grażyna spytek

Leszek Kostrzewski

Za pracę zdalną będzie przysługiwał zwrot kosztów. Znamy szczegóły rządowego projektu

Za pracę zdalną będzie przysługiwał zwrot kosztów. Znamy szczegóły rządowego projektu

Na najbliższym posiedzeniu rząd ma przyjąć projekt przepisów dotyczących pracy zdalnej. Znajdzie się w nim zapis o zwrocie kosztów m.in. za prąd czy internet. Ile pracodawca będzie musiał nam zwrócić?

FPP postuluje zmiany prawne, umożliwiające pracodawcom wysyłanie załogi na urlop

zaobserwować zwiększoną potrzebę na pracę" - powiedziała ekspert FPP i Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) Grażyna Spytek-Bandurska, cytowana w komunikacie. Aktualnie, zgodnie z art. 163 Kodeksu pracy urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem

FPP: Wielu osób pracujących 'z domu' wg prawa nie mieści się w formule telepracy

elektronicznie pracodawcy. W konsekwencji wielu pracowników nie można zaklasyfikować do kategorii osób zatrudnionych w formule telepracy" - powiedziała ekspert FPP oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) Grażyna Spytek-Bandurska, cytowana w komunikacie

FPP i CALPE za upowszechnieniem układów zbiorowych i porozumień branżowych

. Dla dobra państwa i jego obywateli powinniśmy mówić jednym głosem we wszystkich sprawach gospodarczych" - powiedziała ekspert FPP i CALPE Grażyna Spytek-Bandurska, cytowana w komunikacie. Według niej, to dobrze, że Konfederacja Lewiatan i BCC wspierają "słuszny

FPP popiera interwencję Rzecznika MŚP ws. bezpieczeństwa pracy 

wtedy zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy" - powiedział ekspertka FPP i Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) Grażyna Spytek-Bandurska, cytowana w komunikacie. Wskazała, że badanie trzeźwości przez pracodawcę uznać należy za działanie

FPP, CALPE: Pandemia uwydatniła patologie związane z pracą na 'śmieciówkach'

ekonomicznym ? np. niestabilny dochód i brak ochrony socjalnej - oraz zdrowotnym, co jeszcze bardziej uwidoczniła pandemia COVID-19" powiedział ekspert FPP oraz CALPE Grażyna Spytek-Bandurska, cytowana w komunikacie. W świetle prawa pracodawcy nie są zobligowani do

Program gosp. FPP i CALPE ma przynieść +4,6 mld zł rocznie finansom publicznym

wypłaty wynagrodzenia chorobowego przez pracodawców wynosi 7 mld zł. Spośród 14,2 mln ubezpieczonych 47% skorzystało ze zwolnienia lekarskiego, którzy średnio spędzili 36 dni na zwolnieniach chorobowych i są to dane za 2018 r." - powiedziała ekspert FPP Grażyna Spytek-Bandurska podczas konferencji

Nie szukaj pracy w urzędzie pracy

Nie szukaj pracy w urzędzie pracy

własne bazy z danymi osób, które wcześniej zgłaszały się do pracy - dodaje Grażyna Spytek-Bandurska z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan". Pracodawcy uważają, że w pośredniaku nie znajdą wykwalifikowanych kandydatów. - W urzędach rejestrują się

Jak kobieta pracuje, to urodzi

Jak kobieta pracuje, to urodzi

. - Praca na część etatu nie jest dla wszystkich - mówi dr Grażyna Spytek-Bandurska z Lewiatana. - Gdy zarobki nie są wysokie, wiele matek zaczyna liczyć koszty dojazdu, opieki nad dzieckiem. Wynagrodzenie za pół etatu nie starcza. Matki bardziej chwalą elastyczny czas, czyli np

Lewiatan idzie do Trybunału w sprawie Trzech Króli

dłużej - mówi Grażyna Spytek-Bandurska, wicedyrektorka departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy PKPP Lewiatan. Zdaniem pracodawców zniesienie obowiązku dawania pracownikom dnia wolnego w zamian za święto przypadające w dzień powszedni nie złagodzi dotkliwości

Firmowy dylemat: elastyczny czas pracy czy praca ponad siły?

tygodniami? Teoretycznie mogą. Grażyna Spytek-Bandurska, ekspert prawa pracy z departamentu dialogu społecznego PKPP Lewiatan, wyjaśnia: - Tydzień pracy przeciętnie nie może trwać dłużej niż 48 godzin - wyjaśnia i dodaje, że przepisy ochronne o czasie pracy i okresach odpoczynku są

Nowelizacja kodeksu pracy: najpierw umowa, potem praca

Nowelizacja kodeksu pracy: najpierw umowa, potem praca

i dodaje, że jeśli miałby wymienić drobne wady projektu, wskazałby przede wszystkim na małe firmy, dla których nowelizacja może okazać się dodatkowym obciążeniem administracyjnym. Grażyna Spytek-Bandurska z konfederacji Lewiatan widzi inne zagrożenie: - Nowelizacja może

" S" przeciwko śmieciówkom

" S" przeciwko śmieciówkom

etatowych pracowników i obniżenie wysokości składek. Wtedy pracodawcy nie baliby się stałych umów - dodaje Grażyna Spytek-Bandurska, ekspert Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan". Podkreśla, że zlecenia i umowy o dzieło są coraz popularniejsze, bo firmy planują swoje działania najwyżej na

48 godzin w pracy? To za dużo! Więc zostanie 78

pracy rozlicza się w okresie maksymalnie czterech miesięcy - powiedział nam Maciej Duszczyk, ekspert Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. - Nie ma sposobu, żeby to obejść. Konieczna jest zmiana dyrektywy - dodaje. Inaczej uważa Grażyna Spytek-Bandurska

Bezrobocie będzie jeszcze niższe

Z zadowoleniem należy przyjąć poprawę sytuacji na rynku pracy. Spadek bezrobocia wynika z rozpoczęcia wielu inwestycji i podejmowania prac sezonowych, zwłaszcza w handlu, gastronomii i hotelarstwie, turystyce, budownictwie. Najbliższe miesiące powinny sprzyjać pracy tymczasowej.

Dane z rynku pracy wciąż dobre, pomimo spowolnienia w przemyśle wg analityków

pracowników. Skłonność do tworzenia miejsc pracy jest większa niż w ubiegłym roku i przed dwoma laty" - ekspertka Konfederacji Lewiatan Grażyna Spytek-Bandurska "Listopadowe dane ? choć lekko odbiegające od oczekiwań nie zmieniają bieżącej oceny sytuacji na rynku pracy

Nikt w tym rządzie nie ma głowy do reform

przejdzie im koło nosa. Inny wymóg. Pracodawca, występując o pomoc, będzie musiał przedstawić pełen wykaz pracowników z ich szczegółowymi danymi. Trzeba więc będzie podać adres, NIP, PESEL i informacje, czy pracownik płaci... alimenty. - Komu to potrzebne? - pyta Grażyna Spytek

Płace będą nadal rosły w kolejnych miesiącach wg analityków

obecnie w zawieszeniu. Jeżeli jednak na początku przyszłego roku pojawią się nowe kontrakty, inwestycje, projekty to firmy mimo wszystko będą szukać pracowników, bez względu na niekorzystne zmiany w prawie" ? ekspert Konfederacji Lewiatan Grażyna Spytek-Bandurska (ISBnews)