grunty rolne skarbu państwa

Justyna Sobolak

Mieszkania w biurach i sklepach, więcej gruntów w miastach. Rząd próbuje rozwiązywać problemy mieszkaniowe Polaków

Mieszkania w biurach i sklepach, więcej gruntów w miastach. Rząd próbuje rozwiązywać problemy mieszkaniowe Polaków

Niedobór mieszkań w Polsce szacuje się nawet na 2 mln. Może się pogłębić, bo zmniejszony popyt powoduje, że deweloperzy hamują z inwestycjami. Z dotychczasowych pomysłów rządu na zwiększenie podaży mieszkań nic nie wyszło. Ale nadchodzą kolejne.

Kiedy nowa ustawa o ziemi? Jedno słowo w nowelizacji, które może zmienić wszystko

Od miesięcy minister rolnictwa z PiS zapowiada ułatwienia w nabywaniu ziemi, m.in. dla nierolników. To sam PiS jednak blokuje nowelizację ustawy.

Fundusz Kościelny kolejny raz bije rekord

Fundusz Kościelny kolejny raz bije rekord

rekompensata za nacjonalizację dóbr Kościoła. I mimo działalności Komisji Majątkowej i uprzywilejowania Kościoła w rozdziale ziemi należącej do skarbu państwa (ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego) - działa nadal.

ARP i KOWR zawarły porozumienie o utworzeniu parku przem. w Ząbkowicach Śląskich

zagospodarowuje nieruchomości nierolne znajdujące się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa pod inwestycje. Obecnie posiada swoje grunty w 9 specjalnych strefach ekonomicznych. Z oferty KOWR skorzystało już wiele światowych koncernów. Cieszymy się, że grunty należące do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Rząd przyjął projekt ustawy o sprzedaży ziemi należącej do Skarbu Państwa

wyniku tej transakcji łączna powierzchnia użytków rolnych stanowiących własność nabywcy, nie przekroczy 300 ha (limit ten dotyczy również gruntów nabytych kiedykolwiek z zasobu własności rolnej skarbu państwa); - z przetargów ograniczonych wyłączone będą osoby, które

Grupa Enea i KOWR nawiązały współpracę dla rozwoju fotowoltaiki w Polsce

. Potencjalną bazę do budowy instalacji fotowoltaicznych będą stanowiły nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w tym te o niskiej przydatności rolniczej. W pierwszej kolejności będą to tereny określone w planach i studiach kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, jako grunty przeznaczone

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o lasach celem ochrony lasów prywatnych

). "Ochrona lasów prywatnych przed niekontrolowanym wykupem po 1 maja 2016 r. ? jest podstawowym celem proponowanej nowelizacji ustawy. Po tej dacie Skarb Państwa, czyli Lasy Państwowe będą miały prawo wykupu lub pierwokupu prywatnych gruntów leśnych. Lasy prywatne będą kupowane po cenach rynkowych

JLL: Nabycia gruntów inwestycyjnych wzrosły r/r do 2,5 mld zł w 2015 r.

ograniczających obrót gruntami rolnymi. Projekt ustawy zakłada m.in., że co do zasady nabywcą ziemi rolnej ma być tylko rolnik indywidualny. Wprowadza również zakaz sprzedaży nieruchomości o powierzchni powyżej 1ha wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przez okres

Rząd chce, by firmy nabywały nieruchomości gminy z rozliczeniem własnych w cenie

: - dopuszczenie możliwości ubiegania się przez najemców zasobu mieszkaniowego uzyskanego przez gminę w ramach rozliczenia "lokal za grunt" i przekazanego spółce gminnej lub spółce Skarbu Państwa o dopłaty do czynszu w ramach programu "Mieszkanie na Start"

Orlen Południe analizuje możliwość budowy 20 biogazowni rolniczych

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Współpraca spółek Skarbu Państwa z KOWR i Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu umożliwiłaby nie tylko dywersyfikację źródeł energii, budowę silnej pozycji Polski w obszarze OZE, czy rozwój rodzimych technologii, lecz także transfer osiągnięć naukowych na grunt biznesu

Vademecum o nowych zasadach w obrocie ziemią

Vademecum o nowych zasadach w obrocie ziemią

Nie jest łatwo rozeznać się w nowej rządowej propozycji, bo zmiany dotyczą aż pięciu ustaw: kodeksu cywilnego, o księgach wieczystych i hipotekach, prawa geodezyjnego i kartograficznego, o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi skarbu państwa oraz o kształtowaniu ustroju

Jak premier Morawiecki kręci z dochodami budżetu? Poza kontrolą parlamentu w tym roku aż 111 mld zł?

Jak premier Morawiecki kręci z dochodami budżetu? Poza kontrolą parlamentu w tym roku aż 111 mld zł?

przeprowadzana corocznie przez Najwyższą Izbę Kontroli. Kierownictwo resortu finansów jest wściekłe z powodu wystąpienia Banasia. Do dziennikarzy dzwonią pracownicy biura prasowego, przesyłają im stanowisko ministerstwa, w którym odpierają zarzuty Banasia. – Wydatki budżetowe oraz zadłużenie skarbu państwa

Rekordowa transakcja zakupu gruntów w Polsce

Rekordowa transakcja zakupu gruntów w Polsce

wiadomo. Telefon firmy milczy. Z naszych informacji wynika, że sprzedała ona prawie wszystkie swoje grunty rolne, a 1 lipca zgromadzenie wspólników podjęło decyzję o likwidacji spółki. - Jest to prawdopodobnie największa transakcja, której przedmiotem są grunty rolne

Cierpliwość plus. Obiecane przez rząd 100 tys. mieszkań plus będzie dopiero za 10 lat

Cierpliwość plus. Obiecane przez rząd 100 tys. mieszkań plus będzie dopiero za 10 lat

, gdzie dotąd udało się oddać do użytku mieszkania w ramach rządowego programu. - Te gminy są w trakcie procedowania umów z BGK - słyszymy. Milion hektarów gruntów rolnych w miastach Kilkaset kolejnych mieszkań ma zostać oddanych w tym roku (np. w Gdyni i Wałbrzychu), ale na następne partie chętni będą

Potencjał Narodowego Funduszu Mieszkaniowego szacowany jest na 9,5 mld zł

Skarbu Państwa, których gospodarowanie jest obecnie powierzone starostom, Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Agencji Mienia Wojskowego. Pod bezpośrednią zabudowę zostaną przeznaczone nieruchomości, których charakterystyka (np. lokalizacja, uzbrojenie, dostęp do infrastruktury technicznej, cechy działki

Ziemia tylko dla rolników. PSL nie chce spekulacji

Ziemia tylko dla rolników. PSL nie chce spekulacji

wolną rękę w znalezieniu nabywcy (po tym okresie pośrednictwo ANR znów byłoby konieczne). PSL zaproponował także zmiany w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi skarbu państwa, a rząd je poparł. Poprawki mają nie dopuścić do udziału w przetargach ANR osób i firm

100 dni rządu Szydło. Co z obietnicą dotyczącą mieszkań?

100 dni rządu Szydło. Co z obietnicą dotyczącą mieszkań?

jedynie grunty inwestycyjne, np. pod budowę obiektów przemysłowych, magazynów czy osiedli mieszkaniowych. W obrocie prywatnymi gruntami rolnymi projekt pozbawia możliwości zakupu osoby niebędące rolnikami, czyli m.in. inwestorów lokujących w ziemi swój kapitał. Z kolei od kupujących ją rolników ma być

Reprywatyzacja. Michałowice do zwrotu. Sąd cofa nacjonalizację 136 ha

Reprywatyzacja. Michałowice do zwrotu. Sąd cofa nacjonalizację 136 ha

państwo w 1948 r. w wyniku reformy rolnej. Rodzina od kilkudziesięciu lat podważała tamtą decyzję, twierdząc, że w chwili reformy rolnej nie były to już tereny rolnicze, lecz rozparcelowany grunt przygotowany do sprzedaży pod inwestycje. W 2013 r. z tą argumentacją zgodził się minister rolnictwa, wydając

Ustawa o ziemi w toku. Rolnicy manifestują. PiS przekonuje

Ustawa o ziemi w toku. Rolnicy manifestują. PiS przekonuje

postawić tamę masowemu wykupowi ziemi przez cudzoziemców, PiS postanowił walczyć ze spekulantami dwutorowo. - Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa na kilka lat wstrzyma sprzedaż ziemi, a podstawową metodą gospodarowania zasobem ma być wieloletnia dzierżawa. Górna granica

Rząd przeznaczy 450 mln zł dla poszkodowanych rolników

Rząd przeznaczy 450 mln zł dla poszkodowanych rolników

Skarbu Państwa oraz udzielić ulg w czynszu. W ramach pomocy przewidziano także możliwość stosowania przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym. Minister rolnictwa Marek Sawicki mówił w ubiegłym tygodniu, że obecne szacunki

W piątek "tarczą 3.0" zajmie się rząd. Oto, co w niej będzie

W piątek "tarczą 3.0" zajmie się rząd. Oto, co w niej będzie

finansową. Samorządy będą mogły bardziej się zadłużać. Bilans przychodów i wydatków będzie mógł być ujemny - tłumaczyła Emilewicz. Od 1 kwietnia do końca roku z 25 do 50 proc. zostanie zwiększony też udział powiatów z dochodów za gospodarowanie gruntami skarbu państwa. Dzięki temu powiaty mają zyskać

MIB: Prezydent podpisał ustawę o Krajowym Zasobie Nieruchomości

;Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości umożliwi wykorzystanie pod budownictwo mieszkaniowe gruntów należących do Skarbu Państwa. W Polsce występuje duży deficyt mieszkań na wynajem. Realizowany przez rząd program Mieszkanie Plus może to zmienić. Nie stanie się to oczywiście od razu: program rozpisany

PiS namnożył ustaw i wartość setek tysięcy działek spadła do zera. A odszkodowań nie będzie

prowadzić do pozwów przeciwko skarbowi państwa – mówi pan Tomasz. Prof. Bartosz Rakoczy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu potwierdza, że właściciele działek są w fatalnej sytuacji. - Już wcześniej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych

PiS łączy agencje rolne. Co najmniej 1200 osób straci pracę. Przyjdą swoi?

pracuje nad nową ustawą, która ma być kontynuacją tej o ziemi. Tamta zahamowała handel ziemią. Nowa, którą Jurgiel nazwał restrukturyzacyjną, ma się zająć zagospodarowywaniem państwowych gruntów na cele inwestycyjne, głównie pod budownictwo mieszkaniowe tak, by „to skarb państwa na tym korzystał, a

Grunty pod "Mieszkanie plus". Rząd stworzy "bank ziemi"

więc będzie gromadzić nieruchomości należące do skarbu państwa i nimi zarządzać. Chodzi m.in. o działki, którymi obecnie gospodarują Agencja Nieruchomości Rolnych, Lasy Państwowe czy Agencja Mienia Wojskowego. KZN będzie mógł też kupić lub otrzymać nieruchomości od gmin, PKP czy Poczty Polskiej

Polska ziemia dla Polaków. Jak chronić pola przed obcokrajowcami?

tam porównywalna z ceną w naszym kraju. PSL zaproponował ponadto nowelizację ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi skarbu państwa. Poprawki miałyby nie dopuścić do udziału w przetargach ANR osób i firm, które kiedykolwiek nabyły od niej grunty rolne o łącznej

PiS funduje rolnikom trzęsienie ziemi. "Chaos, biurokracja, ograniczenie swobód"

zawartych w tym dokumencie. Nowa definicja rolnika Przypomnijmy, że przepisy zawarte w Ustawie o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw wstrzymują sprzedaż państwowych gruntów na okres

MGMŻŚ: Wartość inwestycji wodnych przeciw m.in. suszy to 1,68 mld zł w 2020 r.

środowiska i gospodarki wodnej, dotacji gmin, pożyczek oraz środków własnych PGW Wody Polskie. Z dokumentu wynika, że na realizację zadań związanych z utrzymaniem wód oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną na 2020 rok zaplanowane i zabezpieczone

Rząd przyjmie nowęlę - Prawo wodne w IV kw. 2018 r.

przekazywana ma być, przez jej właściciela, państwowej służbie do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących. 5. Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 217 ust. 17 ustawy - Praw wodne z chwilą złożenia oświadczenia grunt staje się własnością Skarbu Państwa, a oświadczenie notariusz

Open Finance: Ceny ziemi rolnej wzrosły w ub.r. najwolniej od 2005 r.

kwietnia ubiegłego roku nabywcami ziemi co do zasady mogą być jedynie rolnicy indywidualni (nie licząc transakcji w rodzinie oraz takich, gdzie nabywcami są Skarb Państwa, samorząd, park narodowy czy kościół). Przed nowym prawem postawiono wiele zadań. Najbardziej medialnym było zapobieżenie wykupowi ziemi

Reprywatyzacja w Michałowicach. Spadkobiercy walczą o 136 hektarów

odwołania. Dezorientujące jest, że sąd administracyjny tak samo traktuje wszystkich mieszkańców Michałowic. I tych, którzy pobudowali się na gruntach kupionych od skarbu państwa, i tych, których rodziny kupiły działki jeszcze przed wojną od Grocholskich. W sądzie trzeba było składać odwołanie z 1777

Prezydent podpisał ustawę o strategicznych inwestycjach w sektorze naftowym

nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa i uzyskanie przez inwestora prawa użytkowania wieczystego oraz ograniczanie prawa do korzystania z nieruchomości na rzecz inwestora) - przy jednoczesnym obowiązku zapewnienia dla właściciela nieruchomości adekwatnego odszkodowania, - uproszczenie

W tym tygodniu rząd przedstawi trzecią "tarczę antykryzysową". Oto co w niej będzie

samorządom. Z 25 do 50 proc. zostanie zwiększony udział powiatów z dochodów za gospodarowanie gruntami skarbu państwa. Dzięki temu powiaty mają zyskać dodatkowe 400 mln zł. Nastąpi odroczenie rat tzw. janosikowego. A więc zamożne miasta będą mogły opłaty za maj i czerwiec na rzecz biedniejszych samorządów

Słubicka "tarcza", czyli jak samorząd wspiera lokalny biznes

parkingi. – Gmina jest właścicielem tylko niektórych nieruchomości i możemy wesprzeć jedynie najemców gminnych lokali użytkowych. Dlatego apelujemy do spółek skarbu państwa, innych podmiotów publicznych oraz do prywatnych właścicieli o rozważenie i podjęcie działań, które pozwoliłyby najemcom

Rząd dobiera się do pieniędzy myśliwych. Jest już furtka. "To nic innego jak nacjonalizacja"

. Odpowiadają swoim majątkiem. - I właśnie w te samodzielne byty, jakimi są koła łowieckie, chce ingerować Ministerstwo Środowiska - oburzają się myśliwi. Resort argumentuje, że koła zarządzają majątkiem skarbu państwa. - To prawda, choć to koła łowieckie bezpośrednio odpowiadają za szkody w uprawach rolnych i

Duża Ustawa Reprywatyzacyjna ustala limity wydatków z budżetu i JST

nie obejmuje nacjonalizacji gruntów rolnych na podstawie przepisów o reformie rolnej, które nie przewidywały rekompensat. Nie dotyczy to jednak nieruchomości, które zostały przejęte przez władze komunistyczne niezgodnie z prawem. Ustawa przewiduje szczególne rozwiązanie

Ceny ziemi ostro w górę. Rolnicy się wzbogacili

okresie pośrednictwo ANR znów byłoby konieczne). PSL zaproponował także zmiany w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi skarbu państwa, a rząd je poparł. Poprawki mają nie dopuścić do udziału w przetargach ANR osób i firm, które kiedykolwiek nabyły od niej grunty

Rząd przyjął projekt ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości

nimi gospodarujące, czyli przez: starostów, prezydentów miast na prawach powiatu, Agencję Nieruchomości Rolnych, Lasy Państwowe, Agencję Mienia Wojskowego. KZN będzie mógł także, na rzecz Skarbu Państwa, kupować lub otrzymywać nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową od jednostek samorządu

Cena kościelnej ziemi na Śląsku

Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. Rodzina Domogałów wskazała Józefa P., który najpierw w CBA, a potem przed sądem pierwszej instancji potwierdził, że na zlecenie niektórych członków tej rodziny razem z synem wykonywał na ich gruntach różnego rodzaju prace rolne. Tym samym

Rolnictwo i mieszkalnictwo. Ziemia pod ochroną i "szklane domy"

Ustawa na pięć lat zamroziła sprzedaż państwowej ziemi rolnej, a obrót prywatną drastycznie ograniczyła. Możliwość nabywania ziemi rolnej mają obecnie wyłącznie rolnicy indywidualni oraz ich bliscy, a także samorządy, Kościoły i związki wyznaniowe. Z rynku gruntów rolnych

Reprywatyzacja. Wcześniej Michałowice, teraz Raszyn drży przed dziedzicami

Ziemie zostały odebrane Grocholskim w 1948 r. na mocy dekretu PKWN o reformie rolnej. Od kilkudziesięciu lat rodzina podważa tamtą decyzję, twierdząc, że nie były to tereny rolnicze, lecz rozparcelowany grunt przygotowany do sprzedaży pod inwestycje. W 2013 r. minister

Opłaty za użytkowanie wieczyste. Ustawy brak, płacić trzeba

. Przykład. W 2010 r. pani Katarzyna kupiła mieszkanie na warszawskim Bemowie. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu należącego do skarbu państwa wynosi 716 zł. Zakładając, że pani Katarzyna (obecnie lat 40) będzie mieszkać w lokalu do osiemdziesiątki, na starych zasadach zapłaciłaby (bez

W niektórych miastach brakuje gruntów na "Mieszkanie plus"

- To nie teoretyczny zapis i piękna prezentacja, ale realny projekt, który już w tym roku rozpoczniemy. Najważniejszy filar projektu to utworzenie Narodowego Funduszu Mieszkaniowego, do którego skarb państwa będzie przekazywał grunty. Dzięki temu mieszkania będą tańsze. Średni

Reprywatyzacja w Warszawie. PiS wciąż blokuje 200 mln zł na odszkodowania

kraju, które musi płacić za nacjonalizację. - Owszem, są samorządy, które załatwiają sprawy związane z reformą rolną czy nacjonalizacją lasów - mówił Jóźwiak. - Ale nie płacą z własnych pieniędzy, jedynie przekazują odszkodowania ze skarbu państwa. Suski nie dał się przekonać

Gospodarstwo w spadku? Sprawdź, czy masz prawo do dziedziczenia

polskim rolnictwie". Gospodarstwo dość łatwo mogło przejść w ręce skarbu państwa i po prostu wchodziło w skład PGR-u (Państwowe Gospodarstwo Rolne). Dziedziczenie gospodarstw rolnych było oparte na selekcji spadkobierców powoływanych do dziedziczenia. Mogli je dziedziczyć

"Mieszkanie plus" jak za Gierka. Polacy marzą o megaosiedlach

chcemy to zmienić, oferując dobrze przemyślane, zaplanowane i zlokalizowane projekty mieszkaniowe. Takie lokalizacje mamy w zasobach skarbu państwa i na nich będziemy budować. „Efekt skali” deweloperzy uzyskują, często wznosząc budynki coraz wyżej, ciaśniej i bez dbałości o ład przestrzenny

Gospodarstwo rolne w spadku? Może być problem

udziału własności prywatnej w polskim rolnictwie". Gospodarstwo dość łatwo mogło trafić w ręce skarbu państwa i po prostu wchodziło w skład PGR-u (Państwowe Gospodarstwo Rolne). Dziedziczenie gospodarstw rolnych było oparte na selekcji spadkobierców powoływanych do

Projekt ustawy o strategicznych inwestycjach w sektorze naftowym trafił do Sejmu

nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa i uzyskanie przez inwestora prawa użytkowania wieczystego oraz ograniczanie prawa do korzystania z nieruchomości na rzecz inwestora), przy jednoczesnym zapewnieniu adekwatnego odszkodowania z tytułu wywłaszczenia bądź odszkodowania za ograniczenie praw do nieruchomości oraz

Projekcja NBP: Inwestycje mieszkaniowe będą rosły szybciej niż PKB do końca 2019

finansowania zakupów nieruchomości kredytem. Skalę ożywienia na tym rynku zmniejszać będą wprowadzone lub planowane zmiany regulacyjne. Dotyczy to w szczególności obowiązujących obecnie bardziej restrykcyjnych zasad obrotu nieruchomościami Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w tym gruntami pod zabudowę

Rządowi prawnicy krytykują "ustawę o ziemi". Jest sprzeczna z konstytucją?

Chodzi o ustawę "o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości rolnych skarbu państwa oraz zmianie niektórych innych ustaw". Zasadniczym celem projektu przygotowanym przez resort rolnictwa jest ochrona ziemi rolnej przed spekulacyjnym wykupem

Jak kupić ogródek działkowy w mieście albo domek letniskowy poza miastem? Popyt wzrósł, ceny też

na dwa sposoby – od zarządu ROD albo od innego działkowca. Warto tu jednak dodać, że działki funkcjonującej w ramach ROD, czyli Rodzinnych Ogródków Działkowych, nie da się kupić na własność. Właścicielem ziemi będzie zawsze skarb państwa albo gmina. Można natomiast nabyć prawo do użytkowania

Wojsko walczy o lotnisko pod Gdynią. Dlaczego, mimo wyroku sądu, nie oddaje działek? "Bo są ważne dla obronności kraju"

. Wydzielona część cywilna liczy 253 hektary; to na niej powstał port lotniczy Gdynia-Kosakowo. W roku 2010 grunty zostały użyczone przez skarb państwa gminie Kosakowo. Rok później gmina wydzierżawiła je za 3,4 mln zł rocznie spółce Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo, w której udziały

Minister rolnictwa o stanie polskiej wsi: "Rolnicy odzyskali zaufanie do władzy", "stadniny nie zostały rozwalone"

wykształcenie i osobiście prowadzić gospodarstwo. Ziemia rolna ma służyć rolnikom.   Teraz na pięć lat mamy zamrożoną sprzedaż ziemi z zasobów skarbu państwa. Tu się coś zmieni? – Nie. Nie widzę żadnego powodu, by państwo wyzbywało się swojej ziemi, można ją przecież wydzierżawiać. Zresztą cały czas

Weszło w życie znowelizowane prawo wodne. Ustawa wprowadza nowe opłaty i powtarza stare błędy

zmieniono przepisów, które wyłączają odpowiedzialność państwa za szkody poczynione na przykład podczas prac przeciwpowodziowych. Może chodzić o nakazy usunięcia drzew lub krzewów, zakazy poruszania się po wałach przeciwpowodziowych czy zajęcia gruntu pod urządzenia melioracyjne i szkody w uprawach rolnych

Rząd: Narodowy Fundusz Mieszkaniowy zadba o mieszkania dla setek tysięcy potrzebujących rodzin. Skąd pieniądze?

Narodowy Fundusz Mieszkaniowy (NFM) nie będzie się zajmował budową mieszkań. Ma gromadzić, a następnie zarządzać gruntami należącymi do państwa, w celu "zwiększenia podaży mieszkań o umiarkowanych cenach i czynszach". NFM stanie się bankiem ziemi, którą przekażą mu

Za małe działki w programie "Mieszkanie plus"

. Podkreśla, że lista jest wstępna i dotyczy gruntów skarbu państwa, które znajdują się w zarządzie starostów. Na niej jest też kilka innych małych działek - do 300 m kw. - Na takiej powierzchni trudno wyobrazić sobie osiedle czy blok - ocenia Krzysztof Wojsa, doradca rynku

PiS chce nacjonalizować lasy. Ochrona przed "wycięciem i obcymi"

ustawowego, jak i testamentowego. Ceny niekoniecznie rynkowe? Posłów opozycji tego typu wyjaśnienia nie przekonały. Są zgodni, że po ustawie o obrocie gruntami rolnymi ta ustawa jest kolejną, która drastycznie ogranicza prawa właścicieli lasów. - I po co

Sprzedaż państwowej ziemi nie uratuje budżetu

ziemi pozostającej w zasobach państwa. To zdaniem Pawlaka może przynieść nawet 15 mld zł. Kłopot w tym, że to są papierowe wyliczenia. Uzyskanie takiej kwoty jest w 2011 r. niewykonalne. Dziś skarb państwa jest właścicielem ok. 2,2 mln hektarów ziemi

Piraci na traktorach. Najeżdżają cudzą ziemię, orzą, sieją i znikają. A potem idą po unijną dopłatę

. Rzeczywiście, w połowie 2013 r. prezes ANR interweniował w ABW. - Przedstawił mechanizm procederu i wskazał konkretne przypadki osób, które mogą być zaangażowane w bezprawne zajmowanie gruntów skarbu państwa i czerpanie z tego korzyści. Nie znamy działań, jakie ewentualnie podjęła ABW - mówi Grażyna Kapelko

ANR już nie odkupi ziemi za grosze. Koniec spekulacji gruntami rolnymi

- Polska zwyciężyła - ucieszył się w środę jeden z rolników, kiedy Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z konstytucją jeden z przepisów z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi skarbu państwa. Daje on Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) prawo odkupu sprzedanej

Gospodarstwo rolne w spadku? Kto może dziedziczyć majątek rolny

w polskim rolnictwie". Gospodarstwo dość łatwo mogło trafić w ręce skarbu państwa i po prostu wchodziło w skład PGR-u (Państwowe Gospodarstwo Rolne). Dziedziczenie gospodarstw rolnych było oparte na selekcji spadkobierców powoływanych do dziedziczenia. Mogli je

Deweloperzy kontra UOKiK. Czy ceny mieszkań wzrosną, a kilka firm upadnie?

, których jest coraz mniej. Ogromną liczbę działek budowlanych zablokowały dwie ustawy: o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o "Mieszkaniu plus". Spółki skarbu państwa od kilkudziesięciu miesięcy wstrzymują obrót ziemią, bo gromadzą je w krajowym zasobie nieruchomości, a popyt na mieszkania wciąż

Prawo użytkowania wieczystego - przekształcenie w prawo własności

. użytkownikami wieczystymi nieruchomości, jeżeli użytkowanie wieczyste uzyskały w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów przed dniem 5 grudnia 1990 r. bądź na podstawie art. 7 dekretu

Użytkowanie wieczyste zamieni się w prawo własności

. Projekt PiS ma rozwiązać ten problem, bo z mocy prawa likwiduje użytkowanie wieczyste. Jednak podstawą wpisu własności na rzecz dotychczasowego użytkownika miałaby być wydana na jego wniosek (lub z urzędu) decyzja starosty (jeśli grunt jest obecnie własnością skarbu państwa) albo wójta, burmistrza

Fundusz inwestycyjny Ryszarda Krauzego na skraju przepaści

Petrolinvest spłaci 115 mln zł bankowi PKO BP. Miał też gwarancję na 29 mln zł od firmy Jana Kulczyka, którą później ściągał komornik. Najbardziej kłopoty Prokomu odczuje kontrolowany przez skarb państwa PKO BP. Gigantyczne kredyty w banku Krauze otrzymał na początku 2007 r

Agencja wybuduje mieszkania, żeby sprzedać swoje pałace

gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, a jego pracownicy przygotowali jej projekt. Nowelizacja weszła w życie w grudniu 2011 r. Dzięki niej agencja może budować nowe mieszkania dla lokatorów swoich pałaców i dworów. - Jesteśmy oddziałem, w którego zasobach jest

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski został Finansistą Roku 2014

konsekwencję w realizacji celów społecznych"; Leszek Świętochowski, prezes Agencji Nieruchomości Rolnych -"za skuteczną restrukturyzację i prywatyzację gruntów rolnych oraz inwestycyjnych należących do Skarbu Państwa, za aktywną rolę w promocji przedsiębiorczości na obszarach rolniczych"

Nowe oświadczenia majątkowe rządu Beaty Szydło. Mateusz Morawiecki najbogatszym członkiem Rady Ministrów

powierzchni 72 metrów kw., a także gospodarstwa rolnego o powierzchni 1,22 ha i 5-letniego forda kuga. Dawid Jackiewicz Minister skarbu państwa posiada 100 tysięcy złotych i ok. 35 tysięcy euro. W listopadzie deklarował 120 tysięcy złotych i 10

Posłowie PiS proponują likwidację prawa użytkowania wieczystego gruntów

własnością skarbu państwa) albo wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarządu powiatu lub województwa (w przypadku nieruchomości samorządowych). Własność nie byłaby jednak oddana za darmo. PiS proponuje, by opłata z tego tytułu stanowiła sumę opłat rocznych za użytkowanie wieczyste od 2012 r. do końca umowy

Dyrektor Lasów Państwowych: W lasach jest dosyć i drewna, i pieniędzy

właściciele nie chcą sprzedawać. A Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa nie chce nam przekazywać gruntów. My byśmy je bardzo chętnie od Agencji kupowali za te nasze nadwyżki. Ale i my, i Agencja reprezentujemy skarb państwa, który nie może przecież sobie płacić i sprzedawać. Gdyby to się udało jakoś

Zapłać mniej za wieczyste użytkowanie

złotych. Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność jest bowiem decyzją administracyjną, a więc akt notarialny jest zbędny. Teoretycznie wystarczy złożyć w starostwie (grunty skarbu państwa i samorządu powiatowego) lub w urzędzie gminnym (nieruchomość jest własnością

Krauze walczy o dostęp do morza

. Ustaliliśmy, że obecnie Prokom zabiega m.in. o zwrot 70 ha gospodarstwa rolnego w okolicach Żarnowca i Karwieńskich Błot w gminie Krokowa, które skarb państwa przejął od rolnika w 1971 r.

Miliarder walczy z prokuraturą o kasę

Skarbu Państwa. Według prokuratury miliarder, nabywając ziemie, posługiwał się fikcyjnym meldunkiem we wsi Wieszowa i złożył oświadczenie, że jest rolnikiem indywidualnym. CBA ustaliło, że tak naprawdę mieszkał gdzie indziej i nie uprawiał roli. Dzięki temu nabył ponad 200 hektarów kościelnych gruntów. W

Jak zapłacić mniej za użytkowanie wieczyste?

przekształcenia zależy od bonifikaty, którą może przyznać właściciel gruntu, czyli gmina lub skarb państwa. W drugim przypadku ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zapewnia 50-proc. bonifikatę. Wojewodowie mogą jednak przyznać bonifikatę wyższą od ustawowej

Pociąg z lotniska na stadion nadjedzie z opóźnieniem

wartość gruntów, na których będzie przebiegać. Ich wartość nie jest na razie znana. Wiadomo jedynie, że struktura właścicielska tej ziemi jest skomplikowana. Grunty należą do miasta, skarbu państwa, Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji Mienia Wojskowego i prywatnych właścicieli. Na ich wykup PLK też nie

Oceniamy rząd Beaty Szydło. Przyspieszenie tylko na papierze, główna bolączka: brak inwestycji

, że służą one przestępstwom), zahamował obrót gruntami rolnymi, nasila kontrole skarbowe, zwiększa wydatki socjalne, tworzy regulacje sprzyjające firmom państwowym kosztem prywatnych. W dodatku rozmontował Trybunał Konstytucyjny i przejmuje kontrolę nad sądami, więc przedsiębiorcy czują, że ich prawa

Rostowski ma 5 mieszkań, Pawłowicz metale za 150 tys. zł, a jak wyglądają finanse Macierewicza? [OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE]

giełdowe "Makarony Polskie" S.A. - 120 915 zł - Dom o powierzchni 350 m2 o wartości 800 tys. zł - Budynek gospodarczo-mieszkaniowy (168 m2), 5,4 hektara gruntów rolnych o wartości 300 tys. zł - Dochody: uposażenie - 135 178 zł, dieta poselska - 29 288 zł, prawa autorskie - 400

Ziemia w spadku? Zadbaj o prawa spadkobierców

Pozornie sprawa jest prosta - wystarczy przekształcić użytkowanie wieczyste we własność albo wykupić grunt od gminy lub skarbu państwa. Barierą mogą być koszty, a te są tym wyższe, im dłużej dany grunt jest w użytkowaniu wieczystym. W dodatku nie wszystkie gminy są skłonne

Przegląd prasy

Warszawa, 10.12.2015 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Jurgiel: Prawo nabywania gruntów rolnych państwowych oraz prywatnych mieliby wyłącznie rolnicy indywidualni

Sprawdzamy zarobki i majątki ministrów. Zobacz, który z nich ma trzy mieszkania, a który zabytkowe organy

zł w Ministerstwie Skarbu Państwa. Andrzej Biernat ma z małżonką 117-metrowy dom, 265 tys. zł oszczędności i dwuletniego Land Rovera Evoque. I tyle. W 2013 r. zarobił brutto: 16 358 zł w MSiT, 138 616 zł w Kancelarii Sejmu, 27 360 zł diety nieopodatkowanej. Minister sprawiedliwości posiada 86

Polskie drogi droższe

. Odrębne dotąd decyzje - lokalizacyjną oraz pozwolenie na budowę - zastąpiła jednym zezwoleniem na realizację inwestycji drogowych. Wojewoda musi je wydać najpóźniej 95 dni po złożeniu wniosku przez drogowców. Potem grunty w wytyczonym pasie drogowym przejmuje skarb państwa. A wywłaszczonemu właścicielowi

Jak płacić mniej za wieczyste

. Złóż zatem w terminie wniosek - w dwóch egzemplarzach - w którym uzasadnisz, dlaczego kwestionujesz podwyżkę opłaty za użytkowanie wieczyste. Oczywiście napisz, przeciw któremu organowi występujesz. Jeśli właścicielem gruntu jest skarb państwa, organem go reprezentującym jest starosta, a jeśli grunt

Teraz Kościół idzie do sądu

dochodzić teraz roszczeń przed sądem. Pozew poznańskiej parafii, który sąd otrzymał kilka dni temu, jest pierwszą z takich spraw. Potwierdza to Krzysztof Jastrzębski, dyrektor biura prezesa Prokuratorii Generalnej, która reprezentuje w sądach skarb państwa

Jak uzyskać własność przez zasiedzenie

października 1990 r. nie można było zasiedzieć nieruchomości należących do gmin i skarbu państwa. Obecne prawo już na to pozwala. Mało tego, kodeks cywilny pozwala nam zaliczyć do zasiedzenia 15 lat z okresu, kiedy jeszcze nie wchodziło ono w grę. Co to oznacza w praktyce? Przykład

Telewizja grozi: Będziemy się zwijać

informacyjną spisu rolnego, której koszty TVP oblicza na 70 mln zł. Telewizja publiczna wystąpi też do ministra skarbu o dofinansowanie, z którego mogłaby pokryć tegoroczną stratę. Ale raczej nie ma na to szans. - Od lat nie zgadzamy się z polityką finansową tej spółki, stąd zlecane

projekt

) dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego "Lasy Państwowe", e) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu

Warszawa: Przetargi na bazar na Radzymińskiej

Stadion po tym, jak pod koniec września opuszczą Stadion Dziesięciolecia przygotowywany do przebudowy na Euro 2012. Czy im się uda? Grunty należą do skarbu państwa, zarządza nimi Agencja Nieruchomości Rolnych, która - jak ujął wojewoda - "wykazuje dobrą wolę" w sprawie

Ile zarabiają i ile mają na koncie najważniejsze osoby w Sejmie? Sprawdź!

. Nieruchomości - dom o powierzchni ok. 130 m kw. i wartości 850 tys. zł, współwłasność małżeńska - 0,09 ha działki budowlanej wartej 160 tys. zł   - grunt rolny o powierzchni 1,2 ha i wartości 22 tys. zł - grunt rolny o powierzchni 4,6 ha i wartości 90 tys. zł

Święty Jan zastawiony za długi gdańskiej archidiecezji

Urząd Skarbowy w Gdańsku. Podstawą był prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 20 listopada 2013 r. nakazujący diecezji zapłatę 6,7 mln zł na rzecz skarbu państwa (kuria miała zabiegać o kasację przez Sądem Najwyższym). Sprawę wytoczyła Prokuratoria Generalna Skarbu

Opłata za użytkowanie wieczyste 2013

we własność może być operacją kosztowną. Trybunał Konstytucyjny uznał bowiem przepis zmuszający gminy do stosowania bonifikat za sprzeczny z konstytucją. Ustawowa 50-proc. bonifikata w dalszym ciągu należy się tylko użytkownikom gruntów należących do skarbu państwa

Arłukowicz ma 1,3 mln długu, premier Kopacz jeździ toyotą yaris z 2007 r., a ile zarobił Schetyna? [OŚWIADCZENIA]

. zł - Inne nieruchomości: 1/4 udziału w działce o pow. 1795 m2 - ok. 20 tys. zł; grunty orne zakrzewione o pow. 1200 m2 - ok. 1 tys. zł; działka zabudowana budynkiem przedwojennym 776 m2 - ok. 190 tys. zł - Dochody: z tytułu funkcji Ministra Skarbu Państwa - 172 492 zł , dieta poselska

PiS znów straszy Niemcem

Rzecznik klubu PiS Mariusz Błaszczak uchylił jedynie niewielki rąbek tajemnicy. Wiadomo tylko tyle, że Polacy, którzy utraciliby zamieszkiwane dotąd nieruchomości na tzw. Ziemiach Odzyskanych, mieliby dostać od państwa jakąś rekompensatę. W tym celu miałby być utworzony fundusz

PiS znów straszy Niemcem

Rzecznik klubu PiS Mariusz Błaszczak uchylił jedynie rąbka tajemnicy. Polacy, którzy utraciliby zamieszkiwane dotąd nieruchomości na tzw. Ziemiach Odzyskanych, mieliby dostać od państwa rekompensatę. W tym celu miałby być utworzony fundusz, do którego pieniądze wpłacałyby

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

opieki zdrowotnej.". Art. 22. W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505) w art. 24 ust. 5b otrzymuje brzmienie: "5b. Nieruchomości wchodzące w

Przedsiębiorcy chcą odszkodowań od rządu za powódź

Pracodawcy RP generalnie go chwalą, o dziwo, także za szybką reakcję. Jednak w Sandomierzu grupa przedsiębiorców przygotowuje zbiorowy pozew do sądu, w którym domagać się będzie odszkodowań od skarbu państwa. Powodzianom umożliwią to dopiero nowe przepisy, które wejdą w życie

Niedaleko Bydgoszczy na sprzedaż działka ze schronem. Nieruchomość na niepewne czasy

została przekazana do skarbu państwa. Między 1992 a 1995 r. bunkier dzierżawiła firma przetwórcza, produkowała w nim przetwory warzywne. W 1995 r. przeszedł w ręce prywatne. A teraz jest okazja, by zakupić, jak czytamy w umieszczonych na wielu stronach, ogłoszeniach, "teren rolny zabudowany o

Pasjonaci w pałacach. Ile wydają na renowacje?

wypłynęła pierwsza fala zabytkowych nieruchomości wystawionych na sprzedaż przez skarb państwa. - Wydawało im się, że kupno okazałego zabytku, w dodatku z 50--procentową zniżką to gratka. Nie zdawali sobie sprawy, że to ułamek kwoty, jaką będą musieli zainwestować. Zakup to zwykle 5-10 proc. kosztów remontu

Nie musisz mieć długu, by komornik zajął ci majątek. Oto polska egzekucyjna rzeczywistość

hipoteki przymusowe, a jeśli stracili majątek, by skarb państwa oddał im pieniądze, to dopiero zaczynają się schody. Co ciekawe, to po ich stronie znajdują się koszty naniesienia zmian w księgach. Jak to wygląda, pokazują historie Piotra Tomasza Nowaka z Warszawy (opisywaliśmy ją w marcu tego roku) i

Walczymy z bublami prawnymi

: budżet samorządu, który już nie dostaje co najmniej 2,1 tys. zł od jednego punktu sprzedaży, skarb państwa, do którego nie wpływa dochód z podatku VAT i PIT/CIT, dostawcy sprzedawcy, którzy mają mniejszy zysk (czyli znowu traci skarb państwa). A przedsiębiorca w skrajnej sytuacji może zbankrutować