gpw warszawa wykaz spółek

Mercator Medical: Nie ma już ograniczeń w wywozie rękawiczek z Polski

Warszawa, 04.05.2020 (ISBnews) - Nie występują już ograniczenia w wywozie z Polski i poza Unię Europejską podstawowych towarów handlowych Mercator Medical, w szczególności rękawiczek lateksowych i rękawiczek nitrylowych, podała spółka. "Zniesione

UKNF wpisał WIBOR do wykazu kluczowych wskaźników referencyjnych

Warszawa, 28.03.2019 (ISBnews) - Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wpisał wskaźnik Warsaw Interbank Offered Rate (WIBOR) do wykazu kluczowych wskaźników referencyjnych, podał Urząd. "Umieszczenie WIBOR w wykazie kluczowych wskaźników

GPW przyjęła stanowisko dot. kryteriów dopuszczania akcji do obrotu na rynku

Warszawa, 17.12.2018 (ISBnews) - Decyzją rady nadzorczej oraz zarządu Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) od 1 stycznia 2019 roku zacznie obowiązywać katalog przypadków służących ocenie spełniania przez emitentów jednego z wymogów dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu

Urząd Skarbowy zmniejszył wysokość zaległych odsetek dla Action o 16,2 mln zł

Warszawa, 10.01.2017 (ISBnews) - Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie przekazał wykaz zaległości spółki Action S.A. w restrukturyzacji, uwzględniający wysokość odsetek do dnia otwarcia postępowania sanacyjnego z podaniem okresów przerw w ich naliczaniu

MAP obejmie nadzór właścicielski nad 210 spółkami z udziałem Skarbu Państwa

Warszawa, 06.12.2019 (ISBnews) - Minister Aktywów Państwowych (MAP) obejmie nadzór właścicielski nad 210 spółkami z udziałem Skarbu Państwa m.in. z sektora energetycznego, surowcowego, zbrojeniowego, a także nad takimi spółkami, jak PZU, GPW, czy PKO BP, podało Rządowe Centrum

KNF udzieliła zgody TGE na platformę aukcyjną uprawnień do emisji gazów

), a także Rynek Praw Majątkowych. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą giełdą regionu Europy Środkowej i Wschodniej. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych

Fasing ma kontrakt na dostawę sprzętu górniczego do Rosji

Warszawa, 18.07.2017 (ISBnews) - Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych Fasing ma kontrakt z Donskoy Anthracite Joit-Stock Company na dostawę sprzętu górniczego do Rosji, poinformowała spółka. Kontrakt będzie obowiązywał do końca 2019 r., podano także

CUW uwzględnił odwołanie InPost w postępowaniu na obsługę administracji

umowa miała wejść w życie od 1 stycznia 2015 roku. InPost to spółka z Grupy Integer.pl, notowana na GPW w Warszawie od października 2015 roku. Grupa kapitałowa Integer.pl to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa, do której należą największa

Akcje JHM Development wrócą do systemu notowań ciągłych 2 stycznia

obrotu akcjami emitenta na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych. Powyższe jest konsekwencją umieszczenia emitenta ze średnim kursem akcji 1,98 zł w wykazie spółek stanowiących załącznik do ww. komunikatu zarządu GPW p.n.: 'Spółki, których akcje przestały być kwalifikowane do segmentu

Sfinks uzgodnił przejęcie sieci lokali Piwiarnia Warka od Grupy Żywiec

Warszawa, 06.06.2017 (ISBnews) - Sfinks Polska uzgodnił w ramach negocjacji z Grupą Żywiec przejęcie kontroli nad siecią lokali Piwiarnia Warki oraz zawarcia z Grupą Żywiec umowy o współpracy w zakresie sprzedaży w tej sieci produktów na rzecz Sfinks Polska, podała spółka w

Elektrobudowa wydłużyła termin uzgodnienia termsheet do 10 X br.

Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - Banki i ubezpieczyciele podpisali umowę zmieniającą i ujednolicającą do umowy w sprawie finansowania działalności Elektrobudowy z 28 maja 2019 r., podała spółka. Zgodnie z umową termin na uzgodnienie termsheet został wydłużony zostanie do 10

Przegląd informacji ze spółek

Kościuszkowskie w Warszawie za 49,75 mln zł netto, podała spółka. Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek uzyskał potwierdzenie z niezależnego instytutu badawczego - Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny o pozytywnych wynikach jakościowych serii

Ustawą dot. przekształcenia OFE w IKE rząd zajmie się w III kw. 2019 r.

Warszawa, 27.05.2019 (ISBnews) - Projektem ustawy o przekształceniu otwartych funduszy emerytalnych (OFE) w indywidualne konta emerytalne (IKE) rząd zajmie się w III kw. 2019 r., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych publikowanego na stronach Kancelarii Prezesa

KGHM trafił pod nadzór ministra energii, Grupa Azoty - rozwoju i finansów

Warszawa, 04.01.2016 (ISBnews) - Po likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa (MSP) KGHM Polska Miedź trafił pod nadzór ministra energii, Grupa Azoty - rozwoju i finansów, wynika z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Warszawie (GPW) zawiesiła od dziś notowania akcji spółki. Źródło: ISBnews RemoteMyApp : Telekom Innovation Pool GmbH - strategiczny fundusz inwestycyjny należący do Deutsche Telekom - zainwestował 2 mln euro w polską spółkę, która jest dostawcą technologii cloud gamingowej, podała

Comarch ma umowę na obsługę funduszy PPK z Aviva Investors Poland TFI

infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,37 mld zł w 2018 r. (ISBnews)

Przegląd prasy

Puls Biznesu --GPW zamierza w ciągu kilku miesięcy uruchomić program, w ramach którego planuje płacić domom maklerskim za wydawanie analiz 40 spółek wg gazety ISBnews --Oczyszczony wynik EBITDA Grupy Lotos metodą LIFO

Przegląd prasy

spółek z tego biznesu na warszawskiej giełdzie jest jak na lekarstwo Puls Biznesu --Od poniedziałku obowiązuje nowy wykaz leków refundowanych, na którym znalazły się m.in. kolejne leki na chorych na stwardnienie rozsiane

Przegląd prasy

. wobec 2 383 rok wcześniej, a liczbę przekazań - 2 482 wobec 2 062 w 2015 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. Oznacza to realizację założeń zarządu w zakresie przekazań, które wynosiły ok. 2,5 tys. lokali. --Akcjonariusze Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW

Action złoży wniosek do sądu o przedłużenie terminu złożenia listy wierzycieli

. Ponadto będzie to czas na "wyprzedanie towaru kosztem dostawców, którzy nie pomagają" spółce. Wcześniej spółka planowała złożyć plan restrukturyzacyjny i wykaz wierzycieli do końca października. Według słów prezesa, ma być podział wierzycieli na tych którzy zaszkodzili i pomogli spółce

Przegląd prasy

przewidzianym w pierwszej części badania I fazy, podała spółka. --i2 Development sprzedał 813 lokali w 2017 r., w tym 432 w samym IV kw., podała spółka. Liczba lokali przekazanych wyniosła 502 w całym roku oraz 417 w samym IV kw. --Oferty Mostostalu Warszawa

Przegląd informacji ze spółek

zarządu w zakresie przekazań, które wynosiły ok. 2,5 tys. lokali. Akcjonariusze Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydowali o powołaniu na stanowisko prezesa spółki Rafała Antczaka na wniosek Skarbu Państwa. Wcześniej odwołano z tego stanowiska Małgorzatę Zaleską

Przegląd prasy

kw. 2018 --Selvita podzieli się na dwie spółki, obie będą notowane na GPW --GPW zakwalifikowała 40 spółek do listy alertów, 2 usunęła z tego segmentu --Zarząd Stelmet został powołany na nową kadencję w dotychczasowym

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Banking jako podmiot pośredniczący. Źródło: ISBnews Stopklatka : GPW ustaliła, że dniem wycofania akcji z obrotu na rynku NewConnect będzie 29 lutego 2020 r., podała spółka. Źródło:ISBnews Wirtualna Polska, Wirtualna Polska Media : Podpisały umowę z

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

zgromadzenie zwołane na 6 maja br. Źródło: ISBnews PlayWay : Zawiązanie spółki Trigger Labs. Źródło: spółka Games Operators : Zadebiutował na głównym rynku GPW. Źródło : spółka PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Przegląd prasy

Warszawa, 04.04.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Poczta Polska uruchomi sieć maszyn do odbioru paczek w sklepach Biedronki i na stacjach Orlenu wg gazety

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

Action : Miał 221 mln zł obrotów w grudniu wg wstępnych danych, podała spółka. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie przekazał wykaz zaległości spółki Action w restrukturyzacji, uwzględniający wysokość odsetek do dnia otwarcia postępowania sanacyjnego z podaniem okresów przerw w

Przegląd prasy

Warszawa, 08.11.2017 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Spółka Węglokoks Energia ZCP należąca do Węglokoksu chce wybudować w Rudzie Śląskiej nowy blok energetyczny

Przegląd prasy

Warszawa, 15.04.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Notowania uprawnień do emisji CO2 pną się w górę i biją kolejne rekordy, pociągając za sobą wzrost cen prądu

Przegląd prasy

Warszawa, 30.04.2018 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Dwa najpotężniejsze związki w LOT apelują do pozostałych czterech, aby przyłączyły się do protestu 1 maja

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Warszawa, 14.06.2019 (ISBnews/ISBtech) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 10-14 czerwca br. BIZNES I FINANSE: RYNEK E-podróże : Odsetek Polaków

Przegląd prasy

Warszawa, 23.03.2017 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Maliszewski z Banku Millennium: Sam podatek od aktywów zwiększył chęć do kupna obligacji skarbowych, ale

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

: ISBnews 11 bit studios : Prospekt emisyjny trafił do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Spółka podtrzymuje plany debiutu na GPW do końca 2015 roku, poinformował prezes Grzegorz Miechowski. ?This War of Mine: The Little Ones" to tytuł konsolowej wersji gry, której premiera

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Warszawa, 10.06.2015 (ISBnews) ? Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 6-10 lipca br. BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI EC2 : Celuje w 20-30-proc. wzrost

Pomagać można na 1001 sposobów

człowiekiem wielkiego biznesu. Mogłoby się wydawać, że żyje w odległym świecie od tego w klinice, ale był bardzo głęboko zaangażowany w sprawy fundacji. Grzegorz Dzik to wrocławski przedsiębiorca, założyciel grupy kapitałowej Impel, notowanej na GPW. Spółka zajmuje się outsourcingiem usług dla przedsiębiorstw