group ustaliło

Maciej Bednarek

UOKiK: Zmowa cenowa na rynku drogich zegarków. 2 mln zł kary

UOKiK: Zmowa cenowa na rynku drogich zegarków. 2 mln zł kary

Swatch Group Polska i dystrybutorzy umówili się, że nie będą sprzedawać zegarków poniżej ustalonej ceny. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na uczestników zmowy cenowej karę w wysokości ponad 2,1 mln zł.

Erste radzi: "Redukuj" PGE, a DM BZWBK "kupuj" Synthos

Analitycy Erste Group rekomendują "redukuj" dla akcji Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) w swoim pierwszym raporcie, datowanym na 12 marca, odtajnionym w poniedziałek. Cena docelowa została ustalona na 21 zł.

Bank Litwy zatwierdził prospekt emisyjny Auga Group

. Przedział cenowy akcji Auga Group został ustalony na 0,45 - 0,50 euro. Ostateczna cena i wielkość oferty zostaną ustalone ok. 23 lipca. Nowe akcje spółki będą notowane na giełdzie w Wilnie i Warszawie. Na początku roku Auga Group zdecydowała o rozpoczęciu procesu pozyskania

Gi Group przejmie pakiet kontrolny Work Service, zainwestuje 210,2 mln zł

Gi Group w spółkę pozwoli Work Service na pełną stabilizację sytuacji finansowej oraz powrót na ścieżkę wzrostu i rozwoju biznesu. "Gi Group ustaliło warunki nabycia ok. 56% akcji Work Service i po realizacji tej transakcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, będzie

J.W. Construction: Wygasł list intencyjny ws. sprzedaży nieruchomości w Krakowie

Warszawa, 09.06.2020 (ISBnews) - Wygasł list intencyjny zawarty między J.W. Construction Holding, a Polish Hospitality Group Luxury Hotels, dotyczący ustalenia wstępnych warunków sprzedaży nieruchomości w Krakowie przy ul. Wielopole 19-21 i Dietla 86-90 (dawny gmach banku

CCC zamknęło transakcję nabycia 30,55% udziałów HR Group za 25,94 mln euro

wkładu operacyjnego oraz umowie pożyczki" - podano także. W listopadzie ub.r. CCC zawarło warunkowe umowy nabycia mniejszościowego pakietu (docelowo łącznie 30,55% udziałów) w HR Group Holding od capiton V GmbH oraz od Flo Magazacilik ve Pazarlama. Strony ustaliły, że cena

KNF nie sprzeciwia się przejęciu przez SVZD i pośrednio przez LVP Compensy

ustaliła dzień 31 grudnia 2018 r. jako termin, do którego powinno nastąpić nabycie akcji krajowego zakładu ubezpieczeń Compensa Towarzystwa Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Vienna Insurance Group oraz akcji Compensa Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Spółki Akcyjnej Vienna Insurance Group w liczbie zapewniającej

Auga: Liczba akcji w ofercie została zwiększona o 20 mln do łącznie 80 mln sztuk

akcji nowej emisji i do 20 mln akcji istniejących. Przedział cenowy akcji Auga Group został ustalony na 0,45 - 0,50 euro. Ostateczna cena i wielkość oferty zostaną ustalone ok. 23 lipca. Nowe akcje spółki będą notowane na giełdzie w Wilnie i Warszawie

Zginął kolejny rosyjski miliarder. Tym razem z branży fintech

Zginął kolejny rosyjski miliarder. Tym razem z branży fintech

godziny 14, ale informację o śmierci rosyjskiego miliardera wstrzymywano dotąd ze względu na trwającą procedurę rozpoznania zwłok.  Doniesienia o śmierci przedsiębiorcy potwierdziła firma Libertex Group z branży fintech, której prezydentem był Taran. Według informacji tej firmy do wypadku doszło na

AMS z grupy Agora przejmuje Piano Group, właściciela Benefit Multimedia

Warszawa, 15.07.2019 (ISBnews) - AMS, spółka z grupy Agora, zawarła z trzema osobami fizycznymi (dwóch sprzedających oraz gwarant) umowę dotyczącą nabycia 30 udziałów, stanowiących 60%, spółki Piano Group, podała Agora. Zgodnie z umową AMS zapłaciła kwotę 6,5 mln zł, stanowiącą

Gi Group złożyło w trzech krajach wnioski w sprawie przejęcia Work Service

powiązanymi stanowi jeden z warunków zawieszających transakcji z inwestorem, określonych w umowie inwestycyjnej zawartej pomiędzy spółką a inwestorem w dniu 13 lutego 2020 roku" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z umową, Gi Group ustaliło warunki nabycia ok. 56% akcji Work

Oszukani na figurki. Sklep internetowy zniknął, towaru nie ma, klienci stracili 250 tys. zł

Oszukani na figurki. Sklep internetowy zniknął, towaru nie ma, klienci stracili 250 tys. zł

„słupem”. Małgorzata Starybrat nie odniosła się do sprawy, tłumacząc się stanem zdrowia. Michał zrobił własne śledztwo. Z tego, co ustalił, wynika, że Aliens Group ma spore długi. Zalega z podatkami i ZUS-em. I to od dłuższego czasu. – Sklep ogłosi upadłość i zniknie. A co z nami

Akcjonariusze Global Cosmed zdecydowali o emisji prywatnej akcji serii M

za wkład niepieniężny w postaci 2 313 855 akcji imiennych serii B w kapitale zakładowym spółki Global Cosmed Group S.A." - czytamy dalej. Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Global Cosmed, wartość 100% akcji Global Cosmed Group została ustalona na kwotę 146 534 000 zł

CCC ma zgody urzędów w Niemczech i Austrii na nabycie 30,5% udziałów HR Group

(docelowo łącznie 30,55% udziałów) w HR Group Holding od capiton V GmbH oraz od Flo Magazacilik ve Pazarlama. Strony ustaliły, że cena sprzedaży za udziały zwykłe capiton wyniesie ok. 2,24 mln euro, a za udziały uprzywilejowane capiton ok. 12,36 mln euro; natomiast cena za udziały zwykłe Flo to ok. 3,53 mln

Volantis Bidco ogłosił przymusowy wykup 7,8% akcji Pfleiderer Group

. Przymusowy wykup rozpocznie się 16 września 2019 r. Dzień wykupu został ustalony na 19 września 2019 r., podano także. W wyniku rozliczenia wezwania na akcje Pfleiderer Group ogłoszonego 11 lipca 2019 r. Volantis Bidco zwiększył swój bezpośredni udział w kapitale zakładowym i

Merlin Group nawiązał współpracę z dystrybutorem biletów Ticketmaster Poland

wydarzenia kulturalne za pośrednictwem Ticketmaster Poland. Wynagrodzenie Merlin Group zostało ustalone na zasadach rynkowych, podano również. "Nawiązanie współpracy z Ticketmaster Poland spowodowane jest rosnącym wzrostem zainteresowaniem na rynku e-commerce sprzedaży biletów

MLP Group wypłaci 0,22 zł dywidendy zaliczkowej na akcję za 2019 r.

Warszawa, 09.12.2019 (ISBnews) - Zarząd MLP Group podjął uchwałę o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec 2019 roku w łącznej wysokości 3 984 916,1 zł, czyli 0,22 zł na jedną akcję, podała spółka. "Łączna wysokość

Work Service ma warunkową umowę sprzedaży Work Service GmbH & Co. KG

Warszawa, 08.06.2020 (ISBnews) - Work Service SPV i Work Service International (sprzedający) - spółki zależne Work Service - oraz Work Service jako gwarant zawarły z Gi Group Deutschland GmbH (spółka zależna GI International S.R.L., której całkowitym właścicielem jest Gi Group

W wezwaniu na Pfleiderer Group zawarto transakcje na 15,05 mln akcji

. 11 lipca br. Volantis Bidco B.V. ogłosił wezwanie na 23,52 mln akcji Pfleiderer Group, stanowiących 36,35% w kapitale zakładowym spółki (przy czym minimalną liczbę akcji ustalono na 16 868 046 sztuk), po 25,17 zł za sztukę. W połowie sierpnia wzywający podniósł cenę w wezwaniu do 26,6 zł za sztukę

Merlin Group zakończył rozmowy dotyczące nabycia Gandalfa bez zawarcia umowy

Warszawa, 01.09.2017 (ISBnews) - Merlin Group zakończył rozmowy dotyczące nabycia spółki Gandalf bez zawarcia umowy, podała spółka "Zarząd emitenta informuje, że w dniu 7 czerwca podjął decyzję o opóźnieniu obowiązku przekazania do publicznej

Apple ostrzega prokurator Ewę Wrzosek. Mogła paść ofiarą Pegasusa

Apple ostrzega prokurator Ewę Wrzosek. Mogła paść ofiarą Pegasusa

tym, że informacje o tym, czy czyn inwigilacji był skuteczny czy usiłowany można ustalić na podstawie danych informatycznych będących w posiadaniu firmy Apple. I do tej firmy trzeba się zwrócić o te informacje, a ich nie da się zmanipulować. Apple kontra NSO NSO Group sprzedaje Pegasusa za zgodą

CCC ma warunkowe umowy nabycia docelowo ok. 30,55% udziałów HR Group

Warszawa, 26.11.2018 (ISBnews) - CCC zawarło warunkowe umowy nabycia mniejszościowego pakietu (docelowo łącznie 30,55% udziałów) w HR Group Holding od capiton V GmbH oraz od Flo Magazacilik ve Pazarlama, podała spółka. Strony ustaliły, że cena sprzedaży za udziały zwykłe

MLP Group chce wypłacić 0,18 zł na akcję zaliczkowej dywidendy

Warszawa, 05.09.2018 (ISBnews) - Zarząd MLP Group postanowił wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2018 w łącznej kwocie 3 260 385,9 zł, tj. zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy w gotówce w wysokości 0,18 zł na jedną akcję, podała spółka

AccorInvest ogłosił przymusowy wykup pozostałych akcji Orbisu po 115 zł/szt.

Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - AccorInvest Group, po przekroczeniu 95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Orbisu żąda od pozostałych akcjonariuszy spółki sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji po cenie 115 zł za sztukę, podał żądający

Vistula Group chce podpisać plan połączenia z Bytomiem w ciągu 2 tygodni

Warszawa, 29.08.2017 (ISBnews) - Zamiarem Vistula Group jest doprowadzenie do podpisania planu połączenia z Bytomiem w ciągu dwóch tygodni, podała spółka. Doradca obu spółek oszacował parytet wymiany akcji na 0,77-0,87, podano także. "Zarząd

ASI Gaming Investment Group zainwestuje po 2,55 mln zł w 2 spółki SimFabric

Warszawa, 25.08.2020 (ISBnews) - SimFabric podpisał umowę z ASI Gaming Investment Group, które zobowiązało się do nabycia 150 tys. akcji serii C MobileFabric oraz 150 tys. akcji serii B VRFabric, poinformowała spółka. Cenę emisyjną ustalono na poziomie 17 zł za akcję i w wyniku

Zarząd MLP Group rekomenduje wypłatę 2,3 zł dywidendy na akcję

, podał MLP Group. "Zarząd spółki zaproponował ustalenie dnia dywidendy na dzień 10 maja 2016 roku, a dnia wypłaty dywidendy na dzień 25 maja 2016 roku" - czytamy w komunikacie. MLP Group odnotował 74,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto

MLP Group wyemituje obligacje o wartości 10 mln euro 

Warszawa, 27.04.2018 (ISBnews) - Zarząd MLP Group zdecydował o emisji w ramach oferty prywatnej 10 000 sztuk obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 000 euro każda i łącznej wartości emisyjnej 10 000 000 euro, podała spółka. "

ASM Group i FEZ FIZAN sfinalizowały przejęcie niemieckiej spółki Verticom

Warszawa, 06.06.2018 (ISBnews) - fentus 91. GmbH, spółka celowa ASM Group i Funduszu Ekspansji Zagranicznej Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (FEZ FIZA), nabył 91,6% udziałów niemieckiej spółki Verticom, podał ASM Group

Orbis złożył wniosek do KNF w sprawie wycofania akcji z obrotu na GPW

akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W ubiegłym tygodniu spółka AccorInvest Group poinformowała, że po przekroczeniu 95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Orbisu żąda od pozostałych akcjonariuszy spółki sprzedaży wszystkich posiadanych

Merlin Group ma umowę inwestycyjną dotyczącą przejęcia 100% spółki Magnus

dotyczącą zakupu tego pomiotu w zamian za objęcie 13,82 mln akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Merlin Group, podała spółka. Celem transakcji jest przejęcie przez grup Merlin praw do znaku towarowego merlin.pl. "Przedmiotem umowy inwestycyjnej jest ustalenie zasad i

Merlin Group zdecydował o emisji 13,82 mln akcji imiennych serii H

. Wartość godziwa akcji Magus S.A. w upadłości została ustalona na podstawie opinii biegłego rewidenta z dnia 04 lipca 2017 r. na kwotę 14,07 mln zł, w związku z czym cena emisyjna akcji serii H ustalona została na kwotę 1,02 zł każda akcja, podano także. Merlin Group wyjaśniał w

MLP Group wyemitowała obligacje serii A na łącznie 20 mln euro

Warszawa, 12.05.2017 (ISBnews) - MLP Group wyemitowała w ramach oferty prywatnej 20 000 szt. obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 20 mln euro, podała spółka. "Obligacje podlegają zmiennemu oprocentowaniu w wysokości stawki EURIBOR dla

WB Electronics sprzeda systemy łączności cyfrowej do Afryki za 23,1 mln euro

Warszawa, 22.10.2018 (ISBnews) - WB Electronics podpisał z kontrahentem zlokalizowanym w jednym z krajów Afryki umowę na sprzedaż zestawów systemów łączności cyfrowej z datą wejścia w życie ustaloną na 21 października 2018 r., podała spółka. Wartość umowy wynosi ok. 23,1 mln

Grupa Auga chce przedłużyć czas trwania oferty publicznej

40 mln akcji nowej emisji). Przedział cenowy akcji Auga Group został ustalony na 0,45 - 0,50 euro. Nowe akcje spółki będą notowane na giełdzie w Wilnie i Warszawie. Na początku roku Auga Group zdecydowała o rozpoczęciu procesu pozyskania dodatkowego kapitału poprzez ofertę

ASM Group kupuje 91,6% udziałów niemieckiej spółki Vertikom

Warszawa, 04.06.2018 (ISBnews) - fentus 91.GmbH, spółka celowa ASM Group, zawarła umowę nabycia 91,6% udziałów niemieckiej spółki Vertikom, podano w komunikacie. "Wartość przedsiębiorstwa została ustalona na kwotę 22 183 359 euro. Wartość została

JR Holding pozyska inwestora dla Silva Capital Group

przekonany, że również w przypadku Silva Capital Group nasze działania okażą się równie skuteczne, a realizowany projekt zakończy się sukcesem" - powiedział prezes JR Holding January Ciszewski, cytowany w komunikacie. Spółki ustaliły, że negocjacje zakresu ich obowiązków w

Akcjonariusze MLP Group zdecydowali o wypłacie 2,3 zł na akcję dywidendy

dywidendą to 18 113 255, dzień dywidendy został ustalony na 10 maja 2016 roku, a dzień wypłaty dywidendy - na dzień 25 maja 2016 roku. Dywidenda wynosić będzie 2,3 zł na jedną akcję, tj. łącznie 41 660 486,50 zł" ? czytamy w komunikacie. MLP Group jest jednym z wiodących

Grupa Żywiec rozpoczęła negocjacje ws. nabycia Browaru Namysłów

Warszawa, 13.11.2018 (ISBnews) - Grupa Żywiec rozpoczęła negocjacje na zasadzie wyłączności z Chicago Poland Investment Group w sprawie nabycia 100% udziałów w Browarze Namysłów, podał Żywiec, ujawniając opóźnioną informację poufną. "Zarząd

KNF cofnęła zezwolenie na świadczenie przez Fritz Group usług płatniczych

Warszawa, 05.09.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie cofnęła wydane decyzją KNF z 24 października 2017 r. zezwolenie na świadczenie przez Fritz Group usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej, podała Komisja

J.W. Construction ma list intencyjny dot. sprzedaży nieruchomości w Krakowie

Warszawa, 24.02.2020 (ISBnews) - J.W. Construction Holding podpisał list intencyjny z Polish Hospitality Group Luxury Hotels (PHGLH), którego przedmiotem jest ustalenie wstępnych warunków sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Wielopole 19-21 i Dietla

Akcjonariusze Pfleiderer Group zdecydowali o wypłacie 1,2 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 12.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Pfleiderer Group zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 1,2 zł na akcję, wynika z podjętych uchwał. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku bilansowego

Przegląd informacji ze spółek

użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Góralskiej we Wrocławiu, podał Lokum Deweloper. Strony ustaliły cenę sprzedaży za nieruchomość na kwotę brutto 51,66 mln zł. Orange Group oczekuje, że sieć światłowodowa Orange Polska obejmie zasięgiem łącznie 5

Global Cosmed ma list intencyjny ws. nabycia 100% akcji Global Cosmed Group

Warszawa, 01.04.2015 (ISBnews) - Global Cosmed podpisał list intencyjny w sprawie nabycia 100% akcji Global Cosmed Group S.A. z siedzibą w Jaworze (GCG). Strony ustaliły zamiar jak najszybszego zamknięcia procesu negocjacyjnego - najpóźniej do 31 grudnia 2015 roku, podał Global

Global Cosmed ma 100% akcji Global Cosmed Group o wartości 156 mln zł

Warszawa, 18.01.2016 (ISBnews) - Global Cosmed zawarł z przewodniczącym rady nadzorczej spółki Andreasem Mielimonka umowę objęcia 38,06 mln akcji Global Cosmed w zamian za 100% akcji Global Cosmed Group, podała spółka. Strony ustaliły wartość godziwą przenoszonych akcji Global

Kulisy zatrzymania Sławomira Nowaka. CBA użyło szpiegowskiego systemu Pegasus?

oprogramowaniu szpiegowskiemu Pegasus. Pegasus jest oferowany przez firmę NSO Group założoną przez byłych oficerów Mosadu. Izraelczycy sprzedają program w modelu usługowym - na określoną liczbę tzw. strzałów, czyli oferując dostęp do limitowanej liczby smartfonów z systemami iOS oraz Android. Służby mogą

Sąd uznał odpowiedzialność Pfleiderer Baruth co do istoty roszczenia Classen

Warszawa, 12.08.2019 (ISBnews) - Sąd Rejonowy w Düsseldorfie ustalił, że Pfleiderer Baruth - spółka zależna Pfleiderer Group - ponosi odpowiedzialność wobec W. Classen GmbH & Co. KG co do istoty roszczenia o odszkodowanie, jednak nie ustalił kwoty roszczenia, podał

MLP Group wybuduje dla Żabki centrum logistyczne o powierzchni 24,7 tys. m2

Warszawa, 17.05.2017 (ISBnews) - MLP Group podpisał kontrakt z Żabka Polska na wybudowanie centrum logistycznego obsługującego sieć sklepów Żabka oraz Freshmarket o powierzchni 24,7 tys. m2, podała spółka. Obiekt powstanie na terenie parku MLP Gliwice w gminie Zbrosławice w

GPW wznowiła obrót akcjami Point Group po ich scaleniu

nadzwyczajne walne zgromadzenie Point Group ustaliło nową cenę nominalną akcji na 10 zł oraz zdecydowało o scaleniu akcji w stosunku 10:1. Celem tej decyzji jest usunięcie spółki z "listy alertów" GPW. Platforma Mediowa Point Group jest grupą kapitałową funkcjonującą w

Grupa Żywiec ma umowę nabycia Browaru Namysłów, cena podst. to 500 mln zł

Warszawa, 13.11.2018 (ISBnews) - Grupa Żywiec zawarła z Chicago Poland Investment Group, LLC umowę dotyczącą nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym Browar Namysłów Sp. z o.o. za cenę podstawową w wysokości 500 mln zł, podała grupa. "Cena

GPW zawiesiła obrót Point Group od 17 do 28 XI wz. ze scaleniem akcji

nadzwyczajne walne zgromadzenie Point Group ustaliło nową cenę nominalną akcji na 10 zł oraz zdecydowało o scaleniu akcji w stosunku 10:1. Celem tej decyzji jest usunięcie spółki z "listy alertów" GPW. Na początku września prezes PMPG Michał Lisiecki poinformował agencję

Kara dla Volkswagena za spalinowy szwindel? Wkrótce decyzja UOKiK

"Prezes UOKiK zakończył analizować materiał dowodowy, o czym poinformował pełnomocnika spółki [Volkswagen Group Polska]. Oznacza to, że następnym krokiem będzie wydanie decyzji" - poinformował w poniedziałek UOKiK.  Pod koniec 2016 r. UOKiK wszczął postępowanie dotyczące manipulacji

Columbus Energy ma umowy ws. projektów PV o łącznej mocy 555,6 MW

Warszawa, 17.07.2020 (ISBnews) - Columbus Energy podpisał z estońską spółką Huffington Invest Group umowę w sprawie rozwijania projektów instalacji fotowoltaicznych (PV) o łącznej mocy (na dzień zawarcia) 472,6 MW oraz umowę z polską spółką ELQ w sprawie rozwijania projektów

Synerga.fund podpisała term sheet w sprawie połączenia z All In! Games

Warszawa, 21.03.2019 (ISBnews) - Synerga.fund podpisała term sheet w sprawie połączenia z Alin Group prowadzącym działalność wydawniczą na rynku gier komputerowych i będącą w trakcie zmiany nazwy na All In! Games, podała Synerga.fund. Po połączeniu Synerga.fund zmieni nazwę i

Przegląd informacji ze spółek

Group - ponosi odpowiedzialność wobec W. Classen GmbH & Co. KG co do istoty roszczenia o odszkodowanie, jednak nie ustalił kwoty roszczenia, podał Pfleiderer. Sare odnotowało w przybliżeniu 715 tys. zł skonsolidowanej straty netto w I poł. 2019 r., podała spółka, powołując się

Akcjonariusze Orbisu zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW

Group poinformowała, że po przekroczeniu 95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Orbisu żąda od pozostałych akcjonariuszy spółki sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji po cenie 115 zł za sztukę. Dzień wykupu został ustalony na 15 kwietnia 2020 r

GPW zawiesiła obrót akcjami Orbisu od 9 kwietnia br.

., począwszy od dnia 9 kwietnia 2020 r. nie będą przyjmowane" - czytamy w komunikacie. Wcześniej dziś spółka AccorInvest Group poinformowała, że po przekroczeniu 95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Orbisu żąda od pozostałych akcjonariuszy spółki sprzedaży wszystkich

Skrzynki rekruterów świecą pustkami. Dawniej kandydat musiał "walczyć" o pracę, dziś gimnastykują się headhunterzy

kandydatur. – Ludzie wysyłali setki CV, a do tego próbowali różnych form dotarcia do nas, rekruterów. Często dostawałam prywatne wiadomości np. na Facebooku, jak ktoś ustalił, że to ja zajmuję się daną rekrutacją – twierdzi. - Raz zdarzyło mi się, że jedna z osób czekała na mnie pod firmą, by

Panasonic przeprowadzi due diligence Gorenje do 30 września

Warszawa, 26.07.2016 (ISBnews) - Gorenje Group ustaliło z Panasonic Corporation warunki przeprowadzenia due diligence słoweńskiej grupy w terminie do 30 września, podało Gorenje. ?Proces może, lecz nie musi prowadzić do złożenia przez Panasonic oferty

Właściciele ponad 200 małych centrów handlowych negocjują z najemcami

Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - Właściciele ponad 200 małych centrów i parków handlowych prowadzą od kilku tygodni rozmowy z przedsiębiorcami, którzy są najemcami ich powierzchni, poinformowały Trei Real Estate Poland, Mallson Polska i RWS Investment Group. Porozumienia z

Kofola CS: Całkowita wartość oferty brutto wynosi 765 mln CZK

Warszawa, 02.12.2015 (ISBnews) - Cena akcji Kofola ČeskoSlovensko a.s. (Kofola CS) w ofercie publicznej na terytorium Czech, Polski i Słowacji została ustalona na poziomie 510 CZK za akcję (80,53 zł), podała Kofola. Ponadto Kofola CS i CED Group Group S. ? r. l., spółka

Global Cosmed ma sfinalizować przejęcie Global Cosmed Group do końca maja 2016

pod uwagę kurs akcji Global Cosmed w okresie bezpośrednio poprzedzającym ustalenie tej ceny, podkreślono. W zamian za akcje nowej emisji, Global Cosmed przejmie 100% akcji Global Cosmed Group w Jaworze, który jest właścicielem marek: KRET, SOFIN, APART, BOBINI, podano również

Akcjonariusze Silvano zdecydują 29 VI o 0,15 euro dywidendy na akcję

Warszawa, 06.06.2016 (ISBnews) - Zarząd Silvano Fashion Group proponuje akcjonariuszom wypłatę 0,15 euro dywidendy na akcję i dokonanie redukcji kapitału o 300 tys. euro, podała spółka. Walne zgromadzenie zwołano na 29 czerwca. Propozycja zarządu

CCC ma term sheet dot. nabycia pakietu mniejszościowego w HR Group Holding

Warszawa, 09.11.2018 (ISBnews) - CCC zawarło porozumienie term sheet przewidujące wstępne warunki transakcji obejmującej nabycie pakietu mniejszościowego udziałów w spółce HR Group Holding S.a r.l oraz zbycie przez CCC wszystkich udziałów w spółce pod firmą CCC Germany GmbH

Kremlowski oligarcha pokrzyżował plany chińskiego giganta. Co dalej z chińskimi inwestycjami w Rosji?

wakacje. Jednemu z ich domów przyjrzała się OCCRP - międzynarodowa organizacja dziennikarzy śledczych. Ustalili, że nieruchomość należała do luksemburskiej spółki Coeur de Cavaliere SA, kontrolowanej przez Elenę Timczenko. O Timczence mówią, że jest "przyssany do rosyjskiej rury", bo na

Merlin Group kupi spółkę handlującą książkami i zabawkami za 17,4 mln zł

Warszawa, 03.08.2018 (ISBnews) - Merlin Group podpisał z Marcinem Chudy oraz ze spółką Profit M sp. z o.o. umowę przedwstępną nabycia 100% udziałów spółki powstałej po przekształceniu Profit M sp. z o.o. sp.j. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, poinformowała spółka

BAH ma umowę nabycia 100% udziałów SsangYong Polska za 1,075 mln zł

koreańskiego producenta specjalizującego się w produkcji SUV i crossoverów m.in. poprzez efektywną budowę świadomości marki w Polsce. Cena nabycia udziałów została ustalona na kwotę 1,075 mln zł. "Samochody SsangYong wyróżniają się na tle konkurencji wysoką jakością. Realizując

OT Logistics ma warunkową umowę nabycia STK i Kolei Bałtyckiej

transakcji STK Group nabędzie 91.406 akcji OT Logistics (ilość określona bez uwzględnienia uchwały o podziale akcji - splicie, która będzie przedmiotem głosowania na walnym 30 czerwca). ?Nabycie ww. akcji odbędzie się w ustalonych przez strony na dzień zamknięcia transakcji

CCC poda więcej szczegółów dot. nabycia udziałów HR Group do końca roku

Warszawa, 09.11.2018 (ISBnews) - CCC poda do końca tego roku więcej informacji na temat ewentualnej realizacji porozumienia term sheet w sprawie nabycia pakietu mniejszościowego udziałów w spółce HR Group Holding S.a r.l oraz zbycia przez CCC wszystkich udziałów w spółce pod

GPW zakwalifikowała 38 spółek do listy alertów, 3 usunęła z tego segmentu

, Czerwona Torebka, Drewex, Drop, Fast Finance, Getin Noble Bank, Harper Hygienics, Hubstyle, Ideon, IFSA, IndygoTech Minerals, Interbud-Lublin, IQ Partners, Zm Henryk Kania, KCI, Lark.pl, Milkiland, New World Resources, PBG, PBS Finanse, Redwood Holding, Regnon, Reinhold Europe, Resbud, Sadovaya Group, Sco

Akcjonariusze Ronsona zdecydowali o wypłacie 0,06 zł dywidendy na akcję za 2019

Warszawa, 30.06.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Ronson Development zdecydowali na walnym zgromadzeniu o wypłacie dywidendy w wysokości 0,06 zł na akcję, czyli łącznie około 9,84 mln zł, z zysku netto za 2019 rok, podała spółka. Dzień ustalenia prawa do

Bitcoin, obowiązek gnojówkowy i Hollywood. Korea Północna znowu zaskakuje

się już powszechne. Dotąd jednak o działaniach przestępców na tym rynku słyszeliśmy głównie w kontekście grup hakerskich niepowiązanych z władzami konkretnego państwa. Jak udało się ustalić firmie analitycznej Chainalysis, badającej rynek kryptowalut i współpracującej m.in. z FBI czy MI5 przy

Art Games Studio: Premiera pełnej wersji gry 'When I Was Young' na PC - 10 lipca

Warszawa, 10.06.2020 (ISBnews) - Data premiery pełnej gry "When I Was Young" na platformie Steam została wyznaczona na 10 lipca, podało Art Games Studio. Cenę gry ustalono na 11,99 USD. "Gra 'When I Was Young' to stylowa i pełna wyzwań

Tajemnicze zatrzymanie przez służby prezydenta Konfederacji Lewiatan. Kim jest Maciej Witucki?

Ubezpieczeń Społecznych w latach 2010-19. Work Service zmieniło niedawno właściciela, dzisiaj jest to Gi Group. Dla TVP Info to wydarzenie dzisiejszego dnia: "Były senator PO i radny zatrzymani przez CBA. Szokujące ustalenia". W podobnym tonie utrzymany jest materiał wPolityce.pl: "KORUPCJA

MLP Group: Środki ze sprzedaży 2 parków logist. pójdą na inwestycje i dywidendę

Warszawa, 02.10.2015 (ISBnews) - MLP Group wykorzysta środki pozyskane ze sprzedaży parków logistycznych MLP Tychy oraz MLP Bieruń w kwocie 90 mln euro na finansowanie kolejnych inwestycji i dywidendę, poinformował wiceprezes MLP Group i dyrektor generalny Radosław T. Krochta

Magdalena Mazur powołana na wiceprezesa Global Cosmed

Global Cosmed Group, a od grudnia 2015 r. prezesem. Do stycznia 2016 r. zasiadała w radzie nadzorczej Global Cosmed. W zeszłym miesiącu, zgodnie z zapowiedziami i ustaleniami z listu intencyjnego, Global Cosmed podjął decyzję o sfinalizowaniu przejęcia spółki Global Cosmed

NWZ Pfleiderer Group zdecydowało o 1,1 zł dywidendy/akcję i skupie do 10% akcji

Warszawa, 21.06.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Pfleiderer Group zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 71,17 mln zł, co stanowi 1,1 zł na akcję, podała spółka. Zwyczajne walne zgromadzenie upoważniło także zarząd spółki do skupu do 10% akcji własnych po cenie nie niższej

Kerdos zapowiada kolejne otwarcia drogerii Meng na koniec III kwartału

Warszawa, 27.04.2015 (ISBnews) - Kerdos Group planuje kolejne otwarcia drogerii Meng na koniec III kwartału br., po wcześniejszym uruchomieniu formatu franczyzowego z operatorem spożywczym (podpisany list intencyjny z siecią Carrefour). Pierwsze ustalenia odnośnie do liczby

Przegląd informacji ze spółek

najbliższych kwartałach, zaś w segmencie detalicznym oczekuje dalszej stabilizacji sprzedaży, poinformował ISBnews członek zarządu i dyrektor finansowy Jacek Owczarek. SimFabric podpisał umowę z ASI Gaming Investment Group, które zobowiązało się do nabycia 150 tys. akcji serii C

Famur sfinalizował umowę na dostawę urządzeń do Chin za ponad 16,6 mln euro

Warszawa, 14.12.2018 (ISBnews) - Famur sfinalizował umowę na dostawę zestawu urządzeń klasy Mikrus dla Shenhua Logistics Group Corporation Ltd. w Chinach, który zostanie dostarczony z końcem 2019 r., podała spółka. Wartość umowy wynosi ponad 16,6 mln euro

Infoscan ma list intencyjny z Novomed Group dot. dystrybucji na rynku francuskim

Warszawa, 28.08.2019 (ISBnews) - Infoscan zawarł z Novomed Group SAS z siedzibą w Asnieres sur Seine list intencyjny, w którym Novomed wyraził wolę podjęcia współpracy w zakresie dystrybucji technologii diagnostyki bezdechu sennego za pomocą urządzenia MED Recorder oraz

OT Logistics sfinalizował transakcję przejęcia STK oraz Kolei Bałtyckiej

wzajemnych wierzytelności. "Cenę za 100% akcji STK S.A. ustalono na 35,5 mln zł, zaś pakiet 80% walorów Kolei Bałtyckiej S.A. wyceniono na 3,4 mln zł. W ramach transakcji o łącznej wartości ok. 39 mln zł, OT Logistics obejmuje 100% akcji STK S.A. oraz 80% akcji Kolei

Fortbet z grupy Penta wzywa do sprzedaży akcji Fortuny po 15,43 zł/szt.(aktual.)

Penta Investments, wezwał do sprzedaży 410 197 akcji Fortuna Entertainment Group, reprezentujących 0,79% kapitału i głosów za 15,43 zł sztuka, podał pośredniczący w wezwaniu Erste Securities. "Dodatkowo, łącznie w ramach wezwania i dobrowolnego wykupu w Czechach

Forbet wzywa do sprzedaży akcji Fortuny po 15,43 zł/szt., chce ją wycofać z GPW

Warszawa, 31.03.2017 (ISBnews) - Fortbet Holdings Limited, podmiot zależny Penta Investments, wezwał do sprzedaży 410 197 akcji Fortuna Entertainment Group, reprezentujących 0,79% kapitału i głosów za 15,43 zł sztuka, podał pośredniczący w wezwaniu Erste Securities

Syndyk sprzedał lotnisko w Gdyni. Nabywcą jest firma z Białej Podlaskiej

zależna od firmy INBAP Group, która poza przedsięwzięciami przeładunkowo-magazynowymi zajmuje się także deweloperką - prowadzi inwestycje mieszkaniowe i handlowo-usługowe (wśród jej obiektów jest m.in. Galeria Kociewska w Tczewie). Prawo użytkowania na 20 lat Syndyk lotniska Gdynia Kosakowo cenę

Orco ma porozumienie o reorganizacji Suncani Hvar z Republiką Chorwacji

ustalenia w kwestii ochrony Suncani Hvar przez kosztami długów, umożliwiające rozpoczęcie nowego cyklu inwestycyjnego, ochronę miejsc pracy i dalsze inwestycje w Hvar" - czytamy w komunikacie. Orco Property Group jest inwestorem, deweloperem oraz zarządcą aktywów działającym

Pegasus wykorzystywany do inwigilacji aktywistów, polityków i dziennikarzy

Pineda Birto, który ujawniał przypadki korupcji w Meksyku. Producent Pegasusa - izraelska firma NSO Group - oświadczył, że nawet jeśli telefon Pinedy został zainfekowany, nie oznacza to, że wykradzione z niego dane zostały wykorzystane do zamordowania dziennikarza. Mordercy mogli namierzyć jego

UOKiK rozbił kartel w branży meblarskiej. Kara dla czterech producentów płyt wynosi 135 mln zł. Jedna firma poszła na współpracę i skorzystała podwójnie

oszacował straty, jakie konsumenci mogli ponieść w wyniku działań kartelu w branży meblarskiej, który skupiał pięciu producentów płyt wiórowych i pilśniowych. Chodzi o Kronospan Mielec, Kronospan Szczecinek, Pfleiderer Group, Pfleiderer Wieruszów i Swiss Krono. – Przedsiębiorcy od 2008 do 2011 r

Menedżer w czasie pandemii. "Biznes, trochę jak sport, to też sztuka kompromisów"

, chociaż przyznaję, że nie było to łatwe. Ustaliliśmy, że gdy będzie szło mi źle, to przyjdę do niego po radę, a gdy będzie bardzo źle, zejdę z tego siodła i ustąpię mu miejsca. Ale po tym, jak przejąłem stery, to ja musiałem być najwyższą instancją dla pracowników. Musieli wiedzieć, że moje decyzje są

Spółka Marvipolu ma list intencyjny ws. franczyzy dot. Unique Tower w Warszawie

Warszawa, 13.02.2019 (ISBnews) - Unique Apartments, spółka zależna Marvipol Development, podpisała z Louvre Hotels Group (LHG) list intencyjny ws. umowy franczyzy dotyczącej budynku Unique Tower w Warszawie przy ul. Grzybowskiej, podał Marvipol. "

ARTnews podjął działania ws. ustalenia podstawy wpisu na listę ostrzeżeń KNF

Warszawa, 03.02.2015 (ISBnews) - ARTnews podjął działania celem ustalenia podstawy faktycznej dla decyzji Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), która umieściła spółkę na liście ostrzeżeń publicznych, podano w komunikacie. "Zarząd ARTnews informuje

UOKiK wszczął postępowania wobec firm stosujących tzw. tucz kontraktowy

niego warchlaków, a także ilości i rodzaju stosowanych koncentratów czy pasz, które również dostarcza. Organizator zobowiązuje się także do odkupu tuczników po ustalonej cenie, w umówionym czasie i osiągnięciu przez nie wyznaczonej wagi. W końcowym rozliczeniu potrąca należności za zakupione warchlaki

Dino Polska zadebiutuje na rynku głównym GPW w środę

publicznej na 34,5 zł za jedną akcję, natomiast cena dla inwestorów indywidualnych na 33,5 zł za jedną akcję. Ustalono także, że oferta obejmie maksymalną przewidywaną liczbę akcji - 48,04 mln akcji, czyli wszystkie akcje należące do akcjonariusza sprzedającego, Polish Sigma Group. Oznacza to, że wartość

GPW zakwalifikowała akcje 45 spółek do Listy Alertów

, Próchnik, Redwood Holding, Regnon, Reinhold, Resbud, Sadovaya Group, Sco-Pak, Skotan, TXM, Wilbo, Zastal i Zremb-Chojnice. Zmiana systemu notowań wynikająca z okresowej weryfikacji i kwalifikacji do segmentu Lista Alertów nastąpi począwszy od sesji giełdowej 2 stycznia 2019 r

Panasonic nie zwiększy zaangażowania w Gorenje

lipca Gorenje Group ustaliło z Panasonic Corporation warunki przeprowadzenia due diligence słoweńskiej grupy. W ramach warunków przeprowadzenia due diligence, obie strony uzgodniły strategiczne kierunki przyszłej roli Gorenje w ramach Panasonic Group, w sytuacji przejęcia efektywnej kontroli nad grupą

Panasonic po due diligence Gorenje zdecyduje o dalszych krokach do końca XI

września, zgodnie z wcześniejszymi założeniami. Pod koniec lipca Gorenje Group ustaliło z Panasonic Corporation warunki przeprowadzenia due diligence słoweńskiej grupy. W ramach warunków przeprowadzenia due diligence, obie strony uzgodniły strategiczne kierunki przyszłej roli

Vistula wydzieliła działalność jubilerską W.Kruk do osobnej spółki

Warszawa, 01.04.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze W.Kruk - spółki należącej do Vistula Group - uchwalili podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 100 tys. zł do kwoty 200 mln zł, podzielonego na 20 mln akcji o wartości nominalnej po 10 zł każda, podała Vistula. Akcje objęła

Polski Bank Komórek Macierzystych sprzeda akcje po 47 zł za sztukę

rodziny szybkiego dostępu do materiału biologicznego, który może być stosowany w nowoczesnych terapiach. Pod marką Famicord Group, ale cena niższa Firma wkrótce zadebiutuje na warszawskiej giełdzie (najprawdopodobniej 28 kwietnia). PBKM zaoferuje

Pfleiderer Group chce skupić do 3,23 mln akcji własnych po 47 zł sztuka

Warszawa, 20.09.2017 (ISBnews) - Pfleiderer Group chce skupić do 3,23 mln akcji własnych po 47 zł sztuka, podał pośredniczący Trigon DM. Kluczowe parametry realizacji programu skupu akcji własnych: 3 235 050 akcji objętych skupem; 5% kapitału; cena