grunty rolne od gminy

sprawdź też:

gmina

Justyna Sobolak

Mieszkania w biurach i sklepach, więcej gruntów w miastach. Rząd próbuje rozwiązywać problemy mieszkaniowe Polaków

Mieszkania w biurach i sklepach, więcej gruntów w miastach. Rząd próbuje rozwiązywać problemy mieszkaniowe Polaków

Niedobór mieszkań w Polsce szacuje się nawet na 2 mln. Może się pogłębić, bo zmniejszony popyt powoduje, że deweloperzy hamują z inwestycjami. Z dotychczasowych pomysłów rządu na zwiększenie podaży mieszkań nic nie wyszło. Ale nadchodzą kolejne.

Masz grunty niskiej klasy? Firmy płacą nawet 1 tys. zł miesięcznie za hektar

Wystarczy mieć grunt, najlepiej płaski lub pochylony w stronę południową, mile widziana jest w pobliżu linia elektroenergetyczna i koniecznie droga dojazdowa. Firmy szukają gruntów pod farmy fotowoltaiczne. Płacą jak za zboże.

Kupili trzy działki. W 2 lata zarobili 940 tys. zł!

Kupili trzy działki. W 2 lata zarobili 940 tys. zł!

, ekspertka PFRN. Do biura Lebiedź Nieruchomości przyszło młode małżeństwo. Dysponowali kwotą 60 tys. zł, którą chcieli zainwestować, jak mówili „w grunt rokujący zwyżką cen”. – Było to około 15 lat temu i wówczas na terenie gminy Babice Stare można było kupić działki rolne o powierzchni 1,5

Ziemia nie tylko dla rolników. Czy będzie łatwiej kupić lub sprzedać ziemię?

Ziemia nie tylko dla rolników. Czy będzie łatwiej kupić lub sprzedać ziemię?

zasady sprzedaży ziemi rolnej w granicach administracyjnych miast. Ktoś, kto nie jest rolnikiem, może kupić tylko do 3 tys. m kw. Rolnicy indywidualni mogą kupować grunty rolne jedynie do momentu, aż w ich rękach znajdzie się 300 ha. Każda transakcja ponad ten limit może zostać unieważniona. Prawo daje

Rząd przeznaczy z budżetu na pomoc rolnikom i rybakom 799,5 mln zł w 2018 r.

Nawożenia i Gleboznawstwa, susza rolnicza występuje na obszarze całej Polski ? w 82,97% gmin kraju na powierzchni 63,14% gruntów ornych. Ponadto, na południu Polski wystąpiła powódź, która zniszczyła m.in. uprawy rolne, podano w komunikacie. "Pomoc dla gospodarstw rolnych i

Kiedy nowa ustawa o ziemi? Jedno słowo w nowelizacji, które może zmienić wszystko

Kiedy nowa ustawa o ziemi? Jedno słowo w nowelizacji, które może zmienić wszystko

wprowadzała więc mnóstwo obostrzeń dla potencjalnych nabywców gruntów rolnych. By je nabyć, trzeba teraz mieć rolnicze wykształcenie, odpowiednio długi staż w prowadzeniu własnego gospodarstwa (nie liczy się praca u kogoś) i do tego mieszkać na terenie gminy, gdzie leży ziemia, którą chce się kupić. Nabywca

Projekt ustawy o inwestycjach dot. przeciwdziałania suszy trafił do konsultacji

tytułu opłat z tytułu naturalnej retencji terenowej na rzecz gmin z 10% do 25%, przy czym co najmniej 20% tego przychodu gmina ma przeznaczyć na rozwój retencji wód opadowych w zlewni obejmującej obszar gminy. Wprowadzone mają zostać zmiany przepisów dotyczących urządzeń

Agro Brusno sprzedaje grunty rolne na ok. 3,2 tys. ha w zachodniej Polsce

Warszawa, 29.07.2015 (ISBnews) ? Agro Brusno podpisała umowę sprzedaży gruntów rolnych o łącznej powierzchni ok. 3,2 tys. ha, zlokalizowanych w kilku gminach w województwie zachodniopomorskim, w okolicach Połczyna ? Zdroju, podała firma JLL, doradzająca przy transakcji. Strona

Trudniej o tanie działki

Trudniej o tanie działki

Według niej w tej sytuacji warto rozważyć zmiany w Ustawie o samorządzie terytorialnym. Chodzi o to, aby gminy mogły wykorzystać fakt, że wciąż mogą kupować grunty rolne bez ograniczeń. W dodatku bez konkurencji ze strony deweloperów, a zatem - po niższych niż obecne cenach

Sejm przyjął specustawę mieszkaniową dot. standardów urbanistycznych

mieszkaniowym, w tym gruntów rolnych w administracyjnych granicach miast, a także pokolejowych, powojskowych i poprzemysłowych. Standardy urbanistyczne są zróżnicowane ze względu na liczbę mieszkańców gmin, co odpowiada stopniom zurbanizowania osiedli. Ustawa określa m.in. odległości

Rząd planuje zmiany dotyczące inwestycji w zakresie przeciwdziałania suszy

liczy się opłatę za utratę naturalnej retencji terenowej, jak również zwiększenia udziału tej opłaty w przychodach gmin z warunkiem przeznaczenia części tych przychodów na rozwój retencji. Planowane jest także zwolnienie właścicieli gruntów rolnych z ponoszenia opłaty za

MIiR: Ustawa o ułatwieniach dot. inwestycji mieszkaniowych trafiła do Senatu

przygotowania procesu inwestycyjnego z 5 lat do roku i umożliwienie gminie realnego wpływu na koncepcję przedstawioną przez inwestora w przejrzystej procedurze konsultacji i podejmowania rozstrzygnięć przez radę gminy. "Ustawa umożliwi ożywienie niewykorzystanych terenów za zgodą

Prezydent Duda podpisał ustawę o obrocie ziemią. Od soboty nie dla miastowego

Prezydent Duda podpisał ustawę o obrocie ziemią. Od soboty nie dla miastowego

, że wokół dużych miast jest wiele terenów rolnych, dla których gminy uchwaliły plany, tak pod zabudowę wielorodzinną. - I jeśli te miasta nie zapewnią podaży gruntów w swoich granicach, a popyt na mieszkania się utrzyma, wówczas deweloperzy zaczną inwestować tam, gdzie tereny będą osiągalne za

Kościół nie każdemu sprzeda ziemię. Nowe przepisy przyjął Sejm

Kościół nie każdemu sprzeda ziemię. Nowe przepisy przyjął Sejm

prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych o zgodę na sprzedaż ziemi innej osobie. Prezes może się jednak zgodzić jedynie wtedy, gdy kupujący ziemię daje "rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej", a także zobowiąże się do zamieszkiwania w danej gminie przez co najmniej pięć lat

Warto kupić ziemię rolną i wybudować dom? Tak, ale można wpaść w pułapkę

Warto kupić ziemię rolną i wybudować dom? Tak, ale można wpaść w pułapkę

rolne położone w granicach administracyjnych miast". PiS zależy w tym przypadku na inwestycjach, dzięki którym powstają miejsca pracy. Często nie wystarcza uchwalenie przez gminę planu zagospodarowania przestrzennego, który zmienia przeznaczenie gruntu z rolnego na

Grupa Enea i KOWR nawiązały współpracę dla rozwoju fotowoltaiki w Polsce

. Potencjalną bazę do budowy instalacji fotowoltaicznych będą stanowiły nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w tym te o niskiej przydatności rolniczej. W pierwszej kolejności będą to tereny określone w planach i studiach kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, jako grunty przeznaczone

Prezydent Duda podpisał nowelizację dotyczącą prawa rolnego

Prezydent Duda podpisał nowelizację dotyczącą prawa rolnego

rolnicy indywidualni, którzy samodzielnie prowadzą gospodarstwo. Bez zgody sądu nie mogliby jej przez co najmniej dziesięć lat zbyć, obciążyć lub oddać w użytkowanie. Z wcześniejszych wypowiedzi ministra wynika, że ograniczenia miałyby dotyczyć także prywatnego obrotu gruntami rolnymi

Budownictwo słabym priorytetem rządu

Budownictwo słabym priorytetem rządu

. Skutkiem ograniczeń w obrocie gruntami rolnymi byłby bowiem spadek inwestycji. Takie grunty zajmują znaczną część powierzchni wielu miast, np. Krakowa czy Warszawy. Minie co najmniej kilka lat, zanim gminy uchwalą dla tych terenów plany zagospodarowania przestrzennego, które dopuszczą ich zabudowę

Premier Szydło: będziemy chronić polską ziemię [PO EXPOSÉ]

. Co więcej, posiada już nieruchomość na terenie gminy, w której chciałby kupić ziemię. Ponadto ustawa zobowiąże sprzedających ziemię rolną do przestrzegania określonych procedur, a te uniemożliwiają jej sprzedaż dowolnej osobie lub firmie. Prawo pierwokupu dostaną rolnicy, którzy są sąsiadami

Vademecum o nowych zasadach w obrocie ziemią

Vademecum o nowych zasadach w obrocie ziemią

mieszka i jest zameldowany w gminie, w której ma jedną z nieruchomości rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa (za takowe uważa się co najmniej 1 ha ziemi rolnej). Od kupujących grunty rolne rolników ma być wymagane osobiste prowadzenie gospodarstwa przez co najmniej 10

Ziemia w polskich rękach? Koalicja ma pomysł, jak chronić grunty rolne

Ziemia w polskich rękach? Koalicja ma pomysł, jak chronić grunty rolne

próba ograniczenia obrotu gruntami rolnymi będzie zakwestionowana przez Komisję Europejską. - Chcemy mieć pewność, że rząd nie wywiesi wówczas białej flagi, tylko będzie twardo bronił tego, co przegłosujemy - mówił poseł Ardanowski. Ziemia dla rolników

Dom na wsi tylko dla rolnika. Deweloperzy i ich klienci mogą mieć duży problem

Dom na wsi tylko dla rolnika. Deweloperzy i ich klienci mogą mieć duży problem

całym kraju w podobnej sytuacji mogą być tysiące rodzin. Wiele z nich ma na karku kredyt. Warszawski pośrednik Adam Bronisz przyznaje, że także w okolicach stolicy niektóre gminy, m.in. Tarczyn, dopuszczają w planach zagospodarowania tego typu zabudowę na gruntach rolnych. W

Banki nie chcą kredytować ziemi i domów. Nowoczesna ma projekt zmiany ustawy gruntowej

wniosła więc do Sejmu projekt nowelizacji ustawy dotyczącej gruntów rolnych, która umożliwiałaby bankom zabezpieczenie kredytu hipotecznego. Paulina Hennig-Kloska zaapelowała do PiS o wsparcie tej inicjatywy. Według posłanki Nowoczesnej takie poprawki Sejm mógłby uchwalić nawet w czasie jednego

GUS: ziemia drożeje. Pośrednicy: To pozorny wzrost, handel ziemią zamarł

wyższym - trzyletni. Ponadto prezes ANR wymaga od takiej osoby gwarancji, że będzie prowadzić gospodarstwo rolne osobiście i że zamieszka w gminie, w której chce kupić ziemię. No, i bez zgody sądu nie może jej sprzedać nawet przez dziesięć lat. - Wiem z rozmów z notariuszami, że niektórzy kupujący, gdy

Jak chronić grunty rolne przed zabudową? Prezydent ma pomysł

budowlanemu... Dodajmy, że wszystkie te projekty mają podobny cel: w ściśle określonych sytuacjach gminy mogłyby zezwolić na zabudowę cennych rolniczo gruntów (klas I-III) bez konieczności uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i uzyskania w ramach procedury

JLL: Nowa ustawa o ziemi sprawiła, że trudniej nabyć dobrą działkę pod magazyny

są dwa scenariusze. "Albo gminy nadążą z przygotowywaniem planów, albo, gdy nie nadążą, zrobi się 'korek'. Ceny gruntów z planem pójdą w górę i to przełoży się na czynsze" - wyjaśnił. W maju 2016 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące

Ograniczenia w obrocie ziemią. Jakie działki rolne będzie można sprzedać?

W Sejmie posłowie PO wyśmiali te "ułatwienia". - Przecież ustawa o gospodarce nieruchomościami zabrania dzielenia gruntów rolnych na działki mniejsze niż 0,3 ha. W efekcie nikt z tej możliwości nie będzie mógł skorzystać - stwierdził poseł PO Artur Dunin, który jest z

Rząd przyjął projekt ustawy o sprzedaży ziemi należącej do Skarbu Państwa

przemysłowe, centra biznesowo-logistyczne, inwestycje transportowe, budownictwo mieszkaniowe, itp.), ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy: - nieruchomości położonych w granicach

W piątek "tarczą 3.0" zajmie się rząd. Oto, co w niej będzie

każda z nich przyśle do Izby swoje pisemne stanowisko. Co dla gmin Pomoc mają też dostać samorządy. - Zdajemy sobie sprawę z tego, że one dziś także mają mniejsze wpływy z tytułów podatkowych: podatków PIT, CIT, wpływów z podatków od nieruchomości, rolnych, leśnych, uzdrowiskowych. Zmieniamy więc regułę

Ziemia na wagę złota. "Hossa na rynku gruntów potrwa dłużej niż na rynku mieszkań"

zainteresowanie gruntami na terenie gmin wiejskich. Dane potwierdza GUS. Z roku na rok na wsi przybywa coraz więcej osób. Jeszcze w 1990 na wsi mieszkało 38,2 proc. Polaków, a w 2017 roku było ich 39,9. W skali prawie 30 lat nie wydaje się to dużą liczbą, ale wyraźnie odwrócił się trend. Z kolei deweloperzy

Cierpliwość plus. Obiecane przez rząd 100 tys. mieszkań plus będzie dopiero za 10 lat

, gdzie dotąd udało się oddać do użytku mieszkania w ramach rządowego programu. - Te gminy są w trakcie procedowania umów z BGK - słyszymy. Milion hektarów gruntów rolnych w miastach Kilkaset kolejnych mieszkań ma zostać oddanych w tym roku (np. w Gdyni i Wałbrzychu), ale na następne partie chętni będą

Ziemia dla cudzoziemców. Za obecnych rządów sprzedaż ziemi rolnej wzrosła o 30 proc.

prowadzenia gospodarstwa rolnego”, żadne tam dzierżawy - i to przez minimum pięć lat. I do tego nabywca musi mieć ziemię w tej samej gminie, co dramatycznie zmniejszyło liczbę potencjalnych kupców. Nabywcą, czyli rolnikiem, wedle definicji ustawy, jest tylko konkretna osoba fizyczna, nie może to być

Odcięci od działek

. Natomiast dla właścicieli ziemi rolnej - nawet tej najlepiej zlokalizowanej - perspektywy nie są najlepsze. - Albo wystarają się oni w gminie o uchwalenie planu zagospodarowania, albo ich szanse na sprzedaż gruntu w korzystnej cenie spadną niemal do zera - ocenia Tomasz Olszewski z JLL.

Mateusz Morawiecki. Kim jest premier rządu PiS?

-hektarowa działka rolna o wartości 200 tys. zł. Premier pochwalił się także uprawnieniami do akcji banku Santander (dawniej Bank Zachodni WBK) oraz prawem do odroczonej premii jeszcze za pracę w BZ WBK. Afera z działką w tle W oświadczeniach majątkowych premiera Mateusza Morawieckiego nie ma mowy o

Nowa ustawa o obrocie gruntami rolnymi. Będzie "paraliż rynku i masowe protesty"?

rządzącą koalicję PO-PSL. Minister rolnictwa zapowiedział, że na początku przyszłego roku rząd skieruje do Sejmu projekt nowej ustawy, która będzie regulowała obrót gruntami rolnymi oraz ustrój rolny. Jurgiel powtórzył, że ziemię będą mogli kupować wyłącznie rolnicy indywidualni

Kolejka po zgodę na sprzedaż ziemi rolnej. A ustawa do Trybunału

. Kiedy potrzebna jest zgoda ANR Wyjaśnijmy, że zasady obrotu gruntami rolnymi od prawie 13 lat reguluje ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. PiS wprowadził do niej zmiany, które bardzo ograniczyły możliwość zawierania tego typu transakcji. Od 30 kwietnia ziemię rolną o

Rekordowa transakcja zakupu gruntów w Polsce

gminy, zwykle wystawiane są działki o powierzchni od kilku do kilkudziesięciu hektarów. Rolnicy od kilku lat zwracają uwagę na problem słupów, czyli podstawionych osób skupujących grunty dla spółek, najczęściej z zagranicznym kapitałem. W 2013 r. po głośnych protestach organizacji rolniczych

Na co pozwala inwestorom specustawa mieszkaniowa? Rozkopać ogródek sąsiada, uniknąć opłat za odrolnienie...

;deweloper chcąc uzyskać taką decyzję od rady gminy będzie musiał wybudować np. drogę, sieć mediów czy pętlę autobusową, aby mieszkańcy mieli dostęp do transportu publicznego . Nowe przepisy wymagają, aby mieszkańcy do przystanku mieli nie dalej niż 1 km, a w większych miastach - 500 m. Budujący w

Reprywatyzacja w Michałowicach. Spadkobiercy walczą o 136 hektarów

Michałowice to gmina na południowy zachód od Warszawy. Tworzy ją kilka osiedli - m.in. Komorów, Reguły oraz Michałowice Osiedle. Ta ostatnia miejscowość należy do najgęściej zaludnionych terenów w całej gminie: to dziesiątki domów jednorodzinnych stojących jeden obok drugiego

MGMŻŚ: Wartość inwestycji wodnych przeciw m.in. suszy to 1,68 mld zł w 2020 r.

środowiska i gospodarki wodnej, dotacji gmin, pożyczek oraz środków własnych PGW Wody Polskie. Z dokumentu wynika, że na realizację zadań związanych z utrzymaniem wód oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną na 2020 rok zaplanowane i zabezpieczone

Od hektara do metra, czyli z rolnej na budowlaną

. Można jednak łatwo uniknąć zapłacenia renty, bowiem gmina może jej żądać tylko przez pięć lat od uchwalenia planu w momencie sprzedaży objętej nim działki. Nie zawsze da się natomiast uniknąć opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. Bez tego nie uzyska się pozwolenia na

"Dobra zmiana" w rolnictwie. Rząd przyjął projekt nowej ustawy. Ceny ziemi rolnej w dół?

"Dobre zmiany" w rolnictwie to m.in. zamrożenie na pięć lat sprzedaży państwowej ziemi rolnej. Zgodnie z przyjętym wczoraj przez rząd projektem na rynek trafią jedynie grunty inwestycyjne, np. pod budowę obiektów przemysłowych, magazynów czy osiedli mieszkaniowych

Deweloperzy nie mają gdzie budować, ceny mieszkań rosną. Lekarstwem jest kontrowersyjna specustawa?

decyzję o lokalizacji inwestycji w trybie uproszczonym, na podstawie uchwały rady gminy, przy czym projekt nie musi być zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego. Pierwsi chętni już się zgłosili do urzędów miast, np. przywoływany Vantage Development, który na gruncie specustawy chce zbudować we

JLL: Nowa ustawa o ziemi rolnej utrudni działalność deweloperów przem.-magazyn.

właścicieli ziemi rolnej - nawet tej najlepiej zlokalizowanej - "perspektywy nie są najlepsze". Albo wystarają się w gminie o uchwalenie planu zagospodarowania, albo ich szanse na sprzedaż gruntu w korzystnej cenie spadną niemal do zera, podsumowano. (ISBnews)

Słubicka "tarcza", czyli jak samorząd wspiera lokalny biznes

nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych. Dzięki temu te firmy, które prowadzą działalność gospodarczą w Słubicach, mogą liczyć na odroczenie swoich płatności lub rozłożenie ich na raty maksymalnie do 30 września 2020 r. Żeby uzyskać tę pomoc, trzeba wystąpić z wnioskiem do gminy i wraz z

Planujesz budowę domu? Dobry moment na zakup działki

jeśli gmina go nie uchwaliła, należy podrążyć temat, np. spróbować dowiedzieć się w urzędzie gminy, czy jakieś przedsięwzięcia inwestycyjne są w okolicy naszej rozważane albo już ktoś uzyskał na nie pozwolenie, np. pod budowę zakładu przemysłowego, będącego źródłem hałasu bądź nieprzyjemnych zapachów

Reprywatyzacja. Michałowice do zwrotu. Sąd cofa nacjonalizację 136 ha

państwo w 1948 r. w wyniku reformy rolnej. Rodzina od kilkudziesięciu lat podważała tamtą decyzję, twierdząc, że w chwili reformy rolnej nie były to już tereny rolnicze, lecz rozparcelowany grunt przygotowany do sprzedaży pod inwestycje. W 2013 r. z tą argumentacją zgodził się minister rolnictwa, wydając

Polityka a rynek nieruchomości. Decyzje Premiera w sprawie programu Mieszkanie Plus

ustroju rolnym, która w praktyce wyłączyła spod zabudowy grunty rolne położone w granicach administracyjnych miast! Wprawdzie można za pomocą planu zagospodarowania przestrzennego zmienić przeznaczenie tych gruntów z rolnych na budowlane, ale do tej pory gminy nie paliły się do uchwalania takich planów

Grunt to zarobek. Jak zarobić na ziemi?

. obostrzenie, zgodnie z którym nabywcą ziemi rolnej może być tylko rolnik, który od pięciu lat prowadzi gospodarstwo rolne. Co więcej, posiada już nieruchomość na terenie gminy, w której chciałby kupić ziemię - twierdzi Turek. Dodajmy, że ustawa zobowiąże sprzedających ziemię rolną

Reprywatyzacja. Wcześniej Michałowice, teraz Raszyn drży przed dziedzicami

Ziemie zostały odebrane Grocholskim w 1948 r. na mocy dekretu PKWN o reformie rolnej. Od kilkudziesięciu lat rodzina podważa tamtą decyzję, twierdząc, że nie były to tereny rolnicze, lecz rozparcelowany grunt przygotowany do sprzedaży pod inwestycje. W 2013 r. minister

Susza jest, ale klęski żywiołowej nie będzie

na 1,8 mln hektarów gruntów rolnych (około 10 proc. terenów rolnych). - Ostateczne dane będziemy zbierać do końca września, a pierwsze wypłaty dla rolników uruchomimy od 10 października - dodał Sawicki. Według danych Ministerstwa Rolnictwa szacowany koszt pomocy wyniesie niemal 480 mln zł, a wartość

Koniec cenowego eldorado w obrocie ziemią rolną

Do tej pory ceny rosły nieprzerwanie, a od czasu przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej - gdy rolnicy zaczęli pobierać dopłaty - nie było chyba lepszej lokaty kapitału niż grunty rolne. Drożały z roku na rok w tempie dwucyfrowym. Z

Antywiatrakowa zasada 10H zostaje. Będzie możliwe odstępstwo pod pewnymi warunkami

wiatrowej w Bawarii. Zapowiedziała, że "zasada 10H zostanie w ustawie", choć będzie można ją "wzruszyć" pod trzeba warunkami. Po pierwsze, możliwość budowy parku wiatrowego musi zostać ujęta w planie zagospodarowania przestrzennego danej gminy. Po drugie, projekt takiej elektrowni

PiS ustąpił? Sprzedaż domów na wsi bez ograniczeń

zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na budowlane, gmina uchwaliła plan zagospodarowania przestrzennego, który dopuścił tzw. zabudowę zagrodową. Na razie deweloperzy mogą sprzedawać tu domy wraz z udziałem w gruncie rolnym dowolnym osobom. Po 30 kwietnia nabywcami będą mogli być wyłącznie rolnicy, bo

W miastach uprawa ziemi zamiast domów? Zadziwiająca decyzja Sejmu

przedsiębiorcy skupieni w Konferencji Inwestorów przekonywali, że wyłączenie gruntów rolnych spod ochrony nie oznacza automatycznej zgody na ich zabudowę. W tej kwestii ostatnie słowo należy do gminy, która określa sposób zagospodarowania ziemi. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, by tereny odrolnione zachowały

Grunty pod "Mieszkanie plus". Rząd stworzy "bank ziemi"

więc będzie gromadzić nieruchomości należące do skarbu państwa i nimi zarządzać. Chodzi m.in. o działki, którymi obecnie gospodarują Agencja Nieruchomości Rolnych, Lasy Państwowe czy Agencja Mienia Wojskowego. KZN będzie mógł też kupić lub otrzymać nieruchomości od gmin, PKP czy Poczty Polskiej

Strach padł na rolników i mieszczuchów posiadających ziemię

115 ha gruntów rolnych, zaś w ubiegłym roku - głównie w grudniu - ok. 1,2 tys. ha. ANR skorzystała z prawa pierwokupu m.in. w stosunku do dwóch nieruchomości (w tym jednej zabudowanej) w gminach Iława i Susz (województwo warmińsko-mazurskie). Łączna powierzchnia przejętych gruntów sięga 680 ha. ANR

Kraków a ustawa o gruntach rolnych. Będzie podwyżka cen mieszkań?

objętych planem - przewiduje Stawowy. Kto może kupić ziemię Ustawa zakłada, że ziemię rolną powyżej 30 arów kupić może tylko rolnik, który osobiście uprawia do 300 ha, ma kwalifikacje rolnicze i od pięciu lat mieszka w gminie, w której położony jest

Jak kupić ogródek działkowy w mieście albo domek letniskowy poza miastem? Popyt wzrósł, ceny też

: – W Polsce planami jest objętych tylko około 30 proc. gruntów. Jeśli nasza działka nie znajduje w tej grupie, musimy postarać się o tzw. WZ-tkę, czyli warunki zabudowy. Odpowiednie podanie składamy także w Urzędzie Gminy w wydziale architektury. Co dalej? Niestety czekamy, a czas oczekiwania może

KRD: Długi rolników wynoszą 412,5 mln zł

dotknęła obszar całej Polski: w 82,97% gmin, na powierzchni 63,14% gruntów ornych, podano również. "Z powodu suszy mniejsze są zbiory zbóż, warzyw i rzepaku. Więcej jest z kolei owoców, ale ich ceny w skupach są trzy, cztery razy niższe niż przed rokiem i nie gwarantują

W tym tygodniu rząd przedstawi trzecią "tarczę antykryzysową". Oto co w niej będzie

zapłacić nie teraz, ale do końca roku. Miasta będą mogły też w tym roku bardziej się zadłużyć, pod warunkiem że dodatkowe wydatki będą związane z walką z pandemią. Gminy i powiaty mają też dostać więcej pieniędzy z podatków PIT i CIT, podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, z opłat skarbowych czy

PiS namnożył ustaw i wartość setek tysięcy działek spadła do zera. A odszkodowań nie będzie

Dziesięć lat temu pan Tomasz (nazwisko do wiadomości redakcji) kupił za oszczędności całego życia działkę nad Utratą w gminie Błonie (woj. mazowieckie). Planował, że postawi tam sobie dom, w którym spędzi emeryturę, albo działkę sprzeda. Ale nic z tego, bo 1 stycznia jej wartość spadła do zera

Trzy lata z "lex deweloper": bubel czy szansa dla miast?

„lex deweloper" znajdzie się ok. 8,5 tys. lokali. To 1,4 proc. wszystkich mieszkań. - Marzenia o wysypie tanich gruntów rolnych pod budownictwo mieszkaniowe w miastach, czy tym bardziej o szybko taniejących mieszkaniach za sprawą wdrażanych w życie dobrodziejstw specustawy mieszkaniowej

Open Finance: Ceny ziemi rolnej wzrosły w ub.r. najwolniej od 2005 r.

jest to osoba posiadająca kwalifikacje rolnicze i nie więcej niż 300 ha, która od 5 lat mieszka na terenie gminy, gdzie posiada działkę rolną i od 5 lat samodzielnie na niej gospodaruje. Jest jednak kilka wyłączeń spod tej ogólnej zasady. Z grona nierolników działkę rolną

PiS funduje rolnikom trzęsienie ziemi. "Chaos, biurokracja, ograniczenie swobód"

określa także warunki prywatnego obrotu ziemią - jej nabywcą może być jedynie rolnik indywidualny, czyli osoba, która samodzielnie gospodaruje na gruntach do 300 ha, ma kwalifikacje rolnicze oraz mieszka na terenie gminy, w której znajduje się co najmniej jedna działka jego gospodarstwa. W myśl ustawy

MIB: Prezydent podpisał ustawę o Krajowym Zasobie Nieruchomości

celowej realizującej mieszkania), a także na realizację budownictwa komunalnego i chronionego oraz infrastruktury technicznej (wodociągi, kanalizacja, drogi). W praktyce oznacza to, że KZN będzie mógł przekazywać nieodpłatnie grunty np. gminom, które budowałyby na nich mieszkania chronione, noclegownie i

Sukces "Mieszkania Plus" oddany w ręce deweloperów

. specustawie mieszkaniowej. „Mieszkanie Plus” jest w polu Rząd ma jednak problem, bo obiecał też tanie mieszkania na wynajem dla rodzin, które nie mogą sobie pozwolić na zakup mieszkania za kredyt lub na najem na zasadach wolnorynkowych. Tymczasem w 2017 r. wszyscy inwestorzy publiczni, czyli gminy

Na tych nieruchomościach nadal zarabiają - grunty rolne

rozlewania się miast przekształcenie części gruntów rolnych w budowlane jest tylko kwestią czasu. GUS ocenia, że w najbliższych latach większość dużych miast będzie się wyludniać. Wzrośnie natomiast liczba ludności w gminach je okalających. Skutkować to będzie wzmożonym popytem na grunty budowlane. - Przy

Pamiętaj o podatku od nieruchomości

Obowiązek zapłacenia podatku od nieruchomości dotyczy zarówno właścicieli gruntów, budynków, budowli, mieszkań i garaży, jak i użytkowników wieczystych gminnych i państwowych gruntów. Wyjątkiem są rolnicy, którzy daninę płacą w postaci podatku rolnego

Opłaty za użytkowanie wieczyste. Ustawy brak, płacić trzeba

się zapłacić całą opłatę przekształceniową jednorazowo, dostanie 50 proc. upustu. Zapłaci więc nie za 20 lat, ale tylko za 10 lat. W przypadku gruntów należących do gmin, powiatów czy województw to lokalne samorządy będą decydowały o wysokości ulgi. Inne zmiany w opłatach za użytkowanie wieczyste Zła

Jak rząd chce obracać ziemią

mówią, że nowa ustawa sparaliżuje obrót gruntami i spowoduje gwałtowny spadek cen. Ceny spadną, bo rząd drastycznie ogranicza krąg potencjalnych nabywców. Kupiec musi sam uprawiać ziemię od co najmniej pięciu lat, i to w tej samej gminie co sprzedający. Musi mieć mniej niż 300 ha, bo tylko tyle będzie

Jakie zmiany w KRUS planuje rząd?

. Tusk zapowiadał tak: chcę podkreślić, że to ewolucyjne wprowadzanie podatku od dochodu gospodarstw rolnych pozwoli na redukcję innych obciążeń, zwłaszcza podatku rolnego. Gminy z tytułu podatku rolnego dostają ok. miliarda złotych rocznie. Jak by to jednak wyglądało w

Rząd: Narodowy Fundusz Mieszkaniowy zadba o mieszkania dla setek tysięcy potrzebujących rodzin. Skąd pieniądze?

znajdą się także i te grunty, które nie są objęte planem zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje zabudowę mieszkaniową. O uchwalenie takiego planu, albo jego zmianę, NFM będzie mógł wystąpić do gminy. To nie wszystko. Fundusz ma też inwestować w uzbrojenie techniczne przejętych gruntów, żeby

Kup ziemię i zarabiaj na niej krocie. Ale uwaga! To rynek tylko dla znawców

dla znawców, bo nie każdy grunt kupiony po stosunkowo niskiej cenie ma szanse na wzrost wartości. Podstawą jest znajomość lokalnego rynku nieruchomości, uwarunkowań rozwoju gminy, a także planów rozbudowy lokalnej infrastruktury, co ma szalenie duże znaczenie dla kształtowania się cen w przyszłości

Odrolnienie? Prezydent mówi: nie

Ryszard Kowalski. - Wyłączenie gruntów rolnych spod ochrony nie oznacza automatycznej zgody na ich zabudowę. W tej kwestii ostatnie słowo należy do gminy, która określa sposób zagospodarowania ziemi. - Miasto nie jest do orki. Tymczasem np. w Warszawie ponad 30 proc. gruntów ma

Kury dokwaterują po cichu? "Lex inwestor" knebluje protesty społeczne

hodowlę zwierząt, ale tu mamy już produkcję przemysłową na ogromną skalę. Ludzie zainwestowali pieniądze w domy, a w obawie przed smrodem nie przeniosą ich przecież w inne miejsce – zauważa Tomasz Wołowik, radny gminy Biała Podlaska. Decyzja środowiskowa jest już wydana, ale sąsiedzi chcą walczyć z

Budowa osiedli "bez żadnego trybu"? Prezydent Andrzej Duda podpisał specustawę mieszkaniową

okazji pozostawił furtkę do budowy osiedli na terenach przeznaczonych pod zieleń – zwraca uwagę Andrzej Porawski, dyrektor Związku Miast Polskich. Mec. Jacek Kosiński, ekspert prawa nieruchomości, potwierdza, że taka możliwość teoretycznie istnieje. Zgodę jednak musi wyrazić rada gminy, przy czym

Specustawa mieszkaniowa - jaki projekt przygotowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju?

przestrzennym. Co to oznacza w praktyce? Np. gdyby plan zagospodarowania przestrzennego nie przewidywał w danym miejscu zabudowy mieszkaniowej, inwestor, czyli m.in. deweloper, mógłby wystąpić do rady gminy o zgodę na realizację inwestycji. Nie byłaby to jednak prosta formalność. Wójt, burmistrz albo prezydent

Gospodarstwo w spadku? Sprawdź, czy masz prawo do dziedziczenia

po tym terminie przejąć grunt na własność przez zasiedzenie. Grunt przejmuje jego właściciel, czyli np. gmina lub skarb państwa. Przejmie też znajdujące się na nim budynki czy mieszkania. Tu jednak ich dotychczasowi właściciele dostaną wynagrodzenie równe ich wartości rynkowej w dniu wygaśnięcia

Sprzedasz ziemię, dostaniesz dopłaty. Rewolucja dla rolników

. kujawsko-pomorskiego. Rolnicy liczą, że ceny ziemi wciąż będą szły w górę, bo w maju 2016 r. zostaną zniesione ograniczenia w jej nabywaniu przez obywateli Unii. Jednak w Sejmie jest już poselski projekt ustawy, która ma utrudnić życie wszystkim nabywcom gruntów rolnych, w tym

Rządowi prawnicy krytykują "ustawę o ziemi". Jest sprzeczna z konstytucją?

;. Nie do pogodzenia z konstytucją jest uznanie za rolnika indywidualnego (a więc dania mu prawa do kupna ziemi) wyłącznie osoby, która co najmniej od pięciu lat mieszka w gminie, na obszarze której jest położona nieruchomość rolna, którą chce kupić (art. 52 konstytucji). Nijak się to ma także do art. 52

Rząd poprawia podatki. Dla niektórych podatników będą wyższe

model własności rodzinnej. Na tej i innych zmianach dotyczących opodatkowania przekazywania gospodarstw rolnych gminy mają zyskać łącznie 322 mln zł rocznie. W podatku rolnym zniesiona ma być ratalna kwartalna płatność podatku w sytuacji, gdy nie przekracza on łącznie 100 zł

Minister rolnictwa o stanie polskiej wsi: "Rolnicy odzyskali zaufanie do władzy", "stadniny nie zostały rozwalone"

KRYSTYNA NASZKOWSKA: Rząd PiS wprowadził w 2016 r. ustawę o ziemi, która praktycznie zamroziła handel gruntami rolnymi. Będzie zmiana tej ustawy? JAN KRZYSZTOF ARDANOWSKI: Szykujemy nowelizację. Sejm powinien ją przyjąć jeszcze w tym roku. Zasadnicza zmiana będzie polegała na zwiększeniu obszaru

Ikea czeka na odrolnienie

Tyszkiewicz. O problemach z tą inwestycją ostatnio pisaliśmy dwa tygodnie temu. Przypomnijmy. Pod koniec roku gmina Orla odwołała się od decyzji resortu rolnictwa, które to nie zgodziło się na odrolnienie 46 hektarów gruntów rolnych w tej gminie. Jak wyjaśniał wówczas na łamach Gazety poseł Robert Tyszkiewicz

Użytkowanie wieczyste zamieni się w prawo własności

mocniej biją po kieszeni mieszkańców zwłaszcza największych miast. Zdarza się, że stosowane przez gminy podwyżki sięgają tysiąca procent. Anna Paluch z PiS zwróciła uwagę, że podwyżki opłat są też zagrożeniem dla wielu przedsiębiorców. Wątpliwości posłów wzbudza też rzetelność

Znamy szczegóły "Mieszkania plus". Rząd rozlicza poprzedników i przyjmuje uchwałę

zasadach rynkowych, a równocześnie nie mogą liczyć na lokum od gminy, bo... mają zbyt wysokie zarobki. Rząd ocenia, że w takiej sytuacji może być nawet 40 proc. Polaków. Jak wysokie czynsze? Jeszcze w tym roku do Sejmu ma trafić projekt ustawy o

Chłop PiS-owi nie zapomni. Kłopoty na wsi dopiero się zaczynają

przez PSL przychodziła garstka rolników – czasem było ich mniej, niż Stronnictwo miało swoich członków w danej gminie. Dziś często brakuje miejsc na sali. Rolnicy przychodzą, aby się poskarżyć na opóźnienia w wypłacie dopłat, że po wymianie kadr w agencjach rolnych nie mają się kogo poradzić, i na

Zapłać mniej za wieczyste użytkowanie

. Państwo i gminy wystawiają nam coraz wyższy rachunek za możliwość korzystania z ich gruntu. Co zrobić, by płacić mniej, a najlepiej wcale? Jak widzisz, opisany przez nas wcześniej system aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste daje umiarkowaną ulgę. Na szczęście art. 74 ust

Rząd przyjął projekt ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości

praktyce oznacza to, że KZN przekazywałby nieodpłatnie grunty np. gminom, które budowałyby na nich mieszkania chronione, a także noclegownie i schroniska dla bezdomnych oraz ogrzewalnie. Gminy, na gruntach otrzymanych z KZN, mogłyby także budować czynszowe mieszkania komunalne, czy media (np. wodociągi

Polec na innowacjach, czyli historia firmy, dla której fundusze unijne stały się pułapką

firmie za zakup kotła, a potem odstąpili od umowy.   Inneko to dawny Zakład Utylizacji Odpadów (ZUO) – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należąca do gminy miasta Gorzów Wielkopolski. Wróblewski uczynił z niej grupę kapitałową inwestującą znaczne pieniądze, między innymi dzięki

Weszło w życie znowelizowane prawo wodne. Ustawa wprowadza nowe opłaty i powtarza stare błędy

wodne. Wody Polskie, centralizujące zarządzanie wodami z wyłączeniem rzek o znaczeniu transportowym, pełnią od teraz także funkcję regulatora cen . Wiceminister środowiska Mariusz Gajda tłumaczył potrzebę powołania takiego regulatora konfliktem interesów w gminach. – Większość

Podatek katastralny - co to takiego?

Nieruchomości mogą być opodatkowane jednym z trzech podatków - podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym lub podatkiem leśnym. Obecnie obowiązujący podatek od nieruchomości (grunty nieobjęte podatkiem rolnym albo leśnym, budynki, niektóre budowle) oparty jest co do zasady na

Nie tylko dla arystokracji. Pałace, dwory na sprzedaż [FOTO]

należą także folwark, park i grunt rolny. Pałac ma 580 m kw., folwark - 1326 m kw. Cała nieruchomość ma prawie 22 hektary. Znajduje się 14,5 km od Zgorzelca, od Wrocławia dzieli go 177 km. Kolejną perełką w zasobach ANR jest pałac w  Ławicy w gminie Kłodzko. Powstał w XVIII w. Ma trzy kondygnacje

Dziś Chiny nas ubierają, jutro będą nas karmić. Rośnie największy producent żywności na świecie

temu głośno było o biznesowych zakusach chińskiej spółki New Hope, która chciała postawić paszarnię dla trzody chlewnej i drobiu najpierw w Pobiedzisku w województwie wielkopolskim, a potem w gminie Nekla. Pierwsza lokalizacja nie wypaliła po tym, jak tamtejszy burmistrz zwrócił się o dodatkowe raporty

Kopalnia głębinowa pod Puckiem? "Nie spodziewam się negatywnego wpływu na turystykę"

na środowisko, w tym wody podziemne oraz na przepustowość dróg - wyjaśnia wójt gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk. - Bo negatywnego wpływu na turystykę się nie spodziewam. Stąd, gdzie teraz rozmawiamy, do morza jest ok. 10 km, a wokoło pustka. Korzyści? Na pewno wpływy z podatków i części opłaty

Jak zapłacić mniej za użytkowanie wieczyste?

gruntu i części wspólnej budynku. Oczywiście nie musisz obliczać podatku samodzielnie. Tzw. decyzję o wymiarze podatku przyśle ci gmina. Ponieważ podane stawki są stawkami maksymalnymi, ostateczną ich wysokość, która może być niższa, określą rady gmin

Wojsko walczy o lotnisko pod Gdynią. Dlaczego, mimo wyroku sądu, nie oddaje działek? "Bo są ważne dla obronności kraju"

. Wydzielona część cywilna liczy 253 hektary; to na niej powstał port lotniczy Gdynia-Kosakowo. W roku 2010 grunty zostały użyczone przez skarb państwa gminie Kosakowo. Rok później gmina wydzierżawiła je za 3,4 mln zł rocznie spółce Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo, w której udziały

"Mieszkanie plus" jak za Gierka. Polacy marzą o megaosiedlach

dostosowywać infrastruktury do potrzeb tych, którzy nie zadbali o komfort mieszkańców. Oferując atrakcyjne grunty pokolejowe, poprzemysłowe czy rolne, których przekształcenie pod budownictwo mieszkaniowe trwałoby latami lub byłoby niemożliwe, odwrócimy uwagę inwestorów od działek na obrzeżach miast. Czytaj

Piraci na traktorach. Najeżdżają cudzą ziemię, orzą, sieją i znikają. A potem idą po unijną dopłatę

. Urzędnicy czekają więc na koniec żniw, przed kolejnym zasiewem. I zaczyna się wyścig z piratami. Na Warmii i Mazurach ANR wynajęła w ub.r. ochroniarzy do pilnowania 2 tys. ha. Koło gminy Wyrzysk w Wielkopolsce doszło do starcia. Urzędnicy zobaczyli obce maszyny i ruszyli ze swoimi, by odbić grunt