gpw wskaźniki spółek

Akcjonariusze GPW zdecydują 17 VI o wypłacie 3,18 zł dywidendy na akcję

, - stopę dywidendy i wskaźniki wypłaty stosowane przez porównywalne spółki, - potrzeby płynnościowe grupy kapitałowej GPW, które uzależnione będą od aktualnych i oczekiwanych warunków rynkowych i regulacyjnych, wysokości zobowiązań z tytułu bieżącej działalności i obsługi

GPW rekomenduje 3,18 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 r.

, - potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii grupy kapitałowej GPW #2022, - stopę dywidendy i wskaźniki wypłaty stosowane przez porównywalne spółki, - potrzeby płynnościowe grupy kapitałowej GPW, które uzależnione będą od aktualnych i

Akcjonariusze GPW zdecydują 19 VI o wypłacie 2,2 zł dywidendy na akcję

sporządzających sprawozdanie finansowe za 2017 r., przyjętych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów we wrześniu 2017 r., potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii grupy kapitałowej GPW, stopę dywidendy i wskaźniki wypłaty stosowane przez porównywalne spółki, potrzeby płynnościowe grupy kapitałowej

GPW: Nowy indeks WIG.Games oraz indeksy makrosektorowe od 18 III

), Energia-górnictwo-surowce (WIG.MS-BAS) Makroindeksy będą instrumentami bazowymi dla kontraktów terminowych, co wpisuje się w ogłoszoną inicjatywą strategiczną GPW, podano także. "Nowe indeksy grupują spółki z wybranych branż, jednolitych ze

Kalendarium ISBnews

PIĄTEK, 17 kwietnia --09:00: Debiut na GPW spółki Games Operators PONIEDZIAŁEK, 20 kwietnia --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze

GPW planuje wprowadzenie do obrotu nowych instrumentów pochodnych

zainteresowanie nowych inwestorów rynkiem terminowym. GPW we współpracy z uczestnikami rynku wprowadziła możliwość notowań kontraktów terminowych na akcje pojedynczych spółek z mnożnikami 1 i 10. "Dalszy rozwój rynku instrumentów pochodnych został ujęty w inicjatywie strategicznej

GPW zarekomenduje wypłatę 2,2 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

inwestycyjne wynikające z realizacji strategii grupy kapitałowej GPW, - potrzeby podejmowania działań na rzecz rozwoju infrastruktury rynku kapitałowego w Polsce, - stopę dywidendy i wskaźniki wypłaty stosowane przez porównywalne spółki

Taniej w bankach nie będzie. A co z pomocą dla kredytobiorców?

Taniej w bankach nie będzie. A co z pomocą dla kredytobiorców?

odpowiedzialność ZBP odniósł się również do rządowych zapowiedzi dotyczących pomocy dla kredytobiorców. Chodzi o propozycję zmiany wskaźnika WIBOR na inny. Pietraszkiewicz stwierdził, że „nie jest tajemnicą", iż przedstawiciele tej organizacji zasiadają w radzie spółki GPW Benchmark

GPW Benchmark złożyła do KNF wniosek w zakresie WIBID i WIBOR

Warszawa, 06.12.2019 (ISBnews) - GPW Benchmark złożyła dziś do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o udzielenie zezwolenia na pełnienie funkcji administratora w zakresie stawek referencyjnych WIBID i WIBOR, podała spółka. "6 grudnia 2019 r

GPW Benchmark w tym roku zostanie administratorem indeksów giełdowych

, której jednym z elementów jest integracja kompetencji w ramach poszczególnych spółek grupy kapitałowej. GPW Benchmark po przejęciu organizacji fixingu stawek referencyjnych rozszerza swój zakres działalności o administrowanie indeksami rynku kapitałowego" - powiedział wiceprezes GPW Jacek Fotek

Mostostal W-wa miał 3,92 mln zł straty netto, 12,87 mln zł zysku EBIT w I kw.

wskaźniki charakteryzujące obecną sytuację finansową spółki dominującej i grupy kapitałowej oraz zainicjowane przez kierownictwo działania, nie przewidujemy w średnim i długim okresie bezpośredniego istotnie negatywnego wpływu epidemii COVID?19 na działalność, sytuację finansową i wyniki operacyjne spółki

GPW zarekomenduje wypłatę 2,15 zł dywidendy na akcję za 2016 r.

, - potrzeby podejmowania działań na rzecz rozwoju infrastruktury rynku kapitałowego w Polsce, - stopę dywidendy i wskaźniki wypłaty stosowane przez porównywalne spółki, - potrzeby płynnościowe grupy kapitałowej GPW, które uzależnione będą od aktualnych i

Akcjonariusz OT Logistics chce emisji do 2,3 mln akcji serii E

, iż w jego ocenie podwyższenie kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy pozytywnie wpłynie na sytuacją finansową spółki, a w tym wskaźniki finansowe. Ponadto, zdaniem akcjonariusza dokapitalizowanie spółki poprzez podwyższenie

Wasko miało 1,72 mln zł straty netto, 2,15 mln zł straty EBIT w I kw. 2018 r.

, o czym świadczą wysokie wskaźniki płynności oraz niskie wskaźniki zadłużenia" - czytamy w raporcie. W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2018 r. wyniosła 2,89 mln zł wobec 1,6 mln zł straty rok wcześniej. Wasko - spółka z

GNB: Przecena akcji na GPW to pochodna zdarzeń niezależnych od banku

Warszawa, 14.11.2018 (ISBnews) - W opinii zarządu Getin Noble Banku (GNB), obserwowana obecnie przecena akcji spółki na GPW jest pochodną zewnętrznych i niezależnych od banku wydarzeń, które nie są związane z jego działalnością operacyjną oraz kondycją finansową, podał bank

GPW chce wypłacać min. 60% zysku jako dywidendę, w br. 80,1% (2,36 zł/akcję)

podejmowania działań na rzecz rozwoju infrastruktury rynku kapitałowego w Polsce, - stopę dywidendy i wskaźniki wypłaty stosowane przez porównywalne spółki, - potrzeby płynnościowe grupy kapitałowej GPW, które uzależnione będą od aktualnych i oczekiwanych

Moody's podtrzymał rating PKN Orlen na poziomie Baa2

&Gas, wskazano również. Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r

Spółka zależna LC Corp zrealizuje projekt we Wrocławiu za ok. 101,5 mln zł netto

. Wynagrodzenie: w kwocie ryczałtowej 101 541 460 zł netto z możliwością jego waloryzacji począwszy od I kwartału 2019 r., w oparciu o wskaźniki kwartalne podane w publikacji pod nazwą ?Wskaźniki Ruchu Cen Obiektów i Robót Budowlanych" wydanej przez ORGBUD-SERWIS Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Serwis

JSW: Dywidenda za 2017 r. formalnie możliwa, ale nieprzesądzona

. Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r. (ISBnews)

Simple miało 5,07 mln zł zysku netto, 5,43 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

Warszawa, 03.03.2020 (ISBnews) - Simple odnotowało 5,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 4,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 5,43 mln

PKN Orlen ma umowę na kredyt do 1,75 mld euro z konsorcjum 16 banków

Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. (ISBnews)

TIM miał 8,46 mln zł zysku netto, 14,78 mln zł zysku EBIT w I poł. 2019 r.

wskaźniki rentowności grupy były znacznie lepsze niż w analogicznym okresie poprzedniego roku dzięki m.in.: - wzrostowi udziału towarów o wyższej marży w strukturze sprzedaży TIM S.A., - większemu wykorzystaniu mocy operacyjnych przez spółkę 3LP S.A

ZCh Police miały 49,2 mln zł zysku netto, 194,3 mln zł EBITDA w 2019 r.

Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) - ZCh Police odnotowały 49,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 29,47 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł

Atal miał 22,36 mln zł zysku netto, 28,88 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Atal odnotował 22,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 45,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 28,88

PKO BP rozważa wypłatę dywidendy z 50% zysku za 2019 i z części zysku za 2018 r.

utrzymała się na wysokim poziomie wynoszącym 10%, a wskaźniki kapitałowe i pozostałe kryteria określone przez nadzór finansowy ukształtowały się na poziomie umożliwiającym wypłatę do 50% dywidendy z zysku za ubiegły rok. Doskonała kondycja finansowa spółki pozwoliła na wypłatę w 2019 roku 1,66 mld zł. Część

GPW wprowadzi nową klasyfikację emitentów, będą 3 nowe indeksy sektorowe

, podała spółka. W wyniku zmian klasyfikacji spółek GPW rozpocznie publikację trzech nowych indeksów sektorowych. Zmiana klasyfikacji sektorowej emitentów wpłynie na zmiany w zakresie indeksów sektorowych. "Dotychczasowe indeksy WIG-deweloperzy i

Orbis podtrzymuje prognozę 465-480 mln zł EBITDA w 2018 r. 

kapitałowej powinien osiągnąć wartość w przedziale pomiędzy 465 i 480 mln zł w 2018 roku. Grupa Orbis jest największym operatorem hotelowym w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Partnerem strategicznym Orbisu jest AccorHotels

Śnieżka miała 61,63 mln zł zysku netto, 79,65 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

niniejszym sprawozdaniu - przychody i zyski grupy rosną, a wskaźniki zadłużenia pozostają na bezpiecznym poziomie. Ponadto Śnieżka zamierza kontynuować wypłacanie dywidendy, aby dzielić się sukcesem z akcjonariuszami. W 2018 roku spółka wypłaciła prawie 27,8 mln zł, a w ciągu 15 lat obecności na GPW łącznie

S&P podwyższył rating korporacyjny Pfleiderer Group do B+, perspektywa pozytywna

paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. (ISBnews)

Cherrypick Games liczy na przejście na rynek główny GPW w II kw. br.

Warszawa, 09.04.2019 (ISBnews) - Cherrypick Games ?w najbliższym czasie" chce przenieść się na główny parkiet GPW z NewConnect bez emisji akcji, podała spółka. Ponadto pracuje nad modelem monetyzacji My Spa Resort, który pojawi się w grze na przełomie II/III kwartału

Braster rozpoczął sprzedaż wskaźników do monitorowania temperatury

Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Braster rozpoczął sprzedaż wskaźników do monitorowania temperatury własnej produkcji, podała spółka. Umieszczany na czole wskaźnik ciekłokrystaliczny nadaje się do samodzielnego użycia i prewencyjnego monitorowania temperatury osób narażonych na

Archicom Polska i ZCh Organika utworzyły spółkę do realizacji inwestycji w Łodzi

Łodzi. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 484,47 mln zł w 2018 r. (ISBnews)

Szołucha z IPG: Utrzymanie ratingu PKN Orlen potwierdza dobre zarządzanie spółką

; - powiedział Szołucha w rozmowie z ISBnews.TV. Podkreślił, że sukces został osiągnięty dzięki bieżącemu zarządzaniu spółką na odpowiednim poziomie, o czym świadczą zdrowe wskaźniki finansowe oraz towarzyszącej organicznemu rozwojowi, polityce dużych nierealizowanych wcześniej przez

Inwestorzy na GPW w dobrych nastrojach, ale uwaga na Hong-Kong

Chinami. WIG20 tymczasem znajduje się przy górnej granicy zakresu notowań. Indeksowi pomagają akcje CD Projekt, które skutecznie testują poziom 400 zł za akcję, potwierdzając status spółki jako ?gwiazdy GPW". Zgodnie z oczekiwaniami, podczas nieobecności inwestorów z USA i

Kalendarium ISBnews

dobie omni-channel". --16:15: Uroczystość symbolicznego otwarcia inwestycji szybu materiałowo-zjazdowego L- VI w KGHM ŚRODA, 9 października -- V Kongres Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej - dzień I (GPW

Haitong Bank obniżył wycenę Netii do 3,8 zł, nadal rekomenduje 'neutralnie'

Warszawa, 06.09.2017 (ISBnews) - Analitycy Haitong Banku obniżyli cenę docelową Netii do 3,8 z 4,8 zł i podtrzymali rekomendację "neutralnie", wynika z raportu datowanego na 6 września. W środę około godziny 11:40 za akcję spółki na GPW

Polwax miał 17,56 mln zł zysku netto, 22,3 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 283,47 mln zł w 2017 r. (ISBnews)

MZN Property miało 1,73 mln zł zysku netto, 2,15 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

Morizon.pl. W skład Grupy MZN Property wchodzą m.in. spółki Grupa Morizon, Lendi (pośrednictwo finansowe) i Finpack (m.in. software). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2017 r. (ISBnews)

GPW Benchmark będzie organizować fixing WIBID i WIBOR od 30 czerwca

WIBOR przez GPW Benchmark. Przejęcie organizacji fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR to pierwszy etap dostosowania się do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nakładanych na instytucje obliczające wskaźniki referencyjne" - czytamy w komunikacie

HM Inwest chce osiągnąć poziom 1000 sprzedanych mieszkań rocznie ok. 2020-2021

chcemy zacząć budować ponad 1 000 mieszkań rocznie. Myślę, że przełom 2020/2021 to będą już te wskaźniki" - powiedział Hofman podczas debiutu spółki na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. "Chcemy przez te 3 lata okrzepnąć na rynku głównym, rozbudować elementy

Zysk netto Pozbud T&R wzrósł r/r do 7,63 mln zł w 2017 r.

świadczeniu kompleksowych usług budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r. (ISBnews)

Mennica Polska miała 6,55 mln zł zysku netto, 5,69 mln zł EBIT w II kw. 2019 r.

. Ponadto realizuje inwestycje deweloperskie w Warszawie. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r. (ISBnews)

Introl miał 4,02 mln zł zysku netto, 7,86 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

wcześniej. Introl to holding kilkunastu spółek głównie z branży energetyki, ochrony środowiska i automatyki przemysłowej. Jest notowany na GPW od 2007 r. (ISBnews)

JSW nie wyklucza wypłaty dywidendy za 2017 r., decyzja po I kw. 2018 r.

Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r. (ISBnews)

Lokum Deweloper miał 64,32 mln zł zysku netto, 96,17 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

wypracowaliśmy jedne z najwyższych, spośród spółek deweloperskich notowanych na GPW, wskaźniki rentowności. Rentowność brutto ze sprzedaży osiągnęła poziom 36%, rentowność EBITDA 30%, rentowność netto 23%, ROE 21%, ROA 10%. Zabezpieczyliśmy spółkę przed nieuchronnym wzrostem cen ziemi, nabywając grunty na kilka

TIM miał 6,63 mln zł zysku netto, 8,68 mln zł zysku EBIT w I poł. 2018 r.

. TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 roku jest notowana na GPW. (ISBnews)

S&P podniósł perspektywę ratingu GetBack do pozytywnej, podtrzymał ocenę B

- może wpłynąć pozytywnie na tempo wzrostu w średnim okresie. GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW

Asseco Poland miało 80,1 mln zł zysku netto, 228,9 mln zł zysku EBIT w II kw.

Poland specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Spółka jest notowana na GPW od 1998 roku. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie

Fitch potwierdził rating PKN Orlen na poziomie BBB- z perspektywą stabilną

rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. (ISBnews)

TXM zawarł z PKO BP i ING BSK umowę restrukturyzacyjną

zmierzających do głosowania propozycji układowych" - podsumowano. Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket - drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych. Jego większościowym akcjonariuszem jest Redan. Spółka jest notowana na GPW od

Orbis miał 4,39 mln zł straty netto w I kw. 2018 r.; EBITDA oper.: 40,39 mln zł

. Rosnące wskaźniki operacyjne we wszystkich krajach regionu Europy Wschodniej (łączny wzrost RevPAR o +5,8% w ujęciu like-for-like). Otwarcie 5 nowych hoteli (ponad 600 pokoi) w modelu asset light" - wskazała spółka wymieniając w raporcie najważniejsze wydarzenia minionego okresu

Action zlikwiduje spółkę zależną Action Europe

Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. (ISBnews)

KSF omawiał stan dostosowania stawek WIBOR do wymogów unijnych

, Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Zdzisław Sokal, prezes zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego" - podano także. Jak podał "Dziennik Gazeta Prawna" KSF omawiał dotychczasowe prace spółki GPW Benchmark

Action miał 7,36 mln zł straty netto, 6,66 mln zł straty EBIT w I p. 2018 r.

firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. (ISBnews)

Capital Park miał 262,94 mln zł zysku netto, 367,3 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

. Grupa Capital Park jest inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości w Polsce od ponad dziesięciu lat, specjalizującym się w wyszukiwaniu i wykorzystywaniu okazji rynkowych. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r. (ISBnews)

Haitong Bank podniósł wycenę Robyga do 4,08 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 18.10.2017 (ISBnews) - Analitycy Haitong Banku utrzymali rekomendację "kupuj" dla spółki Robyg i podnieśli cenę docelową akcji do 4,08 zł z 3,98 zł, wynika z raportu datowanego na 17 października. Haitong Bank przewiduje, że

Lokum Deweloper: Budowy prowadzone są normalnie, mieszkania sprzedajemy online

. Lokum Deweloper to deweloper mieszkaniowy z Wrocławia. Od 2014 r. jego obligacje są notowane na rynku Catalyst, natomiast w 2015 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW. W 2019 r. sprzedała 268 lokali. (ISBnews)

Radpol planuje capex w wysokości ok. 8 mln zł w 2018 r.

rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są takie sektory, jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r

GPW przejmuje organizację fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR

instrumentów finansowych oraz kontraktów terminowych na stopy procentowe" - powiedziała prezes GPW Małgorzata Zaleska, cytowana w komunikacie. Jak wyjaśnia spółka, decyzja o przejęciu przez GPW funkcji organizatora fixingu stawek referencyjnych nastąpiła w związku z ofertą

Potencjał rozpoznań Lokum Deweloper to 892 lokale w 2019 r. i 483 w 2020 r.

pozwala na realizację ok. 11 tys. lokali. Lokum Deweloper to deweloper mieszkaniowy z Wrocławia. W 2015 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW. (ISBnews)

Best planuje rozmowy z wybranymi inwestorami nt. mniejszościowego pakietu akcji

Warszawa, 30.09.2019 (ISBnews) - Zarząd Best zdecydował o rozpoczęciu działań zmierzających do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, podała spółka. Zarząd planuje przeprowadzić rozmowy z wybranymi

PGE i PGG zmieniły zasady rozliczeń dot. dostaw węgla dla bloków 5 i 6 Opola

. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. (ISBnews)

GNB miał prawie 900 mln zł luki kapitałowej na koniec III kw. 

ostatnich miesiącach jego sytuacja kapitałowa uległa znaczącej poprawie w wyniku zarówno przeprowadzonych emisji akcji wzmacniających fundusze własne banku, jak i obniżeniu wymaganych buforów kapitałowych. W samym roku 2018 główny akcjonariusz zasilił spółkę kwotą 390 mln zł. Na koniec III kwartału 2018 r

Krzysztof Szlaga został odwołany z funkcji prezesa LW Bogdanka

finansowo i operacyjnie ? wskaźniki efektywności należą do najwyższych w branży, Spółka wypracowuje bardzo dobre wyniki finansowe, a dzięki otrzymaniu w 2017 roku koncesji na złoże Ostrów będzie mogła fedrować przez kolejnych blisko 50 lat" - powiedział Szlaga. LW Bogdanka na

Unibep miał 29,33 mln zł zysku netto, 39,97 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. (ISBnews)

Mercator Medical: Celem nadal 10% rentowności EBITDA przy rosnącej skali dział.

Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze

CI Games miało 1,5 mln zł zysku netto, 0,73 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

finansowania są ponad dwukrotnie niższe niż te, które mieliśmy wcześniej. Taki poziom zadłużenia spółki jest na zdecydowanie zdrowym poziomie za czym przemawiają kluczowe wskaźniki finansowe" - zakończył Tymiński. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 2,06 mln

Moody's podwyższył perspektywę ratingu Baa2 PKN Orlen do pozytywnej z negatywnej

i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. (ISBnews)

Wasko miało 0,18 mln zł zysku netto, 0,51 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

. Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 209 mln zł w 2016 r. (ISBnews)

Kalendarium ISBnews

:00: Debiut spółki Pharmena na Rynku Głównym GPW --10:00: Konferencja prasowa Mabionu nt. wyników --12:00: Konferencja prasowa Przedsiębiorstwa Państwowe "Porty Lotnicze" pn. Safety First, w ramach którego odbędzie się uroczyste włączenie

Dziś dla GPW najważniejsze będą doniesienia z zagranicy, a mniej dane z kraju

Warszawa, 13.11.2018 (ISBnews/ CMC Markets) - W USA na rynkach akcji zanotowano wczoraj kolejną słabą sesję. W Warszawie mogą więc wrócić obawy o powrót do średnioterminowych spadków, po serii korekcyjnych wzrostów z początku listopada. Na GPW trudno będzie o zdecydowane

DataWalk: Bieżąca wartość lejka handlowego grupy sięga łącznie 14 mln USD

minimalnym stopniu znalazły odzwierciedlenie w przychodach I kw. - mimo to wzrosły one w stosunku do I kw. ubiegłego roku aż sześciokrotnie" - czytamy w komunikacie. Spółka podała po raz pierwszy wskaźniki wyprzedzające dla szybko rosnących przychodów, czyli wartości

EJT Investment podnosi cenę w wezwaniu na Tarczyńskiego do 12,6 zł za akcję

Emitenta, a następnie wycofanie spółki z GPW, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wezwanie jest ogłaszane pod warunkiem podjęcia przez walne zgromadzenie spółki uchwały zniesienia dematerializacji akcji. Warunek powinien się ziścić w terminie do 26 lutego 2018 r. włącznie" ? czytamy dalej

Początek grudnia nie wróży 'rajdu świętego Mikołaja' na GPW

mniejsza skalę ? S&P500 stracił 0,86%, DJIA 0,96%, a Nasdaq100 1,12%. Efektem był exodus kapitału zagranicznego z GPW, co przełożyło się na spadki WIG20 o 1,7%. Na tym tle wyróżniały się indeksy średnich i małych spółek ? mWIG40 zyskał 0,34%, a sWIG80 0,5%. Podczas dzisiejszej sesji w Azji negatywne

Przegląd prasy

podstawie wskaźniki -- Departament Stanu USA chce m.in., by na smartfonach z Chin nie mogły działać amerykańskie aplikacje Parkiet --Powtarzalny zysk netto giełdowych spółek w ujęciu rocznym obniżył się o połowę, a zysk

JSW rozważy możliwość wypłaty dywidendy w 2018 roku

zgodę także obligatariusze spółki. W maju br. wiceprezes Robert Ostrowski wskazywał, że umowa JSW z obligatariuszami dopuszcza możliwość dywidendy za 2017 r., jednak w jej przypadku wskaźniki musiałyby być "wyśrubowane". JSW odnotowała

Grupa WP.pl: Rynek reklamy w Polsce jest w trendzie wzrostowym

rozrywkowym - np. Pudelek. Spółka jest notowana na GPW od maja 2015 r. (ISBnews)

Archicom miał 11,04 mln zł zysku netto, 20,5 mln zł EBITDA w I poł. 2018 r.

postindustrialne czy inwestycje z sektora premium. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r. (ISBnews)

Indeks WIG20 pod presją, inwestorzy realizują zyski

Warszawa, 14.11.2017 (ISBnews/ CMC Markets) - Dzisiaj na GPW będzie dalej nerwowo. Globalni inwestorzy realizują zyski na europejskich parkietach i zmniejszają zaangażowanie na rynkach wschodzących, co wpływa negatywnie również na WIG20. Warto śledzić reakcję giełdy na

Kalendarium ISBnews

;. --12:00: Konferencja prasowa CCC nt. wyników PONIEDZIAŁEK, 12 listopada --Święto narodowe z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej --Dzień bez sesji na GPW

Atal podwyższył wartość programu obligacji, wyemituje papiery za 40 mln zł

także. Atal specjalizuje się w realizacji osiedli mieszkaniowych, pojedynczych budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Spółka zadebiutowała na GPW w czerwcu 2015 r. W ub. roku sprzedała 2 436 lokali

Zysk netto Stalproduktu spadł r/r do 138,94 mln zł w I poł. 2017 r.

. Wskazują na to podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe charakteryzujące działalność gospodarczą, których poziom odpowiada aktualnym warunkom rynkowym. Grupa nie doświadcza zatorów płatniczych, konsekwentnie realizując przyjętą politykę zarządzania ryzykiem. Zarówno emitent jak i większość spółek z grupy

Zysk netto Getin Holding spadł r/r do 183,45 mln zł w 2017 r.

Warszawa, 16.03.2018 (ISBnews) - Getin Holding odnotował 183,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 253,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowany zysk

Brand24 podtrzymuje cele finans. z programu motywacyjnego z zyskiem netto w 2019

kw., po części dzięki wysokiej amortyzacji związanej z pracami nad produktem. Jak wskazali przedstawiciele spółki koszty przygotowania procesu przeniesienia notowań na GPW wpłyną przejściowo negatywnie na EBITDA w IV kw. 2018 i I kw. 2019. Wskaźnik churn spółki wynosi

Zysk netto Selvity wyniósł 8,01 mln zł w I półr. 2017 r.

. spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW. (ISBnews)

Artifex Mundi miało wstępnie 13,7 mln zł straty netto w 2019 roku

[...]. Pomimo zanotowania w pierwotnym okresie pozytywnego odbioru rynkowego wspomnianej gry, aktualne wskaźniki (KPI) projektu uniemożliwiają prowadzenie stałych kampanii akwizycji graczy. Zarząd spółki zamierza podjąć z wydawcą rozmowy mające na celu dokonanie wspólnej oceny szans poprawy głównych wskaźników

Dziś na GPW warto obserwować spółki rafineryjne i surowcowe

wzrost. Wczoraj GPW była relatywnie silniejsza niż pozostałe giełdy europejskie. Dzisiaj warto obserwować państwowe spółki rafineryjne i surowcowe. Oporem, z którym dzisiaj może dalej walczyć PKN Orlen, jest poziom 101 zł, dla Lotosu istotne będzie zachowanie w okolicach 75 zł

ZUE miało 1,14 mln zł zysku netto, 1,46 mln zł zysku EBIT w I poł. 2018 r.

kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2017 r. miała 465 mln zł skonsolidowanych przychodów. (ISBnews) (ISBnews)

Strata netto Wasko wyniosła 1,77 mln zł w III kw. 2017 r. wobec zysku rok wcześniej

ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniosła 1,6 mln zł wobec 2,11 mln zł zysku rok wcześniej. Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r

Trwa przecena na GPW, dużo zależy od wyników spółek i sytuacji w USA

-0,24 proc. Lepiej poradziły sobie małe i średnie spółki, których wskaźniki zakończyły dzień odpowiednio: wzrostem o +0,33 proc. i symboliczną zniżką o -0,03 proc. Popularne "miśki" radzą sobie lepiej także w dłuższym terminie - o ile skala przeceny "blue-chipów

Orbis: Wzrost RevPAR w I kw. 2018 r. pozytywnie nastraja na dalszą część roku

GPW od 1997 r. Partnerem strategicznym Orbisu jest AccorHotels. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 1,46 mld zł w 2017 r. (ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek

wyraził zgodę na na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu kontroli nad Work Service przez spółkę Gi International, której całościowym właścicielem jest Gi Group SpA, podał Work Service. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zarekomendowała wypłatę dywidendy

Awersja do ryzyka ciąży warszawskiej GPW

steru władzy. Jest to szczególnie ważne, ponieważ polski rząd ma znaczny wpływ na sytuację na GPW, m.in. za pośrednictwem notowanych na giełdzie spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa. Niepewność polityczna, połączona ze słabą światową aktywnością gospodarczą, stanowi znaczny ciężar dla rynku akcji

Mercator Medical: Założenia programu motywacyjnego na 2018r. realne do wykonania

liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka debiutowała na GPW. (ISBnews)

Moodys potwierdził ratingi 'Baa1' Energi i jej obligacji, perspektywa stabilna

Warszawa, 09.02.2017 (ISBnews) - Agencja ratingowa Moody's Investors Service potwierdziła rating Energi na poziomie "Baa1" oraz ocenę na poziomie "Baa1" dla wyemitowanych przez spółkę zależną Energa Finance AB (publ) obligacji. Perspektywa ratingu jest

Archicom miał 29,8 mln zł zysku netto, 47,94 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

. "Sytuacja spółki jest stabilna, a wskaźniki rentowności utrzymujemy na dobrym poziomie. Mamy niskie zadłużenie, a zdywersyfikowane finansowanie pozwala nam na komfortowe działanie także w obecnych warunkach. Z uwagi na aktualną sytuację związaną z pojawieniem się pandemii COVID-19 postanowiliśmy

BGŻ BNP Paribas sprzeda portfel wierzytelności detal. o wartości do 2,4 mld zł 

BGZ Poland ABS1 Designated Activity Company, spółki prawa irlandzkiego (SPV) w ramach transakcji sekurytyzacyjnej, podał bank. "Zgoda obejmuje również sprzedaż na rzecz SPV, w trakcie 2 letniego okresu rewolwingowego, dodatkowych wierzytelności kredytowych wynikających