grup uprzywilejowanych

Dominika Maciejasz

Rząd zamrozi płace budżetówki w 2022 r., ale nie wszystkim? Kto dostał największe podwyżki w ub.r.?

Rząd zamrozi płace budżetówki w 2022 r., ale nie wszystkim? Kto dostał największe podwyżki w ub.r.?

Choć rząd twierdzi, że pandemia tak obciążyła budżet państwa, że na podwyżki w budżetówce nas nie stać, to ma swoje uprzywilejowane grupy. Raport NIK-u odsłania, na czyje pensje i nagrody przeznaczył rezerwy celowe.

Kto straci przywileje emerytalne

Prezydent podpisał ustawę o wydłużeniu wieku emerytalnego do 67 lat. Zmiany obejmą też uprzywilejowane do tej pory grupy zawodowe, m.in. sędziów, prokuratorów, rolników i górników.

Deweloperzy: Zbudujemy kupcom halę targową

Zbudujemy kupcom budynek handlowy o takiej samej powierzchni, jaki chcą postawić na miejskiej działce, byle tylko miasto nie oddawało jej bez przetargu - oferuje grupa kieleckich deweloperów. Protestują w ten sposób przeciwko ?uprzywilejowanemu traktowaniu jednych grup społecznych kosztem drugich?.

Dopłacamy do emerytur 30 mld zł rocznie

"Dziesięć lat po reformie dopłacamy do emerytur ponad 30 mld złotych rocznie"

Kto będzie musiał dłużej pracować, a kto nie?

. W opinii do projektu resortu pracy pisze: "ze względu na fakt, że bardzo duża grupa pielęgniarek i położnych wykonuje zawód w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki i położnej, i jest zatrudniona w podmiotach leczniczych na podstawie umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych, czyli na

Biden wprowadza embargo na wódkę, diamenty i owoce morza z Rosji. I pogłębia sankcje handlowe

Biden wprowadza embargo na wódkę, diamenty i owoce morza z Rosji. I pogłębia sankcje handlowe

Rosja.  To czeka Rosję także w innych państwach Zachodu. Joe Biden powiedział, że odebrał Rosji klauzulę najwyższego uprzywilejowania w koordynacji z Unią Europejską i państwami grupy G7. Czyli również ci partnerzy i sojusznicy USA pogorszą Rosji warunki handlowe na swoich rynkach. W zeszłym

Pelion złożył do KNF wniosek o zniesienie dematerializacji akcji

postaci zaprzestania podlegania obowiązkom wynikającym z Ustawy o ofercie, w miarę możliwości 31 sierpnia 2017 r. "Wniosek dotyczy wszystkich akcji spółki, tj. 150 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A (kod PLMEDCS00023), 350 000 akcji imiennych

CCC zamknęło transakcję nabycia 30,55% udziałów HR Group za 25,94 mln euro

Flo Magazacilik ve Pazarlama łącznie 289 586 875 zwykłych udziałów HR Group, reprezentujących 18,32% kapitału zakładowego oraz 20 000 000 uprzywilejowanych udziałów HR Group, reprezentujących 1,27% kapitału zakładowego za cenę sprzedaży w kwocie 11 336 521,37 euro. Z kolei

Główni akcjonariusze Atrem zainteresowani sprzedażą akcji w wezwaniu GK Immobile

Warszawa, 12.02.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze, założyciele spółki Atrem będą uczestniczyć w wezwaniu zbycia posiadanych przez nich akcji imiennych uprzywilejowanych, ogłoszonym przez GK Immobile, podał Atrem. "Zarząd Atrem informuje, iż otrzymał

Grupa Azoty ma listy mandatowe z instytucjami finansowymi dot. Polimerów Police

"Polimery Police", podała Grupa Azoty. "Proces zabezpieczenia finansowania projektu 'Polimery Police' wszedł w finalny etap. W zakresie finansowania dłużnego uprzywilejowanego zarząd spółki podpisał z instytucjami finansowymi listy mandatowe (commitment letters

Energa: MAP w odpowiedzi na wezwanie Orlenu zbył posiadane akcje spółki

objętych zapisami, zbył wszystkie posiadane akcje Energi, podała spółka. "Przed zbyciem Skarb Państwa posiadał 68 398 317 akcji zwykłych na okaziciela oraz 144 928 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, tj. razem 213 326 317 akcji stanowiących 51,52% udziału w

CCC ma zgody urzędów w Niemczech i Austrii na nabycie 30,5% udziałów HR Group

euro, a za udziały uprzywilejowane Flo ok. 7,8 mln euro. We wszystkich przypadkach finalna cena sprzedaży będzie zależna od ostatecznej daty zamknięcia transakcji. Ponadto CCC zamierza zbyć na rzecz spółki z grupy HR Group, Blitz GmbH, 100% udziałów w kapitale zakładowym CCC Germany GmbH

Biden odciął Rosję od dolarów

Biden odciął Rosję od dolarów

W piątek prezydent USA Joe Biden ogłosił nowe sankcje na Rosję za napaść na Ukrainę. W wystąpieniu w Białym Domu ogłosił zakaz wwozu do USA rosyjskiej wódki, diamentów i ryb oraz owoców morza. Zapowiedział też, że USA wraz z UE i państwami grupy G7 odbiorą Rosji tzw. klauzulę najwyższego

GK Immobile: Atrem wzmocni nas w segmencie budownictwa specjalistycznego

sprzedaż do 6 091 852 akcji Atrem, zastrzegając sobie prawo do zakupu mniejszej ilości niż określono w dokumencie. Przedmiotem wezwania, oprócz akcji na okaziciela, są również uprzywilejowane co do prawa głosu akcje imienne, które po zmianie właściciela utracą swoje uprzywilejowanie. Grupa Kapitałowa

PKO Leasing sprzedał obligacje wart. 2,5 mld zł, udział EBI to 1,54 mld zł

Handlowemu oraz innym inwestorom z Europy, podał EBI. Grupa EBI obejmie obligacje o wartości 1,54 mld zł (355 mln euro) "Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) obejmie obligacje uprzywilejowane (senior) o wartości 900 mln zł (208 mln euro) oraz obligacje podporządkowane (mezzanine

Akcjonariusze Pelionu zdecydują 11 VII o zniesieniu dematerializacji akcji

Warszawie S.A. tj,: a) 150 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A (kod PLMEDCS00023); b) 350 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii B (kod PLMEDCS00023); c) 1 250 000 akcji imiennych

Internet jako bicz władzy. Jak w Iranie zarządza się strachem, wolnością i godnością

Internet jako bicz władzy. Jak w Iranie zarządza się strachem, wolnością i godnością

bogate dzieciaki "nietykalnych" ojców umieszczają publicznie, mniej uprzywilejowani młodzi ludzie z Iranu robią na zamkniętych grupach i forach. W smartfonach jest życie, za którym tęsknią, do którego dążą miliony młodych z Teheranu, Kum, Jazdu i innych miast Iranu. Jakkolwiek banalnie to brzmi

Kruk przydzielił obligacje uprzywilejowane o wartości 240,4 mln zł

Warszawa, 05.08.2016 (ISBnews) - Wszystkie warunki emisji obligacji uprzywilejowanych Kruka o całkowitej wartości 249,3 mln RON (240,4 mln zł) zostały spełnione, emisja doszła do skutku, a papiery zostały przydzielone, podała spółka. "W związku z

Podmiot zal. Kruka zawarł umowę emisji obligacji o wartości do 249,5 mln zł

Warszawa, 01.08.2016 (ISBnews) - ProsperoCapital, podmiot zależny Kruka, zawarł umowę emisji obligacji uprzywilejowanych o wartości do 249,5 mln zł w celu sfinansowania nabycia trzech portfeli wierzytelności o wartości nominalnej 597 mln euro, podała spółka

Archicom Polska i ZCh Organika utworzyły spółkę do realizacji inwestycji w Łodzi

zobowiązaniem Archicom Polska S.A. do udzielania pożyczek spółce celowej, udziały Archicom Polska S.A. będą uprzywilejowane w zakresie dywidendy w ten sposób, że Archicom Polska S.A. będzie posiadała prawo do 59% kwoty dywidendy (dywidenda uprzywilejowana), a Zakłady Chemiczne 'Organika' S.A. będzie posiadała

Kolejny zagraniczny inwestor rozważa pozew przeciwko Polsce. Tym razem chodzi o rynek energetyki

Kolejny zagraniczny inwestor rozważa pozew przeciwko Polsce. Tym razem chodzi o rynek energetyki

reperkusje, w tym odszkodowawcze, byłyby za wysokie - mówi Faisal Rachid Patel, dyrektor naczelny i uprzywilejowany właściciel GECX Group. Od miesięcy sprawa Onico Energia nie ruszyła z miejsca. Rozmowy z zarządcą w restrukturyzacji nie przyniosły efektów - zażądał 6 mln zł dopłaty za Onico Energię. - Grupa

UniCredit wnioskuje do GPW o zawieszenie obrotu od 17 do 25 I w zw. z resplitem

i uprzywilejowanych spółki według następujących parytetów: 1) jedna nowa akcja zwykła (bez wartości nominalnej) za dziesięć istniejących akcji zwykłych (bez wartości nominalnej); oraz 2) jedna akcja uprzywilejowana (bez wartości nominalnej) za

MCI będzie ograniczał udział finansowania private banking w strukturze pasywów

kwestii, gdyż nie pomagają one w zarządzaniu funduszem. Należy pamiętać, że rezygnując z prawa uprzywilejowania certyfikatów, w świetle prawa, musimy mieć uzasadnienie. Jesteśmy pierwszym inwestorem, ponieśliśmy największy koszt funkcjonowania funduszu, mamy wyższe opłaty od inwestorów indywidualnych, a

PGNiG i PST zostały włączone do postępowania derogacyjnego Nord Stream 2

Energetycznego UE, podała spółka. O dopuszczeniu polskiej i niemieckiej spółki z grupy kapitałowej PGNiG do postępowania derogacyjnego zdecydował niemiecki regulator rynku energetycznego - Bundesnetzagentur na podstawie wniosków spółek z dnia 19 lutego 2020 roku, poinformowano

ING Bank Śląski otrzyma 33 mln euro i 12,03 tys. akcji z tytułu transakcji Visa

Warszawa, 17.06.2016 (ISBnews) - Wpływ transakcji przejęcia Visa Europe Limited (Visa Europe) przez Visa Inc. na ING Bank Śląski z tytułu jej rozliczenia obejmuje 33,1 mln euro w gotówce, 12 030 uprzywilejowanych akcji Visa Inc. serii C i udział w odroczonej płatności w

Polskie studio stworzyło "symulator księdza" i chce iść na giełdę. Gra pełna przemocy, krwi i kasy

;. Dystrybutorem jest notowane na GPW studio Ultimate Games z grupy PlayWay. A więc nie byle kto w polskiej branży gier.  Wersja demonstracyjna pojawiła się na krótko na Steamie, popularniej platformie z grami, w ramach festiwalu Steam Next. Twórcy chcieli zebrać feedback od graczy, żeby dopracować produkcję

S&P podniósł rating RCR Banku Pekao do A- z BBB+, perspektywa stabilna

uprzywilejowanych Banku Pekao" - czytamy w komunikacie. RCR to wybiegająca w przyszłość opinia na temat względnego ryzyka niewywiązania się z pewnych zobowiązań, które mogą być chronione w ramach systemu restrukturyzacji, podano także. "S&P wzięło też

Polregio wprowadza bilety miesięczne za 1 zł dla służb ochrony zdrowia od 4 IV

. "W tym trudnym dla nas wszystkich czasie epidemii jesteśmy szczególnie wdzięczni pracownikom ochrony zdrowia za ich poświęcenie, odwagę i heroizm w ratowaniu ludzkiego życia i przeciwdziałaniu epidemii. Jako największy pasażerski przewoźnik w Polsce należący do Grupy ARP nadal zapewniamy transport

GK Immobile finalizuje przejęcie spółki Atrem

, które w wyniku nabycia utraciły uprzywilejowanie oraz 1 436 252 akcji zwykłych na okaziciela, co odpowiada 66% ogółu głosów na walnym zgromadzenia spółki 9 maja br. W związku z powyższym doszło do powstania stosunku dominacji pomiędzy spółką Grupa Kapitałowa Immobile jako spółką dominującą, a Atrem jako

Luzowanie obostrzeń na wakacje. Jakie zasady będą obowiązywać w hotelach, w restauracjach i w podróży? [FAQ]

regulacji, obawiając się nowych mutacji koronawirusa, które miały spowodować zwiększone obłożenie łóżek covidowych m.in. w Wielkiej Brytanii. 3. Luzowanie obostrzeń dla zaszczepionych. Certyfikat zwalnia z kwarantanny Osoby posiadające certyfikat szczepienia są uprzywilejowane. Nie obowiązuje ich

Akcjonariusze Indykpolu zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW

wycofać akcje spółki z obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym: a. 893 375 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, oznaczonych w Krajowym

Morawiecki: Porozumienie ws. budżetu UE zakłada 160 mld euro dla Polski

. "Komisja Europejska i Rada Europejska razem z Grupą Wyszehradzką negocjowały najlepszy możliwy kontrakt dla całej Europy. Dla Polski to ok. 125 mld euro w dotacjach bezpośrednich" ? powiedział Morawiecki na konferencji w Brukseli. Zaznaczył, że "te dotacje razem

Rolmex ogłosił przymusowy wykup 21,3% akcji Indykpolu po 65 zł za akcję

chwili ogłoszenia przymusowego wykupu posiadają łącznie 2 459 126 akcji zwykłych na okaziciela spółki oraz akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu spółki, stanowiących 78,7% kapitału zakładowego spółki i dających prawo do 6 032 626 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi ok. 90,07% ogółu głosów

Immofinanz uplasował obligacje warte 500 mln euro, uzyskał rating BBB- od S&P

Warszawa, 23.01.2019 (ISBnews) - Immofinanz uplasował uprzywilejowane niezabezpieczone obligacje o wartości 500 mln euro z czteroletnim okresem zapadalności i stałym kuponem o oprocentowaniu 2,625%. S&P przyznał spółce długoterminowy rating emitenta BBB- oraz rating emisji BBB

CCC ma warunkowe umowy nabycia docelowo ok. 30,55% udziałów HR Group

capiton wyniesie ok. 2,24 mln euro, a za udziały uprzywilejowane capiton ok. 12,36 mln euro; natomiast cena za udziały zwykłe Flo to ok. 3,53 mln euro, a za udziały uprzywilejowane Flo ok. 7,8 mln euro. We wszystkich przypadkach finalna cena sprzedaży będzie zależna od ostatecznej daty zamknięcia

Bank Handlowy otrzyma 15,84 mln euro i 5,75 tys. akcji z tytułu transakcji Visa

Warszawa, 20.06.2016 (ISBnews) - Wpływ transakcji przejęcia Visa Europe Limited (Visa Europe) przez Visa Inc. na Bank Handlowy z tytułu jej rozliczenia obejmuje 15,84 mln euro w gotówce, 5,75 tys. uprzywilejowanych akcji Visa Inc. serii C i udział w odroczonej płatności w

Akcjonariusze Taurona nie podjęli uchwały o podwyższeniu kapitału

uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji niemych imiennych uprzywilejowanych serii C, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii C oraz zmiany statutu spółki" ? czytamy w komunikacie. Nadzwyczajne

ZCh Police: Azoty Polyolefins mają umowę kredytów w zw. z proj. Polimery Police

Warszawa, 01.06.2020 (ISBnews) - Grupa Azoty Polyolefins - spółka zależna Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) - podpisała umowę kredytów, której celem jest pozyskanie uprzywilejowanego finansowania dłużnego niezbędnego do realizacji przez Polyolefins projektu

Debiut akcji Selvity CRO na GPW nastąpi do 25 października 2019 r.

. Oferta akcji podziałowych obejmuje 11 921 229 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 4 050 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A. Akcje podziałowe zostaną przydzielone uprawnionym akcjonariuszom spółki dzielonej za pośrednictwem KDPW, z wyjątkiem dokumentowych akcji imiennych serii A, które

Hollywood chce zwiększyć wartość biznesu w Niemczech i Skandynawii

pracy w sektorze, a Grupa Hollywood jest tu na uprzywilejowanej pozycji ze względu na profesjonalne systemy zarządzania, automatyzację procesów oraz ciągłą optymalizację operacyjną. Systematycznie zwiększamy też udział bardziej zaawansowanej usługi wynajmu tekstyliów z pełnym serwisem w miksie

BGŻ BNP Paribas otrzyma 6,9 mln euro gotówki i 2,5 tys. akcji z transakcji Visa

Warszawa, 17.06.2016 (ISBnews) - Udział Banku BGŻ BNP Paribas, w rozliczeniu transakcji przejęcia Visa Europe Limited (Visa Europe) przez Visa Inc. wynosi 6,9 mln euro w gotówce (30,9 mln zł) i 2 521 uprzywilejowanych akcji Visa Inc. serii C, podał bank

WOHO złożyło do UOKiK wniosek ws. przejęcia kontroli nad WDX

Warszawa, 19.12.2017 (ISBnews) - WOHO Holdings Limited złożyło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad WDX oraz jej spółkami zależnymi: Heavy-Net i Wandalex-Feralco, podał Urząd. Kontrola nad Grupą WDX będzie sprawowana

"Polski ład". Rząd zachęca przedsiębiorców, by wracali do Polski. I obiecuje im fiskalną amnestię

zadbać o rozwój gospodarczy, wzięli się do zmiany sposobu redystrybucji dochodów. Nie trudno też się domyślić, dlaczego uprzywilejowano tę a nie inną grupę Polaków. Ale najgroźniejsze jest to, że celom politycznym postanowiono podporządkować rozwój gospodarczy kraju - mówi Buchholtz. Ile polskich firm

Im więcej masz dzieci, tym wyższą emeryturę. Oto szczegóły rządowego planu

przedprodukcyjnym (0-17 lat) skurczyła się z 18,7 do 18,2 proc. ogółu, natomiast tych w wieku poprodukcyjnym przybyło z 16,9 do 21,8 proc. - W ciągu dekady przybyło ponad 1,8 mln osób w grupie wiekowej 60-65 lat i więcej. Co piąty mieszkaniec Polski ma ponad 60 lat. - alarmuje GUS. Emerytury. Pomysł rządu Jak

Zmiana warty w Google'u. Larry Page i Sergey Brin rezygnują z foteli prezesów

poza wyszukiwarką należą również spółki pracujące nad autonomicznymi samochodami, sieciami neuronowym oraz systemami zarządzania miastami.  Założyciele Google'a nadal będą kontrolować Alphabet poprzez uprzywilejowane akcje dające im więcej głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. To

Rząd wciąż spłaca zobowiązania PRL. Szukaj przedpłaty na auto

aut z przedpłat. Fabryki w Bielsku-Białej, Tychach i na Żeraniu nie były w stanie wyprodukować tylu pojazdów. Zapewne realnym terminem był koniec dekady lat 80., ale rządy PRL potrzebowały też samochodów na eksport i jako nagrody dla różnych uprzywilejowanych grup zawodowych.  Motoryzacyjny

Skandaliczna wrzutka do projektu. Takiego numeru nie pamiętają najstarsi posłowie

zdrowiu publicznym. Ale takiej wrzutki jak w przypadku kodeksu wykroczeń jeszcze nie było.  Nowelizacja kodeksu wykroczeń. Dwoje uprzywilejowanych Żeby wytłumaczyć, o co w tym wszystkim chodzi, muszę zacząć od PiS-owskiej  ustawy o działach administracji rządowej zawetowanej w ubiegły piątek

GK Immobile wezwał do sprzedaży 66% akcji Atrem

Warszawa, 11.02.2019 (ISBnews) - Grupa kapitałowa Immobile (GK Immobile) wezwało do sprzedaży nie mniej niż 6 091 852 akcji (4 655 600 akcji imiennych i 1 436 252 akcji na okaziciela spółki Atrem uprawniających do 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu po cenie w

ZCh Police mają dokumentację transakcyjną dot. finansowania Polimerów Police

Warszawa, 01.06.2020 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police), Grupa Azoty (jednostka dominująca, a łącznie z ZCh Police jako pierwotni sponsorzy) oraz spółka zależna od pierwotnych sponsorów - Grupa Azoty Polyolefins zawarły ze spółką Grupa Lotos, Hyundai

Global Cosmed Group nabył 25% udziałów Global Cosmed Group w Hamburgu

zarządu emitenta, w dniu 18.12.2017 r" - czytamy w komunikacie. Udziały zostały nabyte w zamian za 3 478 568 nowo wyemitowanych akcji imiennych serii B w kapitale zakładowym Global Cosmed Group S.A., uprzywilejowanych w ten sposób, że na jedną akcję tej serii przypadają dwa

Kolejny blamaż resortu finansów. System padł, firmom grożą kary do miliona złotych

, wręcz zagrożone trendem narastającym - przekonywała Konfederacja Lewiatan. Ale, jak widać, nikogo nie przekonała. Spółkom grożą grzywny - Mamy ryzyko wysokiej kary finansowej. Taką karę nakłada się w bardzo szybkim, administracyjnym trybie. Jest duże ryzyko, że będzie grupa kilkudziesięciu tysięcy

CCC ma term sheet dot. nabycia pakietu mniejszościowego w HR Group Holding

, obejmującego udziały zwykłe oraz udziały uprzywilejowane uprawniające łącznie do 32,84 % głosów na zgromadzeniu wspólników nabywanej spółki, stanowiących 32,84 % ogółu głosów w nabywanej spółce. Nabywana spółka jest spółką właścicielską w ramach grupy kapitałowej HR Group, a jej spółki zależne prowadzą sklepy

Panele fotowoltaiczne tylko dla wsi. PiS ma nowy pomysł

energii elektrycznej - firmami takimi jak Tauron czy Polska Grupa Energetyczna. Fotowoltaika produkuje najwięcej energii w momencie największego nasłonecznienia. Jej właściciel nie jest w stanie jej zużyć w całości, musi więc gdzieś zmagazynować, by potem po nią sięgnąć. Takim magazynem energii jest sieć

Umowy o pracę. Na co warto uważać, podejmując zatrudnienie

HRK Payroll. Dodaje, że Kodeks pracy daje także możliwość nawiązania stosunku pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę. Te typy umów są związane ze szczególnymi sytuacjami i w większości regulują je odrębne przepisy. Dotyczą tylko niektórych grup zawodowych

Narodowy Bank Polski może pomóc w przewalutowaniu hipotek

Grupa banków zwróciła się do zarządu NBP z prośbą o wsparcie planowanej przez te banki operacji przewalutowania hipotek. Propozycja ta jest związana z apelem przewodniczącego KNF, który wystąpił do banków, aby zaoferowały swoim klientom możliwość przewalutowania kredytów mieszkaniowych w walutach

Arena.pl ma zgodę akcjonariuszy na ew. zmianę rynku notowań

emisji zamierzamy zwiększyć kapitały grupy Arena" ? powiedział wiceprezes Sławomir Kubicki, cytowany w komunikacie. Spółka wyjaśniła, iż w uchwale zaznaczono, że akcje nie będą uprzywilejowane, a w gestii zarządu spółki jest ustalenie ich ostatecznej ceny emisyjnej. Środki

Movie Games ma umowę z R. Lewandowskim ws. powołania spółki produkującej gry

, luźno inspirowanych formą popularnych seriali dokumentalnych o zespołach piłkarskich i nie tylko pokazujących historie zza kulis jeszcze nikt nie robił, co stawia nas w bardzo uprzywilejowanej pozycji. Ostatnio ogromnym zainteresowaniem cieszył się serial 'The Last Dance', który przybliżył sukces

Sprzedawali skromne sukienki dla zamożnych katoliczek. Dlaczego bankrutują?

ponad 18 tys. dolarów. Do tego dochodzi ponad 50 tys. zł za składowanie towaru w porcie oraz cło. Klienci Marie Zélie burzą się na Facebooku 1 listopada. Grupa na Facebooku: Marie Zelie – walka o zwrot środków. Jest tu prawie 2 tys. osób. Klientka 1: "Dzień dobry, czy fakt, że firma

Akcjonariusze Ulma Construccion zdecydowali o wypłacie 5,4 zł dywidendy na akcję

uprzywilejowane, co do dywidendy, podano także. Przedmiotem działalności spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Ulma Construccion Polska jest dzierżawa i sprzedaż systemów deskowań (systemów szalunkowych) i rusztowań na potrzeby budownictwa kubaturowego oraz inżynieryjnego

Udziały Redanu w Adesso wzrosły do 74,9% po nabyciu akcji za 103 mln zł

głosów na walnym zgromadzeniu. "Akcje sprzedawane są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi w ten sposób, że każda akcja sprzedawana uprawnia do wykonywania dwóch głosów na walnych zgromadzeniach Adesso. Każda akcja sprzedawana ma wartość nominalną 40,00 zł. akcje

Play miał 166,4 mln zł zysku netto, 570,5 mln zł skoryg. EBITDA w IV kw. 2019 r.

postępy we wszystkich naszych strategicznych filarach. Wprowadziliśmy na rynek nowe usługi i plany mobilno- centryczne, takie jak Play Now TV Box i grupę planów Homebox, które oferują bogate pakiety danych dla klientów indywidualnych, rodzinnych i biznesowych. Nasze cyfrowe podejście pozwoliło na

Projprzem: Cena w wezwaniu GK Immobile znacznie odbiega od wartości godziwej

Warszawa, 19.09.2016 (ISBnews) - Zarząd Projprzemu uważa, że cena w wezwaniu ogłoszonym przez Grupę Kapitałową Immobile (GK Immobile) znacznie odbiega od wartości godziwej a samo wezwanie ma negatywny wpływ na interes Projprzemu, podała spółka. "

Immobile nabyło 145,41 tys. akcji Projprzemu w ramach wezwania

zgromadzeniu) z 41,96% kapitału (32,997% głosów). Pod koniec września Projprzem uznał, że podniesiona do 15 zł cena za akcje uprzywilejowane (imienne) spółki nadal jest niższa od tzw. wartości godziwej. Wcześniej grupa kapitałowa Immobile podwyższyła cenę

Grzegorz Kossakowski zrezygnował z funkcji członka zarządu Agory

Kossakowski powiadomił spółkę o podjęciu decyzji o rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu Agory obecnej kadencji, podano również. Jednocześnie Agora-Holding, będąca akcjonariuszem posiadającym 100% uprzywilejowanych akcji serii A, złożyła wniosek o zwołanie w najbliższym

Nadchodzi najgorsze rozliczenie podatkowe w historii. Oto 5 rzeczy, które musisz wiedzieć przed 1 stycznia

., odebrano samotnym matkom możliwości rozliczania się z dzieckiem, później taką możliwość przywrócono... Kto się w tym wszystkim połapie? Na co koniecznie trzeba zwrócić uwagę? Czytaj także: Rzecznik firm: Postuluję, aby 2,5 mln przedsiębiorców objąć KRUS. Dlaczego rolnicy mają być uprzywilejowani? 1

Tauron nie widzi ryzyka płynnościowego w związku z brakiem emisji akcji

kapitału zakładowego o 400 mln zł poprzez emisję 80 mln sztuk niemych imiennych uprzywilejowanych akcji serii C po cenie emisyjnej 5 zł za akcję. Emisja miała zostać przeprowadzona z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Tauron Polska Energia S.A. jest

PFR TFI: Strategia inwestycyjna oferujących PPK dopasowana do wieku uczestników

. "PFR TFI nie będzie mogło odmówić utworzenia programu dla danego przedsiębiorstwa. Wbrew różnym opiniom krytyków PPK trzeba podkreślić, że w projekcie ustawy o PPK PFR TFI nie ma pozycji uprzywilejowanej względem innych TFI, PTE lub zakładów ubezpieczeń. PFR TFI działa na zasadach rynkowych. To

GK Immobile zwiększy w wezwaniu udział w Projprzem do 34,91% głosów

kapitale zakładowym, tj. 34,91% w liczbie głosów, podano również. Pod koniec września Projprzem uznał, że podniesiona do 15 zł cena za akcje uprzywilejowane (imienne) Projprzem nadal jest niższa od tzw. wartości godziwej. Wcześniej Grupa Kapitałowa

Urzędnicy będą mogli być zwalniani na wielką skalę. Rząd zadbał o odpowiednie opcje w nowej "tarczy antykryzysowej"

także osoby niepełnosprawne. "Zasada sprawiedliwości społecznej wymaga, aby całe społeczeństwo uczestniczyło w kosztach społecznych sytuacji kryzysowej. Zatem przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie mogą ustanawiać czy też sankcjonować uprzywilejowania poszczególnych grup zawodowych

Erbud chce przeznaczać na dywidendę 30-50% rocznego zysku netto

oraz przyszłej sytuacji finansowej spółki oraz Grupy, podał Erbud "W swojej rekomendacji zarząd będzie w szczególności brał pod uwagę potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii Grupy Kapitałowej Erbud, potrzeby płynnościowe spółki, wysokość zobowiązań z

Masz firmę? Oto 5 rzeczy, które koniecznie musisz zrobić przed 1 stycznia, żeby zaoszczędzić na "Polskim ładzie"

przyszłego roku dziewięć. Wśród nich warto zwrócić uwagę na profesje uprzywilejowane. Należą do nich: medycy, w tym pielęgniarki - 14-proc. opodatkowanie branżę IT - 12-proc. architektów i inżynierów - 14-proc. 2. Zaoszczędź na składce zdrowotnej Jak wspomnieliśmy wyżej, składka zdrowotna będzie wyliczana od

Nasz artykuł odniósł skutek. "Niektórym nie podoba się, że dajemy szanse młodym ludziom"

szanse młodym ludziom na rozwój, nowe doświadczenia i działalność w grupie na rzecz pomagania innym i pilnowania porządku” – napisał po tekście na Wyborcza.pl na czacie administrator Dawid Sawicki (nick Daffit). „Skoro jednak udział osób młodszych w moderowaniu chatu budzi

Monnari Trade zarekomenduje 0,15-0,2 zł dywidendy na akcję za 2015 r.

sprawozdania finansowego za 2015 r. oraz potwierdzeniu wyników zaprezentowanych w sprawozdaniu za IV kwartał 2015 r., zarząd będzie rekomendował zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy w przedziale 15 do 20 gr na akcje zwykłe i uprzywilejowane" - czytamy w raporcie

Spółka Cognoru wykupiła 6,96 mln obligacji Cognor International Finance

2020 r. za kwotę odpowiadającą 53,8% skupionego nominału obligacji, podał Cognor. Pod koniec listopada HSJ ogłosiła na rynkach poza granicami Polski publiczne wezwanie do sprzedaży zabezpieczonych dłużnych uprzywilejowanych papierów wartościowych (senior secured notes) o

Dla kogo tarcza 7.0? Do kiedy można się starać o pieniądze?

wynagrodzeń pracowników – w stosunku do tarczy 6.0 rozszerzono grupę przedsiębiorców, którzy od 1 lutego 2021 r. mogą skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników. Wsparcie może otrzymać przedsiębiorca, przy założeniu spełnienia pozostałych warunków, który na dzień 30 listopada 2020 r

Polacy nie zaufali rządowej aplikacji do walki z pandemią. A ci, którzy ją mają, nie raportują zakażeń

aplikację były uprzywilejowane, np. by mogły wchodzić do sklepów, w których obowiązywał limit klientów. Po burzy, którą wywołał pomysł, Ministerstwo Rozwoju się z niego wycofało. Jednak nawet wtedy fundacja Panoptykon miała więcej zastrzeżeń: "Czy aplikacja jest bezpieczna i zgodna z RODO?"

Spółki skarbu państwa wydały 4 mld zł na reklamy w mediach. Najwięksi zwycięzcy to TVP oraz "Gazeta Polska Codziennie"

) oraz mające dwukrotnie lepszą słuchalność niż PR24 Rock Radio. Prof. Kowalski zauważa, że są one omijane przy wydawaniu budżetów reklamowych. W obszarze telewizji prof. Kowalski komentuje, że: “TVP jest szczególnie uprzywilejowana przez państwo i SSP, zwłaszcza kiedy stała się narzędziem partyjno

"Polska": Batalia o podatek liniowy

Janusz Kochanowski przyznaje, że ma wątpliwości co do podatku progresywnego, bowiem powoduje on, że Polacy są dzieleni na grupy bardziej i mniej uprzywilejowane. Akcja rzecznika praw obywatelskich postawi rząd w trudnej sytuacji - zauważa dziennik

Projprzem: Cena w wezwaniu GK Immobile nadal odbiega od wartości godziwej akcji

Warszawa, 27.09.2016 (ISBnews) - Podniesiona do 15 zł cena za akcje uprzywilejowane (imienne) Projprzem nadal jest niższa od tzw. wartości godziwej, ocenia zarząd spółki. "Cena w dalszym ciągu jest poniżej wartości księgowej na jedną akcję, nie

Walne zgromadzenie Taurona nt. emisji akcji zostanie wznowione 8 grudnia

serii C po cenie emisyjnej 5 zł za akcję. Będą to akcje nieme imienne uprzywilejowane, emisja będzie przeprowadzona z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru. Rząd zgodził się już także na wniesienie do Tauron Polska Energia do 1,01% akcji PKO BP w

Tauron liczy na decyzję akcjonariuszy o podwyższeniu kapitału

uprzywilejowane, emisja będzie przeprowadzona z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru. Rząd zgodził się już także na wniesienie do Tauron Polska Energia do 1,01% akcji PKO BP w zamian za objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki

Walne zgromadzenie Taurona nt. emisji akcji zostanie wznowione 23 listopada

nieme imienne uprzywilejowane, emisja będzie przeprowadzona z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru. Rząd zgodził się już także na wniesienie do Tauron Polska Energia do 1,01% akcji PKO BP w zamian za objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym

Tauron kontynuuje rozmowy z obligatariuszami nt. długu zapadającego w 2016 r.

nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 9 listopada, o podwyższeniu kapitału zakładowego o 400 mln zł poprzez emisję 80 mln sztuk akcji serii C. Cenę emisyjną ustalono na 5 zł. Będą to akcje nieme imienne uprzywilejowane, emisja będzie przeprowadzona z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości

Przegląd informacji ze spółek

dzisiejszego nadzwyczajnego zgromadzenia za podwyższeniem kapitału w drodze emisji akcji serii K z wyłączeniem prawa poboru, podała spółka. Grupa Hotelowa Orbis zawarła umowę warunkową o zarządzanie hotelem Mercure z UBM Development AG, podał Orbis. Hotel Mercure Katowice City Center

Amerykański think tank o reformach w Europie Środkowo-Wschodniej. Polska wybrała najlepszą drogę

zagranicznego, oligarchizacja gospodarki nie nastąpiła lub miała niewielki zasięg. Do tych ostatnich krajów zalicza się Polska, w której wbrew niektórym opiniom gospodarka nie została rozdzielona pomiędzy wąską grupą uprzywilejowanych. Autorzy przedstawiają siedem kluczowych wniosków dotyczących transformacji

Masz firmę? Oto 5 rzeczy, które musisz wiedzieć przed 1 stycznia, żeby nie stracić fortuny na "Polskim ładzie"

: Postuluję, aby 2,5 mln przedsiębiorców objąć KRUS. Dlaczego rolnicy mają być uprzywilejowani? Doradcy podatkowi opowiadają sobie w ramach dowcipu sentencję: „nikt nie jest bez VAT". - Jeżeli jako przedsiębiorcy byliśmy czynnymi podatnikami VAT i korzystaliśmy z dobrodziejstwa jego odliczania od

Przegląd informacji ze spółek

Rada nadzorcza Sfinks Polska powołała zarząd spółki na nową, pięcioletnią kadencję. Nowym członkiem zarządu jest Dariusz Strojewski, który obejmie stanowisko wiceprezesa ds. finansowych, podała spółka. Grupa Kęty rozpoczęła przegląd opcji

Play miał 233,1 mln zł zysku netto, 645 mln zł skoryg. EBITDA w III kw. 2019 r.

5,2% r/r grupa uzyskała dzięki wyższym przychodom z użytkowania (przy wzroście średniego ARPU o 2,8% r/r w III kw.) i sprzedaży towarów. "Z wielką przyjemnością informujemy rynek o poprawie naszej skorygowanej EBITDA trzeci kwartał z rzędu. Rok temu przedstawiliśmy

ZCh Police mają list intencyjny z Grupą Azoty ws. inwestycji w projekt PDH

Warszawa, 04.10.2016 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police podpisała z Grupą Azoty, jednostką dominującą, list intencyjny w sprawie zaangażowania kapitałowego Grupy Azoty w projekt PDH o szacunkowej wartości 700 mln USD po weryfikacji, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

zależna Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) - podpisała umowę kredytów, której celem jest pozyskanie uprzywilejowanego finansowania dłużnego niezbędnego do realizacji przez Polyolefins projektu inwestycyjnego "Polimery Police", podały ZCh Police

Przegląd informacji ze spółek

. Udział Banku BGŻ BNP Paribas, w rozliczeniu transakcji przejęcia Visa Europe Limited (Visa Europe) przez Visa Inc. wynosi 6,9 mln euro w gotówce (30,9 mln zł) i 2 521 uprzywilejowanych akcji Visa Inc. serii C, podał bank. Zarząd Voxel podjął uchwałę o wyemitowaniu do 10 tys

Wywłaszczenia, nacjonalizacja biznesu. Saudyjczycy alarmują o nadużyciach wobec inwestorów w Polsce

, miała dobrą bazę klientów i co istotne: koncesję. - Ale była źle zarządzana. Przeprowadzili trochę inwestycji obciążonych zbyt dużym ryzykiem. I popadli w kłopoty - mówi Faisal Rachid Patel, dyrektor naczelny i uprzywilejowany właściciel GECX Group. Onico SA miało jeszcze większe kłopoty. Gdy

Spółka Cognoru wykupi przedterminowo obligacje o wartości nom. 100,35 mln euro

Warszawa, 27.11.2015 (ISBnews) - Huta Stali Jakościowych, spółka zależna Cognoru ogłosiła na rynkach poza granicami Polski publiczne wezwanie do sprzedaży zabezpieczonych dłużnych uprzywilejowanych papierów wartościowych (senior secured notes) o terminie zapadalności

PZU przymierza się do branży fitness. Kto straci kluby, a kto klientów?

miastach i lokalizacjach. Tym samym około 37 proc. obiektów sieciowych w Polsce należy do tej grupy. Reszta rynku jest rozproszona między należącego do Medicover Polska operatora OK System i kilku niezależnych graczy. Analitycy rynkowi estymują, że w ciągu pięciu lat zysk operacyjny Benefitu wyniesie około

Enter Air obniży koszt finans. samolotów o kilka pkt proc. dzięki emisji akcji

prawa poboru, ale zamierza uprzywilejować dotychczasowych akcjonariuszy. Projekt uchwały emisyjnej przewiduje preferencyjny przydział, który ma umożliwić inwestorom utrzymanie dotychczasowego udziału w akcjonariacie na zasadach analogicznych do prawa poboru. "Od momentu

Minister energii chce wyłączenia górnictwa z PPK, bo "wzrosną koszty pracy". Ale prawdziwym powodem może być spór wewnątrz PiS

nadzór nad PKN Orlen i Grupą Lotos. Oprócz wojny frakcyjnej uwagi ministra Tchórzewskiego pokazują też inny problem, z którym od lat zmagają się politycy. To już bowiem kolejny raz, kiedy górnicy mogą zostać uprzywilejowani w kwestii emerytur wobec pozostałych grup zawodowych. I dlatego zdaniem Wojewódki

BoomBit ma umowę z zewnętrznymi partnerami dot. inwestycji w SuperScale

umowy inwestycyjnej, w wykonaniu jej postanowień doszło w szczególności do: 1. zawarcia umowy wspólników, 2. podjęcia uchwały wspólników w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego SuperScale, poprzez emisję 712 udziałów uprzywilejowanych (co do

Dolar słabszy po posiedzeniu Fed, złoty silny dzięki zdrowej gospodarce

eskalacja może zniechęcić inwestorów do podejmowania ryzyka, a tym samym zaprzepaścić wynikające ze wzrostów EUR/USD szanse dla walut emerging markets. Niemniej, jeżeli pozytywny sentyment do rynków wschodzących będzie się utrzymywał, wówczas złoty może znaleźć się grupie walut

mBank zwolnił dyscyplinarnie przewodniczącego związku zawodowego. Za wpis, że związek powstał

mówię kolegom i koleżankom, żeby się nie ujawniali, bo ich zwolnią. Jesteśmy partyzantami we własnym kraju. Wszystko zaczęło się 4 września br., kiedy grupa dziesięciu pracowników podjęła uchwałę o powstaniu pierwszego w mBanku związku zawodowego. 14 września br. Ławnik złożył do sądu wniosek o

Przegląd prasy

kilka tygodni --MCI chce rozmów o zniesieniu uprzywilejowania certyfikatów TechVentures1.0 --MIR: Wartość umów na dofinansowanie z UE wzrosła do 243,4 mld zł --Surge Cloud otworzy pod koniec VI w Poznaniu pierwszy bezkasowy