grajkowski

Państwowo-prywatny wyścig po start-upy

Rząd PiS chce przeznaczyć 3 mld zł na rozwój start-upów. Jednak założyciele młodych innowacyjnych firm mogą też liczyć na prywatnych inwestorów z funduszy venture capital czy aniołów biznesu.

Auto Partner chce uruchomić centra w Warszawie i Wrocławiu w ciągu 2 lat

możliwe jest ograniczenie oferty sprzedaży akcji istniejących. Akcje sprzedawane zostaną przydzielone przez akcjonariusza sprzedającego (Katarzyna Górecka oraz Zygmunt Grajkowski) wyłącznie, gdy w ramach oferty zostaną objęte wszystkie zaoferowane nowe akcje. W 2015 r. spółka