grunty rolne w granicach miast

Justyna Sobolak

Mieszkania w biurach i sklepach, więcej gruntów w miastach. Rząd próbuje rozwiązywać problemy mieszkaniowe Polaków

Mieszkania w biurach i sklepach, więcej gruntów w miastach. Rząd próbuje rozwiązywać problemy mieszkaniowe Polaków

Niedobór mieszkań w Polsce szacuje się nawet na 2 mln. Może się pogłębić, bo zmniejszony popyt powoduje, że deweloperzy hamują z inwestycjami. Z dotychczasowych pomysłów rządu na zwiększenie podaży mieszkań nic nie wyszło. Ale nadchodzą kolejne.

Brakuje gruntów, więc ceny idą w górę. Deweloperzy zmieniają strategię

Dotąd nawet ponad połowa mieszkań powstawała w ośmiu największych miastach w Polsce. Teraz tylko co trzecie. Inwestorom coraz bardziej doskwiera brak gruntów. I to skłania do budowy lokali na obrzeżach miast, a nawet daleko poza nimi.

Na 27 hektarach na obrzeżach Warszawy może wyrosnąć wielkie osiedle. Ale czy powinno?

Na 27 hektarach na obrzeżach Warszawy może wyrosnąć wielkie osiedle. Ale czy powinno?

statusie rolnym. KOWR może nieodpłatnie przekazywać grunty samorządom, jeśli w planie zagospodarowania są one przeznaczone na cele publiczne. Białołęka przejęła w tym trybie od tej agencji już 26 hektarów gruntów, głównie na szkoły. Ratują one sytuację dzielnicy, która potrzebuje działek na funkcje

Ziemia nie tylko dla rolników. Czy będzie łatwiej kupić lub sprzedać ziemię?

Ziemia nie tylko dla rolników. Czy będzie łatwiej kupić lub sprzedać ziemię?

zasady sprzedaży ziemi rolnej w granicach administracyjnych miast. Ktoś, kto nie jest rolnikiem, może kupić tylko do 3 tys. m kw. Rolnicy indywidualni mogą kupować grunty rolne jedynie do momentu, aż w ich rękach znajdzie się 300 ha. Każda transakcja ponad ten limit może zostać unieważniona. Prawo daje

Marzysz o własnym domu? Lepiej się spieszyć, ceny gruntów rosną i prędko nie przestaną

Marzysz o własnym domu? Lepiej się spieszyć, ceny gruntów rosną i prędko nie przestaną

znaleźć ogłoszenia dotyczące gruntów ornych. Ceny gruntów ornych w górę Ziemia rolna również korzysta na pandemii. Z szacunków HRE Investments, uwzględniających ceny transakcyjne i jakość sprzedawanych działek, wynika, że pod koniec 2020 r. za hektar działek rolnych trzeba było płacić o 5 proc. więcej niż

Kiedy nowa ustawa o ziemi? Jedno słowo w nowelizacji, które może zmienić wszystko

Kiedy nowa ustawa o ziemi? Jedno słowo w nowelizacji, które może zmienić wszystko

musi też uprawiać ziemię przez 10 lat, zanim będzie mógł ją sprzedać. Zahamowano też sprzedaż gruntów rolnych w granicach administracyjnych miast. Nierolnik może kupić ziemię tylko do 3 tys. m kw. Miało być taniej, jest coraz drożej W efekcie doszło do sparaliżowania obrotu ziemią rolną i zahamowania

Jak budować na gruntach rolnych

, aby wyłączone spod jej stosowania były "grunty rolne stanowiące użytki rolne położone w granicach administracyjnych miast". - Przecież nikt nie będzie w mieście uprawiał pszenicy czy żyta - przekonywała na jednym z posiedzeń sejmowej komisji rolnictwa Elżbieta Witek z PiS. - W miastach, np

Warto kupić ziemię rolną i wybudować dom? Tak, ale można wpaść w pułapkę

Warto kupić ziemię rolną i wybudować dom? Tak, ale można wpaść w pułapkę

rolne położone w granicach administracyjnych miast". PiS zależy w tym przypadku na inwestycjach, dzięki którym powstają miejsca pracy. Często nie wystarcza uchwalenie przez gminę planu zagospodarowania przestrzennego, który zmienia przeznaczenie gruntu z rolnego na

Kościół nie każdemu sprzeda ziemię. Nowe przepisy przyjął Sejm

Kościół nie każdemu sprzeda ziemię. Nowe przepisy przyjął Sejm

wyłączy spod jej stosowania "grunty rolne stanowiące użytki rolne położone w granicach administracyjnych miast". Autorami tej poprawki są posłowie PiS. Liczą oni, że szczególnie w miastach powiatowych przybędzie dzięki temu inwestycji. Okazuje się, że często nie wystarcza uchwalenie przez gminę

Trudniej o tanie działki

Trudniej o tanie działki

Problem w tym, że znaczną część obszaru miast stanowią grunty rolne, np. w Krakowie - niemal połowę, a w Warszawie - blisko jedną trzecią. Tymczasem od soboty każdy może kupić tylko taką działkę rolną, która ma mniej niż 0,3 ha, czyli 3 tys. m kw. Grunty rolne od 0,3 ha są zaś

JLL: Nabycia gruntów inwestycyjnych wzrosły r/r do 2,5 mld zł w 2015 r.

pięciu lat, z wyłączeniem gruntów przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania, studium, decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na cele inne niż rolne, nieruchomości położonych w granicach specjalnych stref ekonomicznych, jak również lokali

Budownictwo słabym priorytetem rządu

Budownictwo słabym priorytetem rządu

jej stosowania "grunty rolne stanowiące użytki rolne położone w granicach administracyjnych miast". Chodzi o to, żeby w miastach status gruntu nie miał znaczenia, inwestorzy mogli budować wszędzie tam, gdzie pozwala na to plan zagospodarowania przestrzennego lub - w przypadku jego braku

Efekt ustawy o obrocie gruntami: ziemia stanieje, kredyty zdrożeją

Efekt ustawy o obrocie gruntami: ziemia stanieje, kredyty zdrożeją

banki często przejmują grunty rolne w postępowaniach egzekucyjnych wobec rolników, którzy nie spłacają kredytów. Dlatego ZBP apeluje o wyłączenie z ustawy tego typu przypadków. - W przeciwnym razie ustawa będzie ingerowała w prawo własności właścicieli banków i akcjonariuszy - uważa Jerzy Bańka

Prezydent Duda podpisał ustawę o obrocie ziemią. Od soboty nie dla miastowego

Prezydent Duda podpisał ustawę o obrocie ziemią. Od soboty nie dla miastowego

, że wokół dużych miast jest wiele terenów rolnych, dla których gminy uchwaliły plany, tak pod zabudowę wielorodzinną. - I jeśli te miasta nie zapewnią podaży gruntów w swoich granicach, a popyt na mieszkania się utrzyma, wówczas deweloperzy zaczną inwestować tam, gdzie tereny będą osiągalne za

Cierpliwość plus. Obiecane przez rząd 100 tys. mieszkań plus będzie dopiero za 10 lat

Cierpliwość plus. Obiecane przez rząd 100 tys. mieszkań plus będzie dopiero za 10 lat

św. Wincentego, którą urzędnicy prezentowali w piątek dziennikarzom. Do rządowego programu działkę tę wniesie KOWR, a za trzy lata ma ją zasiedlić 700 rodzin. - Dziś w granicach administracyjnych miast jest prawie milion hektarów gruntów rolnych - szacuje Rafał Romanowski, wiceminister rolnictwa i

Od hektara do metra, czyli z rolnej na budowlaną

tego typu procedurą zostały objęte także grunty rolne położone w granicach administracyjnych miast. A dodajmy, że np. w Krakowie stanowią one niemal połowę powierzchni tego miasta, zaś w Warszawie - niemal jedną trzecią! Najbardziej "wiejskimi" dzielnicami stolicy są Białołęka, Wawer i

Portico: Zmiany w prawie są niezbędne, jeśli chcemy budować w obecnym tempie

wiceprezes Portico Marina. Wskazał, że z perspektywy dewelopera, najciekawsze wydają się zapisy dotyczące otwarcia możliwości na budownictwo mieszkaniowe gruntów rolnych w administracyjnych granicach miast, terenów pokolejowych, powojskowych i poprzemysłowych. Według Davisa

"Dobre zmiany" w obrocie gruntami rolnymi. Dla dobra polskich rolników

"Dobre zmiany" w obrocie gruntami rolnymi. Dla dobra polskich rolników

zaproponował resort. Sęk w tym, że za tymi hasłami kryją się rozwiązania, które w praktyce mogą skutkować paraliżem rynku gruntów rolnych. Odczułoby to wielu rolników, zwłaszcza mających ziemię wokół największych miast, którzy żyją z jej stopniowej sprzedaży, m.in. inwestorom budującym domy jednorodzinne i

"Dobra zmiana" w rolnictwie. Rząd przyjął projekt nowej ustawy. Ceny ziemi rolnej w dół?

"Dobra zmiana" w rolnictwie. Rząd przyjął projekt nowej ustawy. Ceny ziemi rolnej w dół?

. Dodajmy, że w gestii Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) jest ok. 96 tys. ha takich gruntów, z czego 66 tys. ha znajduje się w granicach administracyjnych miast. W okresie pięcioletniego moratorium na sprzedaż państwowej ziemi rolnej ma być ona dzierżawiona rolnikom. W rękach

W miastach uprawa ziemi zamiast domów? Zadziwiająca decyzja Sejmu

W miastach uprawa ziemi zamiast domów? Zadziwiająca decyzja Sejmu

leśnych. W PZFD twierdzą, że jedna z tych poprawek utrudni zabudowę miast. Dodajmy, że np. w Krakowie grunty rolne stanowią niemal połowę powierzchni tego miasta! I jak tu budować? W PZFD nie wykluczają, że w sytuacji, gdy grunty rolne w miastach znów

Dom na wsi tylko dla rolnika. Deweloperzy i ich klienci mogą mieć duży problem

Dom na wsi tylko dla rolnika. Deweloperzy i ich klienci mogą mieć duży problem

Wójtowicz. Gmina sukcesywnie zmieniała przeznaczenie gruntów rolnych na budowlane. W 2011 r. na kolejną taką zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego nie zgodziło się Ministerstwo Rolnictwa. Rok później gmina uchwaliła więc plan, który dopuścił tzw. zabudowę zagrodową. To

Planujesz budowę domu? Dobry moment na zakup działki

Planujesz budowę domu? Dobry moment na zakup działki

? W tym roku weszła w życie ustawa, która drastycznie ogranicza obrót ziemią rolną. Skutki tych ograniczeń mogą odczuć mieszkańcy miast, którzy planują budowę domu na gruncie, który ma status ziemi rolnej. Niestety, w wielu miastach w Polsce grunty rolne mają wciąż spory udział w ogólnej powierzchni

Na co pozwala inwestorom specustawa mieszkaniowa? Rozkopać ogródek sąsiada, uniknąć opłat za odrolnienie...

zagrożenia powodzią, obszarach ochrony przyrody czy terenach rodzinnych ogródków działkowych. A co z gruntami rolnymi? Te też bywają terenami zielonymi. - Ustawa przewiduje, że do inwestycji mieszkaniowej w granicach administracyjnych miast nie stosuje się przepisów o ochronie gruntów rolnych. Oznacza

Sejm przyjął specustawę mieszkaniową dot. standardów urbanistycznych

mieszkaniowym, w tym gruntów rolnych w administracyjnych granicach miast, a także pokolejowych, powojskowych i poprzemysłowych. Standardy urbanistyczne są zróżnicowane ze względu na liczbę mieszkańców gmin, co odpowiada stopniom zurbanizowania osiedli. Ustawa określa m.in. odległości

Jakie korzyści daje umowa dożywocia?

a darowizna Umowa dożywocia polega na przeniesieniu własności nieruchomości (domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego, użytkowego, gruntu rolnego, leśnego, działki rekreacyjnej, a także udziału we współwłasności nieruchomości) w zamian za dożywotnie utrzymanie, w szczególności wyżywienie, ubranie

Odrolnienie? Prezydent mówi: nie

Chodzi o nowelizację ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, która miałaby od 2009 r. wyłączyć spod jej działania grunty rolne w granicach administracyjnych miast. Właściciele tych gruntów nie musieliby już uzyskiwać zgody na zmianę przeznaczenia tej ziemi, np. pod

Gdzie inwestować oszczędności? Lokata się nie opłaca. A działka?

stolicą powiecie warszawskim zachodnim wynosi 262 zł, natomiast dla całego województwa mazowieckiego jest to 228 zł – zauważa Michał Guzowski, główny analityk Domiporta.pl. Ile kosztuje ziemia?  Ceny rosną nie tylko w miastach. Wzrosty da się zaobserwować także w regionach stricte turystycznych

MIiR: Ustawa o ułatwieniach dot. inwestycji mieszkaniowych trafiła do Senatu

. Ustawa ma na celu ułatwienia w pozyskiwaniu gruntów pod budownictwo mieszkaniowe, chodzi np. o grunty rolne w administracyjnych granicach miast, a także o obszary, które w przeszłości były wykorzystywane jako tereny kolejowe, wojskowe czy produkcyjne. W ustawie ustalono standardy, jakim muszą odpowiadać

Sukces "Mieszkania Plus" oddany w ręce deweloperów

ustawy o ustroju rolnym, spod zabudowy wyłączone są grunty rolne położone w granicach administracyjnych miast. Wprawdzie przeznaczenie tych gruntów na budowlane można zmienić planem zagospodarowania przestrzennego. Rząd uznał, że o wiele szybciej upora się z tym problemem za pomocą wspomnianej specustawy

Antywiatrakowa zasada 10H zostaje. Będzie możliwe odstępstwo pod pewnymi warunkami

najczęściej wykorzystywać grunty słabszych klas, na których działalność rolna jest mocno ograniczona.  Grozi nam luka inwestycyjna Protesty? Te w Niemczech faktycznie się nasilają, ale według ekspertów ich źródłem nie są niepokoje lokalnych społeczności, ale mity podsycane przez przeciwników

Polityka a rynek nieruchomości. Decyzje Premiera w sprawie programu Mieszkanie Plus

ustroju rolnym, która w praktyce wyłączyła spod zabudowy grunty rolne położone w granicach administracyjnych miast! Wprawdzie można za pomocą planu zagospodarowania przestrzennego zmienić przeznaczenie tych gruntów z rolnych na budowlane, ale do tej pory gminy nie paliły się do uchwalania takich planów

Działek inwestycyjnych więcej niż kasy, poszukiwane te najtańsze

, dolnośląskim, pomorskim, śląskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim. ANR podaje, że wiele działek położonych jest w granicach administracyjnych największych miast, m.in. Warszawy, Wrocławia, Poznania i Katowic. Niemal 40 tys. ha tych gruntów inwestycyjnych objętych jest planem

Kury dokwaterują po cichu? "Lex inwestor" knebluje protesty społeczne

;Wystarczy 8-hektarowa działka, by zamknąć się w jej granicach ze 100-metrowym buforem oddziaływania. Nie jest to duży teren. Średnia powierzchnia gospodarstw rolnych np. w woj. dolnośląskim to 16,72 ha, w kujawsko-pomorskim 16,14 ha, w zachodniopomorskim 30,78 ha” – wylicza Pracownia na

"Mieszkanie plus" jak za Gierka. Polacy marzą o megaosiedlach

głód mieszkań, bo jest ich za mało. Nasze programy są podażowe, służą zarówno celom społecznym, jak i inwestycyjnym. I próbują sprostać mobilności Polaków, którzy migrują za pracą, także w granicach naszego kraju. Jednym z zarzutów wobec „Mieszkania Plus” jest inwestowanie w małych miastach

Fundusz inwestycyjny Ryszarda Krauzego na skraju przepaści

gruntach rolnych o powierzchni ponad 260 hektarów. To świetnie położony teren w gminie Żukowo, ale "przyklejony" do granicy Gdańska. Ziemia w tej okolicy osiąga najwyższe ceny - można budować dobrze skomunikowane z centrum osiedla lub centra dystrybucyjne. Do obwodnicy Trójmiasta dojeżdża się w

Krzysztof Jurgiel - geodeta, a potrafi doić krowy

radnym miejskim w Białymstoku, następnie wiceprezydentem, a w latach 1995-98 był prezydentem Białegostoku. Z fotela prezydenta miasta wskoczył na fotel radnego i przewodniczącego sejmiku podlaskiego. Do Sejmu wszedł w 1997 r. z listy AWS, ale już w 2001 r. wstąpił do PiS i z tej listy został w tym samym

Jak zapłacić mniej za użytkowanie wieczyste?

warszawskiej Ochocie i Woli wypowiedzenie dotychczasowej stawki dostało ostatnio ponad 11 tys. użytkowników wieczystych, zaś w Śródmieściu - ok. 4,5 tys. W tej dzielnicy grunty są najdroższe w mieście. Sprawdź wysokość opłaty Jeśli w ubiegłym roku dostałeś

Zapłać mniej za wieczyste użytkowanie

. Załóżmy, że w grudniu ubiegłego roku gmina powiadomiła Państwo Z. o aktualizacji wartości gruntu, na którym stoi ich dom. Efektem jest wzrost opłaty za użytkowanie wieczyste z 65 do 875 zł. W tym roku Z. powinni wpłacić dwukrotność dotychczasowej opłaty, czyli 130 zł (2 x 65 zł = 130 zł). Nadwyżka, czyli

Nie tylko dla arystokracji. Pałace, dwory na sprzedaż [FOTO]

na 588 tys. zł. Samborowice. Fot. Agencja Nieruchomości Rolnych Z kolei na granicy naszego województwa z Opolszczyzną, w gminie Przeworno, na nowego właściciela czeka zespół pałacowo-folwarczny  Samborowice . Tamtejsza rezydencja powstała w początkach XIX w., a później dobudowano do niej

Spadkobierca chce zwrotu Kolibek. Gdynia mówi: Nie

Władza ludowa 364 ha majątku w Kolibkach razem z dworem, stajnią i budynkami gospodarczymi przejęła 65 lat temu na mocy dekretu rolnego. W zabytkowym dworze zakwaterowano rodziny, w parku stanęła kotłownia, szklarnia i szkółka ogrodnicza. 20 lat temu majątek przejęło miasto: w

Wspólnota ogrodu na swoim

kw. w miastach i 35 m kw. poza ich granicami. Zgodnie z projektem, za grunt działkowcy mieliby więc płacić podatek od nieruchomości lub rolny. Projekt nie wspomina jednak o ewentualnej opłacie za użytkowanie wieczyste gruntu. W największych aglomeracjach, gdzie grunty

Jak płacić mniej za wieczyste

roku spraw, 1058 zakończyło się ugodą, czyli obniżką opłaty w granicach 20-30 proc. Taką obniżkę uzyskał m.in. właściciel mieszkania na krakowskiej Krowodrzy, któremu miasto chciało podnieść opłatę ze 135 do 519 zł. Krakowianin znalazł błędy w gminnej wycenie. W Radomiu

Prezes KRUS: Zrównujemy obowiązki? Zrównajmy też prawa

. Podatek rolny to średnio 85 zł rocznie za hektar. Z grubsza do budżetów gminnych trafia z niego 1 mld zł rocznie. A w tym roku budżet dopłaci do ubezpieczenia zdrowotnego dla rolników 1,87 mld zł... - Ta sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana, niżby się wydawało. Podatek

Żywność ekologiczna. Jak nie dać się na nią naciąć?

najmniej w 95 proc. produkowana metodami ekologicznymi. Eko to nie tylko brak pestycydów - ważne są wszystkie szczegóły, np. jakość ziemi uprawnej. Musi być czysta, więc odpadają grunty znajdujące się wzdłuż dróg, bo są zanieczyszczone ołowiem i innymi substancjami szkodliwymi. Nasiona, z których korzysta

Nasze firmy to siła różnorodności

. Szwagropole i Poloneksy... - To może zabrzmieć przewrotnie, ale zależy, w jakiej proporcji popatrzymy. Oczywiście koncentrację firm obserwujemy w wielkich miastach, mają one swoją grawitację, to tam są instytucje i uniwersytety. Nie zapominajmy również, jak dużo zmienił internet

Opłata za użytkowanie wieczyste 2013

granicę i nie ma z nim kontaktu? Z tym nie ma już problemu. Dzięki ostatniej nowelizacji wspomnianej ustawy o przekształceniu wspólnota lub spółdzielnia może starać się o własność, jeśli taka jest wola mieszkańców, którzy mają co najmniej połowę udziałów w gruncie. Uwaga

Budowa domu w 2016 r.

przepisów dotyczących obrotu gruntami rolnymi, które mają uniemożliwiać ich zakup (np. z myślą o zmianie przeznaczenia na budowlaną) osobom niebędącym rolnikami. Może to w niektórych rejonach kraju spowodować wzrost popytu na działki budowlane, a w konsekwencji ich cen.

Cena obietnic pani premier. Czy plany ogłoszone w exposé są realne?

. Dziś rolnicy płacą tylko podatek rolny (liczony od powierzchni gruntu), efektywna stawka opodatkowania wynosi około 2 proc. Finanse pod kontrolą. Podatki też - Wszystkie zobowiązania na 2015 r. zostały uwzględnione w projekcie budżetu - zapewnił

Mieszkania wyborcze 2015. Co obiecują partie?

wraca PiS, który dodatkowo obiecuje przekwalifikowanie terenów rolnych na budowlane w granicach miast oraz uproszczenie procedury podziałów nieruchomości i odrolnienia działek na terenach wiejskich w przypadku ziemi klas IV-VI. Wypada jednak przypomnieć, że PiS po dojściu do

Mercedes nam odjechał do Kecskemet

granicami Niemiec fabryka aut Mercedesa powstanie w węgierskim mieście Kecskemet. Kosztować będzie 800 mln euro. Od 2011 r. zamierza produkować małe Mercedesy A i B - początkowo 100 tys. sztuk rocznie, a później dwa razy więcej. Będzie w niej pracować 2,5 tys. ludzi. O tę

Pasjonaci w pałacach. Ile wydają na renowacje?

Dolny Śląsk to eldorado dla tych, którzy chcą kupić zabytki. Spośród wszystkich oddziałów Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) wrocławski przejął w latach 90. najwięcej obiektów zabytkowych: ponad 290 zespołów folwarcznych, pałaców, dworów i zamków. Do tej pory ma ich w swoich

Walczymy z bublami prawnymi

budynki i ich usytuowanie, przywrócono przepis dotyczący wysokości budynku projektowanego w styku z istniejącym budynkiem na działce sąsiedniej. - Teraz ma on w pasie o szerokości trzech metrów od granicy ściśle odpowiadać budynkowi sąsiedniemu co do długości i wysokości - wyjaśnia czytelnik

Ponad milion za hektar i są na to chętni!

Agencja podaje, że w zasobach ma jeszcze prawie 100 tys. ha gruntów inwestycyjnych, z czego ponad dwie trzecie w obrębie granic miast lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Mimo światowego kryzysu i wysokich cen tych gruntów zainteresowanie nimi jest wciąż duże