gruntów nieodpłatnie

Justyna Sobolak

Partie opozycyjne chcą uwolnić Krajowy Zasób Nieruchomości. Jest się o co bić?

Partie opozycyjne chcą uwolnić Krajowy Zasób Nieruchomości. Jest się o co bić?

Krajowy Zasób Nieruchomości, który powstał w 2017 roku, przez trzy lata nie mógł zrobić kompletnie nic, bo nie miał ani zarządu, ani odpowiednich narzędzi do działania. Teraz o instytucji zrobiło się głośno, bo Koalicja Obywatelska i Trzecia Droga chcą uwolnić jej zasoby. Pytanie, czy jest co...

Na 27 hektarach na obrzeżach Warszawy może wyrosnąć wielkie osiedle. Ale czy powinno?

Na 27 hektarach na obrzeżach Warszawy może wyrosnąć wielkie osiedle. Ale czy powinno?

statusie rolnym. KOWR może nieodpłatnie przekazywać grunty samorządom, jeśli w planie zagospodarowania są one przeznaczone na cele publiczne. Białołęka przejęła w tym trybie od tej agencji już 26 hektarów gruntów, głównie na szkoły. Ratują one sytuację dzielnicy, która potrzebuje działek na funkcje

Sejm odrzucił większość poprawek Senatu do noweli prawa geodezyjnego

. Sejm przyjął jedynie poprawkę usuwającą błąd legislacyjny. Nowelizacja zakłada aktualizowanie informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków na podstawie materiałów znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym - z urzędu (czyli bez konieczności

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym położonej w Lędzinach, obręb Hołdunów, arkusz mapy 2 przy ul. Hołdunowskiej 11, oznaczonej jako działki o numerach 2903/99 o pow. 0,0457 ha i 2905/99 o pow. 0,0061 ha, zapisanej w jednostkach rejestrowych gruntów pod pozycjami G1240 i

Gmina nie przejmie niepotrzebnej nieruchomości? Kontrowersyjne przepisy przetrwały trzy lata

artykuł 9021 kodeksu cywilnego uzależnia możliwość nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości od zgody gminy. Jeżeli gmina w ciągu trzech miesięcy nie skorzystała z oferty przejęcia nieruchomości, to właściciel gruntu lub lokalu może złożyć odpowiednią propozycję skarbowi państwa. Warto zwrócić

Rząd przyjął nowelę Prawa geodezyjnego i kartograficznego

zostanie znacząco przyspieszony, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). "Przewidziano aktualizowanie informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków na podstawie materiałów znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym - z urzędu (czyli bez

Koniec z użytkowaniem wieczystym. Kto skorzysta na nowej ustawie?

Koniec z użytkowaniem wieczystym. Kto skorzysta na nowej ustawie?

wieczystego użytkowania do 2060 roku i już za cały ten okres z góry zapłaciłem. Czy teraz po wejściu w życie nowej ustawy będę znów musiał płacić za przekształcenie tego gruntu we własność? Nie. Ustawa w art. 8 przewiduje nieodpłatne przekształcenie prawa wobec osób, które wniosły jednorazowo opłaty roczne za

Rusza przetarg na budowę nowego kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy

Rusza przetarg na budowę nowego kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy

Terytorialnym (umowie samorządu z rządem o finansowaniu kluczowych zadań). W budżecie centralnym jednak ujęto ją dopiero w tym roku, po apelach prezydenta Bydgoszczy, Rady Miasta i mieszkańców. Działkę o wartości 9 mln zł już w 2014 r. na rzecz uczelni nieodpłatnie przekazało miasto Bydgoszcz. W 2018 r

Eko Export ma strategiczną umowę na pozyskiwanie mikrosfery w Kazachstanie

. "Lokalizacja przedsięwzięcia w strefie ekonomicznej daje przywileje polegające na całkowitym zwolnieniu w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, podatku od gruntów, czynszu za grunty, podatku VAT, opłat celnych. Dodatkowo grunt wymagany do realizacji

MI: Rząd przyjął nowelę o komercjalizacji i restrukturyzacji PKP

realizację inwestycji oraz efektywniejszą opieka nad zabytkami kolejnictwa, poinformowało Ministerstwo Infrastruktury. "Podjęte dzisiaj przez rząd decyzje dotyczą przyszłości kolei. Ułatwiają realizację inwestycji tunelowych na liniach kolejowych. Umożliwiają także nieodpłatne

SRK ma umowę ws. nieodpłatnego przejęcia KWK 'Anna' od Kompanii Węglowej

. "W ramach nieodpłatnego nabycia SRK przejęła w użytkowanie wieczyste grunty Skarbu Państwa (blisko 76 ha), własność budynków, budowli i urządzeń zlokalizowanych na tym terenie. W ramach transakcji SRK przejmuje też wyrobiska i budowle na dole kopalni, maszyny, urządzenia, środki trwałe, niskocenne

Jak budować na gruntach rolnych

występować o warunki zabudowy - mówi wiceprezes Polskiego Związku Firm Deweloperskich (PZFD) Mirosław Półtorak. I dodaje, że odrolnienie następowało w trakcie procedury związanej z uzyskiwaniem pozwolenia na budowę. Dodatkowo grunty rolne o klasie IV i V nie podlegały odpłatnemu odrolnieniu. - Obecnie przed

Jakie korzyści daje umowa dożywocia?

Jakie korzyści daje umowa dożywocia?

a darowizna Umowa dożywocia polega na przeniesieniu własności nieruchomości (domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego, użytkowego, gruntu rolnego, leśnego, działki rekreacyjnej, a także udziału we współwłasności nieruchomości) w zamian za dożywotnie utrzymanie, w szczególności wyżywienie, ubranie

Dlaczego Agata Duda powinna zarabiać? Bo nie jest własnością męża lub społeczeństwa

Dlaczego Agata Duda powinna zarabiać? Bo nie jest własnością męża lub społeczeństwa

braku umiejętności, z którego sama zdaje sobie sprawę - znosić ciągłą krytykę. Nawet, jeśli nigdy występować nie chciała. Za nic, za zerowe wynagrodzenie. W gruncie rzeczy ta uświęcona tradycją nieodpłatna i wątpliwa fucha pierwszej damy nie dziwi: to kolejny przejaw niewidzialnej, nieodpłatnej pracy

Rząd planuje przyjąć projekt noweli ws. budowy elektrowni jądrowej w III/IV kw.

na decyzję wojewody o której mowa w art. 14 ust. 5 ustawy przysługuje również inwestorowi obiektu energetyki jądrowej; - Wprowadzenie obowiązku nieodpłatnego udostępniania inwestorowi obiektu energetyki jądrowej przez organy administracji publicznej i niektóre inne podmioty

Dekady katastrof klimatycznych, a Polska w czołówce strat. Tym razem nie wystarczy się ubezpieczyć

Dekady katastrof klimatycznych, a Polska w czołówce strat. Tym razem nie wystarczy się ubezpieczyć

, który w dodatku nie trafił na podatny grunt. Inna rekomendacja EIOPA to polisy zawierane nie na rok, ale na trzy-pięć lat. EIOPA chce wydłużyć ten okres po to, by ceny lepiej odzwierciedlały zmieniające się w czasie ryzyko. Czyli żeby na starcie móc zaksięgować większą i przewidywalną w

Grunty pod "Mieszkanie plus". Rząd stworzy "bank ziemi"

Grunty pod "Mieszkanie plus". Rząd stworzy "bank ziemi"

dobrą propozycją jest też możliwość nieodpłatnego lub niekomercyjnego (czyli tańszego) przekazywania gruntów na realizację celów społecznych. Chodzi o to, że grunty ze swoich zasobów KZN będzie mógł przeznaczyć nie tylko na program „Mieszkanie plus”, ale też pod budowę mieszkań komunalnych

Rząd przyjął nowelę ustawy o PKP celem ułatwienia inwestycji kolejowych

funkcjonowaniem) oraz prowadzenie prac utrzymaniowych - bez konieczności wykupu gruntów, na których będą one przebiegać" - czytamy w komunikacie. Z jednej strony chodzi o sprawną realizację projektów inwestycyjnych (tunel jest elementem inwestycji kolejowej), z drugiej - o

Akcjonariusze PHN zdecydują 23 grudnia o emisji 4,19 mln akcji bez prawa poboru

do nieodpłatnego nabycia akcji" - czytamy w sprawozdaniu zarządu. "Wniesienie aportu do spółki doprowadzi w ocenie zarządu do wzrostu wartości spółki, pozwoli na poszerzenie rozmiaru i przedmiotu działalności spółki, w tym stworzy możliwość realizacji niektórych

"Mieszkanie Plus" nie dla Kielc? Bo brakuje gruntów

"Mieszkanie Plus" nie dla Kielc? Bo brakuje gruntów

tłumaczyć tym, że wiele takich gruntów znalazło już swoich nabywców. - Zostały sprzedane lub są odpłatnie użytkowane przez firmy. Trudno mieć o to pretensje, bo zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami one muszą przecież przynosić dochód dla skarbu państwa. A w dużych

MI skierowało do konsultacji projekt ustawy dot. programu Kolej+

uzyskania zgody właściwego ministra, ? * wprowadzają możliwość użyczenia jednostkom samorządu terytorialnego gruntów pozostałych po zlikwidowanych liniach kolejowych lub bocznicach wraz z zabudowaną infrastrukturą na cele transportowe, ? * pozwalają na

Rewolucja w "Mieszkaniu plus". Deweloperzy mają dać mieszkania, na które będzie stać Polaków. Idzie miotła Emilewicz?

. Zasada ma być prosta: deweloper będzie mógł kupić taniej ziemię należącą do skarbu państwa, ale w zamian będzie musiał część mieszkań w wybudowanej na tym terenie inwestycji oddać do programu "Mieszkanie plus". - To dostępność gruntów najbardziej wydłuża proces inwestycyjny i podnosi jego cenę

Kto może korzystać z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

działalność rolniczą. Zatem każdy, kto staje się właścicielem, dzierżawcą lub użytkownikiem gospodarstwa rolnego powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych (nie wystarczy samo kupienie jakiegokolwiek hektara ziemi rolnej, istotna jest klasa tego gruntu) i rozpoczyna na nim działalność rolniczą oraz nie

MIB: Prezydent podpisał ustawę o Krajowym Zasobie Nieruchomości

celowej realizującej mieszkania), a także na realizację budownictwa komunalnego i chronionego oraz infrastruktury technicznej (wodociągi, kanalizacja, drogi). W praktyce oznacza to, że KZN będzie mógł przekazywać nieodpłatnie grunty np. gminom, które budowałyby na nich mieszkania chronione, noclegownie i

Przedsiębiorcom będzie lżej użytkować grunt

opłaty, żądając odpłatnego przekazania gruntu na własność (obecnie mogą wystąpić o wykup, ale gmina może się nie zgodzić). W przypadku gruntów gminnych o wysokości ewentualnej bonifikaty zdecydują radni. Złożone przez użytkowników, a nie rozpatrzone przez gminy wnioski zostaną objęte nowymi zasadami

Drogie użytkowanie wieczyste. Jest projekt obniżenia opłat

. o kilkanaście złotych. Nieodpłatnie na własność Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę, że opłaty za użytkowanie wieczyste dają się coraz mocniej we znaki zwłaszcza mieszkańcom największych aglomeracji, gdzie grunty są najdroższe, np. w Warszawie nie był

Partie zabiegają o głosy użytkowników wieczystych

działalność gospodarczą. Miałoby to zapobiec bankructwom, a w efekcie - spadkowi wpływów podatkowych i wzrostowi bezrobocia. Żeby uwolnić się od drakońskiej opłaty, można zażądać odpłatnego przekazania gruntu na własność. Sęk w tym, że użytkownikom wieczystym gminnego gruntu został

Rosną osiedla w Ursusie

powstaje. Co prawda CPD oddała ponad trzy hektary gruntu potrzebnego pod budowę ulic, podpisała też z ratuszem umowę, na mocy której odda nieodpłatnie grunt pod obiekty oświatowe. Na razie jednak nie wiadomo, kiedy na terenie dawnej fabryki powstaną pierwsze publiczne szkoły i przedszkola, także nowe ulice

Bittel z MI: Liczymy na szybkie przyjęcie ustawy ws. Kolei Plus

, - eliminują dotychczasowy brak kontroli formalnej nad likwidacją linii kolejowych przez przywrócenie wymogu uzyskania zgody właściwego ministra, - wprowadzają możliwość użyczenia jednostkom samorządu terytorialnego gruntów pozostałych po zlikwidowanych liniach kolejowych lub

Sposób na drakońskie podwyżki za użytkowanie wieczyste

- wyceniający grunty na zlecenie gmin rzeczoznawcy majątkowi wrzucają do jednego worka zarówno te kupione przez deweloperów pod inwestycje komercyjne, jak i działki z już istniejącymi budynkami mieszkalnymi. W efekcie wartość tych drugich działek bywa zawyżana, a jednocześnie trudno sobie wyobrazić, aby

Rząd: Narodowy Fundusz Mieszkaniowy zadba o mieszkania dla setek tysięcy potrzebujących rodzin. Skąd pieniądze?

gruntów. NFM mógłby np. nieodpłatnie przekazać je gminom i organizacjom pożytku publicznego, gdyby chciały na nich wybudować mieszkania chronione, noclegownie i schroniska dla bezdomnych. Ponadto gminy mogłyby wykorzystać grunty od NFM pod budowę czynszówek komunalnych. Fundusz

Jest życie po kredycie. Dla niektórych oddłużenie jest w 100 procentach pewne. Czy zaboli?

nieodpłatnych usług prawnych działającym przy gminie czy ośrodku pomocy społecznej. Tam się człowiek dowie, jak napisać wniosek. Czytaj także: Zaczął od jednej pożyczki, a kończy ze 149 wierzycielami na karku. Takie zadłużanie to także problem zdrowia psychicznego Nie wystarczy zajrzeć do netu? - Trzeba być

Użytkowanie wieczyste z bonifikatą w opłacie rocznej

przedsiębiorców nosi się z zamiarem przeniesienia siedzib lub zakładów w rejony, gdzie są tańsze grunty. Ponadto przedsiębiorcy będą mogli uwolnić się od tej drakońskiej opłaty, żądając odpłatnego przekazania gruntu na własność. Obecnie mogą oni wystąpić o wykup, ale gmina może się nie

Mikrofirmy w tarapatach. Na jakie ulgi mogą liczyć?

podatku od nieruchomości: gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej tym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z COVID-19. Przepisy tarczy antykryzysowej pozwalają samorządom zwolnić czasowo przedsiębiorców z podatku od nieruchomości oraz

Ufaj i kontroluj, czyli wszystko o notarialnej umowie kupna-sprzedaży mieszkania

, czyli zbywaną nieruchomość (jej adres, powierzchnię, w przypadku mieszkania, na którym jest kondygnacji, liczbę pomieszczeń, metraż, numer księgi wieczystej, dane z ewidencji gruntów lub budynków, cenę nieruchomości oraz sposób zapłaty za nią oraz termin jej wydania nabywcy. Powinien być do niego

Trybunał Konstytucyjny odbił ogródki działkowe. Musi powstać nowa ustawa

państwo lub gmina mogą przekazać nieodpłatnie tereny pod ogrody działkowe. Ba, w przypadku gruntów państwowych PZD może je dostać za darmo nawet w użytkowanie wieczyste. Dodajmy, że akurat z tym przepisem (art. 10 ustawy o ROD) sędziowie się nie patyczkowali i postanowili uchylić go natychmiast. Dzięki

Rząd przyjął projekt ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości

praktyce oznacza to, że KZN przekazywałby nieodpłatnie grunty np. gminom, które budowałyby na nich mieszkania chronione, a także noclegownie i schroniska dla bezdomnych oraz ogrzewalnie. Gminy, na gruntach otrzymanych z KZN, mogłyby także budować czynszowe mieszkania komunalne, czy media (np. wodociągi

Mediacje gospodarcze zamiast sprawy sądowej

;osiadła” i pojawiły się pęknięcia. Generalny wykonawca wezwał pana C do wykonania umowy. Ten jednak stwierdził, że zadanie wykonał dobrze, a powstały problem wynikał z nieodpowiedniego przygotowania podłoża przez firmę zewnętrzną i znacznych opadów deszczu, które rozmoczyły grunt. Spór sądowy wisiał

Koronawirus nie zatrzymał wzrostu cen mieszkań. Dlaczego nadal drożeją?

deweloperami, to zwykle się skarżą. Najczęściej na brak ciekawych gruntów w dużych miastach. Mimo iż wiele firm ma bogate banki ziemi. - Rzeczywiście nie ma już dobrych wolnych działek, ponieważ miasta nie zwalniają terenów przygotowując i uchwalając plany zagospodarowania przestrzennego. Po drugie jest duży

Deweloper odda ulicę za darmo. A inny żąda 100 mln

rowerową. W przyszłości po obu stronach ulicy posadzimy też szpalery drzew. Ulicę przekażemy miastu nieodpłatnie - zapowiada Radosław Bieliński z Dom Development. Pierwszy fragment ma być gotowy w połowie 2012 r., a drugi - rok później. - Bez tego to bardzo duże osiedle nie

Czy zamawiając usługi brokerskie należy stosować ustawę Prawo zamówień publicznych?

na wykonywaniu przez pośrednika za wynagrodzeniem czynności faktycznych lub czynności prawnych związanych z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia. Czym jest umowa o zamówienie publiczne? Analizując przedmiotową kwestię na gruncie prawa

40 zł dziennie na osobę dla pomagających. Jak zarobić na wojnie? Wyrzucić imigrantów z Ukrainy, wziąć uchodźców

w Bielsku-Białej, gdzie mieszka. Do Polski ściągnęła też rodzinę. W międzyczasie przypadkowo została też "Ulą na kłopoty" - osobą, której numer telefonu przechodzi z rąk do rąk i z którą kontaktują się wyzyskiwani Ukraińcy. Dzięki jej całkowicie nieodpłatnej pracy wiele z tych

Jak wykupić mieszkanie zakładowe? Jakie bonifikaty i dokumenty

zażądają w spółce. Kolej sprzedaje mieszkania razem z pomieszczeniami przynależnymi, takimi jak garaże i komórki, oraz z udziałem w gruncie. Przy sprzedaży mieszkań kolejowych również stosowane są zniżki: ** 6 proc. bonifikaty za rok pracy w PKP, PKP SA oraz w przedsiębiorstwach państwowych, jednostkach

TK: Przepisy o ogródkach działkowych niekonstytucyjne. Ale co to oznacza?

lub gmina może przekazać nieodpłatnie tereny pod ogrody działkowe. Ba, w przypadku gruntów państwowych, PZD może je dostać za darmo nawet w użytkowanie wieczyste. Dodajmy, że akurat z tym przepisem (art. 10 ustawy o ROD) sędziowie się nie patyczkowali i postanowili uchylić go natychmiast

Grupa Robyg wprowadzi 460 lokali w sprzedaży na warszawskiej Woli i Bemowie

, że dodatkowym atutem projektu jest ogólnodostępny park w okolicach inwestycji. Spółka - zgodnie z ideą kompleksowego projektowania przestrzeni - podjęła decyzję o zainwestowaniu znacznych środków i sfinansowaniu dostępnego dla wszystkich parku oraz nieodpłatnym przekazaniu go na rzecz miasta. Podobną

Grunt na własność - łatwiej, ale drożej

Najwięcej emocji wywołuje sprawa podwyżek opłat za użytkowanie wieczyste oraz przekształcania użytkowania wieczystego gruntu we własność. Zacznijmy od tej pierwszej, bo tu możemy mieć powody do zadowolenia. Przedsiębiorcy z bonifikatą

Kompania Węglowa pozbywa się balastu. KWK Anna trafiła do SRK

części doszło w marcu. Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK) podjęła decyzję o nieodpłatnym nabyciu kopalni Anna 21 marca 2016 r. Decyzja została pozytywnie zaopiniowana przez zarząd KW, a Ministerstwo Energii wyraziło zgodę na transakcję. Stopniowa likwidacja zakładu

Kto przejmie fotoradary po straży miejskiej

. Wnioski z raportu trafiły na podatny grunt w ubiegłym - wyborczym - roku. Pod koniec lipca posłowie zgodnie (404 było za, 18 - przeciw) przegłosowali odebranie strażnikom fotoradarów z końcem roku, "by przywrócić pierwotny sens tych urządzeń - nie fiskalny, lecz prewencyjny" - jak tłumaczył

Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu może pójść w górę

mieszkań należących do osób fizycznych przekształcenie udziału w prawie wieczystego użytkowania w udział w prawie własności gruntu następował z mocy ustawy i do tego nieodpłatnie. Pozostałby im już wówczas jedynie obowiązek płacenia podatku od nieruchomości, którego stawka nie

Jak kupić na atrakcyjnych warunkach mieszkanie zakładowe

zażądają w PKP. Kolej sprzedaje mieszkania razem z pomieszczeniami przynależnymi, takimi jak garaże i komórki, oraz z udziałem w gruncie. Mieszkanie kolejowe można wykupić korzystając z ulg: * 6 proc. najemca otrzyma za rok pracy w PKP, PKP SA oraz w przedsiębiorstwach państwowych, jednostkach

Jak spółdzielnia generałów zyskała na jednej operacji 20 mln zł. "Dzień bez walki to dzień stracony" [NASZE ŚLEDZTWO]

. Przed laty ich spółdzielnia mieszkaniowa kupiła grunt na preferencyjnych warunkach dzięki temu, że przekonała wojskową agencję, iż 50-60-letni oficerowie nie mają zapewnionych "potrzeb mieszkaniowych". Dawny poligon jest świetnie położony, do centrum jedzie się

Darmowe surfowanie bliżej

Szefowa UKE podchwyciła pomysł podsunięty przez "Gazetę". Niedawno zasugerowaliśmy, że można przeszczepić na nasz grunt plan amerykańskiej komisji łączności. Jej przewodniczący uznał, że internet należy się Amerykanom tak samo jak drogi czy kanalizacja. Pomysł, by był

Miasteczko Wilanów bez wody? We wrześniu mają zakręcić kurek

To kulminacja zaogniającego się sporu między Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji a firmą Polnord, do której należą grunty na Polach Wilanowskich. Sporu, którego skutki mogą boleśnie odczuć mieszkańcy Miasteczka Wilanów. Polnord kupił

Kto się weźmie do darmowego internetu

Regulator w ub.r. podchwycił pomysł "Gazety", by przeszczepić na nasz grunt plan amerykańskiej komisji łączności (FCC). Zwycięzca przetargu na ogólnopolskie częstotliwości radiowe w paśmie 2,5-2,6 GHz miałby 20 proc. pasma przeznaczyć na nieodpłatny internet, resztę

Kraków także przeciwko Airbnb. Komisja Europejska stawia spółce ultimatum - musi przestać wprowadzać w błąd

lat platforma wpłynęła na strukturę miast.  Airbnb miało łączyć prywatnych właścicieli mieszkań z chętnymi do najmu. Tymczasem na jej gruncie szybko zaczęły powstawać biznesy: do gry wkroczyły agencje nieruchomości, a rzutcy biznesmeni zorientowali się, że skupując mieszkania w atrakcyjnych

Lokatorze, bierz się za spółdzielczą własność

nieodpłatnego przysporzenia majątkowego. - To tak jakby spółdzielnia kupiła grunt na własność z 81-proc. bonifikatą - broni tego rozwiązania jeden z posłów (poprosił o niepodawanie nazwiska). Nie byłoby jednak problemu, gdyby wszystkie spółdzielnie było stać na taki wydatek. Tymczasem wiele z nich, m.in. z

Zmiany dla działkowców [PORADNIK]

konstrukcyjnych, altana musiałaby być rozebrana. Na cudzym gruncie Obowiązująca od nieco ponad roku nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych umożliwiła działkowcom sprzedaż działek - formalnie nazywa się to odpłatnym przeniesieniem praw i obowiązków

Ziemia rodzi podatki. Możesz dostać je w spadku

hektara powierzchni; pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,43 zł od jednego metra kwadratowego powierzchni. W 2013 r. stawki te pójdą w górę o 4 proc. Ta dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności

Polska fotoradarową pustynią

proponuje pozostawienie strażom uprawnień do fotoradarów stacjonarnych, a pozbawienie ich uprawnień do urządzeń mobilnych." Wnioski NIK trafiły na podatny grunt w ubiegłym - wyborczym - roku. Najwyraźniej czytający raport posłowie nie dotarli do "alternatywnie". I wylali dziecko z kąpielą

Co dalej z ogrodami działkowymi?

beneficjentem jest wyłącznie Polski Związek Działkowców (PZD)? Np. z jakiej racji wyłącznie tej organizacji państwo lub gmina mogą przekazać nieodpłatnie tereny pod ogrody działkowe. Ba, w przypadku gruntów państwowych PZD może je dostać za darmo nawet w użytkowanie wieczyste. Akurat

Pomysł na biznes: Cmentarz dla zwierzaków. I krematorium

Kilka miesięcy temu Wielkopolska Telewizja Kablowa wyemitowała informację o nietypowej interwencji policji. Funkcjonariusze dostali sygnał, że na poznańskim Piątkowie ktoś zakopuje „coś dużego” na publicznym gruncie. Na miejsce zdarzenia wezwano policję, bo istniały obawy, że to ludzkie

Łasztownia na sprzedaż. Czy miasto ją kupi?

Na sprzedaż wystawione zostało 85 proc. udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "Port Rybacki Gryf". To ta sama spółka, o której komunalizację miasto jeszcze rok temu bardzo zabiegało (chodziło o kluczowe dla miasta grunty, na jakich działa firma

Wspólnota ogrodu na swoim

przypomnimy najważniejsze rozstrzygnięcia Trybunału, bo to one mają kluczowe znacznie dla kształtu nowej ustawy. Przede wszystkim Polski Związek Działkowców (PZD) straci monopol w dostępie do gruntów i zarządzaniu ogrodami działkowymi. Nie będzie więc już też tak, że nie można być

Budują osiedla na peryferiach, reklamują: "To Mokotów"

rejonie są wysokie partery, pod którymi znajdują się częściowo wyniesione ponad poziom gruntu garaże. Jedną z takich inwestycji jest osiedle Wiślany Mokotów, którego budowę właśnie rozpoczyna firma Budimex Nieruchomości w pobliżu skrzyżowania ulic Bluszczańskiej i Ananasowej. Będzie się ono składać - na

Kiedy będzie darmowy internet?

. podchwycił pomysł "Gazety", by przeszczepić na nasz grunt plan amerykańskiej komisji łączności (FCC). Zwycięzca przetargu na ogólnopolskie częstotliwości radiowe w paśmie 2,5-2,6 GHz miałby 20 proc. pasma przeznaczyć na nieodpłatny internet, resztę - na dowolne usługi odpłatne

W grudniu przychodnie na sprzedaż

: - Zdecydowanie chcemy kupić i wreszcie zacząć gospodarzyć na swoim - mówi Aleksandra Olesińska, szefowa spółki pracowniczej prowadzącej Zakład Rehabilitacji przy ul. Łódzkiej (biegli powołani przez miasto wycenili budynek, grunt i sprzęt na prawie 1 mln zł). - Jako właściciel całości nieruchomości możemy

Mieszkanie zakładowe i spółdzielcze. Jak zostać jego właścicielem?

, których zażąda przedsiębiorstwo. PKP sprzedają mieszkania razem z pomieszczeniami przynależnymi, takimi jak garaże i komórki, oraz z udziałem w gruncie. Przy sprzedaży mieszkań kolejowych również stosowane są ulgi: 6 proc. za rok pracy w PKP, PKP SA oraz w przedsiębiorstwach państwowych, jednostkach

Przedsiębiorcy chcą odszkodowań od rządu za powódź

formie nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń czy darowizn. Remonty i odbudowa domów Powodzianie, którzy mają książeczkę mieszkaniową, będą mogli uzyskać niemal od ręki premię gwarancyjną, jeśli w swoim domu zniszczonym przez powódź wymienią

Jak uzyskać własność przez zasiedzenie

, działką "zaopiekował się" ich dawny sąsiad, który po kilku latach przekazał ją krewnemu, a ten - choć formalnie nie miał do tego prawa - "sprzedał" grunt małżeństwu K. Obecnie trudno to sobie wyobrazić, ale w latach 50., a nawet i później, tego typu transakcje "na gębę" nie

Działkowcy muszą zdecydować

działki. Jeśli działkowiec zechce, może przystąpić do stowarzyszenia, które powstanie w celu przejęcia prowadzenia ogrodu. Dodajmy, że do zadań stowarzyszenia należy podział gruntu na tereny ogólne i działki oraz budowa infrastruktury ogrodowej (ta stanowi własność

Wykup mieszkanie zakładowe na własność

Na początek dobra wiadomość dla tych, którzy mieszkają w lokalach zakładowych przejętych odpłatnie przez spółdzielnie mieszkaniowe. Będą mogli się starać o ich wykup na korzystnych warunkach. Trybunał Konstytucyjny uznał 19 czerwca, że przepisy, które na to pozwalają, są zgodne

Rewolucja w spółdzielniach mieszkaniowych

własności, jest także kilka niedogodności z tym związanych. Np. w przypadku wzrostu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, który może być bardzo duży, będą musieli samodzielnie walczyć o jej obniżenie w Samorządowym Kolegium Odwoławczym. Obecnie tę sprawę bierze na siebie spółdzielnia, bo formalnie to ona

Prawnicy czytelnikom odc. 20. Mam firmę. Jestem na kwarantannie. Czy należy mi się z ZUS jakieś wsparcie?

zatrudnione na podstawie umowy o pracę mają prawo do odpłatnego urlopu, a w przypadku, gdy ze względu na rozkład czasu pracy zarobiły mniej niż płaca minimalna (tj. 2600 zł brutto), przysługuje im wyrównanie. Wyrównanie takie – zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – wypłaca

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

Capital Park zaaranżuje otoczenie biurowca Royal Wilanów w Warszawie w porozumieniu z Dzielnicą Wilanów i spółką GTC, która nieodpłatnie użyczy sąsiadującego z inwestycją terenu, poinformowała dyrektor operacyjna Kinga Nowakowska. Spółka będzie także partycypować w kosztach przebudowy przyległej ul

Wykup mieszkań spółdzielczych

. daje niezależność od spółdzielni. Ale nie w każdym przypadku można je uzyskać. Jeśli budynek stoi na gruncie, którego spółdzielnia nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym, wówczas ustawa dopuszcza przekształcenie w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Jest to możliwe też wtedy, gdy

PO realizuje program mieszkaniowy... PiS

młodych". Postuluje się w nim "utworzenie kas mieszkaniowych, z których korzystać będą mogli młodzi Polacy, umożliwiających zakup własnego mieszkania". PiS zwraca też uwagę, że "cały czas w rękach Skarbu Państwa i samorządów są znaczne obszary gruntów"

Przełomowe zmiany w VAT - kalendarz zmian ważny dla milionów firm

.: a. nieodpłatnych wydań towarów - w zakres opodatkowania zostaną generalnie włączone drukowane materiały reklamowe i informacyjne, zmieniona zostanie definicja próbki, małe prezenty i próbki nie będą podlegać opodatkowaniu pod warunkiem związku z prowadzoną działalnością gospodarczą

Zmiany prawa na działkach [PORADNIK]

przewiduje inne jego wykorzystanie. Jeśli na tym terenie miałaby powstać np. droga albo przedszkole, szkoła czy obiekt sportowy (chodzi o tzw. cele publiczne), dostałbyś od właściciela gruntu (np. gminy) odszkodowanie, a stowarzyszenia zarządzające ogrodem - teren zamienny pod nowy ogród oraz odszkodowanie

Przegląd informacji ze spółek

emisji do 5,82 mln akcji zwykłych, wynika z uchwał na walne. Statut spółki w obecnym brzmieniu upoważnia zarząd do emisji do 935,8 tys. akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. Kompania Węglowa (KW) podpisała dziś notarialną umowę nieodpłatnego zbycia kopalni Makoszowy

projekt

) dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego "Lasy Państwowe", e) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

partnera prywatnego określonego w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym, w rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w przypadku nieodpłatnego przeniesienia na rzecz podmiotu publicznego lub innego podmiotu, o którym mowa w art. 11 ust. 2 tej ustawy, własności środków trwałych lub wartości

Mieszkanie od zakładu pracy lub spółdzielni? Sprawdź, jak możesz je wykupić

przez rzeczoznawcę, wartością gruntu i ewentualnych długach czynszowych. Potem mamy trzy miesiące na złożenie pisemnego oświadczenia o chęci wykupu. Jeśli nie jesteśmy tym zainteresowani, kolej może oddać lokal lub cały budynek spółdzielni mieszkaniowej. Jeśli chcemy wykupu, do zawarcia umowy sprzedaży

Senior w biedzie

instytucji zapewniającej nieodpłatne całodobowe utrzymanie (np. zakład opiekuńczo-leczniczy) lub nie pobiera zagranicznego świadczenia pielęgnacyjnego (chyba że przepisy dwustronne między krajami stanowią inaczej). Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 153 zł miesięcznie

Grzechy deweloperów. Miażdżący raport UOKiK

do tej pory rachunku powierniczego. Urząd sprawdził, czy wśród nich są nieuczciwe, które np. zamieściły ogłoszenie o rozpoczęciu sprzedaży, mimo że nie miały nawet gruntu pod budowę. A według UOKiK niezbędny jest też projekt i plan finansowy umożliwiający przygotowanie

Proces dekady: Sądny dzień Microsoftu czy KE?

z serwerami. W informatycznym żargonie nazywa się to "interoperacyjnością". Efekt był taki, że oprogramowanie pisane przez konkurencyjne firmy nie działało równie dobrze jak programy Microsoftu. Skarga Suna padła na podatny grunt

"Pieniądze ekstra" prześwietlają tanie tablety z supermarketu i dyskontu

Way. A uszkodzenie mechaniczne, np. rysa na ekranie, wyklucza gwarancję. Poza tym tanie tablety bardzo często kupowane są jako prezent dla dzieci, które swoje gadżety traktują z dużą nonszalancją. Ich naprawa, nawet odpłatna, jest zwyczajnie

Państwo wypłaca miliony za PRL

. Dart DG dziś tłumaczy: - Jeśli chodzi o trzy "nieodpłatne wyceny", to dotyczyły one spraw, z którymi spółka nie była w jakikolwiek sposób związana. Wykonaliśmy je grzecznościowo, licząc na dobrą współpracę z gminą (przy czym określenie "dobra współpraca" proszę rozumieć jako

Wykup mieszkań? Tylko na papierze. Problemy z własnością

ustawa pozwala TBS-om i spółdzielniom odzyskać tylko to, co same włożyły w inwestycję (kapitał, wartość gruntu). Pozostałe pieniądze ze sprzedaży muszą zaś wpłacić do Funduszu Dopłat przy BGK. Polska Izba Gospodarcza Towarzystw Budownictwa Społecznego ma wątpliwości, jak to rozwiązanie ma się do ustaw o

Wąbrzeźno: Bardzo polityczna obwodnica

miasta, choć konkretnej kwoty jeszcze nie ustalono. By ułatwić samorządowi realizację obydwu inwestycji, firma nieodpłatnie przekazała miastu grunt pod ul. Rataja. Argument, że turyści będą omijać miasto, co spowoduje jego obumarcie, burmistrz Koszuta wyśmiewa. - Turyści i tak

LUX MED zbuduje nowy szpital na Żoliborzu

raporcie NIK z kwietnia tego roku. Według NIK 90 proc. przychodów takich przekształconych szpitali pochodzi z kontraktów z NFZ, a jedynie ok. 5 proc. stanowiły przychody z tytułu odpłatnej sprzedaży usług medycznych. Łączna wartość kontraktów na leczenie szpitalne w szpitalach