grant thornton

Grant Thornton/Euler Hermes: 78% CFO odczuwa zaostrzenie polityki podatkowej

i w ogóle podatników będzie narastać" - powiedział partner w Grant Thornton, szef zespołu doradztwa podatkowego Dariusz Gałązka, cytowany w komunikacie. W efekcie regularnie kurczy się grono CFO pozytywnie oceniających wysiłki resortu finansów, mające służyć

Grant Thornton i Medicover: Już 58% pracodawców obiecuje benefity zdrowotne

Warszawa, 16.07.2019 (ISBnews) - Już 58% pracodawców w Polsce w swoich ofertach obiecywało nowo zatrudnianym pracownikom benefity zdrowotne w okresie styczeń-czerwiec 2019 roku, wynika z badania przeprowadzonego przez Grant Thornton i Medicover. W analogicznym okresie 2015 roku

Grant Thornton: Liczba stron uchwalonego prawa spadła o 44% r/r w I poł. 2020 r.

otoczenia prawnego", przygotowanego przez firmę audytorsko-doradczą Grant Thornton. "Od początku stycznia do końca czerwca 2020 r. uchwalono w Polsce 816 aktów prawnych najwyższej rangi (ustaw, rozporządzeń i umów międzynarodowych), składających się z 6 607 stron

Grant Thornton: Liczba ofert pracy spadła o 18,9% r/r w VII

Warszawa, 14.08.2020 (ISBnews) - Liczba ofert pracy spadła o 18,9% r/r i wyniosła 246,3 tys. w lipcu (w czerwcu br. było to 246,2 tys.), wynika z badania przeprowadzonego przez Grant Thornton i firmę Element "Rynek pracy w czasie COVID-19". Dla porównania, w maju 2020

Grant Thornton przejął biuro projektowo-badawcze Edisonda

Warszawa, 18.09.2017 (ISBnews) - Firma audytorsko-doradcza Grant Thornton przejęła biuro projektowo-badawcze Edisonda, podała spółka. Grant Thornton rozpoczyna w ten sposób budowę oferty doradztwa cyfrowego dla biznesu. "Grant Thornton umacnia

Grant Thornton: 9% polskich firm planuje inwestycje w budynki wobec 29% rok temu

Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - Średnie i duże przedsiębiorstwa wyraźnie rewidują swoje plany inwestycyjne, wynika z raportu "Plany pracodawców na 2020 rok" przygotowanego przez Grant Thornton. Najmocniej weryfikowane są plany związane z inwestycjami w budynki

Grant Thornton/Euler Hermes: 72% CFO czuje zaostrzenie polityki podatkowej

Warszawa, 20.11.2018 (ISBnews) - Znaczna większość badanych (72%) silnie odczuwa zaostrzenie się praktyki podatkowej Ministerstwa Finansów, wynika z badania Grant Thornton i Euler Hermes zaprezentowanego w raporcie "CFO czują dokręcenie fiskalnej śruby". Jest to o 29

Grant Thornton: Liczba aptek spadnie o kolejne 500-600 na koniec 2020 roku

Warszawa, 17.02.2020 (ISBnews) - Liczba aptek spadnie o kolejne 500-600 na koniec 2020 roku, wynika z trzeciej edycji raportu Grant Thornton ?Rynek apteczny w Polsce". W 2019 roku nastąpił dalszy spadek liczby aptek. Jest ich o 530 mniej niż przed rokiem

Grant Thornton: Samorządy przekierowały na walkę z pandemią ok. 1,8 mld zł

Warszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - Samorządy na walkę z pandemią przekierowały do 2 kwietnia blisko 1,8 mld zł w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), wynika z szacunków Grant Thornton. Obecna perspektywa finansowa Unii Europejskiej - na

Grant Thornton: 41% firm dobrze ocenia swoje zdolności do reakcji na cyberataki

Warszawa, 28.02.2020 (ISBnews) - Przedsiębiorstwa w Polsce czują się dobrze przygotowane na cyberataki, 70% z nich jest gotowych na ich odparcie, wynika z raportu przeprowadzonego przez Grant Thornton. W rzeczywistości jednak wysoki poziom samozadowolenia wynika raczej z

Grant Thornton: 20% firm planuje podwyżki płac w br. wobec 36% rok temu

Warszawa, 20.01.2020 (ISBnews) - Odsetek pracodawców planujących podwyżki płac w 2020 roku spadł do 20% wobec 36% rok temu, wynika z badania Grant Thornton "Plany pracodawców na 2020 rok". Podobny niski odsetek ostatnio odnotowano pięć lat temu

Grant Thornton: 42% średnich i dużych firm chciałoby wprowadzenia euro w Polsce

Warszawa, 13.01.2020 (ISBnews) - Obecnie wejścia Polski do strefy euro życzyłoby sobie 42% średnich i dużych firm, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Grant Thornton. W 2010 roku chciało tego 85% średnich i dużych firm w Polsce, rok później

Grant Thornton: 1% zakupów od polskich producentów dałby 6,6 mld zł gospodarce

, wynika z raportu opracowanego przez Grant Thornton dla kampanii #Wybieram590. "Przeprowadziliśmy symulację, jaki wpływ na budowanie oszczędności krajowych miałaby zmiana nawyków konsumenckich. Okazuje się, że każde przesunięcie zakupów o 1% z Grupy 4 [zagraniczna firma

Grant Thornton: 44% przedsiębiorstw planuje podwyżki w ciągu najbliższego roku

Warszawa, 05.04.2018 (ISBnews) - Odsetek przedsiębiorstw, które planują w najbliższych 12 miesiącach podnosić ceny swoich produktów, wzrósł w I kw. 2018 r. do 44% z 8% rok wcześniej, wynika z badania Grant Thornton prowadzonego wśród średnich i dużych firm

Grant Thornton: Liczba stron uchwalonego prawa wzrosła o 6,6% r/r w III kw. 2019

z najnowszej aktualizacji "Barometru stabilności otoczenia prawnego w Polsce" przygotowanego przez firmę audytorsko-doradczą Grant Thornton. "Poprzednie dwa lata przyzwyczaiły nas do dobrych wiadomości. Większość kwartałów roku 2017 i 2018 przynosiło spadki

Grant Thornton: Liczba ofert pracy spadła o 41,6% r/r i wzrosła o 37,7% m/m w V

Warszawa, 03.06.2020 (ISBnews) - Liczba ofert pracy spadła o 41,6% r/r i wzrosła o 37,7% m/m w maju br., wynika z badania przeprowadzonego przez Grant Thornton i firmę Element "Jak przez kryzys gospodarczy spowodowany pandemią koronawirusa zmienił się rynek pracy w Polsce

Grant Thornton: Polskie zarobki zrównają się ze średnią UE za 50 lat

Warszawa, 04.12.2019 (ISBnews) - Poziom średniego polskiego wynagrodzenia dynamicznie rośnie w ostatnich latach - tym samym odrabia duży dystans względem bogatszych krajów Unii Europejskiej, wynika z raportu Grant Thornton. Gdyby pensje w UE utrzymały obecną dynamikę, Polska

Grant Thornton: Liczba stron uchwalonego prawa wzrosła o 5,6% r/r w I poł. 2019

, wynika z najnowszej aktualizacji "Barometru stabilności otoczenia prawnego w Polsce" przygotowanego przez firmę audytorsko-doradczą Grant Thornton. "Nadprodukcja prawa w Polsce wyrządziła w ostatnich dwóch dekadach wiele złego polskim przedsiębiorcom i polskiej

Grant Thornton wchłania F5 Konsulting, rozmawia o kolejnych akwizycjach

Warszawa, 09.08.2017 (ISBnews) - Grant Thornton wchłania firmę doradczą F5 Konsulting, podała spółka. Pozwoli to na istotne wzmocnienie oferty w zakresie konsultingu biznesowego. Grant Thornton rozmawia o kolejnych akwizycjach. "Firma Grant

Grant Thornton/Euler Hermes: 67% CFO stawia na cyfryzację procesów w firmach

przeprowadzonego przez Euler Hermes i Grant Thornton. Prawie trzy czwarte ankietowanych, 72%, ma już teraz prowadzi działania w tym zakresie - 51% firm jest na etapie wdrażania rozwiązań cyfrowych, a 21% jest na etapie planowania i szacowania kosztów takich działań. Z badania wynika, że 28% zapytanych

Grant Thornton: Liczba ofert pracy spadła o 16,3% r/r i wzrosła o 26,1% m/m w VI

Warszawa, 09.07.2020 (ISBnews) - Liczba ofert pracy spadła o 16,3% r/r i wzrosła o 26,1% m/m w czerwcu br., wynika z badania przeprowadzonego przez Grant Thornton i firmę Element "Rynek pracy w czasie COVID-19". Dla porównania, w kwietniu 2020 roku analogicznie

Grant Thornton: Biurokracja przeszkodą w ekspansji zagr. dla 28% polskich firm

Warszawa, 04.07.2019 (ISBnews) - Biurokracja jest największą przeszkodą w ekspansji zagranicznej dla 28% polskich firm, wynika z badania "Bariery przedsiębiorstw w ekspansji na rynki zagraniczne" przeprowadzonego przez Grant Thornton. "

Grant Thornton: Liczba aptek może spaść o kolejne 400 podmiotów w 2019 r.

Warszawa, 13.02.2019 (ISBnews) - Po wejściu w życie nowelizacji Prawa farmaceutycznego liczba działających w Polsce aptek skurczyła się o 458 w minionym roku, wynika z raportu "Rynek apteczny w Polsce" przygotowanego przez Grant Thornton. Organizacja przewiduje, że

Grant Thornton: Odsetek firm planujących podwyżki płac w 2019 r wzrósł do 36%

Warszawa, 02.01.2019 (ISBnews) - Odsetek przedsiębiorstw, które planują podnosić wynagrodzenia, wzrósł w 2019 r. do 36% (z 31% rok wcześniej), wynika z badania Grant Thornton prowadzonego wśród średnich i dużych firm. Dynamika płac może przyspieszyć do 8-9% r/r w 2019 r

Grant Thornton: Program rewitalizacji przyjęło 57% gmin w ub.r wobec 39% w 2017

raportu 'Rewitalizacja terenów zdegradowanych' Grant Thornton. "57% udział w gmin posiadających program rewitalizacji nie jest wynikiem, który może cieszyć, ale biorąc pod uwagę skomplikowany proces wyznaczania obszarów rewitalizacji i sporządzania samego programu, należało

Best złożył pozew przeciw Kredyt Inkaso, byłym członkom zarządu i Grant Thornton

Warszawa, 10.01.2019 (ISBnews) - Best złożył pozew przeciw Kredyt Inkaso, byłemu prezesowi tej spółki Pawłowi Szewczykowi, byłemu wiceprezesowi tej spółki Janowi Lisickiemu oraz Grant Thornton Frąckowiak Sp.z.o. o zapłatę 51,8 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi, podał Best

Grant Thornton: Firmy głównie będą inwestować w linie produkcyjne i maszyny w br

Warszawa, 04.02.2019 (ISBnews) - Najwięcej polskich firm planuje zwiększenie nakładów inwestycyjnych w linie produkcyjne i maszyny - 58% firm netto, wynika z badania Grant Thornton prowadzonego wśród średnich i dużych firm. Kolejnym celem inwestycyjnym polskich firm są

Grant Thornton: Produkcja prawa zmniejszyła się o 46% r/r w 2018 r.

przez Grant Thornton. W przypadku podatków można jednak zauważyć wręcz odwrotny proces. "Główny wniosek z raportu napawa silnym optymizmem - odnotowany przed rokiem pozytywny trend spadku produkcji prawa w Polsce nie tylko utrzymał się w 2018 r., ale wręcz wyraźnie

Grant Thornton: Polskie zarobki zrównają się ze średnią UE za 59 lat

Warszawa, 07.11.2018 (ISBnews) - Poziom średniego polskiego wynagrodzenia stale rośnie w ostatnich latach - tym samym odrabia duży dystans względem bogatszych krajów Unii Europejskiej, wynika z raportu Grant Thornton. Aby polskie zarobki zrównały się ze średnią UE, potrzeba

Grant Thornton: Niewiele firm korzysta z publicznego wsparcia dla prac B+R

Warszawa, 27.09.2018 (ISBnews) - W Polsce w ciągu ostatniego roku aż 56% średnich i dużych firm informowało na swoich stronach internetowych, że wprowadziło na rynek nowy produkt, wynika z badania firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton oraz studia projektowo-badawczego

Grant Thornton: Liczba stron uchwalonego prawa spadła o 48,7% r/r w I-III kw br.

aktualizacji "Barometru stabilności otoczenia prawnego w Polsce" przygotowanego przez firmę audytorsko-doradczą Grant Thornton. Łącznie w pierwszych trzech kwartałach 2018 r. w życie weszło 11 452 strony maszynopisu nowego prawa. Oznacza to spadek o 48,7% r/r. Jeśli założyć

Grant Thornton: Liczba stron uchwalonego prawa spadła o 50% r/r w I poł. br.

aktualizacji "Barometru stabilności otoczenia prawnego w Polsce" przygotowanego przez firmę audytorsko-doradczą Grant Thornton. "Niestabilność systemu prawnego jest bardzo niekorzystna dla polskich przedsiębiorców, ponieważ zmusza firmy nie tylko do ponoszenia kosztów

Grant Thornton/Euler Hermes: 57% CFO stwierdziło poprawę r/r kondycji swych firm

Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - Dyrektorzy finansowi są zadowoleni z kondycji swoich przedsiębiorstw i optymistycznie oceniają perspektywy ich działalności, wynika z badania polskich CFO, prowadzonego przez Grant Thornton i Euler Hermes. Blisko 60% dyrektorów finansowych

Grant Thornton: Emitenci obligacji na Catalyst pozyskali 12,3 mld zł w 2017r.

firmę audytorsko-doradczą Grant Thornton pod patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. "To najwyższe wyniki w historii - dotychczas rekordowy był rok 2012, w którym emitenci pozyskali 10,7 mld zł. Łącznie na koniec 2017 r. wartość nieskarbowych instrumentów

Grant Thornton: Polska 'produkuje' najwięcej nowego prawa w UE

funkcjonowanie, uważa partner zarządzający w Grant Thornton Tomasz Wróblewski. Z analizy ekspertów firmy wynika też, że Polska ma najbardziej zmienne prawo w Unii Europejskiej. "Mamy poczucie, że 'produkcja prawa' w Polsce wymyka się spod kontroli, bijemy rekordy w tej dziedzinie. To przerażające, że

Forum Przedsiębiorców Grant Thornton odbędzie się 21 kwietnia

Warszawa, 04.04.2016 (ISBnews) - Grant Thornton, jedna z wiodących organizacji audytorsko-doradczych, organizuje 21 kwietnia Forum Przedsiębiorców. Jubileuszowa V edycja wydarzenia, odbędzie się pod hasłem ?Przywództwo w biznesie". Jaką rolę odgrywa właściciel w swojej

Grant Thornton: Liczba uchwalonych aktów prawnych spadła o 15% r/r w 2017 r.

;Barometru stabilności otoczenia prawnego w Polsce" przygotowanego przez firmę audytorsko-doradczą Grant Thornton. "Nie uważamy, że polskie prawo jest idealne i nie powinno się zmieniać. Wręcz przeciwnie, świat idzie do przodu i regulacje muszą za nim nadążać, a poza tym

Grant Thornton: Problemy z rekrutacją ma 60% średnich i dużych polskich firm

Warszawa, 11.09.2017 (ISBnews) - Problem z rekrutacją pracowników ma 60% polskich średnich i dużych firm wobec 32% w ub.r., wynika z badania Grant Thornton. Obecnie to główna bariera w ich rozwoju ? doskwiera firmom bardziej nawet niż biurokracja

Grant Thornton: 10% polskich firm chce wprowadzić nowy produkt w ciągu roku

. Według badania Grant Thornton, w ciągu najbliższych 12 miesięcy najwięcej firm będzie wdrażało działania na rzecz zwiększenia produktywności (62%) i optymalizacji w działach sprzedaży (50%). Dla porównania, mniej niż połowa, bo 40%, planuje ekspansję na rynku krajowym, a 32% firm planuje zatrudnić

Grant Thornton: Liczba uchwalonych aktów prawnych wzrosła o 36,3% r/r w I półr.

12 796 stron maszynopisu aktów prawnych, wynika z najnowszej aktualizacji "Barometru stabilności otoczenia prawnego w Polsce" przygotowanego przez firmę audytorsko-doradczą Grant Thornton. "Niestabilność systemu prawnego hamuje polskich przedsiębiorców

Grant Thornton: Tylko 8% polskich firm korzystało z outsourcingu rachunkowości

Warszawa, 01.09.2015 (ISBnews) - W Polsce jedynie 8%. średnich i dużych firm kiedykolwiek zlecało obsługę rachunkowości na zewnątrz, wynika z badania przeprowadzonego wśród 2571 średnich i dużych firm z 35 gospodarek świata, poinformował Grant Thornton w komunikacie

Grant Thornton/Euler Hermes: 44% CFO stwierdziło poprawę kondycji swych firm

Warszawa, 28.09.2017 (ISBnews) - Zdaniem 44% dyrektorów finansowych, kondycja ich firm w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprawiła się, a jedynie co 10 badany uważa, że uległa pogorszeniu, wynika z badanie polskich CFO przeprowadzonego przez Euler Hermes i Grant Thornton. Co więcej

Forum Przedsiębiorców Grant Thornton 2015 odbędzie się 23 kwietnia

Warszawa, 13.03.2015 (ISBnews) - Grant Thornton, jedna z wiodących organizacji audytorsko-doradczych na świecie, organizuje 23 kwietnia 2015 roku Forum Przedsiębiorców Grant Thornton 2015. Tegoroczna już czwarta edycja wydarzenia, odbędzie się pod hasłem "Nowe światy

Grant Thornton: Firmy otrzymają 10 mld zł wsparcia UE w 2017, 22% z całej puli

wartość uruchomionych bądź zakończonych naborów na koniec 2017 r. nie przekroczy nawet 20% całkowitej kwoty przeznaczonej dla przedsiębiorców na lata 2014-2020. Województwa te muszą koniecznie przyspieszyć swoje procedury" - powiedział partner w Departamencie Doradztwa Europejskiego w Grant Thornton

Grant Thornton: Rekord 'produkcji' prawa w Polsce został pobity w 2016 r.

; przeprowadzonego przez Grant Thornton. Jednocześnie jest to największa "produkcja" prawa od 1918 r. "Uchwalone w 2016 roku 2306 aktów prawnych najwyższej rangi, tzn. ustaw i rozporządzeń, miało objętość niespełna 32 tys. stron maszynopisu. Zakładając, że na przeczytanie

Grant Thornton: Już 40% firm ma problem z zatrudnieniem wykwalifikowanej kadry

Warszawa, 12.10.2016 (ISBnews) - Obecnie już 40% firm deklaruje, że ma problem z zatrudnieniem wykwalifikowanych pracowników i ocenia ten problem jako "dużą" bądź "bardzo dużą" barierę w rozwoju, wynika z badania Grant Thornton. Jest to najwyższy odsetek

Gdzie się podziało pół miliarda złotych Idea Banku? Sporne dane audytorów

koniec sierpnia 2020 r. Dwa miesiące wcześniej sytuację finansową Idei badała firma Grant Thornton - jej diagnoza była zupełnie inna, o szczegółach za chwilę. To oznacza, że w ciągu ośmiu tygodni bilans spółki pogorszył się ponad 600 mln zł, a długi przekraczały posiadany przez firmę majątek. Reszta była

Grant Thornton: W tym roku zostanie pobity rekord 'produkcji' prawa w Polsce

Warszawa, 27.10.2016 (ISBnews) - W pierwszych trzech kwartałach 2016 r. w życie weszło łącznie 20 612 stron maszynopisu aktów prawnych. To o 6,6% więcej niż w analogicznym okresie minionego roku, wyliczył Grant Thornton. Prawie pewne jest, że w 2016 r. znowu pobity zostanie

Grant Thornton/Euler Hermes: 32% CFO optymistycznych co do perspektyw gospodarki

Warszawa, 05.10.2016 (ISBnews) - Gospodarka w Polsce wrzuci w najbliższych 12 miesiącach niższy bieg, wynika z badania przeprowadzonego wśród dyrektorów finansowych przez Grant Thornton oraz Grupę Euler Hermes. W porównaniu z poprzednią edycją ankiety, nastroje dyrektorów

Grant Thornton: Bieżący rok na Catalyst nie powinien być gorszy niż 2015

partner Grant Thornton Rafał Śmigórski. "Rok 2016 nie powinien być gorszy niż lata poprzednie, w szczególności 2015, w kontekście liczby serii obligacji wprowadzonych na rynek. Zainteresowanie papierami dłużnymi rośnie zarówno ze strony emitentów, jak i inwestorów. Ryzykiem

Grant Thornton i HSBC: Statystyczny polski lider biznesowy ma 58 lat

Warszawa, 21.04.2016 (ISBnews) - Statystyczny polski lider biznesowy ma 58 lat, zaczynał od pracy na etacie, a własną działalność gospodarczą rozpoczynał będąc 32-latkiem, wynika z raportu Grant Thornton i HSBC "Portret lidera polskiego biznesu". Aż 60% liderów to

Grant Thornton: Mocny wzrost, jedna czwarta firm chce już podnosić ceny

lekko się poprawia. Za kilka miesięcy (pesymiści mówią o połowie przyszłego roku) z deflacją się pożegnamy. Nasze firmy już powoli czują potrzebę podnoszenia cen. Z badania firmy doradczej Grant Thornton wynika, że w ostatnim kwartale liczba firm planujących podwyżki wyraźnie

Grant Thornton szacuje wzrost polskiego eksportu na 35,6% do 2020 r.

Thornton Tomasz Wróblewski. "Gospodarcza ekspansja zagraniczna to jedno z największych osiągnięć Polski od upadku komunizmu" - wynika z raportu firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton. "Polskie firmy z sukcesem wykorzystały okazję

Czy potężna sieć sklepów sportowych w Polsce zostanie zamknięta? Jest na liście sankcyjnej

dokonywania na rzecz osób i podmiotów objętych sankcjami jakichkolwiek płatności, niedostarczaniu im jakichkolwiek towarów itd. pod groźbą nałożenia kary pieniężnej do wysokości 20 mln zł - wyjaśnia Łukasz Wojdanowicz, prawnik z firmy Grant Thornton.   I dodaje: - W naszej ocenie wpisanie

Badania Grant Thornton: Polskie firmy nie chcą się rozwijać

. Dla Macieja Richtera - partnera zarządzającego doradztwem gospodarczym w Grant Thornton - takie wyniki to efekt tego, że polscy przedsiębiorcy wyraźnie urealnili swoje plany. - Wiedzą, że przejęcie innej firmy może ułatwić sukcesy, ale może spowodować także wiele problemów - komentuje

Konstytucja Biznesu. Miały być ułatwienia dla biznesu, będzie po staremu

poprawić warunki funkcjonujących firm w Polsce. Eksperci firmy doradczej Grant Thornton wzięli pod lupę dziewięć ich zdaniem najważniejszych zmian. Czy wprowadzenie ich w życie rzeczywiście ułatwi prowadzenie biznesu? Ozdoba multimedialnej prezentacji Na przedsiębiorcę nie powinny być nakładane nowe

Legislacyjny walec zwolnił. W trzecim kwartale o połowę mniej ustaw i rozporządzeń

dobra wiadomość dla gospodarki – podkreślają eksperci Grant Thornton. – W niespełna trzyletniej historii badania odnotowaliśmy już podobną sytuację w ujęciu kwartalnym. Okazało się jednak, że wtedy był to tylko krótki wyjątek od reguły. Obawiam się, że podobnie będzie tym razem, bo niestety

Będzie drożej! Prawie połowa polskich firm chce podwyższać ceny

proc. w porównaniu z marcem ubiegłego roku . Ekonomiści BZ WBK przewidują wręcz, że w żadnym miesiącu 2018 r. wzrost cen nie przekroczy 2 proc. Zupełnie inny obraz najbliższej przyszłości wyłania się z badania firmy doradczej Grant Thornton. Od siedmiu lat firma pyta średnich i dużych przedsiębiorców o

Nie jest źle ze sprawozdaniami organizacji pożytku publicznego

W ogólnie dostępnej bazie sprawozdań OPP prowadzonej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej sprawozdania merytoryczne oraz pełne sprawozdania finansowe za 2014 rok objęte badaniem Grant Thornton opublikowało ponad 90 proc. OPP zarejestrowanych w Polsce

Słabnie tempo produkcji prawa w Polsce. Puchną tylko ustawy podatkowe

Grant Thornton w swoim dorocznym raporcie "Barometr otoczenia prawnego w polskiej gospodarce" wylicza, jak dużo produkujemy "prawa", czyli ile powstało aktów prawnych w ostatnim roku.  Dowiadujemy się z raportu, że w 2018 r. w życie weszło 14,6 tys. stron nowych aktów

Po pandemii nie ma śladu. Popyt na pracowników rekordowy, ale oferty mniej atrakcyjne

Po dwóch latach pandemii krajowy rynek pracy wstaje z kolan w wyjątkowo niesprzyjających warunkach. Przedsiębiorcy muszą się mierzyć z blisko 11-proc. inflacją, wzrostami cen energii, przerwanymi lub dziurawymi łańcuchami dostaw, "Polskim ładem", sankcjami gospodarczymi nałożonymi na Rosję

Podatki po estońsku. Jeśli firma nie wypłaci dywidendy, nie będzie musiała płacić CIT? Ministerstwo Finansów: - Analizujemy ten pomysł

;Cybulski (Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej). O szczegóły rozwiązań estońskich pytamy Dariusza Bednarskiego, partnera zarządzającego w firmie doradczej Grant Thornton. Leszek Kostrzewski, Piotr Miączyński: Na czym właściwie polega estoński system podatkowy? Dariusz Bednarski: 

"Doszliśmy na rynku pracy do ściany". Jest najgorzej od 2009 roku [Raport]

zaś - 9,8 proc.) o znalezienie nowych pracowników jest ekstremalnie trudno, a firmy ciągle chcą zatrudniać . Potwierdzają to najnowsze badania firmy doradczej Grant Thornton. Przebadała ona przedsiębiorców z 36 krajów, m.in. pod kątem

Dużo, szybko i bez konsultacji. Tak w Polsce produkuje się prawo

W 2017 r. w życie weszło ponad 27,1 tys. stron maszynopisu nowych aktów prawnych. To o 15 proc. mniej niż w rekordowym 2016 r. - policzyli eksperci Grant Thornton. Mimo że ustaw powstało mniej, to nadal były uchwalane błyskawicznie i często z pominięciem konsultacji społecznych. Ten mało

Biznes kontra biurokracja. Tworzymy 56 razy więcej przepisów niż Szwecja

źródłem uciążliwości jest niska jakość prawodawstwa (wspomniało o tym 68 proc. badanych). Zdaniem ekspertów Grant Thornton mikrofirma (zatrudniająca mniej niż 10 osób) musi rocznie złożyć aż 130 różnego typu sprawozdań i deklaracji. Mała firma - zatrudniająca od 10 do 50 osób

Fiskus tropi zaległości podatkowe. Wykrył je już w Polsacie, teraz żąda 110 mln zł od TVN. Postępowanie w takich sprawach trwa parę lat

dochodowego za 2011 rok. Zakwestionowano zaliczenie przez firmę niektórych wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Dlaczego skarbówka dopiero teraz się tym zajmuje? Grzegorz Maślanko, radca prawny, partner w Grant Thornton: Organy skarbowe, planując kontrole, biorą pod uwagę w pierwszej kolejności

Produkcja prawa w Polsce spowolniła. Średnio każdego dnia wchodzi w życie 76 stron przepisów

niż rok wcześniej i o 147 tys. więcej niż dekadę wcześniej – wylicza raport Grant Thornton. Nadprodukcja prawa jest dużym problemem dla osób prowadzących działalność gospodarczą. W teorii każdy właściciel firmy powinien się zapoznać z nowym porządkiem prawnym, który wprowadza każda ustawa czy

23 proc. VAT na musztardę, 8 proc. na sos musztardowy. Jest sposób na ten absurd

organów podatkowych – mówi Małgorzata Samborska, doradca podatkowy, ekspertka firmy Grant Thornton. PRZECZYTAJ TEŻ: Produkcja prawa bije kolejne rekordy Dodaje, że właśnie w tej branży toczą się największe boje między podatnikami a fiskusem o to, według jakich stawek podatku VAT rozliczać

Polskie prawo, czyli biegunka legislacyjna. Cztery godziny czytania dziennie przez cały rok

, partner zarządzający z Grant Thornton. - Niestety, choć produkcja prawa w 2014 roku w Polsce biła wszelkie historyczne rekordy, w 2015 roku urzędnicy i politycy osiągnęli jeszcze wyższy, niewyobrażalny dotąd poziom - wyprodukowali 29,8 tys. stron maszynopisu nowych przepisów. To wzrost o 16 proc

Produkcja prawa bije kolejny rekord. W 2016 r. powstało 2306 ustaw i rozporządzeń

Unii Europejskiej w tworzeniu przepisów. W ubiegłym roku ten proces przyspieszył – mówi Tomasz Wróblewski, partner zarządzający w firmie doradczo-konsultingowej Grant Thornton. W 2016 r. w Polsce powstało 31 906 stron maszynopisu aktów prawnych najwyższej rangi, a więc ustaw i rozporządzeń . To

Polska liderem Unii Europejskiej w produkcji prawa. 56-krotnie więcej nowych przepisów niż w Szwecji

w historii Polski. Niestety, w tym roku nasze zdziwienie nie jest mniejsze. W 2015 roku urzędnicy i politycy osiągnęli jeszcze wyższy, niewyobrażalny dotąd poziom - wyprodukowali 29,8 tys. stron maszynopisu nowych przepisów - komentuje Tomasz Wróblewski, Partner zarządzający Grant Thornton

Szykuj się na podwyżki cen. Firmy nie zamierzają odpuszczać

mniejsza sprzedaż na razie tego trendu nie zatrzyma. Firma konsultingowa Grant Thornton spytała polskie średnie i duże przedsiębiorstwa, czy zamierzają w najbliższych miesiącach podwyższać ceny. Zrobić to planuje aż 76 proc. z nich.   Jeszcze dwa lata temu odsetek ten wynosił tylko 40 proc. W

Sieć sklepów sportowych GO Sport od dzisiaj jest zamknięta. I nie wiadomo, czy kiedykolwiek się otworzy

przez taki podmiot dalszej działalności gospodarczej - mówi we wtorek Wyborcza.biz Łukasz Wojdanowicz, prawnik z firmy Grant Thornton.  Czy sklepy GO Sport będą zamknięte? Jeśli tak, to od kiedy? - pytamy sieć. GO Sport: "W dniu 25.04.2022 r. GO Sport Polska Sp. z o.o. została objęta

Panowie życia i ratingu

Tomasz Prusek: Komu są potrzebne ratingi, nie możemy się bez nich obejść? Przemysław Hewelt*: Ratingi to oceny wiarygodności kredytowej firm, samorządów, państw. Wprowadzają porządek w świecie finansów, bo szeregują inwestycje od najmniej do najbardzie

New Balance Poland przejmuje swojego wyłącznego dystrybutora w Polsce

Warszawa, 05.04.2019 (ISBnews) - New Balance Poland, spółka należąca do amerykańskiej grupy kapitałowej New Balance, przejmuje swojego wyłącznego dystrybutora w Polsce - zorganizowaną część przedsiębiorstwa Tarmax, podał doradca transakcji Grant Thornton

Rządowe "Niskie podatki" już obowiązują. Co z twoją pensją? Oto wyliczenia jak z kalkulatora

nasze zarobki po 1 lipca? Najważniejsza zmiana to likwidacja ulgi dla klasy średniej, której nie rozumiał nikt. Zamiast niej jest dużo prostsze rozwiązanie – obniżenie podstawowej stawki podatku z 17 do 12 proc. Na tym, według wyliczeń firmy Grant Thornton dla Wyborcza.biz, najwięcej zarobią osoby

Oto pięć zmian podatkowych w "Polskim ładzie", które wchodzą od piątku, 1 lipca

stawek podatku i podatek hipotetyczny Najważniejszą zmianą jest obniżenie podstawowej stawki podatku z 17 do 12 proc. Na tym, według wyliczeń firmy Grant Thornton dla Wyborcza.biz, najwięcej zyskają osoby, których dochody zbliżają się do 120 tys. zł. Cały ich dochód będzie opodatkowany według stawki 12

Ubywa ofert pracy. Ale nie wszystkich! Poszukiwane osoby z doświadczeniem lub chętni do pracy fizycznej

W marcu liczba nowych ofert pracy w Polsce spadła o 7,5 proc. rok do roku, co – biorąc po uwagę np. skalę załamania gospodarczego – wydawało się stosunkowo niedużym spadkiem. W kwietniu na portalu Pracuj.pl spadek wniósł już 24,4 proc. - podaje firma doradcza Grant Thornton. "

Pięć zmian podatkowych w "Polskim ładzie". Warto je poznać przed lipcem

firmy Grant Thornton dla Wyborcza.biz, najwięcej zyskają osoby, których dochody zbliżają się do 120 tys. zł. Cały ich dochód będzie opodatkowany według stawki 12 proc., a więc o 5 pkt proc. mniej niż obecnie. Przy niezmienionej wysokości kwoty wolnej (30 tys. zł) oznacza to korzyść maksymalną wynoszącą

"Polski ład". Zmiany w opodatkowaniu firm. Własna firma już się nie będzie opłacać?

automatycznie brak kwoty wolnej.  Kwota wolna dla podatku liniowego - wydaje się, że na ten moment jest jednym ze znaków zapytania – mówi Grzegorz Szysz, partner, Grant Thornton. "Polski ład": co ze składką zdrowotną dla przedsiębiorców? Gigantyczne zmiany będą za to w zakresie składki

System "jednego procentu" mało transparentny

, które otrzymują. Sprawozdania finansowe publikują w oficjalnej bazie rządowej. Wszystkie znaleźć można na uruchomionej w tym celu stronie internetowej: https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/. Audyt sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego przeprowadza cyklicznie Grant Thornton, firma 

Zarabiamy trzy razy mniej niż kraje UE i potrzebujemy prawie 20 lat, żeby dogonić zachód Europy

- wynika z badań firmy doradczo-outsourcingowej Grant Thornton. Wyzwanie na 140 lat W całej UE tylko sześć krajów ma niższy poziom wynagrodzeń niż Polska, jednak cztery z nich: Węgry, Chorwację, Słowację i Łotwę wyprzedzamy minimalnie. Najwięcej tracimy oczywiście do zachodu Europy. Średnia polska pensja

Zagrożenie upadłością Getin Noble Bank. Jest nowy plan naprawczy

komunikatów bank podał, że biegły rewident, firma Grant Thornton, odmówiła wydania opinii do sprawozdania finansowego banku. Rewident: Wydanie opinii nie było możliwe Chociaż bank uzyskał wystarczające i odpowiednie dowody badania „odnośnie ryzyka zagrożenia kontynuacji działalności", na które

Kalendarium ISBnews

--10:00: Konferencja Grant Thornton wyniki badania "Rynek pracy pod lupą. Analiza ofert pracy publikowanych przez pracodawców w Polsce w latach 2015-2019". WTOREK, 29 października --V Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa Cybersec, dzień I

Grant Thornton:Kobiety stanowią34% wyższej kadry kierowniczej w polskich firmach

Warszawa, 08.03.2018 (ISBnews) - Kobiety stanowią 34% wyższej kadry kierowniczej w polskich firmach, a 7% przedsiębiorstw nie zatrudnia Polek na wysokich stanowiskach, wynika z badania "Women in Business" przeprowadzonego przez Grant Thornton. Największy udział kobiet

Resort finansów szykuje nowy podatek dla dziesiątek tysięcy polskich przedsiębiorców

– Ujawnioną zapowiedź zmian z pewnością można określić jako ogromną i niemiłą niespodziankę dla pokaźnego grona przede wszystkim polskich firm prywatnych – ocenia firma doradcza Grant Thornton. Spółki komandytowe nigdy nie były podatnikami CIT. Obecnie podatek dochodowy płacony jest

Zmiana prawa: wkrótce cała Polska specjalną strefą ekonomiczną

uzyskiwania pozwolenia na działalność w strefach, będą je uzyskiwały według dotychczasowej ścieżki - i nformuje Grant Thornton. Aby inwestycja kwalifikowała się do skorzystania z pomocy na mocy nowej ustawy, będzie musiała spełnić tzw. kryterium jakościowe. Jego istotą jest zgodność całokształtu inwestycji z

Kiedy polskie zarobki dogonią unijne? W 2069 roku. I tylko pod specjalnymi warunkami

;Salary Catch Up Index” przeprowadzonej przez firmę doradczą Grant Thornton wynika, że "jak w Unii" zarabiać będziemy dopiero za równe 50 lat, czyli w 2069 roku, i to wyłącznie przy założeniu, że utrzymamy obecną wysoką dynamikę wzrostu płac. Szanse na to są... mizerne. Ale zacznijmy od

Polski ład. Duże zmiany w podatkach i kwocie wolnej. Wiemy, komu PiS dołoży, a komu zabierze, żeby to sfinansować

, doradca podatkowy w Grant Thornton. Będzie PIT-0 dla seniorów Mateusz Morawiecki: wprowadzimy możliwość pracy bez podatku dla emerytów. PiS tłumaczy to tak: " Pracownicy, którzy osiągną wiek emerytalny 60/65 lat i nie przejdą na emeryturę, lecz zdecydują się kontynuować pracę, nie zapłacą podatku

Ratownicy medyczni pilnie poszukiwani. Ale liczba ofert pracy w Wielkopolsce spada. Najwięcej zwolnień w handlu

analogicznego okresu poprzedniego roku. W sytuacji epidemicznej wydaje się to dość optymistyczne – zwraca uwagę szefowa WUP-u. Ale statystyki to jedno, a jakość ofert to drugie. Od początku pandemii rynek pracy w największych 10 miastach Polski obserwuje firma doradcza Grant Thornton. Ona opracowuje dane

W Poznaniu o 59 proc. mniej ofert pracy niż w październiku 2019. Bezrobocie? Najgorsze dopiero przed nami

doradczej Grant Thornton z Poznania w ubiegłym miesiącu pojawiło się w całej Polsce ok. 240 tys. ofert pracy, czyli o ponad 21 proc. mniej niż w ub. roku. Analitycy nie mają wątpliwości - druga fala pandemii uderza w rynek pracy. - Na ten moment spadki liczby ofert pracy nie są tak drastyczne jak wiosną

"Polski ład" nie dla przedsiębiorców. Jak założyć firmę w Czechach - Polacy szukają alternatywy

opodatkowanie zarabiających lepiej. Według wyliczeń analityków z Grant Thornton przedsiębiorca o dochodach 12 tys. zł brutto miesięcznie po wprowadzeniu zmian zapłaci więcej o ponad 5,5 tys. zł rocznie. Przy dochodach sięgających 20 tys. zł brutto jego opodatkowanie wzrośnie o ponad 14 tys. zł. - Przewrotnie

Kalendarium ISBnews

--10:00: Konferencja prasowa Moonlit nt. strategii oraz planów wydawniczych na 2020 r. --10:00: Śniadanie prasowe Grant Thornton nt. raportu "Sprawozdawczość firm 2019" --11:00: Konferencja prasowa Polskiej Izby Handlu nt. ustawy związanej

Kalendarium ISBnews

oraz planów wydawniczych na 2020 r. --10:00: Śniadanie prasowe Grant Thornton nt. raportu "Sprawozdawczość firm 2019" --11:00: Konferencja prasowa Polskiej Izby Handlu nt. ustawy związanej z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów

Kalendarium ISBnews

2018 roku --10:00: Konferencja prasowa Moonlit nt. strategii oraz planów wydawniczych na 2020 r. --10:00: Śniadanie prasowe Grant Thornton nt. raportu "Sprawozdawczość firm 2019" --11:00: Konferencja prasowa

Druga fala koronawirusa: firmy wstrzymują rekrutację i mogą ciąć zatrudnienie

Na rynku pracy widać już wpływ drugiej fali koronawirusa. Z najnowszego raportu „Rynek pracy w czasie COVID-19”, przygotowanego przez firmę konsultingowo-doradczą Grant Thornton wspólnie z partnerem technologicznym Element, wynika, że w październiku pracodawcy opublikowali 240 tys

Grant Thornton:Wysokie koszty pracy główną barierą rozwoju średnich, dużych firm

Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Ponad 2/3 (68%) średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce jako główną barierę rozwoju wskazuje wysokie koszty pracy, wynika z badania Grant Thornton Bariery w biznesie. Edycja 2019". Na drugim miejscu wśród wymienianych barier znalazły się