

Warszawa, 12.05.2020 (ISBnews) - Bioton odnotował 5,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 27,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk brutto na działalności

Bioton miał 2,19 mln zł zysku netto, 6,06 mln zł zysku EBIT w I kw. (sprost.)

W dzisiejszej depeszy nt. wyników Biotonu podaliśmy omyłkowo, że w I kw. 2017 r. grupa odnotowała 10,8 mln zł zysku netto, gdy tymczasem powinno być: straty netto. Poniżej poprawiona wersja depeszy Warszawa, 01.06.2018

Bioton pracuje nad analogami insulin, tnie zadłużenie, liczy na zysk w 2018 r.

Warszawa, 19.06.2018 (ISBnews) - Bioton dzięki środkom pozyskanym ze sprzedaży SciGen - w wysokości ok. 100 mln zł - planuje zmniejszyć zadłużenie w bankach o kwotę ok. 30-35 mln zł, a pozostałe ok. 60 mln zł przeznaczyć na rozwój własnych analogów insulin w tym i przyszłym

Bioton miał 126,69 mln zł straty netto, 163,54 mln zł straty EBIT w 2019 r.

Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - Bioton odnotował 126,69 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 26,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "Rok 2019 zamyka pierwszy

Medwise zapłacił Biotonowi 2,25 mln euro za akcje i wierzytelności Tricela

. doszło do przeniesienia akcji oraz wierzytelności Tricel na Medwise" - czytamy w komunikacie. "Wykonanie umowy przedwstępnej kończy proces dezinwestycyjny w spółki, których główne obszary działalności znajdują się poza strategią grupy kapitałowej Bioton S.A. W ocenie

Bioton miał 2,3 mln zł straty netto, 3,31 mln zł straty EBIT w III kw. 2018 r.

Warszawa, 16.11.2018 (ISBnews) - Bioton odnotował 2,3 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 1,47 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła

Bioton ma nowego wyłącznego dystrybutora w Rosji - Pharmasyntez-Tyumen

Warszawa, 20.07.2016 (ISBnews) - Bioton zawarł porozumienie z podmiotami z Grupy Biotec w sprawie rozwiązania wszelkich umów dotyczących wyłącznej dystrybucji, marketingu i sprzedaży przez Grupę Biotec na terenie Federacji Rosyjskiej form gotowych insulin Biotonu (Gensulin) i

Bioton dokona 25,5 mln zł odpisu w związku z działalnością Bioleku

przesłanek podjął decyzję o dokonaniu w skonsolidowanym sprawozdaniu grupy kapitałowej Bioton odpisu wartości firmy Biolek (Goodwill) powstałej w momencie nabycia spółki. Dodatkowa aktualizacja wartości ujętych w 2019 roku w skonsolidowanym rachunku zysków i strat wyniosła 25,5 mln zł" - czytamy dalej

Bioton obniży przychody za 2018 o 20,9 mln zł w wyniku uwag audytora

Warszawa, 29.04.2019 (ISBnews) - Bioton, uwzględniając uwagi audytora i zastosowując MSSF 15 "Przychody z umów z klientami", zmniejszy przychody na poziomie jednostkowym oraz skonsolidowanym za rok 2018 o kwotę 20,9 mln zł, a co za tym idzie - dojdzie również do

Grupa Biotec spełniła jedno z postanowień w ramach rozwiązania umów z Biotonem

przeterminowanych zobowiązań Grupy Biotec wobec spółki w kwocie 1 340 994 USD, płatnej przez Grupę Biotec w uzgodnionych ratach do dnia 31.12.2016 r., zostały przesunięte przez spółkę i Grupę Biotec do dnia 27.07.2016 r., podano również. Wcześniej Bioton podał, zawarł porozumienie z

Strata netto z dz. kontyn. Biotonu zmniejszyła się r/r do 14,54 mln zł w 2017 r.

Warszawa, 09.04.2018 (ISBnews) - Bioton odnotował 14,54 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 16,12 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Strata netto Biotonu wyniosła 3,01 mln zł w I poł. br. wobec zysku rok wcześniej

mln zł wobec 5,72 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 182,18 mln zł w I poł. 2016 r. wobec 190,35 mln zł rok wcześniej. "Wyłączając przychody i koszty w okresie porównawczym grupy kapitałowej MJ Bioton

Strata netto Bioton wyniosła 2,86 mln zł w III kw. 2016 r. wobec zysku rok wcześniej

mln zł wobec 17,36 mln zł zysku rok wcześniej. Bioton podał, że po wyłączeniu przychodów z tytułu sprzedaży praw do rynku chińskiego w 2015 r. i rynku rosyjskiego w 2016 r. oraz Grupy MJ w okresie porównawczym EBIT był wyższy o 2,3 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

praw autorskich, na mocy której spółka w zamian za cenę określoną w umowie przejęła całość praw do gier "Knight Simulator" oraz "Roman Legionary" w wersji na PC, podała spółka. Rada dyrektorów grupy IMC zadecydowała o przeznaczeniu na dywidendę ok. 14,9

Bioton miał 26,27 mln zł zysku netto, 52,41 mln zł straty EBIT w 2018 r.

Warszawa, 02.05.2019 (ISBnews) - Bioton odnotował 26,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 20,13 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 52,41

Strata netto z dz. kont. Biotonu wyniosła 10,8 mln zł w I kw. 2017 r.

Warszawa, 31.05.2017 (ISBnews) - Bioton odnotował 10,8 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 1,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Przegląd informacji ze spółek

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 36 mln zł. Dzięki podpisanej 28 grudnia umowie projekt otrzyma 41% dofinansowania, podała spółka. Liczba zawartych przez spółki z grupy kapitałowej J.W. Construction Holding umów

Przegląd informacji ze spółek

- spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej Scope Fluidics - osiągnął czwarty kamień milowy w projekcie BacterOMIC, w ramach którego uzyskana została gotowość do industrializacji systemu oraz przygotowano projekt linii produkcji chipów, podało Scope Fluidics. Projekt realizowany jest zgodnie z

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 spadł o 9,26% m/m do 858 pkt w październiku

20% m/m, a Grupa Azoty w trakcie ostatniego miesiąca straciła 18,04% swojej wartości rynkowej, wskazano. "Zwycięzcą październikowego rankingu GIP60 została firma Ropczyce, która jako jedyna zanotowała miesięczny wzrost wartości rynkowej przekraczający 10%,a dokładnie

Wystarczy jedno zdjęcie, żeby zobaczyć, co Grecy zrobili polskiej giełdzie

Po czerwonej stronie znajdują się wszystkie spółki z indeksu WIG20. Najwięcej, bo ponad 5 proc., traci Bogdanka, najmniej - PGE, które jest tylko 0,06 proc. na minusie. W mWIG40 większość spółek znajduje się na ponad 1-proc. minusach, na plusie znalazła się tylko Grupa Azoty

Przegląd prasy

Operacyjnego - Lubuskie 2020. Wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 36 mln zł. Dzięki podpisanej 28 grudnia umowie projekt otrzyma 41% dofinansowania, podała spółka. --Liczba zawartych przez spółki z grupy kapitałowej J.W. Construction Holding umów deweloperskich, przedwstępnych

Przegląd informacji ze spółek

Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 15,372 mld zł na koniec maja, podał Altus TFI. Miesiąc wcześniej wartość ta wynosiła 15,2 mld zł. Sfinks Polska uzgodnił w ramach negocjacji z Grupą

Bioton czeka na wybory na Ukrainie, nim kupi Indar

zainteresowany Bioton, polski producent insuliny, który należy do grupy Prokom Investments kontrolowanej przez Ryszarda Krauzego. W zeszłym roku Bioton kupił już 29 proc. akcji Indaru od prywatnych wspólników tej firmy i wielokrotnie zapowiadał, że chce odkupić resztę od ukraińskiego państwa. Według Biotonu

Przegląd informacji ze spółek

, podała giełda. Pfleiderer odnotowało 0,13 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 1,56 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Nitroerg - spółka należąca do grupy

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka. Wartość umowy to łącznie 84,8 mln zł netto. Grupa Lotos do końca I kwartału 2020 roku uruchomi 38 punktów ładowania pojazdów elektrycznych na swoich stacjach w całym kraju, podała spółka. Tym samym firma potwierdziła swoje wcześniejsze zapowiedzi uruchomienia w

Przegląd informacji ze spółek

. Lokum Deweloper wprowadził do sprzedaży 152 lokale w inwestycji Lokum Monte w podwrocławskiej Sobótce, podała spółka. PDH Polska - spółka celowa Grupy Azoty powołana do realizacji projektu "Polimery Police" - zmieniła 8 października br. nazwę na Grupa Azoty

Przegląd informacji ze spółek

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek zawarł umowę z Biotonem dotyczącą współpracy w zakresie dystrybucji i promocji produktu leczniczego o nazwie handlowej Distreptaza przez Bioton na terenie Polski, podał Biomed. Umowa została zawarta na czas określony - do 31 grudnia

Przegląd informacji ze spółek

. Polska Grupa Energetyczna (PGE) zakłada, że w związku z przyjęciem strategi ciepłownictwa grupy kapitałowej na lata 2018-2023 z perspektywą do roku 2030, nakłady inwestycyjne wyniosą ok. 6,9 mld zł w okresie 2018-2023, zaś w latach 2024-2030 będą sięgać ok. 10,6 mld zł Zarząd

Przegląd informacji ze spółek

Investments zawarły umowę przyrzeczoną sprzedaży 100% udziałów spółki Multimedia Polska Energia, podała spółka. Śląskie Kamienice zadebiutują na NewConnect w czwartek, 7 września, podała spółka. Grupa Bioton jest obecnie w fazie przemian, co widoczne jest

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 spadł o 17,38% m/m do poziomu 552,43 pkt w marcu

swoje zakłady produkcyjne najczęściej w Azji. Średni miesięczny spadek cen akcji w tej grupie wyniósł 41,93%. Inną branżą, która szczególnie mocno ucierpiała na skutek ucieczki kapitału inwestorów była motoryzacja (-29,54%). Jest to zbieżne z sytuacją całej GPW w minionym miesiącu, gdzie na wartości

Przegląd prasy

--Bioton: Yifan ma wszystkie zgody dot. przejęcia SciGen, ogłosi wezwanie na akcje --Indeks WIG20 wzrósł o 1,93% na zamknięciu we wtorek --Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 spadł o 7,76% m/m do 927,87 pkt w czerwcu --Zamówienia

RN Midasa powołał ponownie Krzysztofa Adaszewskiego na prezesa zarządu

członka RN. Zgodnie z regulaminem członek RN zostanie przedstawiony do zatwierdzenia na najbliższym walnym zgromadzeniu, podano również. Krzysztof Adaszewski związany jest z grupą Midas od 2011 roku jako członek zarządu Midas oraz Aero2, a następnie od 2012 roku jako prezes

Przegląd prasy

--Grupa Azoty: PDH Polska zmieniła nazwę na Grupa Azoty Polyolefins --MF przekaże z budżetu na rynek 12,1 mld zł do końca 2019 r. --ARP i Rafako zaprezentowały prototyp e-busa do konkursu NCBiR --Bioton: Pierwsze przychody z

Przegląd informacji ze spółek

przyszłym roku. 2018 rok Bioton ma zakończyć zyskiem netto. Spółka chce w 2020 rozpocząć rozmowy w sprawie komercjalizacji dwóch analogów z jednym z największych koncernów farmaceutycznych, poinformował prezes Robert Neymann. Arts Alliance - spółka z grupy Midven - jest "na

Przegląd informacji ze spółek

emisji wyniosła 17,81 mln zł. Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała ok. 432 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. według szacunkowych danych, podała spółka. Polskie Górnictwo

Przegląd informacji ze spółek

Mood Factory, podała spółka. Bioton i Grupa Biotec przesunęły do 8 sierpnia termin spełnienia ostatniego z postanowień porozumienia w sprawie rozwiązania wszelkich umów, podał Bioton. Admiral Boats dokonał zamknięcia subskrypcji prywatnej akcji

Przegląd prasy

--Bioton będzie dystrybutorem produktu Biomedu-Lublin w Polsce do końca 2022 r. --Kogeneracja miała wstępnie ok. 131,1 mln zł zysku netto w 2017 r. --Indeks WIG20 wzrósł o 1,33% na zamknięciu w poniedziałek --Zysk netto

Przegląd prasy

Games: 'Kids: Animal Colouring' i 'Pool Pro 2' na Switchu w VI-VII --BNP Paribas BP: Obniżki stóp obniżą wynik odsetkowy grupy o 100-130 mln zł --KE przedstawiła zasady stopniowego znoszenia ograniczeń w związku z COViD

Przegląd prasy

Gazeta Wyborcza --Nielsen: Sprzedaż wina wzrosła o 9% r/r do rekordowych 3,2 mld zł w ciągu 12 miesięcy do sierpnia 2019 r. ISBnews --Indeks WIG20 wzrósł o 1,32% na zamknięciu we wtorek --Bioton

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 wzrósł o 2,85% m/m do 953,41 pkt w lipcu

odpowiadają największe spółki z indeksu WIG20, który w minionym miesiącu wzrósł o 7,8%. Znacznie gorzej poradziły sobie małe i średnie spółki, które stanowią najliczniejszą grupę spółek w indeksie GIP60. Wzrosły one zaledwie o 2,8% m/m (sWIG80) i 2,9% m/m (mWIG40), wskazała firma

Przegląd informacji ze spółek

sprzedaż zboża spadła o 6% r/r do 744,3 tys. ton. Bioton zawarł porozumienie z podmiotami z Grupy Biotec w sprawie rozwiązania wszelkich umów dotyczących wyłącznej dystrybucji, marketingu i sprzedaży przez Grupę Biotec na terenie Federacji Rosyjskiej form gotowych insulin Biotonu

Przegląd prasy

--Bioton dokonał aktualizacji wartości aktywów w Bioleku ze względu na ASF --Grupa Kęty prognozuje ok. 92 mln zł zysku netto w III kw. 2019 r. --Pesa jest spokojna o swój portfel zamówień i przyszłość rynku --Hollywood złożył

Przegląd prasy

straty netto, 0,11 mln zł straty EBIT w III kw. 2019 r. --Bioton miał 7,34 mln zł straty netto, 1,84 mln zł straty EBIT w III kw. 2019 r. --Michał Siewierski z RN Grupy Azoty Siarkopol oddelegowany na stanowisko prezesa

Przegląd prasy

. 20,9 mln zł w sierpniu --Grupa Energa miała wstępnie 704 mln zł EBITDA w II kw. 2019 r. --Indeks WIG20 wzrósł o 2,44% na zamknięciu w poniedziałek --Unibep ma umowę na realizację mieszkań w Norwegii za ok. 34,6 mln zł

Przegląd prasy

Synthosu do 4,93 zł za sztukę wobec 4,78 zł proponowanej wcześniej, podała spółka. --Polska Grupa Energetyczna (PGE) zakłada, że w związku z przyjęciem strategi ciepłownictwa grupy kapitałowej na lata 2018-2023 z perspektywą do roku 2030, nakłady inwestycyjne wyniosą ok. 6,9 mld

Przegląd informacji ze spółek

emisji 4,5-letnich niezabezpieczonych obligacji kuponowych w ramach podpisanej z Bankiem Pekao i mBankiem umowy Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł, podała spółka. Bricks Acquisitions Limited z grupy Goldman Sachs złożył wniosek do Urzędu

Przegląd prasy

mln USD dodatkowego dofinansowania --Sputnik Software i GIAP utworzyły Grupę STGE, planują dynamiczny wzrost w br. --Akcjonariusze CDRL zdecydowali o niewypłaceniu dywidendy z zysku za 2019 r. --JSW zdecydowała o

Przegląd prasy

regionach świata --Polska Grupa Górnicza od czerwca będzie mieć problemy z wypłatami dla górników, jeśli nie skorzysta z tarczy antykryzysowej --Plany odmrażania gospodarek zostały pozytywnie przyjęte przez inwestorów, przekładajac się na efekowne zwyżki

Przegląd informacji ze spółek

roku przez Monnari Trade wyniosły ok. 20,9 mln zł i były wyższe o 28,22% r/r, podała spółka. Grupa Energa miała 704 mln zł EBITDA w II kwartale bieżącego roku, zaś w całym I półroczu wynik ten wyniósł 1 258 mln zł, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane

Navigator Capital i Fordata: W Polsce były 33 transakcje M&A w III kw. 2019 r.

biotechnologicznej - Bioton przez chiński podmiot Yifan Pharmaceutical, prowadzący działalność w zakresie produkcji medykamentów. Spółki w lipcu podpisały umowę o współpracy w zakresie opracowania i skomercjalizowania analogów insulin. Wartość transakcji wyniosła ok. 387 mln zł i była niższa o ok. 23 mln od

Przegląd informacji ze spółek

są uzależnione od warunków rynkowych, podała spółka. Hawk-e - spółka z grupy kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) - stworzy system zarządzania lotami na potrzeby rozwoju rynku usług świadczonych przez bezzałogowe statki powietrzne, podała grupa. Spółka zawarła

Przegląd informacji ze spółek

. Grupa Lotos, na podstawie prowadzonych uzgodnień ze spółką zależną Lotos Asfalt oraz Kinetics Technology (głównym wykonawcą projektu EFRA) informuje, iż trwa ustalanie ostatecznego terminu uzyskania statusu RFSU (Ready for Start Up, tj. gotowości do uruchamiania) instalacji opóźnionego koksowania - DCU

Przegląd informacji ze spółek

deprecjacji kursu USD o 16%, podała spółka. Nakłady inwestycyjne Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) wyniosły 855 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 1 088 mln zł rok wcześniej, podała spółka w raporcie kwartalnym. Produkcja energii elektrycznej w Polskiej Grupie

Przegląd prasy

. 100% obliga giełdowego dla energii elektrycznej --Biomed-Lublin: Bioton będzie dystrybutorem BioTrombiny 400 do 2023 r. --EuroRating podwyższył perspektywę ratingu Grupy Lotos do pozytywnej --Sejm przyjął nowelizację

Przegląd infromacji ze spółek

na dystrybucję usług przy użyciu technologii PocketECG ze spółkami z Grupy Vingmed z Norwegii oraz ze Szwecji, podała spółka. Umowy zobowiązują partnera do zakupu i aktywacji minimum 600 urządzeń PocketECG w ciągu dwóch lat oraz minimum 20% wzrostu zamówień w kolejnych latach

Przegląd informacji ze spółek

Grupa Biotec przesunęły do 1 sierpnia z 27 lipca termin spełnienia kolejnych z postanowień porozumienia w sprawie rozwiązania wszelkich umów, podał Bioton. Zarząd AmRestu uważa, że cena zaproponowana w wezwaniu FCapital Dutch nie odzwierciedla wartości godziwej, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

Bioton doręczył dziś spółce Sequoia Pharmaceuticals oświadczenie o wypowiedzeniu umowy z 12 lipca 2018 dotyczącej współpracy w zakresie produkcji, dystrybucji i promocji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i żywności funkcjonalnej, podała spółka

Przegląd prasy

uzgodnił przejęcie sieci lokali Piwiarnia Warka od Grupy Żywiec --Akcjonariusze Robyga zdecydowali o 0,27 zł dywidendy na akcję za 2016 r. --Indeks WIG20 wzrósł o 1,22% na zamknięciu we wtorek --Akcjonariusze Wieltonu

Przegląd informacji ze spółek

ekspresowej S61 Szczuczyn ? Budzisko (gr. państwa) z podziałem na zadania: zadanie nr 2: odc. węzeł Ełk Południe ? węzeł Wysokie (wraz z wyplotem w ciągu DK 16)" o wartości 685,94 mln zł brutto, podał Mostostal. Szacowany wolumen sprzedaży gazu ziemnego grupy Polskiego

Przegląd prasy

firm idzie ćwierć miliarda złotych rocznie --Przeniesienie oszczędności z OFE do IKE obniży emeryturę maksymalnie o 6% -- W ub. roku przybyło firm przynoszących straty -- Grupa 10% najwięcej zarabiających Polaków uzyskuje

Przegląd prasy

. Rada nadzorcza IMS wyraziła zgodę na zakup przez spółkę 2,9% kapitału zakładowego w Mood Factory od Patryka Wierniuka za 19 800 zł oraz zaproponowała członkom zarządu IMS odkup posiadanych przez nich udziałów Mood Factory, podała spółka. Bioton i Grupa Biotec przesunęły do 8

Przegląd prasy

--RN KGHM zajmie się budżetem na 2016 r. na posiedzeniu 15 stycznia Parkiet --Bioton, Mex Polska, CI Games, Oponeo.pl, Izo-Blok - to akcje tych spółek w 2015 r. zdrożały najmocniej Dziennik Gazeta Prawna

Przegląd prasy

Bioton ma zakończyć zyskiem netto. Spółka chce w 2020 rozpocząć rozmowy w sprawie komercjalizacji dwóch analogów z jednym z największych koncernów farmaceutycznych, poinformował prezes Robert Neymann. --Arts Alliance - spółka z grupy Midven - jest "na ostatnim etapie"

Przegląd informacji ze spółek

obligacji serii FA, zgodnie z harmonogramem emisji obligacji emitowanych w ramach VI Programu Emisji Obligacji, podała spółka. W odpowiedzi na wezwanie Grupy Immobile 17 kwietnia złożono zapisy na co najmniej 6 091 852 akcje Atremu, stanowiących co najmniej 66% kapitału i głosów

WIG20 ma duże szanse na zakończenie sesji na poziomie ponad 2.500 pkt

"Rynek konsoliduje się na maksymalnych dziennych poziomach od godz. 10-tej. Na razie jesteśmy na poziomie poniżej 2.500 pkt. Rynek ciągnie KGHM, a prawie wszystkie spółki z grupy blue chipów notują wzrosty"- powiedział analityk BDM Krzysztof Zarychta

Przegląd prasy

. --Unipetrol miał 65 mln CZK straty netto, 883 mln CZK EBITDA LIFO w I kw. --Huawei zwiększył udział na polskim rynku tabletów do 44,6% ilościowo w marcu --Grupa Asseco SEE szacuje 35,4 mln zł EBITDA i 17,7 mln zł netto w I kw

Przegląd informacji ze spółek

Yifan International Pharmaceutical uzyskał wszystkie niezbędne zgody regulacyjne wskazane w umowie inwestycyjnej, na mocy której Yifan zobowiązał się do nabycia od Biotonu wszystkich akcji emitenta w SciGen, podał Bioton. W konsekwencji Yifan zobowiązany jest do ogłoszenia

Przegląd informacji ze spółek

platformie Nintendo Switch to czerwiec - lipiec 2020 r. Decyzje Rady Polityki Pieniężnej (RPP) o obniżce stóp procentowych z 17 marca i 8 kwietnia 2020 r. będą mieć łączny negatywny wpływ na wynik z tytułu odsetek Grupy BNP Paribas Bank Polska w wysokości 100-130 mln zł, podał bank

Przegląd informacji ze spółek

wprowadzeniu, podała spółka. Bioton zawarł umowę dostawy i dystrybucji insuliny w Chinach z Harbin Gloria Pharmaceuticals (HGP), a rozwiązał umowy dystrybucyjne zawarte wcześniej z Bayer Healthcare Company Limited, podał Bioton. Leroy Merlin wynajmie 53 tys

Przegląd informacji ze spółek

jego subfunduszów, podała spółka. Zarząd Prime Minerals proponuje, aby dniem pierwszego notowania 200 tys. akcji serii G spółki był 8 listopada, podała spółka. Oferta konsorcjum Tesgas (lider), Izostal, ZRUG Zabrze (spółki z grupy Stalprofilu) i

Przegląd prasy

sprawdzić ich wpływ na szarą strefę - zadeklarował Mariusz Haładyj, wiceminister przedsiębiorczości i technologii --Ministerstwo Cyfryzacji chce zidentyfikować bariery dla rozwoju technologii internetu rzeczy. W tym celu powołuje specjalną grupę roboczą

Przegląd informacji ze spółek

raporcie. Bioton odnotował 7,34 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 18,57 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Rada nadzorcza Grupy Azoty Siarkopol odwołała ze

Przegląd prasy

emisję do 2,3 mln akcji. Celem emisji będzie sfinansowanie części lub całości wkładu własnego na zakup dwóch nowych Boeingów 737-8 MAX. Ostateczna decyzja o emisji i jej termin są uzależnione od warunków rynkowych, podała spółka. --Hawk-e - spółka z grupy kapitałowej

Zmiany w zarządzie PKN Orlen. Wiceprezesem został menedżer z kręgu ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego

administracji, a następnie dyrektorem ds. zakupów. Pełni też funkcję przewodniczącej rady grupy kapitałowej PKN Orlen – ciała, o którym Orlen dotąd szerzej nie informował. W zarządzie nowej kadencji Orlenu stanowiska wiceprezesów zachowali też Krystian Pater (jest w zarządzie Orlenu od marca 2007 r.) i

Przegląd prasy

6,8 mln zł brutto w I kwartale 2018 r.), podał bank. --Grupa Lotos, na podstawie prowadzonych uzgodnień ze spółką zależną Lotos Asfalt oraz Kinetics Technology (głównym wykonawcą projektu EFRA) informuje, iż trwa ustalanie ostatecznego terminu uzyskania statusu RFSU (Ready

Przegląd prasy

nierzetelnymi sprawozdaniami w 2016-2017 --Litewska spółka z grupy Trakcja PRKiI sprzedaje spółkę Pletros za 12,8 mln zł --Zarząd Śnieżki z Piotrem Mikrutem jako prezesem powołany na nową kadencję --BIEC: WWK spadł o 0,5 pkt w IV

Przegląd prasy

--Dziś do przedstawicieli rady wierzycieli GetBacku ma trafić ze spółki lista podmiotów, z których rada wybierze wyceniającego portfele wierzytelności GetBacku --Grupa Maxima, która przejęła w tym roku giełdową Emperię, zmieni szyldy na kupionych wcześniej Aldikach i zrobi z

Przegląd informacji ze spółek

na infrastrukturze Taurona, poinformowała spółka. Rozwiązania dla Taurona w obszarze usprawnienia funkcjonowania istniejącej infrastruktury oraz budowy nowych biznesów w grupie przygotowuje aktualnie 30 startupów. Bioton odnotował 1,47 mln zł skonsolidowanej straty netto

Przegląd prasy

. Bioton i Grupa Biotec przesunęły do 1 sierpnia z 27 lipca termin spełnienia kolejnych z postanowień porozumienia w sprawie rozwiązania wszelkich umów, podał Bioton. Zarząd AmRestu uważa, że cena zaproponowana w wezwaniu FCapital Dutch nie odzwierciedla wartości godziwej, podała

Przegląd prasy

Giełdy od 1 X --PKN Orlen zakończył proces due diligence Grupy Lotos --AC SA miało wstępnie 55,19 mln zł przychodów w III kw. 2019 r. --Multiconsult Polska: Koszt budowy 1 km autostrady w Polsce to 35 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

zł, podał bank. Famur podpisał z Polską Grupą Górniczą (PGG) umowy na dzierżawę kombajnów chodnikowych za łącznie maksymalnie 124,59 mln zł netto, podał Famur. Paweł Opolski złożył rezygnację ze stanowiska członka zarządu Pekao Banku Hipotecznego

Przegląd infromacji ze spółek

raporcie. R22 zawarł umowy nabycia dwóch kolejnych spółek rumuńskich działających pod markami mxHost i xServers, podała spółka. Dzięki realizacji trzech akwizycji o łącznej wartości 5,3 mln euro grupa posiada 15% udziałów w rynku. Jednocześnie R22 planuje kolejne akwizycje, które

Przegląd prasy

zł zysku netto, 1174 mln zł skoryg. EBITDA w I kw. 2018 r. --Bioton sprzeda wszystkie posiadane akcje w SciGen za 26,76 mln USD --KSG Agro miało 1,3 mln USD zysku netto, 2,57 mln USD zysku EBIT w I kw. 2018 r. --Spółka

Przegląd prasy

Gazeta Prawna --Rafalska: Początkowo zakaz handlu miałby obowiązywać tylko przez dwie niedziele w miesiącu, a np. po roku - przez trzy --Prezes PKO BP: W Polsce jest miejsce dla 5-6 grup bankowych, które będą miały 80% udziału w rynku

Przegląd informacji ze spółek

Grupa Lotos podtrzymały deklarację, zgodnie z którą nie przeniosą opłaty emisyjnej na klientów indywidualnych, poinformowali główny ekonomista PKN Orlen Adam Czyżewski, i wiceprezes Lotos Paliwa Adam Pawłowicz. Próchnik przedstawił założenia planu restrukturyzacji, który

Przegląd prasy

wzrósł o 0,15% na zamknięciu we wtorek --DM mBanku obniżył wyceny PKN Orlen i Grupy Lotos, nadal rekomenduje 'sprzedaj' --Coca-Cola HBC Polska uruchomiła w Radzyminie magazyn kosztem ok. 24 mln zł --Glapiński wciąż nie widzi